Wie heel goed luistert zal horen dat de aarde ons van alles probeert duidelijk te maken. Met de juiste apparatuur - een soort stethoscoop - kunt je het geluid van het hart van de aarde opvangen: een vage diepe dreun, als het gezoem van een bij met de allure van een bas. Dit geluid wordt toegeschreven aan het ononderbroken gebonk van diepe golven op de bodem van de oceanen. Men noemt dit de aardtoon: het verticale geluid van de aarde.

Volgens het vakblad Geophysical Research Letters is er een tweede aardtoon opgepikt die men het horizonale geluid gedoopt heeft.

Het signaal van het horizontale geluid van de aarde is gepuurd uit een grondige analyse van meer dan 11 jaar ononderbroken seismografische metingen in Duitsland, China en Japan. Het kan ook gevisualiseerd worden: het beweegt elke 3 minuten een micrometer in een andere richting.

Wat de bron van de toon is blijft een mysterie. Het enige dat men zeker weet is dat de toon versterkt wordt bij een zware storm, vulkaanuitbarsting of aardbeving. 'Iets' zou dan druk op de aardkorst uitoefenen waardoor die wat verwrongen wordt en dientengevolge aanleiding geeft tot het horizontale geluid.

Over wat dat 'iets' zou kunnen zijn durft men bijna nog niet speculeren. De enige die tot nu toe een hypothese lanceerde had het over 'spiraalwinden die als gevolg van atmosferische depressies een soort kracht op het aardoppervlak zouden uitoefenen'.

Geophysical Research Letters heeft het ook nog over andere wetenschappers die aandachtig naar de aarde luisteren. Satellietregistraties wijzen - De schalen van eierenenkele uren voordat een nachtelijke aardbeving zich manifesteert - uit dat er een opvallende afname van radiostralen met lage frequentie is uit de zone waarin de spanning toeneemt. Een vaststelling die het resultaat is van een analyse van 9000 aardbevingen met een kracht groter dan 4,8 op de schaal van Richter en die minder dan 40 kilometer onder het aardoppervlak plaats vonden.

Vier uur voor de aardbeving zou het aantal opgevangen decibels vrij snel met 5% dalen, maar het is niet duidelijk waaraan dit te wijten is. Het is dus ook te vroeg om erover te speculeren dat deze methode bruikbaar zou kunnen zijn als waarschuwingssysteem voor aardbevingen.

Wat dan wel weer als meer plausibel naar voren geschoven wordt is dat een aantal diersoorten deze signalen waarschijnlijk oppikken. Het is immers bekend dat sommige dieren aanvoelen dat er een aardbeving op komst is.

Gerard: en ondergrondse kernproeven kunnen helemaal geen kwaad, want wij weten alles al....Gek alleen dat er een relatie lijkt te bestaan tussen die proeven en aardbevingen, maar daar hoor je verder nooit iets over.
'Don't forget rule number 6'
Op 03-06-2008 8:17:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Omdat in het verleden vaak na een proef een aardbeving in het nieuws was. Alleen de relatie tussen die 2 werd niet gelegd.
'Don't forget rule number 6'
Op 03-06-2008 13:38:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden