Geloof in de magische krachten van heksen is altijd een wezenlijk deel geweest van alle culturen. Het is een onderdeel van de menselijke natuur, diezelfde natuur die onbegrepen was en nog steeds vaak onbegrepen is. De angst voor het onbekende werd vele heksen fataal tijdens heksenvervolgingen. Mensen begrepen en begrijpen nog steeds weinig van de natuurkrachten. Als er in een dorp onverklaarbare en bovennatuurlijke zaken gebeurden die angst en onrust veroorzaakten, werd er al gauw met een beschuldigende vinger gewezen naar de dichtstbijzijnde heks of iemand die daarvoor moest doorgaan.

In de 18de eeuw ontstond er in Europa en Amerika steeds meer weerstand tegen de heksenvervolging, want in die tijd kon iedereen beschuldigd worden van hekserij. Niemand voelde zich meer veilig. Toen de heksenvervolging uiteindelijk afnam, kwam er weer ruimte voor de natuurlijke en bovennatuurlijke zaken. Hekserij werd niet meer gezien als een misdaad. Daar werden zelfs wetten voor aangenomen. Het gebeurde alleen niet meteen in alle landen. In Denemarken en Groot-Brittannië werden de wetten pas aangenomen nadát de heksenprocessen al waren gestopt. Hoewel de angst nog wel heerste, begon men weer met de opbouw van de heksenreligie.

heksen vervolging

Dankzij onder andere Doreen Valiente, Dion Fortune, Sir John Woodroffe (Arthur Avalon) Gerald Brousseau Gardner en het zelfbenoemde beest 666, Aleister Crowley, kreeg het occulte weer bekendheid. Heksen en wicca zijn nu een onderdeel van de samenleving, al worden ze soms met gemengde gevoelens bekeken. De heksenvervolging leek verleden tijd. Paus Johannes Paulus II heeft zelfs openlijk zijn verontschuldigingen aangeboden voor de gewelddadige uitwassen van de inquisitie; de afschuwelijke heksenvervolging die gepaard ging met enorme excessen.

In Groot-Brittannië boden campagneleiders die zich inzetten voor het in ere herstellen van de slachtoffers van de heksenvervolging (georganiseerd door de full moon investigation) het Schotse parlement een petitie aan waarmee zij probeerden de laatste wegens hekserij veroordeelde vrouw te vrijwaren voor de ten laste gelegde beschuldigingen.Helen Duncan Helen Duncan verbleef negen maanden in de Holloway-gevangenis, na in 1944 te zijn veroordeeld voor hekserij. Tijdens een seance zou de geest van een dode matroos haar hebben verteld, dat het oorlogsschip de HMS Barham was gezonken, waarbij de meeste bemanningsleden waren omgekomen. Omdat dit nog niet bekend was gemaakt door de officiële instanties werd Helen Duncan veroordeeld voor het onthullen van geheimen. In een tweede petitie worden verontschuldigingen gevraagd voor alle slachtoffers van de heksenvervolging (85% van de slachtoffers was trouwens vrouw).

In Zwitserland werd zelfs een eredienst gehouden ter nagedachtenis van een veroordeelde "heks". Op 13 juni 1782 werd een vrouw genaamd Anna Góldi in Glarus onthoofd wegens hekserij. Zij was het laatste Europese slachtoffer dat beschuldigd werd van hekserij. Ze is door Zwitserse politici in november 2007 in ere hersteld.

anna goldi

Zoals eerder al vermeld, leek het erop dat de tijd van heksenvervolging voorbij was. Maar helaas komen de laatste jaren uit de hele wereld steeds meer verontrustende berichten over marteling en verbranding van "heksen" in het nieuws. Verleden jaar werd op 17 mei in Zuid-India een ouder echtpaar levend verbrand op een brandstapel. Ze werden ervan beschuldigd een vloek te hebben uitgesproken over de dochter van een familielid. De 70-jarige Sayilu en zijn 65-jarige vrouw werden mishandeld en daarna verbrand door woeste dorpelingen. Onder hen bevonden zich familieleden.

De beschuldiging van hekserij treft niet alleen volwassenen of oudere mensen. In 2005 werd in Londen een achtjarig Angolees meisje maandenlang ernstig mishandeld door drie vrouwen en een man. Ze werd uitgehongerd, geslagen en bewerkt met messen. De verdachten zouden ook rode pepers in de ogen van het meisje hebben gewreven. Maandenlang werd ze gevangen gehouden omdat een ander kind haar had beschuldigd een heks te zijn. De twee vrouwen, een tante en de vrouw bij wie het meisje inwoonde, wilden haar in de rivier gooien. Bij dit verschrikkelijke voornemen hadden ze het achtjarige meisje al in een waszak genaaid. Gelukkig wist iemand de twee vrouwen op andere gedachten te brengen en zo werd het meisje door de politie bevrijd uit de klauwen van deze mensen. Het meisje zal waarschijnlijk niet alleen lichamelijke, maar ook diepe geestelijke littekens overhouden aan het voorval.
 
Het is de waanzin van mensen om tot dit soort uitingen te komen. Het is de zoveelste buitengewone kwaadaardige aanval op mensen. Het lijkt wel of de heksenhamer weer actief dreigt te worden. Dit overkwam ook een jonger echtpaar in Papoea-Nieuw Guinea. De zeven maanden zwangere Nolan Yekum en haar man Paul werden beschuldigd van hekserij door de stamhoofd, nadat de buren van het echtpaar onder onverklaarbare omstandigheden plotseling waren gestorven. Ze werden midden in nacht uit hun huis gesleurd en opgehangen aan een strop. Maar toen gebeurde, in al die gruwelijkheid, iets waardoor de daders er gehaast vandoor gingen en hun leven gered werd. Toen Nolan Yekum in de strop hing beviel ze van haar baby. Ze slaagden erin zich te bevrijden, en zo kon Paul zijn baby en vrouw veilig naar het ziekenhuis te brengen. Daar konden moeder en kind bijkomen van de gruwelijke gebeurtenis. Beiden zeggen niets met de dood van de buren of hekserij te maken te hebben. Ze hebben de politie gevraagd of ze autopsie op de overleden buren wilden verrichten zodat de ware doodsoorzaak achterhaald kan worden.

Soms wordt er door autoriteiten ingegrepen als het al te laat is, zoals in mei van dit jaar. In Kenia (Oost-Afrika) werden acht vrouwen en drie mannen beschuldigd van hekserij, waarna ze levend verbrand werden. De razende menigte sleurde ze uit de huizen, bond ze vast en stak ze daarna brand. Zelfs voor een gerespecteerd lid uit het dorp was er geen ontkomen aan. De politie heeft uiteindelijk negentien mensen opgepakt.


Maar eerlijkheid gebiedt me het volgende te zeggen.
Tovenarij en magie zijn altijd diep verweven geweest in Afrikaanse culturen, maar er is een groot verschil tussen de tovenarij van de medicijnman en de magie van de hekserij. De dorpelingen hebben groot respect voor de medicijnmannen. Heksen worden gezien als kwaadaardige, egoïstische mensen die het ”Boze oog” met zich meedragen. De Afrikaanse bevolking probeert zich juist te beschermen tegen de “kwade” krachten van een heks. De bevolking, zoals in Ghana, aan de westkust van Afrika, hebben altaars waar ze offers brengen om de goden gunstig te stemmen voor bescherming tegen hekserij. Ook mensen die het slachtoffers zijn van hekserij zoeken hier bescherming. Maar toch worden de heksen vaak met respect behandeld, vooral als je er een in de familie hebt. Want je weet nooit waartoe ze in staat zijn. En ze kunnen in moeilijke tijden toch nog van groot nut zijn, aangezien ze over de grote krachten van de natuur kunnen heersen of voorspellingen doen. Dus je kunt ze beter te vriend(in) houden, terwijl je jezelf met talloze amuletten beschermt.

Als er hulp nodig is roepen ze toch liever de hulp in van een medicijnman, zoals in Tonga, gelegen in Zuid-Afrika. De vijfendertig jarige Tongalese straatverkoopster Mevrouw Mavis Makoba werd gearresteerd voor het verzamelen van grond uit de tuinen van het nabij gelegen politiebureau. De verzamelde grond wilde ze gebruiken voor een ritueel doeleinde. Ze sprak mysterieuze, raadselachtige woorden. De lokale politie schrok hier zo van, dat ze haar meenamen voor ondervraging. De vrouw bekende onmiddellijk dat ze de tuingrond wilde vermengen met grond uit haar eigen tuin. Mevrouw Makoba, werd schijnbaar door een sangoma (kruiden-, medicijnman) uit Pretoria onderricht. Het geleerde ritueel zou moeten voorkomen dat haar zoon weer gearresteerd zou worden.
Heksen vervolging 
Haar negentienjarige zoon was het afgelopen jaar al tweemaal gearresteerd voor lichamelijke mishandeling met de intentie om zware lichamelijk letsel toe te brengen. Mevrouw Makoba vertelde de politie dat ze haar voorouders vroeg om de grond die had verzameld te zegenen. Mevr. Makoba bevestigde dit verhaal in De Sowetan. Ze zei dat ze het zat was om te zien hoe haar zoon iedere keer weer gearresteerd werd door de politie. Daarom bezocht ze de sangoma. Na haar vrijlating heeft de politie aan de bevolking gevraagd om er van af te zien om bezweringen uit te spreken tegen de politie.


Vele religies, instanties en wereldleiders verzetten zich nog altijd tegen de hedendaagse hekserij.
Het land eiland Cyprus waar eerst vele goden en godinnen werden vereerd en waar Afrodite de godin van de liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid werd geboren uit het schuim van de zee, is het namelijk verboden om hekserij uit te voeren. Maar hier en daar zijn er toch nog wat oudere dames te vinden die zich de kunst hebben toegeëigend van het lezen van tarotkaarten, handpalmen of andere soorten toekomst voorspellingen. In Saoedi-Arabië wordt hekserij gezien als een aanval op de islam. Vooral veel vrouwen zijn het slachtoffer van Fawza Falihbeschuldiging van hekserij, zo ook Fawza Falih. Zij werd twee jaar geleden gearresteerd en tot de dood veroordeeld door middel van onthoofding. Verschillende mannen hadden verklaard dat zij een heks was. Één van hen gaf Fawza de schuld van zijn impotentie, die ze door middel van tovenarij zou hebben veroorzaakt. Ik weet niet of de vrouw inmiddels is onthoofd want er heerst nu een stilte rond deze zaak. Deze zaak heeft natuurlijk niets met hekserij te maken. Het is één van de middelen om de vrouwen te onderdrukken.

Waarom is men toch zo bang voor de “moderne” hekserij?
De vroegere heksen waren meestal vrouwen die hun kennis van wijsheid van hun voorouders doorgaven op de volgende generatie (kennis over de natuur en het menselijke leven). Ze leefde dicht bij de natuur om de magische kracht en macht van de natuur te leren gebruiken om te genezen en te overleven. Moderne heksen en wicca houden zich met niets anders bezig dan met zelfontplooiing en bewustzijnsverandering. Ze zoeken de weg terug naar de natuur en zichzelf en leven bij de gulden heksen regel: Doe wat je wil, maar breng niets en niemand schade toe. De hekserij en de wicca is een religie zonder dwang van de hiërarchie. Je legt niemand anders je wil op. Je mag niemand manipuleren, terwijl politici en religieuze leiders al eeuwen ongestoord hun gang kunnen gaan om duizenden zowel niet miljoenen mensen te beïnvloeden met hun zogenaamde idealistische beelden.

Economische onderzoeksinstellingen beweren dat de klimaatsverandering wel eens een oorzaak kan zijn voor meer executies van verdachte heksen in Oost-Afrika. Moeilijke tijden in het Congo-Kinshasa kunnen wel eens een reden zijn voor de paniekaanvallen tegenover de hekserij. Recentelijk zijn er 13 mensen gearresteerd die beschuldigd werden voor het laten krimpen van penissen door middel van zwarte magie. De van de universiteit van Chicago afkomstige econoom Emily Oster vond ook een golf in heksenjachten tijdens de "kleine ijstijd" in Europa, van 1500 tot laat 1700. Wat kunnen de heksen nog verwachten van de huidige klimaatsverandering?

In de Deense krant Ekstra Bladet stond ook een merkwaardig stukje over hekserij. Dit maal was een Westerse leraar het slachtoffer van verwrongen denkbeelden. De Amerikaan Jim Piculas haalde voor de klas een truc uit met een tandenstoker. Hij liet de tandenstoker tot grote hilariteit van zijn leerlingen “op magische wijze” verdwijnen. Dat deze kleine truc grote gevolgen voor hem zou hebben had Jim ook niet kunnen vermoeden. De schooldirectie was niet geamuseerd door deze verdwijn truc. Ze beschuldigde hem van hekserij en gooide hem op straat.

En tot slot nog dit. Soms moet ik inderdaad toegeven dat niet iedere heks zich aan de gulden regel houdt. Doe wat je wilt, zolang je maar niemand schade toebrengt.
Een 34-jarige Cyprioot was niet zo gecharmeerd van het advies die hij kreeg van een 69-jarige heks Hariye Rezvanoglu. Deze man had huwelijksproblemen en vroeg haar om advies. Zij gaf hem het advies om een ei, lepel en een nagel in zijn onderbroek te stoppen. De vrouw brak het ei in zijn onderbroek en presenteerde de rekening van 8400 euro. Hij heeft de vrouw voor het gerecht gedaagd. Tja, zou het nog goed gekomen zijn met zijn vrouw?

 

celtic:
marga:

Als ik dit zo eens bekijk is het mensdom de neandertale-fase nog niet ongroeid

Volgens mij waren ze in die tijd nog een stuk vriendelijker voor de heksen
Ze leefden toen met de natuur mee en niet tegen de natuur in.

Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 23-06-2008 13:27:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden