De geschiedenis van hekserij is in vele boeken beschreven. Hoewel er veel gedocumenteerd is, vond men op archeologisch gebied niet veel terug. Daarom is het zo bijzonder als er bewijzen worden gevonden van rituele gebruiken in hekserij. In Truro (Cornwall) zijn door archeologen, onder leiding van Jacqui Woods, kuilen blootgelegd die bewijs bevatten van heidense rituelen. De vondsten zijn terug te voeren tot ongeveer 1640. Dit was een roerige tijd. De kuilen waren gecreëerd in een tijd dat de wet van kracht werd: ”Gij zult een heks niet in leven laten”, een wet geciteerd uit Exodus 22:18.

heksen

In 1640 was er een grote beroering ontstaan door de opkomst van het puritanisme. Een stroming die door Engeland trok en die verkondigde dat volkomen gehoorzaamheid aan de Bijbel en een eenvoudig leven de enige juiste weg was naar het paradijs. Dit was nog meer olie op het vuur gooien om heksen op de brandstapel te doen belanden, want één van hun doelen was om alle heidense religies uit te roeien. Als men rituelen uitvoerde moest men voorzichtig te werk gaan om niet gepakt te worden en zorgen dat er geen bewijzen achterbleven. Want voor diegene die gepakt werden volgde een verschrikkelijk lot. Alle bewijzen werden vernietigd. En als men wat vindt is het in kleine mate. Maar in Truro vond men archeologisch bewijs van deze in het geheim op grote schaal uitgevoerde rituelen.

Jacqui Woods heeft geen schriftelijk bewijs kunnen vinden van heksendeze uitgevoerde rituelen, waarbij veel mensen betrokken moeten zijn geweest over een langere periode. Er is ook geen vastgelegde documentatie te vinden dat dit soort rituele praktijken ook ergens anders op de wereld werd beoefend. Hoewel de menselijke bewoning in die streek terug gaat naar de prehistorie, wijzen deze opgravingen op recentere activiteiten. Een stenen afgebakende bron, die waarschijnlijk gediend heeft als een heilige bron, zat vol met offergaven uit de 17de eeuw. De offergaven bestonden uit onder andere 125 stroken doek van jurken, kersenpitten en spijkerklemmen. Er was bewijs dat de bron was vernietigd en begraven zodat men niet kon achterhalen wat er zich daar had afgespeeld.

De 'verenkuilen' die men vond waren 40 cm breed en 17 cm diep, waren voorzichtig afgebakend met een zwanenvacht en bevatte overblijfselen van andere vogels. Men vond in de kuilen eksterlijkjes, nog net niet uitgekomen eieren en vele kwartskiezels. Het meest verbazende was dat er menselijk haar en afgeknipte vingernagels en een deel van een ijzeren ketel werden aangetroffen. Één van die kuilen bevatte zevenenvijftig eieren van verschillende afmetingen: eieren van een Bantammer (een soort vechtlustige kip) tot een eend. Zij werden geflankeerd door twee eksterlijkjes. De organische overblijfselen waren goed bewaard gebleven in de door watervasthoudende grond. Hoewel de schalen waren weggerot was het vlies behouden gebleven. Het vlies bevatte kuikens die op uitbreken stonden.

heksenVogels waren een belangrijk onderdeel in de Cornwall-folklore. Vogelveren hadden een symbolische betekenis van vruchtbaarheid. In ongerepte kuilen vond men pakjes gemaakt van bladeren die stenen bevatten die terug te voeren waren naar Swanpool Beach, 24 km vanaf de archeologische site. Het was een bewijs dat er vermoedelijk zwanen werden gevangen in het door de kroon beheerde Swanpool Beach. Dit moet een zeer gevaarlijke onderneming zijn geweest, want wie stal van de kroon werd meestal ter plekke beloond met de doodstraf.

Veel van de Keltische paganistische activiteiten zijn verwoest door de Romeinen en later door kerstening van de christelijke kerken. Maar gelukkig worden er soms bewijzen van het beoefenen van heidendom terug gevonden, zoals in Cornwall.

Broh-Koh Lee:
Salome:

Dus toch.

Echt?
(bericht gewijzigd op 16-4-2008 14:42:54)
Fruit dan?
Op 16-04-2008 14:42:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Salome:

Dus toch.

Dus toch wat?
Op 16-04-2008 14:43:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Ik kan niet heksen maar heksen zijn lief.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 16-04-2008 23:29:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Dat was best snel Ouwe Knar, ondanks je gebeitel.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 16-04-2008 23:30:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden