Om maar direct de puntjes op de 'i' te zetten:Thomas Henry Huxley we gaan het niet hebben over Darwin's hond - het is ons trouwens niet bekend of hij er een had - maar over Thomas Henry Huxley.

Thomas H. Huxley, de grootvader van de Brits-Amerikaanse schrijver Aldous Huxley (Brave New World, 1932) en de bioloog-schrijver-humanist Julian Huxley (mede-oprichter van het WWF en eerste directeur van de UNESCO), was net als Charles Darwin een natuurkundig vorser uit de 19de eeuw. Hij is de geschiedenis ingegaan als de eerste die begrepen had dat de vogels afstamden van de dinausauriërs. Maar het allerbekendst is hij toch gebleven door een hilarisch incident op de avond van 30 juni 1860.

Voor- en tegenstanders van Darwin's evolutietheorie - vandaag de dag noemen we deze evolutionisten en creationisten - waren in grote getale in Oxford bijeengekomen voor een debat. De vader van de evolutietheorie was niet aanwezig, maar Huxley, die zich met trots 'de bulldog van Darwin' noemde, was wel op het appèl.

Sinds de publicatie van The Origin of Species in 1859 was Huxley een van Darwin's grootste bewonderaars en aanhangers. Hij had ingezien dat Darwin's evolutietheorie, waarbij hij stelde dat de ouders van de volgende generatie op natuurlijke wijze zullen geselecteerd worden uit die individuen die het meest doeltreffend zijn aangepast aan hun omgeving, een geniale, zelfs de enige verklaring kon zijn voor het bestaan van al wat leeft.

The Origin of Species

Maar de evolutietheorie was in 1860 nog geen gemeengoed. Onder meer de Engelse clerus (katholieke christenen), die bewuste avond vertegenwoordigd door Lord Bishop Samuel Wilberforce, was hevig anti. In zijn toespraak ging hij fel tekeer tegen de evolutietheorie en besloot zijn rede met de opmerking die hij zelf heel grappig vond: "Is het geweten of de heer Darwin van de aap afstamt langs zijn vaders- of zijn moederskant?".

Huxley stootte zijn buurman aan en fluisterde hem toe: "God heeft hem in mijn handen uitgeleverd". Dan stond hij recht en zei beheerst: "Your Lordship, als ik moest kiezen tussen afstammen van een aap of van een man als u, die zijn verstand gebruikt om de wetenschap tegen te werken, zou ik wel weten wat ik koos".

De zaal in Oxford was te klein die avond. Thomas Henry Huxley, de bulldog van Darwin, had het debat met een knock-out gewonnen. Sinds die dag kreeg de evolutietheorie van Charles Darwin vrij spel.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden