Stel eens een wereld voor waar de mensen gewoon spiritueel zijn maar elkaar niet de hersens inslaan om het 'grote gelijk' uit hun heilige boeken. Stel je eens voor dat Joden en Arabieren gewoon gezamenlijk op de Tempelberg god in zichzelf en daarbuiten ervaren zonder de pretenties te weten wat die god nou eigenlijk wil.

Wie denkt dat god zich druk maakt of men nu wel of niet op zondag werkt of vijf keer per dag met het hoofd naar Mekka gebogen ligt moet zich nog maar eens goed achter de oren krabben. Het is natuurlijk heel aanmatigend te denken dat een god zich persoonlijk bezighoudt met de ritueeltjes van zijn gelovigen en het is al helemaal van het padje te denken dat welke godheid dan ook het prima zou vinden anderen het leven zuur te maken. God heeft geen mensjes nodig die voor Hem (of wie weet Haar of Het) spreken of handelen. Het is juist andersom mensjes hebben een god nodig om invulling aan hun verwarde lege levens te geven. Vandaag schudden we het juk van toegepaste religie af worden we gewoon weer ouderwets spiritueel.

( zonder kerk, priester, boek gaat spiritualiteit prima )

God is een uitgeverij.

Mozes is een van de oudste distributeurs van uitgeverij God. Hij kwam als eerste in prachtig stenen uitvoering de wil van god naar de mensen brengen. Deze eerste uitgave (ISBN 000.000.0001) kreeg de veelzeggende titel 'de tien geboden' mee. De profeet Mohammed was in feite een ghostwriter die zich de gehele Koran liet dicteren door aartsengel Gabriël of in het Arabisch 'Djibriel' (of was het de toch de monnik Bahira die het dicteerde?) Joseph Smith kreeg van de engel Moroni inzage in een exemplaar van het 'Boek van Mormon' en citeerde daar zo vaak uit dat zijn publiek nu bekend staat als Mormonen.

Of we nu spreken over de oosterse Veda's of Noorse Edda's en alles wat daar tussen in zit het zijn allemaal 'heilige geschriften' die het woord van god/goden verkondigen. God is daarmee onbetwist de oudste en grootse uitgever van spirituele lectuur. Maar waarom zoveel verschillende versies? Men mag van een almachtige god toch wel verwachten eensluidend en duidelijk te zijn?


( Mohammed laat zich een koran dicteren door Gabriël )

Het is daar is het waar de schoen wringt. Omdat er zoveel verschillende versies zijn kiezen betweterige mensjes voor een bepaalde versie en bestempelen alle anderen geschriften als 'onwaar' met alle ellende van dien. Wie zijn die betweterige mensjes en waarom weten zij zo zeker wat waar en niet waar is?

De oorspronkelijke vertolkers van het woord van god/allah/goden/enz. waren te goeder trouw. Het waren lieden die op een bepaald moment, zoals ze zelf zeggen, contact hadden met een entiteit die zo vriendelijk was om wetenswaardigheden met hen te delen. Vol van deze ervaring deelden ze dat, op hun beurt, met de rest van de wereld. De moeilijkheid is echter hoe deze bijzondere ervaringen in woorden te vatten? Probeer bijvoorbeeld zelf maar eens iets simpels als verliefdheid te beschrijven op papier. Maar goed, wat ze vertolkten werd zo goed als kwaad als het ging op schrift gezet of mondeling door gebrieft.

De wederverkopers.

Het woord van god kwam onder de mensen door de Ako's en Bruna's van weleer. Alleen waren er in die dagen nog geen boekwinkels en werd die rol door priesters ingevuld. Die priesters kwamen er al gauw achter dat als je in plaats van het hele verhaal in de verkoop te gooien slechts selectieve stukjes vrij gaf je status groeide en meer publiek kon trekken. Al ras verplaatste deze priesterklasse zich op de stoel van de schrijver en deden net alsof alleen zij precies wisten waarom het ging.


( Logo's van de diverse wederverkopers )

Om bijdehandjes die hun positie in gevaar konden brengen de mond te snoeren 'verkochten' ze alleen datgene van gods woord dat geen kwaad kon (lees hun positie zou kunnen ondermijnen). Zo mochten burgers, boeren en buitenlui in de dertiende eeuw geen kopieën van zowel het Nieuwe als Oude Testament bezitten op een paar fragmentjes na. Die fragmentjes die men dan wel mocht hebben werden alleen maar in het Latijn verspreid, zodat het leeuwendeel er toch niets aan had.

De Paus fungeerde als 'big brother' en o wee diegene die toch 'verboden' teksten in bezit had. Verdere teksten die in de oorspronkelijke uitgave tegen het zere been van de priesters aanschopte werden gewoon verbrand of aangepast. ( Lees hier bijvoorbeeld nog maar eens haarfijn hoe bisschop Clemens willens en wetens bepaalde evangeliën liet aanpassen )

Het in bezit hebben of citeren uit andere 'heilige geschriften' was natuurlijk helemaal not done. Dergelijke klanten werden 'ketters' genoemd en die mocht je, net als hun boekjes, verbranden. Vandaag de dag lijden we nog dagelijks onder de machtsgeile priesters en hun blinde volgelingen die slechts selectief één, inmiddels tig keer herziene, uitgave van het woord gods menen te kennen.


( Ik weet het beter, volg mij en ik maak je vrij.. en vergeet niet om een duit in het zakje te doen )

Proefje op het sommentje.

Wat weet de gelovige? Ik sprak M.M. een zwaar Christelijk gelovig man van 56 jaar oud. Hij zit iedere zondag in de kerk en is zeer bijbelvast. Ik vroeg hem of hij de Bijbel kende. En vol trots dreunde hij alle boeken op en noemde de hele lijn terug tot Adam en Eva. Ik vroeg hem vervolgens 'Wat wil God van jou?'. Deze vraag bleek zelfs na jaren trouw te kerke te gaan niet zo makkelijk. Hij gaf toe met deze vraag te worstelen en hield zich voor de zekerheid maar vast aan de normen en waarden uit de Bijbel.

Ik sprak. Y.O. 55 jaar oud en Moslim in hart en nieren. Wat wist hij van de Koran? Ook hij kon prachtig citeren maar de vraag 'wat wil Allah van jou' bleek ook lastig. "Dat ik goed leef en een goed mens ben" was het eerste antwoord. Maar wat is goed? Dat wat in de Koran staat was het antwoord. Maar zijn Hindoes, Joden of ik dan niet goed omdat wij niet volgens de regels van de Koran leven? Een pijnlijke vraag waar geen antwoord op kwam.

Het is natuurlijk makkelijk scoren en het is zeker niet bedoeling om deze mensen in diskrediet te brengen. Maar ik denk dat het exemplarisch is voor de meeste gelovigen die zo druk zijn met de randvoorwaarden, rituelen en preken dat ze voorbij gaan aan de feitelijke boodschap die religie met zich mee brengt.

Feitelijke boodschap.

De allereerste Christenen noemden zichzelf gnostici en meenden verlossing te kunnen bereiken door "kennis van de ware natuur der dingen". Prachtig. Maar waar haal je die kennis? Daar hadden de gnostici een duidelijke mening over, die kennis kan je niet geleerd worden die wordt aan je geopenbaard (of niet). Het is niet verwonderlijk dat de priesters dus alle subversieve gnostische kennis te vuur en te zwaard bestreden en het tot 1945 zou duren tot de Nag Hammadi geschriften werden gevonden zodat we wat meer inzicht krijg in de gnostische leer.

"kennis van de ware natuur der dingen" is een thema dat we in iedere religie terug vinden. Gnostici, Boeddhisten en tal van anderen geloven en levensbeschouwingen hameren op dit principe. De les is: "heb toch eens door dat deze aardse werkelijkheid slechts schijn is". Zowel de Bijbel en Koran wijzen daar continu op. Je hebt deze tijdelijke wereld en je uiteindelijke bestemming, een wereld die we hemel/hiernamaals noemen (of voor de zwartkijkers de hel). In die andere wereld leven de meest wonderlijke entiteiten, of het nu Thor met zijn hamer is, de wijze engel Djibriel of god/goden zelf. Dat je tussen deze werelden kan reizen zijn de heilige geschriften het ook eens, entiteiten dalen af naar de aarde en de ziel stijgt omhoog.

God/goden vinden is niet zo moeilijk. Ook daar is men het wel over eens. God zit in je en daarbuiten weten we van de oorspronkelijke auteurs. Die kan je alleen maar horen of zien als je het geraaskal van de wereld om je heen het zwijgen oplegt en vervolgens ook het geraaskal in je eigen hoofd. De eigen en andermans gedachten, meningen en opvattingen versluieren de essentie of zoals Boeddha het zei: "Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven".

Handelen in de geest van god/goden haal je niet uit een boekje maar door te zien. En wie écht kijkt ziet onmiddellijk het plan van god/goden en dat is; Leven in harmonie in een eeuwige cyclus van leven en dood. Wie dat ziet heeft geen boekje nodig, hoeft er geen ingewikkelde theorieën over halal of boetedoening op na te houden en heeft al helemaal geen behoefte aan een welles/nietes discussie waarbij men elkaar met bloed, zweet en tranen een dode letter door de strot duwt.

Wie toch een duidelijke behoefte om te leven naar 'de wil van god' geef ik een uitspraak van Nelson Mandela ter overweging; "De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen". Houdt deze gedachte dagelijks voor ogen en handel ernaar naar beste weten en kunnen dan komt het allemaal goed. Geloof me maar want zo staat het geschreven.

(noot: in dit stuk zijn de termen/namen god/goden/allah door elkaar gebruikt en mag u geheel naar eigen inzicht vervangen door elke entiteit, buitenaards- of bovennatuurlijk wezen.)

 

Lanoe: Goed/slecht zijn onze definitie's, als iets niet werkt noemen we het "slecht", werkt het wel dan vinden we het "goed", wat er dus eigenlijk los van staat.

Denk dat het nu eens van belang wordt dat we eerst eens in ONSZELF gaan geloven, wij de MENSHEID, voordat we in externe zaken geloven en ik denk dat die dan ook vanzelf duidelijk zullen worden.

Wie/wat zijn wij?
Waar komen we vandaan en wat doen we hier?

Na 10.000 jaar geschreven geschiedenis hebben we nog steeds geen antwoord op die drie simpele essentiele vragen.

Hoe kan dat?
Zowiezo, waarom herinneren we ons alleen de laatste 10.000 jaar en wat zorgt ervoor dat we daar maar niet achter komen?

Geloven begint dus denk ik bij jezelf.

WIJ zijn liefde, licht en leven, hoe kon het hier zo mis gaan?

Vragen, vragen, vragen, alwaar je niet te diep op in mag gaan, want dan is dat raar en kun je je beter bezig houden met het bekrompen leven dat je "hoort" te hebben.

Het ontbreekt ons zwaar aan geloof in onszelf, de mens, allen kinderen van het (heel)Al en dus allemaal broers en zussen

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 29-3-2008 9:25:09)
Carpe diem homo universalis
Op 29-03-2008 9:24:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Leuk stukje juist. oproepen tot een beetje introspectie en relativeren van heilige boekjes kan nooit kwaad. De amerikaanse One Nation under God of Insallah vooruit met de geit komen voort uit exegese van theologen die menen als enige de teksten op juiste waarde weten te schatten. Relativeren is mijn inziens dus een must.
Op 29-03-2008 9:37:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Ah oké, 'geloof in goed', dus.

Hmmm, tóch Richard Dawkins' "The Selfish Gene" er nog maar eens op naslaan; wellicht heeft 'ie ook daarmee ook gelijk een passend antwoord op de vragen uit Lanoe's reactie: "Wie/wat zijn wij?
Waar komen we vandaan en wat doen we hier?"
Op 29-03-2008 10:56:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Eva:

Ah oké, 'geloof in goed', dus.

Hmmm, tóch Richard Dawkins' "The Selfish Gene" er nog maar eens op naslaan; wellicht heeft 'ie ook daarmee ook gelijk een passend antwoord op de vragen uit Lanoe's reactie: "Wie/wat zijn wij?
Waar komen we vandaan en wat doen we hier?"Geef je ze dan ff door

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 29-03-2008 11:10:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Bert vanslagmulders (Frank):

Turks/Hollandse:

Alle gebeurtenissen van het verre verleden die in de heilige boeken zijn geschreven en beschreven zijn door mensenhanden gedaan en dan denk ik...

Op het moment dat er mensenhanden aan te pas komt is het per definitie niet objectief!

Laat 10 mensen een gebeurtenis op papier zeten en je krijgt 10 verschillende verhalen te lezen. Zo is het ook met de Bijbel/Koran/Thora etc.Lieve Anatoli-Hollandaise

Volgens mij heb jij een vlotte pen en een nog onbevangen ontluikende blik... wel eens overwogen om team GW te komen versterken? klik linksboven contact met GW en wie weet waartoe e.e.a. zal leiden.
Bye Frank (aka Bert)Van mij mag je dit verzoek ook meteen aan Lexie doen.
Op 29-03-2008 18:06:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dr. Phil:
Brokkenpiloot:

beide boeken lezen is vaststellen nog steeds niets te weten :-)
(tenzij je meer GELOOF hecht aan de één of de ander.)

Helemaal correct.
(bericht gewijzigd op 29-3-2008 19:36:54)
Op 29-03-2008 19:36:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Brokkenpiloot:

Eva:

Ah oké, 'geloof in goed', dus.

Hmmm, tóch Richard Dawkins' "The Selfish Gene" er nog maar eens op naslaan; wellicht heeft 'ie ook daarmee ook gelijk een passend antwoord op de vragen uit Lanoe's reactie: "Wie/wat zijn wij?
Waar komen we vandaan en wat doen we hier?"Richard Dawkins is een evolutionair bioloog. Geloven in Evolutie is ook een religie op basis van een boek.


Ach ja, Dawkins hangt het Militant Atheism aan,
ook best wel eng..
Op 29-03-2008 23:00:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Eva:

Ach ja, Dawkins hangt het Militant Atheism aan,
ook best wel eng..


Eng omdat het kortzichtig is op die manier dat het zichzelf teveel als opperste waarheid poneert. Hetzelfde met zijn God-boek.

Een dictatuur is zo goed als de heersende dictator. Een democratie is zo goed als de beste consensus tussen sterk als zwak. Wat is het beste politieke systeem?

Dom om te denken dat er op sommige vragen maar 1 antwoord bestaat.
(bericht gewijzigd op 30-3-2008 0:41:59)
Op 30-03-2008 0:41:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Edmund:
Dom om te denken dat er op sommige vragen maar 1 antwoord bestaat.


Zo is het maar net en om met mijn gekkendokter te spreken: "Het is allemaal multi-dimensioneel".
Op 30-03-2008 13:20:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
rob:

Religie, de grootste waanzin die er is.

De meeste mensen denken daar anders over.
'Don't forget rule number 6'
Op 01-04-2008 13:00:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Gerard:

rob:

Religie, de grootste waanzin die er is.

De meeste mensen denken daar anders over.

ga natuurlijk geen religie en geloof met elkaar verwarren
(bericht gewijzigd op 1-4-2008 20:10:35)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 01-04-2008 20:10:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dicit: Goh. Een afbeelding van mohammed apart.
Nooit te oud om nog meer te leren.
Op 04-01-2014 15:51:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden