Het zoeken naar een antwoord op deze vraag was het levenswerk van Dr. Ian Stevenson,Dr. Ian Stevenson een pientere psychiater en stichter van de University of Virginia's Department of Perceptual Studies (vroeger het Department of Personality Studies).

Stevenson geloofde niet dat alléén kinderen hun vorige leven kunnen herinneren, maar hij was van mening dat het meest overtuigende bewijs hiervan onder kinderen zou kunnen gevonden worden, in het bijzonder wanneer zij kennis openbaren waarmee ze nooit in aanraking (kunnen) zijn gekomen.

Stevenson (geboren op 31 oktober 1918 te Montréal, Canada) is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, onderzoekers in verband met reïncarnatie in de hedendaagse tijd. Zijn vader was correspondent van de Times of London in Ottawa. Hijzelf koos voor een medische opleiding als psychiater.

In 1960 startte hij zijn onderzoek naar reïncarnatie. Gedurende 40 jaar heeft hij zo’n 2500 gevallen van vermoedelijke reïncarnatie onderzocht en een hele reeks boeken en publicaties geschreven over dat onderzoek. Zijn 'gevallen' waren vrijwel allemaal jonge kinderen die zich een (het) vorige leven herinnerden.

Zijn onderzoek bestond erin de gegevens die de kinderen verstrekten over hun vorige leven te vergelijken met getuigenissen van familie, kennissen, buren en vrienden, maar ook met gemeente-archieven, geboorteregisters, politieverslagen, medische rapporten uit ziekenhuizen, enzoverder. Zijn vergelijkende studie is zeer indrukwekkend en geeft overvloedige en overtuigende bewijzen voor het bestaan van reïncarnatie.

Stevenson deed tevens specifiek onderzoek naar onder meer xenoglossie (niet aangeleerde kennis van vreemde talen, waarover elders bij ons meer) en naar littekens en moedervlekken die verband houden met verwondingen in een vorig leven.

Hoewel er verscheidene zeer overtuigende gevallen van volwassenen zijn die hun vorige leven (het geval van Bridey Murphy/Virginia Tighe) herinneren, is één van de problemen met volwassen dat critici altijd debatteren dat het geheugen verwant is met een proces dat men cryptoamnesia noemt.

Bij cryptoamnesia leert een persoon iets, zoals details over het plattelandsleven van eeuwen geleden, en vergeet dan dat hij deze informatie ergens (aan-) leerde. Wanneer zij dan vinden dat zij specifieke details over het dagelijkse leven van het Middeleeuwse platteland kennen, kunnen zij dan verkeerd veronderstellen dat deze informatie met een vorig leven verbonden geweest is, terwijl ze mogelijk als kind één of andere documentaire over het onderwerp bekeken. In het geval van kinderen is er veel minder informatie waaraan ze - vooral kinderen tussen de leeftijden van 2 en 5 jaar - zijn blootgesteld, leeftijden die ideaal blijken te zijn om zich een vorig leven te herinneren.

Dr. Stevenson concentreerde veel van zijn studies in landen zoals India, waar de verhalen van kinderen over hun vorige leven minder ontmoedigd of onderdrukt worden, omdat het Hindoeïsme, de dominante godsdienst van India, voor reïncarnatie openstaat. Een bijkomend voordeel was het feit dat veel van deze kinderen in geïsoleerde dorpen leefden en dus hoogst waarschijnlijk niet aan veel vreemde informatie konden blootgesteld zijn.

Tijdens zijn lange carrière interviewde Dr. Ian Stevenson duizenden kinderen die geloofwaardige details over het/hun vorige leven meldden waarbij hij uitgebreid onderzoek deed naar het verleden van het kind en zijn familie. In veel van deze gevallen was de informatie die door deze jonge kinderen werd verstrekt zo gedetailleerd dat Dr. Stevenson de vorige families van het kind kon lokaliseren op kilometers afstand van waar het kind (opnieuw) geboren was en verbanden kon leggen met de daar aanwezige medische gegevens en rapporten van lijkschouwers. Sommige van zijn meest dwingende bewijsmateriaal zijn geboortevlekken en lichaamsafwijkingen die een geheimzinnige gelijkenis vertonen met de littekens en wonden die de vorige persoonlijkheid net voor zijn dood of onmiddellijk na zijn dood opliep.

Dr. Stevenson's bevindingen zijn gedetailleerd neergeschreven in verscheidene boeken en alhoewel hij heilig geloofde in reïncarnatie deed hijzelf nooit uitspraken over 'zijn' vorige leven. In een gesprek met het tijdschrift Omni gaf hij toe dat hij een groter doel achter de werkelijkheid van het leven ontdekte. Hij overleed in februari 2007.

Volgens de gegevens die tijdens zijn leven werden verzameld, neigen steeds meer mensen te reïncarneren, waarbij zij 'nieuwe moeders' binnen een straal van ongeveer 25 kilometer van de plaats van overlijden vinden. Als dit waar is, dan is Dr. Ian Stevenson misschien al terug onder ons, ergens dichtbij Charlottesville. Maar zelfs als hij zich alles van dit vorige leven herinnert, zullen wij hem nog een twintigtal jaar tijd moeten geven alvorens wij hem terug kunnen verwachten in een academie om zijn fascinerend werk voort te zetten.

Lanoe: Er is nu toch ook een vrouw die het onderzoek verder overgenomen heeft?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 19-05-2008 7:21:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund: Hoor je wel vaker, kinderen die dingen weten die ze niet kunnen weten.
Op 19-05-2008 15:19:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Ringding:

Klein probleem met het hele reincarnatiegebeuren, wat maar niet opgelost wordt:

Nu, zijn er meer mensen op onze planeet dan ooit. Waar komen dan al die extra mensen vandaan? Die zijn niet uit een vorig leven geincarneert? Overigens, volgens die mediums beschikt iedereen over een vorig leven. Dat is dan automatisch bullshit.

Waarom zouden herinneringen aan een vorig leven uberhaupt vervagen? Als je ze al hebt, dan blijft je dat toch gewoon bij? Of krijgen kinderen ineens hele selectieve kinderalzheimer? Ik kan me mijn allervroegste kindermaanden zelfs nog herinneren. (Jammergenoeg)

Waarom zouden dan alleen die herinneringen aan een vorig leven wegsijpelen? Hier zou dan eigenlijk een medicijn tegen gevonden moeten worden. Hoef ik me in mijn volgende leven alleen maar wat bij te scholen en kan ik meteen aan de slag.

Het leven is groter dan de mens, vriend.
Op 19-05-2008 15:48:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
JW:

@Ringding : In jouw redenatie zeg je dat reincarnatie niet mogelijk is omdat er zielen te kort zijn voor de mensen die er nu rondlopen.

Niet iedereen kan dus met een gerecyclede mensenziel rondlopen. Daar ben ik het mee eens.

Aan de hand van die redenatie de gehele mogelijkheid van recycling afwijzen is wel wat kort door de bocht, de volgende aannames worden namelijk gemaakt:

1. Recycling van zielen gebeurt alleen binnen 1 soort.
2. 1 ziel wordt altijd gerecycled binnen 1 mens, de aanname dat een ziel atomair, ondeelbaar is
3. Er kunnen geen nieuwe zielen aangemaakt worden

Zoals ik al zei: het leven is groter dan de mens. Nogal wiedes.
Op 19-05-2008 23:08:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Er is oneindig veel mogelijk, maar een verklaring voor steeds meer zielen zou kunnen zijn dat niet elke ziel geïncarneerd hoeft te zijn, maar dat er ook nieuwe bij komen. Een ander punt is dat er in feite slechts 1 bewustzijn bestaat dat we met z'n alle delen, hoe vaak je dat deelt maakt niet uit, het is geen brood, ofwel, iets dat niet stoffelijk is kent geen concreet getal.
'Don't forget rule number 6'
Op 19-05-2008 23:49:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
marga:

Gerard:

Er is oneindig veel mogelijk, maar een verklaring voor steeds meer zielen zou kunnen zijn dat niet elke ziel geïncarneerd hoeft te zijn, maar dat er ook nieuwe bij komen. Een ander punt is dat er in feite slechts 1 bewustzijn bestaat dat we met z'n alle delen, hoe vaak je dat deelt maakt niet uit, het is geen brood, ofwel, iets dat niet stoffelijk is kent geen concreet getal.


FractalInderdaad, wij zijn gewend te denken in afmetingen en aantallen, dat is in zeker opzicht erg beperkend. Een leuk voorbeeld in deit verband is het hologram: zelfs een klein deel van een holografische plaat bevat het hele plaatje, je kan dus een holografische plaat in 1000 stukken delen en je hebt steeds weer hetzelfde plaatje.
'Don't forget rule number 6'
Op 20-05-2008 8:57:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ik stierf als steen en werd een plant,

Ik stierf als plant en werd een dier,

Ik stierf als dier, ... toen ... werd ik een mens.

Waarom dan vrezen voor de dood ?

Ben ik ooit slechter of minder geworden toen ik stierf ?

Eens ga ik dood als mens en wordt een wezen van licht,

een engel uit de droom.

Doch mijn weg zet zich voort, alles op GOD na verdwijnt.

Ik word wat niemand gezien of gehoord heeft.

Ik word de ster boven alle sterren,

en straal neer op geboorte en dood.Djalal Al-Din Roemi (Maulana) - Perzisch mysticus XIII°-Eeuw.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 20-05-2008 9:02:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Gerard:

marga:

Gerard:

Er is oneindig veel mogelijk, maar een verklaring voor steeds meer zielen zou kunnen zijn dat niet elke ziel geïncarneerd hoeft te zijn, maar dat er ook nieuwe bij komen. Een ander punt is dat er in feite slechts 1 bewustzijn bestaat dat we met z'n alle delen, hoe vaak je dat deelt maakt niet uit, het is geen brood, ofwel, iets dat niet stoffelijk is kent geen concreet getal.


FractalInderdaad, wij zijn gewend te denken in afmetingen en aantallen, dat is in zeker opzicht erg beperkend. Een leuk voorbeeld in deit verband is het hologram: zelfs een klein deel van een holografische plaat bevat het hele plaatje, je kan dus een holografische plaat in 1000 stukken delen en je hebt steeds weer hetzelfde plaatje.


Lucifer betekent lichtbrenger, de planeet Venus, de Morgenster (van het Latijnse lux, lucis — licht). Het is de naam van een grote engel die het mensenrijk bezielt. Ieder van ons is een geïndividualiseerd aspect van één grote alziel, Lucifer genaamd. De christelijke bijbel zegt dat hij ruzie heeft gemaakt met God en daarom uit de hemel werd verdreven, en Adam en Eva uit het paradijs. Dit is een symbolische weergave van een occult feit, een gebeurtenis die 18,5 miljoen jaar geleden plaatsvond.

Zoiets?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 20-05-2008 9:51:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund: Waar haal je die 18,5 vandaan?
Op 20-05-2008 9:54:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Lanoe:

Gerard:

marga:

Gerard:

Er is oneindig veel mogelijk, maar een verklaring voor steeds meer zielen zou kunnen zijn dat niet elke ziel geïncarneerd hoeft te zijn, maar dat er ook nieuwe bij komen. Een ander punt is dat er in feite slechts 1 bewustzijn bestaat dat we met z'n alle delen, hoe vaak je dat deelt maakt niet uit, het is geen brood, ofwel, iets dat niet stoffelijk is kent geen concreet getal.


FractalInderdaad, wij zijn gewend te denken in afmetingen en aantallen, dat is in zeker opzicht erg beperkend. Een leuk voorbeeld in deit verband is het hologram: zelfs een klein deel van een holografische plaat bevat het hele plaatje, je kan dus een holografische plaat in 1000 stukken delen en je hebt steeds weer hetzelfde plaatje.


Lucifer betekent lichtbrenger, de planeet Venus, de Morgenster (van het Latijnse lux, lucis — licht). Het is de naam van een grote engel die het mensenrijk bezielt. Ieder van ons is een geïndividualiseerd aspect van één grote alziel, Lucifer genaamd. De christelijke bijbel zegt dat hij ruzie heeft gemaakt met God en daarom uit de hemel werd verdreven, en Adam en Eva uit het paradijs. Dit is een symbolische weergave van een occult feit, een gebeurtenis die 18,5 miljoen jaar geleden plaatsvond.

Zoiets?

Carpe diem homo universalis

Adam en Eva werden uit het paradijs "verdreven" door.........kennis. Kennis boven het natuurlijke, dat is een stevige achteruitgang zoals we vandaag de dag goed kunnen zien aan het leiden van moeder aarde. Toch is het blijkbaar wat er gebeuren moet, want zou er iets kunnen gebeuren wat niet moet? Onze hersenen hebben de niet bestaan de tijd uitgevonden......
'Don't forget rule number 6'
Op 20-05-2008 10:30:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Ringding:

Gerard:

Adam en Eva werden uit het paradijs "verdreven" door.........kennis.

Euuhhh... Geen dingen verdraaien. Ze werden uit het paradijs gedreven door de leugen van de Satan. Deze had ze verteld dat ze gerust konden eten van de boom der kennis VAN GOED EN KWAAD en dat daarop niet zouden sterven. Echter, toen ze dat eenmaal deden, werden ze uit het paradijs gedreven en zou de dood voor altijd deel uitmaken van de mens.

Vóór dat ze van de boom aten waren ze als kinderen. Een klein kind is ook onschuldig, en zo waren de Adam en de Eva op dat moment ook.

Het gaat dus niet om kennis in het algemeen, maar van kennis van goed en kwaad. Heeft dus niks met wetenschap, technologie, of natuur te maken.

Kennis bevindt zich tussen de dualiteit van goed en kwaad. Veel algemener vind je niet, lijkt me.
Op 20-05-2008 11:17:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

De fase van voordat ze van de boom aten wijst naar het Lemurische Tijdperk.

Erhm... Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je hier een bron voor? (Bij voorkeur geen gechannelde.)

Deva:

Zo ziet ge dat de bijbel vol met wijsheden staat, die maar al te vaak verkeerd geinterpreteer worden !(vaak opzettelijk )

De bijbel is een politiek georienteerd samenraapsel van andersgelovige teksten. Moest de bijbel alleen maar waarheden bevatten, dan had men tijdens het concilie vast minder gnostisch materiaal achtergehouden. De bijbel is een boek voor volgers geworden, terwijl de kennis waarop het gebaseerd is zorgde voor leiders (van het eigen leven).

Ik bedoel... Jezus is de hoofdfiguur en hoeveel staat er werkelijk over de man in de bijbel? Niet bijster veel toch?
Op 20-05-2008 0:30:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ringding:

Gerard:

Adam en Eva werden uit het paradijs "verdreven" door.........kennis.

Euuhhh... Geen dingen verdraaien. Ze werden uit het paradijs gedreven door de leugen van de Satan. Deze had ze verteld dat ze gerust konden eten van de boom der kennis VAN GOED EN KWAAD en dat daarop niet zouden sterven. Echter, toen ze dat eenmaal deden, werden ze uit het paradijs gedreven en zou de dood voor altijd deel uitmaken van de mens.

Vóór dat ze van de boom aten waren ze als kinderen. Een klein kind is ook onschuldig, en zo waren de Adam en de Eva op dat moment ook.

Het gaat dus niet om kennis in het algemeen, maar van kennis van goed en kwaad. Heeft dus niks met wetenschap, technologie, of natuur te maken.

Zie de gevolgen zou ik zeggen. Maar goed, het paradijsverhaal is een psychologische verhandeling, satan is de verleiding die zich in het denken van de mens bevindt. In principe is er aan de mens in het paradijs niets veranderd, het verhaal geeft aan hoe bescheiden we zouden moeten zijn met one hersenspinsels.
'Don't forget rule number 6'
Op 20-05-2008 13:46:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Ringding:

(Jammer dat het 'bijbel' alleen al voor de meeste al genoeg aanleiding is om te gaan bijbel-bashen.)

Hmm. Ik zag mijn opmerking als een feitenschets en niet zozeer als bijbelbashing. Mits goed gehanteerd kun je zeker nuttige zaken uit het boek halen, net zoals bij ieder spiritueel bedoeld boek.
Op 20-05-2008 14:08:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

De bijbel verhaalt het onstaan van de aarde, daarna de verschillende tijdperken, het Lemurische, het atlanyische , en dan de voorberiedingen komst van de Christus ...er is daar helemaal niets aa, veranderd ...maar men heeft de woorden (de theologen van de kerken )verkeerdelijk vertaald, om zijn macht te vestigen daar ligt de reden van alle onheil .


Waar in de bijbel wordt iets vertelt over de tijdperken, of over Lemurie/Mu, of over Atlantis? Hebben we wel dezelfde bijbel?
Op 20-05-2008 14:15:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

Edmund:

Deva:

De bijbel verhaalt het onstaan van de aarde, daarna de verschillende tijdperken, het Lemurische, het atlanyische , en dan de voorberiedingen komst van de Christus ...er is daar helemaal niets aa, veranderd ...maar men heeft de woorden (de theologen van de kerken )verkeerdelijk vertaald, om zijn macht te vestigen daar ligt de reden van alle onheil .


Waar in de bijbel wordt iets vertelt over de tijdperken, of over Lemurie/Mu, of over Atlantis? Hebben we wel dezelfde bijbel?

Alles staat juist geschreven in de originele hebreeuwse bijbel .De vertalingen zijn slechts wat ervan geworden is ...door de vertaler .


Hmm, nu ben ik toevallig aardig op de hoogte van de Hebreeuwse bijbel en de verschillen met de Griekse en latere vertalingen. Maar dan nog vind ik geen referentiepunt voor wat je beweert.

Waar o waar staat in de originele Hebreeuwse geschriften iets over Lemurie of Atlantis?
Op 20-05-2008 14:25:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

het ontstaan van de aarde, Lemurie en Atlantis ,dat staat in de eerste V hoofdstukken beschreven ....maar niet zoals jij het misschien veronderstelt in de 'huidige' woordjes daarvoor van nu .
Maar wel duidelijk genoeg voor de kenner van de geesteswetenschap.

In welke woorden staat het dan wel?

Tot op heden vind ik je bewering bij de haren gerukt, maar wie weet heb ik het fout...
Op 20-05-2008 14:49:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

Het verhaalt eigenlijk hoe alles uit de etherische Licht is uitgestraald en ontstaan is door de klank(het woord) en licht ether is verstoffelijkt door wezens die wij engelen kunnen noemen . .

Bovenstaande kan ik bevestigen, maar je eerste stuk, de vertaling, vind ik minder eenduidig. Begrijp me niet verkeerd, je kán gelijk hebben, maar als het op interpretaties aankomt dan begeven we ons op glad ijs. Niemand weet immers nog wat de originele bedoeling van de schrijver was, temeer omdat er al grote fouten/veranderingen zijn gebeurd eenmaal het Hebreeuws met klinkers ging werken. Toen het Hebreeuws nog geen klinkers had gebeurde de overdracht van uitspraak (en dus betekenis) mondeling. Kortom, het referentiekader ontbreekt om zo'n sterke uitspraken te doen als 'Lemurie en Atlantis staan beschreven in de bijbel'. Je stelligheid is mijns inziens misplaatst en getuigt van een bepaalde vorm van alwetendheid waarmee je andere zaken te makkelijk verwerpt.

Maar goed... wie ben ik... in de kern weten we allebei evenveel zeker: niets.
Op 20-05-2008 15:29:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund: Vooraleer ik inga op zaken, definieer eens geesteswetenschap, zodat we op dezelfde golflengte kunnen communiceren.
Op 20-05-2008 15:50:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Deva:

Edmund:

Vooraleer ik inga op zaken, definieer eens geesteswetenschap, zodat we op dezelfde golflengte kunnen communiceren.

wij wijken al tever af van het originele ondrwerp , en dat kan je ook bij het googelen vinden ,okee?

geesteswetenschap komt ongeveer met leer van okkultisme overeen, in de goede zin dan .


Occultisme komt neer op de leer der dualiteit en het kunnen omgaan ermee. Zie je dat als geesteswetenschap, of begrijp ik je verkeerd?

Ik vraag het expliciet aan jou omdat je de term wel vaker dropt en het daarom handig is om te begrijpen wat jij (dus niet google) er exact mee bedoelt. Lijkt mij net interessant in deze discussie/conversatie.
Op 20-05-2008 16:10:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Ringding:

Goeie gendade! Nu haak ik echt af. Sommigen zijn gewoon te ver heen...

Hier creeeren mensen ter plekke en wanneer het hun uitkomt hun eigen historische feiten en regels.

?
Op 20-05-2008 16:21:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ringding:

Goeie gendade! Nu haak ik echt af. Sommigen zijn gewoon te ver heen...

Hier creeeren mensen ter plekke en wanneer het hun uitkomt hun eigen historische feiten en regels.

Genade? mooi woord! Heeft zo z'n relaties met het woord gein, had je niet gedacht he?
'Don't forget rule number 6'
Op 20-05-2008 20:52:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Alles staat juist geschreven in de originele hebreeuwse bijbel .De vertalingen zijn slechts wat ervan geworden is ...door de vertaler ."

Idem met de Herbeeuwse bijbel, wat weer een "vertaling" is van de Stanza's van Dzyan

18,5 miljoen jaar is ook terug te vinden in dat boek, al kunnen wij ons moeilijk een voorstelling maken van die tijd, gezien de complexiteit van het proces dat wij toen doormaakte.

De geheime leer van H.P. Blavatsky (gebasseerd op de Stanza's van Dzyan) en het occulte in grote trekken van Rudolf Steiner zijn boeken die daar op in gaan, maar zoals ik al zei is het voor ons moeilijk daar een voorstelling bij te hebben.

Carpe diem homo universalis

(bericht gewijzigd op 21-5-2008 7:53:32)
Carpe diem homo universalis
Op 21-05-2008 7:51:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Geesteswetenschap staat precies voor dat wat het al zegt.
De wetenschap over de geest/het geestesaspect, zoals je je ook kunt verdiepen in het materiele aspect, waarop onze wetenschap gebasseerd is en waardoor het geestesaspect van het leven nu ondergeschoven is geraakt en bezig is met een inhaalrace (psychologie/psychiatrie en de hedendaagse zoektocht van de mens naar zijn identiteit).

Lees eens een boek van Rudolf Steiner die de term verzon

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 21-05-2008 7:59:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Deva

Thnx 4 de info, interessant

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 21-05-2008 21:01:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Vaak, omdat de mens ongeduldig is, wil je een snelle oplossing, om van de spanning af te zijn. Dat is dan meestal een praktische bewezen oplossing. Loslaten geeft uiteindelijk het echte antwoord, het hogere kan dan ongestoord zijn werk doen.
'Don't forget rule number 6'
Op 22-05-2008 8:26:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden