Enkele van de mogelijke doeleinden die aan honderden oude steencirkels worden toegeschreven zijn: heilige plaats, spiritueel hulpmiddel, magische cirkel en astronomische waarnemingsplaats. Deze zogenaamde medicijnwielen in Noord-Amerika werden achtergelaten door Indianenstammen als de Sioux, Blackfoot, Cheyenne, Crow, Kiowa en Comanche.

Het mysterie van de medicijnwielen is dat niemand weet waarom de Indianen steencirkels bouwden. Zelfs de term 'medicijnwiel' is een moderne benaming. Niemand weet welke naam de bouwers gaven aan hun steencirkels omdat er onder andere weinig of geen archeologische of culturele overlevering beschibaar is. En dat terwijl sommige van de medicijnwielen minstens 2000 jaar oud zijn.

Big Horn Medicine Wheel

Over de vroegere stammen die op de vlaktes leefden is weinig bekend. Men gaat er van uit dat het nomadische stammen waren zonder duurzaam leefgebied en dito gebouwen waarbij ze mogelijk maar een paar seizoenen op dezelfde plek leefden. Iedere keer dat zij verhuisden naar een nieuwe leefomgeving lieten ze kleine rotscirkels en geheimzinnige grote medicijnwielen achter.

Overblijfselen van honderden medicijnwielen werden in de vlaktes van Canada - en een handvol in de Verenigde Staten - teruggevonden. De grootte (van één meter tot 55 meter diameter) en de patronen variëren. De gerangschikte stenen vormen een cirkel rond een centrale steenhoop van rotsen die in bepaalde gevallen een hoogte van 4 meter met een diameter van 10 meter haalt.

Sommige medicijnwielen hebben extra steenhopen die langs de omtrek werden gebouwd of kleinere rotscirkels die zich buiten de belangrijkste cirkel bevinden. Sommige wielen hebben spaken die de rand met de centrale steenhoop verbinden. De meest spectaculaire steencirkel is het - 24 meter in diameter - Big Horn Medicine Wheel (zie foto boven en onder), dat op de top van de bijna 3000 meter hoge Big Horn Range in de Big Horn Mountains van Wyoming is gelegen, en enkel tijdens de warme zomermaanden bereikbaar is.

Big Horn Medicine Wheel

De centrale steenhoop van het Big Horn medicijnwiel is ooit 3 meter in diameter geweest en is verbonden met 28 spaken aan de omtrek. Buiten de steencirkel zijn nog 6 extra rotscirkels gevonden. Zich baserend op analyse van boomtakken, gevonden in een van de rotscirkels, schat men de ouderdom op 100 tot 220 jaar. Andere bronnen zeggen dan weer dat de constructie 300 tot 800 jaar oud is.

Rond de laatste eeuwwisseling beweerde een lokale Cheyenne helemaal niets over het wiel en de bouwers te weten, enkel dat het gemaakt is door mensen die het gebruik van ijzer nog niet kenden. Daarmee suggereerde hij dat het héél oud was. Hij zag de steencirkel als een heilige plaats.

In 1972 bepaalde astronoom John Eddy dat de Big Horn cirkel astronomische doeleinden kan gehad hebben waarbij de 28 spaken van de cirkel de dagen van de maankalender kunnen vertegenwoordigen. Maar andere cirkels die hij onderzocht bevestigden dat niet (altijd). Veel steencirkels waren trouwens te verstoord voor metingen, andere zo goed als intacte cirkels schenen voor andere - onbekende - doeleinden gebouwd te zijn.

Opmerkelijk is dan wel dat 28:

1. een heilig getal was voor Indianen;
2. kan verwijzen naar Rigel (helderste ster in sterrenbeeld Orion), die 28 dagen na de zonnewende verdwijnt of verschijnt aan de horizon;
3. verband kan houden met Sirius (helderste ster in het sterrenbeeld Grote Hond), die 28 dagen ná Rigel ook verdwijnt of verschijnt aan de horizon.

(Meer hierover kan u hier nalezen.)

Het Moose Mountain Medicine Wheel in het zuidelijk Saskatchewan aligneert zich met de zonnewende, net zoals Big Horn trouwens. Houtskoolresten uit de centrale steenhoop werden door middel van de C14-datering gedateerd naar 440 jaar voor Christus.

Het medicijnwiel is heden ten dage een populair middel dat aangewend wordt voor mentale groei en bescherming. In sommige gevallen zelfs gebruikt als alternatief geneesmiddel. Dit 'moderne' medicijnwiel wordt volgens een bepaald ritueel geconstruurd waarbij rekening wordt gehouden met een noord-zuid/oost-west alignatie en een toewijding aan verschillende geesten. Het wordt meestal gebruikt voor ceremoniële doeleinden.

medicijnwiel

Bron: http://paranormalinsider.com

Meer informatie over medicijnwielen:

http://www.spiritualnetwork.net/native/medicine_wheel.htm
http://www.shannonthunderbird.com/medicine_wheel_teachings.htm
http://www.crystalinks.com/bighorn.html
http://www.medicinewheel.com
http://www.catharinaweb.nl/sjamanisme/medicijnwiel.htm
http://www.geocities.com/stairway_jb/medicijnwiel.htm

Driedelige videoreeks 'The Medicine Wheel, beyond the tradition':


celtic: Interessant.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 05-06-2008 7:41:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden