Onlangs lekte uit dat China een bemande diepzee-duikbootDeep Water Sub uit test die zo maar liefst een diepte van 7000 meter aan kan. Het gevaarte zal dienen voor onderzoek en transport naar een onderzeebasis. Fase één moet afgerond zijn tegen 2010. Hiermee opent China de race naar de oceaanbodem.

Bemande ruimtemissies zijn het monopolie van grote staten. Zo ook bemande missies naar de oceaanbodem. De Verenigde Staten, Rusland, Japan en Frankrijk doen het al, China binnenkort dus ook. Zij gaan er zelfs evenveel geld aan besteden als hun ruimtevaartprogramma. En ze hebben er een goede reden voor: de diepzeebodem is een vat vol rijkdom.

De diepste plek onder de zeespiegel (ongeveer 11.000 meter onder het oppervlak van de Stille Oceaan) is de Marianentrog. Het was de Belgische Jacques Picard die als eerste aan boord van de Trieste tot helemaal beneden afdaalde. Dat gebeurde met een batiscaaf, een bemande sub die verbinding had met een schip en niet zomaar kon gaan waar het wilde.

Zo'n 70% van het aardoppervlak ligt onder water. Op een paar uitzonderingen na is dit gebied maagdelijk voor mensenogen. Eigenlijk weten we meer van heelal dan van onze eigen zeebodem.

In de jaren 80 en 90 van vorige eeuw hebben we wel al interessante ontdekkingen gedaan. We ontdekten rare levensvormen die zonder zuurstof en zonder licht floreerden: leven puur op basis van chemische reacties met methaan. Wetenschappers gaan er voorlopig van uit dat dit nazaten zijn van het leven op aarde toen er nog geen zuurstof aanwezig was. Leuk om te weten, maar of de Chinezen net daarvoor zoveel geld overhebben is een ander kwestie.

"Allemaal halen ze 'wetenschappelijk onderzoek' aan als drijfveer. Dat klopt voor een deel. Belangrijker argument om dit te doen, is de aanwezigheid van grondstoffen. Op de zeebodem ligt een gigantische hoeveelheid ertsen. Niet geconcentreerd, maar her en der verspreid. Ze zijn dus niet zo gemakkelijk boven te halen, maar ooit kunnen kosten en baten zo evolueren dat dit wel economisch rendabel wordt.", zegt marine-geoloog Marc De Batist aan de universiteit van Gent in een interview met Erwin Verhoeven van Het Laatste Nieuws.

De Batist vervolgt: "Nog interessanter zijn de onlangs ontdekte gashydraten. Dit is een substantie waarin water en methaan gemengd zitten. Op de juiste diepte - minimaal 1500 meter - en bij welbepaalde druk en temperatuur zitten die gashydraten als ijs in de zeebodem. Een gigantische potentiële energiebron, gelijk aan al wat er op de aarde ooit aan fossiele brandstoffen voorradig was, voor de mens met exploitatie begon."

De bemande missie van China naar de oceaandiepte is vrij opmerkelijk. De tendens van de laatste jaren was het uitsturen van kleine ROV's, Remotely Operated Vehicules. Deze onbemande tuigen worden op afstand bestuurd, zijn veiliger en vooral veel goedkoper. Dat er bovendien nog sprake is van een onderzeebasis doet de wenkbrauwen fronsen.

Hoe weet men trouwens dat China een diepzee-duikboot heeft? Wij bij GW hebben zo onze vermoedens...

Made in China

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden