Het ziet er al een tijd naar uit dat er twee heersende theorieën zijn over de herkomst van aardolie. De ene claimt dat olie afkomstig is van organisch materiaal en in beperkte hoeveelheden onder het aardoppervlak aanwezig is. De andere olietheorie beweert dat het zwarte goud voortdurend geproduceerd wordt door het magma van de Aarde. De ene theorie wordt gesteund door vele jaren research, de andere is een onbewezen aanname uit de 18e eeuw.

U en ik hebben op school geleerd dat aardolie afkomstig is van voormalig leven. Planten- en dierenresten worden overdekt met nieuwe aardlagen en door geologische processen getransformeerd in het zwarte goud. We tanken tijgers en dinosaurussen. Toch?

olie
olie

Deze klassieke biotische olietheorie is afkomstig van de Russische geleerde, scheikundige, astronoom, geoloog, wiskundige, schrijver, historicus, en taalkundige Michail Lomonosov. De man leefde in de 18e eeuw en werd door Poesjkin het laatste universele genie van de Russische cultuur genoemd. Een soort da Vinci, maar dan Russisch.

Grote geesten denken er anders over.

De theorie dat olie afkomstig is van natuurlijke resten bleef niet zo lang onverdeeld staan. Vijftig jaar later, in de negentiende eeuw, werd een geheel andere visie over de herkomst van olie gepresenteerd. De eerste wetenschappers die weigerden te geloven dat Michail Lomonosov gelijk had dienden zich aan in de vorm van de Duitse natuurkundige en geoloog Alexander von Humboldt en de Franse chemicus en thermodynamicus Louis Joseph Gay-Lussac. Zij geloofden dat aardolie afkomstig was van de Aarde zelf en geen verband had met biologische materie vlakbij het aardoppervlak.

Marcellin BerthelotDe Franse chemicus Marcellin Berthelot was fel gekant tegen de hypothese dat petroleum een biologische oorsprong heeft. Hij deed enkele experimenten waarbij hij staal deed oplossen in zoutzuur. Het verkregen eindproduct was olie. Daarmee bewees de vorser dat olie zonder biologische molecules geproduceerd kon worden. Het onderzoek van Berthelot werd later opgepakt door andere onderzoekers die slechts het bewezene konden onderstrepen: olie is niet afkomstig van biologisch materiaal. Echt inzetbaar is de combinatie zuur en metaal niet, want staal is niet bepaald een ideaal noch goedkoop basisproduct.

Ook Dmitri Mendeleev, de grote Russische wetenschapper, en tevens opsteller van het Periodieke Systeem om de chemische elementen te ordenen, opperde dat er olie van niet-biologische oorsprong zou kunnen zijn. Als dé kenner van de aardse elementen het al zegt, dan moet er wel reden tot twijfelen zijn.

Zowel von Humboldt, Gay-Lussac, Berthelot als Mendeleev zijn grote namen uit de natuurkunde. Op vele punten gehoord, maar omtrent het olievraagstuk werden hun gedachten op de achtergrond geplaatst. En zij zijn slechts enkelen van de velen.

Het Kerogeen-mysterie


Het mengsel kerogeen vormt de sleutel in de olie-aanmaak. Vooraleer ik u het mysterie schets is het belangrijk te weten wat de gevestigde orde bedoelt met kerogeen. Wikipedia helpt:

Kerogeen, ook wel aardwas genoemd, is een mengsel van een groot aantal chemische verbindingen, dat een belangrijk deel uitmaakt van de organische materie die in sommige sedimentaire gesteenten aanwezig is, vooral wanneer zij in een anoxische situatie werden gevormd. Het kerogeen bestaat uit verbindingen van hoofdzakelijk koolstof en waterstof met een hoog moleculair gewicht (van meer dan 1000). Bij normale temperaturen zijn zij vast of taai vloeibaar (bitumen).

Als kerogeen wordt blootgesteld aan temperaturen van tegen de 100 graden Celsius, vallen de grote moleculen in kleinere uiteen en vormt zich aardolie. Bij nog hogere temperaturen wordt het grotendeels omgezet tot methaan (aardgas). Kerogeen vormt een belangrijk bestanddeel van de teerzanden. (bron)

Kort samengevat: kerogeen zou ervoor zorgen dat dierlijk en plantaardig materiaal wordt omgezet in aardolie en methaan. Het valt te zien als een onvolwassen olie die meteen volwassen wordt op het moment we het blootleggen. Hoewel geologen wél menen te weten waarin het mengsel allemaal transformeert is de chemische samenstelling van kerogeen zelf onbekend.

Samenstelling X; nabootsen in een laboratorium is onmogelijk, al maakt men wel vordering op dat gebied. Met de Fischer-Tropsch synthese (pdf) is het mogelijk om benzine, diesel en chemicaliën te maken op basis van aardgas en steenkool. Het proces is al meer dan 75 jaar bekend, maar wordt momenteel alleen door het Zuid-Afrikaanse bedrijf Sasol en door Shell in Maleisië commercieel toegepast. De Fischer-Tropsch Synthese werd ontdekt door de Nazi's.
Het ontbreken van de samenstelling van het mystieke kerogeen zorgt ervoor dat geen enkele wetenschapper slaagt om op basis van algen of ander organisch materiaal aardolie synthetisch na te maken. De processen die zich diep in de Aarde afspelen lijken doorgrond, maar dat zijn ze zeker niet. Als dat wél zo was geweest dan kostte olie een fractie van de huidige prijs.

De olie-observatie

Wetenschappers, geologen zijn natuurlijk niet zomaar gaan geloven dat olie het eindproduct van dino's en planten is. Men vindt de donkere blubber nu eenmaal in de aardlagen en ooit waren die lagen begroeid en liepen er dieren op rond. In dit geval - zo menen de abioten - is één plus één niet gelijk aan twee.
Het is namelijk een grote aanname dat de in steengrotten opgeslagen olie in de aardlagen afkomstig is van materiaal dat zich in die lagen bevond. Er zijn aanwijzingen dat olie vanuit andere plaatsen doorsijpelt en verzamelt in de steenholtes. De plaats waar olie wordt gevonden is dus niet de plaats waar de olie gevormd is, maar slechts een natuurlijk reservoir.

Dinobenzine

Voor de theorie dat aardolie gemaakt is uit dino's en planten bestaat geen direct bewijs. Voor de theorie dat het een product is uit de aardmantel wel. U had het waarschijnlijk andersom verwacht. Ik som voor u even enkele zaken op:

  • Áls aardolie afkomstig was van dino's en planten, dan moeten er onvoorstelbaar veel van aanwezig zijn geweest; méér dan wiskundige modellen voor mogelijk houden.
  • Uitgeputte oliebronnen worden verlaten. Als men na verloop van tijd opnieuw gaat kijken bevatten ze opnieuw olie.
  • Volgens een nieuw onderzoek wordt methaan geproduceerd onder condities die we ook in de aardmantel aantreffen.
  • Men vindt olie op dieptes waar nooit organisch materiaal kan geweest zijn.
  • Op Titan, een maan van Saturnus, treffen we hoge concentraties olie, methaan en koolwaterstoffen aan. Dat is bijzonder vreemd aangezien er aan de andere kant geen melding is van dinosaurussen of planten op Titan. Hetzelfde geldt ook voor andere plaatsen in het zonnestelsel, aldus NASA.

De Russen weten het al

Het is pas sinds de moderne ontginning en bijhorende technologie dat olie en het gedrag van olievelden daadwerkelijk in de gaten gehouden wordt en men de hypotheses kan gaan valideren. Blijkt dat de gangbare theorie discutabel is en geen haan die ernaar piept. Althans, niet bij ons in het westen. In Rusland is men allang afgestapt van de theorie uit de 18e eeuw.

Na de tweede Wereldoorlog begon het belang van olie duidelijker te worden. Tanks, gevechtsschepen en vliegtuigen zijn er behoorlijk afhankelijk van. Stalin had dat in 1946 al door en mobiliseerde zijn wetenschappers. Het doel van de onderzoekers was om alle facetten van petroleum bloot te leggen; hoe het werd gemaakt, hoe reserves ontstaan en vooral hoe men het best olievelden kon ontdekken en ontginnen.

Tegen 1951 ontstond de Modern Russian-Ukrainian Theory of Deep, abiotic petroleum origins, een theorie die pleitte voor een niet-biologische oorsprong van olie, gebaseerd op ideeën en observaties van geologen. Men dicht de theorie hoofdzakelijk toe aan Professor Nikolai Kudryavtsev.
Tientallen jaren werd er over gedebatteerd, men nam de nieuwe hypothese niet zomaar aan. Op hun beurt werkten chemici, natuurkundigen en thermodynamici in hun laboratorium ondertussen ook aan de Theory of Petroleum. Het team van Stalin bestond uit honderden gemotiveerde wetenschappers. Uiteindelijk werd de theorie geaccepteerd en staat hij al tientallen jaren gepubliceerd in duizenden publicaties, waaronder veel prestigieuze wetenschappelijke journalen en bladen.

Rozen voor Stalin
( Rozen voor Stalin )

Meer dan vijftig jaar al hebben wetenschappers uit Rusland en de Oekraïne belangrijke nieuwe vondsten gedaan en staan ze qua olie-onderzoek voor op het westen. Hun onderzoek is de theorie ontstegen, het is bewezen en de Russen maken gebruik van praktische afgeleiden. Vreemd genoeg, in al die tijd zijn de publicaties in andere talen dan het Russisch op één spreekwoordelijke hand te tellen. Hier geloven we nog steeds dat olie afkomstig is van dino´s, terwijl de Russen aangetoond hebben dat het hele verhaal niet klopt. Niet voor niets dat de voormalige USSR tegenwoordig koploper is in het produceren van olie. Waarom het westen achter blijft is dan weer een raadsel.

De westerse way

Waarom de Russen wel en het westen niet? Als olie niét afkomstig is van dieren-, en plantenresten dan wil dat zeggen dat onze planeet binnenin de mantel olie produceert en er dus geen vrees hoeft te zijn voor een tekort. Als de aarde het kan produceren, en men weet wat er precies gebeurt, dan kan het ook synthetisch worden nagemaakt. Áls het westen tenminste zelf onderzoek doet, want dit is vast een geheimpje dat de Russen niet al te graag delen.

In de praktijk zien we echter waarschuwingen voor tekorten en rijst de olieprijs de pan uit. Met een peak-oil-aluhoedje op kom je algauw bij samenzwerige scenario's uit. Zolang iedereen denkt dat olie binnenkort op is kan de prijs ervan kunstmatig bepaald worden. Wie vertelt ons dat Rusland na al dat onderzoek geenolie maakt?
Een alternatief voor de conspiracy is onwetendheid. Er wórdt onderzoek gedaan naar olie, maar de achterstand met de Russen is groot. fabriek heeft die van wodka

In 2003 en 2005 daalde Giora Proskurowski met een wetenschappelijk uitgeruste duikboot af in de Atlantische Oceaan. Hij onderzocht er vloeistofbubbels die naar boven kwamen drijven. Het onderzoek wees uit dat het ging om C13-isotopen die zich gevormd hadden in de mantel van de aarde. Ook op de maan Titan betrof het C13-isotopen, ze zijn een indicatie van abiotische sythese van koolwaterstoffen en dat leidt tot methaan en olie.
Giaro Proskurowski ontrafelde nog meer. Volgens zijn studie ontstaat de abiotische synthese in het bijzijn van een mafische rotsen, water en een redelijke hoeveelheid hitte. U ziet hieronder zo'n mafische rots:

Mafische rotsen
( meer foto's op de site van Giora Proskurowski )

We zijn er nog lang niet, maar als we zelf synthetische aardolie kunnen produceren dan wordt alles spotgoedkoop. Lekker vooruitzicht, we kunnen niet in de 18e eeuw blijven leven...
Gerelateerd aan deze publicatie:
Ward Aal: Wow, dit is wetenschap die bij Ronald en/of Ghislain de nodige ontkenning zal ontlokken.

Ward
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 0:11:22)
Op 11-03-2008 0:11:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Als dit klopt, dan zou dat betekenen dat alle oorlogen om olie op basis van foutieve aannames worden gevoerd, tenzij het uiteindelijk alleen om de macht (via het bezit van bronnen) gaat.
'Don't forget rule number 6'
Op 11-03-2008 4:46:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Gerard:

Als dit klopt, dan zou dat betekenen dat alle oorlogen om olie op basis van foutieve aannames worden gevoerd, tenzij het uiteindelijk alleen om de macht (via het bezit van bronnen) gaat.

check de bronnen, zou ik zeggen
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 7:56:30)
Op 11-03-2008 7:56:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain: Uit het artikel ;

'De Franse chemicus Marcellin Berthelot was fel gekant tegen de hypothese dat petroleum een biologische oorsprong heeft. Hij deed enkele experimenten waarbij hij staal deed oplossen in zoutzuur. Het verkregen eindproduct was olie. Daarmee bewees de vorser dat olie zonder biologische molecules geproduceerd kon worden'.

'Zonder biologische molecules' ?

Staal is een legering bestaande uit ijzer en KOOLSTOF. Koolstof is een ORGANISCHE SUBSTANTIE, bestaande dus uit BIOLOGISCHE MOLECULES ...

IJzer komt het meest voor als het mineraal hematiet, ijzertrioxide (Fe2O3). Zuiver ijzer wordt hieruit geïsoleerd door het erts bij hoge temperatuur te reduceren met ... KOOLSTOF.

De door Berthelot in zijn experiment verkregen 'olie' is dus juist het resultaat van de aanwezigheid van biologische molecules in het staal, koolstof dan nog wel .....

Berthelot heeft dus niéts weerlegd.

G.

Op 11-03-2008 8:07:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Interessant artikel.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 11-03-2008 8:26:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Zeker interessant artikel en het geeft te denken dat er in de reguliere media nooit iets dergelijks gepubliceerd is....

Ik mag overigens aannemen dat het nog steeds goedkoper is om olie op te pompen dan het synthestisch te maken, áls dat al te doen is....
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 11-03-2008 8:35:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Ghislain:

Uit het artikel ;

'De Franse chemicus Marcellin Berthelot was fel gekant tegen de hypothese dat petroleum een biologische oorsprong heeft. Hij deed enkele experimenten waarbij hij staal deed oplossen in zoutzuur. Het verkregen eindproduct was olie. Daarmee bewees de vorser dat olie zonder biologische molecules geproduceerd kon worden'.

'Zonder biologische molecules' ?

Wat je niet citeert:
"Het onderzoek van Berthelot werd later opgepakt door andere onderzoekers die slechts het bewezene konden onderstrepen: olie is niet afkomstig van biologisch materiaal."

Ghislain:


Staal is een legering bestaande uit ijzer en KOOLSTOF. Koolstof is een ORGANISCHE SUBSTANTIE, bestaande dus uit BIOLOGISCHE MOLECULES ...

IJzer komt het meest voor als het mineraal hematiet, ijzertrioxide (Fe2O3). Zuiver ijzer wordt hieruit geïsoleerd door het erts bij hoge temperatuur te reduceren met ... KOOLSTOF.

De door Berthelot in zijn experiment verkregen 'olie' is dus juist het resultaat van de aanwezigheid van biologische molecules in het staal, koolstof dan nog wel .....

Berthelot heeft dus niéts weerlegd.

G.

Dat jij zelfs wetenschappelijk aangetoonde zaken weerlegt Ghislain?
Nu val je echt door de mand.
Niet de wetenschappelijke basis is voor jou belangrijk. Nee, het moet in jouw geloofssysteem passen.

Niks mis mee hoor.
Ook de wetenschap heeft zijn geloofsgemeenschappen en sektes.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 9:54:43)
Op 11-03-2008 9:18:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Ronald:

Voetnoot,
Het énige dat Ghislain wilde zeggen is dat in staal koolstof zit, één van de organische substanties die het meest op deze planeet voorkomen. Beweren dat ‘olie’ verkregen uit een experiment met staal niets met organische moleculen te maken heeft, terwijl staal juist voor een deel opgebouwd is uit koolstof (organische moleculen dus), is een contradictio in terminis. Om het even wat nog andere onderzoekers zeggen. Koolstof is een essentieel bestanddeel van staal, wat gewoon een vaststaand feit is en dus door niemand ontkend kan worden.

Je opmerking over ‘wetenschappelijke sektes’ is onzin en totaal irrelevant.

Wat wél relevant zou zijn is dat je wetenschappelijk zou aantonen dat staal niét uit koolstof zou bestaan. Al de rest is onbelangrijk.
*****
Ronald.

Wat weet jij goed wat Ghislain bedoelt...
Telepatisch?
Tweeling?
Offeh....

En dat je die opmerking over de verschillende wetenschappelijke stromingen niet relevant vindt, snap ik helemaal. Ik ben bang dat jij maar één soort wetenschap kent.
Maar ook dat mag.

Maar nu ff ontopic.
Wanneer iemand aantoont dat er met behulp van zuur en staal (al dan niet met C) olie te maken is, waarom ga je dat dan zo "irrelevant" ontkrachten.
De beste man heeft aangetoond dat olie op een abiotische wijze gemaakt kan worden, en jij begint over het C-gehalte van staal.

Wat wil je daarmee, in het kader van dit artikel, nu eigenlijk zeggen?

(bericht gewijzigd op 11-3-2008 11:25:16)
Op 11-03-2008 11:19:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy: Nooit bij stilgestaan, maar het klinkt logischer dat olie door de aarde wordt gemaakt dan dat het biologische resten zijn.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 11:22:23)
Op 11-03-2008 11:22:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
gast999:

Gerard:

Als dit klopt, dan zou dat betekenen dat alle oorlogen om olie op basis van foutieve aannames worden gevoerd, tenzij het uiteindelijk alleen om de macht (via het bezit van bronnen) gaat.

of het is een mooi excuus voor expansie, in een wereld waarin olie zeldzaam is heeft de sterkste macht er het meeste recht op, of anders nemen ze dat recht wel.
het is vind ik wel vreemd dat zoiets al zo lang bekend is maar dat er geen westerse wetenschapper of vertaler zich eraan gewaagd heeft, het lijkt mij sterk dat er niet genoeg vertalers zijn, dus begin je bijna te denken dat men deze info niet wil weten, maar waarom niet?

En zo zijn er nog véél meer wetenschappelijke wondertjes te vinden in Rusland. Ze waren echnie zo dom als ze neergezet werden.
Daar waar de Westerse wetenschap steeds deterministischer werd, kreeg het Holisme in het voormalige Oostblok wel zijn plek binnen de wetenschap.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 11:28:07)
Op 11-03-2008 11:28:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain:
Eau Lee Shake:

Nooit bij stilgestaan, maar het klinkt logischer dat olie door de aarde wordt gemaakt dan dat het biologische resten zijn.

Het 'klinkt' logischer ? Gelieve sluitende argumenten te geven waarom volgens u olie anorganisch is. Als jullie steeds afgaan op 'het klinkt' en 'het lijkt', ja dan blijft de fantasie niet lang achterwege.

G.
Op 11-03-2008 0:40:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Ghislain, Ronald en hoaxiepoax waarom?
Religion, a placebo which causes damage.
Op 11-03-2008 0:54:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Ghislain:

Eau Lee Shake:

Nooit bij stilgestaan, maar het klinkt logischer dat olie door de aarde wordt gemaakt dan dat het biologische resten zijn.

Het 'klinkt' logischer ? Gelieve sluitende argumenten te geven waarom volgens u olie anorganisch is. Als jullie steeds afgaan op 'het klinkt' en 'het lijkt', ja dan blijft de fantasie niet lang achterwege.

G.

Lees de tekst en ga daar inhoudelijk op in ipv over 'het klinkt', 'het lijkt' en variaties op dat thema te vallen. Mierencopuleerder. Waarom moet ik met argumenten komen als die in het artikel zelf staan?
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 12:57:14)
Op 11-03-2008 0:57:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain: Aardolie bestaat uit ketens koolwaterstoffen.

Koolwaterstoffen zijn ORGANISCH CHEMISCHE verbindingen van uitsluitend waterstof met KOOLSTOF met de algemene formule CnHm.

Wat voor zin heeft het de organisch chemische samenstelling van aardolie te ontkennen. Dit is gewoon een feit, volgend uit analyse van de substantie.

De website hieronder zegt het volgende (eerste alinea) ;

'What is oil? Together with natural gas, it makes up petroleum, which is Latin for "rock oil". Petroleum is basically a mix of naturally occurring ORGANIC COMPOUNDS from within the earth that contain primarily hydrogen, carbon and oxygen.'
http://www.geocities.com/mudsmeller/oil.html
What is Oil?
G.
Op 11-03-2008 0:57:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Ghislain:

Aardolie bestaat uit ketens koolwaterstoffen.

Koolwaterstoffen zijn ORGANISCH CHEMISCHE verbindingen van uitsluitend waterstof met KOOLSTOF met de algemene formule CnHm.

Wat voor zin heeft het de organisch chemische samenstelling van aardolie te ontkennen. Dit is gewoon een feit, volgend uit analyse van de substantie.

De website hieronder zegt het volgende (eerste alinea) ;

'What is oil? Together with natural gas, it makes up petroleum, which is Latin for "rock oil". Petroleum is basically a mix of naturally occurring ORGANIC COMPOUNDS from within the earth that contain primarily hydrogen, carbon and oxygen.'
http://www.geocities.com/mudsmeller/oil.html
What is Oil?
G.

Professionele debunker?

Je link vind ik geen toevoeging en eerder langs de vage kant. Waar is de samenstelling van kerogeen en wat is het bewijs dat olie van planten komt?
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 13:01:30)
Op 11-03-2008 13:01:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Eau Lee Shake:

Ghislain:

Aardolie bestaat uit ketens koolwaterstoffen.

Koolwaterstoffen zijn ORGANISCH CHEMISCHE verbindingen van uitsluitend waterstof met KOOLSTOF met de algemene formule CnHm.

Wat voor zin heeft het de organisch chemische samenstelling van aardolie te ontkennen. Dit is gewoon een feit, volgend uit analyse van de substantie.

De website hieronder zegt het volgende (eerste alinea) ;

'What is oil? Together with natural gas, it makes up petroleum, which is Latin for "rock oil". Petroleum is basically a mix of naturally occurring ORGANIC COMPOUNDS from within the earth that contain primarily hydrogen, carbon and oxygen.'
http://www.geocities.com/mudsmeller/oil.html
What is Oil?
G.

Professionele debunker?

Je link vind ik geen toevoeging en eerder langs de vage kant. Waar is de samenstelling van kerogeen en wat is het bewijs dat olie van planten komt?

Neuh, gewoon een zeikertje die overal overheen moet pissen met zijn eenzijdige wereldbeeld. Een soort autistje dus.
Ik snap echt niet waarom hij niet gewoon in zijn natuurkundeboekje blijft, of een telefoonboek van buiten gaat leren.

Het is niet goed of het deugt niet.
Als dit blog zou aantonen dat olie van Biotische afkomst zou zijn, zou hij precies het tegenovergestelde gaan roeptoeteren.

Tja, die mensen moet je nu eenmaal mee leren leven.
Ontopic.

Wel interessant om te lezen dat Rusland zijn huidige grote olievoorraden te danken heeft aan die abiotische olie-theorie.
Op 11-03-2008 13:07:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
hoaxiepoax:

N. van Gisteren:

En zo zijn er nog véél meer wetenschappelijke wondertjes te vinden in Rusland. Ze waren echnie zo dom als ze neergezet werden.
Daar waar de Westerse wetenschap steeds deterministischer werd, kreeg het Holisme in het voormalige Oostblok wel zijn plek binnen de wetenschap.


We weten ook dat ze vaak het niet zo nauw nemen met de werkelijkheid he? Osmanagic enzo.. Of die Russische knakker die dacht dat ie een anti-graviteits machine had bedacht.. Zomaar een paar voorbeelden..


Selectief geheugen?
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 13:10:54)
Op 11-03-2008 13:10:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Ghislain:
Het 'klinkt' logischer ? Gelieve sluitende argumenten te geven waarom volgens u olie anorganisch is. Als jullie steeds afgaan op 'het klinkt' en 'het lijkt', ja dan blijft de fantasie niet lang achterwege.

G.

- Áls aardolie afkomstig was van dino's en planten, dan moeten er onvoorstelbaar veel van aanwezig zijn geweest; méér dan wiskundige modellen voor mogelijk houden.

- Uitgeputte oliebronnen worden verlaten. Als men na verloop van tijd opnieuw gaat kijken bevatten ze opnieuw olie.

- Volgens een nieuw onderzoek wordt methaan geproduceerd onder condities die we ook in de aardmantel aantreffen.

- Men vindt olie op dieptes waar nooit organisch materiaal kan geweest zijn.

- Op Titan, een maan van Saturnus, treffen we hoge concentraties olie, methaan en koolwaterstoffen aan. Dat is bijzonder vreemd aangezien er aan de andere kant geen melding is van dinosaurussen of planten op Titan. Hetzelfde geldt ook voor andere plaatsen in het zonnestelsel, aldus NASA.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 13:25:50)
Op 11-03-2008 13:25:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Eau Lee Shake:

Ghislain:
Het 'klinkt' logischer ? Gelieve sluitende argumenten te geven waarom volgens u olie anorganisch is. Als jullie steeds afgaan op 'het klinkt' en 'het lijkt', ja dan blijft de fantasie niet lang achterwege.

G.

- Áls aardolie afkomstig was van dino's en planten, dan moeten er onvoorstelbaar veel van aanwezig zijn geweest; méér dan wiskundige modellen voor mogelijk houden.

- Uitgeputte oliebronnen worden verlaten. Als men na verloop van tijd opnieuw gaat kijken bevatten ze opnieuw olie.

- Volgens een nieuw onderzoek wordt methaan geproduceerd onder condities die we ook in de aardmantel aantreffen.

- Men vindt olie op dieptes waar nooit organisch materiaal kan geweest zijn.

- Op Titan, een maan van Saturnus, treffen we hoge concentraties olie, methaan en koolwaterstoffen aan. Dat is bijzonder vreemd aangezien er aan de andere kant geen melding is van dinosaurussen of planten op Titan. Hetzelfde geldt ook voor andere plaatsen in het zonnestelsel, aldus NASA.

En nu Ghislains feiten voor biotische oorsprong van olie.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 13:46:19)
Op 11-03-2008 13:46:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
hoaxiepoax:

Eau Lee Shake:

Ghislain:
Het 'klinkt' logischer ? Gelieve sluitende argumenten te geven waarom volgens u olie anorganisch is. Als jullie steeds afgaan op 'het klinkt' en 'het lijkt', ja dan blijft de fantasie niet lang achterwege.

G.

- Áls aardolie afkomstig was van dino's en planten, dan moeten er onvoorstelbaar veel van aanwezig zijn geweest; méér dan wiskundige modellen voor mogelijk houden.

- Uitgeputte oliebronnen worden verlaten. Als men na verloop van tijd opnieuw gaat kijken bevatten ze opnieuw olie.

- Volgens een nieuw onderzoek wordt methaan geproduceerd onder condities die we ook in de aardmantel aantreffen.

- Men vindt olie op dieptes waar nooit organisch materiaal kan geweest zijn.

- Op Titan, een maan van Saturnus, treffen we hoge concentraties olie, methaan en koolwaterstoffen aan. Dat is bijzonder vreemd aangezien er aan de andere kant geen melding is van dinosaurussen of planten op Titan. Hetzelfde geldt ook voor andere plaatsen in het zonnestelsel, aldus NASA.


Proof or it didn't happen. (maw, links naar wetenschappelijke studies)


Begint een beetje van de gekke te worden. Dat hele stuk bulkt van de links naar bronnen en referenties zoals nieuwsberichten. Hoeveel heb je er bekeken? Of ga je dat nu pas doen om vervolgens te zeggen dat je meer wil?

Sommige mensen geloven nog niet in het bestaan van een deegroller, zelfs al zat die vuistdiep en omwikkeld van schrikdraad in hun anus.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 13:53:39)
Op 11-03-2008 13:53:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Besjakie:

quote: opperde dat er olie van niet-biologische oorsprong zou kunnen

'opperde' 'zou kunnen'

tja..aannames en suggesties. Weinig substantieel bewijs.
Alleen opperingen door voornamelijk mensen uit het verleden.

Je vergeet enkele quotes: "Hun onderzoek is de theorie ontstegen, het is bewezen en de Russen maken gebruik van praktische afgeleiden."

en: "Voor de theorie dat aardolie gemaakt is uit dino's en planten bestaat geen direct bewijs. Voor de theorie dat het een product is uit de aardmantel wel."

en: "Uiteindelijk werd de theorie geaccepteerd en staat hij al tientallen jaren gepubliceerd in duizenden publicaties"

en "Het onderzoek wees uit dat het ging om C13-isotopen die zich gevormd hadden in de mantel van de aarde."

En dat NASA zegt dat er olie op manen en planeten is betekent vast ook dat planeten en manen vol planten en dieren waren? Right.

Om deze te debunken moet er wat meer inspanning geleverd worden, heren.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 14:10:23)
Op 11-03-2008 14:10:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Ronald:
En het feit dat de moderators van 'Grenswetenschap' toelaten dat iemand 'autistje' wordt genoemd, zegt meer dan genoeg over de 'kwaliteit' van hun forum .....
Ronald.

Ga klagen bij de juf. Zelf alles afzeiken, maar o wee als iemand iets zegt. Flauw en kinderlijk noem ik dat.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 15:05:24)
Op 11-03-2008 15:05:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Ronald:
En het feit dat de moderators van 'Grenswetenschap' toelaten dat iemand 'autistje' wordt genoemd, zegt meer dan genoeg over de 'kwaliteit' van hun forum .....

Achgottekes, iemand zei autistje. Kusje op je oren zodat het woordje minder pijn doet?
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 15:12:54)
Op 11-03-2008 15:12:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Clark Kendt:

Ronald:
En het feit dat de moderators van 'Grenswetenschap' toelaten dat iemand 'autistje' wordt genoemd, zegt meer dan genoeg over de 'kwaliteit' van hun forum .....

Achgottekes, iemand zei autistje. Kusje op je oren zodat het woordje minder pijn doet?

De pot verwijt de ketel.......

En als ik goed lees staat er: een soort autistje. Goed lezen is belangrijk in de wetenschap. Datzelfde geldt voor dit blog. Goed, en vooral onbevooroordeeld lezen. Moeilijk........

Ward
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 15:40:14)
Op 11-03-2008 15:37:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
Clark Kendt:

Ronald:
En het feit dat de moderators van 'Grenswetenschap' toelaten dat iemand 'autistje' wordt genoemd, zegt meer dan genoeg over de 'kwaliteit' van hun forum .....

Achgottekes, iemand zei autistje. Kusje op je oren zodat het woordje minder pijn doet?

Het is echt weer gezellig hier
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 11-03-2008 15:37:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
celtic:
Het is echt weer gezellig hier

Ja, sorry. Ben het negativisme van Ronald en zijn alterego Ghislain behoorlijk zat. Dat de redactie en moderators hem tolereren is illustratief voor een knap staaltje uithoudingsvermogen.

Maar goed, dat is offtopic. Ontopic kan ik slechts melden met veel fascinatie deze olietheorie te hebben gelezen.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 15:51:43)
Op 11-03-2008 15:51:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Ronald:

Eau Lee Shake:

hoaxiepoax:

Eau Lee Shake:

Ghislain:
Het 'klinkt' logischer ? Gelieve sluitende argumenten te geven waarom volgens u olie anorganisch is. Als jullie steeds afgaan op 'het klinkt' en 'het lijkt', ja dan blijft de fantasie niet lang achterwege.

G.

- Áls aardolie afkomstig was van dino's en planten, dan moeten er onvoorstelbaar veel van aanwezig zijn geweest; méér dan wiskundige modellen voor mogelijk houden.

- Uitgeputte oliebronnen worden verlaten. Als men na verloop van tijd opnieuw gaat kijken bevatten ze opnieuw olie.

- Volgens een nieuw onderzoek wordt methaan geproduceerd onder condities die we ook in de aardmantel aantreffen.

- Men vindt olie op dieptes waar nooit organisch materiaal kan geweest zijn.

- Op Titan, een maan van Saturnus, treffen we hoge concentraties olie, methaan en koolwaterstoffen aan. Dat is bijzonder vreemd aangezien er aan de andere kant geen melding is van dinosaurussen of planten op Titan. Hetzelfde geldt ook voor andere plaatsen in het zonnestelsel, aldus NASA.


Proof or it didn't happen. (maw, links naar wetenschappelijke studies)


Begint een beetje van de gekke te worden. Dat hele stuk bulkt van de links naar bronnen en referenties zoals nieuwsberichten. Hoeveel heb je er bekeken? Of ga je dat nu pas doen om vervolgens te zeggen dat je meer wil?

Sommige mensen geloven nog niet in het bestaan van een deegroller, zelfs al zat die vuistdiep en omwikkeld van schrikdraad in hun anus.

De meesten hier zouden een kat uit pure moedwilligheid een hond noemen.

En het feit dat de moderators van 'Grenswetenschap' toelaten dat iemand 'autistje' wordt genoemd, zegt meer dan genoeg over de 'kwaliteit' van hun forum .....
Ronald.Het is gewoon weer een waarheid die jij niet onder ogen wilt zien meer niet, en wij delen alle waarheden hier niet eentje uitgezonderd Roland.
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 16:12:05)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 11-03-2008 16:11:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
Clark Kendt:

celtic:
Het is echt weer gezellig hier

Ja, sorry. Ben het negativisme van Ronald en zijn alterego Ghislain behoorlijk zat. Dat de redactie en moderators hem tolereren is illustratief voor een knap staaltje uithoudingsvermogen.

Maar goed, dat is offtopic. Ontopic kan ik slechts melden met veel fascinatie deze olietheorie te hebben gelezen.


Mee eens. Vind het een fascinerende theorie en sta er voor open.
In plaats van de deuren dicht te slaan met een negatiefe arrogante gedrag, zouden ze er eens meer moeten openstaan voor andere mogelijkheden en theorieën.

(bericht gewijzigd op 11-3-2008 18:11:18)
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 11-03-2008 18:10:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil: Ach, NASA zal wel uit zijn nek lullen: http://space.newscientist.com/article/mg18725073.000

En Science magazine ook: http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=45838

Gevestigde wetenschap wordt blijkbaar ook al niet meer geaccepteerd door de debunkers. Y'all need help.
Op 11-03-2008 18:14:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
Deva:

Het is een vuile truuk van de oliebaronnen, om de mensen te doen geloven dat olie abiotisch is , de Reptilianen en Illuminati zitten er natuurlijk zeker voor iets tussen , ..weet ik zeker .Zo kunnen ze de olie duur houden natuurlijk ,en de mensen voor 't zotteke ,.
Gebruik toch jullie verstand , ....

Euh, als olie abiotisch is dan wordt het goedkoper.
Op 11-03-2008 18:57:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
Deva:

daar ben ik nog niet zeker van ,hoor ! ze doen wat ze willen accijnzen etc , kijk eens naar e sigaretten, dan weet je het .

Als je uitlegt wat het verband is tussen olie en sigaretten, dan kan ik misschien volgen.
Op 11-03-2008 19:08:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: Waarom zijn niet beide opties naast elkaar bespreekbaar?
Zowel olie van biotische als van abiotische herkomst.
Dat die laatste bestaat is wel duidelijk (olie met alleen koolstof van de C13-variant). Leven heeft nu eenmaal de neiging om C12 én C13 te gebruiken.

En trouwens: Ook abiotische olie is geen ON-uitputtelijke bron.

Ward
(bericht gewijzigd op 11-3-2008 19:15:07)
Op 11-03-2008 19:14:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain: Genoeg tijd door gebracht in het 'gezelschap' van collectieve domheid.

G.
Op 11-03-2008 19:31:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
Ghislain:

Genoeg tijd door gebracht in het 'gezelschap' van collectieve domheid.

G.

Man man man, wat laat jij jezelf kennen.
Op 11-03-2008 19:39:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
Deva:
dus maak iedereen maar wijs dat olie zomaar kan bijgeproduceerd worden en niet abiotisch is .


Je spreekt jezelf hier tegen. Als 'ze' zouden willen wijsmaken dat olie niet abiotisch is, dan zeggen ze dat olie niet bijgeproduceerd kan worden.
Op 11-03-2008 19:43:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
Deva:

het was abiotisch zenne .... dat er moest staan

Zeg nog eens wat je wilt zeggen, anders wordt het te ingewikkeld voor me.
Op 11-03-2008 19:56:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Dr. Phil:

Deva:

daar ben ik nog niet zeker van ,hoor ! ze doen wat ze willen accijnzen etc , kijk eens naar e sigaretten, dan weet je het .

Als je uitlegt wat het verband is tussen olie en sigaretten, dan kan ik misschien volgen.

Teer? denk eens na, nepengelsman!
'Don't forget rule number 6'
Op 12-03-2008 5:59:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Oz:
Dit betekent niet dat er in die tussen tijd nieuw aardolie is gevormd. Olie kan toch van de ene plek naar de andere stromen?

Wel volgens de datering die erop gedaan is.
(bericht gewijzigd op 12-3-2008 9:53:33)
Op 12-03-2008 9:53:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Gerard:

Dr. Phil:

Deva:

daar ben ik nog niet zeker van ,hoor ! ze doen wat ze willen accijnzen etc , kijk eens naar e sigaretten, dan weet je het .

Als je uitlegt wat het verband is tussen olie en sigaretten, dan kan ik misschien volgen.

Teer? denk eens na, nepengelsman!


Dat bedoelde Deva helemaal niet nepuitlegger.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 12-03-2008 0:52:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Timmy:
Gerard:
nepengelsman!

Offtopic: Dr. Phil is een Texaan en voor zover ik weet ligt Texas niet in Engeland.
(bericht gewijzigd op 12-3-2008 13:41:34)
Op 12-03-2008 13:41:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal: Woestijnen?
Mag Afrika dan de energie voor het Westen gaan produceren terwijl ze zelfs nog nauwelijks mogelijkheden hebben (vergeleken met hier)?

Ward
Op 12-03-2008 22:00:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ward Aal:

Woestijnen?
Mag Afrika dan de energie voor het Westen gaan produceren terwijl ze zelfs nog nauwelijks mogelijkheden hebben (vergeleken met hier)?

Ward

Afrika is na China aan de beurt als lage-lonen land. Tot die tijd houden we Afrika zo arm mogelijk.
'Don't forget rule number 6'
Op 13-03-2008 6:46:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot: We???

Ward
(bericht gewijzigd op 13-3-2008 8:54:36)
Op 13-03-2008 8:54:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ward:

We???

Ward

Ja, helaas wel. Het is onmogelijk om niet mede deel te hebeen aan dit gebeuren, we komen liefst zo goedkoop mogelijk, zijn verplicht belasting te betalen (afpersing) en komen onvoldoende in opstand tegen het beleid van de overheid. Zo zijn we ook (gedwongen) medeplichtig aan de miljoen doden die inmiddels in Irak en Afghanistan gevallen zijn.
'Don't forget rule number 6'
Op 13-03-2008 11:27:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot: Ikke niet.
Je kunt mij met geen mogelijk verantwoordelijk maken voor doden in Irak.
Ik ben de Nederlandse staat niet? Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid.

Ward
(bericht gewijzigd op 13-3-2008 11:46:39)
Op 13-03-2008 11:46:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ward:

Ikke niet.
Je kunt mij met geen mogelijk verantwoordelijk maken voor doden in Irak.
Ik ben de Nederlandse staat niet? Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid.

Ward

Betaal je geen belasting dan? Er is echt geen ontkomen aan hoor.
'Don't forget rule number 6'
Op 13-03-2008 0:13:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Gerard:

Ward:

Ikke niet.
Je kunt mij met geen mogelijk verantwoordelijk maken voor doden in Irak.
Ik ben de Nederlandse staat niet? Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid.

Ward

Betaal je geen belasting dan? Er is echt geen ontkomen aan hoor.

Je weet niet eens waar ik woon... ;-)

Ward
(bericht gewijzigd op 13-3-2008 12:31:05)
Op 13-03-2008 0:30:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil: Interessant
(bericht gewijzigd op 13-3-2008 22:21:44)
Op 13-03-2008 22:21:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Gas(t)Lamp:

Eau Lee Shake:

Sommige mensen geloven nog niet in het bestaan van een deegroller, zelfs al zat die vuistdiep en omwikkeld van schrikdraad in hun anus.


Da's duidelijk toch.. ;-) Hahaha...wat een beeldspraak.

*Ontopic*

'T zou toch wat zijn als uiteindelijk blijkt dat olie synthetisch, of in onuitputtelijke voorraden voorhandig zou zijn op grote diepten in de aardkloot. Dat zou mijn inziens geen goed doen aan de globale CO'2 uitstoot. Hoe denken ze dat nu weer op te gaan lossen?


Dat doet de natuur wel voor ons.
'Don't forget rule number 6'
Op 16-03-2008 7:28:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
weerman:

F.Floor (62):


"... Venezuela bijvoorbeeld is vrijwel zwavelloos met zijn olie. Maar in Arabië hoef je maar een halve meter diep te gaan door de enorme druk erop."

Dat WAS in een ver verleden ooit zo; ik heb aardig wat Venezuela-crude in m'n handen gehad. Het bevatte WEINIG zwavel, het percentage WAS ooit laag. Nu is dat anders; ook daar wordt zwavelrijke drab opgepompt; de putten raken leeg.
In het Midden-Oosten moet je toch ècht wat dieper gaan dan jouw 50 centimeters, hoor... En de druk is allang bijna weg; er wordt steeds meer stoom naar beneden gejaagd. Ook daar raken de putten leeg.

Feit is wel dat er dagelijks 2x zoveel olie wordt gevonden dan er die dag is opgestookt dus het blog is zéker plausibel.

Doe even bronvermelding, wil je...? Leuk als men olie vindt, het moet ook nog economisch rendabel winbaar zijn, weet je nog..?

Maar laten we eens kijken in de prehistorie. Het regende nooit, alleen een dauw. Zuurstofgehalte= 33%, CO2= 0,3%.

Wat is DAT voor creationistische onzin??!! Ik heb hier de gefossileerde regendruppels liggen; hoe dacht jij dat erosie toen plaatsvond? Je leeft ècht in een andere wereld, Floor... Maar je zult wel weer met een oud-docent aan de VU op de proppen komen, eentje uit 1882 die jij nu einnndelijk mag tutoyeren... pffff....


Je begint met zinvol reageren met argumenten en vragen, maar je verzandt in een potje verwijten, dat maat het volgen van de discussie er niet leuker op. Zou je een beetje rekening willen houden met andere lezers?
'Don't forget rule number 6'
Op 02-04-2008 8:52:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @weerman,heb hier ook een stuk barnsteen met regendruppels, en ik weet dat planten inmense hoeveelheden water per dag verdampen...met een beetje dauw absoluut niet aan te vullen,ik zou zeggen blijf nog ff hangen...gezellig toch?!
Op 02-04-2008 13:46:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
weerman:

Gerard:

Je begint met zinvol reageren met argumenten en vragen, maar je verzandt in een potje verwijten, dat maat het volgen van de discussie er niet leuker op. Zou je een beetje rekening willen houden met andere lezers?


Ja hoor vent, natuurlijk wil ik dat. Blijkbaar geloof jij OOK dat de aarde hooguit 6000 jaar oud is, anders was je daar toch op z'n minst tegenin gegaan? Maar je koos er voor om niet de regelrechte onzin van Floor te weerleggen, maar om de aanvaller aan te pakken.
Nou, ik weet genoeg.
Plezier met je creationisme en onzin. Dag hoor. Deze site begint zo langzamerhand nieboeboe achterna te gaan; wie commentaar heeft wordt grof gewezen op de tere gelovige zieltjes van anderen. Nou, ik ben d'r helemaal klaar mee.
Tabee.


Vertel mij waar je vindt dat het grof is?
'Don't forget rule number 6'
Op 02-04-2008 14:07:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
weerman:

Na Deva's antwoord en Frits' vervolg kan ik maar één ding zeggen:

I rest my case.

Dit is geen grenswetenschap meer, dit is kijken hoe paddo's de meest absurde antwoorden kunnen genereren... En ik zie twee winnaars.. Ik zal er aan denken als ik over een half jaar weer de oh zo krachtige amanita muscari in de bossen zie staan...

Gegroet allen, sterkte ermee.

Ik hoop het.
'Don't forget rule number 6'
Op 02-04-2008 20:48:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @weerman,fijn dat je toch nog ff komt kijken
Op 05-04-2008 21:50:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
weerman:

F.Floor (62):

En dus is er ruimte voor beide standpunten. Ik werd ervan beschuldigd dat ik overal verstand van zou hebben - en dan eindelijk eens een onderwerp waar ik GELUKKIG geen enkel verstand van heb want dat overleeft niemand - of weerman houdt het voor gezien en pakt zijn koffer. Ik wist niet dat olie met het weer heeft te maken.

Nadat de standpunten zijn vastgesteld, wordt het tijd om ze te onderbouwen met bewijzen. En ik wacht op de bewijzen als zou er in de tijd dat de olie gevormd werd, geen regen, maar "slechts dauw" zijn. Daar gaf je geen antwoord op; ik wacht op onderbouwing daarvan.

Maar over wat ik wél van olie weet is dat sommige soorten zwaar radioactief zijn vooral dieselolie.


Wederom: toon de bewijzen. NU roep je maar wat. Wanneer kun je iets "zwaar radioactief" noemen? Zomaar twee verzoekjes aan jou.


Misschien moest JIJ je biezen maar eens pakken, en naar de bibliotheek wandelen morgen, bewijzen voor je uitlatingen hierboven verzamelen en die ons hier tonen. Want ik mis de onderbouwing in je verhaal.

[/quote]
Hoe kan een mens via de bibliotheek iets bewijzen?
'Don't forget rule number 6'
Op 06-04-2008 7:57:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
hoaxiepoax:

Na een paar vluchtige denksprongen en linkjes naar (niet wetenschappelijke) sites wordt direct de link gelegd naar conspiracy theorieën enzovoort. Vind ik nogal ver gaan en ook wordt het dan lastig om dit geheel serieus te nemen. Ook dat het aantal wetenschappelijke artikels blijkelijk op 1 hand te tellen valt moet toch een bel laten rinkelen?


Leuke redenatie. Gelukkig dat we in een wereld leven dat een utopie vormt voor vrije denkers en wetenschap. Grappig....
Op 26-01-2009 17:45:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: zouden atoombommen organisch materiaal in olie kunnen doen veranderen? Zoja dan is dat ook een theorie.
Op 26-01-2009 18:34:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Erg goede/mooie blog
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 23-01-2012 0:30:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kat:
CCRider:
Erg goede/mooie blog

Reactie voor de jouwe CC Op 26-01-2009 18:34:58
Op 23-01-2012 2:19:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fredje: Het blijf een stukje waar eigenlijk een vervolg op moet komen.
Op 24-03-2012 3:56:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2:
Uitgeputte oliebronnen worden verlaten. Als men na verloop van tijd opnieuw gaat kijken bevatten ze opnieuw olie.


Waar vind ik dat artikel?
Op 09-12-2012 11:04:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fredje: Goeie vraag,

Maar, werk zelf in de offshore, ben er zelf betrokken bij geweest.
En klopt wel .....
(bericht gewijzigd op 9/12/2012 11:46)
Op 09-12-2012 11:25:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden