De hoax-hypothese

De beoordeling dat de eigenschappen van het Voynich manuscript met om het even welke menselijke taal inconsistent zou zijn, werd gebaseerd op wezenlijke relevante deskundigheid van taalkunden.Voynich Manuscript 4 De meeste mensen die het manuscript hebben bestudeerd waren het ermee eens dat het manuscript te complex was om een hoax te zijn. Deze beoordeling werd eerder gebaseerd op een opinie dan op vast bewijsmateriaal. Er is onvoldoende basis van deskundigheid om lange middeleeuwse geheimschriften te ontleden, omdat er nauwelijks om het even welke voorbeelden van dergelijke teksten, laat staan hoaxes, van dit genre zijn. Verscheidene onderzoekers, zoals Jorge Stolfi van de Universiteit van Campinas in Brazilië, hadden zich afgevraagd of het Voynich manuscript gebruik maakte van random tekstgeneratie-tabellen. Deze tabellen hebben cellen die karakters of lettergrepen bevatten. De gebruiker selecteert een opeenvolging van cellen - misschien door het aantal ogen van een geworpen dobbelsteen te gebruiken - en combineert deze om een woord te vormen. Deze techniek kon enige regelmatigheden genereren zoals die te vinden zijn in het Voynich mauscript.

De Engelse avonturier Edward Kelley kan het document verzonnen hebben om Rudolph II, de Romeinse Keizer van het Heilige Rijk, te bedriegen. Andere eigenschappen van het Voynich manuscript worden echter niet zo gemakkelijk gereproduceerd. Als voorbeeld zijn sommige karakters individueel gemeenschappelijk, maar komen zelden naast elkaar voor. De karakters die als "a", "e" en "l" worden ontcijferd zijn gemeenschappelijk, maar de combinatie "gr" is bijvoorbeeld zeer zeldzaam. Dit effect kan niet worden veroorzaakt door karakters van een tabel willekeurig te mengen

Voor moderne onderzoekers is de willekeur van karakters een onaanvaardbaar concept, ontstaan ná het schrijven van het manuscript. Een middeleeuwse hoaxer zou waarschijnlijk een andere manier gebruikt hebben om lettergrepen te combineren, die niet willekeurig in de strikte statistische betekenis zouden kunnen geweest zijn. Zouden enkele eigenschappen van het Voynich manuscript misschien het product zijn van een nooit teruggevonden coderingsapparaat?

Het ziet er naar uit dat de hoax-hypothese meer diepgaand onderzoek verdient. Gordon Rugg deed dit en publiceerde zijn bevindingen in het Scientific American Magazine. Zijn bedoeling was een hoax-document te vervaardigen om te zien welke bijwerkingen te voorschijn kwamen. Maar welke technieken moest hij gebruiken? Het antwoord hing af van de datum toen het manuscript werd samengesteld. Gordon Rugg heeft een stevige werkervaring als archeoloog, met als belangrijkste taak het dateren van artefacten. Met een nuchtere, maar omzichtige kijk, stelde hij de algemene consensus (dat het manuscript gemaakt is voor 1500) in vraag.

Het Voynich manuscript werd geïllustreerd in de stijl eigen aan het einde van de 15de eeuw, maar deze eigenschap is niet automatisch de datum van zijn oorsprong. Voynich Manuscript 5Aritstieke werken ontstaan vaak door gebruik te maken van een stijl van een vroegere periode, onschuldigweg of om het document ouder te laten lijken. Daarom zocht Rugg naar een codeer-techniek die tijdens de breedste mogelijke waaier van oorsprongsdata (tussen 1470 en 1608) beschikbaar was. Een veelbelovende mogelijkheid was het "Cardanrooster" dat door de Italiaanse wiskundige Girolamo Cardano in 1550 werd geïntroduceerd. Het bestaat uit een kaart met ingesneden groeven. Wanneer het rooster over een blijkbaar onbegrijpelijke tekst gelegd wordt, die met een ander exemplaar van de zelfde kaart werd vervaardigd, openbaren de groeven de woorden van het verborgen bericht. Rugg realiseerde zich dat een Cardanrooster met drie groeven zou kunnen gebruikt worden om permutaties van prefixen, midfixen en achtervoegsels van een tabel te selecteren om woorden "à la Voynich"-manuscript te produceren.

Rigg stelde drie tabellen op, die elk twee tot drie uren werk vergden. Elk Cardanrooster (10 stuks) vergde twee of drie minuten om te maken. Zodoende kon hij even snel tekst genereren als ontcijferen. In zijn geheel genomen genereerde hij op deze manier zo tussen de 1000 en 2000 woorden. Rigg vond dat deze methode de meeste eigenschappen van Voynich manuscript gemakkelijk kon reproduceren. Een ander kenmerk van Voynich manuscript is dat de eerste woorden in een regel langer neigen te zijn. De Cardanische roostermethode schijnt daarom een mechanisme te zijn waarmee het Voynich manuscript gecreëerd kan zijn. De wederopbouw van Rigg zou bewijzen dat één persoon het manuscript, met inbegrip van de illustraties, in drie of vier maanden gemaakt kon hebben.

De essentiële vraag blijft echter of het Voynich manuscript slechts brabbeltaal zonder betekenis of een gecodeerd bericht bevat. Volgens Rigg werd het Cardanrooster wel degelijk gebruikt om het Voynich manuscript te maken. De auteur zou echter niets meer dan bullshit gecreëerd hebben. Rigg vond geen enkel bewijs dat het manuscript een gecodeerd bericht bevat. Het ontbreken van dit bewijsmateriaal bewijst niet dat het manuscript een hoax is, maar zijn werk toont aan dat de bouw van zo een complexe hoax, zoals het Voynich manuscript, inderdaad verwezenlijkbaar was.

Deze verklaring zwaluwstaart met verscheidene intrigerende historische feiten: John Dee en Edward Kelley bezochten het hof van Rudolf II tijdens de jaren 1580. Kelley was een bekende vervalser, mysticus en alchemist die met het Cardanrooster vertrouwd was. Sommige deskundigen hebben Kelley lang verdacht als zijnde de auteur.

Laura Aylward onderzocht of de complexere statistische eigenschappen van het manuscript kunnen worden gereproduceerd door gebruik te maken van het Cardanrooster. Deze studie bracht waardevol inzicht in het proces om moeilijke problemen opnieuw te onderzoeken om te bepalen welke mogelijke oplossingen beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld van een dergelijk probleem is de kwestie van wat nu precies de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. Nieuw onderzoek zou de benadering kunnen worden om deze hersenwanorde opnieuw te beoordelen. Hebben de onderzoekers om het even welk gebied van relevante deskundigheid veronachtzaamd? Zijn de belangrijkste veronderstellingen voldoende getest? Zijn er subtiele misverstanden tussen de verschillende disciplines die bij dit werk betrokken zijn?

Voynich Manuscript 6

Rigg: "Als wij dit proces kunnen gebruiken om de onderzoekers naar de ziekte van Alzheimer te helpen, om zo veelbelovende nieuwe richtingen te vinden, dan kan een middeleeuws manuscript, dat het handboek lijkt van een alchemist, eigenlijk een zegen zijn voor de moderne geneeskunde."

Heskal:
Het lijkt mij eerder dat het Cardanrooster een standaard heeft voor wat betreft de plaats van de gaatjes. Hoe moet de ontvanger van de (geheime) tekst anders weten waar hij de gaten moet plaatsen wanneer hij of zij de tekst wil ontcijferen? Het Cardanrooster zal m.b.t. de Voynich tekst gebruikt zijn om een regelmaat in de tekst te brengen. Wellicht zijn er meerdere verschillende sjablonen gebruikt om het uiterlijk van het schrift echt te doen laten lijken. Ik kan me voorstellen dat het niet te doen is om een neptaal uit je hoofd op te tekenen waarbij je telkens gebruik maakt van je eigen ontwikkelde lettertekens en de regelmaat er van. Met Sjablonen gaat het een stuk makkelijker. Uiteraard als het Voynich Manuscript volgens het Cardanrooster is opgetseld.

riek:

dat artikel in noorderlicht zegt eigenlijk niets
de verwijzingen naar documenten en afbeeldingen brengen
je op sites die weinig sprekend zijn
het enige verwijspunt dat iets meer kan zeggen is
het cardanrooster
daar wordt weinig over gezegd op internet
en de links zijn gewoon stappen in een cirkel

cardanrooster is een vel papier met op willekeurige plaatsen
gaten waarin een letter, cijfer of woord past
je legt dat op een blanco vel,
vult je boodschap in
en na wegnemen van het cardanrooster
kun je het blad verder volschrijven met willekeurige tekst

het rare is dat het artikel
en de uitleg over de hoax
toch iets helemaal anders laten vermoeden

kan iemand dus die hoax-verklaring
aan de hand van een praktisch cardanrooster
uitleggen ?

ik ben benieuwd

Op --0 23:55:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2: 'Code van mysterieus manuscript gekraakt'

Het is geschreven in een buitenaards aandoende taal, geïllustreerd met schetsen en vele honderden jaren oud. Het Voynichmanuscript stelt cryptografen en historici al eeuwenlang voor een raadsel.

Volgens een Finse zakenman is het mysterie nu opgelost. Viekko Latvala heeft de code van het boek naar eigen zeggen gekraakt.

Latvala’s zakenpartner Ari Ketola onthulde aan Fox News de betekenis van de vreemde tekens die hij omschreef als ‘geluidsgolven en vocale lettergrepen’. “Het boek is een levenswerk en een wetenschappelijke publicatie die vandaag de dag nog gebruikt zou kunnen worden,” zei hij. “De schrijver wist veel van planten, gezondheid, astrologie en astronomie. Het bevat vele profetieën.”

http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1703:code-van-mysterieus-manuscript-gekraakt&catid=33:tv-film-en-boek&Itemid=46
Op 17-12-2011 14:39:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Unity in the Heart of Diversity
Op 22-06-2013 8:33:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Unity in the Heart of Diversity
Op 22-01-2014 19:28:29 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:

Wow, dat is wel een serieuze ontwikkeling. Niet gek dat het zo moeilijk te ontcijferen is wanneer het bestaat uit een mix van Nahuatl, Spaans, Taino en Mixteeks. Als dit waar is zou dit manuscript wel eens een gouden bron van informatie kunnen zijn voor de geschiedenis van Latijns Amerika. Hopelijk weten ze het nu snel helemaal te ontcijferen. Kan niet op de vertaling wachten!
Op 22-01-2014 20:05:26 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
satijn: "De onderzoekers stellen namelijk dat het grootste deel van de tekst hoogstwaarschijnlijk in een inmiddels niet meer bestaand dialect is geschreven"
Dit maakt het er niet eenvoudiger op, denk ik
Op 23-01-2014 11:06:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden