'Frankenfood' is een term die ontleend is aan het in elkaar geknutselde monster van Frankenstein en slaat op genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen. Wetenschappers in dienst van multinationals bijvoorbeeld Monsanto knippen en plakken in het plant DNA om gewassen resistent te maken tegen landbouwgif, insecten, ziekten en andere bedreigingen die de oogst in gevaar kan brengen.

In Europa is men tot tegenstelling van Amerika nog behoorlijk huiverig voor 'Frankenfood'. Een doorn in het oog van de producenten is de Europese regelgeving die verplicht genetisch gemanipuleerde ingrediënten op verpakkingen te vermelden. Nu het gat in de ozonlaag, de 'war on terror' en Global Warming hun nut gehad hebben om zaken door te drukken verzint men nu 'voedselschaarste' en in de slipstream daarvan gaat men Frankenfood op uw menu zetten.Een goed geheugen en wat historisch besef is vaak voldoende om door de façade van list en bedrog te prikken. Wie de media volgt ziet dat er opeens overal sprake is van voedselschaartse. Zo is rijst opeens schaars in Azië, schijnen Egyptenaren hun brood niet meer te kunnen betalen, dreigen Mexicanen het zonder torilla's te moeten doen en protesteerde de Haïtianen tegen de hoge voedselprijzen. Maar ook in Nederland is de prijs van graan (50%) en boter (15%) gestegen.

Brengen de koeien minder melk op? Is de graanoogst tegen gevallen? Is er mondiaal iets aan de hand waardoor er minder rijst is geoogst? Nee natuurlijk niet. Sterker nog, op de Filippijnen waar de rijstschaarste groot heet te zijn was de oogst zelfs 10% meer dan het jaar ervoor. "Het is niet ongewoon dat voedselprijzen fluctueren maar dat dit jaar de prijzen blijven stijgen is echt heel bijzonder" zegt Matthé Elema, secretaris van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP).

De voedselschaarste is een kunstmatige crisis veroorzaakt door speculanten en kartels die eens flink de zakken willen vullen zegt econoom Cielito Habito die het was opgevallen dat de eerste 'rijsttekorten' op de Filippijnen opdoken kort na de eerste nieuwsberichten over gelijkaardige problemen in andere landen.

Enfin, globaal dreigt er dus, als we de producenten mogen geloven, een voedselschaarste en de daaraan gekoppelde prijsstijgingen. Het volk mort en prijzen stijgen en wat zien we gebeuren?


( Volgens milieuorganisaties zou Frankenfood schadelijk zijn voor gezondheid en milieu )

EU voedselorganisatie onder vuur in EU commissiedebat over gentech

 

Amsterdam, 7 mei 2008 – Vandaag heeft de Europese Commissie besloten dat de EFSA, de Europese voedselveiligheidsorganisatie, de teelttoelating van drie controversiële gentechgewassen opnieuw moet beoordelen. Het gaat om de gentechpieper van BASF en twee gentechmaïssoorten. Greenpeace had liever gezien dat de toelating helemaal werd tegengehouden, maar is blij dat dit in ieder geval uitstel betekent voor de toelating van dubieuze gentechgewassen. Eerder constateerde de Europese Unie al dat de EFSA niet in staat is om de veiligheid van gentechgewassen te beoordelen en dat ze zich binnen 24 maanden moet reorganiseren. Greenpeace vindt dat ze tot die tijd geen beoordelingen over gentech mogen doen.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten over gewassen die zelf constant gif (Bt-toxines) aanmaken, zoals de twee maïsvariëteiten, hadden vandaag moeten leiden tot een afwijzing van de twee soorten gentech maïs, vindt Greenpeace. Onderzoek uit 2007 wees uit dat dit gewas schadelijk is voor de bodem en insectenleven op en rond het veld. De genpieper van BASF bevat zogenaamde antibiotica-resistente genen. Ook de World Health Organisation (WHO), het Pasteur Instituut en de European Medicines Agency (EMEA) maken zich zorgen over de veiligheid van de toepassing van dit soort genen.

De Europese Commissie heeft onlangs te kennen gegeven dat de EFSA zich binnen 24 maanden zo moet herorganiseren dat het de milieurisico’s van gentechgewassen op de lange termijn kan beoordelen. EFSA gaf zelf ook al eerder aan dat ze niet in staat is om de lange termijn effecten van gentechgewassen in te schatten. De beslissing van vandaag laat zien dat de Europese Commissie geen vertrouwen heeft in de werkwijze van de EFSA. Het is jammer dat de EFSA opnieuw de kans krijgt om de toelating te beoordelen, terwijl zo duidelijk is dat ze daartoe niet in staat is. De EFSA zal eerst moeten worden hervormd en aangepast wél in staat te zijn goede, onafhankelijke adviezen over nieuwe gentechgewassen te kunnen doen, vindt Greenpeace.

“Treurig is dat vandaag besloten is dat Oostenrijk niet zelf mag beslissen over wat ze zelf eet”, Aldus Herman van Bekkem, campagneleider bij Greenpeace. Al sinds eind jaren 90 heeft Oostenrijk een verbod op de teelt en import van gentechgewassen. (1) Het besluit van de EU dat dit verbod voor import niet meer is toegestaan, is volgens Greenpeace onder grote druk van de gentech-industrie, de WTO en landen als de VS tot stand gekomen.

In Nederland werden onlangs nog vragen gesteld in de Tweede Kamer over de toelating van de BASF aardappel. Minister Cramer zei dat het positieve EFSA advies voor de Nederlandse regering aanleiding was om in te stemmen met de teelttoelating van de antibioticum-aardappel. Greenpeace wil dat de EU beslissing van vandaag er toe leidt dat Nederland niet meer direct achter het oordeel van de EFSA aanloopt. Nederland zou de ongefundeerde positieve houding (2) ten aanzien van gentech in de landbouw moeten herzien. Nederland geeft veel vergunningen af voor veldproeven met gentechmaïs (3) en –aardappelen en dreigt zo de proeftuin van Europa te worden.. Bron greenpeace.

Voetnoten:
(1) Naast Oostenrijk besloten ook Frankrijk, Roemenie, Polen, Griekenland en Hongarije tot een ban op de teelt van MON810, de enige in de EU toegelaten gentechmais.
(2) Nederland is de enige EU-lidstaat die consequent postief oordeelt over markt- en teelttoelatingen voor gentech gewassen.
(3) Zoals vergunningen voor experimenten van BASF, Monsanto en Pioneer. Pioneer mag bijvoorbeeld in de gemeenten Werkendam, Venray en Haaksbergen testen doen met gentechmais die vergelijkbaar is met de maïs die vandaag ter discussie stond, een gewas dat zelf constant gif aanmaakt.


Problem - solution

Voor het eerst kopen levensmiddelenbedrijven in Japan en Zuid Korea genetisch gemanipuleerd maïs voor verwerking in hun producten. Frankenfood grondstoffen schijnen goedkoper te zijn dan ouderwets geteelde gewassen. (In 2006 kostte in Korea een ton gewone mais 450 dollar en Frankenfood mais 350 dollar.)

Ongeveer de helft van alle Amerikaanse gewassen komt uit de keuken van Frankenfood. Genetisch gemodificeerde producten mag men daar zonder vermelding op de verpakking overal in stoppen. Alleen het exporteren van Amerikaans Frankenfood naar bijvoorbeeld Europa is een probleem. Niet dat Europese producenten zo bezorgd zijn om uw gezondheid of de effecten van genetisch gemanipuleerde gewassen op onze leefomgeving maar omdat veel Europese consumenten producten met de aanduiding GM (genetisch gemanipuleerd) vermijden. Schijnt niet echt verkoopbevorderend te zijn. En natuurlijk is er de EU zelf met haar lastige regelgeving.

Maar in Europa waar een redelijk verzet was tegen Frankenfood begint men nu onder de zogenaamde druk van voedseltekorten terug te krabbelen. Of zoals Neil Parish (voorzitter agriculture committee) het zo mooi zei; “Their hearts may be on the left, but their pockets are on the right.” Hiermee gaf hij aan dat Europeanen gevoelsmatig liever ouderwets geteelde grondstoffen hebben maar uiteindelijk met hun portemonnee kiezen. Als we Parish moeten geloven dan moeten we ons niet aanstellen, er is niets mis met Frankfood.


( GMO, ik hou niet van frankenfood. )

U begrijpt dat de machtige grootgrutters in levensmiddelengrondstoffen (Cargill bijvoorbeeld) die hand in hand gaan met biogentech bedrijven (Monsanto bijvoorbeeld) graag hun winsten zien stijgen. kennelijk hebben ze de oplossing gevonden. Creëer een zogenaamde voedselschaartse en bied de oplossing door het aanbieden van zogenaamde goedkope Frankenfood. De handel in GM-zaden voor gewassen is enorm. In 2006 hadden de 10 grootste bedrijven op dit gebied een gezamenlijke omzet van 22 miljard dollar en dan praten we alleen maar over de zaadjes.

En dus.

Er is geen voedseltekort maar er is een tekort van verkoop van Frankenfood. Houdt deze gedacht voor ogen als u binnenkort bestookt wordt door de media over allerlei voedselrampscenario's en voedselrellen. Pas als de Mc Donalds zijn deuren moet sluiten omdat er geen grondstoffen meer zijn weet u zeker dat er inderdaad sprake is van tekorten... tot die tijd hebben we er een bangmaak hoax bij.

Als u echt wilt weten wie er allemaal van Frankenfood profiteren en op wat voor soort manieren dan kan ik u deze (non-conspiracy) PDF (Engelstalig) aanraden. Definitief antwoord op de  vraag of genetisch gemanipuleerde organismes ongezond of gevaarlijk zijn is nu nog moeilijk te zeggen. De techniek is vrij nieuw en het effect op langere termijn blift gokken. Toch lijken kritische rapporten het eens te zijn dat frankenfood zeker niet de heilige graal is. (lees o.a. hier)

Meer over de voor en nadelen genetisch gemanipuleerd voedsel:
Milieu Centraal.nl
Gentechvrij.nl
NRC
Ethische bezwaren omtrent GMO

KC: Gelukkig hersteld ELK dna zich weer na enkele generaties. Ofwel: haal het ogen-gen uit een fruitvliegje en 5 tot 7 generaties verder zijn de oogjes er weer.

Dont worry... on the long term, that is...
(bericht gewijzigd op 13-5-2008 15:59:58)
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 13-05-2008 15:59:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden