Tijdens de Spaanse invasie en de komst van het Christendom rond de 16de eeuw zijn veel van de kunstvoorwerpen en verslagen van de oorspronkelijke bewoners verloren gegaan. Het is mede dankzij de Spaanse geschiedschrijver Fernando Montesinos, die destijds wel de moeite nam om de verhalen van de oorspronkelijke bewoners op te tekenen, dat we nu een redelijk beeld hebben van de achtergronden van de Inca-cultuur.

Op de eerste plaats is daar het wereldwijde misverstand om te spreken van Inca’s, de oorspronkelijke Andes bewoners uit de omgeving van Cusco spraken Quechua. Inca is het Quechua woord voor “koning” maar kan ook refereren naar een koninklijk geslacht of dynastie.

blanke4

(Pre-Columbiaanse afbeelding uit Mexico toont ons het gelaat van een 'blanke god' )

De Quechuaanse historici vertelden aan Fernando Montesinos en andere Spaanse geschiedschrijvers dat er voor het laatste rijk meerdere perioden waren geweest. Deze perioden, die duizenden jaren teruggaan, werden “zonnen” genoemd en eindigden meestal door diverse rampen. Zowel de Zuid- als Midden-Amerikaanse historici kennen 5 van deze “zonnen” of “periodes” en zij beginnen hun geschiedenis met:

De 1ste “zon” van de Goden, Wiracochas genaamd.

De 2de “zon” wordt gekenmerkt door een bevolking van reuzen. (zie ook 1ste deel van deze reeks.)

De 3de “zon” is een periode van primitieve en onbeschaafde mensen, (misschien wel de ploeterende overlevenden van een eerdere catastrofe?)

De 4de “zon” is het tijdperk van de semi-verlichte “helden koningen”

De 5de “zon” een tijd waar de mensen koning zijn en waarvan de Inca’s uit Cusco beweren af te stammen.

Montesinos baseerde veel van zijn verhalen op de verslagen van de geschiedschrijvers die direct na de Spaanse veroveringen waren vastgelegd, hij ontdekte dat de lijst van koningen die volgens de Quechua zouden hebben geregeerd tot zo een 4400 jaar teruggaat. Als je het tijdperk van monarchieën optelt bij de andere tijdperken, dan spreken zij al gauw van een historie van minstens 10.000 jaar oud.

Padre Blas Valera schetst in een document uit 1600 hoe, volgens de Quechua, de Wiracochas in het tijdperk van de 1ste zon hun weg vonden in de Andes. De Wiracochas kwamen van de zee om zich te vestigen bij het Titicacameer. Volgens de overleveringen waren zij zeer lang, hadden een lichte huidskleur en droegen baarden. Hun machtscentrum concentreerde zich rond wat nu Tiwanaku heet, vlakbij het Titicacameer, waar men tot op de dag van vandaag nog beelden aantreft van bebaarde mannen. Ook zijn er rapporten uit de tijd van de conquistadores waarin staat dat er een beeld van een Wiracochas zou hebben gestaan bij de tempel van Cusco. Tegenover Ollantaytambo zou nog op een tegenoverliggende klif een gegraveerde beeltenis van een bebaarde Wiracochas gezicht te zien zijn.

Tot op de dag van vandaag wordt de taal van de Wiracochas (het Aymara) gesproken door mensen die rond het Titicacameer wonen. (Volgens de laatste onderzoeken, waarvan de laatste uit 1993, spraken er ongeveer 1.600.000 mensen deze taal). Deze taal is volgens sommige linguïsten een van de oudste en valt op door het ontbreken van onregelmatigheden. Ze heeft een perfecte syntax. Hierdoor lijkt het dat deze taal niet zoals bij de meeste culturen gebruikelijk langzaam en naar behoefte is geëvolueerd, maar ergens in de oudheid bewust is ontwikkeld en in werking gesteld.

De lokale mythes en legendes spreken over de Wiracochas uit Tiwanaku als een vreedzaam volk, die de goodwill van de lokale en naburige bevolking wist te winnen door het delen en ruilen van hun vergevorderde kennis op het gebied van medicijnen, metallurgie, landbouw en zelfs het schrift. Het schrift zou later verloren gegaan zijn door toedoen van een priester uit de Andes die het bij wet verbood; al het schrift dat men tegenkwam werd vernield. Toch zijn er stukjes van dit schrift bewaard gebleven en deze vertonen heel veel overeenkomsten met het schrift zoals dat gebruikt werd door de bevolking van Paaseiland, Indo-Europese Indusvallei en de Hittieten.

Er zijn ook mythes en legendes waaruit blijkt dat de Wiracochas beschikten over vliegmachines en erom bekend stonden een vaste aan- en afvliegroute te hebben. Deze route liep in een regelrechte lijn met een hoek van 45 graden ten opzichte van de evenaar van Tiwanaku over Quito door naar de kust.

Het zijn volgens de Quechua ook de Wiracochas (en/of de reuzen) die verantwoordelijk moeten worden gehouden voor onder andere de megalithische bouwwerken bij Ollantaytambo, Machu Picchu, Cusco en de lijnen van Nazca. Het schijnt dat er menselijke botten zijn gevonden in de omgeving van Machu Picchu waaruit af te leiden valt dat deze mensen een lengte van ongeveer 3, 5 meter hadden. Door de gevestigde wetenschap worden 2 oude geplaveide hoofd- en zijwegen, met een totale lengte van meer dan 23.000 kilometer, toegeschreven aan het ongeveer 100 jarige Incarijk. Deze wegen lopen door het centrale gedeelte en langs de kust van de Andes. Dit lijkt, voor een volk dat niet het gebruik van het wiel kende en niet beschikte over harde metalen, een onmogelijke opgave om zoveel infrastructuur binnen een eeuw aan te leggen. Wellicht hebben zij wel enige wegen toegevoegd. De vondsten uit die regio wijzen er op dat, geheel in tegenstelling tot de algemeen geaccepteerde theorie, de Tiwanaku-cultuur zijn hoogtepunt zo’n 1500 jaar geleden had.


( Culturele overeenkomsten zijn legio, van pyramiden tot steles )

Quetzalcoatl uit het 'land van het midden'?

De gehele oorspronkelijke Zuid-Amerikaanse mythologie is doordrenkt door vertellingen over de blanke bebaarde 'god(en)'. We kennen de Inca-god(en) Kon-Tiki, Illac en Viracocha. Bij de Maya's heet hij Kukulkan of soms Kukumatz. Tolteken en Azteken hielden het op Quetzalcoatl en de Chicha gaven de naam Bochica aan hem mee. Het wordt pas echt interessant als we naar de vertalingen van deze namen gaan kijken. Kunnen we daar aanwijzingen vinden over hun oorsprong?

Kon-Tiki wil zoveel zeggen als; 'Zoon van de zon'. (wat begrepen kan worden dat hij uit het oosten 'zonsopkomst' kwam)
Illac staat voor 'Bliksem'.
Viracocha wordt vaak vertaald door het woord 'Tovenaar' maar 'Zeeschuim' is meer letterlijk. Quetzalcoatl kennen we als 'Gevederde Slang' maar als we de vertaling wat nauwer nemen staat er 'zwemmende slang' te lezen. Kukumatz is het best te vertalen als 'Hart van de zee' en Bochica heeft een betekenis die het meest in de buurt komt van 'de Witte glanzende schoudermantel'. (Opvallend is dat Kon-Tiki als blanke 'godheid' ook bekend is onder de Polynesische bevolking).

De Spanjaarden kenden ook een volkje dat toen in het gebied leefde (en dat we nu kennen als Nicaragua), de Chorotega. Hun blanke 'god' Tamagastad leeft voort in de sagen en zij verhalen over hoe een grote vloed 'de schepping van het midden' verwoestte. 'De schepping van het midden' dat is een uitdrukking die voor velerlei uitleg vatbaar is. Bedoelden de Chorotega hier een verdwenen continent mee? 'Land van het midden' waarvan ook in andere oeroude legende wordt gesproken?


( Vreemde 'nokjes' verraden zelfde techniek )

Overeenkomsten

Als eerste natuurlijk de piramiden. In China, Egypte, Tenerife, en Zuid-Amerika vinden we deze wonderlijke bouwsels terug.
Mummificeren, in dezelfde bovenstaande lijn zien we dit gebruik terug.
Schrift, we zien overeenkomsten in schrift tussen de oude en nieuwe werelden.
Ontstaansmythologie, zowel de Indische, Egyptische en Zuid Amerikaanse mythologie spreekt over 'het karnen van het universum' (zie hier) en de boom der kennis (zie hier voor foto's).

maya
( zoek de verschillen )Zou het allemaal terug te voeren zijn naar het geheimzinnige Atlantis waar Plato zo idyllisch over schreef;
"De oude hoofdstad was rijk aan natuurlijke bronnen en er was voedsel in overvloed. Hoge bergen boden beschutting tegen de noordenwind en over de weiden zwierven dieren zoals olifanten en paarden, die dronken uit meren en rivieren. Er regeerden 10 koningen over dit paradijselijke eiland en de bewoners leefden er in volmaakte harmonie"

'Out of Atlantis'-theorie

Deze reeks is verre van compleet maar biedt voorlopig genoeg aanknopingspunten om een aardig tegenwicht te bieden aan de stelling van de Deense onderzoekers dat er opeens door een genetische mutatie ongeveer 8.000 mensen met blauwe ogen ontstonden. Misschien ligt de oorsprong toch dieper?

Mensen met blauwe ogen mogen al niet klagen over de manier waarop ze door Moeder Natuur zijn bedeeld, vooral als ze nog blond haar hebben ook. En nu heeft de Mail on Sunday een nieuw pluspunt ontdekt: blauwe ogen zijn volgens Amerikaans onderzoek ook een blijk van intelligentie. Joanna Rowe, professor emeritus aan de universiteit van Louisville in de staat Kentucky, heeft namelijk aan de hand van proeven vastgesteld dat mensen met blauwe ogen in het bijzonder, en lichtere ogen in het algemeen, een groter talent hebben voor 'strategisch denken'. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen, want in alle gevallen bleken de 'blauwogigen' beter te zijn in activiteiten die een plan(ning) vereisen, dat ze hun tijdsgebruik beter structureren en dat ze (mede daardoor) betere examenresultaten boeken. Maar mensen met bruine ogen moeten niet wanhopen. Zij blijken namelijk een veel betere reactietijd te hebben en zijn daardoor beter geschikt voor fysieke activiteiten, met name voor sport.

Auteur heeft bij de totstandkoming van dit blog geput uit eerder eigen werk.

KC: Zal de wetenschap ooit wakker worden?.... Ik denk het niet. Vastgeroeste denkbeelden... zucht.
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 28-02-2008 11:42:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^: Interresante theorie
Moeten is een keuze...
Op 28-02-2008 13:13:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain:
JaccoV:

Ik heb altijd al gedacht dat ik speciaal was maar nu weet ik het zeker :p blauwe ogen en blond haar dus afstammeling van een mogelijk Atlantis volk dus mogelijk een afstammeling van een alien menselijk ras das niet mis.

Leuk stuk erg interessant. Ik denk zowiezo dat de geschiedenis welke wij geleerd hebben op school niet klopt en dat er veel meer achter zit dan dat we voorgeschoteld krijgen.


Er is géén bewijs voor Atlantis (een verzinseltje van Plato, dat spijtig genoeg de eeuwen overleefde), nog voor 'alien menselijke rassen'. 'Alien' is juist alles dat niét-menselijk is.
(bericht gewijzigd op 1-3-2008 14:05:42)
Op 01-03-2008 14:04:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Whyme:
Ghislain:

JaccoV:

Ik heb altijd al gedacht dat ik speciaal was maar nu weet ik het zeker :p blauwe ogen en blond haar dus afstammeling van een mogelijk Atlantis volk dus mogelijk een afstammeling van een alien menselijk ras das niet mis.

Leuk stuk erg interessant. Ik denk zowiezo dat de geschiedenis welke wij geleerd hebben op school niet klopt en dat er veel meer achter zit dan dat we voorgeschoteld krijgen.


Er is géén bewijs voor Atlantis (een verzinseltje van Plato, dat spijtig genoeg de eeuwen overleefde), nog voor 'alien menselijke rassen'. 'Alien' is juist alles dat niét-menselijk is.

Ach, er is voor zoveel dingen geen bewijs, het is in ieder geval een interessante theorie, en eens een keer iets anders dan Buitenaarde wezentjes van Mars die mensen ontvoer en gekke apparaatjes in het hoofd stoppen Deze plaats ik dan ook onder het kopje "interessante theorieën die toevallig ook nog eens waar konden zijn"

pluk de nacht, slapen kan altijd nog.
Op 04-03-2008 19:53:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fik2000: Hoeveel mensen geloven niet in het 'god' fabeltje ..Ik vind de Atlantis mythe stukken leuker om te 'geloven' :-D
Op 28-07-2009 18:33:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Fik2000:

Hoeveel mensen geloven niet in het 'god' fabeltje ..Ik vind de Atlantis mythe stukken leuker om te 'geloven' :-D


Het is inderdaad maar een mythe .....
Op 28-07-2009 19:46:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Ariërs zijn afkomstig van Mars (Ares) oorlogsgod, vandaar dat ze goed strategisch kunnen denken.
Nee, dank u.
Op 29-07-2009 13:47:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Bewijzen zijn voor mensen zonder fantasie.
Op 29-07-2009 14:55:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
BeyondPerceptio:

Bewijzen zijn voor mensen zonder fantasie.


Maar er zijn toch bewijzen:
Begin jaren negentig werden er door goudzoekers in en rondom de rivier Narada, ten oosten van het Oeralgebergte in Rusland, zeer ongebruikelijke vondsten gedaan. Het bleek voornamelijk te gaan om spiraalvormige voorwerpen, variërend in grootte, van 3 centimeter tot uiteindelijk, zo bleek later, een verbijsterende 0.003 millimeter. Berichten over de vondsten bereikten ook de buitenwereld en al snel trokken er wetenschappers naar het gebied. Onafhankelijk van elkaar hielden drie wetenschappelijke instituten (De Russische Wetenschappelijke Academie uit Moskou, Sint Petersburg en Syktyvka) zich bezig met de vondsten. Hun conclusie bracht een schok teweeg; De minivoorwerpen bestonden uit koper en uit de zeldzame metalen molybdenum en wolfram. Wolfram bezit een zeer hoge dichtheid en heeft een smeltpunt van 3.410 graden Celsius. Molybdenum heeft eveneens een zeer hoge dichtheid en zal pas gaan smelten bij 2.650 graden Celsius.

Het Russische ZNIGRI ( centraal wetenschappelijke onderzoeksinstituut voor geologie en edele niet-ijzerhoudende metalen) liet in een publicatie (ZNIGRI-expertise nr.18/485 29 november 1996) dr. E.W. Matwejewa aan het woord en zij liet het volgende over de vondsten weten;
”In de grondlagen van het overstromingsgebied van het riviertje Balbanju vonden we (stroomafwaarts) op de linkeroever wolframspiralen in de boorkern nr.106, in een grondlaag die geologisch gezien ouder is als 10.000 jaar”. Met deze constatering had men een eerste aanwijzing dat deze vreemde voorwerpen al in de ijstijd bestonden. Latere testen gaven aan dat de ouderdom van deze voorwerpen ergens tussen de 20.000 en 318.000 jaar is, afhankelijk van de diepte en de situatie waarin ze gevonden waren.
bron:
http://www.dossierx.nl/content/view/333/54/

Dit lijkt mij toch duidelijk een bewijs van een verloren beschaving...
Onderschriften zeggen niets
Op 29-07-2009 16:01:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat mensen, die zich wanhopig vasthouden aan de aan ons opgedrongen geschiedenis van de mensheid, graag bewijzen willen zien als het gaat om zaken zoals net door jou beschreven.
Zij zeggen: geen bewijs, geen waarheid.
Dat zegt toch iets over 's mans fantasie.
Als je ergens over praat, zoals Atlantis, is het dan niet waar, alleen omdat er geen bewijs is?

Dus.....bewijs is voor mensen zonder fantasie...
Op 29-07-2009 16:33:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
BeyondPerceptio:

Dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat mensen, die zich wanhopig vasthouden aan de aan ons opgedrongen geschiedenis van de mensheid, graag bewijzen willen zien als het gaat om zaken zoals net door jou beschreven.
Zij zeggen: geen bewijs, geen waarheid.
Dat zegt toch iets over 's mans fantasie.
Als je ergens over praat, zoals Atlantis, is het dan niet waar, alleen omdat er geen bewijs is?

Dus.....bewijs is voor mensen zonder fantasie...


Dus niettegenstaande er geen bewijs is dat Nederlanders Amerika ontdekt hebben, zou het wel kunnen dat ze het ontdekt hebben ? Zo kun je toch gelijk wat fantaseren jong ?
Op 29-07-2009 18:55:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

Ariërs zijn afkomstig van Mars (Ares) oorlogsgod, vandaar dat ze goed strategisch kunnen denken.


'Ariërs afkomstig van Mars' ? Jongen, jongen toch ! Waarom ? Omdat 'Ares' op 'Ariërs' lijkt ... ?

Hier is een mooie definitie van het woord 'Ariër' ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arier

Op 29-07-2009 19:00:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

BeyondPerceptio:

Dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer dat mensen, die zich wanhopig vasthouden aan de aan ons opgedrongen geschiedenis van de mensheid, graag bewijzen willen zien als het gaat om zaken zoals net door jou beschreven.
Zij zeggen: geen bewijs, geen waarheid.
Dat zegt toch iets over 's mans fantasie.
Als je ergens over praat, zoals Atlantis, is het dan niet waar, alleen omdat er geen bewijs is?

Dus.....bewijs is voor mensen zonder fantasie...


Dus niettegenstaande er geen bewijs is dat Nederlanders Amerika ontdekt hebben, zou het wel kunnen dat ze het ontdekt hebben ? Zo kun je toch gelijk wat fantaseren jong ?

in e gevallen waar het nog over theorieën en hypothesen gaat zie ik het probleem niet om de fantasie (in combinatie met logica en deductie van de mogelijkheden) toe te passen op deze vragen...

jij mag gerust stellen dat nederlanders amerika hebben ontdekt, maar de mij bekende kennis spreekt dit tegen, en de logica spreekt dit ook tegen, de meest aannemelijk conclusie is dus dat nederlanders amerika niet ontdekt hebben

zo kan je zoiets als de atlantis hypothese ook benaderen, en voor mij zijn er zeker aanwijzingen die dit zeker aannemelijk maken, maar dat is natuurlijk ook weer in the eye of the beholder

een ander vakgebied waar deze werkwijze toch al heel wat resultaten heeft opgeleverd is in de astronomie, zo goed als alle ideeën daarachter zijn begonnen als theorieën waar in het begin ook niemand heil in zag, totdat hubble, einstein en newton de eerste basisideeën bewezen...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 29-07-2009 20:40:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Het is heel simpel Firefox:

Paarse bomen bestaan niet.
Totdat ik er één op papier teken.
Dan bestaat 'ie wel.
Het bewijs?

De tekening....

Maar ok, dat is een beetje kinderachtig.

Ik bedoel maar te zeggen dat denken aan bijv. buitenaardse beschavingen niet uitsluit dat het niet bestaat.
Zoals Ron B. het al zei: het is in the eye of the beholder...
Op 29-07-2009 21:02:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Firefox:

tjerky:

Ariërs zijn afkomstig van Mars (Ares) oorlogsgod, vandaar dat ze goed strategisch kunnen denken.


'Ariërs afkomstig van Mars' ? Jongen, jongen toch ! Waarom ? Omdat 'Ares' op 'Ariërs' lijkt ... ?

Hier is een mooie definitie van het woord 'Ariër' ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arier

Hap, hap , Als je jezelf een beetje serieus neemt, dan neem je de wiki bijbel vooral niet te serieus..
Nee, dank u.
Op 30-07-2009 19:09:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Ook nog, de aanstaande noodtoestand in de v.s. waarbij de FEMA de macht overneemt heet niet voor niets MARTIAL law. snapjum?
Nee, dank u.
Op 30-07-2009 19:19:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

Firefox:

tjerky:

Ariërs zijn afkomstig van Mars (Ares) oorlogsgod, vandaar dat ze goed strategisch kunnen denken.


'Ariërs afkomstig van Mars' ? Jongen, jongen toch ! Waarom ? Omdat 'Ares' op 'Ariërs' lijkt ... ?

Hier is een mooie definitie van het woord 'Ariër' ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arier

Hap, hap , Als je jezelf een beetje serieus neemt, dan neem je de wiki bijbel vooral niet te serieus..


Wat een gelul ! Iedereen weet wat het woord 'ariër' écht betekent. Jij bent alleszins niet serieus te nemen.
Op 30-07-2009 23:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

Ook nog, de aanstaande noodtoestand in de v.s. waarbij de FEMA de macht overneemt heet niet voor niets MARTIAL law. snapjum?


Wat een onvoorstelbare onzin. Hieronder een beschrijving van het echte FEMA, dat NIETS met 'machtsovername' te maken heeft, alleen in jouw verwarde hersenen ;

'The primary purpose of FEMA is to coordinate the response to a disaster that has occurred in the United States and that overwhelms the resources of local and state authorities'.

'While on-the-ground support of disaster recovery efforts is a major part of FEMA's charter, the agency provides state and local governments with experts in specialized fields and funding for rebuilding efforts and relief funds for infrastructure, in conjunction with the Small Business Administration. FEMA also assists individuals and businesses with low interest loans. In addition to this, FEMA provides funds for training of response personnel throughout the United States and its territories as part of the agency's preparedness effort'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency


(bericht gewijzigd op 30-7-2009 23:41:59)
Op 30-07-2009 23:41:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

tjerky:

Firefox:

tjerky:

Ariërs zijn afkomstig van Mars (Ares) oorlogsgod, vandaar dat ze goed strategisch kunnen denken.


'Ariërs afkomstig van Mars' ? Jongen, jongen toch ! Waarom ? Omdat 'Ares' op 'Ariërs' lijkt ... ?

Hier is een mooie definitie van het woord 'Ariër' ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arier

Hap, hap , Als je jezelf een beetje serieus neemt, dan neem je de wiki bijbel vooral niet te serieus..


Wat een gelul ! Iedereen weet wat het woord 'ariër' écht betekent. Jij bent alleszins niet serieus te nemen.


Het arische ras, zijn wij, de mensheid, later is dit verbasterd, zie H.P. Blavatsky, wij zijn het 4e Arische wortelras.
Later heeft men het o.a. door de Nazi's totaal verkeerd geinterpreteerd, wat ook een smet was op haar prachtige werk en leven en waardoor zij door mensen die zich er niet in verdiept hadden gelinkt werdt met de zieke nazi gedachte.
Carpe diem homo universalis
Op 31-07-2009 0:06:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

tjerky:

Ook nog, de aanstaande noodtoestand in de v.s. waarbij de FEMA de macht overneemt heet niet voor niets MARTIAL law. snapjum?


Wat een onvoorstelbare onzin. Hieronder een beschrijving van het echte FEMA, dat NIETS met 'machtsovername' te maken heeft, alleen in jouw verwarde hersenen ;

'The primary purpose of FEMA is to coordinate the response to a disaster that has occurred in the United States and that overwhelms the resources of local and state authorities'.

'While on-the-ground support of disaster recovery efforts is a major part of FEMA's charter, the agency provides state and local governments with experts in specialized fields and funding for rebuilding efforts and relief funds for infrastructure, in conjunction with the Small Business Administration. FEMA also assists individuals and businesses with low interest loans. In addition to this, FEMA provides funds for training of response personnel throughout the United States and its territories as part of the agency's preparedness effort'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency


Misschien moet je dit eerst even kijken, Vuurvoske:

http://www.ekudos.nl/zoeken?query=concentratie+kamp&x=12&y=13

Carpe diem homo universalis
Op 31-07-2009 0:11:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Met het Atlantisverhaal kan je twee kanten op: óf het is allemaal uit de dikke duim gezogen en uit de fantasie ontsproten van een paar mensen en zo een legende geworden óf we worden al jaren lang in de maling genomen, omdat Atlantis en Lemurië daadwerkelijk bestaan hebben.

Hoe dan ook: het blijft een mooi verhaal!
Cannot kill the Battery!!!
Op 31-07-2009 14:19:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

tjerky:

Firefox:

tjerky:

Ariërs zijn afkomstig van Mars (Ares) oorlogsgod, vandaar dat ze goed strategisch kunnen denken.


'Ariërs afkomstig van Mars' ? Jongen, jongen toch ! Waarom ? Omdat 'Ares' op 'Ariërs' lijkt ... ?

Hier is een mooie definitie van het woord 'Ariër' ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arier

Hap, hap , Als je jezelf een beetje serieus neemt, dan neem je de wiki bijbel vooral niet te serieus..


Wat een gelul ! Iedereen weet wat het woord 'ariër' écht betekent. Jij bent alleszins niet serieus te nemen.


Het arische ras, zijn wij, de mensheid, later is dit verbasterd, zie H.P. Blavatsky, wij zijn het 4e Arische wortelras.
Later heeft men het o.a. door de Nazi's totaal verkeerd geinterpreteerd, wat ook een smet was op haar prachtige werk en leven en waardoor zij door mensen die zich er niet in verdiept hadden gelinkt werdt met de zieke nazi gedachte.Sorry Lanoeke, prietpraat van één of andere occultiste kun je aan mij niet kwijt.
Op 31-07-2009 15:50:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

tjerky:

Ook nog, de aanstaande noodtoestand in de v.s. waarbij de FEMA de macht overneemt heet niet voor niets MARTIAL law. snapjum?


Wat een onvoorstelbare onzin. Hieronder een beschrijving van het echte FEMA, dat NIETS met 'machtsovername' te maken heeft, alleen in jouw verwarde hersenen ;

'The primary purpose of FEMA is to coordinate the response to a disaster that has occurred in the United States and that overwhelms the resources of local and state authorities'.

'While on-the-ground support of disaster recovery efforts is a major part of FEMA's charter, the agency provides state and local governments with experts in specialized fields and funding for rebuilding efforts and relief funds for infrastructure, in conjunction with the Small Business Administration. FEMA also assists individuals and businesses with low interest loans. In addition to this, FEMA provides funds for training of response personnel throughout the United States and its territories as part of the agency's preparedness effort'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency


Misschien moet je dit eerst even kijken, Vuurvoske:

http://www.ekudos.nl/zoeken?query=concentratie+kamp&x=12&y=13Met zo'n filmpjes doe je toch wat je wilt ? Je filmt één of ander beveiligd terrein en je praat er een 'concentratiekamp' rond. Volgens mij weer een knap staaltje van misleiding van het grote publiek.

Vraagje ; beschouwen jullie gesloten psychiatrische instellingen en gevangenissen misschien ook als 'concentratiekampen' ? Wat mij betreft zijn er vele zware criminelen die niet beter verdienen dan een concentratiekamp.
Op 31-07-2009 15:54:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: bevoegdheden FEMA, o.a. vorderen van alle transportmiddelen, boerderijen, huizen, het recht om burgers te deporteren en op een nader te bepalen plaats te werk te stellen, overname alle media uitvoeren doodstraf zonder proces, (zo zijn de autoriteiten nu al in het kader van pandemie fase 6 bevoegd om tegen weigeraars van verplichte inenting dodelijk geweld te gebruiken) het ontwapenen van alle burgers, en nog zo wat gezellige dingetjes. verhaaltje mars was grapje, maar dit is zeer serieus. je zou behalve wiki-zooi ook eens een paar amerikaanse wetteksten kunnen lezen.
Nee, dank u.
Op 31-07-2009 17:26:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

bevoegdheden FEMA, o.a. vorderen van alle transportmiddelen, boerderijen, huizen, het recht om burgers te deporteren en op een nader te bepalen plaats te werk te stellen, overname alle media uitvoeren doodstraf zonder proces, (zo zijn de autoriteiten nu al in het kader van pandemie fase 6 bevoegd om tegen weigeraars van verplichte inenting dodelijk geweld te gebruiken) het ontwapenen van alle burgers, en nog zo wat gezellige dingetjes. verhaaltje mars was grapje, maar dit is zeer serieus. je zou behalve wiki-zooi ook eens een paar amerikaanse wetteksten kunnen lezen.


Jajajaja, dit forum zit barstensvol mensen die vele scenario's zodanig verdraaien totdat die mooi in hun spectaculaire kraam passen .....

Daarbij, wàt heeft dit nog met 'Atlantis' te maken ... ??
(bericht gewijzigd op 31-7-2009 17:41:34)
Op 31-07-2009 17:40:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.
Nee, dank u.
Op 31-07-2009 17:59:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.
Op 01-08-2009 0:08:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Firefox:

tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.

Hoe weet je dat zo zeker?
'Don't forget rule number 6'
Op 01-08-2009 11:23:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Gerard:

Firefox:

tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.

Hoe weet je dat zo zeker?Zolang 'Atlantis' niet archeologisch bewezen is, zijn 'afstammelingen van Atlantis' dus logischerwijze uitgesloten.

Stel dat 'Atlantis' archeologisch bewezen wordt en zo oud is als Plato beweert (minstens 11.000 jaar), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze cultuur levende afstammelingen heeft, gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia die ondertussen al verlopen is.
Op 01-08-2009 13:03:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

Zolang 'Atlantis' niet archeologisch bewezen is, zijn 'afstammelingen van Atlantis' dus logischerwijze uitgesloten.

Stel dat 'Atlantis' archeologisch bewezen wordt en zo oud is als Plato beweert (minstens 11.000 jaar), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze cultuur levende afstammelingen heeft, gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia die ondertussen al verlopen is.

het bewijzen van het bestaan van zorgt er niet voor dat er ineens uit het niets atlantianen verschijnen (niet te verwarren met antillianen ), die zijn er dan ook zonder dat bewijs altijd al geweest...

dat ze voor jou pas bestaan als er "atlantis" als land van afkomst op hun idbewijs staat wil niet zeggen dat ze dan pas bestaan
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-08-2009 15:16:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Firefox:

Gerard:

Firefox:

tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.

Hoe weet je dat zo zeker?Zolang 'Atlantis' niet archeologisch bewezen is, zijn 'afstammelingen van Atlantis' dus logischerwijze uitgesloten.

Stel dat 'Atlantis' archeologisch bewezen wordt en zo oud is als Plato beweert (minstens 11.000 jaar), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze cultuur levende afstammelingen heeft, gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia die ondertussen al verlopen is.

veel incest.
Nee, dank u.
Op 01-08-2009 20:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

Zolang 'Atlantis' niet archeologisch bewezen is, zijn 'afstammelingen van Atlantis' dus logischerwijze uitgesloten.

Stel dat 'Atlantis' archeologisch bewezen wordt en zo oud is als Plato beweert (minstens 11.000 jaar), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze cultuur levende afstammelingen heeft, gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia die ondertussen al verlopen is.

het bewijzen van het bestaan van zorgt er niet voor dat er ineens uit het niets atlantianen verschijnen (niet te verwarren met antillianen ), die zijn er dan ook zonder dat bewijs altijd al geweest...

dat ze voor jou pas bestaan als er "atlantis" als land van afkomst op hun idbewijs staat wil niet zeggen dat ze dan pas bestaan


'Zijn die er altijd al geweest' ? Bewijs dan dat er altijd al 'atlantianen' zijn geweest .....
Op 02-08-2009 0:09:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Firefox:

...
gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia...


Sinds wanneer is 11.000 jaar historisch een ENORME tijdspanne?
Kom nou, historisch gezien is dat niks.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 02-08-2009 2:32:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Luk:

Firefox:

...
gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia...


Sinds wanneer is 11.000 jaar historisch een ENORME tijdspanne?
Kom nou, historisch gezien is dat niks.


Ah nee ? Met 'historisch' bedoel ik natuurlijk in de evolutie van Homo sapiens sapiens, vanaf het ontstaan van landbouw/nederzettingen/steden. 11.000 jaar is bv. ruwweg twee keer de ouderdom van het Oude Egypte, historisch is dat dus een enorme tijdspanne.

Bekijk je de evolutie van de mens van Ardipithecus tot Homo sapiens sapiens, dan hebben we te maken met een evolutionaire periode van pakweg 5 miljoen jaar. Dat begint al wat meer te tellen.

Maar dan nog. Bekijk je de evolutie van het Leven tot Homo sapiens sapiens, dan spreken we over ca. 3.8 miljard jaar en spreken we over geologische tijd. Pas in de evolutie van Ardipithecus tot Homo en zeker in de evolutie van het ontstaan van het Leven tot nu betekent 11.000 jaar inderdaad niets. Het hangt ervan af in welke context (tijdsframe) je het bekijkt.
Op 02-08-2009 9:26:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: door een frame kijken zou wel een heel veel op kokervisie kunnen lijken.
'Don't forget rule number 6'
Op 02-08-2009 9:49:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

Ron B.:

Firefox:

Zolang 'Atlantis' niet archeologisch bewezen is, zijn 'afstammelingen van Atlantis' dus logischerwijze uitgesloten.

Stel dat 'Atlantis' archeologisch bewezen wordt en zo oud is als Plato beweert (minstens 11.000 jaar), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze cultuur levende afstammelingen heeft, gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia die ondertussen al verlopen is.

het bewijzen van het bestaan van zorgt er niet voor dat er ineens uit het niets atlantianen verschijnen (niet te verwarren met antillianen ), die zijn er dan ook zonder dat bewijs altijd al geweest...

dat ze voor jou pas bestaan als er "atlantis" als land van afkomst op hun idbewijs staat wil niet zeggen dat ze dan pas bestaan


'Zijn die er altijd al geweest' ? Bewijs dan dat er altijd al 'atlantianen' zijn geweest .....

als je even goed zou lezen dan begrijp je tenminste wat er staat, jou overtuiging is geen bewijs van het niet bestaan van, en het aantonen van het wel bestaan betekend niet dat er ineens atlantianen opduiken, dat zou alleen maar bewijzen dat ze er altijd al geweest zijn, lezen jongen
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 02-08-2009 14:30:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

Ron B.:

Firefox:

Zolang 'Atlantis' niet archeologisch bewezen is, zijn 'afstammelingen van Atlantis' dus logischerwijze uitgesloten.

Stel dat 'Atlantis' archeologisch bewezen wordt en zo oud is als Plato beweert (minstens 11.000 jaar), dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze cultuur levende afstammelingen heeft, gezien de (historisch) enorme tijdspanne van 11 millenia die ondertussen al verlopen is.

het bewijzen van het bestaan van zorgt er niet voor dat er ineens uit het niets atlantianen verschijnen (niet te verwarren met antillianen ), die zijn er dan ook zonder dat bewijs altijd al geweest...

dat ze voor jou pas bestaan als er "atlantis" als land van afkomst op hun idbewijs staat wil niet zeggen dat ze dan pas bestaan


'Zijn die er altijd al geweest' ? Bewijs dan dat er altijd al 'atlantianen' zijn geweest .....

als je even goed zou lezen dan begrijp je tenminste wat er staat, jou overtuiging is geen bewijs van het niet bestaan van, en het aantonen van het wel bestaan betekend niet dat er ineens atlantianen opduiken, dat zou alleen maar bewijzen dat ze er altijd al geweest zijn, lezen jongen


Zever in pakskes ..... Zolang er geen keihard archeologisch bewijsmateriaal is, is mijn overtuiging logischerwijze dat 'Atlantis' en 'Atlantianen' (what's in a name ... ?) NIET bestaan hebben.

Voilà, point final.
Op 02-08-2009 15:07:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seeker: Je geeft tenminste toe dat het JOUW overtuiging is.
Er zijn zoveel dingen die volgens de 'gevestigde' archeologie niet kunnen/bestaan.
Het antikyketera apparaat past bv. ook niet lekker in de gevestigde archeologische aannames.
Op 02-08-2009 15:12:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

is mijn overtuiging...

en eindelijk is het woord eruit, het is niet meer dan jou overtuiging, en niets meer dan dat, roep wat je wilt maar het is slechts een mening die jij als feit probeert te slijten

i rest my case
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 02-08-2009 15:39:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Firefox:

is mijn overtuiging...

en eindelijk is het woord eruit, het is niet meer dan jou overtuiging, en niets meer dan dat, roep wat je wilt maar het is slechts een mening die jij als feit probeert te slijten

i rest my case

Helahola ! Mijn overtuiging dat 'Atlantis' nooit bestaan heeft wordt (totdat artefacten het tegendeel bewijzen) tenminste geschraagd door de afwezigheid van 'Atlantis'-artefacten.

Daar tegenover wordt jullie overtuiging, dus dat 'Atlantis' wél bestaan heeft, door NIETS geschraagd. Bij jullie gaat het dus enkel om een overtuiging, wat heel naïef is, want op die manier kan men jullie wijsmaken wat men maar ook wil .....

Op 02-08-2009 23:32:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Daar tegenover wordt jullie overtuiging, dus dat 'Atlantis' wél bestaan heeft, door NIETS geschraagd. Bij jullie gaat het dus enkel om een overtuiging, wat heel naïef is, want op die manier kan men jullie wijsmaken wat men maar ook wil .....


Artefacten vinden van Atlantis lijkt me een moeilijke zaak aangezien na zo'n 10.000 jaar onder water te hebben gelegen er vrijwel niets van over zal zijn en watererosie zal restanten van gebouwen als volkomen natuurlijk doen ogen. En men kan ook (nog) maar tot een gelimiteerde diepte duiken vanwege de druk onder water.

Hoe dan ook, restanten van de cultuur zouden nog te vinden zijn bij de Azoren en Bimini. Toch zijn er meerdere artefacten gevonden overal ter wereld waar hoogstaande (zelfs nano-) technologie is gebruikt. Misschien vinden we het wel maar herkennen het nog niet als zodanig omdat we zelf zo ver nog niet zijn. Daarnaast gebruikte men zelfs tot op heden nog ongekende bewerkingsmethodes van de hardste soorten steen en metaal en verplaatsing van enorm zware gewichten. Dit zijn zeer vreemde zaken en vind het daarom ook interessant.

De mogelijkheid van Atlantis komt dan vooral ook uit de oude literatuur en de befaamde Amerikaanse ziener Edgar Cayce. Vluchtelingen van Atlantis zouden (afzonderlijk) de Maya en Egyptische cultuur gevormd hebben dus zou je kunnen zien als nalatenschap want ze hebben overeenkomsten. Ik geloof dat er aan de Egyptische beschaving een andere vooraf ging met kennis van zaken. Dat de piramidevorm de enige vorm is om hoog te bouwen is bull* met een toren of een hoog fort onder andere kan dat ook. Ik val in herhaling maar vandaag de dag worden er nog steeds ontdekkingen gedaan, en zo is Troje nog gevonden juist met behulp van de zogenaamde mythe. (lees o.a. wikipedia)

Verder wil ik zeker niet dat iedereen zomaar alles gaat geloven (net als bv de chemtrails-verhalen die een levende mythe zijn geworden) en dat ieder zijn eigen onderzoek doet en mening vormt.
(bericht gewijzigd op 3-8-2009 4:23:53)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 03-08-2009 4:02:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Firefox:

tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.


Nee, dank u.
Op 03-08-2009 22:39:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

<knip>


<knip>

Hoe dan ook, restanten van de cultuur zouden nog te vinden zijn bij de Azoren en Bimini. Toch zijn er meerdere artefacten gevonden overal ter wereld waar hoogstaande (zelfs nano-) technologie is gebruikt. Misschien vinden we het wel maar herkennen het nog niet als zodanig omdat we zelf zo ver nog niet zijn. Daarnaast gebruikte men zelfs tot op heden nog ongekende bewerkingsmethodes van de hardste soorten steen en metaal en verplaatsing van enorm zware gewichten. Dit zijn zeer vreemde zaken en vind het daarom ook interessant.

De mogelijkheid van Atlantis komt dan vooral ook uit de oude literatuur en de befaamde Amerikaanse ziener Edgar Cayce. Vluchtelingen van Atlantis zouden (afzonderlijk) de Maya en Egyptische cultuur gevormd hebben dus zou je kunnen zien als nalatenschap want ze hebben overeenkomsten. Ik geloof dat er aan de Egyptische beschaving een andere vooraf ging met kennis van zaken. Dat de piramidevorm de enige vorm is om hoog te bouwen is bull* met een toren of een hoog fort onder andere kan dat ook. Ik val in herhaling maar vandaag de dag worden er nog steeds ontdekkingen gedaan, en zo is Troje nog gevonden juist met behulp van de zogenaamde mythe. (lees o.a. wikipedia)

Verder wil ik zeker niet dat iedereen zomaar alles gaat geloven (net als bv de chemtrails-verhalen die een levende mythe zijn geworden) en dat ieder zijn eigen onderzoek doet en mening vormt.


'De mogelijkheid van Atlantis komt dan vooral ook uit de oude literatuur en de befaamde Amerikaanse ziener Edgar Cayce'.

Een 'ziener' ? Ahahahahahaha ! Allez, dus jij gelooft in de wartaal van één of andere geflipte halve gare ? Wel, dan krijgt Plato nogal wat meer krediet van mij ! Ik zou zeggen, ga wat jointjes smoren, dan krijg je misschien ook visioenen over 'Atlantis' en misschien kun je die dan op dvd zetten en verkopen.
Op 03-08-2009 23:11:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Maan zei ; 'Hoe dan ook, restanten van de cultuur zouden nog te vinden zijn bij de Azoren en Bimini. Toch zijn er meerdere artefacten gevonden overal ter wereld waar hoogstaande (zelfs nano-) technologie is gebruikt. Misschien vinden we het wel maar herkennen het nog niet als zodanig omdat we zelf zo ver nog niet zijn. Daarnaast gebruikte men zelfs tot op heden nog ongekende bewerkingsmethodes van de hardste soorten steen en metaal en verplaatsing van enorm zware gewichten. Dit zijn zeer vreemde zaken en vind het daarom ook interessant'.

Er zijn nergens cultuurrestanten te vinden die met Atlantis kunnen gecorreleerd worden. Geen enkele antieke cultuur gebruikte nano- of hoogstaande technologie en zeer harde gesteenten werden met andere zeer harde gesteenten bewerkt (bv. doleriet en diamant). Het verplaatsen van zeer zware gewichten lijkt ons voor antieke culturen onmogelijk, simpelweg omdat we niet (altijd juist) weten hoe ze tewerk gingen.
Op 03-08-2009 23:19:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

Firefox:

tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.

Denk je nu écht dat ik dat ga bekijken ? Je zoveelste nietszeggende filmpje ?
Op 03-08-2009 23:21:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Er zijn nergens cultuurrestanten te vinden die met Atlantis kunnen gecorreleerd worden.


De cultuur moet sterk hebben geleken op de oude Maya en Egyptische cultuur. Zulke cultuurrestanten bestaan mogelijk maar het is natuurlijk (nog) onmogelijk om deze als zodanig te bestempelen als "komt van Atlantis".

Firefox:

Geen enkele antieke cultuur gebruikte nano- of hoogstaande technologie


Ik baseerde deze uitspraak op dit: http://www.dossierx.nl/content/view/333/54/

Firefox:

en zeer harde gesteenten werden met andere zeer harde gesteenten bewerkt (bv. doleriet en diamant).


Dat zou in sommige gevallen onmogelijk veel tijd hebben gekost en daarbij lijkt het alsof bepaalde stenen zoals in Baalbek wel "gevoegd" lijken te zijn op een manier die we niet kennen. (zonder mortel)

Firefox:

Het verplaatsen van zeer zware gewichten lijkt ons voor antieke culturen onmogelijk, simpelweg omdat we niet (altijd juist) weten hoe ze tewerk gingen.


Bepaalde stenen in (bijvoorbeeld) Baalbek (en er zijn meer van dit soort gevallen) wegen wel meer dan 1000 ton. Als we dat vandaag de dag uberhaupt kunnen tillen dan is dat wel met één of meerdere hijskranen. Ik bedoel dan bijvoorbeeld deze: [url]http://www.ancientmysteries.eu/data_bestanden/lebanon%20baalbek/Page%20Fig2.html[/url] Als u een goede theorie hiervoor kent dan hoor ik hem graag.

Neem aub eens een kijkje nemen op (bijvoorbeeld) de site van Bert Thurlings: http://www.ancientmysteries.eu
(bericht gewijzigd op 4-8-2009 0:31:47)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 04-08-2009 0:27:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.
Op 04-08-2009 8:07:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Firefox:

tjerky:

Firefox:

tjerky:

De nazi's hadden iets met atlantis, en dezelfde cultus leeft ook in de v.s. en een groot deel van de rest van de wereld. Al het conspiracy gelul is een rookgordijn. Het zijn zeer machtige mensen die vinden dat ze als afstammeling van atlantis het volste recht hebben om de wereld te regeren. Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend.


'Ook al zijn ze misschien gewoon gestoord, de gevolgen zijn voor de rest nogal vervelend'.

Wie is er hier eigenlijk écht gestoord ?

'Afstammelingen van Atlantis' bestaan niet.

Denk je nu écht dat ik dat ga bekijken ? Je zoveelste nietszeggende filmpje ?

Is 1e keer dat ik filmpje post, omdat ik pas sinds 1 dag weet hoe dit werkt. Derhalve moet ik helaas vaststellen dat u slechts een raaskallende gek bent, en dat verdere communicatie geen zin meer heeft. (punt)
(bericht gewijzigd op 4-8-2009 16:19:45)
Nee, dank u.
Op 04-08-2009 0:39:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Firefox:

'De mogelijkheid van Atlantis komt dan vooral ook uit de oude literatuur en de befaamde Amerikaanse ziener Edgar Cayce'.

Een 'ziener' ? Ahahahahahaha ! Allez, dus jij gelooft in de wartaal van één of andere geflipte halve gare ? Wel, dan krijgt Plato nogal wat meer krediet van mij ! Ik zou zeggen, ga wat jointjes smoren, dan krijg je misschien ook visioenen over 'Atlantis' en misschien kun je die dan op dvd zetten en verkopen.


het enige waar firefox commentaar op weet is de ziener cayce, al die andere punten probeert hij namelijk zo veel mogelijk te ontwijken en dood te zwijgen

en die insinuaties die je daarbij moet geven zijn al helemaal een zwaktebod, waar worden "believers" ook alweer vaak van beschuldigt? dat wanneer ze geen antwoord meer weten ze gaan schelden, bedreigen en beledigen, precies wat onze firefox nu ook doet
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 04-08-2009 18:42:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
tjerky:

Derhalve moet ik helaas vaststellen dat u slechts een raaskallende gek bent, en dat verdere communicatie geen zin meer heeft. (punt)

!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 04-08-2009 18:49:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.
(bericht gewijzigd op 4-8-2009 20:44:37)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 04-08-2009 19:58:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.
'Don't forget rule number 6'
Op 04-08-2009 21:20:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.
(bericht gewijzigd op 4-8-2009 23:42:20)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 04-08-2009 23:38:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!
'Don't forget rule number 6'
Op 05-08-2009 6:04:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....
Onderschriften zeggen niets
Op 05-08-2009 7:57:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.


En hoe denk je dat de Oude Egyptenaren de granieten megalieten (tot 80 ton) die zij aanbrachten boven Khufu's koningskamer transporteerden ? Over de Nijl natuurlijk, op grote barken, want zij haalden hun graniet uit de Aswan granietgroeven, 600 km. verwijderd van Giza. Zij deden hetzelfde met de grote obelisken, en die wogen heel wat meer dan de 80 ton hierboven vermeld. Jij onderschat kennelijk het dragend vermogen van water.

Bekijk de foto onderaan dit Wiki-artikel eens ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Obelisk_(bouwkunst)

Links van deze enorme obelisk, die niet moet onderdoen voor de Baälbek megalieten, zie je het begin van een brede gang. Deze gang werd tot onder de obelisk doorgetrokken. Water werd in de groeve binnen gelaten, barken of boten binnengeleid, het water terug uit de groeve via een sluis, de barken onder de obelisk gerold op houten rollers, water terug in de groeve, de barken stijgen en maken contact met de obelisk, de obelisk wordt losgemaakt van het moedergesteente en ligt op de barken op het water.
De blokken waaruit de Grote Piramide bestaat werden volgens jou dus gewonnen uit 'een kalkstenen berg' ? Sorry hoor, misschien kun je je eerst eventjes goed informeren over Giza ? Alle drie de koningspiramiden van Giza werden gebouwd met kalkstenen blokken uit kalksteenGROEVEN vlakbij ...
Op 05-08-2009 8:14:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....

Heb je enerzijds wel gelijk in, aan de andere kant begint elkaar goed begrijpen bij een juist taalgebruik. De verwatering van het juiste taalgebruik neemt langzamerhand groteske vormen aan. Dat het zware megalieten moet zijn in plaats van zwaren, zal ik deze keer door de vingers zien;-)
'Don't forget rule number 6'
Op 05-08-2009 13:37:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Gerard:

Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....

Heb je enerzijds wel gelijk in, aan de andere kant begint elkaar goed begrijpen bij een juist taalgebruik. De verwatering van het juiste taalgebruik neemt langzamerhand groteske vormen aan. Dat het zware megalieten moet zijn in plaats van zwaren, zal ik deze keer door de vingers zien;-)


Als je de boodschap maar begrijpt toch
Onderschriften zeggen niets
Op 05-08-2009 15:12:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....


Zie hierboven de werkwijze waarop de Oude Egyptenaren obelisken van meer dan 1000 ton verplaatsten ... over water. Als je logisch nadenkt kàn dat alleen maar met behulp van de opwaartse kracht van water gebeurd zijn (er was géén alternatief), omdat over land over grote afstanden (zoals de 600 km van de Oudegyptische Aswan-granietgroeven naar het Giza-plateau) simpelweg onmogelijk was.
Op 05-08-2009 15:31:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Feng Shui:

Gerard:

Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....

Heb je enerzijds wel gelijk in, aan de andere kant begint elkaar goed begrijpen bij een juist taalgebruik. De verwatering van het juiste taalgebruik neemt langzamerhand groteske vormen aan. Dat het zware megalieten moet zijn in plaats van zwaren, zal ik deze keer door de vingers zien;-)


Als je de boodschap maar begrijpt toch

Ja, maar dat is nu juist het punt. Helemaal in een steeds muliticulturelere samenleving, waar niet iedereen over hetzelfde begripsvermogen van de Nederlandse taal beschikt.
'Don't forget rule number 6'
Op 05-08-2009 16:36:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Firefox:

Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....


Zie hierboven de werkwijze waarop de Oude Egyptenaren obelisken van meer dan 1000 ton verplaatsten ... over water. Als je logisch nadenkt kàn dat alleen maar met behulp van de opwaartse kracht van water gebeurd zijn (er was géén alternatief), omdat over land over grote afstanden (zoals de 600 km van de Oudegyptische Aswan-granietgroeven naar het Giza-plateau) simpelweg onmogelijk was.

Dat verplaatsen deden ze met luchtballonnen. De zijn nu helemaal verteert, dat heb je met die dingen.
'Don't forget rule number 6'
Op 05-08-2009 16:37:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Gerard:

Firefox:

Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....


Zie hierboven de werkwijze waarop de Oude Egyptenaren obelisken van meer dan 1000 ton verplaatsten ... over water. Als je logisch nadenkt kàn dat alleen maar met behulp van de opwaartse kracht van water gebeurd zijn (er was géén alternatief), omdat over land over grote afstanden (zoals de 600 km van de Oudegyptische Aswan-granietgroeven naar het Giza-plateau) simpelweg onmogelijk was.

Dat verplaatsen deden ze met luchtballonnen. De zijn nu helemaal verteert, dat heb je met die dingen.


Luchtbalonnen ? De Oude Egyptenaren ? Kom jong ... !
Op 05-08-2009 16:49:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Gerard:

Firefox:

Feng Shui:

Gerard:

Maan:

Gerard:

Maan:

Firefox:

Maan,

Ik ken de megalieten van Baälbek. Net zoals de grote Egyptische obelisken werden deze verplaatst op grote vlotten/barken over water.


Grapjas. Zeker ingepakt met piepschuim dan. Tsk, 1200 ton op een vlot, succes ermee.

Hoe men deze blokken (Baalbek) op kon hijsen lijkt mij een nog groter probleem. Transport was niet altijd nodig; In Egypte b.v. is het vrij aannemelijk dat de blokken voor de Grote Piramide uit een kalkstenen berg werden gehouden (waar nu alleen de Grote Sfinx en wat ondergrond nog van over is) dus deze zouden ze binnen handbereik hiervoor hebben gehad.

Gehouden? Je kan koeien houden, of schapen, maar stenen vormen door verspaning met een beitel heet steenhouwen.


Gehouwen dan.

Mooi zo;-!

Maan heeft in mijn ogen zeker een punt. Transport op een vlot van dergelijke zwaren megalieten is onmogelijk. Maar in plaats van daar inhoudelijk op te reageren, wordt er weer door de taalpuristen iets totaal onbelangrijks uitgelicht....


Zie hierboven de werkwijze waarop de Oude Egyptenaren obelisken van meer dan 1000 ton verplaatsten ... over water. Als je logisch nadenkt kàn dat alleen maar met behulp van de opwaartse kracht van water gebeurd zijn (er was géén alternatief), omdat over land over grote afstanden (zoals de 600 km van de Oudegyptische Aswan-granietgroeven naar het Giza-plateau) simpelweg onmogelijk was.

Dat verplaatsen deden ze met luchtballonnen. De zijn nu helemaal verteert, dat heb je met die dingen.

Vandaar dat ze op sommige plaatsen drie dagen duisternis hadden als zo'n Baalbek-megaliet met een luchtballon vervoerd werd.
Nee, dank u.
Op 05-08-2009 17:14:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: p.s. Varen met een obelisk op een vlot is wel reëel. (ben zelf regelmatig met 1000, of 2000 ton op de rivier onderweg geweest) De nijl is groot genoeg om met een enorm vlot af te zakken.
Nee, dank u.
Op 05-08-2009 17:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: hout heeft ongeveer een gewicht van 500 kg/m³
(afhankelijk van houtsoort). als je voor water 1000 kg/m³ rekent, hou je per m³ 500 kg over. dan heb je voor 2000 ton (2000.000) dus MINIMAAL (2000.000/500) = 4000 m³ hout nodig.
als je boomstammen gebruikt van 50 cm doorsnee en 12 meter lang, heb je dus aan ruwweg 300 stammen genoeg. is nog te doen toch?
kunnen na de tijd trouwens prima dienst doen als bouwmateriaal.

en owhja, de Baalbek-megalieten kwamen uit een steengroeve in de buurt
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 05-08-2009 20:23:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:


De blokken waaruit de Grote Piramide bestaat werden volgens jou dus gewonnen uit 'een kalkstenen berg' ? Sorry hoor, misschien kun je je eerst eventjes goed informeren over Giza ? Alle drie de koningspiramiden van Giza werden gebouwd met kalkstenen blokken uit kalksteenGROEVEN vlakbij ...


Of ze nu uit een kalkstenen berg of groeven kwamen; Ik bedoelde dus te zeggen dat ze waarschijnlijk van dichtbij werden uitgehakt en dat hierdoor transport over water mogelijk niet nodig was.

En dan kunnen ze wel mooi over water die zware dingen getransporteerd hebben maar de vraag is hoe ze in vredesnaam die dingen omhoog gehesen hebben.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 05-08-2009 23:16:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
studentje:

hout heeft ongeveer een gewicht van 500 kg/m³
(afhankelijk van houtsoort). als je voor water 1000 kg/m³ rekent, hou je per m³ 500 kg over. dan heb je voor 2000 ton (2000.000) dus MINIMAAL (2000.000/500) = 4000 m³ hout nodig.
als je boomstammen gebruikt van 50 cm doorsnee en 12 meter lang, heb je dus aan ruwweg 300 stammen genoeg. is nog te doen toch?
kunnen na de tijd trouwens prima dienst doen als bouwmateriaal.

en owhja, de Baalbek-megalieten kwamen uit een steengroeve in de buurtKwamen inderdaad van vlakbij, want er is er 'eentje' dat met zijn basis nog vastzit aan het moedergesteente vlakbij de stad.
Op 05-08-2009 23:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:


De blokken waaruit de Grote Piramide bestaat werden volgens jou dus gewonnen uit 'een kalkstenen berg' ? Sorry hoor, misschien kun je je eerst eventjes goed informeren over Giza ? Alle drie de koningspiramiden van Giza werden gebouwd met kalkstenen blokken uit kalksteenGROEVEN vlakbij ...


Of ze nu uit een kalkstenen berg of groeven kwamen; Ik bedoelde dus te zeggen dat ze waarschijnlijk van dichtbij werden uitgehakt en dat hierdoor transport over water mogelijk niet nodig was.

En dan kunnen ze wel mooi over water die zware dingen getransporteerd hebben maar de vraag is hoe ze in vredesnaam die dingen omhoog gehesen hebben.


'maar de vraag is hoe ze in vredesnaam die dingen omhoog gehesen hebben'.

De kalkstenen blokken die het grootste deel van de piramiden vormen werden meer dan waarschijnlijk langs een helling (waarvan resten gevonden zijn te Saqqara, Abydos, Lisht, enz.), die tegen de piramide gebouwd werd, naar boven gesleept. Egyptoloog Mark Lehner heeft te Giza met een ploeg arbeiders blokken uitgehouwen, met een gemiddelde grootte (2300 kg) zoals de Oude Egyptenaren gebruikten. Een tiental mannen konden een blok op een slede (van zulke sleden bestaan een aantal Oudegyptische afbeeldingen) gemakkelijk over een soort houten 'railweg' (waarvan restanten gevonden zijn te Meidum, Dashur) trekken, waarbij één man water goot voor de slede, om deze beter te laten glijden. Van dit bevochtigen van de 'railweg' bestaan eveneens Oudegyptische afbeeldingen. Er moeten verschillende soorten aanvoerhellingen bestaan hebben, o.a. loodrecht op de flanken van de piramide, spiraalsgewijs er rond, enz. Maar loodrecht-op-de-flanken aanvoerhellingen konden bij grote piramides slechts tot op max. 3/5 van de totale hoogte gebruikt worden. Vanaf 4/5 van de totale hoogte werd waarschijnlijk overgeschakeld op een spiralende ramp.

(vervolg hieronder)


(bericht gewijzigd op 6-8-2009 0:03:04)
Op 05-08-2009 23:55:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)

De granieten megalieten van 50-80 ton die boven de koningskamer van de grote piramide van Khufu geplaatst werden, waren te zwaar om langs aanvoerhellingen naar boven te trekken. Deze werden telkens wanneer één laag blokken (dus telkens wanneer één volledig vierkant gelegd was, want de piramiden te Giza zijn niets anders dan een stapel vierkanten op elkaar, waarbij het bovenste vierkant steeds iets kleiner is dan dat daaronder) voltooid was op de voltooide laag gehesen, totdat de hoogte waar ze moesten ingebouwd werden, bereikt was. Op deze manier moest telkens slechts een hoogteverschil van gemiddeld ca. 70 cm. overwonnen worden.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 0:08:31)
Op 05-08-2009 23:58:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Op deze manier moest telkens slechts een hoogteverschil van gemiddeld ca. 70 cm. overwonnen worden.


Ik zeg niet dat het niet mogelijk kan zijn, maar knap hoe ze dat dan voor elkaar hebben gekregen.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 4:44:22)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-08-2009 2:02:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: In Catastrofobie van Barbara Hand Clow staat het verhaal van dr. Cabrera Darquea uit Peru en zijn stenen bibliotheek van Ica.

Dr. Cabrera is zelfs tijdelijk in de gevangenis terechtgekomen, zo graag wou men voor de mensen weghouden en verdachtmaken wat Cabrera te vertellen had.

In 1961 werd een geheime bergplaats met gegraveerde stenen gevonden bij de Nazca-hoogvlakte in Peru, toen door een overstroming van de rivier de Ica een grot blootgelegd werd die tienduizenden van deze stenen bevatte. Deze stenen vormen een complete bibliotheek van de astronomie, geografie, geneeskunde en levenswijzen van de mensheid uit de zeer verre oudheid die samen met de dinosaurussen uit de kaenozoIsche en mesozoïsche tijdperken leefden, 185 miljoen jaar geleden.

Spoedig na de ontdekking werden enkele stenen naar dr. Cabrera gebracht, arts en professor in de geneeskunde, biologie én antropologie. Vruchteloze pogingen de stenen te laten onderzoeken door Peruviaanse archeologen en antropologen, zette Cabrera aan tot eigen onderzoek. Hij ontdekte in de nabijgelegen Ocucaje-woestijn een grote hoeveelheid paleontologische fossielen van de flora en fauna van het Mesozoïcum -130 tot 185 miljoen jaar geleden- in afzettingsgesteente anderhalve km van de bergplaats van de stenen. De lagen bevatten menselijke botten, triceratops-botten en een volledig geraamte van een phitosaurus, een krokodilachtige. Verscheiden onderzoekers hebben door elkaar liggende overblijfselen van pleistocene dieren en mensen gevonden rond de Altiplano. Sommige menselijke geraamten zijn reusachtig groot. Cabrera presenteerde zijn bevindingen voor een int. acad. conferentie in 1985, maar werd (zoals te verwachten was) genegeerd.

De bergplaats van de stenen werd gevonden door huaquero's, inheemsen die zoeken naar artefacten om ze te verkopen. De plaatselijke bewoners waren gefascineerd door de stenen en begonnen hun eigen varianten te maken, waardoor de geloofwaardigheid van Cabrera aangetast raakte.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 11:36:30)
Op 06-08-2009 11:18:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: De Peruviaanse gevestigde orde heeft een uitgebreid programma op touw gezet om de vondst belachelijk te maken door de plaatselijke boeren te laten doorgaan voor de makers. Cabrera wijst erop dat de plaatselijke boeren hoogleraren in de biologie, chirurgen en meesterastronomen zouden moeten zijn om de stenen te kunnen vervaardigen. Bovendien werden de stenen aanvankelijkverkocht voor veel minder geld dan in rekening had moeten worden gebracht als ze zelf gemaakt waren. De geoloog Eric Wolf heeft aangetoond dat de stenen heel oud zijn. Het is gemakkelijk de echte van de valse te onderscheiden.

De stenen van Ica beelden de flora en fauna van het Kaenozoïcum en het Mesozoïcum uit, wat betekent dat ze een bibliotheek van een hoogontwikkelde cultuur vormen, die meer dan 185 miljoen jaar oud is. Maar deze conclusie is gebaseerd op het achterhaalde conventionele darwinistische paradigma dat gegrondvest is op de geologische zuil. De herziening van de geologische zuil die door Guy Berthault is voorgesteld en de Herziene Chronologie van Allan en Delair voor het Mioceen en Plioceen bieden andere mogelijkheden tot datering van de bergplaats van de stenen. Op grond van de Herziene Chronologie zijn de Ica stenen wellicht de bibliotheek van een volk op het hoogtepunt van zijn evolutie rond 15.000 tot 10.500 voor Christus.

Aldus Barbara Hand Clow in Catastrofobie.
Op 06-08-2009 11:34:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
de echte sjaak: Steenslagen... kan je mij niet gewoon een lijst met 100 isbn of boek titels geven. Thanks!
Op 06-08-2009 14:23:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: Hoe kregen de romeinen al in 10 BC meerdere obilisken vanuit Egypte naar Rome?

http://en.wikipedia.org/wiki/Solare_(obelisk)
"We're all mad here."
Op 06-08-2009 14:37:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

In Catastrofobie van Barbara Hand Clow staat het verhaal van dr. Cabrera Darquea uit Peru en zijn stenen bibliotheek van Ica.


Je hebt het over de Ica stenen?
De meeste onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze (helaas) nep zijn:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ica_stones
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_van_Ica

(Het continent Atlantis staat ook op één van de stenen )
En zo zouden ook de Acambaro figuren vervalsingen zijn.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 14:45:12)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-08-2009 14:43:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Cheshire Cat:

Hoe kregen de romeinen al in 10 BC meerdere obilisken vanuit Egypte naar Rome?

http://en.wikipedia.org/wiki/Solare_(obelisk)


Zoals de Oude Egyptenaren dat al 2000 jaar eerder deden ... over water, natuurlijk.
Op 06-08-2009 15:16:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Steenslagen:

In Catastrofobie van Barbara Hand Clow staat het verhaal van dr. Cabrera Darquea uit Peru en zijn stenen bibliotheek van Ica.


Je hebt het over de Ica stenen?
De meeste onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze (helaas) nep zijn:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ica_stones
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_van_Ica

(Het continent Atlantis staat ook op één van de stenen )
En zo zouden ook de Acambaro figuren vervalsingen zijn.

De meeste onderzoekers zijn helaas niet serieus te nemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Barbara Hand Clow en de mensen om haar heen. Maar goed, hoe breng je dat iemand aan zijn verstand die David Wilcock een charlatan vindt?

Als geschreven, er zijn originele stenen en er zijn vervalsingen en daarnaast is er een establishment dat om uiteenlopende redenen het gepeupel wil laten geloven dat deze stenen allemaal vals zijn. Waarom, wordt duidelijk uiteengezet door Hand Clow in haar boek Catastrofobie.
Op 06-08-2009 15:23:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
de echte sjaak:

Steenslagen... kan je mij niet gewoon een lijst met 100 isbn of boek titels geven. Thanks!

Over welk onderwerp, echte sjaak? Als je meer wilt weten over Atlantis en zijsporen uit dit topic is Catastrofobie een goed begin. Achterin dat boek van Barbara Hand Clow vind je een bibliografie van meer dan 100 andere boeken. Maar als je in de buurt van Amsterdam woont kun je beter even langs gaan bij de Frontier Bookshop van Herman Hegge aan de Leliegracht. Alle boeken van Barbara Hand Clow kun je daar inzien en zo beter beoordelen of het iets voor je is.

Frontier Bookshop
Leliegracht 42, Asd, 020-3309151 www.frontierbookshop.nl

(bericht gewijzigd op 6-8-2009 15:39:45)
Op 06-08-2009 15:29:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

In Catastrofobie van Barbara Hand Clow staat het verhaal van dr. Cabrera Darquea uit Peru en zijn stenen bibliotheek van Ica.


Je hebt het over de Ica stenen?
De meeste onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze (helaas) nep zijn:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ica_stones
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_van_Ica

(Het continent Atlantis staat ook op één van de stenen )
En zo zouden ook de Acambaro figuren vervalsingen zijn.

De meeste onderzoekers zijn helaas niet serieus te nemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Barbara Hand Clow en de mensen om haar heen. Maar goed, hoe breng je dat iemand aan zijn verstand die David Wilcock een charlatan vindt?


Waarom zou zij wel serieus genomen moeten worden dan?
Ze is niet eens een 'echte' wetenschapper, maar meer een freewheeler zoals de meeste hier.

"Ze is een internationaal gewaardeerd astroloog, uitgever, en begeleider van heilige ceremonieën. Van huis uit is ze theologe uit de school van Matthew Fox."
http://www.fsf.nl/nfsf/shop/


(bericht gewijzigd op 6-8-2009 16:12:27)
Onderschriften zeggen niets
Op 06-08-2009 16:11:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Feng Shui:

Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

In Catastrofobie van Barbara Hand Clow staat het verhaal van dr. Cabrera Darquea uit Peru en zijn stenen bibliotheek van Ica.


Je hebt het over de Ica stenen?
De meeste onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze (helaas) nep zijn:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ica_stones
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_van_Ica

(Het continent Atlantis staat ook op één van de stenen )
En zo zouden ook de Acambaro figuren vervalsingen zijn.

De meeste onderzoekers zijn helaas niet serieus te nemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Barbara Hand Clow en de mensen om haar heen. Maar goed, hoe breng je dat iemand aan zijn verstand die David Wilcock een charlatan vindt?


Waarom zou zij wel serieus genomen moeten worden dan?
Ze is niet eens een 'echte' wetenschapper, maar meer een freewheeler zoals de meeste hier.

"Ze is een internationaal gewaardeerd astroloog, uitgever, en begeleider van heilige ceremonieën. Van huis uit is ze theologe uit de school van Matthew Fox."
http://www.fsf.nl/nfsf/shop/

Iemand wel of niet serieus nemen is een kwestie van inzicht gepaard aan onderzoek. Wat je in haar boeken vindt zal niet iedereen aanspreken, zeker niet de leden en donateurs van de Stichting Skepsis. Zij is veel meer dan de korte beschrijving van Frontier vertelt. Het is niet zo zinvol om iemand in een paar regels proberen te beschrijven. Hand Clow roept veel weerstand op, met name bij Left Brain Prisoners, dus ook de recensies van haar boeken op Amazon.com geven heel uiteenlopende meningen. Het is daarom het beste om haar boeken zelf te bekijken voordat je ze aanschaft, want voor de meesten van jullie zijn ze waarschijnlijk een paar bruggen te ver. Maar niet voor echte sjaak, heb ik het idee. Als je niet dom of oversceptisch bent kun je veel waardevols van haar leren. Van Atlantis, de Plejaden en de Maya's, tot shamanistische reizen, kundalini, sex.
Op 06-08-2009 16:28:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Steenslagen]

In 1961 werd een geheime bergplaats met gegraveerde stenen gevonden bij de Nazca-hoogvlakte in Peru, toen door een overstroming van de rivier de Ica een grot blootgelegd werd die tienduizenden van deze stenen bevatte. Deze stenen vormen een complete bibliotheek van de astronomie, geografie, geneeskunde en levenswijzen van de mensheid uit de zeer verre oudheid die samen met de dinosaurussen uit de kaenozoIsche en mesozoïsche tijdperken leefden, 185 miljoen jaar geleden.
Dinosauria die samen met de mens leefden ? Jaja, dàt zal wel ... 185 miljoen jaar geleden ? Maar manneke toch, dan moest het Cenozoicum nog beginnen ...
Op 06-08-2009 16:49:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

De Peruviaanse gevestigde orde heeft een uitgebreid programma op touw gezet om de vondst belachelijk te maken door de plaatselijke boeren te laten doorgaan voor de makers. Cabrera wijst erop dat de plaatselijke boeren hoogleraren in de biologie, chirurgen en meesterastronomen zouden moeten zijn om de stenen te kunnen vervaardigen. Bovendien werden de stenen aanvankelijkverkocht voor veel minder geld dan in rekening had moeten worden gebracht als ze zelf gemaakt waren. De geoloog Eric Wolf heeft aangetoond dat de stenen heel oud zijn. Het is gemakkelijk de echte van de valse te onderscheiden.

De stenen van Ica beelden de flora en fauna van het Kaenozoïcum en het Mesozoïcum uit, wat betekent dat ze een bibliotheek van een hoogontwikkelde cultuur vormen, die meer dan 185 miljoen jaar oud is. Maar deze conclusie is gebaseerd op het achterhaalde conventionele darwinistische paradigma dat gegrondvest is op de geologische zuil. De herziening van de geologische zuil die door Guy Berthault is voorgesteld en de Herziene Chronologie van Allan en Delair voor het Mioceen en Plioceen bieden andere mogelijkheden tot datering van de bergplaats van de stenen. Op grond van de Herziene Chronologie zijn de Ica stenen wellicht de bibliotheek van een volk op het hoogtepunt van zijn evolutie rond 15.000 tot 10.500 voor Christus.

Aldus Barbara Hand Clow in Catastrofobie.


15.000 tot 10.500 vC klinkt al veel aannemelijker dan een cultuur met een ouderdom van 185 miljoen jaar ... Maar dan nog, je voelt toch dat dit weer een hoax is ? Tussen 15.000 en 10.500 vC bestonden er nog geen culturen, enkel onsamenhangende groepen jagers/verzamelaars.
Op 06-08-2009 17:00:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

15.000 tot 10.500 vC klinkt al veel aannemelijker dan een cultuur met een ouderdom van 185 miljoen jaar ... Maar dan nog, je voelt toch dat dit weer een hoax is ? Tussen 15.000 en 10.500 vC bestonden er nog geen culturen, enkel onsamenhangende groepen jagers/verzamelaars.

Barbara Hand geeft haar verhaal over de geheimzinnige stenen van Ica in een hoofdstuk over gevallen engelen in haar 'Catastrofobie'. Gevallen Engelen? Niets nieuws voor wie tijdens geheime bijeenkomsten van de Vrijmetselarij bijvoorbeeld wel eens in aanraking is gekomen met het 'Necronomicon Spellbook' via Lovecraft de zwarte magiërs Aleister Crowley en Albert Pike.

In de paragraaf 'De Wereldelite: een collectieve nachtmerrie' vertelt Hand Clow a la Eustace Mullins, Stewart Swerdlow en David Icke over de leden van rijke families die al duizenden jaren de belangrijke posities innemen in politiek, leger, godsdienst, 'wetenschap', 'geneeskunde', bankwezen en zakenwereld. Deze families maken gebruik van de verboden kunsten van de Gevallen Engelen, zwarte magie, terwijl ze tegelijkertijd deze kunsten belachelijk maken opdat het gepeupel, hun dienaren, niet zal inzien of geloven wat de elite uitspookt.

Hand laat zien hoe de elite de kennis van oude culturen heeft gestolen en ofwel ter plekke vernietigd (de 'heilige' Augustinus heeft een grote naam als vernietiger van oude geschriften) óf opgeslagen in Vaticaanse bibliotheek, archeologische musea, Smithsonian institute of privé-verzamelingen.

Mindcontrol en christendom gingen hand in hand om kennis te vernietigen in Europa en de Amerika's. De elite heeft systemen ingesteld voor universiteiten en musea om controle op vondsten te houden die door goedbetaalde archeologen, curatoren en hoogleraren worden beheerd. Dezen hebben de opdracht om slechts bepaalde informatie te verstrekken.

David Icke heeft het een en ander gepubliceerd over hoe Lunar Society cq Royal Society de basis legden voor hedendaagse 'wetenschap'.
Op 06-08-2009 18:33:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Steenslagen:

De Peruviaanse gevestigde orde heeft een uitgebreid programma op touw gezet om de vondst belachelijk te maken door de plaatselijke boeren te laten doorgaan voor de makers. Cabrera wijst erop dat de plaatselijke boeren hoogleraren in de biologie, chirurgen en meesterastronomen zouden moeten zijn om de stenen te kunnen vervaardigen. Bovendien werden de stenen aanvankelijkverkocht voor veel minder geld dan in rekening had moeten worden gebracht als ze zelf gemaakt waren. De geoloog Eric Wolf heeft aangetoond dat de stenen heel oud zijn. Het is gemakkelijk de echte van de valse te onderscheiden.

De stenen van Ica beelden de flora en fauna van het Kaenozoïcum en het Mesozoïcum uit, wat betekent dat ze een bibliotheek van een hoogontwikkelde cultuur vormen, die meer dan 185 miljoen jaar oud is. Maar deze conclusie is gebaseerd op het achterhaalde conventionele darwinistische paradigma dat gegrondvest is op de geologische zuil. De herziening van de geologische zuil die door Guy Berthault is voorgesteld en de Herziene Chronologie van Allan en Delair voor het Mioceen en Plioceen bieden andere mogelijkheden tot datering van de bergplaats van de stenen. Op grond van de Herziene Chronologie zijn de Ica stenen wellicht de bibliotheek van een volk op het hoogtepunt van zijn evolutie rond 15.000 tot 10.500 voor Christus.


15.000 tot 10.500 vC klinkt al veel aannemelijker dan een cultuur met een ouderdom van 185 miljoen jaar ... Maar dan nog, je voelt toch dat dit weer een hoax is ? Tussen 15.000 en 10.500 vC bestonden er nog geen culturen, enkel onsamenhangende groepen jagers/verzamelaars.

De vondsten van Cabrera en Michael Cremo, 'The Forbidden Archaeologist', hebben aangetoond dat mens en dinosaurus samen leefden. Dat een halve gare als jij dat niet weet komt omdat je niet voorbij het rookgordijn van jouw heilig verklaarde wetenschappers durft te kijken. Dezen zullen jou een heel brave knul vinden!
Op 06-08-2009 18:39:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Steenslagen]
Firefox:

Steenslagen:

<knip>

Delair voor het Mioceen en Plioceen bieden andere mogelijkheden tot datering van de bergplaats van de stenen. Op grond van de Herziene Chronologie zijn de Ica stenen wellicht de bibliotheek van een volk op het hoogtepunt van zijn evolutie rond 15.000 tot 10.500 voor Christus.


15.000 tot 10.500 vC klinkt al veel aannemelijker dan een cultuur met een ouderdom van 185 miljoen jaar ... Maar dan nog, je voelt toch dat dit weer een hoax is ? Tussen 15.000 en 10.500 vC bestonden er nog geen culturen, enkel onsamenhangende groepen jagers/verzamelaars.

De vondsten van Cabrera en Michael Cremo, 'The Forbidden Archaeologist', hebben aangetoond dat mens en dinosaurus samen leefden. Dat een halve gare als jij dat niet weet komt omdat je niet voorbij het rookgordijn van jouw heilig verklaarde wetenschappers durft te kijken. Dezen zullen jou een heel brave knul vinden!Welwelwel ! En welke onomstotelijke 'bewijzen' hebben Cabrera en Cremo dan wel ?

Dit is wat o.a. Wiki over Cremo zegt (een pseudo-wetenschapperke, dacht het wel ...) ;
'Forbidden Archeology has been criticized for failing to test simpler hypotheses before proceeding to propose more complex ones (a violation of Occam's razor) and for relying heavily on outdated evidence (often from the 19th and early 20th century).[17] Tom Morrow of the National Center for Science Education noted that Cremo's "specimens no longer exist" and dubbed the work pseudoscience'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Cremo
Ah ja, nog iets ; ik ben liever een halve gare die met twee voeten op de grond staat dan een slappe naïeveling die men zonder moeite kan wijsmaken wat men maar wil ...
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 19:19:35)
Op 06-08-2009 19:17:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: [quote=Firefox]
Welwelwel ! En welke onomstotelijke 'bewijzen' hebben Cabrera en Cremo dan wel ?

Dit is wat o.a. Wiki over Cremo zegt (een pseudo-wetenschapperke, dacht het wel ...) ;

'Forbidden Archeology has been criticized for failing to test simpler hypotheses before proceeding to propose more complex ones (a violation of Occam's razor) and for relying heavily on outdated evidence (often from the 19th and early 20th century).[17] Tom Morrow of the National Center for Science Education noted that Cremo's "specimens no longer exist" and dubbed the work pseudoscience'.

[/quote]

Wikipedia wordt volgekladderd door desinformanten en idioten van de Stichting Skepsis en hun geestverwanten in binnen- en buitenland, die hun onzinnige wereldbeeld uit hun hoofd hebben moeten leren tijdens hun opleidingen. Al dit soort figuren wordt de komende jaren weggeblazen, dus hou je veiligheidsgordels in de gaten, Firefoxje.

Als je durft, sla je zelf het boek Catastrofobie van Barbara Hand Clow eens open, maar reken er wel op dat er iets onder je wordt weggetrokken, zodat je je zult realiseren dat het niet de grond was waar je al die jaren met beide voetjes op dacht te staan.

In het laatste nummer (#76) van Atlantis Rising staat een plaatje van een stegosaurus uit Angkor Wat.Angkor Wat werd (naar schatting) gebouwd tussen 800 en 1400.
De Stegosaurus is 155 miljoen jaar geleden uitgestorven.

Op p. 19 een verhaal van Michael Cremo over een voetafdruk die gevonden is in Ileret, Kenya, in een 1,5 miljoen jaar oude steensoort.En op p. 42 een artikel van Robert Schoch over de wellicht 12.000 jaar oude Sfinx van Gizeh. Dus snel halen dat nummer, Firefox, als je tenminste lef hebt en niet losgelaten wil worden op Vlieland.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 19:51:32)
Op 06-08-2009 19:49:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
studentje:

hout heeft ongeveer een gewicht van 500 kg/m³
(afhankelijk van houtsoort). als je voor water 1000 kg/m³ rekent, hou je per m³ 500 kg over. dan heb je voor 2000 ton (2000.000) dus MINIMAAL (2000.000/500) = 4000 m³ hout nodig.
als je boomstammen gebruikt van 50 cm doorsnee en 12 meter lang, heb je dus aan ruwweg 300 stammen genoeg. is nog te doen toch?
kunnen na de tijd trouwens prima dienst doen als bouwmateriaal.

en owhja, de Baalbek-megalieten kwamen uit een steengroeve in de buurt


Ze konden zeewaardige schepen bouwen. dus als je holle drijflichamen gebruikt, dan krijg je een heel andere berekening.
Nee, dank u.
Op 06-08-2009 20:09:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: [quote=studentje]
hout heeft ongeveer een gewicht van 500 kg/m³
(afhankelijk van houtsoort). als je voor water 1000 kg/m³ rekent, hou je per m³ 500 kg over. dan heb je voor 2000 ton (2000.000) dus MINIMAAL (2000.000/500) = 4000 m³ hout nodig.
als je boomstammen gebruikt van 50 cm doorsnee en 12 meter lang, heb je dus aan ruwweg 300 stammen genoeg. is nog te doen toch?
kunnen na de tijd trouwens prima dienst doen als bouwmateriaal.

en owhja, de Baalbek-megalieten kwamen uit een steengroeve in de buurt

[/quote Egyptische cultuur is sinds predynastische periode tanende, maar nog wel zeer lang echt bijzonder.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 20:40:44)
Nee, dank u.
Op 06-08-2009 20:35:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: The Mysterious Origins of Man is een documentaire uit 1996 van Michael Cremo, 'The Forbidden Archaeologist', en laat onder meer (in deeltje 2) 100 miljoen jaar oude mensenvoetstappen in Texas zien naast de afdrukken van een dinosaurus. Presentatie: Charlton Heston.

Het laatste deeltje gaat over Atlantis.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 21:24:48)
Op 06-08-2009 21:14:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui: Is inderdaad een mooie docu....er is helaas al wel het één en ander weerlegd, maar nog lang niet alles. Hier is Firefox al vaker mee geconfronteerd, maar er wordt gereageerd zoals we gewend zijn....
Onderschriften zeggen niets
Op 06-08-2009 21:17:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Feng Shui:

Is inderdaad een mooie docu....er is helaas al wel het één en ander weerlegd, maar nog lang niet alles. Hier is Firefox al vaker mee geconfronteerd, maar er wordt gereageerd zoals we gewend zijn....

Dat is wel te verwachten dat Firefox dit niet serieus kan nemen, immers, Michael Cremo, noch Charlton Heston heeft een universitaire opleiding in de archeologie afgerond.

Maar voor onafhankelijke en onbevooroordeelde geesten is het waarschijnlijk een interessante documentaire, hoewel al 13 jaar oud.
Op 06-08-2009 21:29:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Steenslagen zei ; 'In het laatste nummer (#76) van Atlantis Rising staat een plaatje van een stegosaurus uit Angkor Wat'.

Aha ! De 'Stegosaurus' van Angkor Wat ! Tja, nog nooit van mythische dieren gehoord ? Alle culturen zitten er boordevol van ...

Enne, hét kenmerk bij uitstek van een Stegosaurus is de twee of meer paar puntige uitsteeksels op de punt van de staart, waarmee het dier zich verdedigde. En de kop van de 'Stegosaurus' is véééél te groot afgebeeld, en de nek vééél te kort en véééél te dik, en er zijn véééel te weining platen over de wervelkolom. Kijk, hieronder een goede afbeelding van een échte Stegosaurus met staartstekels, lange dunne nek, kleine kop en een respectabel aantal platen over de wervelkolom ;Kan ook zijn dat de Angkor Wat-cultuur dieren uit haar omgeving gewoon overdreven gestileerd weergegeven heeft, wat in vele culturen inderdaad gedaan werd (wat jij niet weet natuurlijk, ikke wel ...)

Steenslagen zei ; 'een verhaal van Michael Cremo over een voetafdruk die gevonden is in Ileret, Kenya, in een 1,5 miljoen jaar oude steensoort'.

Ja ? So what ? In Laetoli (Tanzania) werden voetafdrukken van Australopithecus afarensis gevonden met een ouderdom van 3.65 miljoen jaar (laatste alinea) ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis

Hier zijn ze ;Steenslagen schreef ; 'een artikel van Robert Schoch over de wellicht 12.000 jaar oude Sfinx van Gizeh'.

Aha, nu weer dit verhaaltje ... Schoch's theorie is ondertussen al lang afgeschoten hoor. Als geoloog had hij moeten weten dat de kalksteen van de sfinx veel zwaarder geërodeerd is dan de kalksteenblokken van de nabije Gizapiramiden, omdat de kalksteenlaag (Mokatam bed) waaruit de sphinx gehouwen werd een veel grotere poreusiteit heeft (dus veel zachter en veel sneller eroderend) dan de kalksteenlagen waaruit de blokken voor de Gizamids gewonnen werden.
Op 06-08-2009 23:29:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Feng Shui:

Is inderdaad een mooie docu....er is helaas al wel het één en ander weerlegd, maar nog lang niet alles. Hier is Firefox al vaker mee geconfronteerd, maar er wordt gereageerd zoals we gewend zijn....

Dat is wel te verwachten dat Firefox dit niet serieus kan nemen, immers, Michael Cremo, noch Charlton Heston heeft een universitaire opleiding in de archeologie afgerond.

Maar voor onafhankelijke en onbevooroordeelde geesten is het waarschijnlijk een interessante documentaire, hoewel al 13 jaar oud.

Ik ken de docu. Volgens mij waren hier trouwens twee verschillende versies van, ééntje later gemaakt: Mysterious Origins of Man en Forbidden Archeology: Mysterious Orgins of Man, ofzo...

Was de tijd waar de grote dinosauriers in leefden niet ~65 miljoen jaar oud? Is 155 niet een beetje overdreven?

Ik kende ook de Stegosaurus in Angkor Wat (erg vreemd) en de artefacten die eigenlijk niet zouden kunnen bestaan volgens onze huidige kennis van de geschiedenis (zogenaamde Out of Place Artifacts.)

Een aantal van deze artefacten moeten ons toch wel op z'n minst aan het denken zetten of er toch geen beschaving geweest is die deze onmogelijke dingen gemaakt kon hebben; Sommige dingen lijken daarbij zelfs machinaal gemaakt te zijn. Dat zijn voor mij toch wel belangrijke "clues" voor een mogelijk vergane beschaving (of meerderen).
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 23:50:05)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-08-2009 23:42:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Steenslagen en Feng Shui ;

De beruchte Paluxy River-footprints zijn achtergelaten door een bipedale, carnivore Dinosauriër (meer dan waarschijnlijk een Allosauride) die een quadrupedale, herbivore Dinosauriër achtervolgde. Een fascinerend 'frozen moment' uit het alledaagse leven in het Onder Krijt van het toenmalige Texas.

Steenslagen ; je 'info' is niet alleen foutief, maar ook nog hopeloos verouderd hoor ! Lees dit eens efkes (zie tweede alinea onder de titel 'Creationisme' in de link een beetje verder) ;

'In 1965 bezocht hij (Wilder-Smith) de oevers van de in de staat Texas liggende Paluxy River in het Dinosaur Valley State Park. Naar aanleiding daarvan beweerde hij dat daar voetsporen van dinosauriërs en mensen samen voorkomen. Eerder was echter al gebleken dat deze menselijke voetsporen door een plaatselijke bewoner waren gemaakt om aan toeristen te verkopen. De affaire kwam Wilder-Smith op kritiek uit de wetenschappelijke gemeenschap te staan'.

Hier is de link ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wilder-Smith

Lees ook dit nog eens ;

'However, these anachronistic "human" footprints have been determined to be mistaken interpretation and even some outright fakes. The family of the original man, George Adams, who made the claims, later admitted it was a hoax. "My grandfather was a very good sculptor," said Zana Douglas, from the Adams family who found many of Glen Rose’s real dinosaur tracks. She explained that in the 1930s and the Depression, Glen Rose residents made money by making moonshine and selling dinosaur fossils.[2] The fossils were bought for $15 to $30 and when the supply ran low, George Adams, Zana's grandfather, "just carved more, some with human footprints thrown in."

Uit ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Paluxy_River

Slaapwel, Steenslagen, dream on .....

(bericht gewijzigd op 6-8-2009 23:53:24)
Op 06-08-2009 23:44:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: De Bijbel (gezien als "historisch document" spreekt trouwens vaker over "draken" en aangezien we geen hedendaags equivalent hebben zou ik toch denken dat dit eerder verwijzingen zijn naar dinosauriërs dan naar fantasiebeesten. De Chinezen vertellen trouwens ook over draken in hun legenden en zo tevens zekere middeleeuwse legenden.
(bericht gewijzigd op 6-8-2009 23:52:22)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 06-08-2009 23:50:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Steenslagen zei ; 'In het laatste nummer (#76) van Atlantis Rising staat een plaatje van een stegosaurus uit Angkor Wat'.

Aha ! De 'Stegosaurus' van Angkor Wat ! Tja, nog nooit van mythische dieren gehoord ? Alle culturen zitten er boordevol van ...Welleens afgevraagd of ze dan niet ergens vandaan zouden kunnen komen?

Firefox:

Enne, hét kenmerk bij uitstek van een Stegosaurus is de twee of meer paar puntige uitsteeksels op de punt van de staart, waarmee het dier zich verdedigde.


De staart staat er niet eens in zijn geheel op.

Firefox:

En de kop van de 'Stegosaurus' is véééél te groot afgebeeld, en de nek vééél te kort en véééél te dik, en er zijn véééel te weining platen over de wervelkolom. Kijk, hieronder een goede afbeelding van een échte Stegosaurus met staartstekels, lange dunne nek, kleine kop en een respectabel aantal platen over de wervelkolom ;Ik zie de "Stegosaurus" van Angkor Wat meer als een wat simplistische afbeelding (ruimtegebrek?) van mogelijk een Stegosaurus of een ander dier wat er op lijkt en uitgestorven is. Mogelijk leken ook niet alle Stegosauriers op elkaar.

Firefox:

Kan ook zijn dat de Angkor Wat-cultuur dieren uit haar omgeving gewoon overdreven gestileerd weergegeven heeft, wat in vele culturen inderdaad gedaan werd (wat jij niet weet natuurlijk, ikke wel ...)


Lekker puh.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 0:08:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:


Steenslagen schreef ; 'een artikel van Robert Schoch over de wellicht 12.000 jaar oude Sfinx van Gizeh'.

Aha, nu weer dit verhaaltje ... Schoch's theorie is ondertussen al lang afgeschoten hoor. Als geoloog had hij moeten weten dat de kalksteen van de sfinx veel zwaarder geërodeerd is dan de kalksteenblokken van de nabije Gizapiramiden, omdat de kalksteenlaag (Mokatam bed) waaruit de sphinx gehouwen werd een veel grotere poreusiteit heeft (dus veel zachter en veel sneller eroderend) dan de kalksteenlagen waaruit de blokken voor de Gizamids gewonnen werden.


Wat een ONZIN!!
Schoch heeft dat zeker meegenomen. Lees je eerst eens in:
http://www.robertschoch.com/geodatasphinx.html

Daarbij komt het feit dat er nog andere punten worden aangevoerd waardoor je op een andere bouwdatum komt, maar daar spreek je wijselijk niet over. Er is bijvoorbeeld ook seismisch onderzoek uitgevoerd.
http://www.robertschoch.com/sphinxcontent.html

Je moet geen onzin verkopen om je droom in stand te houden....
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 7:31:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

De Bijbel (gezien als "historisch document" spreekt trouwens vaker over "draken" en aangezien we geen hedendaags equivalent hebben zou ik toch denken dat dit eerder verwijzingen zijn naar dinosauriërs dan naar fantasiebeesten. De Chinezen vertellen trouwens ook over draken in hun legenden en zo tevens zekere middeleeuwse legenden.


Niet alleen in onze tijd worden beenderen van Dinosauria of andere grote, uitgestorven dieren gevonden. Ook vroeger, tot in antieke culturen, werden zulke vondsten gedaan, bv. tijdens het ontginnen van mijnen en steengroeven, tijdens het bewerken van akkers, enz. Nu weten wij natuurlijk wat we voor ons hebben, maar toen wist men dat niet. Op deze manier zijn vele fabeldieren ontstaan, door de combinatie van onwetendheid en fantasie die daar, logischerwijze, uit volgde.

Een mooi voorbeeld zijn de 'donderpaarden' van de Sioux-indianen (laatste alinea) ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brontotherium


(bericht gewijzigd op 7-8-2009 7:52:54)
Op 07-08-2009 7:52:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: @ Feng Shui,
Uit het boek 'The Complete Pyramids' van Mark Lehner (p. 127) ;

'Location and geology ; The Sphinx was carved from the natural bedrock at the very base of Khafre's causeway. The rectangular secondary enclosure wall which surrounds Khafre's pyramid complex would, if extended eastwards, take in the Sphinx. The south side of the Sphinx ditch forms the northern edge of Khafre's causeway as it runs past the Sphinx and enters Khafre's valley temple - the close association of the Sphinx with Khafre's valley temple makes it most probable that the Sphinx was carved for Khafre'.

Mark Lehner is een wereld vermaard egyptoloog die Giza al decennia lang bestudeert. Zijn archeologische opgravingen en reconstructies wijzen erop dat de Sphinx binnen de omwalling van Khafre's piramidecomplex lag en dat deze sphinx dus voor Khafre tijdens diens bewind uitgehouwen werd. Khafre regeerde tussen 2520–2494 vC, zijn Sphinx was dus geen 12.000, maar ongeveer 4.500 jaar oud.

Nog op p. 127 ;

'Close study by geologist Thomas Aigner of the geological layers in the Sphinx and the individual stones of Khafre's temples enabled us to unravel the sequence of quarrying and building that created this complex. The valley temple was composed of huge blocks quarried from the layers that run through the upper part of the Sphinx body. The standard large core blocks in the Sphinx temple, with a soft yellow band between two harder bands, came from just below chest height in the Sphinx body'.

Khafre's tempels bestonden uit blokken die uit dezelfde lagen kwamen als de lagen die door het lichaam van de Sphinx lopen, wat er op wijst dat de tempels en de Sphinx tegelijkertijd gebouwd werden.
Op 07-08-2009 8:26:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Khafre's tempels bestonden uit blokken die uit dezelfde lagen kwamen als de lagen die door het lichaam van de Sphinx lopen, wat er op wijst dat de tempels en de Sphinx tegelijkertijd gebouwd werden.

Maar dat wil niet zeggen dat Khafre ze heeft laten bouwen, integendeel:

"The so-called Sphinx Temple, located just east of the Great Sphinx, is built of limestone coreblocks taken from the ditch quarried out to form the body of the Sphinx. These coreblocks were faced with Aswan granite attributed to Khafre, but the coreblocks were already deeply weathered when the granite facing was originally applied. The same scenario may be true for the so-called Valley Temple just south of the Sphinx Temple. The first of several ancient repair campaigns to the weathered body of the Sphinx was done with typical Old Kingdom style masonry, but the core body of the Sphinx was already deeply weathered when this earliest repair work was carried out. Corroborative evidence for an older Sphinx includes low-energy seismic refraction data that records up to 100% deeper weathering below the original floor of the Sphinx enclosure as compared to weathering seen in the identical limestones in an area presumably quarried during Khafre's time in the rear of the Sphinx enclosure. "

http://www.robertschoch.com/geodatasphinx.html

Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 8:41:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Maan]
Steenslagen:

Feng Shui:

<knip>

Maar voor onafhankelijke en onbevooroordeelde geesten is het waarschijnlijk een interessante documentaire, hoewel al 13 jaar oud.


Ik ken de docu. Volgens mij waren hier trouwens twee verschillende versies van, ééntje later gemaakt: Mysterious Origins of Man en Forbidden Archeology: Mysterious Orgins of Man, ofzo...

Was de tijd waar de grote dinosauriers in leefden niet ~65 miljoen jaar oud? Is 155 niet een beetje overdreven?

Ik kende ook de Stegosaurus in Angkor Wat (erg vreemd) en de artefacten die eigenlijk niet zouden kunnen bestaan volgens onze huidige kennis van de geschiedenis (zogenaamde Out of Place Artifacts.)

Een aantal van deze artefacten moeten ons toch wel op z'n minst aan het denken zetten of er toch geen beschaving geweest is die deze onmogelijke dingen gemaakt kon hebben; Sommige dingen lijken daarbij zelfs machinaal gemaakt te zijn. Dat zijn voor mij toch wel belangrijke "clues" voor een mogelijk vergane beschaving (of meerderen).


Maan schreef ; 'Was de tijd waar de grote dinosauriers in leefden niet ~65 miljoen jaar oud? Is 155 niet een beetje overdreven?'

Indien je met 'grote dinosauriers' Eusauropoda bedoelt (zie hier) ;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eusauropoda

Uit het artikel hierboven ;

'De groep bestaat uit grote tot gigantische planteneters uit het Jura en het Krijt. De groep moet zich al voor het Hettangien (188 miljoen jaar geleden) afgesplitst hebben maar die periode heeft weinig goed fossiel materiaal opgeleverd'.

155 miljoen jaar is dus niet overdreven. Eusauropoda leefden trouwens tot aan het uiteindelijke uitsterven van de gehele superorde (=taxonomische onderverdeling) Dinosauria, ongeveer 65 tot 60 miljoen jaar geleden. Dat is een enorme tijdspanne, wat wijst op het grote succes van deze clade (=taxonomische onderverdeling) gigantische Dinosauriërs.
Op 07-08-2009 8:42:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Khafre's tempels bestonden uit blokken die uit dezelfde lagen kwamen als de lagen die door het lichaam van de Sphinx lopen, wat er op wijst dat de tempels en de Sphinx tegelijkertijd gebouwd werden.

En verder:

"As far as can be determined, the core of the Sphinx Temple (and possibly the core of the Valley Temple) is constructed out of titanic limestone blocks taken directly from the ditch around the Sphinx (see the work of Aigner, 1982, 1983a, 1983b, 1983c, and Lehner, 1980, 1985a, 1985b, 1991, 1992a, 1992b, 1997). Therefore the limestone core of the Sphinx Temple (and also probably the Valley Temple) must be as old as the Great Sphinx itself. The limestone cores of these temples were later (perhaps thousands of years later; see discussion that follows) faced by the ancient Egyptians with ashlars (casing stones) made of Aswan granite (see Lehner, 1992b, who notes that the limestone cores of both temples were cased in granite at some point in their history). It also appears that the limestone cores of the temples, especially that of the Valley Temple, were perhaps partially rebuilt by the dynastic Egyptians. Based on my field observations, I believe that certain limestone blocks, as well as a few granite blocks, in the Valley Temple specifically do not originate from the Sphinx enclosure. These blocks are probably not original to the temple, but constitute additional blocks that were introduced during dynastic rebuilding of the temple. Since Old Kingdom times virtually all of the granite has been removed from the Sphinx Temple and much of the exterior granite has disappeared from the Valley Temple; this robbery of the granite may have taken place primarily during New Kingdom times (circa 1400-1100 B.C.; Lehner, 1992b) and later."

http://www.robertschoch.com/geodatasphinx.html

Jouw gegevens zijn dus hopeloos verouderd...
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 8:51:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

Khafre's tempels bestonden uit blokken die uit dezelfde lagen kwamen als de lagen die door het lichaam van de Sphinx lopen, wat er op wijst dat de tempels en de Sphinx tegelijkertijd gebouwd werden.

Maar dat wil niet zeggen dat Khafre ze heeft laten bouwen, integendeel:

"The so-called Sphinx Temple, located just east of the Great Sphinx, is built of limestone coreblocks taken from the ditch quarried out to form the body of the Sphinx. These coreblocks were faced with Aswan granite attributed to Khafre, but the coreblocks were already deeply weathered when the granite facing was originally applied. The same scenario may be true for the so-called Valley Temple just south of the Sphinx Temple. The first of several ancient repair campaigns to the weathered body of the Sphinx was done with typical Old Kingdom style masonry, but the core body of the Sphinx was already deeply weathered when this earliest repair work was carried out. Corroborative evidence for an older Sphinx includes low-energy seismic refraction data that records up to 100% deeper weathering below the original floor of the Sphinx enclosure as compared to weathering seen in the identical limestones in an area presumably quarried during Khafre's time in the rear of the Sphinx enclosure. "

http://www.robertschoch.com/geodatasphinx.html'The first of several ancient repair campaigns to the weathered body of the Sphinx was done with typical Old Kingdom style masonry,'

De Sphinx is nooit tijdens het Oude Koninkrijk gerestaureerd geweest ... Lehner ; fase 1) 18de Dynastie (ca. 1400 vC, Thutmosis IV), fase 2) 26ste Dynastie (ca. 664 tot 525 vC), fase 3) Grieks-Romeinse periode (ca. 332 vC tot 642 na C), fase 4) onder leiding van Emile Baraize (1925-1926), fase 5) Egyptian Antiquities Service (1940-er jaren), fase 6) Egyptian Antiquities Service (1960-1970-er jaren).

Uit ; 'The Complete Pyramids', 1997, reviewed and reprinted 2003.

Verouderde gegevens ?
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 8:57:54)
Op 07-08-2009 8:53:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Van de voorspellingen van Cayce over Egypte is weinig uitgekomen.

Edgar Cayce en zijn vader waren Vrijmetselaars. De zoon van Edgar, Hugh Lynn Cayce, richtte de ARE (Association for Research and Enlightenment) op, waar de Egyptenaar Zahi Hawass een belangrijk deel van zijn opleiding genoot. Zahi Hawass is sinds 1987 directeur van het Gizeh-plateau. Hawass geeft nog steeds regelmatig lezingen in het hoofdkwartier van de ARE in Virginia Beach. Mark Lehner (Yale University, Skull & Bones?) maakt al sinds 1978 deel uit van het team van Zahi Hawass.

Graham Hancock in Het Ontstaan en Het Einde van Alles (1995): "Maar is het voorstelbaar dat de sfinx gebouwd werd toen Gizeh nog groen was - lang, lang geleden?
Zoals we zullen zien zijn dergelijke ideeën de gruwel van de moderne egyptologen, die niettemin gedwongen zijn toe te geven (citaat van dr. Mark Lehner, directeur van het Giza Mapping Project) dat 'er geen directe aanwijzingen zijn om de sfinx zelf te dateren, omdat de sfinx rechtstreeks uit natuurlijke rots is gehouwen'. Bij gebrek aan betere bewijzen moesten archeologen volgens Lehner 'de vondsten dateren aan de hand van hun context'. En de context van de sfinx was de necropolis Gizeh - uit de tijd van de vierde dynastie. Daarom moest de sfinx ook uit die tijd stammen (AAAS Annual Meeting 1992).
Deze redenering werd niet onderschreven door Lehners gerenommeerde voorgangers uit de 19de eeuw, die er ooit van overtuigd waren dat de sfinx van ver voor de vierde dynastie dateerde." Lehner wijst af dat de sfinx tussen 9000 en 10000 v Ch. wordt gedateerd omdat geen overtuigende sporen gevonden zijn van de rest van de beschaving die de sfinx in die tijd gebouwd heeft.

Lehner en Hawass krijgen er behoorlijk van langs in Hancock's & Bauval's De Boodschap van de Sfinx (1996). En ook in Bauval & Gilbert's Het Orion Mysterie duikt Lehner weer op in een dubieuze rol.

Robert Schoch legt in AR #76 een link tussen de sfinx en Göbekli Tepe in Turkije.
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 13:13:43)
Op 07-08-2009 10:44:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:


De beruchte Paluxy River-footprints zijn achtergelaten door een bipedale, carnivore Dinosauriër (meer dan waarschijnlijk een Allosauride) die een quadrupedale, herbivore Dinosauriër achtervolgde. Een fascinerend 'frozen moment' uit het alledaagse leven in het Onder Krijt van het toenmalige Texas.

Steenslagen ; je 'info' is niet alleen foutief, maar ook nog hopeloos verouderd hoor ! Lees dit eens efkes (zie tweede alinea onder de titel 'Creationisme' in de link een beetje verder) ;

'In 1965 bezocht hij (Wilder-Smith) de oevers van de in de staat Texas liggende Paluxy River in het Dinosaur Valley State Park. Naar aanleiding daarvan beweerde hij dat daar voetsporen van dinosauriërs en mensen samen voorkomen. Eerder was echter al gebleken dat deze menselijke voetsporen door een plaatselijke bewoner waren gemaakt om aan toeristen te verkopen. De affaire kwam Wilder-Smith op kritiek uit de wetenschappelijke gemeenschap te staan'.


Wie had het over Wilder-Smith? Ik niet in ieder geval. Luister naar het verhaal waar ik wel op doelde, dat van Carl Baugh, dat vast en zeker op Wikipedia ook al 'debunked' is door een of andere halve gare uit jouw kennissenkring.

Op 07-08-2009 11:30:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui: Ik denk dat we nu wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het op zijn minst mogelijk is dat de 'Out of Atlantis' theorie een kern van waarheid bevat....
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 0:22:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Feng Shui:

Ik denk dat we nu wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het op zijn minst mogelijk is dat de 'Out of Atlantis' theorie een kern van waarheid bevat....

Welnee, Feng Shui, hoe kan dat nou! Eerst moet je summa cum laude afgestudeerd zijn in de archeologie aan een door Zahi Hawass en de ARE erkende universiteit!
Een onthullende uitspraak van de Edgar Cayce adept Zahi Hawass:

"If geologists prove what Schoch is saying, still in my opinion, as an Egyptologist, the date of the Sphinx is still clear to us." - Age of the Sphinx, broadcast 27th Nov 1994, BSS, London.

Op 07-08-2009 13:27:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:


De beruchte Paluxy River-footprints zijn achtergelaten door een bipedale, carnivore Dinosauriër (meer dan waarschijnlijk een Allosauride) die een quadrupedale, herbivore Dinosauriër achtervolgde. Een fascinerend 'frozen moment' uit het alledaagse leven in het Onder Krijt van het toenmalige Texas.

Steenslagen ; je 'info' is niet alleen foutief, maar ook nog hopeloos verouderd hoor ! Lees dit eens efkes (zie tweede alinea onder de titel 'Creationisme' in de link een beetje verder) ;

'In 1965 bezocht hij (Wilder-Smith) de oevers van de in de staat Texas liggende Paluxy River in het Dinosaur Valley State Park. Naar aanleiding daarvan beweerde hij dat daar voetsporen van dinosauriërs en mensen samen voorkomen. Eerder was echter al gebleken dat deze menselijke voetsporen door een plaatselijke bewoner waren gemaakt om aan toeristen te verkopen. De affaire kwam Wilder-Smith op kritiek uit de wetenschappelijke gemeenschap te staan'.


Wie had het over Wilder-Smith? Ik niet in ieder geval. Luister naar het verhaal waar ik wel op doelde, dat van Carl Baugh, dat vast en zeker op Wikipedia ook al 'debunked' is door een of andere halve gare uit jouw kennissenkring.
Juist, Steenslagen, debunked jong, debunked !
Op 07-08-2009 14:00:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Aan Feng Shui ;

Het grote probleem voor Robert Schoch en andere mensen die geloven dat de Sphinx van Giza 12.000 jaar of zo oud is, is dat Giza géén artefacten levert van een cultuur die in het 10de millenium voor Christus op het Giza-plateau bestond. Een heiligdom zoals een sphinx met bijbehorende tempels wordt regelmatig bezocht om erediensten te houden. Dat hiervan te Giza niet het minste spoor uit het 10de tot het 8ste millenium voor Christus terug te vinden is, wijst er eenvoudig en logischerwijze op dat de Sphinx niet ouder is dan de Oudegyptische dynastieke perioden (dus niet ouder dan 3.100 vC), waarvan wél artefacten gevonden werden te Giza.
Op 07-08-2009 14:27:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Ik denk dat we nu wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het op zijn minst mogelijk is dat de 'Out of Atlantis' theorie een kern van waarheid bevat....


En HOE heb je dat dan 'aannemelijk' gemaakt en WAT is dan die 'kern van waarheid' ? En vind je dat aannames op hun plaats zijn in de archeologie ? Je hebt nog steeds geen artefacten aangetoond die afkomstig zijn van 'Atlantis' .....
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 14:48:02)
Op 07-08-2009 14:28:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Steenslagen zei ;

'Lehner wijst af dat de sfinx tussen 9000 en 10000 v Ch. wordt gedateerd omdat geen overtuigende sporen gevonden zijn van de rest van de beschaving die de sfinx in die tijd gebouwd heeft'.

Ja, het is toch niet meer dan logisch dat hij dat afwijst ? Of gaan we maar gewoon fantaseren en onszelf wat wijsmaken dan omdat de realiteit ons niet aanstaat ..... ? Hoe zielig en onvolwassen .....

Steenslagen zei ;

'Robert Schoch legt in AR #76 een link tussen de sfinx en Göbekli'

Denk nu toch eens na voor jezelf ... Wàt kàn de tempel van het Turkse Göbekli Tepe nu überhaupt te maken hebben met de Oudegyptische Sphinx ? Gewoon omdat Göbekli Tepe 14.000 jaar oud is misschien ? De twee sites zijn totaal verschillend van elkaar en origineren in totaal verschillende culturen. Schoch heeft ooit ook een 'verband' willen 'aantonen' tussen de Sphinx en Nabta Playa in het uiterste zuiden van Egypte. Ook deze twee sites, die allebei in Egypte liggen, vertonen geen enkele overeenkomst. Die 'verbanden' zijn er simpelweg omdat dat dat door Schoch geclaimd wordt zeker ? Schoch is geen archeoloog, maar een geoloog en is dus niet geplaatst om archeologische correlaties te maken.


(bericht gewijzigd op 7-8-2009 14:50:21)
Op 07-08-2009 14:45:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Aan Feng Shui ;

Het grote probleem voor Robert Schoch en andere mensen die geloven dat de Sphinx van Giza 12.000 jaar of zo oud is, is dat Giza géén artefacten levert van een cultuur die in het 10de millenium voor Christus op het Giza-plateau bestond. Een heiligdom zoals een sphinx met bijbehorende tempels wordt regelmatig bezocht om erediensten te houden. Dat hiervan te Giza niet het minste spoor uit het 10de tot het 8ste millenium voor Christus terug te vinden is, wijst er eenvoudig en logischerwijze op dat de Sphinx niet ouder is dan de Oudegyptische dynastieke perioden (dus niet ouder dan 3.100 vC), waarvan wél artefacten gevonden werden te Giza.


Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. De artefacten die gevonden worden, worden op dezelfde wijze bekeken als de sfinx, namelijk in de context van de oudegyptische dynastieke periode. Het kan goed mogelijk zijn dat sommige artefacten wel degelijk ouder zijn en ten onrechte worden toegeschreven aan de oude egyptenaren....
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 14:46:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Feng Shui:

Ik denk dat we nu wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het op zijn minst mogelijk is dat de 'Out of Atlantis' theorie een kern van waarheid bevat....


En HOE heb je dat dan 'aannemelijk' gemaakt en WAT is dan die 'kern van waarheid' ? En vind je dat aannames op hun plaats zijn in de archeologie ?

Ik denk dat er inmiddels voldoende aanwijzingen zijn die jij niet allemaal hebt kunnen weerleggen. De kern van waarheid berust in het feit dat de kennis, OOP artefacten en grote overeenkomsten tussen de diverse over de wereld verspreide oude culturen wijzen op een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd.

En toch heb ook jij een klein beetje gelijk als je zegt dat aannames niet op hun plaats zijn in de archeologie, maar dan moet je niet meten met twee maten, namelijk de huidige kennis van de oude volkeren berust voor een zeer groot deel ook op aannames die keer op keer moeten worden herzien....

Ik denk dat juist door de aanname dat hier mogelijk sprake is van een oudere cultuur (Atlantis) er ook anders gekeken kan worden naar artefacten die worden gevonden. Ze worden dan in ieder geval niet direct meer toegeschreven aan de ons bekende culturen.
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 14:52:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

Aan Feng Shui ;

Het grote probleem voor Robert Schoch en andere mensen die geloven dat de Sphinx van Giza 12.000 jaar of zo oud is, is dat Giza géén artefacten levert van een cultuur die in het 10de millenium voor Christus op het Giza-plateau bestond. Een heiligdom zoals een sphinx met bijbehorende tempels wordt regelmatig bezocht om erediensten te houden. Dat hiervan te Giza niet het minste spoor uit het 10de tot het 8ste millenium voor Christus terug te vinden is, wijst er eenvoudig en logischerwijze op dat de Sphinx niet ouder is dan de Oudegyptische dynastieke perioden (dus niet ouder dan 3.100 vC), waarvan wél artefacten gevonden werden te Giza.


Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. De artefacten die gevonden worden, worden op dezelfde wijze bekeken als de sfinx, namelijk in de context van de oudegyptische dynastieke periode. Het kan goed mogelijk zijn dat sommige artefacten wel degelijk ouder zijn en ten onrechte worden toegeschreven aan de oude egyptenaren....Ah ja ? Er is geen enkel artefact gevonden dat wezenlijk verschilt van de Oudegyptische dynastieke artefacten en dus aan een andere (oudere) cultuur kan toegewezen worden. Daarbij, koolstofdatering van alle archeologische contexten te Giza gaan hooguit terug tot het begin van de Dynastieën. Denk jij misschien dat egyptologen Oudegytische artefacten niet kunnen onderscheiden van de artefacten van een allochtone cultuur die volgens Schoch en anderen 7.000 jaar ouder is dan de Ooudegyptische Dynastieën ? 7 millenia is een enorme tijdspanne die logisch een zeer groot verschil in het uiterlijke voorkomen van artefacten met zich brengt en dus toelaat verschillende culturen duidelijk van elkaar te onderscheiden.
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 15:07:44)
Op 07-08-2009 14:55:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

Feng Shui:

Ik denk dat we nu wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het op zijn minst mogelijk is dat de 'Out of Atlantis' theorie een kern van waarheid bevat....


En HOE heb je dat dan 'aannemelijk' gemaakt en WAT is dan die 'kern van waarheid' ? En vind je dat aannames op hun plaats zijn in de archeologie ?

Ik denk dat er inmiddels voldoende aanwijzingen zijn die jij niet allemaal hebt kunnen weerleggen. De kern van waarheid berust in het feit dat de kennis, OOP artefacten en grote overeenkomsten tussen de diverse over de wereld verspreide oude culturen wijzen op een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd.

En toch heb ook jij een klein beetje gelijk als je zegt dat aannames niet op hun plaats zijn in de archeologie, maar dan moet je niet meten met twee maten, namelijk de huidige kennis van de oude volkeren berust voor een zeer groot deel ook op aannames die keer op keer moeten worden herzien....

Ik denk dat juist door de aanname dat hier mogelijk sprake is van een oudere cultuur (Atlantis) er ook anders gekeken kan worden naar artefacten die worden gevonden. Ze worden dan in ieder geval niet direct meer toegeschreven aan de ons bekende culturen.


Jaja, haha ! De antieke culturen zijn juist zodanig verschillend van elkaar dat 'een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd' integendeel 100% tegengesproken wordt ... Toon jij me maar eens een verband aan tussen bv. het Oude Egypte en de Chinese Ming Dynastie ...
Op 07-08-2009 14:59:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:


Ah ja ? Er is geen enkel artefact gevonden dat wezenlijk verschilt van de Oudegyptische dynastieke artefacten en dus aan een andere (oudere) cultuur kan toegewezen worden. Daarbij, koolstofdatering van alle archeologische contexten te Giza gaan hooguit terug tot het begin van de Dynastieën. Denk jij misschien dat egyptologen Oudegytische artefacten niet kunnen onderscheiden van de artefacten van een allochtone cultuur die volgens Schoch en anderen 7.000 jaar ouder is dan de Ooudegyptische Dynastieën ? 7 millenia is een enorme tijdspanne die logisch een zeer groot verschil in het uiterlijke voorkomen van artefacten met zich brengt en dus toelaat verschillende culturen duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Ook dat is weer een aanname. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de oude egyptenaren hun artefacten baseerden op de door de oudere volkeren achtergelaten artefacten. Dan is er uiteraard weinig verschil zichtbaar.
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 15:14:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Feng Shui:

Firefox:

Feng Shui:

Ik denk dat we nu wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat het op zijn minst mogelijk is dat de 'Out of Atlantis' theorie een kern van waarheid bevat....


En HOE heb je dat dan 'aannemelijk' gemaakt en WAT is dan die 'kern van waarheid' ? En vind je dat aannames op hun plaats zijn in de archeologie ?

Ik denk dat er inmiddels voldoende aanwijzingen zijn die jij niet allemaal hebt kunnen weerleggen. De kern van waarheid berust in het feit dat de kennis, OOP artefacten en grote overeenkomsten tussen de diverse over de wereld verspreide oude culturen wijzen op een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd.

En toch heb ook jij een klein beetje gelijk als je zegt dat aannames niet op hun plaats zijn in de archeologie, maar dan moet je niet meten met twee maten, namelijk de huidige kennis van de oude volkeren berust voor een zeer groot deel ook op aannames die keer op keer moeten worden herzien....

Ik denk dat juist door de aanname dat hier mogelijk sprake is van een oudere cultuur (Atlantis) er ook anders gekeken kan worden naar artefacten die worden gevonden. Ze worden dan in ieder geval niet direct meer toegeschreven aan de ons bekende culturen.


Jaja, haha ! De antieke culturen zijn juist zodanig verschillend van elkaar dat 'een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd' integendeel 100% tegengesproken wordt ... Toon jij me maar eens een verband aan tussen bv. het Oude Egypte en de Chinese Ming Dynastie ...

Ook in china bouwde men piramiden.....

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_witte_piramide
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 15:17:12)
Onderschriften zeggen niets
Op 07-08-2009 15:15:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Steenslagen zei ;

'Lehner wijst af dat de sfinx tussen 9000 en 10000 v Ch. wordt gedateerd omdat geen overtuigende sporen gevonden zijn van de rest van de beschaving die de sfinx in die tijd gebouwd heeft'.

Ja, het is toch niet meer dan logisch dat hij dat afwijst ? Of gaan we maar gewoon fantaseren en onszelf wat wijsmaken dan omdat de realiteit ons niet aanstaat ..... ? Hoe zielig en onvolwassen .....

Steenslagen zei ;

'Robert Schoch legt in AR #76 een link tussen de sfinx en Göbekli'

Denk nu toch eens na voor jezelf ... Wàt kàn de tempel van het Turkse Göbekli Tepe nu überhaupt te maken hebben met de Oudegyptische Sphinx ? Gewoon omdat Göbekli Tepe 14.000 jaar oud is misschien ? De twee sites zijn totaal verschillend van elkaar en origineren in totaal verschillende culturen. Schoch heeft ooit ook een 'verband' willen 'aantonen' tussen de Sphinx en Nabta Playa in het uiterste zuiden van Egypte. Ook deze twee sites, die allebei in Egypte liggen, vertonen geen enkele overeenkomst. Die 'verbanden' zijn er simpelweg omdat dat dat door Schoch geclaimd wordt zeker ? Schoch is geen archeoloog, maar een geoloog en is dus niet geplaatst om archeologische correlaties te maken.

Mark Lehner wijst af met als enige argument dat hij de Sfinx anders niet in een context kan plaatsen.

Göbekli Tepe, vlakbij de grens met Syrië, is een ontdekking van mainstream academics. Het wordt op tussen de 10.000 en 12.000 jaar oud geschat. Het vlakbij gelegen Nevali Çori is volgens de geleerden maar iets minder oud. 193 Kilometer ten oosten van Göbekli Tepe, bij Kortik Tepe (óf Korpiktepe), vlakbij de Tigris zijn in graven duizenden stenen potten en verschillende beelden gevonden die ongeveer 11.500 jaar oud zijn. Een van die beelden stelt een half-mens, half-leeuw voor, een sfinx... Maar Robert Schoch is niet overtuigd dat die Turkse sfinx ouder is dan de échte van Giza.

Zie artikel in Atlantis Rising #76, verkrijgbaar bij Frontier.
Op 07-08-2009 15:16:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: http://www.guardian.co.uk/science/2008/apr/23/archaeology.turkey

7,000 years older than Stonehenge: the site that stunned archaeologists

Circles of elaborately carved stones from about 9,500BC predate even agriculture


Nicholas Birch in Istanbul, The Guardian, Wednesday 23 April 2008

.......
.......
Vecihi Ozkaya, the director of a dig at Kortiktepe, 120 miles east of Urfa, doubts the thousands of stone pots he has found since 2001 in hundreds of 11,500-year-old graves quite qualify as that. But his excitement fills his austere office at Dicle University in Diyarbakir.

"Look at this", he said, pointing at a photo of an exquisitely carved sculpture showing an animal, half-human, half-lion. "It's a sphinx, thousands of years before Egypt. South-eastern Turkey, northern Syria - this region saw the wedding night of our civilisation."


Nogmaals, voor de hardhorende lezer: Robert Schoch is nog lang niet overtuigd dat de Turkse sfinx ouder is dan de Egyptische.

De foto van de 11.500 jaar oude sfinx van Vecihi Özkaya heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Doe eens wat nuttigs, Firefox, en zoek hem op!

Op 07-08-2009 15:41:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:


Ah ja ? Er is geen enkel artefact gevonden dat wezenlijk verschilt van de Oudegyptische dynastieke artefacten en dus aan een andere (oudere) cultuur kan toegewezen worden. Daarbij, koolstofdatering van alle archeologische contexten te Giza gaan hooguit terug tot het begin van de Dynastieën. Denk jij misschien dat egyptologen Oudegytische artefacten niet kunnen onderscheiden van de artefacten van een allochtone cultuur die volgens Schoch en anderen 7.000 jaar ouder is dan de Ooudegyptische Dynastieën ? 7 millenia is een enorme tijdspanne die logisch een zeer groot verschil in het uiterlijke voorkomen van artefacten met zich brengt en dus toelaat verschillende culturen duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Ook dat is weer een aanname. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de oude egyptenaren hun artefacten baseerden op de door de oudere volkeren achtergelaten artefacten. Dan is er uiteraard weinig verschil zichtbaar.


Cheap talk ! Kern van de zaak blijft dat Giza géén artefacten levert van een cultuur die in het 10de millenium voor Christus op het Giza-plateau bestond. Het levert zelfs helemaal géén artefacten uit die tijd, en dan maar speculeren over een cultuur van 12.000 jaar oud die de Sphinx van Giza creeërde ... Kàn toch niet. Pure speculatie. Archeologie is geen beurs ...
Op 07-08-2009 17:26:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Feng Shui]
Firefox:

Feng Shui:

Firefox:

Feng Shui:

<knip>

Ik denk dat er inmiddels voldoende aanwijzingen zijn die jij niet allemaal hebt kunnen weerleggen. De kern van waarheid berust in het feit dat de kennis, OOP artefacten en grote overeenkomsten tussen de diverse over de wereld verspreide oude culturen wijzen op een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd.

En toch heb ook jij een klein beetje gelijk als je zegt dat aannames niet op hun plaats zijn in de archeologie, maar dan moet je niet meten met twee maten, namelijk de huidige kennis van de oude volkeren berust voor een zeer groot deel ook op aannames die keer op keer moeten worden herzien....

Ik denk dat juist door de aanname dat hier mogelijk sprake is van een oudere cultuur (Atlantis) er ook anders gekeken kan worden naar artefacten die worden gevonden. Ze worden dan in ieder geval niet direct meer toegeschreven aan de ons bekende culturen.


Jaja, haha ! De antieke culturen zijn juist zodanig verschillend van elkaar dat 'een gemeenschappelijke nog oudere bron, voor het gemak 'Atlantis' genoemd' integendeel 100% tegengesproken wordt ... Toon jij me maar eens een verband aan tussen bv. het Oude Egypte en de Chinese Ming Dynastie ...

Ook in china bouwde men piramiden.....

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_witte_piramide


En ? Zie jij enige overeenkomst tussen Egyptische en Chinese piramiden ? Daarbij, die zgn. Chinese piramiden zijn eigelijk ... grafheuvels.

Chinese 'piramide' ;Egyptische, échte piramide (Khufu) ;De Chinese grafheuvel bestaat vnl. uit zand en heeft niet eens een pyramidale vorm, want er is geen apex (puntige top), de Egyptische bestaat volledig uit steen (mét apex). Als dàt niet verschillend is .....(bericht gewijzigd op 7-8-2009 17:38:36)
Op 07-08-2009 17:37:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Van de voorspellingen van Cayce over Egypte is weinig uitgekomen.


Het is ten eerste maar net hoe je ze interpreteert. En ten tweede kan niemand accuraat de toekomst voorspellen omdat de toekomst op ieder moment in het heden te veranderen is. Een voorspelling is dan ook niets meer dan een gedetailleerde visie op de toekomst die aan verandering onderhevig is.

Ik weet bijvoorbeeld dat hij voorspelde dat de Hall of Records al gevonden had moeten zijn maar misschien had men toendertijd al wel door dat er onder de Sfinx holle ruimtes waren. Hij voorspelde ook de herontdekking van Atlantis en er waren inderdaad sporen bij Bimini gevonden; Het is alleen nog steeds niet te bewijzen of het echt van Atlantis is.

Steenslagen:

Edgar Cayce en zijn vader waren Vrijmetselaars.


Dit is niet waar.
( http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090516150814AAJkuro )
Dit zal je wel in consipiracy verhalen hebben gelezen; Kijk uit want meestal zijn deze totale onzin.

Steenslagen:

De zoon van Edgar, Hugh Lynn Cayce, richtte de ARE (Association for Research and Enlightenment) op, waar de Egyptenaar Zahi Hawass een belangrijk deel van zijn opleiding genoot.


Serieus? Dat zou je niet zeggen want Hawass moet niets hebben van alles dat tegen de Egyptologie indruist zoals Piramidologie en de Atlantistheorie.

Steenslagen:

Zahi Hawass is sinds 1987 directeur van het Gizeh-plateau. Hawass geeft nog steeds regelmatig lezingen in het hoofdkwartier van de ARE in Virginia Beach.


Dat zal wel maar hij heeft er volgens mij ook verder niets mee te maken.
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 17:40:38)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 17:38:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Cheap talk ! Kern van de zaak blijft dat Giza géén artefacten levert van een cultuur die in het 10de millenium voor Christus op het Giza-plateau bestond. Het levert zelfs helemaal géén artefacten uit die tijd, en dan maar speculeren over een cultuur van 12.000 jaar oud die de Sphinx van Giza creeërde ... Kàn toch niet. Pure speculatie. Archeologie is geen beurs ...


Hawass stelt (net zoals jij waarschijnlijk) dat de erosie van de Sfinx door winderosie komt. Toch zegt een geoloog met kennis van zaken dat het niet iets anders kan zijn dan watererosie. Dat brengt ons voor de tijd van de laatste grote vloed 10.000 voor Christus aan het einde van de laatste ijstijd. Volgens de Orion-theorie kom je ook uit op ongeveer 10.500 voor Christus, en ook Zecharia Sitchin kwam ook uit op deze tijd door middel van een andere vergelijking (weet niet welke.)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 17:51:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Steenslagen zei ;

'Göbekli Tepe, vlakbij de grens met Syrië, is een ontdekking van mainstream academics. Het wordt op tussen de 10.000 en 12.000 jaar oud geschat. Het vlakbij gelegen Nevali Çori is volgens de geleerden maar iets minder oud. 193 Kilometer ten oosten van Göbekli Tepe, bij Kortik Tepe (óf Korpiktepe), vlakbij de Tigris zijn in graven duizenden stenen potten en verschillende beelden gevonden die ongeveer 11.500 jaar oud zijn. Een van die beelden stelt een half-mens, half-leeuw voor, een sfinx...'

Ik weet dat in Körtik Tepe allerlei zéér interessante artefacten gevonden werden, vooral potten, maar van 'een beeld die half-mens, half-leeuw voorstelt' weet ik niets. Geef mij maar eens een linkje naar dat beeld, ik ben benieuwd ... Volgens mij heeft één of andere kwiet dat weeral eens gefantaseerd. Wàt een pest ...

Hieronder een link naar een ernstige site over de archeologische opgravingen bij Körtik Tepe ;
http://antiquity.ac.uk/projgall/ozkaya/
Géén 'sfinx' te zien, of course ...
Op 07-08-2009 17:52:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Maan zei (over 'Cayce's voorspellingen');

'Het is ten eerste maar net hoe je ze interpreteert. En ten tweede kan niemand accuraat de toekomst voorspellen omdat de toekomst op ieder moment in het heden te veranderen is. Een voorspelling is dan ook niets meer dan een gedetailleerde visie op de toekomst die aan verandering onderhevig is'.

Ahahahahahahaha ! Jaja, zo kun je natuurlijk alles manipuleren.

Afvoeren die Cayce-handel ..... !
Op 07-08-2009 17:58:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

Cheap talk ! Kern van de zaak blijft dat Giza géén artefacten levert van een cultuur die in het 10de millenium voor Christus op het Giza-plateau bestond. Het levert zelfs helemaal géén artefacten uit die tijd, en dan maar speculeren over een cultuur van 12.000 jaar oud die de Sphinx van Giza creeërde ... Kàn toch niet. Pure speculatie. Archeologie is geen beurs ...


Hawass stelt (net zoals jij waarschijnlijk) dat de erosie van de Sfinx door winderosie komt. Toch zegt een geoloog met kennis van zaken dat het niet iets anders kan zijn dan watererosie. Dat brengt ons voor de tijd van de laatste grote vloed 10.000 voor Christus aan het einde van de laatste ijstijd. Volgens de Orion-theorie kom je ook uit op ongeveer 10.500 voor Christus, en ook Zecharia Sitchin kwam ook uit op deze tijd door middel van een andere vergelijking (weet niet welke.)


Cheap talk, again ! Wàààààààààààààr zijn de artefacten van 12.000 jaar oud, afkomstig van Giza, en die bewijzen dat de Sphinx werkelijk die ouderdom heeft en die bewijzen dat daar een cultuur bestond die de Sphinx uithouwde en haar in stand hield. Geen artefacten = géén beschaving, nogal wiedes.

'Sitchin' = onzin, en dat rijmt dan nog mooi ook .....
Op 07-08-2009 18:03:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:


Steenslagen:

Edgar Cayce en zijn vader waren Vrijmetselaars.


Dit is niet waar.
( http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090516150814AAJkuro )
Dit zal je wel in consipiracy verhalen hebben gelezen; Kijk uit want meestal zijn deze totale onzin.

Steenslagen:

De zoon van Edgar, Hugh Lynn Cayce, richtte de ARE (Association for Research and Enlightenment) op, waar de Egyptenaar Zahi Hawass een belangrijk deel van zijn opleiding genoot.


Serieus? Dat zou je niet zeggen want Hawass moet niets hebben van alles dat tegen de Egyptologie indruist zoals Piramidologie en de Atlantistheorie.

Steenslagen:

Zahi Hawass is sinds 1987 directeur van het Gizeh-plateau. Hawass geeft nog steeds regelmatig lezingen in het hoofdkwartier van de ARE in Virginia Beach.


Dat zal wel maar hij heeft er volgens mij ook verder niets mee te maken.

Edgar Cayce wordt geciteerd op p. 59 van The Stargate Conspiracy van Lynn Picknett & Clive Prince (2000):

Edgar Cayce: "Bij alle veranderingen die tot stand gebracht zullen worden, zal het Amerikanisme, de universele gedachte die uitgedrukt en gemanifesteerd wordt in de mannelijke broederschap, zoals in de Vrijmetselaarsorde, de uiteindelijke zeggenschap hebben bij het orde op zaken stellen in de wereld."

The Stargate Conspiracy, p 106/107 vertelt dat Edgar Cayce en zijn vader een dusdanig hoge positie binnen de Vrijmetselarij hadden, dat hun was toegestaan nieuwe loges te stichten. In hetzelfde boek wordt ook verteld hoe Cayce de waardeloze president Woodrow Wilson (die zich liet chanteren en omkopen, waardoor enkele bankiersfamilies onder aanvoering van de Rothschilds het geldmonoplie in de VS in 1913 handen kregen dankzij de oprichting van 'The Federal Reserve') adviseerde over de Volkerenbond. Cayce en Wilson waren aan elkaar voorgesteld via collega-Vrijmetselaar kolonel Edmund Starling, toenmalige hoofd van de geheime dienst.

(bericht gewijzigd op 7-8-2009 18:48:32)
Op 07-08-2009 18:46:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: @Steenslagen, jou moet ik nog even hebben in verband met David Wilcock:

Hahaha grappig:Volgens deze video is David Wilcock de reincarnatie van Rasputin! Dat lijkt me nu net weer wat waarschijnlijker.

The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 19:54:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Maan zei (over 'Cayce's voorspellingen');

'Het is ten eerste maar net hoe je ze interpreteert. En ten tweede kan niemand accuraat de toekomst voorspellen omdat de toekomst op ieder moment in het heden te veranderen is. Een voorspelling is dan ook niets meer dan een gedetailleerde visie op de toekomst die aan verandering onderhevig is'.

Ahahahahahahaha ! Jaja, zo kun je natuurlijk alles manipuleren.

Afvoeren die Cayce-handel ..... !


Zucht.
Kijk meneer Firefox, wij mensen scheppen zelf door onze gedachten onze eigen gezamelijke toekomst. Iedereen heeft hier ook een vrije wil dus daardoor staat de toekomst nooit vast. Anders gezegd is een voorspelling dan ook een (in)schatting en soms komen voorspellingen niet uit vanwege de voorzichtigheid die is geboden aan de hand van voorkennis van de voorspelling zelf en dat is nu juist ook het nut ervan.
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 20:02:43)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 20:02:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Edgar Cayce wordt geciteerd op p. 59 van The Stargate Conspiracy van Lynn Picknett & Clive Prince (2000):

Edgar Cayce: "Bij alle veranderingen die tot stand gebracht zullen worden, zal het Amerikanisme, de universele gedachte die uitgedrukt en gemanifesteerd wordt in de mannelijke broederschap, zoals in de Vrijmetselaarsorde, de uiteindelijke zeggenschap hebben bij het orde op zaken stellen in de wereld."

The Stargate Conspiracy, p 106/107 vertelt dat Edgar Cayce en zijn vader een dusdanig hoge positie binnen de Vrijmetselarij hadden, dat hun was toegestaan nieuwe loges te stichten. In hetzelfde boek wordt ook verteld hoe Cayce de waardeloze president Woodrow Wilson (die zich liet chanteren en omkopen, waardoor enkele bankiersfamilies onder aanvoering van de Rothschilds het geldmonoplie in de VS in 1913 handen kregen dankzij de oprichting van 'The Federal Reserve') adviseerde over de Volkerenbond. Cayce en Wilson waren aan elkaar voorgesteld via collega-Vrijmetselaar kolonel Edmund Starling, toenmalige hoofd van de geheime dienst.Ik zou zeggen, geloof niet alles wat ze zeggen/schrijven. Cayce had veel te doen met de Bijbel en het Christelijke geloof zoals dat gewoon was in die tijd. Het lijkt me niets meer dan een samenzweringstheorie.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 20:05:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Ik zou zeggen, geloof niet alles wat ze zeggen/schrijven. Cayce had veel te doen met de Bijbel en het Christelijke geloof zoals dat gewoon was in die tijd. Het lijkt me niets meer dan een samenzweringstheorie.

Als jij de adviezen die je voor anderen reserveert eens op jezelf zou toepassen, kom je hoogstwaarschijnlijk een stuk dichter bij de waarheid dan door jezelf voor de gek te (laten) houden. Misschien ben jezelf ook Vrijmetselaar in de Luciferiaanse/Palladische Ritus traditie van Albert Pike en Aleister Crowley? Zo niet dan word je beter nu wakker dan morgen wat Cayce aangaat. Maar uiteraard ben jij degene die dat mag bepalen.

Barbara Hand Clow zegt in Catastrofobie ook het een en ander over jouw held, zoals "Het probleem bij Cayce is dat hij voorgesteld werd als een onschuldige, slaperige christen en gewone, goedhartige mensen namen zijn occulte ideeën en profetieën voor waar aan. De speurtocht naar Cayce's legendarische Zaal der Archieven staat centraal in de plannen van de Elite, en deze zoektocht is een fantastisch werktuig om de samenzwering te verhullen. De meeste mensen kunnen niet geloven dat inlichtingendiensten erbij betrokken zijn, omdat dergelijke paranormale zoektochten psychologische nonsens zouden zijn die door de Elite consequent belachelijk wordt gemaakt."

en

"Een andere theorie die de geest van anders toch rationele mensen vertroebelt, is de zoektocht naar geheime kamers en de 'Zaal der Archieven', overtuigingen die afkomstig zijn van de 'Slapende Profeet', Edgar Cayce. Hoewel ik bewondering heb voor Cayce's vaardigheden als intuïtief genezer en medisch diagnosticus, heb ik zijn doorgevingen over Egypte nooit accuraat of erg interessant gevonden. ... Ik heb de ervaring dat dit soort informatie het beste beoordeeld kan worden door middel van voortdurende toetsing aan de realiteit. Nu de meeste voorspellingen van Cayce niet zijn uitgekomen, wordt het tijd op te houden naar verborgen kamers in Egypte te zoeken."
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 20:46:53)
Op 07-08-2009 20:45:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

"Een andere theorie die de geest van anders toch rationele mensen vertroebelt, is de zoektocht naar geheime kamers en de 'Zaal der Archieven', overtuigingen die afkomstig zijn van de 'Slapende Profeet', Edgar Cayce. Hoewel ik bewondering heb voor Cayce's vaardigheden als intuïtief genezer en medisch diagnosticus, heb ik zijn doorgevingen over Egypte nooit accuraat of erg interessant gevonden. ... Ik heb de ervaring dat dit soort informatie het beste beoordeeld kan worden door middel van voortdurende toetsing aan de realiteit. Nu de meeste voorspellingen van Cayce niet zijn uitgekomen, wordt het tijd op te houden naar verborgen kamers in Egypte te zoeken.


Wel ehh.. er worden van tijd tot tijd nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan in Egypte en ik denk dat er nog genoeg onder het zand ligt dat op ontdekking wacht. Er zijn holtes gevonden onder de Sfinx maar het probleem is hoe we daar het beste kunnen komen want het grondwater o.a. is een probleem.

En wat bedoel je precies met: meeste voorspellingen niet uitgekomen?
Een voorspelling wil nooit zeggen dat deze uit komt; Dat kan ook niet want de toekomst staat niet vast (duh). De bedoeling van een voorspelling is eerder om op het komende geattendeerd te worden en daarbij is een datum van minder belang.

Douglas James Cottrell, een "deep trance medium" van deze tijd (net als Cayce vroeger), heeft het er over dat de Hall of Records zelfs dit jaar mogelijk nog ontdekt zou kunnen worden, afhankelijk van de omstandigheden natuurlijk (en zelfs voor een bepaalde tijd geheim kunnen houden.) Ik vind Cottrells readings altijd wel getuigen van veel wijsheid. Een collectie video's van een aantal sessies:
interessante onderwerpen ook. Gebruik je intuitie hierbij.

Sorry maar ik geloof niet zo in die samenzweringstheorieën behalve dan dat de grote bedrijven en banken het meeste te zeggen hebben in de wereld door middel van hun geld en dus invloed.
(bericht gewijzigd op 7-8-2009 23:50:27)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 07-08-2009 23:49:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Wow! Ongelooflijk:

yramid_Power:Thomas_Trawoger" target="_Blank">http://peswiki.com/index.php/Directory yramid_Power:Thomas_Trawoger

Lijkt me een grote stap in de speurtocht naar de vermeende verloren technologie die we zo hard nodig hebben. Hoop dat het hem goed gaat en dat ze hem niet om leggen hierdoor. >_<
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 0:48:50)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 0:47:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Sorry maar ik geloof niet zo in die samenzweringstheorieën behalve dan dat de grote bedrijven en banken het meeste te zeggen hebben in de wereld door middel van hun geld en dus invloed.

Het lijkt wel of sommige mensen het nodig hebben om in alles een conspiracy te zien. Ik zou zegen: Get a life!!!!
Dit vind ik trouwens van alle complot-flauwekul het summum.Wel bewondering hebben voor zijn genezende vaardigheden ( die immers direct bewezen konden worden), maar wat ze niet kan verklaren (en dat ligt aan haar, want idd zijn de kamers er wel, we weten alleen niet of er echt iets te vinden valt) is deel van een complot.
hahahaha
Op 08-08-2009 0:56:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Maan:

Wow! Ongelooflijk:

yramid_Power:Thomas_Trawoger" target="_Blank">http://peswiki.com/index.php/Directory yramid_Power:Thomas_Trawoger

Lijkt me een grote stap in de speurtocht naar de vermeende verloren technologie die we zo hard nodig hebben. Hoop dat het hem goed gaat en dat ze hem niet om leggen hierdoor. >_<


De Russen hebben met piramides geexperimenteerd en aangetoond, dat ze over bijzondere krachten beschikken. Maar hoewel ik deze link 2 keer heb geplaatst, is er nooit een reactie op gekomen, dus ik neem aan dat niemand het serieus neemt. Maar o.a. dit boeit me enorm:
Het Russische leger heeft recht boven de piramide een energiekolom gemeten die tot enkele kilometers hoogte reikte. Vreemd genoeg verbeterde de toestand van de ozonlaag boven het gebied van de piramide en de seismische activiteit in het gebied nam af.
Op 08-08-2009 1:05:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
sufi:

Sorry maar ik geloof niet zo in die samenzweringstheorieën behalve dan dat de grote bedrijven en banken het meeste te zeggen hebben in de wereld door middel van hun geld en dus invloed.

Het lijkt wel of sommige mensen het nodig hebben om in alles een conspiracy te zien. Ik zou zegen: Get a life!!!!
Dit vind ik trouwens van alle complot-flauwekul het summum.Wel bewondering hebben voor zijn genezende vaardigheden ( die immers direct bewezen konden worden),


Daarom, geloof niets voor vast als je het niet zeker weet.

Over wie heb je het nu trouwens?

sufi:

maar wat ze niet kan verklaren (en dat ligt aan haar, want idd zijn de kamers er wel, we weten alleen niet of er echt iets te vinden valt) is deel van een complot.
hahahaha


"Ze"?

Als ze iets vinden (Hall of Records) kunnen ze het misschien een tijdje geheim houden zodat er in stilte en rust onderzoek kan worden gedaan en om niet-onderzoekers voorlopig even uit de buurt te houden. Vrij logisch lijkt me als ze besluiten het zo aan te pakken.

En ja ik ben ook wel een beetje bekend met energie door geometrie (piramidevormen enzo), en van de energiekolom heb ik ook vaker gehoord. Het zwaartepunt van een massa acht ik zowiezo belangrijk hierbij.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 1:14:30)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 1:08:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Sorry maar ik geloof niet zo in die samenzweringstheorieën behalve dan dat de grote bedrijven en banken het meeste te zeggen hebben in de wereld door middel van hun geld en dus invloed.


Met samenzweringstheorieën houdt vrijwel niemand zich bezig. Men kan zich beter beperken tot samenzweringsfeiten, daar heb je meer dan genoeg aan. Óf, zoals Eustace Mullins het enige jaren geleden zei, "Men noemt me wel een conspiritologist, iemand die samenzweringen verzint. Wel, het is niet nodig om samenzweringen te bedenken want er zijn zoveel samenzweringen die bestudeerd kunnen worden, dat er geen tijd meer overblijft om er nog wat bij te verzinnen. Er zijn meer dan voldoende samenzweringen voor iedereen!"

Maar ja, sommigen wachten liever verdwaasd tot de voorspellingen van de Slapende Vrijmetselaar Edgar Cayce eindelijk uitkomen en wij bevrijd worden door de goden dan te bestuderen en te doorgronden hoe de meute onderdrukt wordt en hoe we onszelf kunnen bevrijden. In een ivoren toren word je niet bevrijd, zoals Icke helder uitgelegd heeft, zie bijvoorbeeld deze video:


RIP Willy DeVille (1953-2009)

(bericht gewijzigd op 8-8-2009 1:15:01)
Op 08-08-2009 1:13:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Maar ja, sommigen wachten liever verdwaasd tot de voorspellingen van de Slapende Vrijmetselaar Edgar Cayce eindelijk uitkomen en wij bevrijd worden door de goden dan te bestuderen en te doorgronden hoe de meute onderdrukt wordt en hoe we onszelf kunnen bevrijden. In een ivoren toren word je niet bevrijd, zoals Icke helder uitgelegd heeft, zie bijvoorbeeld deze video:


Sorry maar ik geloof absoluut niet in Reptilians (Cottrell spreekt dit ook tegen) en kan me daardoor dus ook absoluut niet vinden in David Icke. Verder heb ik ook een goed gevoel bij mensen die ik mag en die ik niet mag. En nogmaals; Cayce is geen vrijmetselaar geweest. Dat vind je ook nergens op internet. Hij was een zuiver spiritueel mens en hing geen enkele vorm van religie aan.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 1:22:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Steenslagen:

Maar ja, sommigen wachten liever verdwaasd tot de voorspellingen van de Slapende Vrijmetselaar Edgar Cayce eindelijk uitkomen en wij bevrijd worden door de goden dan te bestuderen en te doorgronden hoe de meute onderdrukt wordt en hoe we onszelf kunnen bevrijden. In een ivoren toren word je niet bevrijd, zoals Icke helder uitgelegd heeft, zie bijvoorbeeld deze video:


Sorry maar ik geloof absoluut niet in Reptilians (Cottrell spreekt dit ook tegen) en kan me daardoor dus ook absoluut niet vinden in David Icke. Verder heb ik ook een goed gevoel bij mensen die ik mag en die ik niet mag. En nogmaals; Cayce is geen vrijmetselaar geweest. Dat vind je ook nergens op internet. Hij was een zuiver spiritueel mens en hing geen enkele vorm van religie aan.

Icke heeft wel wat meer te vertellen dan verhalen over Reptilians.

De zoekopdracht "Edgar Cayce" Freemason geeft 12.100 hits.
Zelfs op het Amerikaanse forum Godlike Productions is aan de orde geweest dat Edgar een Vrijmetselaar was: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message461881/pg1

Volgens Don Harkins' Slavery and the Eight Veils komt het inzicht over Reptilians en dergelijke pas als je de 6de sluier gepasseerd bent, dus waarschijnlijk heeft die Cottrell dat genoegen nog niet mogen proeven: http://magickriver.blogspot.com/2007/05/slavery-and-eight-veils-by-don-harkins.html
Op 08-08-2009 1:38:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: http://www.2012unlimited.net/gold_cap.html

Giza Millennium Celebrations Under Threat
by LYNNE PICKNETT & CLIVE PRINCE
(Authors of The Stargate Conspiracy)


According to reports in the Egyptian press, the Millennium ceremony in which a golden capstone was to be placed on top of the Great Pyramid, has been cancelled. This is because some sections of the Egyptian government are now worried about the Masonic symbolism involved. The meaning of this event for American Freemasons is discussed in Chapter 7 of The Stargate Conspiracy.

Briefly, to American Freemasons the symbolic completion of the Pyramid heralds a new age in which the USA and Freemasonry become dominant in world affairs. There are also connections with the 'prophecies' of Edgar Cayce.

The Egyptian official behind the ceremony, the well-known Dr Zahi Hawass, seems to be in the firing line for agreeing to this event.

...

The other events at Giza that night ­ most importantly Jean-Michel Jarre's concert and laser show ­ are still going ahead. It should be a great show with or without Edgar Cayce. The desperation with which Bauval has reacted to the news of the cancellation seems to be due to his personal emotional investment in the importance of this event. But what does it mean to the non-Masonic world? Surely Jesus is not waiting for a capstone to be replaced on the Pyramid? And as for Edgar Cayce, it never fails to amaze us that he is ever taken seriously as a prophet at all. We have researched his prophecies thoroughly, and have yet to discover ONE that he got right. Perhaps the fact that he was a very active Freemason accounts for his popularity in certain quarters today.

(bericht gewijzigd op 8-8-2009 1:53:16)
Op 08-08-2009 1:51:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Icke heeft wel wat meer te vertellen dan verhalen over Reptilians.

En jij gelooft hem dan nog, nadat hij vertelde dat onze Bea een shapeshiftende reptilian is? Toen viel bij mij althans wel het kwartje hoor.

Steenslagen:

De zoekopdracht "Edgar Cayce" Freemason geeft 12.100 hits.
Zelfs op het Amerikaanse forum Godlike Productions is aan de orde geweest dat Edgar een Vrijmetselaar was: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message461881/pg1

Volgens Don Harkins' Slavery and the Eight Veils komt het inzicht over Reptilians en dergelijke pas als je de 6de sluier gepasseerd bent, dus waarschijnlijk heeft die Cottrell dat genoegen nog niet mogen proeven: http://magickriver.blogspot.com/2007/05/slavery-and-eight-veils-by-don-harkins.html


Sorry maar de "Edgar Cayce Freemason" zoekterm geeft voornamelijk hits van pagina's waar zowel de woorden "Edgar Cayce" en "Freemason" in voorkomt. Er zijn zover ik gezien heb wel een paar die stellen dat Cayce mogelijk een Freemason was maar dat zijn dan ook duidelijk skeptici van Edgar Cayce, of men dacht dat zo omdat hij niet Christen was.

Als hij een vrijmetselaar was dan wisten we dat wel hoor, waarom zou daar een geheim van worden gemaakt? Maar ja in de gangbare samenzweringen is vrijmetselaarij meteen evil, terwijl het volgens mij vaker mensen zijn die een andere religieuze identiteit zoeken omdat ze het met de Christelijke niet eens zijn (wat ik me voor kan stellen.) Zover ik gelezen heb hing hij (nogmaals) geen enkel geloof aan. Als jij kan bewijzen dat hij dat toch was hoor ik het nog wel van je. Stargate conspiracy citaten zijn geen bewijs voor me.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 2:03:08)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 1:55:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Steenslagen:

De zoekopdracht "Edgar Cayce" Freemason geeft 12.100 hits.
Zelfs op het Amerikaanse forum Godlike Productions is aan de orde geweest dat Edgar een Vrijmetselaar was: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message461881/pg1

Volgens Don Harkins' Slavery and the Eight Veils komt het inzicht over Reptilians en dergelijke pas als je de 6de sluier gepasseerd bent, dus waarschijnlijk heeft die Cottrell dat genoegen nog niet mogen proeven: http://magickriver.blogspot.com/2007/05/slavery-and-eight-veils-by-don-harkins.html


Sorry maar de "Edgar Cayce Freemason" zoekterm geeft voornamelijk hits van pagina's waar zowel de woorden "Edgar Cayce" en "Freemason" in voorkomt. Er zijn zover ik gezien heb wel een paar die stellen dat Cayce mogelijk een Freemason was maar dat zijn dan ook duidelijk skeptici van Edgar Cayce, of men dacht dat zo omdat hij niet Christen was.

Als hij een vrijmetselaar was dan wisten we dat wel hoor, waarom zou daar een geheim van worden gemaakt? Maar ja in de gangbare samenzweringen is vrijmetselaarij meteen evil, terwijl het volgens mij vaker mensen zijn die een andere religieuze identiteit zoeken omdat ze het met de Christelijke niet eens zijn (wat ik me voor kan stellen.) Zover ik gelezen heb hing hij (nogmaals) geen enkel geloof aan. Als jij kan bewijzen dat hij dat toch was hoor ik het nog wel van je. Stargate conspiracy citaten zijn geen bewijs voor me.

Sommige kinderen waren er ook heel moeilijk van te overtuigen dat Sinterklaas écht niet bestond. Zo zijn er ook Vrijmetselaars die zich niet realiseren dat dankzij de satanist Albert Pike en zijn Palladische Ritus élke Vrijmetselaar, niet alleen die uit de Schotse Ritus, een dienaar is van Lucifer. Maar er moet aan toegevoegd worden dat Albert Pike Lucifer als het Licht en het Goede zag, dus wie weet, misschien is er nog hoop voor diegenen die zich om een mooi baantje verkocht hebben aan de Vrijmetselarij.
Op 08-08-2009 2:08:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Zo zijn er ook Vrijmetselaars die zich niet realiseren dat dankzij de satanist Albert Pike en zijn Palladische Ritus élke Vrijmetselaar, niet alleen die uit de Schotse Ritus, een dienaar is van Lucifer. Maar er moet aan toegevoegd worden dat Albert Pike Lucifer als het Licht en het Goede zag, dus wie weet, misschien is er nog hoop voor diegenen die zich om een mooi baantje verkocht hebben aan de Vrijmetselarij.


Ik begrijp die gedachtegang wel omdat in ieder geval sommige zogenaamde "Satanisten" Lucifer als de good guy zien en de God uit het oude testament als de bad guy. Niet zo raar omdat in Genesis de mens al gestraft wordt voor iets wat zijn eigen keuze, zijn eigen wil was en dat is op z'n minst erg opmerkelijk, en later vernietigd ie ook nog zijn eigen creatie met de zondvloed. God zegt ook een wraakzuchtige god te zijn; Nou dat is duidelijk niet de God waar Jezus het over heeft lijkt me.

Vanuit interpretaties van de Soemerische literatuur wordt duidelijk dat deze wraakzuchtige god waarschijnlijk Enlil is. Ook in het epos van Gilgamesh vecht Gilgamesh tegen een creatuur dat door Enlil een bepaald hof bewaakt (niet Eden.)

Zijn broer en "vijand" Enki, een geneesheer o.a. had toevallig het symbool van de slang welke de geneeskunde vandaag de dag nog heeft. Hij waarschuwde Noach om een ark te bouwen om in ieder geval hem en zijn familie (en anderen) te redden. Hij zou ook eerder de mens in Eden voor de keuze van vrijheid gezorgd te hebben (en zo de eigen goddelijke vonk aan te wakkeren) tegenover de keuze om als een dierlijke slaaf onderdaan te blijven (van Enlil en co.)

God zit in jezelf; We zijn allemaal Zonen en Dochters van het Al: God. Dit is ook wat Jezus bedoelde. (zie de Gnostische teksten.) Omdat niemand puur goed of kwaad is zit er ook een slechte kant in elk van ons (vat de symbologie van de Yin-Yang); Dit is volgens mij ook wat er bedoeld is met de verzoeking van de duivel aan Jezus in de woestijn en in Openbaringen.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 2:38:10)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 2:30:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Een kleine verduidelijking van wie Albert Pike was, voordat je hém ook gaat goedpraten: Albert Pike (1809-1891) was behalve de bedenker van de Palladische Ritus, die de gehele Vrijmetselarij onder satanische controle bracht, bijvoorbeeld ook oprichter van de Ku Klux Klan. Opgehangen en gekruisigde mensen werden geofferd aan de "goede" god van "Grand Dragon" Pike, voor wie in Washington DC een reusachtig standbeeld is opgericht tegenover de tempel van de machtige Scottish Rite of Freemasonry. Dit standbeeld staat daar nog steeds.

Edgar Cayce (1877-1945) was bewust of onbewust een volgeling in de leer van Pike. Als je over een fenomeen als Edgar Cayce (met daarachter zo'n machtig instituut als de ARE om Cayce's ideeën en goede naam te beschermen) ontheiligende dingen beweert die onwaar zijn, kun je rekenen op een procedure en een veroordeling die je heel veel geld gaat kosten. Tot dusver zijn de publicaties over Cayce van Lynn Picknett & Clive Prince (2000) en die van Barbara Hand Clow (2001) nimmer aangevochten door de ARE, dus ga er maar rustig vanuit dat Cayce inderdaad een Vrijmetselaar was en wat Egypte aanging: een desinformant. Dat is vervelend om te horen als je jarenlang een trouwe aanhanger was van deze "Slapende Profeet" en weinig ophebt met de Vrijmetselarij en Lucifer, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Op 08-08-2009 9:45:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: @ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....
Op 08-08-2009 9:51:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

@ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....

Edgar Cayce was een Vrijmetselaar, een volgeling in de leer van Albert Pike, die gezien wordt als de grondlegger van de moderne Vrijmetselarij in de Verenigde Staten. Zahi Hawass, sinds 1987 directeur van het Gizeh-plateau, is in de Verenigde Staten opgeleid door de ARE, het Edgar Cayce insituut. De rechterhand van Zahi Hawass is sinds 1978 Mark Lehner. Wie kun je nog vertrouwen, beste Firefox? Onzin en desinformatie presenteert men aan het volk, dat haast in zwijm valt wanneer zo'n 'universitair opgeleid archeoloog' zich verwaardigt Jan-met-de-pet wat nonsens op de mouw te spelden. Wat is de mens meer dan een slaaf?
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 10:22:21)
Op 08-08-2009 10:19:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:

@ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....

Edgar Cayce was een Vrijmetselaar, een volgeling in de leer van Albert Pike, die gezien wordt als de grondlegger van de moderne Vrijmetselarij in de Verenigde Staten. Zahi Hawass, sinds 1987 directeur van het Gizeh-plateau, is in de Verenigde Staten opgeleid door de ARE, het Edgar Cayce insituut. De rechterhand van Zahi Hawass is sinds 1978 Mark Lehner. Wie kun je nog vertrouwen, beste Firefox? Onzin en desinformatie presenteert men aan het volk, dat haast in zwijm valt wanneer zo'n 'universitair opgeleid archeoloog' zich verwaardigt Jan-met-de-pet wat nonsens op de mouw te spelden. Wat is de mens meer dan een slaaf?


Ik vertrouw veel meer op informatie gegeven door mensen die in hun terrein academisch opgeleid werden én regelmatig veldwerk verrichten dan in de visioenen van een 'ziener'. Het maakt helemaal niets uit dat een kopstuk van de huidige egyptologie opleiding volgde aan het Edgar Cayce Instituut (moet ik nog eens even nakijken by the way ...), want dat maakt hem nog geen 'ziener' en dat Lehner de (logische) rechterhand van Hawass is, doet evenzeer niet de minste afbreuk aan zijn professionalisme op het gebied van egyptologie.

Wàt een belachelijke 'redenering', Steenslagen, Hawass in het zienerskarretje van Cayce proberen te duwen omdat hij ooit aan het Cayce Instituut opleiding zou gevolgd hebben !
Op 08-08-2009 14:00:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: @ Steenslagen,
Ik vond dit hier betr. Hawass en Cayce ;
http://fusionanomaly.net/edgarcayce.html
Hahaha, jajaja ! Dit komt uit een biografie van Cayce's zoon en 'openbaar' gemaakt door ... Hancock.

Ongeloofwaardig, weg met die rommel ! Iedereen weet dat Hancock door Hawass (én Lehner) heel terecht uitgerangeerd werd wegens o.a. het misleiden van het grote publiek d.m.v. pseudo-archeologie. Dat zegt genoeg over Hancock's prietpraat. En Hancock staat inderdaad erom bekend constant verkeerde informatie de wereld in te sturen

Dat jij deze rommel gebruikt om Hawass te discrediteren, bewijst nog eens het lage peil (ver onder de nul) van je reacties.
Op 08-08-2009 14:31:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

Maar ja, sommigen wachten liever verdwaasd tot de voorspellingen van de Slapende Vrijmetselaar Edgar Cayce eindelijk uitkomen en wij bevrijd worden door de goden dan te bestuderen en te doorgronden hoe de meute onderdrukt wordt en hoe we onszelf kunnen bevrijden. In een ivoren toren word je niet bevrijd, zoals Icke helder uitgelegd heeft, zie bijvoorbeeld deze video:


Sorry maar ik geloof absoluut niet in Reptilians (Cottrell spreekt dit ook tegen) en kan me daardoor dus ook absoluut niet vinden in David Icke. Verder heb ik ook een goed gevoel bij mensen die ik mag en die ik niet mag. En nogmaals; Cayce is geen vrijmetselaar geweest. Dat vind je ook nergens op internet. Hij was een zuiver spiritueel mens en hing geen enkele vorm van religie aan.

Icke heeft wel wat meer te vertellen dan verhalen over Reptilians.

De zoekopdracht "Edgar Cayce" Freemason geeft 12.100 hits.
Zelfs op het Amerikaanse forum Godlike Productions is aan de orde geweest dat Edgar een Vrijmetselaar was: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message461881/pg1

Volgens Don Harkins' Slavery and the Eight Veils komt het inzicht over Reptilians en dergelijke pas als je de 6de sluier gepasseerd bent, dus waarschijnlijk heeft die Cottrell dat genoegen nog niet mogen proeven: http://magickriver.blogspot.com/2007/05/slavery-and-eight-veils-by-don-harkins.html

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden
Op 08-08-2009 14:33:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

@ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....


Klinkt als gezever als je niet weet waar ik het over heb. Dat is dan jammer voor jou.

Jij doet net alsof een ziener tegenover academici staat, wat natuurlijk niet waar is. Als jij zo graag iedere academici gelooft die pas of te onpas soms toch maar wat bij elkaar verzinnen, ga je gang. (Grote Piramide gebouwd door Cheops/Chufu? laat me niet lachen zeg.)
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 15:09:34)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 14:55:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

@ Steenslagen,
Ik vond dit hier betr. Hawass en Cayce ;
http://fusionanomaly.net/edgarcayce.html
Hahaha, jajaja ! Dit komt uit een biografie van Cayce's zoon en 'openbaar' gemaakt door ... Hancock.

Ongeloofwaardig, weg met die rommel ! Iedereen weet dat Hancock door Hawass (én Lehner) heel terecht uitgerangeerd werd wegens o.a. het misleiden van het grote publiek d.m.v. pseudo-archeologie. Dat zegt genoeg over Hancock's prietpraat. En Hancock staat inderdaad erom bekend constant verkeerde informatie de wereld in te sturen

Dat jij deze rommel gebruikt om Hawass te discrediteren, bewijst nog eens het lage peil (ver onder de nul) van je reacties.Graham Hancock ken ik van de Orion-theorie. Hoezo is dat onzin?
Zover ik weet staat Hawass ook (spijtig) lijnrecht tegenover de theorieën van Hancock. Het kan wel zijn dat ARE een opleiding voor Hawass heeft gefinancieerd en dat hij wat lezingen doet daar maar ik denk dat ze verder totaal niets met elkaar te maken hebben.

Denk eerder dat Hawass lichtelijk gek is geworden van al die psuedo-onderzoekers dat ie daardoor een ijzeren vuist moest maken. Dat maak ik op uit zijn reacties als je het met hem over alternatieve theorieën hebt.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 15:04:26)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 14:58:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

@ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....


Klinkt als gezever als je niet weet waar ik het over heb. Dat is dan jammer voor jou.

Jij doet net alsof een ziener tegenover academici staat, wat natuurlijk niet waar is. Als jij zo graag iedere academici gelooft die pas of te onpas soms toch maar wat bij elkaar verzinnen, ga je gang. (Grote Piramide gebouwd door Cheops/Chufu? laat me niet lachen zeg.)


Door wie dan wel, oh grote egyptoloog ... ?
Op 08-08-2009 15:08:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.
Op 08-08-2009 15:08:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Maan:

Firefox:

@ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....


Klinkt als gezever als je niet weet waar ik het over heb. Dat is dan jammer voor jou.

Jij doet net alsof een ziener tegenover academici staat, wat natuurlijk niet waar is. Als jij zo graag iedere academici gelooft die pas of te onpas soms toch maar wat bij elkaar verzinnen, ga je gang. (Grote Piramide gebouwd door Cheops/Chufu? laat me niet lachen zeg.)


Door wie dan wel, oh grote egyptoloog ... ?


Dat weet ik niet. Iets wat jij misschien niet durft te zeggen he.
*edit*: Maar ik denk dat Toth/Hermes o.a. achter de constructie zit; Maar dat is ook maar omdat ik dat gelezen heb. De cartouche van Khufu is duidelijk een vervalsing, maar als jij dat aannemelijker vind dan mag je dat geloven.
Als kritisch persoon ben je zeker een welkom tegenwicht. Maar je ridiculiseert iedereen die niet in jouw straatje past vaak zonder ook maar één goed argument te geven, terwijl ik iedere theorie zo kort en duidelijk probeer te beargumenteren. Je zegt dat mediums gek zijn en dat mensen Sitchin het fout hebben (wel ik denk dat Sitchin's interpretatie deels goed en deels fout is, maar hij is ook maar een mens.) Dat zijn toch geen argumenten?
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 15:15:18)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 15:10:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

Maan:

Firefox:

@ Steenslagen & Maan ; wàt een gezever jongens .....


Klinkt als gezever als je niet weet waar ik het over heb. Dat is dan jammer voor jou.

Jij doet net alsof een ziener tegenover academici staat, wat natuurlijk niet waar is. Als jij zo graag iedere academici gelooft die pas of te onpas soms toch maar wat bij elkaar verzinnen, ga je gang. (Grote Piramide gebouwd door Cheops/Chufu? laat me niet lachen zeg.)


Door wie dan wel, oh grote egyptoloog ... ?


Dat weet ik niet. Iets wat jij misschien niet durft te zeggen he.
Je ridiculiseert iedereen die niet in jouw straatje past vaak zonder ook maar één goed argument te geven, terwijl ik iedere theorie zo kort en duidelijk probeer te beargumenteren. Je zegt dat mediums gek zijn en dat mensen Sitchin het fout hebben (wel ik denk dat Sitchin's interpretatie deels goed en deels fout is, maar hij is ook maar een mens.) Dat zijn toch geen argumenten? Zeg dan niets aub.


Ah, je weet het niet ! Maar toch weet je wél dat het Khufu NIET was ... !

Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha !

'Beargumenteren' in de archeologie betekent dat je met artefacten je stelling onderbouwt, en dat doe jij niet hoor.
Op 08-08-2009 15:15:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 15:16:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

@ Steenslagen,
Ik vond dit hier betr. Hawass en Cayce ;
http://fusionanomaly.net/edgarcayce.html
Hahaha, jajaja ! Dit komt uit een biografie van Cayce's zoon en 'openbaar' gemaakt door ... Hancock.

Ongeloofwaardig, weg met die rommel ! Iedereen weet dat Hancock door Hawass (én Lehner) heel terecht uitgerangeerd werd wegens o.a. het misleiden van het grote publiek d.m.v. pseudo-archeologie. Dat zegt genoeg over Hancock's prietpraat. En Hancock staat inderdaad erom bekend constant verkeerde informatie de wereld in te sturen

Dat jij deze rommel gebruikt om Hawass te discrediteren, bewijst nog eens het lage peil (ver onder de nul) van je reacties.


Die rommel wordt door jou verspreid knul. Graham Hancock en Robert Bauval zijn net zo op het verkeerde been gezet door de desinformatie van Edgar Cayce als talloze onschuldige leken. Allen waren hatrstochtelijk op zoek naar de door Cayce aangekondigde 'Zaal der Archieven'. De schurk Zawi Hawass deed of hij daar ook mee bezig was, maar zal ongetwijfeld al lang geleden door de ARE zijn ingelicht dat deze nooit bestaan heeft. Dus ook Yale (Skull & Bones?) archeoloog Mark Lehner moet hiervan op de hoogte zijn. Vrijmetselaars kiezen namelijk geen ander dan een Vrijmetselaar als rechterhand.
Op 08-08-2009 15:18:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:

@ Steenslagen,
Ik vond dit hier betr. Hawass en Cayce ;
http://fusionanomaly.net/edgarcayce.html
Hahaha, jajaja ! Dit komt uit een biografie van Cayce's zoon en 'openbaar' gemaakt door ... Hancock.

Ongeloofwaardig, weg met die rommel ! Iedereen weet dat Hancock door Hawass (én Lehner) heel terecht uitgerangeerd werd wegens o.a. het misleiden van het grote publiek d.m.v. pseudo-archeologie. Dat zegt genoeg over Hancock's prietpraat. En Hancock staat inderdaad erom bekend constant verkeerde informatie de wereld in te sturen

Dat jij deze rommel gebruikt om Hawass te discrediteren, bewijst nog eens het lage peil (ver onder de nul) van je reacties.


Die rommel wordt door jou verspreid knul. Graham Hancock en Robert Bauval zijn net zo op het verkeerde been gezet door de desinformatie van Edgar Cayce als talloze onschuldige leken. Allen waren hatrstochtelijk op zoek naar de door Cayce aangekondigde 'Zaal der Archieven'. De schurk Zawi Hawass deed of hij daar ook mee bezig was, maar zal ongetwijfeld al lang geleden door de ARE zijn ingelicht dat deze nooit bestaan heeft. Dus ook Yale (Skull & Bones?) archeoloog Mark Lehner moet hiervan op de hoogte zijn. Vrijmetselaars kiezen namelijk geen ander dan een Vrijmetselaar als rechterhand.


Negeren .....
Op 08-08-2009 15:21:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?

Zeker. Edgar Cayce on Atlantis, uitgegeven door zijn zoon Hugh Lynn Cayce. En ik heb hier nog een curieus boekje van Mary Ellen Carter over zijn voorspellingen.

Nu ik het laatste werkje opensla, begrijp ik ook hoe jij erbij komt dat Lemurië vóór Atlantis werd vernietigd. Ook desinformatie. Zie Lewis Spence's 'History of Atlantis' of Stewart Swerdlow's 'Blue Blood, True Blood'.
Op 08-08-2009 15:24:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?

Zeker. Edgar Cayce on Atlantis, uitgegeven door zijn zoon Hugh Lynn Cayce. En ik heb hier nog een curieus boekje van Mary Ellen Carter over zijn voorspellingen.

Nu ik het laatste werkje opensla, begrijp ik ook hoe jij erbij komt dat Lemurië vóór Atlantis werd vernietigd. Ook desinformatie. Zie Lewis Spence's 'History of Atlantis' of Stewart Swerdlow's 'Blue Blood, True Blood'.


Dacht je dat Cayce soms de enige bron was van informatie over Atlantis en Lemurië?
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 16:19:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?

Zeker. Edgar Cayce on Atlantis, uitgegeven door zijn zoon Hugh Lynn Cayce. En ik heb hier nog een curieus boekje van Mary Ellen Carter over zijn voorspellingen.

Nu ik het laatste werkje opensla, begrijp ik ook hoe jij erbij komt dat Lemurië vóór Atlantis werd vernietigd. Ook desinformatie. Zie Lewis Spence's 'History of Atlantis' of Stewart Swerdlow's 'Blue Blood, True Blood'.


Dacht je dat Cayce soms de enige bron was van informatie over Atlantis en Lemurië?

Ik heb jou in een ander topic toch al eens diverse bronnen gegeven die het hebben over oorlogen tussen Atlantis en Lemurië, of was dat iemand anders?
Op 08-08-2009 18:03:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Ik heb jou in een ander topic toch al eens diverse bronnen gegeven die het hebben over oorlogen tussen Atlantis en Lemurië, of was dat iemand anders?


Ja dat was ik. Atlantis en Lemurië bestonden niet in dezelfde tijdsspanne. Lemurië was het reuzecontinent van de grote beschaving voor die van Atlantis. Het enige wat er nog van Lemurië over is is Paaseiland en mogelijk nog een aantal andere kleine eilandjes in de buurt. Vroeger voerde zowat ieder groot land oorlogen om wille van noodzakelijke landuitbreiding.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 20:02:32)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-08-2009 19:59:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Het wordt herhaling van zetten, Maan. Ik hoop dat we nog tijdens dit leven definitief uitsluitsel zullen krijgen over deze kwestie. Vooralsnog sta ik achter Swerdlow, maar wie weet wordt die binnenkort net zo hardhandig ontmaskerd als jouw Edgar Cayce.

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles17.htm

Blue Blood, True Blood by Stewart Swerdlow

Chapter 4, The Reptilian Agenda

The Reptilians chose a large continental landmass to begin their civilization on the Earth, now referred to as Lemuria or Mu. This was a vast area in what is now the Pacific Basin, extending from Japan to Australia, and from the coast of California to Peru. The Hawaiian Islands are in the middle of this one-time landmass.

Here, an androgynous Reptilian culture developed. They brought with them the creatures that were their sustenance the dinosaurs. All beings create beneath them animals and plants that are a reflection of the mind-pattern. Reptilians create dinosaurs, humans create mammals. They are not designed to coexist on the same planet.

Additionally, the thinking process of the Reptilians differs from the human thinking process. Because Reptilians do not evolve rapidly and remain unchanging, their expansion is also slow moving and insidious. It would take several millennia for the Reptilians to decide whether or not they would coexist with humans. After all, Earth was still an outpost far from the centre of the Draconian Empire.

Zie verder: http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles17a.htm#4 - The Reptilian Agenda
Op 08-08-2009 20:19:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?

Zeker. Edgar Cayce on Atlantis, uitgegeven door zijn zoon Hugh Lynn Cayce. En ik heb hier nog een curieus boekje van Mary Ellen Carter over zijn voorspellingen.

Nu ik het laatste werkje opensla, begrijp ik ook hoe jij erbij komt dat Lemurië vóór Atlantis werd vernietigd. Ook desinformatie. Zie Lewis Spence's 'History of Atlantis' of Stewart Swerdlow's 'Blue Blood, True Blood'.


Begrijp jij nu écht niet dat dit allemaal pure fantasie is ? Of ben jij gewoon te dom ... ?
Op 08-08-2009 22:43:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Het wordt herhaling van zetten, Maan. Ik hoop dat we nog tijdens dit leven definitief uitsluitsel zullen krijgen over deze kwestie. Vooralsnog sta ik achter Swerdlow, maar wie weet wordt die binnenkort net zo hardhandig ontmaskerd als jouw Edgar Cayce.

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles17.htm

Blue Blood, True Blood by Stewart Swerdlow

Chapter 4, The Reptilian Agenda

The Reptilians chose a large continental landmass to begin their civilization on the Earth, now referred to as Lemuria or Mu. This was a vast area in what is now the Pacific Basin, extending from Japan to Australia, and from the coast of California to Peru. The Hawaiian Islands are in the middle of this one-time landmass.

Here, an androgynous Reptilian culture developed. They brought with them the creatures that were their sustenance the dinosaurs. All beings create beneath them animals and plants that are a reflection of the mind-pattern. Reptilians create dinosaurs, humans create mammals. They are not designed to coexist on the same planet.

Additionally, the thinking process of the Reptilians differs from the human thinking process. Because Reptilians do not evolve rapidly and remain unchanging, their expansion is also slow moving and insidious. It would take several millennia for the Reptilians to decide whether or not they would coexist with humans. After all, Earth was still an outpost far from the centre of the Draconian Empire.

Zie verder: http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles17a.htm#4 - The Reptilian Agenda'The Reptilian Agenda'. Gewoon hilarisch man, hilarisch !
Op 08-08-2009 22:44:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Steenslagen:

Ik heb jou in een ander topic toch al eens diverse bronnen gegeven die het hebben over oorlogen tussen Atlantis en Lemurië, of was dat iemand anders?


Ja dat was ik. Atlantis en Lemurië bestonden niet in dezelfde tijdsspanne. Lemurië was het reuzecontinent van de grote beschaving voor die van Atlantis. Het enige wat er nog van Lemurië over is is Paaseiland en mogelijk nog een aantal andere kleine eilandjes in de buurt. Vroeger voerde zowat ieder groot land oorlogen om wille van noodzakelijke landuitbreiding.


'Het enige wat er nog van Lemurië over is is Paaseiland'

Pffff, zal wel. De oorsprong van de cultuur die ooit op het Paaseiland bloeide is vrij onduidelijk, maar het is veel aannemelijker dat deze cultuur tot de Polynesische behoorde dan een 'restant te zijn van 'Lemurië''.

Lemurië en Atlantis hebben nooit bestaan. Je lult constant maar wat uit je nek en hebt geen enkel archeologisch bewijs.
Op 08-08-2009 22:51:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.

Ik heb Cayce niet gekend en ga in mijn mening over hem af op wat ik lees.
Jij ook
Barbara Hand Clow idem.
Dus laten we erover op houden, we weten er met zn allen niets van.
Op 08-08-2009 22:56:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
sufi:

Steenslagen:

sufi:

Hallo!!!!!
Dit was gewoon een ingezonden stukje op het forum van Godlike Prod. Ook iemand die Barb. napraat, zonder verder er iets van af te weten. Misschien heb jij dat wel ingezonden

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.

Ik heb Cayce niet gekend en ga in mijn mening over hem af op wat ik lees.
Jij ook
Barbara Hand Clow idem.
Dus laten we erover op houden, we weten er met zn allen niets van.

Spreek voor jezelf, suffie.
Op 08-08-2009 23:14:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?

Zeker. Edgar Cayce on Atlantis, uitgegeven door zijn zoon Hugh Lynn Cayce. En ik heb hier nog een curieus boekje van Mary Ellen Carter over zijn voorspellingen.

Nu ik het laatste werkje opensla, begrijp ik ook hoe jij erbij komt dat Lemurië vóór Atlantis werd vernietigd. Ook desinformatie. Zie Lewis Spence's 'History of Atlantis' of Stewart Swerdlow's 'Blue Blood, True Blood'.


Begrijp jij nu écht niet dat dit allemaal pure fantasie is ? Of ben jij gewoon te dom ... ?

Als een boekhouder uit België met contacten binnen de Vrijmetselarij en grote bewondering voor de "grootmeesters" in de leer, Zahi Hawass en Mark Lehner, je zo'n vraag stelt, weet je vrijwel zeker dat hij de blauwe en rode graden nimmer zal ontstijgen. Tenzij hij, zoals de meeste Vrijmetselaars, zich steeds een stuk onnozeler voordoet dan hij is en door ogenschijnlijk kinderlijke opmerkingen de indruk wil wekken dat hij nimmer verder kijkt dan de bril op zijn neus en daardoor de aandacht afleidt van zijn echte, verborgen interesses, waar hij zich door ze en publique belachelijk te maken, in het geniep juist uitgebreid mee bezig kan houden.
(bericht gewijzigd op 8-8-2009 23:18:21)
Op 08-08-2009 23:16:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Hieronder een artikel over het grote 'lichtende voorbeeld' van Steenslagen, nl. 'helderziend diagnosticus' Edgar Cayce en een paar belangrijke uittreksels uit het artikel ;
http://nederlands.skepdic.com/dict_cayce.htm
1)'Hij (Cayce dus) voorspelde dat de Verenigde Staten in 1958 een soort dodelijke straal zouden ontdekken die gebruikt was bij Atlantis. Cayce is een van de belangrijkste verantwoordelijken voor sommige van de meer onnozele opvattingen over Atlantis,'

Een 'dodelijke straal' ... haha, dàt zal wel ...

2) 'Hij deed ook andere voorspellingen over zaken zoals de Grote Depressie (dat 1933 een goed jaar zou worden)'.

MAAR lees in het artikel hieronder : 'Door de crisis raakte Amerika in een depressie. Miljoenen werknemers werden ontslagen. In 1933 waren 15 miljoen mensen werkloos, dat was 25% van de beroepsbevolking.

Uit (onder de titel 'de crisis wordt een depressie) ;

http://financieel.infonu.nl/diversen/21238-zwarte-donderdag-en-de-grote-depressie.html

3) 'en de ontvoeringszaak van Lindbergh (op de meeste punten verkeerd, als geheel waardeloos)'

4) 'Volgens Dale Beyerstein "zijn deze documenten op zichzelf waardeloos" omdat ze op geen enkele manier toelaten om een onderscheid te maken tussen wat Cayce te weten kwam door paranormale vermogens enerzijds en de informatie die hij verkreeg via zijn assistenten, uit brieven van patiënten of door gewone observatie anderzijds'.

5) 'Op geen enkele manier kan worden aangetoond dat Cayce een beroep deed op paranormale vermogens, eerder dan het placebo-effect, zelfs in die gevallen waar er geen betwisting is over het feit dat hij een rol speelde bij de genezing'.

6) 'Cayce ging samen met de beroemde wichelroedeloper Henry Gross op zoek naar een schat die ergens aan de kust zou zijn begraven, maar ze vonden niets'.

Natuurlijk vonden ze niets ...

7) 'Cayces "paranormale kennis" kan gemakkelijk worden verklaard door heel gewone manieren om dingen te weten te komen'.
(vervolg hieronder)

(bericht gewijzigd op 8-8-2009 23:54:16)
Op 08-08-2009 23:31:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)
'“Stearn (1967) vat Cayces verklaringen over kanker samen. Hij geeft aan dat Cayce een serum gemaakt van konijnenbloed voorschreef voor patiënten met "klier-", borst- en schildklierkanker, en dat hij in 1926 voor een patiënt in New York voorschreef dat de rauwe zijde van een vers gevild konijn, waarvan het bloed nog warm was, op de borst zou worden geplaatst tegen kanker in dat lichaamdeel. "Tot leven gewekte as," geproduceerd door elektrische stroom door bamboevezels te laten gaan, waarbij de juiste vibraties vrijkwamen voor "levensvloeiende effecten", was een andere geneeswijze die tot zijn favorieten behoorde.”

Duidelijk een kwakzalver dus .....
En dit is nog maar een kort lijstje van de 'kwaliteiten' van Cayce .....

Onvoorstelbaar dat er mensen zijn die geloof hechten aan de prietpraat van zo'n enorme lul .....
Op 08-08-2009 23:34:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Maar ik heb duidelijk meer over Cayce gelezen dan jij.
En een ding is zeker. In tegenstelling tot Swerdlow en Barbara heeft hij geen boeken uitgegeven, waaraan hij verdiende.....
Op 08-08-2009 23:38:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:

Steenslagen:

Maan:

Steenslagen:

Stond ik op enkele tenen in dit topic van 'Boekhouders, verenigd in de Vrijmetselarij tégen herontdekking van Atlantis'? Zolang Barbara Hand Clow, Lynn Picknett en Clive Prince ongehinderd (en door geen advocaat een strobreed in de weg gelegd) kunnen blijven zeggen dat Edgar Cayce een dubieuze Vrijmetselaar was, is er geen enkele reden om hun uitspraken te betwijfelen, tenzij je een gedeelte van je wereldbeeld hebt opgehangen aan de delusies van Edgar Cayce. In dat geval kom je voor de keus je huiswerk over te doen óf door te gaan op je dwaalweg en ook anderen te misleiden door ze dezelfde desinformatie te verkondigen als waarmee Cayce jou het bos instuurde.


Heb je ooit weleens wat over Cayce gezien/gelezen?

Zeker. Edgar Cayce on Atlantis, uitgegeven door zijn zoon Hugh Lynn Cayce. En ik heb hier nog een curieus boekje van Mary Ellen Carter over zijn voorspellingen.

Nu ik het laatste werkje opensla, begrijp ik ook hoe jij erbij komt dat Lemurië vóór Atlantis werd vernietigd. Ook desinformatie. Zie Lewis Spence's 'History of Atlantis' of Stewart Swerdlow's 'Blue Blood, True Blood'.


Begrijp jij nu écht niet dat dit allemaal pure fantasie is ? Of ben jij gewoon te dom ... ?

Als een boekhouder uit België met contacten binnen de Vrijmetselarij en grote bewondering voor de "grootmeesters" in de leer, Zahi Hawass en Mark Lehner, je zo'n vraag stelt, weet je vrijwel zeker dat hij de blauwe en rode graden nimmer zal ontstijgen. Tenzij hij, zoals de meeste Vrijmetselaars, zich steeds een stuk onnozeler voordoet dan hij is en door ogenschijnlijk kinderlijke opmerkingen de indruk wil wekken dat hij nimmer verder kijkt dan de bril op zijn neus en daardoor de aandacht afleidt van zijn echte, verborgen interesses, waar hij zich door ze en publique belachelijk te maken, in het geniep juist uitgebreid mee bezig kan houden.


Gelul ... !
Op 08-08-2009 23:41:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Hieronder een artikel over het grote 'lichtende voorbeeld' van Steenslagen, nl. 'helderziend diagnosticus' Edgar Cayce en een paar belangrijke uittreksels uit het artikel ;
http://nederlands.skepdic.com/dict_cayce.htm
1)'Hij (Cayce dus) voorspelde dat de Verenigde Staten in 1958 een soort dodelijke straal zouden ontdekken die gebruikt was bij Atlantis. Cayce is een van de belangrijkste verantwoordelijken voor sommige van de meer onnozele opvattingen over Atlantis,'

Een 'dodelijke straal' ... haha, dàt zal wel ...


Edgar Cayce, de "Slapende Vrijmetselaar" is de held van Maan. Veertig jaar geleden heb ik nog wel geprobeerd om net als Cayce verschillende boeken onder mijn hoofdkussen te leggen om bij het wakker worden de inhoud volledig te hebben opgenomen, maar dit talent is mij helaas nooit vergund.

Nikola Tesla had al rond 1917 zijn Death Ray ontwikkeld, waarmee hij in enkele minuten duizenden vliegtuigen spoorloos kon laten verdwijnen, maar deze vondst van de grootste uitvinder sinds Leonardo da Vinci is (gelukkig?) nooit in produktie genomen. Dus met 1958 zat Cayce er behoorlijk naast. Maar Cayce's medisch inzicht moet fantastisch zijn geweest, in schril contrast tot zijn profetische kwaliteiten.

Op 08-08-2009 23:53:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: @FMisschien wel, misschien niet.
30 jaar geleden is er eens iets de kranten geschreven over iemand die ik goed ken. Het was een hele toestand over van alles en nog wat.
Ik wist dat er niets van klopte, die persoon zat op dat moment zelfs in een ander deel van de wereld.
Ondanks het feit dat deze persoon de rechtszaak die hij aanspande heeft gewonnen, is het verhaal zijn eigen leven gaan leiden. Toen ik enige tijd geleden iemand hoorde zweren dat het verhaal wel waar was, ben ik voor de grap de naam gaan googlen. Tot mijn stomme verbazing waren er tig artikelen, zelfs op wikipedia..
Sinds die tijd geloof ik niets meer dat door iemand op papier is gezet. Ik probeer alles zo veel mogelijk te controleren en dan weet ik nog niets zeker.
En zeker geloof ik niemand zomaar die een boek schrijft en daar aan verdient.
Verder is het een feit, dat voor iedere mening en overtuiging er altijd wel een andere is, die het onder uithaalt. Voor de lol, de aandacht of het geld.
Op 09-08-2009 0:16:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
sufi:

@FMisschien wel, misschien niet.
30 jaar geleden is er eens iets de kranten geschreven over iemand die ik goed ken. Het was een hele toestand over van alles en nog wat.
Ik wist dat er niets van klopte, die persoon zat op dat moment zelfs in een ander deel van de wereld.
Ondanks het feit dat deze persoon de rechtszaak die hij aanspande heeft gewonnen, is het verhaal zijn eigen leven gaan leiden. Toen ik enige tijd geleden iemand hoorde zweren dat het verhaal wel waar was, ben ik voor de grap de naam gaan googlen. Tot mijn stomme verbazing waren er tig artikelen, zelfs op wikipedia..
Sinds die tijd geloof ik niets meer dat door iemand op papier is gezet. Ik probeer alles zo veel mogelijk te controleren en dan weet ik nog niets zeker.
En zeker geloof ik niemand zomaar die een boek schrijft en daar aan verdient.
Verder is het een feit, dat voor iedere mening en overtuiging er altijd wel een andere is, die het onder uithaalt. Voor de lol, de aandacht of het geld.

Precies, zo onzeker zit het leven in elkaar. Dat geeft niet, want de kans om een gelukkig leven te leiden in deze chaos is behoorlijk groot.
'Don't forget rule number 6'
Op 09-08-2009 6:40:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Hieronder een artikel over het grote 'lichtende voorbeeld' van Steenslagen, nl. 'helderziend diagnosticus' Edgar Cayce en een paar belangrijke uittreksels uit het artikel ;

http://nederlands.skepdic.com/dict_cayce.htmSkepsis he. Ja duh die kraken alles af met goede argumenten of niet.

Firefox:


Een 'dodelijke straal' ... haha, dàt zal wel ...


Weleens gehoord van laserstralen?

Firefox:


2) 'Hij deed ook andere voorspellingen over zaken zoals de Grote Depressie (dat 1933 een goed jaar zou worden)'.

MAAR lees in het artikel hieronder : 'Door de crisis raakte Amerika in een depressie. Miljoenen werknemers werden ontslagen. In 1933 waren 15 miljoen mensen werkloos, dat was 25% van de beroepsbevolking.


Ieder nadeel heeft ook z'n voordeel. Ik ben iig erg blij met de huidige economische crisis; Hoop dat we hierdoor een stuk minder materialistisch worden.

Firefox:


4) 'Volgens Dale Beyerstein "zijn deze documenten op zichzelf waardeloos" omdat ze op geen enkele manier toelaten om een onderscheid te maken tussen wat Cayce te weten kwam door paranormale vermogens enerzijds en de informatie die hij verkreeg via zijn assistenten, uit brieven van patiënten of door gewone observatie anderzijds'.


Dus hij geeft geen nieuwe informatie. Wil dat meteen zeggen dat ie de boel bedonderd? Dit is geen argument. Als mediums bepaalde gewenste info niet doorkrijgen over misdaden dan is dat volgens mij omdat ze dat niet mogen ivm de wet van de vrije wil.

Firefox:


5) 'Op geen enkele manier kan worden aangetoond dat Cayce een beroep deed op paranormale vermogens, eerder dan het placebo-effect, zelfs in die gevallen waar er geen betwisting is over het feit dat hij een rol speelde bij de genezing'.Je reinste speculatie. Geen valide argument. Paranormale vermogens kun je nooit sterk bewijzen.
(bericht gewijzigd op 9-8-2009 19:03:21)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2009 18:41:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:


'“Stearn (1967) vat Cayces verklaringen over kanker samen. Hij geeft aan dat Cayce een serum gemaakt van konijnenbloed voorschreef voor patiënten met "klier-", borst- en schildklierkanker, en dat hij in 1926 voor een patiënt in New York voorschreef dat de rauwe zijde van een vers gevild konijn, waarvan het bloed nog warm was, op de borst zou worden geplaatst tegen kanker in dat lichaamdeel. "Tot leven gewekte as," geproduceerd door elektrische stroom door bamboevezels te laten gaan, waarbij de juiste vibraties vrijkwamen voor "levensvloeiende effecten", was een andere geneeswijze die tot zijn favorieten behoorde.”

Duidelijk een kwakzalver dus .....


Moet toegeven dat dit een rare zaak is. Cayce had het niet altijd juist; Dat zegt ook zijn achterban. Hij was een medium, slechts een doorgeefluik, en kon daardoor mogelijk ook minder goede entiteiten aantrekken. Ik zeg niet dat dit de reden hiervan is maar vaker zat ie wel goed. Het is ook zo dat deze woorden van Stearn komen dus niet van Cayce zelf. En last but not least; Je gelooft het niet, dat begrijp ik volkomen, maar als het nu toch eens zou kunnen werken? Is het tegenbewijs geleverd dan? (Hoe dan ook: Vandaag de dag slachten we gelukkig maar weinig konijnen met de kerst vergeleken met vroeger en dat hou ik liever zo. )

Firefox:

En dit is nog maar een kort lijstje van de 'kwaliteiten' van Cayce .....


Door de hoogst neutrale en onpartijdige site genaamd: Skepsis.nl

Firefox:

Onvoorstelbaar dat er mensen zijn die geloof hechten aan de prietpraat van zo'n enorme lul .....


Onvoorstelbaar dat jij zo kortzichtig bent. Toch begrijp ik je wel. Je hebt alleen de andere kant van de medaille niet bekeken en hebt je oordeel al klaar.

(bericht gewijzigd op 9-8-2009 19:01:31)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2009 19:00:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Maan zei ;

'Weleens gehoord van laserstralen?'

Natuurlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat die 'gebruikt was bij Atlantis'.

Maan zei ;

'Ieder nadeel heeft ook z'n voordeel. Ik ben iig erg blij met de huidige economische crisis; Hoop dat we hierdoor een stuk minder materialistisch worden'.

Doet niets ter zake. Cayce zat verkeerd met zijn voorspelling over het Amerikaanse crisisjaar 1933, dàt doet ter zake.

Maan zei ;

'Dus hij geeft geen nieuwe informatie. Wil dat meteen zeggen dat ie de boel bedonderd?'

Ja.

Maan zei ;

'Als mediums bepaalde gewenste info niet doorkrijgen over misdaden dan is dat volgens mij omdat ze dat niet mogen ivm de wet van de vrije wil'.

'De wet van de vrije wil' ? Jaja, dàt zal wel .....

Maan zei ;

'Moet toegeven dat dit een rare zaak is. Cayce had het niet altijd juist; Dat zegt ook zijn achterban. Hij was een medium, slechts een doorgeefluik, en kon daardoor mogelijk ook minder goede entiteiten aantrekken'.

Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.

'minder goede entiteiten aantrekken' ? Ahahahahahahahahahahaha !
Op 09-08-2009 23:11:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Maan zei ;

'Weleens gehoord van laserstralen?'

Natuurlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat die 'gebruikt was bij Atlantis'.


Beweerde ik dat dan?

Firefox:

Doet niets ter zake. Cayce zat verkeerd met zijn voorspelling over het Amerikaanse crisisjaar 1933, dàt doet ter zake.


Dat zat ie niet:

"In 1933 the world will recover from the economic point of view (exit from the economic crisis)"
(bron: http://www.reviewstream.com/reviews/?p=52753 )

Nederlands:
http://www.scholieren.com/werkstukken/24382

Crisis eindigde in 1933, dus Cayce zat goed.

Firefox:

Maan zei ;

'Dus hij geeft geen nieuwe informatie. Wil dat meteen zeggen dat ie de boel bedonderd?'

Ja.


Rare logica.

Firefox:


Maan zei ;

'Als mediums bepaalde gewenste info niet doorkrijgen over misdaden dan is dat volgens mij omdat ze dat niet mogen ivm de wet van de vrije wil'.

'De wet van de vrije wil' ? Jaja, dàt zal wel .....


Op basis van mijn kennis denk ik dat het mogelijk zo werkt ja.

Firefox:

Maan zei ;

'Moet toegeven dat dit een rare zaak is. Cayce had het niet altijd juist; Dat zegt ook zijn achterban. Hij was een medium, slechts een doorgeefluik, en kon daardoor mogelijk ook minder goede entiteiten aantrekken'.

Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.


*Edit Uit ervaring kan ik zeggen dat er veel kaf onder het koren is maar ik heb ook ervaringen waar men mij dingen vertelde die men onmogelijk kon weten; En belangrijker voor mij was dan de goede raad. Voor mij dit dus persoonlijk bewezen maar het is voor mij natuurlijk onmogelijk om dit aan anderen te bewijzen. Ik hoop dat je zelf ook hier nog eens van overtuigd gaat raken want dat kan je wereld enorm verruimen.

Firefox:

'minder goede entiteiten aantrekken' ? Ahahahahahahahahahahaha !


Hihihihihihihihihi!
(bericht gewijzigd op 9-8-2009 23:52:16)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 09-08-2009 23:30:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:

@FF
Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.

Je hebt hier overduidelijk geen persoonlijke ervaring mee, dus doe me een lol. Noem iemand geen bedrieger alleen maar omdat je er niets van af weet.
Er zullen veel bedriegers onder zitten, maar niet allemaal.
Op 09-08-2009 23:42:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.

'minder goede entiteiten aantrekken' ? Ahahahahahahahahahahaha !

Jij hebt nu een grote waffel over Edgar Cayce, maar je realiseert je grappig genoeg nog niet dat de door jou zo bewonderde Zahi Hawass en Mark Lehner beiden zijn opgeleid door en op kosten van de ARE, de Edgar Cayce organisatie die het voor het zeggen heeft op het Gizeh-plateau en jouw idolen daar heeft aangesteld op enkele van de hoogste posities.
Op 10-08-2009 2:18:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

@FF
Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.

Je hebt hier overduidelijk geen persoonlijke ervaring mee, dus doe me een lol. Noem iemand geen bedrieger alleen maar omdat je er niets van af weet.
Er zullen veel bedriegers onder zitten, maar niet allemaal.


Het ZIJN allemaal bedriegers, om de heel simpele reden dat 'zien' onmogelijk is.

Wat die sujetten eerst in het verborgene doen is de situatie zo veel mogelijk ontleden door gegevens die zij al zelf verzameld hebben of gekregen en daarna praten zij dusdanig dat de kern van de zaak zo veel mogelijk benaderd wordt. Voor de rest maken zij misbruik van de goedgelovigheid, de domheid en vooral van de kwetsbaarheid van duizenden mensen (bv. 'contacten leggen' met overleden personen). Het laatste geval bewijst de laagheid van deze sujetten.

Voorspellen is onmogelijk. Als een voorspelling als eens uitkomt, dan is dat toeval.
Op 10-08-2009 8:00:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:

Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.

'minder goede entiteiten aantrekken' ? Ahahahahahahahahahahaha !

Jij hebt nu een grote waffel over Edgar Cayce, maar je realiseert je grappig genoeg nog niet dat de door jou zo bewonderde Zahi Hawass en Mark Lehner beiden zijn opgeleid door en op kosten van de ARE, de Edgar Cayce organisatie die het voor het zeggen heeft op het Gizeh-plateau en jouw idolen daar heeft aangesteld op enkele van de hoogste posities.


Zij zijn helemaal NIET opgeleid door de ARE, dat was een lage leugen, waar ik trouwens een reactie over geschreven heb. Wat jij beweert las ik op een site van Hancock, een pseudowetenschapper die er niet voor terugdeinst academici die zich van hem gedistancieerd hebben en zijn 'theoriën' verworpen hebben in een verkeerd daglicht te stellen.

Het verbaast me trouwens niet dat jij zulke leugens lanceert, want je desinformeert iedereen hier al de hele tijd met de fabeltjes van 'de slapende ziener' (hahahahahaha .....) Cayce.
(bericht gewijzigd op 10-8-2009 8:15:33)
Op 10-08-2009 8:02:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
Firefox:

sufi:

@FF
Een 'doorgeefluik' ? Een gewiektst bedrieger ja, zoals àlle 'zieners', zonder uitzondering.

Je hebt hier overduidelijk geen persoonlijke ervaring mee, dus doe me een lol. Noem iemand geen bedrieger alleen maar omdat je er niets van af weet.
Er zullen veel bedriegers onder zitten, maar niet allemaal.


Het ZIJN allemaal bedriegers, om de heel simpele reden dat 'zien' onmogelijk is.

Wat die sujetten eerst in het verborgene doen is de situatie zo veel mogelijk ontleden door gegevens die zij al zelf verzameld hebben of gekregen en daarna praten zij dusdanig dat de kern van de zaak zo veel mogelijk benaderd wordt. Voor de rest maken zij misbruik van de goedgelovigheid, de domheid en vooral van de kwetsbaarheid van duizenden mensen (bv. 'contacten leggen' met overleden personen). Het laatste geval bewijst de laagheid van deze sujetten.

Voorspellen is onmogelijk. Als een voorspelling als eens uitkomt, dan is dat toeval.


Ik heb geen verstand van archeologie, dus vond ik alles wat je hebt te vertellen, interessant genoeg om te volgen.
Maar ik heb wel verstand van een onderdeel van het "zien"en er ervaring mee. Of ik er blij mee ben is een ander iets.
Maar als ik zie hoe pertinent jij beweert dat het onmogelijk is, is ook mijn interesse over jouw "kennis"van Egypte verdwenen. Om de simpele reden dat je nu hebt getoond niet te kunnen accepteren dat je misschien iets niet weet.
Jammer.

Op 10-08-2009 10:49:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:


Zij zijn helemaal NIET opgeleid door de ARE, dat was een lage leugen, waar ik trouwens een reactie over geschreven heb. Wat jij beweert las ik op een site van Hancock, een pseudowetenschapper die er niet voor terugdeinst academici die zich van hem gedistancieerd hebben en zijn 'theoriën' verworpen hebben in een verkeerd daglicht te stellen.

Het verbaast me trouwens niet dat jij zulke leugens lanceert, want je desinformeert iedereen hier al de hele tijd met de fabeltjes van 'de slapende ziener' (hahahahahaha .....) Cayce.

Je hysterische gelach begint krankzinnige trekjes te vertonen, Firefox. Regelmatig zien we Left Brain Prisoners hun verstand volledig verliezen, dus het wordt oppassen voor jou. Beter probeer je je te ontwikkelen.

Op pagina 62 van 'The Stargate Conspiracy' van Lynn Picknett & Clive Prince lezen we hoe Hugh Lynn Cayce, de zoon van Edgar, in 1973 de destijds veelbelovende Mark Lehner selecteerde om te worden opgeleid tot ARE's 'insider' binnen de mainstream academic Egyptology. Lehner's opleiding werd betaald door de ARE. Vrijwel al het onderzoek dat Lehner sindsdien verricht heeft is ook gefinancierd door de ARE. Pas rond 1999 heeft deze ondankbare hond (pro forma?) afstand genomen van het Cayceisme. Het verhaal over de schurk Zahi Hawass en diens opleiding en sponsoring door de ARE wordt verteld op pagina 63. Bronnen van Picknett & Prince zijn, behalve Hancock & Bauval, diverse bronnen binnen de ARE.

Hoe dicht bewondering en verguizing bij elkaar kunnen liggen, zien we als we het door jou zo frequent geraadpleegde Wikipedia openslaan op je idool Mark Lehner en daar aantreffen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lehner

[quote]Mark Lehner first went to Egypt as a student in the 1970s. Intrigued by the mysteries of the 'Sleeping Prophet', Edgar Cayce, Lehner "found that [my] initial notions about the ancient civilization along the Nile could not stand up to the bedrock reality of the Giza Plateau".[/quote]
Op 10-08-2009 0:46:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

Hoe dicht bewondering en verguizing bij elkaar kunnen liggen, zien we als we het door jou zo frequent geraadpleegde Wikipedia openslaan op je idool Mark Lehner en daar aantreffen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lehner


[quote]
Mark Lehner first went to Egypt as a student in the 1970s. Intrigued by the mysteries of the 'Sleeping Prophet', Edgar Cayce, Lehner "found that [my] initial notions about the ancient civilization along the Nile could not stand up to the bedrock reality of the Giza Plateau".
[/quote]

Lehner is anti-Cayce hoor. (Eerst voor, later tegen.) Helemaal gehersenspoeld door de Egyptologie van die tijd.

"Mark Lehner reportedly told his fellow Egyptologist that "I no longer believe in [Edgar] Cayce's theories. Now that I've studied Egyptology I can see strong evidence proving the Sphinx was a creation of the fourth dynasty [about 2500 BC] and not 10,000 years old as Cayce said."

Nou Lehner, waar is je bewijs dan?
(bericht gewijzigd op 10-8-2009 13:49:43)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-08-2009 13:34:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:


Lehner is anti-Cayce hoor. (Eerst voor, later tegen.) Helemaal gehersenspoeld door de Egyptologie van die tijd.

"Mark Lehner reportedly told his fellow Egyptologist that "I no longer believe in (Edgar) Cayce's theories. Now that I've studied Egyptology I can see strong evidence proving the Sphinx was a creation of the fourth dynasty (about 2500 BC) and not 10,000 years old as Cayce said."

Nou Lehner, waar is je bewijs dan?


Allemaal erg verwarrend voor een simpele ziel als Firefox! Je kunt je voorstellen dat hij van slag raakt door deze verhalen.
Eerst is zijn favoriete archeoloog geïnspireerd door Edgar Cayce, vervolgens wordt Mark's opleiding op Yale bekostigd door de Cayce organisatie ARE, die ook nog eind jaren negentig Mark's carbon-dating tests van de Grote Piramide financierde. En aan het eind van de rit gaat Mark tekeer tegen Cayce. Geen wonder dat deze Firefox niet meer weet wie en wat hij moet geloven.

Mark heeft geen enkel bewijs voor de datering van de Sfinx buiten het context-verhaaltje, wat dus volgens Schoch op springen staat wegens de vondst van een 11.500 jaar oude Turkse Sfinx. In zijn boek 'Piramides' (1997) beweert Mark aan zijn lezertjes op p. 127 dat de Sfinx gebouwd werd tijdens de regeerperiode van Chefren. "De greppel rond de Sfinx vormt de noordrand van de staatsieweg die langs de Sfinx loopt - de ligging van Sfinx en daltempel maken het heel waarschijnlijk dat de Sfinx voor Chefren werd gemaakt."
(bericht gewijzigd op 10-8-2009 15:24:35)
Op 10-08-2009 15:14:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Steenslagen]
Firefox:


Zij zijn helemaal NIET opgeleid door de ARE, dat was een lage leugen, waar ik trouwens een reactie over geschreven heb. Wat jij beweert las ik op een site van Hancock, een pseudowetenschapper die er niet voor terugdeinst academici die zich van hem gedistancieerd hebben en zijn 'theoriën' verworpen hebben in een verkeerd daglicht te stellen.

Het verbaast me trouwens niet dat jij zulke leugens lanceert, want je desinformeert iedereen hier al de hele tijd met de fabeltjes van 'de slapende ziener' (hahahahahaha .....) Cayce.


Je hysterische gelach begint krankzinnige trekjes te vertonen, Firefox.

<knip>

Hoe dicht bewondering en verguizing bij elkaar kunnen liggen, zien we als we het door jou zo frequent geraadpleegde Wikipedia openslaan op je idool Mark Lehner en daar aantreffen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lehner

[quote]Mark Lehner first went to Egypt as a student in the 1970s. Intrigued by the mysteries of the 'Sleeping Prophet', Edgar Cayce, Lehner "found that [my] initial notions about the ancient civilization along the Nile could not stand up to the bedrock reality of the Giza P

[/quote]
Wees gerust, het is geen hysterisch gelach hoor ... het is uitlachen, nl. jou en heel je Cayce-gedoe ...

Wat je quote over Lehner betreft, wel die begrijp je niet eens ... Snap je nu echt niet dat met die alinea bedoeld wordt dat Lehner's oorspronkelijke begrip/'kennis' (= 'notion' in het Engels) van het Oude Egypte (en er staat nergens dat hij akkoord ging met Cayce, wel dat hij geïntrigeerd was) niet op kon tegen 'de realiteit van het gesteente van het Giza plateau'. Dit laatste was even letterlijk vertaald en het betekent simpelweg dat zijn oorspronkelijk begrip/'kennis' niet gestaafd werd door de geologische en de archeologische context van het Giza plateau. Lehner bedoelde dus dat de intrigerende theoriën van Cayce over het Oude Egypte niet gestaafd worden door de archeologische realiteit.


(bericht gewijzigd op 10-8-2009 17:15:54)
Op 10-08-2009 17:15:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: [quote=Maan]
Steenslagen:

Hoe dicht bewondering en verguizing bij elkaar kunnen liggen, zien we als we het door jou zo frequent geraadpleegde Wikipedia openslaan op je idool Mark Lehner en daar aantreffen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lehner


[quote]
Mark Lehner first went to Egypt as a student in the 1970s. Intrigued by the mysteries of the 'Sleeping Prophet', Edgar Cayce, Lehner "found that [my] initial notions about the ancient civilization along the Nile could not stand up to the bedrock reality of the Giza Plateau".
[/quote]

Lehner is anti-Cayce hoor. (Eerst voor, later tegen.) Helemaal gehersenspoeld door de Egyptologie van die tijd.

"Mark Lehner reportedly told his fellow Egyptologist that "I no longer believe in [Edgar] Cayce's theories. Now that I've studied Egyptology I can see strong evidence proving the Sphinx was a creation of the fourth dynasty [about 2500 BC] and not 10,000 years old as Cayce said."

Nou Lehner, waar is je bewijs dan?
[/quote]

Lehner's bewijsmateriaal is alom tegenwoordig op en rond de Sphinx-site.

Wat Cayce's 10.000 jaar betreft, wel, het Giza-plateau BEVAT niet eens artefacten van die ouderdom ... Geen artefacten uit 8.000 vC betekent dan ook logischerwijze dat er geen cultuur was van dezelfde ouderdom die de Sfinx kon gebouwd hebben.

Daartegenover is er in Giza overvloedig bewijsmateriaal aan de hand van artefacten tot en met de eerste Dynastie, maximum 3.100 vC. Dat is heel wat anders dan 8.000 vC ...

Maar geen nood, Steenslagje, heb je geen artefacten uit 8.000 vC te Giza ? Geeft niet hoor, fantaseer gerust je cultuur die de Sfinx 10.000 jaar geleden maakte er gewoon maar eventjes bij ... helemaal in de stijl van 'de slapende profeet' Cayce ... Pfffffff proest hahaha ... !!! (sorry, kon het echt niet laten, het is sterker dan mezelf ...).
(bericht gewijzigd op 10-8-2009 17:36:12)
Op 10-08-2009 17:32:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Dit laatste was even letterlijk vertaald en het betekent simpelweg dat zijn oorspronkelijk begrip/'kennis' niet gestaafd werd door de geologische en de archeologische context van het Giza plateau. Lehner bedoelde dus dat de intrigerende theoriën van Cayce over het Oude Egypte niet gestaafd worden door de archeologische realiteit.


Ik denk zelf dat hij gefrustreerd raakte doordat hij geen bewijs kon vinden voor Cayce's claims, en omsloeg met het besef dat ie wel roem kon maken in de Egyptologie.

Het lijkt me bijzonder lastig om artefacten van 10.000 jaar en ouder te vinden. Stukken gereedschap en dergelijke uit die tijd zijn al lang tot het laatste molecuultje vergaan zou ik denken. Misschien als ze bijzonder goed gepreserveerd zijn dat we er ooit iets van vinden, heel diep onder de grond.
(bericht gewijzigd op 10-8-2009 18:42:12)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-08-2009 18:37:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

Dit laatste was even letterlijk vertaald en het betekent simpelweg dat zijn oorspronkelijk begrip/'kennis' niet gestaafd werd door de geologische en de archeologische context van het Giza plateau. Lehner bedoelde dus dat de intrigerende theoriën van Cayce over het Oude Egypte niet gestaafd worden door de archeologische realiteit.


Ik denk zelf dat hij gefrustreerd raakte doordat hij geen bewijs kon vinden voor Cayce's claims, en omsloeg met het besef dat ie wel roem kon maken in de Egyptologie.

Het lijkt me bijzonder lastig om artefacten van 10.000 jaar en ouder te vinden. Stukken gereedschap en dergelijke uit die tijd zijn al lang tot het laatste molecuultje vergaan zou ik denken. Misschien als ze bijzonder goed gepreserveerd zijn dat we er ooit iets van vinden, heel diep onder de grond.


Nee hoor Maantje, er bestaan artefacten die veel ouder zijn dan 10.000 jaar en die perfect bewaard zijn gebleven ...

Kijk hier maar ; een foto van een grote verzameling potten, kruiken, e.d. met een ouderdom van, in archeologisch jargon 'pre-pottery Neolithic A', oftewel 11.500 tot 10.500 jaar oud. Zie hoe mooi deze artefacten bewaard bleven (zie bijvoorbeeld 'figure 3') ;
http://antiquity.ac.uk/projgall/ozkaya/
Hieronder uitleg over 'pre-pottery Neolithic A'-artefacten ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Pottery_Neolithic_A
Er zijn nog veel oudere artefacten die perfect bewaard gebleven zijn, maar ik heb een voorbeeld gegeven van artefacten met een ouderdom van 11.500 tot 10.500 jaar om in de context te blijven van de zogenaamde 'échte ouderdom' (haha ...) van de Giza-Sphinx van ca. 10.000 jaar.

(bericht gewijzigd op 10-8-2009 19:56:01)
Op 10-08-2009 19:27:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Maan:


Lehner is anti-Cayce hoor. (Eerst voor, later tegen.) Helemaal gehersenspoeld door de Egyptologie van die tijd.

"Mark Lehner reportedly told his fellow Egyptologist that "I no longer believe in (Edgar) Cayce's theories. Now that I've studied Egyptology I can see strong evidence proving the Sphinx was a creation of the fourth dynasty (about 2500 BC) and not 10,000 years old as Cayce said."

Nou Lehner, waar is je bewijs dan?


Allemaal erg verwarrend voor een simpele ziel als Firefox! Je kunt je voorstellen dat hij van slag raakt door deze verhalen.
Eerst is zijn favoriete archeoloog geïnspireerd door Edgar Cayce, vervolgens wordt Mark's opleiding op Yale bekostigd door de Cayce organisatie ARE, die ook nog eind jaren negentig Mark's carbon-dating tests van de Grote Piramide financierde. En aan het eind van de rit gaat Mark tekeer tegen Cayce. Geen wonder dat deze Firefox niet meer weet wie en wat hij moet geloven.

Mark heeft geen enkel bewijs voor de datering van de Sfinx buiten het context-verhaaltje, wat dus volgens Schoch op springen staat wegens de vondst van een 11.500 jaar oude Turkse Sfinx. In zijn boek 'Piramides' (1997) beweert Mark aan zijn lezertjes op p. 127 dat de Sfinx gebouwd werd tijdens de regeerperiode van Chefren. "De greppel rond de Sfinx vormt de noordrand van de staatsieweg die langs de Sfinx loopt - de ligging van Sfinx en daltempel maken het heel waarschijnlijk dat de Sfinx voor Chefren werd gemaakt."


1) geef me eens een linkje die handelt over die 'Turkse sfinx' (hàd ik trouwens al gevraagd),

2) stel dat die sfinx bestaat (vlg. mij niet, want dan had ik dat geweten ...), dan moet je mij maar eens één geldige reden geven waarom Giza's Sphinx ouder zou zijn dan de ouderdom die egyptologen eraan toeschrijven. Waarom zou een Egyptische sphinx enig verband hebben met een 'Turkse sfinx' (haha ...).
Op 10-08-2009 19:40:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Firefox:

dan moet je mij maar eens één geldige reden geven waarom Giza's Sphinx ouder zou zijn dan de ouderdom die egyptologen eraan toeschrijven. Waarom zou een Egyptische sphinx enig verband hebben met een 'Turkse sfinx' (haha ...).


Die kan je twee kanten op uitleggen.

- wat is het voordeel voor (o.a.) de egyptologie om niet mee te gaan in de 'bewijzen' dat er meer speelt dan zij roepen.
- wat is het argument waaruit blijkt dat de sfinx inderdaad ouder is.

Voor de eerste geldt dat toegeven dat je fout zat amper voorkomt in de wetenschap. Doen ze dat wel dan hebben ze jaren met toewijding verkwanseld. Tevens rijmt er in hun hoofd dan minder dan de boeken voor ze hebben voorgedicht.

De waarheid is dat bijna alle wetenschappen, maar archeologie voorop, aan alle kanten rammelt, maar de neiging op zoek te gaan naar de waarheid ipv rare verhalen ophangen om hun onwaarheid te bewijzen lijkt nog minder aanwezig dan in het rechtssysteem.

Overigens is dit een argument wat ook tegen de tegenstanders van geldende wetenschappen wordt gehanteerd, en het slachtoffer is altijd de echte waarheid.

Voor het tweede punt geldt, dat je dit al weet, maar weigert te geloven om bovenstaande redenen: Watererosie
ALLES IS WAAR
Op 10-08-2009 19:53:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
ThoTh:

Firefox:

dan moet je mij maar eens één geldige reden geven waarom Giza's Sphinx ouder zou zijn dan de ouderdom die egyptologen eraan toeschrijven. Waarom zou een Egyptische sphinx enig verband hebben met een 'Turkse sfinx' (haha ...).


Die kan je twee kanten op uitleggen.

- wat is het voordeel voor (o.a.) de egyptologie om niet mee te gaan in de 'bewijzen' dat er meer speelt dan zij roepen.
- wat is het argument waaruit blijkt dat de sfinx inderdaad ouder is.

Voor de eerste geldt dat toegeven dat je fout zat amper voorkomt in de wetenschap. Doen ze dat wel dan hebben ze jaren met toewijding verkwanseld. Tevens rijmt er in hun hoofd dan minder dan de boeken voor ze hebben voorgedicht.

De waarheid is dat bijna alle wetenschappen, maar archeologie voorop, aan alle kanten rammelt, maar de neiging op zoek te gaan naar de waarheid ipv rare verhalen ophangen om hun onwaarheid te bewijzen lijkt nog minder aanwezig dan in het rechtssysteem.

Overigens is dit een argument wat ook tegen de tegenstanders van geldende wetenschappen wordt gehanteerd, en het slachtoffer is altijd de echte waarheid.

Voor het tweede punt geldt, dat je dit al weet, maar weigert te geloven om bovenstaande redenen: Watererosie

Allemaal prietpraat naast de kwestie.

Toon mij artefacten van de 'cultuur' van 10.000 of meer jaar oud die de Giza-Sphinx bouwde. Kun je dat niet leveren, dan is de Giza-Sphinx niét ouder dan de oudst bekende artefacten gevonden op het Giza plateau. Dus hooguit 1ste Dynastie.
Op 10-08-2009 19:58:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:


Wees gerust, het is geen hysterisch gelach hoor ... het is uitlachen, nl. jou en heel je Cayce-gedoe ...

Wat je quote over Lehner betreft, wel die begrijp je niet eens ... Snap je nu echt niet dat met die alinea bedoeld wordt dat Lehner's oorspronkelijke begrip/'kennis' (= 'notion' in het Engels) van het Oude Egypte (en er staat nergens dat hij akkoord ging met Cayce, wel dat hij geïntrigeerd was) niet op kon tegen 'de realiteit van het gesteente van het Giza plateau'. Dit laatste was even letterlijk vertaald en het betekent simpelweg dat zijn oorspronkelijk begrip/'kennis' niet gestaafd werd door de geologische en de archeologische context van het Giza plateau. Lehner bedoelde dus dat de intrigerende theoriën van Cayce over het Oude Egypte niet gestaafd worden door de archeologische realiteit.


Jij bent wel een heel hardnekkige struisvogel, Firefox. Heeft de hopman bij de Stichting Skepsis je nooit verteld dat je onderzoek moet doen voordat je volgens jullie methode uit de nek begint te kletsen? Ik ben trouwens niet de adept van Edgar Cayce waar jij me voor meent te kunnen houden, omdat je je niet meer kunt herinneren wie hier wat zegt.

Mark Lehner was véél meer dan slechts geïntrigeerd door Edgar Cayce. Hier http://www.touregypt.net/featurestories/lehner.htm wordt zelfs onthuld dat Mark minstens één boek geschreven heeft over Cayce toen Lehner hij nog idolaat was van 'The Sleeping Prophet':

In his youth, Mark Lehner traveled to Egypt in order to further that claim, as well as other visions of Edgar Cayce. He even published at least one book in support of Edgar Cayce's claims (The Egyptian Heritage, 1974).


In 1972 Mark Lehner was a devotee of the ideas of Edgar Cayce (the Sleeping Prophet) who is well known by ancient Egypt enthusiasts. Edgar Cayce was a mystic who believed that the civilization of Atlantis had entrusted their knowledge and technology to the ancient Egyptians.

(bericht gewijzigd op 10-8-2009 20:15:44)
Op 10-08-2009 20:14:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Mark Lehner was véél meer dan slechts geïntrigeerd door Edgar Cayce. Hier http://www.touregypt.net/featurestories/lehner.htm wordt zelfs onthuld dat Mark minstens één boek geschreven heeft over Cayce toen Lehner hij nog idolaat was van 'The Sleeping Prophet':

In his youth, Mark Lehner traveled to Egypt in order to further that claim, as well as other visions of Edgar Cayce. He even published at least one book in support of Edgar Cayce's claims (The Egyptian Heritage, 1974).


Dit in 1974 door de Edgar Cayce organisatie ARE uitgegeven boekje van Mark Lehner is nog ruimschoots verkrijgbaar. Bij AbeBooks kun je kiezen uit 6 exemplaren, bijna allemaal voor minder dan 5 dollar: http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Lehner&sts=t&tn=The+Egyptian+Heritage&x=56&y=9
Op 10-08-2009 20:28:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: ALS ze ooit iets vinden dat ouder is dan 10.000 jaar, zullen de meeste mensen dat geweldig vinden.
Maar Firefox zal er zooooo ziek van zijn, want hij is zoooo zeker van zijn zaak.
Op 10-08-2009 20:37:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Mark Lehner was véél meer dan slechts geïntrigeerd door Edgar Cayce. Hier http://www.touregypt.net/featurestories/lehner.htm wordt zelfs onthuld dat Mark minstens één boek geschreven heeft over Cayce toen Lehner hij nog idolaat was van 'The Sleeping Prophet':

In his youth, Mark Lehner traveled to Egypt in order to further that claim, as well as other visions of Edgar Cayce. He even published at least one book in support of Edgar Cayce's claims (The Egyptian Heritage, 1974).


Dit in 1974 door de Edgar Cayce organisatie ARE uitgegeven boekje van Mark Lehner is nog ruimschoots verkrijgbaar. Bij AbeBooks kun je kiezen uit 6 exemplaren, bijna allemaal voor minder dan 5 dollar: http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Lehner&sts=t&tn=The+Egyptian+Heritage&x=56&y=9Om het even. Lehner heeft duidelijk de juiste weg gekozen, nl. die van de egyptologie.
Op 10-08-2009 22:56:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

ALS ze ooit iets vinden dat ouder is dan 10.000 jaar, zullen de meeste mensen dat geweldig vinden.
Maar Firefox zal er zooooo ziek van zijn, want hij is zoooo zeker van zijn zaak.

Nee hoor, integendeel ! Moest men artefacten vinden met een ouderdom van 10.000 of meer jaar, afkomstig van een cultuur die de Oudegyptische vooraf ging en die verantwoordelijk is voor de bouw van de Giza Sphinx, dan zal ik één van de eersten zijn om dat toe te juichen.

Zolang alles maar archeologisch onderbouwd is, dat is veel beter (en vooral eerlijker) dan onszelf wat wijs te maken.
Op 10-08-2009 23:00:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Om het even. Lehner heeft duidelijk de juiste weg gekozen, nl. die van de egyptologie.

'Om het even'? Jij slaat hier een paar pagina's je gebruikelijke wartaal uit, beledigt aan de lopende band de grote inspiratiebron van je idool, waarheid over Lehner voor desinformatie houdend, en nadat je dwalingen aangetoond zijn, roep je slechts 'om het even' om het verschil tussen jouw delusies en de feiten aan te duiden.

Men schimpt op iets vreemds en neemt het over, zei Multatuli, dus voordat jij ook aan de beurt komt, kan het geen kwaad dat je je eens verdiept in iets anders dan die kwajongensboekjes over 'Egyptologie'.
Op 10-08-2009 23:32:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

..veel oudere artefacten die perfect bewaard gebleven zijn, maar ik heb een voorbeeld gegeven van artefacten met een ouderdom van 11.500 tot 10.500 jaar om in de context te blijven van de zogenaamde 'échte ouderdom' van de Giza-Sphinx van ca. 10.000 jaar.


Oke dat is wel waardevolle info.

Het is jammer dat koolstofdatering niet mogelijk is bij die steensoorten van de Sfinx én de Grote Piramide.

Wikipedia: ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Sfinx_van_Gizeh )

"De sfinx is steeds het onderwerp geweest van wilde verhalen die tot de meest fantastische theorieën leidden. De grootste oorzaak is het ontbreken van hard wetenschappelijk bewijs omdat een koolstofdatering niet mogelijk is op beelden. Een hardnekkige hypothese stelt dat de sfinx gebouwd was voor de piramides en in de vierde dynastie verbouwd werd. Ook de egyptoloog Gaston Maspero was hiervan overtuigd, maar recent hebben John Anthony West en Robert M. Schoch de sfinx rond 10 000 v.Chr. geplaatst op basis van tekenen van regen-erosie.

Het lichaam van de leeuw vertoont verticale goten. Volgens aanhangers van deze theorie zijn deze goten tekenen van erosie door langdurige en hevige regenval, wat het beeld dus minstens zou dateren tot een periode van langdurige hevige regenval, die voor het laatst rond 10 000 voor Christus zou hebben plaatsgevonden. Rond die tijd zou de sfinx volgens de theorie een leeuw zijn, die was gericht op het punt waar zijn evenbeeld aan de sterrenhemel 's morgens opkwam. In de tijd van de farao's zou uit de leeuwenkop een mensenhoofd zijn gehouwen, wat het veel te kleine hoofd van de sfinx in verhouding tot het lichaam zou verklaren. De van oorsprong Belgische ingenieur Robert Bauval heeft samen met Graham Hancock deze theorie voor een breder publiek toegankelijk gemaakt[1].

Het grootste deel van de egyptologen verwerpt deze theorie en verklaart de erosie door andere natuurfenomenen."

Dan wil ik weleens weten wat, want het is geen winderosie.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 11-08-2009 0:27:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Ook interessant; Edgar Cayce sprak als eerste hier al over in de jaren 30:
"Zaal der archieven

Er wordt vaak gedacht dat er ruimtes binnen of onder de sfinx bestaan. Dit komt doordat oude teksten uit Egypte, de Westcarpapyrus, een beschrijving geven van een geheime kamer, 'de tempel van Thoth', waar de kennis van de oudheid in bewaard zou zijn. Deze tekst dateert echter zo'n duizend jaar na de vierde dynastie. Het gerucht bleef hardnekkig, want ook de Romeinen en de Arabieren geloofden dat er geheime ruimtes waren onder het beeld. Tijdens de laatste opgraving werd er ook nog een tunnel ontdekt in het noorden, maar deze kwam gewoon uit op een lege holte. Tot nu toe zijn er nog geen aanwijzingen dat de zaal der archieven niet tot de legenden behoort. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er zich in het midden van de Sfinx een ruimte bevindt[bron?]. Deze kan niet verder onderzocht worden zonder toestemming van de Egyptische overheid, welke deze niet wil geven."

Zover ik eens heb gelezen/gehoord is dat ze nog niet weten hoe ze dat aan gaan pakken. Ik heb eens gehoord dat het grondwater daar aardig hoog staat en dat dit een probleem is. *Edit*: Ik denk dat ze bedoelen, in het midden "onder" de Sfinx.
(bericht gewijzigd op 11-8-2009 0:58:44)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 11-08-2009 0:39:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Dit is van: http://fran.sneeknet.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=58544 :

"Vooral de Amerikaanse helderziende Edgar Cayce (1877-1945), ook wel "de slapende profeet" genoemd, sprak in zijn talloze "readings" heel vaak over het legendarische rijk Atlantis, dat volgens hem omstreeks 10.000 jaar voor Christus door een wereldramp werd getroffen. Hij was het die voor het eerst, in het begin van de jaren '30, sprak van de verborgen "Hall of Records" onder de Sfinx. Hij zei dat, vlak voor de catastrofe, een enorme onderaardse opslagplaatsplaats werd gegraven met archieven van het oude Egypte. Volgens Cayce was het een soort van museum van de wijsheid van de verloren beschaving van Atlantis, met o.m. een historisch overzicht, informatie over de zeden en gewoonten, medische kennis en muziekinstrumenten. "Er bevindt zich een verbindingskamer onder de rechterpoot van de Sfinx, die leidt naar de Zaal der Archieven. Men zal deze Zaal weer binnentreden wanneer de tijd is volbracht", aldus Cayce, die suggereerde (!) dat dit kort voor het einde van het vorig millennium zou zijn. Cayce was er trouwens van overtuigd dat ook nog op andere plaatsen een soortgelijke ruimte op ontdekking wacht: één in Tibet, een in de ondiepe wateren rond het eiland Bimini op de Bahamas en één in het land van Yucatan (het gebied van de Maya's in Mexico)."

Deze defensie van Cayce wil niet meteen zeggen dat ik een Cayce-believer ben he; Ik hou me neutraal en acht de informatie als "mogelijk"; De toekomst zal het allemaal wel uitwijzen. Het is wel opmerkelijk dat Wikipedia notie maakt van holle ruimtes onder de Sfinx, dat is bijna als "officieel" al is het dat natuurlijk niet. (Het mist de noodzakelijk bron, dat is wel jammer.)
(bericht gewijzigd op 11-8-2009 0:59:34)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 11-08-2009 0:52:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:

Om het even. Lehner heeft duidelijk de juiste weg gekozen, nl. die van de egyptologie.

'Om het even'? Jij slaat hier een paar pagina's je gebruikelijke wartaal uit, beledigt aan de lopende band de grote inspiratiebron van je idool, waarheid over Lehner voor desinformatie houdend, en nadat je dwalingen aangetoond zijn, roep je slechts 'om het even' om het verschil tussen jouw delusies en de feiten aan te duiden.

Men schimpt op iets vreemds en neemt het over, zei Multatuli, dus voordat jij ook aan de beurt komt, kan het geen kwaad dat je je eens verdiept in iets anders dan die kwajongensboekjes over 'Egyptologie'.


Ik veroordeel de jonge Lehner niet om zijn oorspronkelijke visie op het Oude Egypte, jij valt hem daarvoor aan. Door zich op een bepaald tijdstip in zijn carrière te verdiepen in échte egyptologie kwam hij tot inzicht dat Cayce er maar wat op los lult, en dat is het belangrijkste. Lehner geeft nu al sinds decennia de juiste informatie over deze antieke cultuur. Juist door eerst als jong onderzoeker geïntrigeerd te zijn geweest door Cayce's foutieve en ongefundeerde visies, is Lehner één van de meest vermaarde egyptologen van onze tijd geworden.
(bericht gewijzigd op 11-8-2009 18:31:29)
Op 11-08-2009 7:58:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Maan zei ;

'Het grootste deel van de egyptologen verwerpt deze theorie (de theorie van de zware erosie van de Giza-Sphinx door langdurige, hevige regenval) en verklaart de erosie door andere natuurfenomenen."

Dan wil ik weleens weten wat, want het is geen winderosie'.
Met andere natuurfenomenen bedoelt men o.a. dat de kalksteen waaruit de Sphinx gehouwen werd door contact met regenwater een door de specifieke samenstelling van deze kalksteen versnelde en dus nadelige chemische reactie onderging (en nu trouwens ook nog ondergaat) waardoor de kalksteenmineralen versneld opgelost worden. Hierdoor breken aan de oppervlakte regelmatig schilfers af (dus ook nu nog).

Maar volgens mij is het nog veel eenvoudiger, en dit is dan ook mijn persoonlijke theorie. De Sphinx bevindt zich onderaan aan het Giza plateau. De drie koningspiramiden bv. bevinden zich een stuk verder en vooral hoger. Water zoekt steeds het laagste punt, dit is een fysische wet die ook in Giza geldt. De Sphinx heeft zich altijd in een soort kom bevonden met daarrond een muur (in het Engels 'enclosure wall'). Ik ben ervan overtuigd dat deze muur niet alleen diende om dit heiligdom af te schermen van de buitenwereld (enkel priesters hadden toegang) maar ook als waterkering voor regenwater dat van het bovenliggende plateau stroomde. Zolang de erediensten onderhouden werden, werd ook de muur onderhouden. Eens een site verlaten wordt doet de Natuur snel haar werk. De Sphinx ving millenia lang afgevoerd regenwater op en stond regelmatig bijna volledig onder water. De geulen in de muur rond de Sphinx bewijzen overduidelijk dat duizenden jaren lang regenwater van het bovenliggende plateau langzaam over de muur stroomde in de Sphinx-kom en vormde zo deze geulen, ook op de Sphinx, omdat de Sphinx-kom door water verzadigd (gevuld) werd.
Op 11-08-2009 8:31:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Maan zei ;

'Hij (Cayce dus) was het die voor het eerst, in het begin van de jaren '30, sprak van de verborgen "Hall of Records" onder de Sfinx'.

Hohoho, nee hoor ! Het geloof dat er onder de Sphinx ruimtes zouden zijn gaat al zo ver terug als Plinius de Oudere (23-79 na C.) ;

'The origins of the story about the "Hall of Records" are unknown, though the idea that there is a cavity around the sphinx dates back to Pliny the Elder. In Pliny's Natural History, he states that "[the Egyptians] are of the opinion that a King Harmais is buried inside it."

Uit (onder de titel 'Description', 1ste alinea) ;

http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_of_Records
Nog eens een bewijs dat Cayceke altijd gebruik maakte van ideeën/theoriën/gegevens die al bestonden ..... zoals alle 'zieners' (haha) trouwens .....
Op 11-08-2009 8:43:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Firefox:

Nog eens een bewijs dat Cayceke altijd gebruik maakte van ideeën/theoriën/gegevens die al bestonden ..... zoals alle 'zieners' (haha) trouwens .....

Dat is pas bewijs als je het er bewijs van maakt. En dan zo'n bewijs dat weinig last heeft van bewijslast.
United as one. Divided by zero.
Op 11-08-2009 8:53:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

-knip-
De Sphinx ving millenia lang afgevoerd regenwater op en stond regelmatig bijna volledig onder water. De geulen in de muur rond de Sphinx bewijzen overduidelijk dat duizenden jaren lang regenwater van het bovenliggende plateau langzaam over de muur stroomde in de Sphinx-kom en vormde zo deze geulen, ook op de Sphinx, omdat de Sphinx-kom door water verzadigd (gevuld) werd.

Als je stelt dat er duizenden jaren lang regenwater werd afgevoerd, kom je toch al gauw op een datering van 7000 tot 10.000 Vchr.
Onderschriften zeggen niets
Op 11-08-2009 13:07:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

-knip-
De Sphinx ving millenia lang afgevoerd regenwater op en stond regelmatig bijna volledig onder water. De geulen in de muur rond de Sphinx bewijzen overduidelijk dat duizenden jaren lang regenwater van het bovenliggende plateau langzaam over de muur stroomde in de Sphinx-kom en vormde zo deze geulen, ook op de Sphinx, omdat de Sphinx-kom door water verzadigd (gevuld) werd.

Als je stelt dat er duizenden jaren lang regenwater werd afgevoerd, kom je toch al gauw op een datering van 7000 tot 10.000 Vchr.


Enig idee hoeveel neerslag er viel gedurende de 4.500 jaar sinds de 4de Dynastie, zélfs in een ariede klimaat ? 4.500 jaar is evengoed duizenden jaren ..... Bij het uiteenzetten van mijn theorie hierboven ben ik trouwens nog iets (heel belangrijks) vergeten. Het water dat van het bovenliggende plateau naar de site van de Sphinx afgevoerd werd, bevatte nl. uiteraard ook ... zand. Stromend water dat constant zand verplaatst, en dan nog fijn woestijnzand dat rijk is aan kwarts, verhoogt de eroderende werking van het water in aanzienlijke mate. Vandaar de diepe geulen in zowel de enclosure wall als in het monument zelf. Zo eenvoudig is het, volgens mij. En de aanwezige artefacten op het Giza plateau, die maximum tot de 1ste Dynastie teruggaan, ondersteunen de visie dat de Sphinx niet ouder is dan 5.100 jaar, een visie die dan nog eens sterk onderbouwd wordt door de totale afwezigheid van Giza-artefacten met een ouderdom van 10.000 jaar of meer.
Op 11-08-2009 14:34:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
3.14po:

Firefox:

Nog eens een bewijs dat Cayceke altijd gebruik maakte van ideeën/theoriën/gegevens die al bestonden ..... zoals alle 'zieners' (haha) trouwens .....

Dat is pas bewijs als je het er bewijs van maakt. En dan zo'n bewijs dat weinig last heeft van bewijslast.


Het werd al vele malen bewezen dat zogenaamde 'zieners' grote voorkennis hadden, bv. door brieven van mensen die bij hen op 'raadpleging' zouden komen, door informanten, enz.

Op 11-08-2009 14:41:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Feng Shui:

Firefox:

-knip-
De Sphinx ving millenia lang afgevoerd regenwater op en stond regelmatig bijna volledig onder water. De geulen in de muur rond de Sphinx bewijzen overduidelijk dat duizenden jaren lang regenwater van het bovenliggende plateau langzaam over de muur stroomde in de Sphinx-kom en vormde zo deze geulen, ook op de Sphinx, omdat de Sphinx-kom door water verzadigd (gevuld) werd.

Als je stelt dat er duizenden jaren lang regenwater werd afgevoerd, kom je toch al gauw op een datering van 7000 tot 10.000 Vchr.


Enig idee hoeveel neerslag er viel gedurende de 4.500 jaar sinds de 4de Dynastie, zélfs in een ariede klimaat ? 4.500 jaar is evengoed duizenden jaren .....


Ga je nou weer proberen onzin te verkopen om je gelijk te halen? Heb jij wel enig idee hoeveel regen er viel? Het klimaat daar is de afgelopen 5000 jaar min of meer hetzelfde. Zo rond 8000 voor Christus veranderde het klimaat dat leidde tot uitdroging en uiteindelijk vormde zich de woestijn in 2500 vChr. (Sahara). Ook nu regent het zeer weinig. Vaak minder dan 1mm per jaar en op sommige plekken heeft het al tientallen jaren niet geregend.
Jouw argument dat de erosie ontstaan is door de regen is dus onzinnig en onmogelijk.
Onderschriften zeggen niets
Op 12-08-2009 7:40:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

Feng Shui:

Firefox:

-knip-
De Sphinx ving millenia lang afgevoerd regenwater op en stond regelmatig bijna volledig onder water. De geulen in de muur rond de Sphinx bewijzen overduidelijk dat duizenden jaren lang regenwater van het bovenliggende plateau langzaam over de muur stroomde in de Sphinx-kom en vormde zo deze geulen, ook op de Sphinx, omdat de Sphinx-kom door water verzadigd (gevuld) werd.

Als je stelt dat er duizenden jaren lang regenwater werd afgevoerd, kom je toch al gauw op een datering van 7000 tot 10.000 Vchr.


Enig idee hoeveel neerslag er viel gedurende de 4.500 jaar sinds de 4de Dynastie, zélfs in een ariede klimaat ? 4.500 jaar is evengoed duizenden jaren .....


Ga je nou weer proberen onzin te verkopen om je gelijk te halen? Heb jij wel enig idee hoeveel regen er viel? Het klimaat daar is de afgelopen 5000 jaar min of meer hetzelfde. Zo rond 8000 voor Christus veranderde het klimaat dat leidde tot uitdroging en uiteindelijk vormde zich de woestijn in 2500 vChr. (Sahara). Ook nu regent het zeer weinig. Vaak minder dan 1mm per jaar en op sommige plekken heeft het al tientallen jaren niet geregend.
Jouw argument dat de erosie ontstaan is door de regen is dus onzinnig en onmogelijk.


Wel, de archeologische context onderbouwt mijn theorie hoor, dat zien jullie steeds weer over het hoofd ... Indien het juist is dat de Sahara zich in Egypte vormde rond 2.500 vC, (tja, mooi in de 4de Dynastie dus ...), en wetende dat Giza geen artefacten levert ouder dan de 1ste Dynastie (dus ouder dan 3.100 vC), dan MOET de water/zand-erosie wel pas vanaf maximum 3.100 vC opgetreden zijn. Er zijn simpelweg geen oudere artefacten gevonden, dus waren er te Giza geen culturen die 10.000 jaar geleden de Sphinx hadden kunnen bouwen en kon dit monument dus ook niet vanaf 10.000 jaar geleden door water/zand-erosie bewerkt worden.

(vervolg hieronder)
(bericht gewijzigd op 12-8-2009 8:16:38)
Op 12-08-2009 8:10:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)

Wat de neerslag betreft ga je volgens mij te veel af op de huidige situatie. Draai of keer het zoveel je wilt, 4.500 jaar is en blijft een lange periode, een tijdspanne waarin gemakkelijk vochtigere perioden kunnen opgetreden zijn, zelfs in een ariede klimaat.

Hieronder het geologische profiel van de Mokattam Formatie te Giza en bemerk het hoogteverschil tussen de piramiden en de Sphinx, ongeveer 35 meter, dat zegt toch wel genoeg over de invloed van de plaatselijke water/zandhuishouding op de Sphinx gedurende minstens 5.000 jaar ;

Uit ;
http://www.touregypt.net/featurestories/giza.htm
Hieronder een alinea uit hetzelfde artikel als hierboven (onder de titel 'Another view of Giza) ;
'Though the three Great Pyramids are the most famous and prominent monuments at Giza, the site has actually been a Necropolis almost since the beginning of Pharaonic Egypt. A tomb just on the outskirts of the Giza site dates from the reign of the First Dynasty Pharaoh Wadj (Djet), and jar sealings discovered in a tomb in the southern part of Giza mention the Second Dynasty Pharaoh Ninetjer'.
Nergens wordt melding gemaakt van oudere artefacten dan de 1ste Dynasty. Dat is nu eenmaal de realiteit van de archeologische context te Giza ..... Het gaat trouwens niet alleen over de Sphinx. Dit monument had ook een tempelcomplex, wat dus op erediensten wijst en dus op regelmatig bezoek van priesters, farao’s, enz.. Stel dat dit enorme complex reeds in 10.000 vC bestond, dan had dit druk bezochte religieuze centrum toch minstens de eenvoudigste artefacten (bv. potscherven, kruiken) uit die periode moeten leveren.


(bericht gewijzigd op 12-8-2009 8:45:30)
Op 12-08-2009 8:16:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui: @ Firefox

Jij kan natuurlijk ook draaien zoveel je wilt. Maar het ontbreken van de door jouw zo gewilde artefacten doet natuurlijk niets af aan het geologische en klimatologische bewijs dat de erosiesporen aan de sfinx en de 'enclosure walls' eerder moeten zijn ontstaan. Ik heb trouwens ook al eerder erop gewezen dat elk artefact dat wordt gevonden automatisch wordt toegeschreven aan de ons bekende beschavingen. Helaas zijn potscherven niet te dateren anders dan door te vergelijken met reeds bekend materiaal, of de grondlagen waarin zij worden gevonden. De grondlagen worden gedateerd door de artefacten die worden gevonden. Een cirkelredenatie dus waardoor het dateren in twijfel kan worden getrokken. Het kan natuurlijk best zo zijn dat de eerste dynastiën hun potten e.d. op dezelfde wijze maakten als de oudere volkeren. Bewijzen van menselijke beschaving in de zuidwestelijke hoek van Egypte dateren ook al uit 8000 vChr.
Het niet als zodanig herkennen van artefacten van oudere volkeren is natuurlijk geen bewijs dat ze er niet geweest zijn. Ze kunnen ook zijn vergaan of nog niet zijn ontdekt.
Vooralsnog is de geologische context de sterkste aanwijzing voor de ouderdom van de sfinx, welke niet zo makkelijk te weerleggen is.
(bericht gewijzigd op 12-8-2009 10:44:33)
Onderschriften zeggen niets
Op 12-08-2009 10:44:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Feng Shui schreef ;

‘Jij kan natuurlijk ook draaien zoveel je wilt. Maar het ontbreken van de door jouw zo gewilde artefacten doet natuurlijk niets af aan het geologische en klimatologische bewijs dat de erosiesporen aan de sfinx en de 'enclosure walls' eerder moeten zijn ontstaan’.
Het naakte en harde feit dat men gebruik moet maken van de ‘geologische context’ om de Sphinx te dateren, juist omdat elke archeologische context ontbreekt, ontkracht juist àlle theoriën over een Proto-Dynastieke of zelfs Predynastieke Sphinx …
Feng Shui schreef ;

‘Ik heb trouwens ook al eerder erop gewezen dat elk artefact dat wordt gevonden automatisch wordt toegeschreven aan de ons bekende beschavingen’.
Dat is helemaal niet zo. Het hangt ervan af in welk horizontaal niveau een artefact gevonden wordt. Stel dat te Giza een artefact ver onder het niveau van de artefact-houdende lagen van de 1ste Dynastie gevonden wordt (wat men logischerwijze kan verwachten van artefacten die bv. 10.000 jaar oud zijn, zie verder onder ‘superpositie-princiepe), dan zal men dit zeker niet automatisch aan Dynastiek Egypte toewijzen !
Feng Shui schreef ;

‘Helaas zijn potscherven niet te dateren anders dan door te vergelijken met reeds bekend materiaal, of de grondlagen waarin zij worden gevonden. De grondlagen worden gedateerd door de artefacten die worden gevonden’.
Potscherven zijn prima dateerbaar, indien zij tezamen met houtskool (van pottenbakkersovens, bakkerij-ovens, smidsevuren, enz.) of ander organisch materiaal worden aangetroffen. En hier heb je geen geluk ; te Giza werden de arbeidersdorpen ontdekt die zich rond de piramide-werf van Khufu bevonden mét meerdere houtskoolhaarden in situ. In deze dorpen werd dan ook vrijwel alles gemaakt dat nodig was voor de piramidebouw en voor de betrokken arbeiders, behalve de kalksteenblokken voor de piramide natuurlijk, die in groeven vlakbij werden gewonnen.

(vervolg hieronder)
Op 12-08-2009 14:53:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)
Er werden bv. verschillende bakkerijen ontdekt, die en masse brood bakten voor de duizenden piramidebouwers. Koolstofdatering van deze antieke vuurplaatsen levert een 4de Dynastie-ouderdom op. Het superpositie-princiepe in de geologie en in de archeologie stelt dat een laag die zich onder een andere laag bevindt logischerwijze de oudste is (dus eerst afgezet is). Stel dat te Giza artefacten van de 4de Dynastie zich op een diepte van 5 meter bevinden, dan zullen artefacten van de 3de Dynastie (een oudere dynastie dus) zich onder dit niveau bevinden, dus op méér dan 5 meter diepte. Er zijn inderdaad Egyptische cultuurlagen gevonden met een ouderdom van 10.000 jaar, maar (tot nu toe) spijtig genoeg niet te Giza, waar de Sphinx uitgehouwen werd. De lagen onder de artefact-houdende lagen van de 1ste Dynastie te Giza zijn steriel (niet artefact-houdend). Zolang geen artefacten met een ouderdom van 10.000 jaar in archeologisch verband met de Sphinx gevonden worden, is een cultuur die dit monument toen zou gebouwd hebben onbestaande, net zoals ‘Atlantis’ niet bestaan heeft, totdat correleerbare artefacten ontdekt worden.

Feng Shui schreef ;

‘Vooralsnog is de geologische context de sterkste aanwijzing voor de ouderdom van de sfinx, welke niet zo makkelijk te weerleggen is’.
Deze is integendeel zéér gemakkelijk te weerleggen, o.a. door het feit dat de greppel (kom) waarin de Sphinx uitgehouwen werd gedurende millenia al het water (inclusief zand) dat van het minstens 30 meter hoger liggende plateau op natuurlijke wijze afgevoerd werd, als laagste punt in de omgeving opgevangen heeft en dus, logischerwijze, bijna constant met zandhoudend water moet verzadigd geweest zijn.
(vervolg hieronder)

Op 12-08-2009 14:55:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)
Wat meestal ook over het hoofd gezien wordt is het nefaste, zandstralende effect dat de wind millenia lang op de poreuze en dus zachte kalksteenlagen van de Sphinx gehad heeft, kalksteenlagen die veel zachter waren dan de kalksteenlagen waaruit de blokken van de koningspiramiden gewonnen werden. Het gaat hier dus niet alleen om watererosie, maar om een combinatie water+zand/wind+zand-erosie.

Op 12-08-2009 14:56:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:


Nergens wordt melding gemaakt van oudere artefacten dan de 1ste Dynasty. Dat is nu eenmaal de realiteit van de archeologische context te Giza .....


En hier wringt de schoen nu juist. De echte realiteit kan anders zijn.

Dat men geen artefacten vind van ~10.000 jaar geleden vind ik niet zo wonderlijk; Die beschaving kan toch ook gewoon langzaam overgevloeid zijn naar wat wij kennen als eerste dynastie?

Jammer dat de bibliotheek van Alexandrië afgebrand was anders zouden we hier mogelijk meer van hebben weten. (??)

(bericht gewijzigd op 12-8-2009 15:13:12)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 12-08-2009 15:10:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Maan:

Firefox:


Nergens wordt melding gemaakt van oudere artefacten dan de 1ste Dynasty. Dat is nu eenmaal de realiteit van de archeologische context te Giza .....


En hier wringt de schoen nu juist. De echte realiteit kan anders zijn.

Dat men geen artefacten vind van ~10.000 jaar geleden vind ik niet zo wonderlijk; Die beschaving kan toch ook gewoon langzaam overgevloeid zijn naar wat wij kennen als eerste dynastie?


Mee eens. Zeker omdat de klassieke geschiedenis ons vertelt dat enkele stammen zich verenigden en ze eensklaps met een toonbeeld van beschaving kwamen. De kennis die de eerste dynastieen leek te hebben was nogal erg veel om plots uit het niets te komen.
(bericht gewijzigd op 12-8-2009 15:14:19)
United as one. Divided by zero.
Op 12-08-2009 15:14:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:


Nergens wordt melding gemaakt van oudere artefacten dan de 1ste Dynasty. Dat is nu eenmaal de realiteit van de archeologische context te Giza .....


En hier wringt de schoen nu juist. De echte realiteit kan anders zijn.

Dat men geen artefacten vind van ~10.000 jaar geleden vind ik niet zo wonderlijk; Die beschaving kan toch ook gewoon langzaam overgevloeid zijn naar wat wij kennen als eerste dynastie?

Jammer dat de bibliotheek van Alexandrië afgebrand was anders zouden we hier mogelijk meer van hebben weten. (??)


Ahahaha ... Een enorme sphinx annex tempelcomplex van 10.000 jaar oud dat geen enkel, ietsiepietsie klein artefactje nagelaten heeft ? Leefde die cultuur dan zonder enig afval (artefacten dus) achter te laten ... ? Komaan jong !

En zeg nu niet dat artefacten met een ouderdom van 10.000 jaar automatisch vergaan zijn he ! Ik kan je legio voorbeelden geven van artefacten met die ouderdom, én nog veel ouder .....
Op 12-08-2009 15:17:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

(vervolg van hierboven)
Wat meestal ook over het hoofd gezien wordt is het nefaste, zandstralende effect dat de wind millenia lang op de poreuze en dus zachte kalksteenlagen van de Sphinx gehad heeft, kalksteenlagen die veel zachter waren dan de kalksteenlagen waaruit de blokken van de koningspiramiden gewonnen werden. Het gaat hier dus niet alleen om watererosie, maar om een combinatie water+zand/wind+zand-erosie.

Nou kom je weer met onzin!
Erosie van zand en wind ziet er heel anders uit. Deze is namelijk horizontaal. De erosie op de 'enclosure walls' is duidelijk verticaal en kan niet anders dan toegeschreven worden aan GROTE hoeveelheden water. Het kleine beetje water wat er gevallen is in de afgelopen millenia is ONVOLDOENDE om een dergelijke erosie te veroorzaken. Je hebt het hier over zeer veel water dat langere tijd moet zijn gevallen om die erosie sporen te veroorzaken. Je kan dan wel volhouden dat al het regenwater (die ene milimeter regen per vierkante meter per jaar) zich verzameld heeft rondom de sfinx, maar dat is niet voldoende voor dergelijke erosiesporen.
Onderschriften zeggen niets
Op 12-08-2009 15:38:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

(vervolg van hierboven)
Wat meestal ook over het hoofd gezien wordt is het nefaste, zandstralende effect dat de wind millenia lang op de poreuze en dus zachte kalksteenlagen van de Sphinx gehad heeft, kalksteenlagen die veel zachter waren dan de kalksteenlagen waaruit de blokken van de koningspiramiden gewonnen werden. Het gaat hier dus niet alleen om watererosie, maar om een combinatie water+zand/wind+zand-erosie.

Nou kom je weer met onzin!
Erosie van zand en wind ziet er heel anders uit. Deze is namelijk horizontaal. De erosie op de 'enclosure walls' is duidelijk verticaal en kan niet anders dan toegeschreven worden aan GROTE hoeveelheden water. Het kleine beetje water wat er gevallen is in de afgelopen millenia is ONVOLDOENDE om een dergelijke erosie te veroorzaken. Je hebt het hier over zeer veel water dat langere tijd moet zijn gevallen om die erosie sporen te veroorzaken. Je kan dan wel volhouden dat al het regenwater (die ene milimeter regen per vierkante meter per jaar) zich verzameld heeft rondom de sfinx, maar dat is niet voldoende voor dergelijke erosiesporen.


Uiteraard verloopt wind-erosie hoofdzakelijk horizontaal. Dat weet ik ook wel ! Je hebt het over de enclosure wall, maar mijn quote die je aangeeft vermeldt de enclosure wall niet eens ...

Daarbij, ik zeg het nog eens. Het gaat om water verzadigd met zand, wat de eroderende werking nog versterkt. Wat de Sphinx zelf betreft, veel neerslag hoeft er echt niet gevallen te zijn. De Sphinx bevindt zich in een kom. Op een paar eeuwen tijd moet die kom volgelopen zijn, met water en zand. Er bestaan trouwens tekeningen en foto's van een totaal toegedekte Sphinx (uit begin 19de eeuw denk ik).

En waaruit leid je dan af dat gedurende het Oude Koninkrijk en daarna slechts 1mm neerslag viel ? Uit de huidige situatie ? Sorry, niet relevant, en dat zou je toch moeten begrijpen ?


(bericht gewijzigd op 12-8-2009 16:03:43)
Op 12-08-2009 16:03:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

Maan:

Firefox:


Nergens wordt melding gemaakt van oudere artefacten dan de 1ste Dynasty. Dat is nu eenmaal de realiteit van de archeologische context te Giza .....


En hier wringt de schoen nu juist. De echte realiteit kan anders zijn.

Dat men geen artefacten vind van ~10.000 jaar geleden vind ik niet zo wonderlijk; Die beschaving kan toch ook gewoon langzaam overgevloeid zijn naar wat wij kennen als eerste dynastie?

Jammer dat de bibliotheek van Alexandrië afgebrand was anders zouden we hier mogelijk meer van hebben weten. (??)


Ahahaha ... Een enorme sphinx annex tempelcomplex van 10.000 jaar oud dat geen enkel, ietsiepietsie klein artefactje nagelaten heeft ? Leefde die cultuur dan zonder enig afval (artefacten dus) achter te laten ... ? Komaan jong !


Jij ruimt je rommel nooit op? De Piramiden werden oorspronkelijk bedekt met een gladde kalksteen laag, waardoor het zijn mooie strakke uiterlijk kreeg. In latere tijden is deze laag eraf gehaald voor waarschijnlijk het gebruik in tempels, huizen en dergelijke. Zo vrees ik ook dat er een hoop historisch waardevolle zaken uit de Grote Piramide zijn verdwenen. (Hoe werd deze verlicht eigenlijk? Fakkels kon men niet gebruiken aangezien er geen roetsporen op het plafond te vinden zijn.)

Stel dat de Egyptenaren van vandaag de dag gewoon die piramides, de sfinx en alle "artefacten" opgeruimd hadden zodat ze meer plaats hadden om op te bouwen, zou je dan later zeggen dat het er nooit geweest is omdat er geen artefacten van zijn gevonden? Dat er geen artefacten van 10.000 jaar oud zijn wil niet meteen zeggen dat deze bouwsels niet in deze tijd gebouwd kunnen zijn. En misschien waren dit ook maar afgelegen bouwsels.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 12-08-2009 20:44:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Maan:

Firefox:

Maan:

Firefox:


Nergens wordt melding gemaakt van oudere artefacten dan de 1ste Dynasty. Dat is nu eenmaal de realiteit van de archeologische context te Giza .....


En hier wringt de schoen nu juist. De echte realiteit kan anders zijn.

Dat men geen artefacten vind van ~10.000 jaar geleden vind ik niet zo wonderlijk; Die beschaving kan toch ook gewoon langzaam overgevloeid zijn naar wat wij kennen als eerste dynastie?

Jammer dat de bibliotheek van Alexandrië afgebrand was anders zouden we hier mogelijk meer van hebben weten. (??)


Ahahaha ... Een enorme sphinx annex tempelcomplex van 10.000 jaar oud dat geen enkel, ietsiepietsie klein artefactje nagelaten heeft ? Leefde die cultuur dan zonder enig afval (artefacten dus) achter te laten ... ? Komaan jong !


Jij ruimt je rommel nooit op? De Piramiden werden oorspronkelijk bedekt met een gladde kalksteen laag, waardoor het zijn mooie strakke uiterlijk kreeg. In latere tijden is deze laag eraf gehaald voor waarschijnlijk het gebruik in tempels, huizen en dergelijke. Zo vrees ik ook dat er een hoop historisch waardevolle zaken uit de Grote Piramide zijn verdwenen. (Hoe werd deze verlicht eigenlijk? Fakkels kon men niet gebruiken aangezien er geen roetsporen op het plafond te vinden zijn.)

Stel dat de Egyptenaren van vandaag de dag gewoon die piramides, de sfinx en alle "artefacten" opgeruimd hadden zodat ze meer plaats hadden om op te bouwen, zou je dan later zeggen dat het er nooit geweest is omdat er geen artefacten van zijn gevonden? Dat er geen artefacten van 10.000 jaar oud zijn wil niet meteen zeggen dat deze bouwsels niet in deze tijd gebouwd kunnen zijn. En misschien waren dit ook maar afgelegen bouwsels.


De GP wérd niet verlicht, zij werd verzegeld nadat de farao erin begraven was, in zijn sarcofaag. De bedoeling was dat een piramide nooit meer geopend werd.
Op 12-08-2009 23:48:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Totaal andere informatie dan die van Edgar Cayce, Mark Lehner of Graham Hancock over de Grote Piramide en de Sfinx staat in Het Pleiadisch Plan (1995) van Barbara Hand Clow, 'gechanneld' in de koningskamer van de Grote Piramide.

De Grote Piramide en de Sfinx zijn gebouwd door de Siriërs, mannelijke goden van Sirius, en dienen als geometrische sterrenpoort. Onder de Grote Piramide bevindt zich een 'stellaire computer'. De Siriërs bouwden samen met Nibiruanen en Plejadiërs de Grote Piramide voor het eerst in 10.800 vC en herbouwden hem in 2450 vC. Bij de herbouw overtrokken ze hem met witte kalksteen en zetten ze voor de piramide een Sirisch ziener (de Sfinx) neer, die zijn blik gericht heeft op Orion.

De Siriërs hadden de Sfinx gecreëerd in 17.800 vC en deze grondde de baan van de Zon door de Fotonengordel in het Leeuwtijdperk, van 10.800 tot 8640 vC.

Toen de Grote Piramide voor het eerst werd opgetrokken in 10.800 vC, werd hij neergezet over een oude Sirische heilige tempel die in 16.000 vC was gebouwd. In het binnenste van de piramide werd de hoofddoorgang van de oude tempel onder de piramide uitgelijnd met Alcyone, om de 26.000-jarige Plejadische cyclus te stabiliseren.


(bericht gewijzigd op 13-8-2009 1:12:12)
Op 13-08-2009 1:06:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

En waaruit leid je dan af dat gedurende het Oude Koninkrijk en daarna slechts 1mm neerslag viel ? Uit de huidige situatie ? Sorry, niet relevant, en dat zou je toch moeten begrijpen ?

Het klimaat is de afgelopen 5000 jaar niet meer veranderd.
Het is gemiddeld iets meer regen dan ik eerder had opgegeven, bij Caïro namelijk 10mm per jaar, maar dat is net zoveel als bij ons op een regenachtige dag. http://www.klimaatinfo.nl/egypte/

Onderschriften zeggen niets
Op 13-08-2009 8:03:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

En waaruit leid je dan af dat gedurende het Oude Koninkrijk en daarna slechts 1mm neerslag viel ? Uit de huidige situatie ? Sorry, niet relevant, en dat zou je toch moeten begrijpen ?

Het klimaat is de afgelopen 5000 jaar niet meer veranderd.
Het is gemiddeld iets meer regen dan ik eerder had opgegeven, bij Caïro namelijk 10mm per jaar, maar dat is net zoveel als bij ons op een regenachtige dag. http://www.klimaatinfo.nl/egypte/


Je snapt het nog altijd niet hoor. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid neerslag, maar om het feit dat de Sphinx-kom al het van het plateau afgevoerde water en zand opving en 'stockeerde', juist omdat het een laagliggende kom is.
Op 13-08-2009 8:27:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Totaal andere informatie dan die van Edgar Cayce, Mark Lehner of Graham Hancock over de Grote Piramide en de Sfinx staat in Het Pleiadisch Plan (1995) van Barbara Hand Clow, 'gechanneld' in de koningskamer van de Grote Piramide.

De Grote Piramide en de Sfinx zijn gebouwd door de Siriërs, mannelijke goden van Sirius, en dienen als geometrische sterrenpoort. Onder de Grote Piramide bevindt zich een 'stellaire computer'. De Siriërs bouwden samen met Nibiruanen en Plejadiërs de Grote Piramide voor het eerst in 10.800 vC en herbouwden hem in 2450 vC. Bij de herbouw overtrokken ze hem met witte kalksteen en zetten ze voor de piramide een Sirisch ziener (de Sfinx) neer, die zijn blik gericht heeft op Orion.

De Siriërs hadden de Sfinx gecreëerd in 17.800 vC en deze grondde de baan van de Zon door de Fotonengordel in het Leeuwtijdperk, van 10.800 tot 8640 vC.

Toen de Grote Piramide voor het eerst werd opgetrokken in 10.800 vC, werd hij neergezet over een oude Sirische heilige tempel die in 16.000 vC was gebouwd. In het binnenste van de piramide werd de hoofddoorgang van de oude tempel onder de piramide uitgelijnd met Alcyone, om de 26.000-jarige Plejadische cyclus te stabiliseren.
'De Grote Piramide en de Sfinx zijn gebouwd door de Siriërs, mannelijke goden van Sirius,'

En ? Geloof jij dat wérkelijk ? Het gaat al fout in de eerste zin. Goden zijn nl. a-fysisch, zijn gefantaseerd door de mens, bestaan dus niet en kunnen dus geen monumenten bouwen .....

Wie gelooft dat nu ? Alleen kluppels zoals jij .....
Op 13-08-2009 8:35:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

Feng Shui:

Firefox:

En waaruit leid je dan af dat gedurende het Oude Koninkrijk en daarna slechts 1mm neerslag viel ? Uit de huidige situatie ? Sorry, niet relevant, en dat zou je toch moeten begrijpen ?

Het klimaat is de afgelopen 5000 jaar niet meer veranderd.
Het is gemiddeld iets meer regen dan ik eerder had opgegeven, bij Caïro namelijk 10mm per jaar, maar dat is net zoveel als bij ons op een regenachtige dag. http://www.klimaatinfo.nl/egypte/


Je snapt het nog altijd niet hoor. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid neerslag, maar om het feit dat de Sphinx-kom al het van het plateau afgevoerde water en zand opving en 'stockeerde', juist omdat het een laagliggende kom is.

Nee jij snapt het nog altijd niet. De erosie sporen zijn ontstaan door regenval niet door een overstroming, ophoping van water in de sfinx-kom of capilaire werking van het zand ten tijde dat de sfinx-kom was opgevuld met zand. De erosiesporen wijzen duidelijk op langdurige regenval. En dat vond plaats ver vòòr de eerste Dynastie.
Onderschriften zeggen niets
Op 13-08-2009 9:03:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:


'De Grote Piramide en de Sfinx zijn gebouwd door de Siriërs, mannelijke goden van Sirius,'

En ? Geloof jij dat wérkelijk ? Het gaat al fout in de eerste zin. Goden zijn nl. a-fysisch, zijn gefantaseerd door de mens, bestaan dus niet en kunnen dus geen monumenten bouwen .....

Wie gelooft dat nu ? Alleen kluppels zoals jij .....

Ik heb geen reden om Hand Clow per definitie niet te vertrouwen, hoewel sommige van haar verhalen heel sterk lijken en mogelijk lang niet alles waar is. In tegenstelling tot jou kan ik me niet voorstellen hoe mensen een grandioos bouwwerk als de Grote Piramide hebben neergezet, ondanks alle sprookjes die men ons wat dat betreft heeft geprobeerd wijs te maken. Zolang goedgelovigen als jij nog klakkeloos de verzinsels van Mark Lehner voor waarheid aannemen, om geen andere reden dan dat hij is afgestudeerd in de archeologie, blijft het nuttig de gechannelde verhalen van Barbara Hand Clow als tegenwicht aan te voeren.
(bericht gewijzigd op 13-8-2009 11:40:24)
Op 13-08-2009 11:39:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

Feng Shui:

Firefox:

En waaruit leid je dan af dat gedurende het Oude Koninkrijk en daarna slechts 1mm neerslag viel ? Uit de huidige situatie ? Sorry, niet relevant, en dat zou je toch moeten begrijpen ?

Het klimaat is de afgelopen 5000 jaar niet meer veranderd.
Het is gemiddeld iets meer regen dan ik eerder had opgegeven, bij Caïro namelijk 10mm per jaar, maar dat is net zoveel als bij ons op een regenachtige dag. http://www.klimaatinfo.nl/egypte/


Je snapt het nog altijd niet hoor. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid neerslag, maar om het feit dat de Sphinx-kom al het van het plateau afgevoerde water en zand opving en 'stockeerde', juist omdat het een laagliggende kom is.

Nee jij snapt het nog altijd niet. De erosie sporen zijn ontstaan door regenval niet door een overstroming, ophoping van water in de sfinx-kom of capilaire werking van het zand ten tijde dat de sfinx-kom was opgevuld met zand. De erosiesporen wijzen duidelijk op langdurige regenval. En dat vond plaats ver vòòr de eerste Dynastie.


Kijk. Na x aantal jaren heeft de wind de Sphinx-enclosure grotendeels met zand gevuld. Op basis van de archeologische context, de aanwezigheid van artefacten te Giza, is het mogelijk dat de Sphinx voor de 4de Dynastie gebouwd werd, nl. tijdens de 1ste Dynastie. Zo ver terug gaan de artefacten. Maar je kan niet doen alsof het vanaf de 1ste Dynastie echt geen spatje geregend heeft. Ook al werd het klimaat droger, gedurende die 5.000 (!) jaar kunnen meer vochtige perioden voorgekomen hebben. Je ziet de dingen te rechtlijnig ; vandaag zijn er woestijnen waar plots hevige slagregens kunnen optreden, die de wijde omgeving in bloei zetten. Kun je me verder eens een link bezorgen waarin wetenschappers aantonen dat lang voor de 1ste Dynastie het klimaat te Giza heel vochtig was ?

(vervolg hieronder)
Op 13-08-2009 15:10:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: (vervolg van hierboven)

Maar alle theoriën betr. de ouderdom van de Sphinx ten spijt, er kan een veel simpeler verklaring zijn voor de zware erosie-sporen, nl. ..... de Nijl.

De Sphinx en zijn tempel bevinden zich vlakbij de daltempel van Khafre. De twee tempels liggen zelfs vlak naast elkaar. De daltempels van alle Gizamiden hadden een kunstmatige aanleghaven om het mogelijk te maken mensen en goederen aan te voeren. Tijdens het verval van Giza is het heel goed mogelijk dat de Nijl, die een getijde-rivier is en dus buiten haar oevers treedt, de Sphinx-enclosure regelmatig binnendrong, omdat de muren van de kunstmatige havens vervielen. Gedurende het Oude Koninkrijk lag de Nijl trouwens veel dichter tegen het Giza-plateau dan vandaag. Wat ik eigenaardig vind is dat ik nog geen enkele keer een theorie in deze context gelezen heb ...
Op 13-08-2009 15:23:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:


'De Grote Piramide en de Sfinx zijn gebouwd door de Siriërs, mannelijke goden van Sirius,'

En ? Geloof jij dat wérkelijk ? Het gaat al fout in de eerste zin. Goden zijn nl. a-fysisch, zijn gefantaseerd door de mens, bestaan dus niet en kunnen dus geen monumenten bouwen .....

Wie gelooft dat nu ? Alleen kluppels zoals jij .....

Ik heb geen reden om Hand Clow per definitie niet te vertrouwen, hoewel sommige van haar verhalen heel sterk lijken en mogelijk lang niet alles waar is. In tegenstelling tot jou kan ik me niet voorstellen hoe mensen een grandioos bouwwerk als de Grote Piramide hebben neergezet, ondanks alle sprookjes die men ons wat dat betreft heeft geprobeerd wijs te maken. Zolang goedgelovigen als jij nog klakkeloos de verzinsels van Mark Lehner voor waarheid aannemen, om geen andere reden dan dat hij is afgestudeerd in de archeologie, blijft het nuttig de gechannelde verhalen van Barbara Hand Clow als tegenwicht aan te voeren.


'gechannelde verhalen' ! Hahahahahahahahahahahahahahahaha !

Verhaaltjes alleszins !

De Grote Piramide is een zeer menselijk monument, gebouwd door mensen dus, mensen die diep gelovig waren, en geloof verzet bergen. Lehner heeft met zijn 'NOVA pyramid building experiment' te Giza aangetoond dat 10 tot 12 man gemakkelijk een kalksteenblok van 2 ton konden verplaatsen.

Uit 'The Complete Pyramids', Mark Lehner, 2003, reviewed and reprinted edition, p. 224 ; 'And during the building of the NOVA pyramid, we found that 10-12 men could easily pull a 2-ton block mounted on a sledge up an inclined roadway'.

By the way, jij zegt dat ik 'goedgelovig' ben. Wat moet men dan van jou wel niet denken ? Jij gelooft nl. dat Goden piramiden bouwden en Goden bestaan niet eens fysisch, kunnen dus niets aanraken .....

(schaterlach ....., nee, 2 x schaterlach ...)
(bericht gewijzigd op 13-8-2009 16:02:27)
Op 13-08-2009 15:35:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Firefox:

(vervolg van hierboven)

Maar alle theoriën betr. de ouderdom van de Sphinx ten spijt, er kan een veel simpeler verklaring zijn voor de zware erosie-sporen, nl. ..... de Nijl.

De Sphinx en zijn tempel bevinden zich vlakbij de daltempel van Khafre. De twee tempels liggen zelfs vlak naast elkaar. De daltempels van alle Gizamiden hadden een kunstmatige aanleghaven om het mogelijk te maken mensen en goederen aan te voeren. Tijdens het verval van Giza is het heel goed mogelijk dat de Nijl, die een getijde-rivier is en dus buiten haar oevers treedt, de Sphinx-enclosure regelmatig binnendrong, omdat de muren van de kunstmatige havens vervielen. Gedurende het Oude Koninkrijk lag de Nijl trouwens veel dichter tegen het Giza-plateau dan vandaag. Wat ik eigenaardig vind is dat ik nog geen enkele keer een theorie in deze context gelezen heb ...

De nijl overstroomde niet genoeg om de sfinx te bereiken....daarom
Onderschriften zeggen niets
Op 13-08-2009 16:03:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Feng Shui:

Firefox:

(vervolg van hierboven)

Maar alle theoriën betr. de ouderdom van de Sphinx ten spijt, er kan een veel simpeler verklaring zijn voor de zware erosie-sporen, nl. ..... de Nijl.

De Sphinx en zijn tempel bevinden zich vlakbij de daltempel van Khafre. De twee tempels liggen zelfs vlak naast elkaar. De daltempels van alle Gizamiden hadden een kunstmatige aanleghaven om het mogelijk te maken mensen en goederen aan te voeren. Tijdens het verval van Giza is het heel goed mogelijk dat de Nijl, die een getijde-rivier is en dus buiten haar oevers treedt, de Sphinx-enclosure regelmatig binnendrong, omdat de muren van de kunstmatige havens vervielen. Gedurende het Oude Koninkrijk lag de Nijl trouwens veel dichter tegen het Giza-plateau dan vandaag. Wat ik eigenaardig vind is dat ik nog geen enkele keer een theorie in deze context gelezen heb ...

De nijl overstroomde niet genoeg om de sfinx te bereiken....daarom

Behalve wellicht tijdens het vroege pleistoceen:
http://74.125.77.132/search?q=cache:Rlsk9zUvSXAJ:mgu.bg/geoarchmin/naterials/64Manichev.pdf+sphinx+pleistocene&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&lr=lang_en|lang_nl&client=firefox-a
Maar ja, dat zou de sfinx weer ouder maken dan sommigen willen/kunnen geloven...
(bericht gewijzigd op 13-8-2009 16:12:23)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 13-08-2009 16:10:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Wat stof tot nadenken betreffende piramidebouw:
Team Nissan was trying to prove something and they were very confident. The Egyptian government gave their blessings to the project, which involved building a scale model of the Great Pyramid near the complex. But they ran into one intractable nightmare after another as they tried to quarry the blocks, move and position them. They could not begin to excavate the blocks of stone they planned on using for their small scale-model of the Great Pyramid with ancient tools- they turned to jackhammers. When they tried to ferry the blocks across the river on a primitive barge, they called in a modern ferry after their barge sank. Then they loaded the blocks onto wooden sledges and discovered they quickly became bogged down in the sand. They called trucks in to move the blocks to the site. Once at the site they could not manipulate the blocks into place and found, to their ultimate embarrassment, that they could not bring the four walls together into an apex despite the deployment of helicopters.
Nee, dank u.
Op 13-08-2009 16:54:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
tjerky:

Wat stof tot nadenken betreffende piramidebouw:
Team Nissan was trying to prove something and they were very confident. The Egyptian government gave their blessings to the project, which involved building a scale model of the Great Pyramid near the complex. But they ran into one intractable nightmare after another as they tried to quarry the blocks, move and position them. They could not begin to excavate the blocks of stone they planned on using for their small scale-model of the Great Pyramid with ancient tools- they turned to jackhammers. When they tried to ferry the blocks across the river on a primitive barge, they called in a modern ferry after their barge sank. Then they loaded the blocks onto wooden sledges and discovered they quickly became bogged down in the sand. They called trucks in to move the blocks to the site. Once at the site they could not manipulate the blocks into place and found, to their ultimate embarrassment, that they could not bring the four walls together into an apex despite the deployment of helicopters.Mogelijk niet hard genoeg geloofd in de verzinsels van Mark Lehner! Als zij allen net zo hard geloofd hadden in Mark als onze vriend Firefox, had je eens moeten zien hoeveel piramides achter elkaar verrezen waren!
Op 13-08-2009 17:12:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Firefox:

... Goden bestaan niet eens fysisch, kunnen dus niets aanraken .....

(schaterlach ....., nee, 2 x schaterlach ...)


Hoe weet jij dat ze niet fysiek zijn? Ben jij weleens een "God" tegengekomen dan? Je refereert naar een gefabriceerd verzinseltje.
Wel aangezien jij niet zo bekend bent met de interventie theorieën (Sitchin en co.) zal ik even wat toelichten: Mensen in primitieve culturen hebben het voor een handje om andere mensen in een gevorderd stadium (geavanceerde technologie enz.) als zodanige "goden" te bestempelen en te vereren. Dat zie je in "deze tijd" nog gebeuren bij sommige inheemse indianenvolken die bijvoorbeeld beelden maken van vliegtuigen en dergelijke.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 13-08-2009 18:43:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Feng Shui:

Firefox:

(vervolg van hierboven)

Maar alle theoriën betr. de ouderdom van de Sphinx ten spijt, er kan een veel simpeler verklaring zijn voor de zware erosie-sporen, nl. ..... de Nijl.

De Sphinx en zijn tempel bevinden zich vlakbij de daltempel van Khafre. De twee tempels liggen zelfs vlak naast elkaar. De daltempels van alle Gizamiden hadden een kunstmatige aanleghaven om het mogelijk te maken mensen en goederen aan te voeren. Tijdens het verval van Giza is het heel goed mogelijk dat de Nijl, die een getijde-rivier is en dus buiten haar oevers treedt, de Sphinx-enclosure regelmatig binnendrong, omdat de muren van de kunstmatige havens vervielen. Gedurende het Oude Koninkrijk lag de Nijl trouwens veel dichter tegen het Giza-plateau dan vandaag. Wat ik eigenaardig vind is dat ik nog geen enkele keer een theorie in deze context gelezen heb ...

De nijl overstroomde niet genoeg om de sfinx te bereiken....daarom


Jaja, haha ! De aanleghaven van de processieweg van Khafre lag logischerwijze vlakbij de daltempel (om dus gemakkelijk mensen en goederen te kunnen lossen), en deze daltempel lag vlak naast de Sphinxtempel. De Sphinx-enclosure is een kom. Een beetje verval van kademuren, tempelmuren en enclosure-muren is al genoeg om de Sphinx-site te laten onderlopen, zoals een kelder.

Maar soit, Feng Shuike, je blijft altijd zitten met het vervelende feit dat Giza 10.000 jaar geleden nog geen cultuur kende wegens, maar dat weet je ondertussen al, het ontbreken van ook maar het kleinste artefactje ... Geen artefacten is geen cultuur, zo simpel is het, zéker in het geval van een groot cultuscomplex dat heel regelmatig moet zijn bezocht voor erediensten en dus afval moet hebben geproduceerd (bv. een dienaar laat een kruik vallen en de scherven worden achteloos ergens weggeworpen).
Op 13-08-2009 18:52:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ja Horus:

Feng Shui:

Firefox:

(vervolg van hierboven)

Maar alle theoriën betr. de ouderdom van de Sphinx ten spijt, er kan een veel simpeler verklaring zijn voor de zware erosie-sporen, nl. ..... de Nijl.

De Sphinx en zijn tempel bevinden zich vlakbij de daltempel van Khafre. De twee tempels liggen zelfs vlak naast elkaar. De daltempels van alle Gizamiden hadden een kunstmatige aanleghaven om het mogelijk te maken mensen en goederen aan te voeren. Tijdens het verval van Giza is het heel goed mogelijk dat de Nijl, die een getijde-rivier is en dus buiten haar oevers treedt, de Sphinx-enclosure regelmatig binnendrong, omdat de muren van de kunstmatige havens vervielen. Gedurende het Oude Koninkrijk lag de Nijl trouwens veel dichter tegen het Giza-plateau dan vandaag. Wat ik eigenaardig vind is dat ik nog geen enkele keer een theorie in deze context gelezen heb ...

De nijl overstroomde niet genoeg om de sfinx te bereiken....daarom

Behalve wellicht tijdens het vroege pleistoceen:
http://74.125.77.132/search?q=cache:Rlsk9zUvSXAJ:mgu.bg/geoarchmin/naterials/64Manichev.pdf+sphinx+pleistocene&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&lr=lang_en|lang_nl&client=firefox-a
Maar ja, dat zou de sfinx weer ouder maken dan sommigen willen/kunnen geloven...


Het vroege Pleistoceen, dat is van 2.588.000 jaar tot 781.000 jaar geleden. In die tijdspanne leefden Australopithecus, Homo habilis en Homo erectus. Van Homo sapiens was zelfs nog geen sprake, en nog minder van Homo sapiens sapiens. Allé vooruit dan, 't is goe, omda gij het zijt ; de Sphinx werd door Australopithecus begonnen, door Homo habilis voltooid en gerestaureerd door Homo erectus ..... (haha ...). Probleem is natuurlijk, moest de Sphinx zelfs nog tijdens de allerlaatste jaren van het vroege Pleistoceen, dus rond 781.000 jaar geleden gebouwd zijn, wel dan was er al helemaal nikske van over gebleven ... Had je weer niet door hé ... !
Op 13-08-2009 19:01:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

Wat stof tot nadenken betreffende piramidebouw:
Team Nissan was trying to prove something and they were very confident. The Egyptian government gave their blessings to the project, which involved building a scale model of the Great Pyramid near the complex. But they ran into one intractable nightmare after another as they tried to quarry the blocks, move and position them. They could not begin to excavate the blocks of stone they planned on using for their small scale-model of the Great Pyramid with ancient tools- they turned to jackhammers. When they tried to ferry the blocks across the river on a primitive barge, they called in a modern ferry after their barge sank. Then they loaded the blocks onto wooden sledges and discovered they quickly became bogged down in the sand. They called trucks in to move the blocks to the site. Once at the site they could not manipulate the blocks into place and found, to their ultimate embarrassment, that they could not bring the four walls together into an apex despite the deployment of helicopters.Nissan Team ? Zo'n project moet door archeologen geleid worden, die kennis hebben van de werkwijze die de Oude Egyptenaren gebruikten. Zo zijn er aanvoerwegen ontdekt die bestonden uit houten rollers op een bepaalde afstand van elkaar en daar tussenin opgevuld met o.a. tafla. Lehner heeft in zijn NOVA-project zulke 'trackways' nagemaakt. De sleden waarop blokken tot 2.5 ton geladen werden en getrokken door 10 tot 20 man, zakten NIET in het zand, zoals bij het Nissan Team. Zoals altijd, bestudeer eerst de cultuur .....
Op 13-08-2009 19:15:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: In fact, Mr. Lehner set up an experiment to see if it was possible to quarry, move and lift an obelisk weighing one-tenth of what the largest Egyptian obelisks weighed. It was filmed by NOVA and was an utter failure. The team's master stonemason could not quarry the 35-ton obelisk so a bulldozer was called in. They could not move it using the methods they claimed the ancients used so a truck was called in. These failures represent a turning a point in the long-standing debate. Lehner actually confirmed what a Japanese team, funded by Nissan had already learned in 1979, it is not possible to duplicate what the ancients did using primitive tools and methods.

Nee, dank u.
Op 13-08-2009 19:41:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Iedereen schijnt hier de waarheid in pacht te hebben over het onderwerp.
De trieste waarheid is, dat de mens nogal arrogant uit de hoek kan komen, zelfs over dingen die 2000 x ouder zijn dan hemzelf.

Hier gelijk over krijgen is een illusie, ook al denk je dat alleen JIJ het bij het rechte eind hebt.

Maar ga gerust door met de discussie, hoor!
Op 13-08-2009 20:03:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Firefox:

... Goden bestaan niet eens fysisch, kunnen dus niets aanraken .....

(schaterlach ....., nee, 2 x schaterlach ...)


Hoe weet jij dat ze niet fysiek zijn? Ben jij weleens een "God" tegengekomen dan? Je refereert naar een gefabriceerd verzinseltje.
Wel aangezien jij niet zo bekend bent met de interventie theorieën (Sitchin en co.) zal ik even wat toelichten: Mensen in primitieve culturen hebben het voor een handje om andere mensen in een gevorderd stadium (geavanceerde technologie enz.) als zodanige "goden" te bestempelen en te vereren. Dat zie je in "deze tijd" nog gebeuren bij sommige inheemse indianenvolken die bijvoorbeeld beelden maken van vliegtuigen en dergelijke.


De entiteit die Barbara Hand Clow in de koningskamer van de Grote Piramide influisterde over de goddelijke Siriërs, bouwers van de Grote Piramide in 10.800 vC, noemt zichzelf Satya, Bewaarder van de Bibliotheek van Alcyone, de centrale ster van de Plejaden. Deze Satya presenteert zichzelf ook als godin, en allesbehalve een primitieve, hoewel Satya niet vies is van goede sex en derhalve onze Belgische boekhouder Firefox via uitwisseling van tantrische energieën wellicht weer op het goede spoor zou kunnen brengen. Maar het blijft oppassen geblazen! Credo Mutwa, de Zulu shamaan, vertelde dat hij als jongeman ontvoerd is door een UFO en aan boord gedwongen tot sex met een buitenaardse vrouw. Aan deze gebeurtenis heeft Credo Mutwa bijna twee jaar lang brandende pijn aan zijn geslachtsdeel overgehouden.
Op 13-08-2009 20:10:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Maan:

Firefox:

Maan:

Dat men geen artefacten vind van ~10.000 jaar geleden vind ik niet zo wonderlijk; Die beschaving kan toch ook gewoon langzaam overgevloeid zijn naar wat wij kennen als eerste dynastie?

Jammer dat de bibliotheek van Alexandrië afgebrand was anders zouden we hier mogelijk meer van hebben weten. (??)


...


Jij ruimt je rommel nooit op? De Piramiden werden oorspronkelijk bedekt met een gladde kalksteen laag, waardoor het zijn mooie strakke uiterlijk kreeg. In latere tijden is deze laag eraf gehaald voor waarschijnlijk het gebruik in tempels, huizen en dergelijke. Zo vrees ik ook dat er een hoop historisch waardevolle zaken uit de Grote Piramide zijn verdwenen. (Hoe werd deze verlicht eigenlijk? Fakkels kon men niet gebruiken aangezien er geen roetsporen op het plafond te vinden zijn.)

Stel dat de Egyptenaren van vandaag de dag gewoon die piramides, de sfinx en alle "artefacten" opgeruimd hadden zodat ze meer plaats hadden om op te bouwen, zou je dan later zeggen dat het er nooit geweest is omdat er geen artefacten van zijn gevonden? Dat er geen artefacten van 10.000 jaar oud zijn wil niet meteen zeggen dat deze bouwsels niet in deze tijd gebouwd kunnen zijn. En misschien waren dit ook maar afgelegen bouwsels.
In Nexus Vol. 16, No 4, June/July 2009, p 41-46 staat een artikel van Hrvoje Zujic, Tesla Technology and Pyramid Power.
Zujic: "The Earth's negative field is the greatest and most dense at the apex of the pyramid. At the top of the Great Pyramid there is a voltage of 14,600 V.

The Great Pyramid has its own electric capacity, the ability to accumulate a certain amount of electric charge. If too much electric charge is brought to the pyramid, the excess discharges at the top of the pyramid. According to word of mouth, the apex of the Great Pyramid originally consisted of a pyramidion made of solid gold-an excellent conductor."
Op 13-08-2009 20:47:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Maan:

Firefox:

... Goden bestaan niet eens fysisch, kunnen dus niets aanraken .....

(schaterlach ....., nee, 2 x schaterlach ...)


Hoe weet jij dat ze niet fysiek zijn? Ben jij weleens een "God" tegengekomen dan? Je refereert naar een gefabriceerd verzinseltje.
Wel aangezien jij niet zo bekend bent met de interventie theorieën (Sitchin en co.) zal ik even wat toelichten: Mensen in primitieve culturen hebben het voor een handje om andere mensen in een gevorderd stadium (geavanceerde technologie enz.) als zodanige "goden" te bestempelen en te vereren. Dat zie je in "deze tijd" nog gebeuren bij sommige inheemse indianenvolken die bijvoorbeeld beelden maken van vliegtuigen en dergelijke.


De entiteit die Barbara Hand Clow in de koningskamer van de Grote Piramide influisterde over de goddelijke Siriërs, bouwers van de Grote Piramide in 10.800 vC, noemt zichzelf Satya, Bewaarder van de Bibliotheek van Alcyone, de centrale ster van de Plejaden. Deze Satya presenteert zichzelf ook als godin, en allesbehalve een primitieve, hoewel Satya niet vies is van goede sex en derhalve onze Belgische boekhouder Firefox via uitwisseling van tantrische energieën wellicht weer op het goede spoor zou kunnen brengen. Maar het blijft oppassen geblazen! Credo Mutwa, de Zulu shamaan, vertelde dat hij als jongeman ontvoerd is door een UFO en aan boord gedwongen tot sex met een buitenaardse vrouw. Aan deze gebeurtenis heeft Credo Mutwa bijna twee jaar lang brandende pijn aan zijn geslachtsdeel overgehouden.


Wàt een onvoorstelbare onzin ! Ik ga geen energie meer in jou steken en je in de toekomst gewoon negeren.

Adieu !
Op 13-08-2009 23:25:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Adieu !


Dit is verre van onzin! Credo Mutwa heeft écht héél lang last gehad aan zijn Firefox!

Great Zulu Shaman and Elder CREDO MUTWA on Alien Abduction & Reptilians

http://www.metatech.org/credo_mutwa.html

And then, behind this huge, bent creature, came a creature which surprised me. It was very, very, very, very swollen, sir, in appearance. It had pink skin. It had a blondish, very human body. It had very bright, blue, slanting eyes. It had hair which looked like nylon fiber of some kind. It had high cheek-bones and an almost human mouth, with full lips and a small, pointed chin. The creature, sir, was definitely a female but like an artist and a painter, which I am, and also a sculptor, I noticed that the creature was totally out of proportion. It was wrong.

First, its breasts were thin and pointed, and set too high upon its chest, not where a normal woman’s breasts would be. Its body was powerful, almost fat, but its legs were too short and its arms were too short in proportion to the rest of its body. And it came towards me, looked down at me, and before I knew what it was doing, somehow it mated with me. It was a horrible experience, sir, even worse than what had been done to me before. But even now, the trauma of that day had affected my life even now, exactly 40 years later.

...

Sir, it would take too long for me to describe what I saw in that strange place, as the creature pushed me, roughly, from room to room. Even now my mind can’t grasp what it was that I saw. Amongst many things that I saw were huge cylindrical objects, made of what appeared to be glass of some kind. And in these object, cylinders, which reached from the roof to the floor of the place we were going through, was what appeared to be a sort-of a greyish-pink liquid. And in this liquid I saw small editions of the alien creatures floating round and round, like disgusting little frogs, inside this liquid.
Op 14-08-2009 0:45:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: In het laatste nummer van Nexus Magazine, vol. 16, no. 5, August/September 2009 vind je een zeven pagina's lang artikel van Philip Coppens, The Egyptologist, The Sphinx and The Cover-up.

Coppens:
"The clampdown on excavations at many archaeological sites in Egypt and the inconsistent attitudes of antiquities supremo Dr Zahi Hawass on the existence of tunnels and cavities within the Giza Plateau suggest a hidden agenda is being played out."

"Ten years ago, three books, Giza: The Truth (by Chris Ogilvie-Herald and Ian Lawton), The Stargate Conspiracy (by Lynn Picknett and Clive Prince) and Secret Chamber (by Robert Bauval), provided an overview of the controversy that was believed to surround the Giza Plateau and the pyramids. The key question was whether it held any undiscovered, or purposefully kept hidden, chambers, whether inside the pyramids or under or nead the Sphinx."

Zie verder p. 39-45 in Nexus Magazine, vol. 16, no. 5, met veel aandacht voor de schurk Zahi Hawass, spin in het web van de 'Sphinx Conspiracy'. Nexus is verkrijgbaar bij Waterstone's in de Kalverstraat of bij Frontier aan de Leliegracht.
(bericht gewijzigd op 14-8-2009 17:01:05)
Op 14-08-2009 17:00:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: reacties weg?
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 08-12-2009 11:36:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Steenslagen:

In het laatste nummer van Nexus Magazine, vol. 16, no. 5, August/September 2009 vind je een zeven pagina's lang artikel van Philip Coppens, The Egyptologist, The Sphinx and The Cover-up.

Coppens:
"The clampdown on excavations at many archaeological sites in Egypt and the inconsistent attitudes of antiquities supremo Dr Zahi Hawass on the existence of tunnels and cavities within the Giza Plateau suggest a hidden agenda is being played out."

"Ten years ago, three books, Giza: The Truth (by Chris Ogilvie-Herald and Ian Lawton), The Stargate Conspiracy (by Lynn Picknett and Clive Prince) and Secret Chamber (by Robert Bauval), provided an overview of the controversy that was believed to surround the Giza Plateau and the pyramids. The key question was whether it held any undiscovered, or purposefully kept hidden, chambers, whether inside the pyramids or under or nead the Sphinx."

Zie verder p. 39-45 in Nexus Magazine, vol. 16, no. 5, met veel aandacht voor de schurk Zahi Hawass, spin in het web van de 'Sphinx Conspiracy'. Nexus is verkrijgbaar bij Waterstone's in de Kalverstraat of bij Frontier aan de Leliegracht.


Over Philip Coppens gesproken:

http://www.philipcoppens.com/nap_art9.html

Vandaar dat de Khufu-cartouche vervalsing nooit is erkend; Het is namelijk Sitchin's woord tegenover dat van Vyse. Ik denk zelf dat Vyse het cartouche daar tijdens zijn ontdekking zelf heeft aangebracht, want om daar de enige verwijzing naar Khufu te plaatsen is nogal zeer "out of place". Als deze piramide echt een tombe geweest was, was deze ongetwijfeld rijkelijk versierd net zoals de koningsgraven in de Koningsvallei.
(bericht gewijzigd op 8-12-2009 17:39:33)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 08-12-2009 17:37:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Maan:

Vandaar dat de Khufu-cartouche vervalsing nooit is erkend; Het is namelijk Sitchin's woord tegenover dat van Vyse. Ik denk zelf dat Vyse het cartouche daar tijdens zijn ontdekking zelf heeft aangebracht, want om daar de enige verwijzing naar Khufu te plaatsen is nogal zeer "out of place".

En net weer 'in place'. Door de vondst van die cartouche krijg hij nieuwe subsidies en kon hij verder met het onderzoek. Zonder die cartouche mocht Vyse naar huis en werden zijn fondsen ingetrokken. Toevallig? I think not.
United as one. Divided by zero.
Op 08-12-2009 17:40:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden