"... Mijn verkenners vertellen, dat ze na een mars van 12 mijl bij een dorp kwamen dat ongeveer 1000 inwoners telde. Ze werden door de inboorlingen met grote vreugde ontvangen en naar hun mooiste huizen gebracht. De bewoners omarmden hen, kusten hun handen en voeten en probeerden hen op allerlei manieren aan het verstand te brengen dat ze wisten, dat de blanke mensen van de zetel der goden gekomen waren. Ongeveer honderd vrouwen en mannen smeekten hen mee te nemen naar de hemel van de onsterfelijke goden..."

Het zou een passage uit een 19de-eeuwse avonturenroman kunnen zijn. Niets is minder waar, bovenstaande is overgenomen uit de historische verslagen van de (her)ontdekking van Zuid-Amerika, die Columbus ons naliet. De inboorlingen waar de Genuese zeevaarder over spreekt, raakten niet zomaar onder de betovering van de vreemdelingen die in hun dorp verschenen. Ze wisten van het bestaan van de blanke mensen en wachten met een vurig verlangen op hun terugkeer.

blankopvisite

(de langverwachte terugkomst van de 'blanke goden' bleek een desillusie )

Pedro Pizarro, de neef van de beruchte conquistador ten tijde van de Spaanse invasie, schreef het volgende;
"Ze vertellen dat de zonnegod, de stamvader van de Inca's in oeroude tijden één van zijn zoons en één van zijn dochters naar hen toe zond om kennis bij te brengen. Deze afgezanten werden wegens hun taal en hun lichte huid door de mensen als goddelijk erkend. De heersende klasse van de Peruaanse Inca's heeft een lichte huid. De voorname vrouwen zijn een lust voor het oog, zij weten dat ze mooi zijn en ze zijn het ook werkelijk. Het haar van de mannen en de vrouwen is zo blond als de kleur van rijpe aren en sommige hebben een lichtere huidskleur dan de Spanjaarden.
Ik heb in dit land een vrouw met een lichte huid gezien, die een bijzonder blank kind had. Volgens de mening van de inboorlingen stammen zij af van de goden."

In 1788 zette kapitein Cook voet aan land op het noordelijk gelegen eiland Kauai (hij werd een jaar later op Hawaii vermoord). Zijn matrozen schatten dat er op dat moment ongeveer één miljoen mensen woonden. De blanke mannen werden – mede door hun wapens en spiegels – door de Hawaiianen als goden beschouwd. Wat is toch die obsessie van zoveel culturen voor de zogenaamde 'blanke goden'?

In de vorige delen toonde ik u de indirecte aanwijzingen naar een verzonken legendarisch land ergens in de Indische Oceaan. Mythen blijven volhouden dat het verzonken land werd bewoond door mensen met een lichte huid (en geven soms als detail blonde haren en/of blauwe ogen) die een enorm hoge graad van beschaving kende. Ergens tussen de 15.000 en 7.000 jaar geleden moest het 'koningsvolk' door het wassende water plotsklaps huis en haard verlaten en hun weg op deze wereldbol zien te vinden. In het vorige deel zagen we aanwijzingen dat de Guanchen van de Canarische Eilanden in verband kunnen worden gebracht met precies zo een scenario. Maar er is meer.

Er is een probleem met het blanke of, misschien beter gezegd, het Arische ras. De wetenschap heeft eigenlijk nog steeds geen goed antwoord op waar zij haar oorsprong vond. Dankzij de Nazi's is het begrip ‘Arisch’ behoorlijk beladen en velen mijden het onderwerp uit angst voor racist uitgemaakt te worden. Op het gevaar af dat deze reeks door neonazi’s als inspiratiebron gebruikt wordt, wil ik het zelfopgelegde sociaal-maatschappelijke taboe wat op het onderwerp rust doorbreken. En nu we het toch over de rassenwaan van de nazi's hebben... waar dachten zij een oorsprong gevonden te hebben??

Volgens A. Kolsteren en E. Sanders kunnen we in hun boekje 'Vreemde woorden' (Prisma) het volgende lezen;

Ariër [Sansk. arya = edel; oorspr.: vereerder van de goden der brahmanen] term in Nazi-Duitsland gebruikt om iem. van zgn. zuiver Germaans ras aan te duiden (spec. in tegenstelling met Jood), daarbij uitgaande van bep. rassentheorieën die TEN ONRECHTE de taalkundige term arisch (z.a.) op rassenkundig terrein hadden toegepast en een zgn. Arisch ras hadden gepostuleerd.

arisch [zie Ariër]: -e talen, oorspr.: de talen van de Indogermaanse groep (Sanskriet, Perzisch, Grieks, Latijn, Keltisch, Germaans, Slavisch en de moderne afstammelingen daarvan); tegenwoordig: de Perzische (Iraanse) en Indische talen.

"Iraniërs, als volk, zijn een verre afstammeling van het Westen. Hoewel ze het Arabische schrift hebben overgenomen is hun taal Indo-europees (meer verwant aan Nederlands dan aan Arabisch).
Hitler beschouwde de Iraniërs als Ariërs"
Iran; letterlijk 'land van de Ariërs'.

Op een inscriptie gevonden in Naqshe-e-Rostam (Iran) staat de volgende bewering van Koning Dariush I (5de eeuw v.Chr.) te lezen:

Ik ben Dariush, de grote koning, de koning der koningen.
De koning van vele landen en vele mensen.
De koning van een immer uitbreidend land.
De zoon van Wishtaspa van Achaemenid.
Pers, de zoon van een Pers (Perzië)
Ariër van het Arische ras.

Out of Tibet?
Een groot aantal Duitse nazi's geloofden dat Tibet de bakermat was van het 'Arische ras'. Dat hadden ze opgepikt uit de occulte theosofische leringen (o.a. Rig Veda) die ook bij top-nazi's ingang vonden. In 1939 stuurde SS-chef Himmler een expeditie naar Tibet om contacten leggen met 'Arische volksgenoten'. Volgens de theosofen zouden de occulte 'grote meesters' er nog steeds, verborgen, leven.

arier
(Duitse obsessie met de 'Ariër')

De expeditie ging ook 'rassenonderzoek' doen, ondermeer via schedelmetingen. Één van de expeditieleden was de SS-antropoloog Beger, die na terugkomst in Auschwitz, speciaal 150 mensen liet vergassen om aan een mooie verzameling schedels te komen. Een ander lid was de Oostenrijkse alpinist Heinrich Harrer, een overtuigd nazi van het eerste uur en lid van de SA, SS en NSDAP. De expeditieleden legden contact met de nog zeer jonge Dalaï Lama, die daar tot op heden nog steeds niets over wil zeggen. (zie ook de zwaar geromantiseerde film: Seven years in Tibet). Harrer bleef in Tibet tot in de jaren 50 en werd de vertrouweling en propagandachef van de Lama.

Out of Atlantis?

Stel: er was inderdaad ergens in de verre oudheid een hoogontwikkeld blank en blauwogig volk dat ergens in de Indische oceaan woonde. Stel: er kwam een ramp waardoor hun land verzonk en men moest vluchten. Een deel wist de Canarische eilanden te bereiken en een ander deel trok naar het noorden. Naar India, Tibet en vervolgens naar het westen. Wat zeggen de mythen?

Men neemt over het algemeen aan dat de voorouders van de Kelten en de Scythianen (twee bekende Arische volkeren) hun oorsprong vonden in de Cimmerianen. Deze zijn weer verbonden aan de Cymry of Cimbri, een Germaans volk dat omstreeks 100 na Chr. Rome aanviel (en nog bijna versloeg ook). In de Keltische Mabinogion (een zeer oude sage) kunnen we het volgende over hun oorsprong lezen;

"Hu Gadarn kwam oorspronkelijk met de Cymry-stam naar de Britse eilanden. Zij kwamen van het land van Soemmer, genaamd Defrobani... zij staken de mistige oceaan (Tawch) over en arriveerden op de Britse Eilanden en Armorica waar zij nederzettingen bouwden."

gadarn
( Hu leidt zijn blanke stam weg uit Indonesië ?)

Defrobani wordt ook geassocieerd met Taprobane (Indonesië). Het land Soemmer (of Summer, in Keltisch Gwald of Haf) zou ergens rond de Evenaar moeten liggen. Hu Gadarn is de Keltische equivalent van de Bijbelse Noach. Hu Gadarn bracht zijn volk in veiligheid nadat een cataclysme het thuisland had vernietigd. Het verhaal van Hu Gadarn past zoals dat van de Guanchen keurig in het plaatje van de 'out of Atlantis' theorie. En dan zijn er natuurlijk de Zuid-Amerikaanse legenden over de blanke goden die kennis, beschaving en voorspoed brachten. Zouden deze 'blanke goden' de derde stroming uit een legendarisch verdronken land zijn geweest?

In het volgende en laatste deel gaan we daar wat dieper op in.

Hamlet’s Mill, An essay investigating the origins of human knowledge and its transmission through myth
Door: Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend
Eerste uitgave 1969
Nonpareil book/David R. Godine Publisher, inc.
ISBN 0879232153
Paperback, 484 blz.

Auteur heeft bij de totstandkoming van dit blog geput uit eerder eigen werk.

Lanoe: De Ariers is maar 1 ras, nml wij de mens.
Wij schijnen het 4e Arische wortelras te zijn.
Dat had Adolfje niet helemaal begrepen van H.P. Blavatsky's geheime leer

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 25-02-2008 8:19:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Er is een verschil tussen historische indelingen van volkeren en mythologieën.
Het eerste is krampachtig groepen plaatsen in een geografische gebied en ge (mis)bruiken daarvoor de kennis (benamingen) uit de mythologie.
Cymry is de eigen Keltische benaming voor lieden uit Wales (UK) en hebben ze overgenomen uit hun mythologie zij achten zichzelf 'britons' of Kelten.
Ierse volkeren noemen zichzelf graag Gael (spraak Gaelic).
Op basis van cultuur kan men historisch verschillende bewegingen van volksgroepen volgen (idd. van bv denemarken naar de britse eilanden) Anderen zijn weer via Frankrijk naar de britse eilanden te volgen en hebben een andere cultuur. Maar we hebben het niet over historie maar mythologie. De myhte van Gadarn laat zien dat er een uitstroom vanuit het oosten naar het noord westen was. Dat is consistent met de geschiedkundige feiten. Tel daarbij bij op dat eigen benamingen uit verschillende cultuuren zoals Geal of Cymry in de basis dezelfde betekenis hebben ( 'wij' of 'broeders van het hart') en de mythe begint te leven. Om de mythe te snappen zal je echter verder in de tijd terug moeten (misschien wel tot aan de grooved ware people?) Over Caesar spreek ik niet. Over de aanval op rome en Cimri hier meer http://www.unrv.com/empire/cimbri-teutons.php.

(bericht gewijzigd op 25-2-2008 17:29:14)
Op 25-02-2008 17:29:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden