Ergens tussen de ruwweg 6.000 en 10.000 jaar geleden trad er een genetische mutatie onder de mensen op en hopla, daar was de eerste mens met blauwe ogen. Voor die tijd bestonden er alleen maar mensen met bruine ogen. Het is van deze gemuteerde mens dat alle hedendaagse blauwogen zouden afstammen. Tenminste, dat zeggen wetenschappers, zo blijkt uit een blog van mijn collega Hive.

Kennelijk deden de blauwogen het niet slecht want hun sporen zijn tot op de dag van vandaag van Noord-Afrika tot het hoge noorden van Europa terug te vinden. Men schat het huidige aantal mensen met blauwe ogen in Europa ergens tussen de 20 tot 40 procent van de totale bevolking.

(bruine versus blauwe ogen )

Volgens de onderzoekers trad er in het verleden een verandering op in het OCA2-gen. Dit gen is verantwoordelijk voor de productie van melanine, het pigment dat regelt dat onze haren, huid en ogen een kleurtje krijgen. Maar dankzij de vooronderstelde mutatie van het OCA2-gen verloor men de mogelijkheid om bruine ogen te krijgen. Bij mensen die helemaal geen pigment hebben, zoals albino's, is het OCA-gen compleet uitgeschakeld.

Het geeft te denken dat er ergens in de oudheid iemand ontstaat met een genetische afwijking die ervoor zorgt dat de oogjes blauw worden maar kennelijk zo krachtig is dat er hele volksstammen blauwogen uit kunnen ontstaan. In de wereld van de genetica is het hebben van blauwe ogen zogenaamd 'recessief'. Dat betekent dat bruine ogen dominant zijn bij erfelijkheid. Dus alleen als beide ouders blauwe ogen hebben is de kans op een nageslacht met blauwe ogen het grootst. Als we bruine en blauwe ogen gaan mengen is de kans op nageslacht met blauwe ogen ongeveer 25%.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de typische 'roodharigen' (mensen met rood haar, sproeten en opvallend bleke huid) dan zijn de voorspellingen voor hun voortbestaan niet gunstig. Wetenschappers denken dat de échte roodharigen ergens tussen de 50 en paar honderd jaar uit het straatbeeld verdwenen zullen zijn. Omdat naar schatting nog maar slechts 1% van de wereldbevolking roodharig is worden ze grof gezegd gewoon weggefokt. Mensen met blauwe ogen zullen als we datzelfde genetische sommetjes goed maken dus ook uiteindelijk verdwijnen en zal iedereen weer keurig bruine ogen hebben.

Blijft de vraag, hoe kan een mutatie ergens in de oudheid leiden tot een flinke groep mensen met blauwe ogen. Als er bij één iemand blauwe ogen optreedt in een wereld van bruine ogen zal het blauw dat immers 'recessief' is gauw onderdrukt worden. Spontane identieke mutaties in een grotere groep dan? Ja, dat zou kunnen. Ergens in de oudheid begint een groep mensen met van oudsher bruine ogen opeens spontaan kroost met blauwe ogen te baren. De discussie over geleidelijke of schoksgewijze evolutie is nog in volle gang en natuurlijk zijn er de liefhebbers van creationisme of 'intelligent design' die zo hun eigen ideeën over het ontstaan hebben.

Tussen het ei en de kip zit nog een stadium. Het kuikentje; en het is deze donsbol die ik in het verhaal mis. Van mij mag in dit verhaal de evolutie, Annunaki of andere godheid het eitje zijn en de huidige mens de kip maar waar is het kuikentje gebleven?

Sta mij toe om even vrij te denken en een grenswetenschappelijk positie in te nemen. Ergens voor de grote zondvloed of zoals u wilt een mondiale cataclysme van ruwweg 14.000 jaar geleden werd de aarde al dan niet in verschillende tijdsperioden bevolkt door allerlei soorten mensachtige. We kennen allemaal de relatief moderne Cro-Magnonmens, de bonkige Neanderthaler, het miniatuurmensje Homo floresiensis of de zeer oude Peking man (Homo erectus pekinensis.) Allemaal voorbeelden van mensachtigen die het in het verleden uiteindelijk hebben moeten afleggen tegen de heersende dominante Homo sapiens sapiens, u dus.

Zijsprong: de reuzen.

Pakken we de mythologie erbij dan blijken er ook nog eens Reuzen bestaan te hebben zoals bijvoorbeeld in de Bijbel staat; Genesis 6:4. “In die dagen waren er reuzen op aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren". Maar ook in de Noorse mythen kennen we Ymir 'van der van alle reuzen'. In India zien we reuzen terugkomen in de vorm van Danava's. Grieken hebben hun titanen en Uit Soemerische afbeeldingen blijkt dat de Annunaki/Nefilim steevast minstens de helft groter waren dan de “zwartkoppen” oftewel de gewone mensen. Waar alle mythologieën het over eens zijn is dat de vermeende reuzen bevochten werden door de mens... en kennelijk met succes.

freya
( Reuzen grijpen de Noorse godin Freya )

De laatste reuzen verdwenen tussen 1500 en 1800 uit het zicht en misschien wel van de aardbodem. Tijdens zijn reis om de wereld in 1520 ontdekte Ferdinand Magelhan het Zuid-Amerikaanse Patagonië. (Saillant detail: Patagonië betekent zoveel als “Land van de mensen met de grote voeten”, refererend aan het verhaal van de Patagonische Reuzen), toen Magelhan voor anker lag verscheen er een autochtoon van extreme lengte. De scheepsschrijver Pigafetta, die tot de staf van Magelhan behoorde, liet ons de volgende tekst na; “Deze man was zo groot dat onze hoofden nauwelijks tot zijn middel reikten en zijn stem klonk als die van een stier”. Andere inlanders kwamen bij hem staan en volgens een Spaanse historicus was de kleinste van hen groter en omvangrijker dan welke Spanjaard dan ook. En zo ontstond het verhaal van de Patagonische reuzen.

Sir Francis Drake legde in 1578 op diezelfde plek aan (tegenwoordig bekend als San Julian) en uit zijn scheepsverslagen blijkt dat ook hij “mensen als zijnde langer dan 2,30 meter” had gezien. Anthony Knyvet, die in 1578 deelnam aan een expeditie naar de Straat van Magelhan, schreef dat hij Patagoniërs had gezien die langer waren dan 4 meter. Tevens voegde hij daarbij toe dat hij dezelfde soort mensen al eens eerder had gezien in Port Desire.

Een oud-Hollandsch scheepsverslag uit 1615 van de schoener Willem Schouten verhaalt van 2 bemanningsleden die een aantal lichamen hadden gevonden met een lengte van 3,5 tot 4 meter. Ook Commodoor Byron die in 1764 de Straat van Magelhan aandeed komt met soortgelijke verhalen. Hij heeft het over inlanders die zittend op de rug van een paard naar hem zwaaien, in zijn logboek beschrijft Byron dat de hoofdman van deze inlanders een gigantische afmetingen had. Een officier van Byron schreef hoe hij zo een 500 inlanders had ontmoet “allen groter dan de grootste Brit”.

Dat de mythologie niet zomaar terzijde geschoven kan worden blijkt ook uit de archeologische vondsten (1). Tegen het einde van 1950 zijn er in zuid-oost Turkije opgravingen gedaan in de Eufraat vallei. Daar is onder andere een (menselijk) dijbeen gevonden. Dit dijbeen meet 120 centimeter in lengte en op basis daarvan zou de eigenaar van dit been dus zo een 4.50 meter lang moeten zijn geweest. Het been is te bewonderen in het Mt. Blanco Museum, Crosbyton, Texas, USA.

D.B. Cummings van de Arizona Universiteit en prof. M. San Domingo, een Mexicaanse overheidswetenschapper, hebben in 1929 opgravingen gedaan waarbij ze 3 enorme skeletten vonden. Het betrof hier 2 mannelijke en 1 vrouwelijk met en lengte van ongeveer 2,40 meter lang. De schedels waren 31 centimeter hoog en 25 centimeter breed. Ook vonden ze resten van 6 kinderen allen met een lengte van rond de 1,85 meter. Een opgraving in de buurt van Toledo, Ohio, USA, bracht 20 skeletten op die “2 x zo groot zijn als de huidige mens” (Chicago Record, 24 okt. 1895). In Bathurst, Australië is in 1930 op een diepte van 180 centimeter een fossiel gevonden van een menselijke kies, op basis van de maat van deze kies zou de eigenaar zo een 7 meter lang zijn geweest.

Mijnwerkers vonden in Lovelock, Nevada in 1931 diverse mummies. De langste mat zo een 3,10 meter en de kleinste 2,50 meter. Ze waren op een Egyptische manier ingewikkeld. (Review-Miner, 19 juni 1931) In Marokko vond men een vuistbijl van ca. 40 centimeter lang en ca. 18 centimeter breed. De eigenaar moest wel over enorme kolenschoppen beschikken om het werktuig te hanteren. Verder zijn er voetafdrukken gevonden in Australië (New South Wales) op basis waarvan kan worden afgeleid dat de eigenaar rond de 3,5 meter moet zijn geweest.

Terug naar de blauwe ogen.

Net zoals onze snelwegen bereden worden door diverse merken en modellen auto's zo waren er dus kennelijk ook ooit eens diverse merken en modellen mensachtigen op deze aarde. In het geval van de reuzen blijkt dat we de oude overleveringen niet zomaar als nonsens overboord moeten zetten. Wat zou er gebeuren als we de mythologie raadplegen over de mensen met blauwe ogen? Wat blijft er van de stelling dat mensen met blauwe ogen slechts een product van een genetisch defect in de bruinogige wereld zijn? (Ja genetisch defect, men verloor immers het vermogen om bruine ogen te krijgen, de evolutie op z'n kop.) Niet gehinderd door de formele leer ga ik in het volgende blog dieper op deze vragen in.


(1) M.A. Cremo/R.L. Thompson, Forbidden Archeology ISDN 0892132949
Auteur heeft bij de totstandkoming van dit blog geput uit eerder eigen werk.

Eva: Spannend hoor, temeer ikzelf in bezit ben van twee knalblauwe stuiters, evenals m'n Aspergerkind (was er niet ooit eens theorie over een bepaalde genetische mutatie bij autisten, waarbij een foto stond van een model van een pré-historisch meisje met bepaalde gezichtskenmerken en BLAUWE ogen?).
Dit kwam ik overigens net ergens tegen:
http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/157792/2008/02/03/Alle-mensen-met-blauwe-ogen-stammen-af-van-n-voorouder.dhtml
(bericht gewijzigd op 23-2-2008 10:49:29)
Op 23-02-2008 10:24:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^: Interresant blogje inderdaad. Ben benieuwd wat er nog meer in petto ligt.
Moeten is een keuze...
Op 23-02-2008 13:37:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Geeke: @Rini, je theorie volgende is het niet logisch dat mensen in de zuidelijke delen zwart haar hebben. Zoals jezelf al zegt, in de zon is een witte auto beter dan een zwarte.
Of mis ik hier iets?
Ik woon in een zonnig deel van de aarde en ben blond, blauwe ogen en natuurlijk een noord-europses huid. Alleen dat laatste heeft voor mij nadelen hier. Ik denk dus dat er meer zit achter de verschillende "rassen", wellicht herkomst.
(bericht gewijzigd op 21-7-2010 22:39:58)
Op 21-07-2010 22:37:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden