Omstreeks het jaar 500 na Christus verscheen er een belangwekkend grenswetenschappelijk boek dat het aangezicht van de wereld zou veranderen. We hebben het over de bijbel. Is de bijbel grenswetenschappelijk? Jazeker, want er staan wetenswaardigheden in die dwars tegen de heidense maar destijds alom geaccepteerde opvattingen ingingen. Één van de belangrijkste zaken uit de bijbel is de wetenschap dat god helemaal alleen verantwoordelijk was voor de schepping. In 1859 verscheen er weer een belangrijk grenswetenschappelijk werk dat we nu kennen als " On the origin of species by means of natural selection " van Charles Darwin. Voor het christelijke deel van de wereld was Darwins evolutietheorie net zo grenswetenschappelijk als de boeken van David Icke tegenwoordig voor ons zijn.

In 2008 verscheen er wederom een wereldschokkend grenswetenschappelijk werk, ditmaal in blogvorm en door mij samengesteld. Of het tot een revolte zal leiden mag u beslissen.


( Intrigerende cover van een boek door fysicus Al-Khalili )

Mijn collega Bert begon deze reeks met het fenomeen 'Poltergeist' en meer bepaald het idee dat iemand van de betrokken partijen mogelijk zelf de bron zou zijn van de vreemde zaken zoals het verschijnen en verdwijnen van voorwerpen. Voor mijn part is het niet alleen bij 'Poltergeisten' dat dergelijke fenomenen plaats vinden. En het is lang niet altijd dat plotseling verschenen objecten ook weer even mysterieus verdwijnen.

Geld valt uit de lucht.
6 juli 2007 bron ANP/NU

AMSTERDAM - Een Duitse automobiliste moet vreemd opgekeken hebben toen er opeens eurobiljetten uit de lucht kwamen vallen. De vrouw aarzelde geen seconde, zette haar auto aan de kant en raapte een "substantieel bedrag" bij elkaar. De vrouw overhandigde het geld aan de politie. Dat meldt Reuters vrijdag. Volgens een politiewoordvoerder had de 24-jarige automobilisten het geld in de Duitse plaats Worms naar beneden zien vallen toen ze in haar achteruitkijkspiegel keek. Ze zette haar auto stil en probeerde al het geld te verzamelen, wat haar overigens niet lukte. Nadat de vrouw het geld naar de politie had gebracht, ging de politie terug naar de plaats waar het geld was gevonden. De politie kon echter geen sporen vinden. De politie van Worms wil de exacte vindlocatie niet bekendmaken. Ook het exacte bedrag is niet bekendgemaakt, omdat de politie nog meer te weten wil komen over de afkomst van het geld.

Tegenwoordig noemen we objecten die spontaan uit de lucht vallen BFO (Bizarre Falling Objects) een fenomeen dat al zo oud is als de weg naar Rome maar ook zo nu en dan actueel (zie dit blogje). En kom nou niet aan met de 'waterhoos' theorie want die snijdt geen hout zoals u later kunt lezen. Maar ik dwaal af. Ik had mijn collega Bert de belofte gedaan om uit te leggen dat kwantum geen theorie meer is. Mijn verhaal bestaat uit twee delen. Ik zal eerst (helaas) vertellen waar meeste van ons hun kennis op baseren en waarom dus de denkramen gesloten blijven. Even terug naar de schoolbanken dus.

Je moet alles weten anders heb je er niets aan.

Heel lang geleden gingen religie en wetenschap keurig hand in hand. In de oosterse traditie klinkt dat nog duidelijk door in bijvoorbeeld het Jainisme, Boeddhisme en zelfs Hindoeïsme. Hier in het westen dachten we er anders over. Er moest en zou een dikke muur tussen het goddelijke en de wetenschap komen. Aan de basis van de huidige wetenschap staan grote denkers zoals de Griek Aristoteles of de filosoof Descartes die de wereld opdeelden in stof en geest. Wetenschappers zoals Newton, Laplace en zelfs Einstein gaven uiteindelijk vorm aan de wetenschap zoals we die nu kennen. En het is nu precies deze wetenschap die een blokkade blijkt te zijn om te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is.


( Schoolmetafoor: Houd je aan onze foute regels en doe vooral niet buiten de gebaande paden denken )

Even terug naar de schoolbanken.

Van jongs af aan leren we dat we alles in deze wereld kunnen herleiden tot oorzaak en gevolg, iets wat ze causaal determinisme noemen. In mensentaal ziet dat er bijvoorbeeld zo uit. Uw fietsbel doet niets totdat u kracht zet met uw duim op het hendeltje die een op en neergaande beweging middels een asje omzet in een draaiende beweging waardoor de middelpunt vliedende krachten twee ringetjes op dat asje naar buiten drukt die het klingeling tegen de metalen behuizing veroorzaakt.

Om het idee van causaal determinisme te onderstrepen bedacht men de hypothese van 'continuïteit'. Deze wetenschap voorspelt dat alle bewegingen of veranderingen zich geleidelijk (continu) voltrekken zonder onderbrekingen of sprongen. (Uw fietsbel klingelt pas als de noodzakelijke handelingen in keurig opeenvolgende lijn zijn uitgevoerd, de bel klingelt dus niet zomaar of omdat u bijvoorbeeld slechts naar de hendel wees.)

Voor de wetenschap smaakten deze eerste stappen in wat we nu natuurkunde noemen zo goed dat men meer theorieën bedacht. 'Lokaliteit' is zo een theorie die zegt dat: "alle oorzaken en hun effecten zijn plaatselijk (lokaal) en dus met een gelimiteerde snelheid in een gelimiteerde tijdsduur in een deel van de ruimte voltrekken". Uw arme fietsbel is dus gebonden aan dat deel van de ruimte waar het zit (meestal op uw stuur) en onderhevig aan gelimiteerde krachten en tijdsduur. Vooral dat laatste is erg fijn anders zou uw fietsbel na een keer drukken 's nachts nog vrolijk klingeling zeggen.

Omdat de klassieke wetenschap een broertje dood heeft aan alles wat met een meetlat niet te meten is bedachten ze 'strikte Objectiviteit'. Ons bewustzijn of paranormale krachten hebben geen invloed op de werking van uw fietsbel. Het is de kinetische energie uit uw duim die overgebracht wordt naar de werking van de fietsbel en niet anders. Punt uit.

Toen de wetenschap wat verder ging ontdekte men dat alles bestond uit atomen of elementaire deeltjes. Hoera, nu kon men niet alleen de werking van uw fietsbel verklaren maar ook de fietsbel zelf. Die bestaat namelijk geheel en alleen uit piepkleine deeltjes die in een bepaalde dichtheid bij elkaar zitten. Reductionisme noemt men deze zienswijze, of alles is te herleiden tot atomen of elementaire deeltjes.

De wereld was bijna verklaard en om de losse eindjes aan elkaar te knopen bedacht men als kroon op al het werk 'epifenomenalisme' (zeg maar bijverschijnselen). Alle subjectieve verschijnselen zijn bijverschijnselen van de stof. Het klingeling geluid is een bijverschijnsel van de trilling in uw fietsbel, uw fietsbel is weer een bijverschijnsel van ijzer en chroom die op hun beurt weer een bijverschijnsel van ertsen en mineralen zijn, die een bijverschijnsel van moleculen zijn, die een bijverschijnsel van atomen zijn, die een bijverschijnsel van elementaire deeltjes zijn. Als in een keurige lijn van klein naar groot zou alles dus slechts een bijverschijnsel zijn. Arme u, uw gehele persoon of nog sterker uw bewustzijn is dus slechts een 'bijverschijnsel' te danken aan uw hersenen, aan uw cellen, aan uw DNA, aan uw moleculen, aan uw atomen enz.

De bel gaat en de klas is uit. Uw heeft weer even een kleine opfriscursus gehad en in het volgende deel gaan we die geheel teniet doen. Ik verheug me nu al om u weer terug te zien.

 

Gebakken Plasse: Leuk verhaal, ben ook benieuwd...
Op 05-04-2008 7:38:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: ha, ik ben OOK benieuwd. :-)
(bericht gewijzigd op 5-4-2008 10:09:14)
Op 05-04-2008 10:09:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draakje: Heerlijk die vervolgverhalen Ik zie rieikhalzend uit naar het volgende deel waarin een tegenwicht wordt geboden aan de hedendaagse wetenschap, die nog steeds beweert dat bewustzijn een bijverschijnsel is van materie.
(bericht gewijzigd op 5-4-2008 10:37:36)
Op 05-04-2008 10:37:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draakje:
denisdemenis:

Marga, de wetenschap is verdeelt in vakgebieden. Een fysicus laat zich binnen zijn vakgebied dus niet uit over de natuurkundige aard van het bewustzijn. Als privé-persoon zal hij ongetwijfeld een mening hebben en er zullen ongetwijfeld ook wat fysici zijn die aan de rand van het hele gebeuren een en ander in experimenten proberen te vangen.
Maar over het algemeen geldt de regel dat een theorie op het gebied van bijvoorbeeld de menswetenschappen niet gedragen behoeft te worden door een natuurkundige theorie (en omgekeerd).
"De hedendaagse wetenschap" is dus niet één hecht bouwwerk maar het heeft meer weg van een groot park met overal gebouwen. Daarin zijn de verschillende takken van wetenschap gevestigd.


Heel treffend omschreven Maar waar is nu het overkoepelende orgaan om al die facetten in een geheel te plaatsen?
(bericht gewijzigd op 5-4-2008 11:23:40)
Op 05-04-2008 11:23:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draakje:
denisdemenis:

Marga, dat "orgaan" bestaat niet.
Uiteraard beseft iedere wetenschapper dat het uiteindelijk één gebouw moet worden maar dat lukt pas als er aan de basis een theorie wordt ontwikkeld die voldoende ruimte biedt om alle denkbare "verschijnselen" in onder te brengen.
Maar desondanks groeperen wij tegenwoordig al de verschillende vakgebieden binnen clusters (menswetenschappen, natuurwetenschappen, etc.) en binnen die clusters probeert men uiteraard zoveel mogelijk dwarsverbanden aan te tonen/vast te leggen.

Maar... als op dit moment bijvoorbeeld binnen de natuurwetenschappen de theorie van de big-bang (kosmologie) in strijd is met de quantumtheorie (fysica) dan voel je wel aan dat wij nog niet zo ver zijn dat er aan de basis al een grote mate van overeenstemming is bereikt. Want daar is iedereen het wel over eens: de basis ligt in de wereld van de microcosmos. De werkelijheid die daar heerst (de basiswetten van moedertje natuur), is verantwoordelijk voor de werking van het geheel.


Helder, bedankt voor je toelichting.

Ik herhaal hier maar weer eens mijn vraag, misschien dat jij het antwoord weet; wie is er op de proppen gekomen met de "big bang" theorie, en waarom wordt daar met hand en tand aan vastgehouden?
(bericht gewijzigd op 5-4-2008 11:46:36)
Op 05-04-2008 11:46:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draakje:
denisdemenis:

Marga, Edwin Hubble (astronoom) ontdekte rond 1930 dat het licht van verre sterrenstelsels (andere "melkwegstelsels" niet de gebruikelijke frequentie heeft van licht dat uitgezonden wordt in laboratoria op aarde. Het licht van deze sterrenstelsels was "roder" van kleur en dat verschijnsel kende men uit experimenten. Beweeg een lamp snel van een waarnemer af en dan zal je constateren dat de "lichtkleur" ietsje roder is geworden. Het spreekt dus voor zich dat Hubble de conclusie trok dat ons heelal aan het uitzetten is (alle verre sterrenstelsels bewegen van ons af).
De tweede conclusie ligt dan voor de hand: ooit moeten al deze sterrenstelsels op één hoop bij elkaar gezeten hebben en dat is theoretisch mogelijk in de vorm van een samengebalde energie van een ongelooflijke dichtheid en temperatuur (op papier uiteraard want meten kunnen wij dat niet).

Wat toendertijd meespeelde was de heimelijke strijd tussen de waarheden van het christelijk geloof en de resultaten van de moderne wetenschap. En dan is het wel heel verleidelijk om het heelal te laten beginnen vanuit een minuscuul punt in plaats dat god "in zijn handen klapte". Er zijn later pogingen ondernomen om deze veronderstellingen over de big-bang te controleren en één van die pogingen is de meting van de "achtergrondstraling" die moet resteren tengevolge van het plotseling vrijkomen van alle energie (= big-bang). Deze hoogtestraling is waargenomen en d.m.v. waarnemingen vastgelegd.
Op dit moment is de wetenschap er voor 99,9% van overtuigd dat de big-bang theorie juist is. Bij het grote publiek ligt dit op circa 40%.


Thx
En hoe past het electrische universum in dit verhaal? Als ik het goed heb wijst deze theorie de oorsprong van een bing bang af, èn verklaart deze theorie een aantal lossei eindjes waar de big bang mensen nog mee worstelen.
Maar... ik geef grif toe dat mijn kennis op dit gebied erg beperkt is

(bericht gewijzigd op 5-4-2008 12:11:12)
Op 05-04-2008 0:11:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

Op dit moment is de wetenschap er voor 99,9% van overtuigd dat de big-bang theorie juist is. Bij het grote publiek ligt dit op circa 40%.

Vraag die rest is of het meten van die straling ,dezelfde fouten geeft zoals bij de dateringen van fossielen die geschat worden op ettelijke miljoenen jaren, en uiteindelijk misschein maar enkele duizenden jaren blijken te zijn .
Ten tweede geldt : metingen met apparaten , ('idem electronenmicroscoop) geven geen directe beelden weer met het oog , maar electronische beelden .In hoeverre zijn ze betrouwbaar ,gezien de zog "wetten" waarme zij werken vaak zoals achteraf blijft , niet eens de juiste blijken te zijn, en fouten bevatten .

In' t kort :
Het atoom is nog nooit gezien met het blote oog , maar men maakt er wel natuurwetten mee .

Atomen zijn natuurlijk wat klein om met het blote oog te zien. Maar met elektronische microscopen en deeltjesversnellers komt men al een heel eind. Lijkt me geen vraagstuk of atomen bestaan of niet.
Op 05-04-2008 0:21:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draakje:
denisdemenis:

Marga, het "electrisch" universum is een theorie die controversieel is. Sowieso al omdat de bekendste bedenkers van deze theorie geen wetenschappelijke status hebben (niet verbonden aan een onderzoeksinstituut/universiteit of bekend van publicaties in gerenormeerde wetenschappelijke tijdschriften).
Persoonlijk sta ik niet negatief tegenover deze theorie omdat binnen de huidige fysica (in relatie tot de kosmologie) de focus volledig gericht is op de zwaartekracht theorie van Isaac Newton en de gekromde ruimte uit de relativiteitstheorie van Albert Einstein. En er zijn aanwijzigingen dat het elektromagnetisch veld ook op kosmologische afstanden invloed uitoefent. Binnen de kosmologie wordt alleen de zwaartekracht (c.q. de kromming van de ruimte) in de berekeningen betrokken. En die berekeningen leiden dan tot de veronderstelling dat er "donkere materie" moet bestaan.
Dat ik de theorie van het "elektrisch universum" interessant vind, houdt echter niet in dat ik achter de uitwerking van de theorie sta; de grondgedachte wijs ik niet af.


Je kunt je gedachten helder verwoorden. Complimenten 'k snap er nu een beetje meer van.

(bericht gewijzigd op 5-4-2008 13:06:25)
Op 05-04-2008 13:06:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 05-04-2008 17:04:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
denisdemenis:

Marga, het "electrisch" universum is een theorie die controversieel is. Sowieso al omdat de bekendste bedenkers van deze theorie geen wetenschappelijke status hebben (niet verbonden aan een onderzoeksinstituut/universiteit of bekend van publicaties in gerenormeerde wetenschappelijke tijdschriften).
Persoonlijk sta ik niet negatief tegenover deze theorie omdat binnen de huidige fysica (in relatie tot de kosmologie) de focus volledig gericht is op de zwaartekracht theorie van Isaac Newton en de gekromde ruimte uit de relativiteitstheorie van Albert Einstein. En er zijn aanwijzigingen dat het elektromagnetisch veld ook op kosmologische afstanden invloed uitoefent. Binnen de kosmologie wordt alleen de zwaartekracht (c.q. de kromming van de ruimte) in de berekeningen betrokken. En die berekeningen leiden dan tot de veronderstelling dat er "donkere materie" moet bestaan.

Hoe dat in zijn werk gaat, is vrij simpel. De grootte van de massa van een sterrenstelsel levert een schatting van de zwaartekracht die op de omgeving van dit object wordt uitgeoefend. En als wij nu met behulp van de meting van de frequentie van het licht (hier komt die "roodverschuiving" weer in beeld) ontdekken dat de zwaartekracht veel sterker is, dan concluderen wij dat de massa in werkelijkheid dus veel groter moet zijn. En dat niet te verklaren verschil noemen wij "donkere materie".

Dat ik de theorie van het "elektrisch universum" interessant vind, houdt echter niet in dat ik achter de uitwerking van de theorie sta; de grondgedachte wijs ik niet af.


Hoe bepaald men dan dat misschien de grote dichtheid van een planeet hier niet verantwoordelijk voor is?
Religion, a placebo which causes damage.
Op 05-04-2008 19:18:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden