Op dit eigenste ogenblik zitten er een record aantal mensen in Amerikaanse gevangenissen: Behind barsmeer dan 1% van de Amerikanen zit achter tralies. Dat komt dus neer op circa 2.300.000 mensen waarvan het Amerikaanse rechtssysteem heeft geoordeeld dat ze een dusdanige bedreiging voor de maatschappij vormen dat een celstraf het enige alternatief is.

Als je in Amerika een zwarte man bent tussen de 20 en 34 jaar heb je de rekenkundige kans van 1 op 9 om in de gevangenis te logeren. Een hallucinante verhouding.

Een belangrijke verklaring voor de wanverhouding - én forse toename - van het aantal gevangenen in Amerika heeft te maken met de invoering van de zogenaamde 'three strikes law'. Diegenen die al eens een kleine of grote overtreding begaan hebben en voor een derde keer - ook al gaat het om een licht vergrijp - veroordeeld worden krijgen meteen de maximumstraf alsof het gelijktijdig gepleegde misdaden zijn.

Zo werd onlangs iemand die een aantal chocoladekoekjes gestolen had, maar reeds eerder veroordeeld was en ook 'gezeten' had voor andere overtredingen, meteen opnieuw veroordeeld tot 26 jaar opsluiting.

All behind bars!

Dat de uitgebreide gevangenisbevolking een forse wanverhouding kent van zwarten ten overstaan van blanken is typerend voor de sociaal-economische rassensegregatie die Amerika (nog steeds) kenmerkt.

De officiële werkloosheidscijfers van Amerika zijn zeer laag, maar niet omdat bijna iedereen daar aan de slag is. De reden van de lage cijfers is omdat er in Amerika geen fijnmazig uitgedokterd en solidair systeem is van werkloosheidsuitkeringen in het bijzonder en sociale zekerheid in het algemeen. De lage Amerikaanse werkloosheidsstatistieken worden bovendien flink geholpen door hun gevangenispolitiek.

RTL4 reportage over de 'three strikes law':

Lanoe:
Loden Deur:

Nu we toch al deel uitmaken van de VS zal het niet lang meer duren eer onze regering een 'werkbezoek' aan Washington gaat brengen.
Ieder zal dan diep buigen voor Bush c.s. en wordt ook hier het 3maal is scheepsrecht toegepast.

E.e.a. heeft toch een samenhang m.i. met het 'doordrukken' van het Europees Verdrag.

Er is nog een hoop werk te doen om dit te voorkomen....


Zoals?
Ik heb al heel wat gedumpt op Ierse Sites alwaar men nog wel een referendum wordt gehouden.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 01-06-2008 13:05:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Klaas Vaak:
Loden Deur:

Nu we toch al deel uitmaken van de VS zal het niet lang meer duren eer onze regering een 'werkbezoek' aan Washington gaat brengen.
Ieder zal dan diep buigen voor Bush c.s. en wordt ook hier het 3maal is scheepsrecht toegepast.

E.e.a. heeft toch een samenhang m.i. met het 'doordrukken' van het Europees Verdrag.

Er is nog een hoop werk te doen om dit te voorkomen....


en u gelooft dat de verenigde naties buigen voor Amerika?

je ziet spoken. Europa word gerunned door Europeanen en Amerika door Amerikanen.
Op 28-08-2008 0:08:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden