Ergens tussen de 6.000 en 10.000 jaar geleden ontstonden er opeens mensen met blauwe ogen volgens onderzoekers. De onderzoekers schetsen een beeld van een wereld met louter mensen met bruine ogen waar plots door een genetische manipulatie 'ol' blue eyes' zijn intrede deed. En hoewel het hebben van blauwe ogen recessief is wisten de blauwen zich te ontwikkelen tot een compleet volk.
De mythen zijn het niet met de dames en heren genetici eens. Als we de verhalen onder de loep nemen blijkt dat de blauwen aan de basis van de beschaving hebben gestaan.

bert

( De blauwogige Bert op zoek naar zijn roots, Guanchen piramide op Tenerife )

Canarische eilanden.

De Guanchen zijn de oorspronkelijke bewoners van Tenerife. Het mooie van dit volk is dat zij tot de 15de eeuw bijna geheel gevrijwaard is gebleven van allerlei invloeden van buitenaf. Zowel in de toeristische informatie als in de wat serieuzere lectuur staat beschreven dat de Guanchen afstammelingen (kunnen) zijn van de prehistorische Cro-Magnon. In de Encyclopaedia Britannica staat bijvoorbeeld te lezen; "men gaat er vanuit dat Guanchen afstammen van de Cro-Magnon, ze waren gebruind, hadden blauwe of grijskleurige ogen en blond haar".

Cro-Magnon of Berbers?

Tijdens de aanleg van een spoorlijn werden in een grot bij Cro-Magnon, een gehucht in Zuid-Frankrijk, resten van een mens uit de laatste periode van de ijstijd gevonden. Dit was nog niet eerder gebeurd. Hij maakte werktuigen van steen en hij was pienter genoeg om de ijstijd te overleven. Overblijfselen van zijn bedrevenheid zijn in ruime mate gevonden, zoals bijvoorbeeld in de grot van Lascaux bij Montignac met heel goed bewaarde rotsschilderingen. Omdat de schilderingen door schimmel werden aangetast moest de grot in 1963 helaas voor het publiek worden gesloten. Ook werden er in 1879 gekleurde rotstekeningen gevonden in Altamira, een grot bij Santander in Spanje. Cro-Magnon is dus meer een aanduiding voor een (vroeg)volk en cultuur en niet zoals Neanderthaler een benaming voor een soort mensachtige. Het tijdperk van de de Cro-Magnon-mens kan in verschillende tijdvakken ingedeeld worden: Het Aurignacien (35-28 duizend jaar geleden): in deze periode verbeterde men de kunst van het bewerken van vuursteen en botten. Er werden figuren aangebracht op rotsen, stenen en gebruiksvoorwerpen. Inmiddels is een groot deel van de wetenschappers het er ook over eens dat de Guanchen overeenkomsten vertonen met de Portugese tak van de Cro-Magnons (8000 v.Chr.) uit de Muges-regio. De hele lijn van Cro-Magnon sporen loopt door Zweden, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal en het Noord-West Afrika.

In Marokko en meer specifiek de regio waar de Berbers vandaan komen (het Atlas gebergte) vinden we sporen van mensen met dezelfde fysieke kenmerken. Let wel, het gaat hier om de oorspronkelijke Berbers. De oorspronkelijke Berbers bewoonden deze streek al lang voordat de Romeinse, Griekse en Arabische invasie in dat gebied hadden plaatsgevonden. Afstammelingen van deze Berbers stonden erom bekend dat zij rieten boten bouwden in de oude Phoenisische haven van Lixus (Marokko).

berbers
( Moderne Berbers )

Moderne Berbers zijn een mengelmoes van onder andere Arabische en Afrikaanse volkeren. Genetisch gezien verliezen bij overerving de "blonde" kenmerken het van de "donkere", verwacht dus niet in een of ander Noord Afrikaans achteraf bergdorpje een volkomen Arisch ras aan te treffen. Maar her en der verschijnen er soms bij mensen recessieve kenmerken. En zo kan het zijn dat je af en toe een echte Noord Afrikaan ziet met bijvoorbeeld blauwe ogen en/of blonde haren. Een andere algemeen geaccepteerde opvatting is dat de Guanchen hun oorsprong vonden uit deze Berbers. Avontuurlijke Berbers dus, die in een ver verleden van Marokko met rieten schuitjes de paar honderd kilometer naar de Canarische Eilanden wisten te overbruggen.

Als we de laatste genetische onderzoeken mogen geloven werden blauwe ogen geïntroduceerd door proto Indo-Europeanen (uit de gebieden rond de Oekraïne). Maar men neemt aan dat deze vroege Ariërs pas rond 5.500 v. Chr. hun gebieden verlieten. De archeologische en genetische tijdstabellen komen dus niet lekker overeen. Misschien moeten we gewoon aan de Guanchen zelf vragen waar ze vandaan komen.

Guanchen mythologie.

De Guanchen zijn heel duidelijk over hun afkomst, ze verwijzen naar een land (of eiland) ergens in de Indische Oceaan. Toen dat land aan een cataclysme (vloed?) ten onder zou zijn gegaan moesten de oorspronkelijke bewoners vluchten. De Guanchen stonden en staan niet bekend om hun nautische vaardigheden en vermoedelijk hebben ze van een zeevarend volk een lift gekregen.

Aanwijzing in de taal.

Sinds het werk van von Dechend en de Santillana nemen we, in archeologisch onderzoek, de linguïstiek serieus. Er is niets zo kenmerkend voor een cultuur als de taal. Dankzij taalinvloeden kan men de historische bewegingen van volkeren volgen en zien waar en wanneer er uitwisselingen waren. Als we de taal van de Guanchen onder de loep nemen vinden we verbijsterende overeenkomsten met Dravidische talen (Indische taalvarianten waaronder b.v. Telugu, Tamil, Kannada en Malayalam). Dit staat lijnrecht op de officiële aanname dat het "Guanchnees" afstamt van Hamito-Semitische talen (ruwweg waar onze taal van afstamt).

Hieronder treft u een paar voorbeelden van fonetische uitspraken en hun gezamenlijke betekenis.

GuanchenDravidisch fonetische vergelijkingen


Achaman (hemel) ox-am-an (boven expansel)
achanó (jaar) Ajja-no (tijdseenheid)
achicaxna (plebs, mensen) Acchi-sagina (lager volk)
achimencey (familie van de koning, nobelen) Acchi-menkay (verwanten van de koning)
Achit! (lang leven, heil) Akchi, Agi-t- (Heil)
Achimayek (moeder, grootmoeder)Acchi-mayi-ek (Moeder Gods)
Achoron Aarde achurun (moeras, land) ag-alam (Aarde)
ahico (leren hemd)ayi-kov (borst bescherming)
ahof (melk)ay-ubi (borst voedsel" = melk)
amulán (vet)Am-ullu (vloeibaar vet)
ara (geit)(k)ara , ar (geit)
armenine (weide, grasland) aram-meyni (grazige weide)
banot (speer)ihpa-not (puntige stok)
guan mangand (held, man)
xaxo mummie, lijk chacchu (lijk)

De lijst met linguïstische overeenkomsten is lang, maar met bovenstaande krijgt u een aardig idee. Op basis van deze overeenkomsten verdient de afkomstmythe van de Guanchen serieuze aandacht. Als de Guanchen gelijk hebben dan zou er ergens in de Indische oceaan een verzonken land of stad moeten liggen of in ieder geval verdronken aanwijzingen van een overspoelde beschaving. Onderzoeker en auteur Graham Hancock beschrijft in zijn boek 'Underworld' dat de aarde tenminste 3 mega-overstromingen heeft gekend. De jongste vond plaats tussen 8.000 en 7.000 jaar geleden, de middelste ergens tussen de 12.000 en 11.000 jaar terug en de vroegste 15.000 en 14.000 jaar. Voorts wijst Hancock op onderwater vondsten van beschavingen in de Indische oceaan. (lees hier de uitmuntende boekbespreking er nog even op na.)

Met name de oude Grieken hebben veel geschreven over soortgelijke verzonken legendarische eilanden in de Atlantische Oceaan. Plato heeft zijn Atlantis, Homerus schreef over Phaeacia, Scheria en Ogygia. En de "Argonauten" spreken over eilanden zoals Aiaia, Thrinacia en Colchis. "Allemaal fantasie!" zeggen sommigen, "Er zijn geen sporen van zulke eilanden in de Atlantische Oceaan". En ze hebben gelijk, wat niet wil zeggen dat die eilanden niet bestaan hebben. Ze liggen (of liever lagen) niet in de Atlantische Oceaan. Op het moment dat de oude Grieken de verhalen schreven was hun kennis van de oceanen nogal beperkt. En daar komt bij dat zij hun verhalen voor een groot deel baseerden op nog oudere verhalen zoals het Soemerisch-Babylonische Gilgamesh Epos en/of Hindu verhalen zoals Ramayana en Mahabharata.


( Atlantis volgens Plato )

De Grieken spraken ook niet echt van de Atlantische Oceaan maar letterlijk van "de Oceaan van de Atlantanen". Uit hun eigen verhalen blijkt ook dat deze oceaan daar moet liggen waar de zon opkomt, in het oosten dus. Zo nu en dan beschreven de oude Griekse verslagen deze oceaan als "wijnrood". In de verre oudheid werd de Indische oceaan 'Erythraean' genoemd, "De Rode". De naam Atlantis komt ook overeen met wat in de verre oudheid "Ultima Thule" werd genoemd. Dit gebied zou in het zuidoosten liggen voorbij de pilaren van Atlas (het tegenovergestelde van de pilaren van Hercules, beter bekend onder de naam Gibraltar).

Verhalen over een verdronken land waar een hoogwaardige beschaving heerste komt men overal tegen, zo kennen bijvoorbeeld de Tamils een mythe over het verzonken en legendarische land 'Kumari Kandam'. De oude geschriften staan vol met dergelijke verwijzingen.

Keuzemenu

Óf we accepteren gewoon de theorie van de Deense onderzoekers dat ergens tussen de 10.000 en 6.000 jaar geleden dankzij een plotselinge genetische verandering opeens lieden met blauwe ogen ontstonden die zich genetisch wisten te handhaven tot op de dag van vandaag, óf we omarmen het idee dat er al lang een ras van blauwogige lieden bestond die door een cataclysme gedwongen werd zich van het één op het andere moment over de wereld te verspreiden.

A Dravidian Etymological Dictonary, T. Burrow M.B. Emeneau (Oxford, 1984
ISBN 81-215-0856-8)

The Pyramids of Guimar, Canary Islands, Spain
(Casa de Chacona, Calle Chacona, Guimar 38500 Tenerife, Canary Islands Spain)

Graham Hancock,Onderwereld, Tirion Uitgevers, Baarn, 2002; 575 blz., foto’s, isbn 9043903388, paperback. Oorspronkelijke titel: Underworld: The Mysterious Origins of Civilization.

Hamlet’s Mill, An essay investigating the origins of human knowledge and its transmission through myth
Door: Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend
Eerste uitgave 1969
Nonpareil book/David R. Godine Publisher, inc.
ISBN 0879232153
Paperback, 484 blz.

Auteur heeft bij de totstandkoming van dit blog geput uit eerder eigen werk.

 

Lanoe: Het verhaal van Noach, de bijbelse zondvloed, verwijst naar een periode ongeveer 15.500 jaar geleden toen het eiland Poseidon, waarvan de bergtoppen nu de Azoren vormen, wegzonk. Noord-Afrika en Spanje, die eens verbonden waren, werden gescheiden door de overstromingen en de Middellandse Zee ontstond. Veertig dagen regen is een louter symbolische uitdrukking. Noach bouwde geen ‘ark’ waarin hij één paar van elke diersoort meenam; ook dat is symbolisch. Noach was een meester; hij wist wat er zou gaan gebeuren en waarschuwde de mensen om hun familie en vee naar hoger gelegen gebieden te brengen om aan de vloed te ontkomen. Het gebied van het Midden-Oosten en het mediterrane bekken overstroomden, maar elders bleven grote gebieden droog.

Misschien dit volk?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 24-02-2008 8:46:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
dangerous:


en om de over oude volkeren te zeggen dat hun kennis beperkt was gaat me iets tever ze bouwden dingen waar wij ons nu nog de ogen naar uit kijkenLigt aan de tijdsperiode..
Op 24-02-2008 14:51:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:

Keuzemenu

Óf we accepteren gewoon de theorie van de Deense onderzoekers dat ergens tussen de 10.000 en 6.000 jaar geleden dankzij een plotselinge genetische verandering opeens lieden met blauwe ogen ontstonden die zich genetisch wisten te handhaven tot op de dag van vandaag, óf we omarmen het idee dat er al lang een ras van blauwogige lieden bestond die door een cataclysme gedwongen werd zich van het één op het andere moment over de wereld te verspreiden.


Zou het niet beiden waar kunnen zijn ?
in een paar duizend jaar kan veel gebeuren kijk maar naar de laatste honderd jaar ..

nb ik heb wel eens een verhaal gehoord dat er in een graftombe in Egypte tabak zou zijn gevonden terwijl dat alleen maar in zuid-amerika groeide er zijn velen bewijzen vooreen zeevarend volk in de oudheid denk ook aan de kaarten met antarctica erop.
Op 12-07-2010 15:40:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Tunnelforce9:

artikel:

Keuzemenu

Óf we accepteren gewoon de theorie van de Deense onderzoekers dat ergens tussen de 10.000 en 6.000 jaar geleden dankzij een plotselinge genetische verandering opeens lieden met blauwe ogen ontstonden die zich genetisch wisten te handhaven tot op de dag van vandaag, óf we omarmen het idee dat er al lang een ras van blauwogige lieden bestond die door een cataclysme gedwongen werd zich van het één op het andere moment over de wereld te verspreiden.


Zou het niet beiden waar kunnen zijn ?
in een paar duizend jaar kan veel gebeuren kijk maar naar de laatste honderd jaar ..

nb ik heb wel eens een verhaal gehoord dat er in een graftombe in Egypte tabak zou zijn gevonden terwijl dat alleen maar in zuid-amerika groeide er zijn velen bewijzen vooreen zeevarend volk in de oudheid denk ook aan de kaarten met antarctica erop.

Dat van die mummies ken ik dan weer (als gerucht), dat ze cocaïne in zich hadden.
Komt ook uit Zuid Amerika...

Ik blijf de OOParts mooi vinden.
Van die metalen bollen met groeven van 2, nogwat miljard jaar oud.

Ik denk dan ook niet dat wij (Homo Sapiens) geëvolueerd zijn, maar dat we gecreëerd zijn.
Door wie?
Beats me!
Al vind ik het Anunnaki-varhaal wel een goede kanshebber.
(bericht gewijzigd op 12-7-2010 20:27:31)
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-07-2010 20:26:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: Ben bezig met de Galactic Center reeks van auteur Gregory Benford
zwaar goede boeken als je van Ascience-fiction houd is het zeker een aanrader !

Gregory Benford is een legende.. winnaar van onder meer 2 nebula awards oa voor Timescape(hoogst haalbare voor SF)


He is a Woodrow Wilson Fellow and a Visiting Fellow at Cambridge University, and has served as an advisor to the Department of Energy, NASA and the White House Council on Space Policy. In 1995 he received the Lord Foundation Award for contributions to science and the public comprehension of it.


In de Galactic Center serie komen veel interessante mythes en ook het ontstaan van leven op aarde aan bod.
Op 13-07-2010 14:12:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden