Onlangs bracht mijn collega u het blogje 'zwangerschapscollectief' over een Amerikaanse school waar opeens en tegen alle verwachtingen in 17 meisjes zwanger raakten. Het is onduidelijk of de jongedames onderling een 'pact' hadden gesloten of dat we hier gewoon met een grap van de willekeur te maken hebben. Willekeur is een vreemd iets...
Eerst even terug naar het zwangerschapscollectief. In het blog staat dat er gemiddeld vier tienerzwangerschappen per schooljaar zijn op ongeveer 1.200 leerlingen. Dat is geen wetmatigheid, maar een gemiddelde. Voor hetzelfde geld is er het ene schooljaar geen enkele zwangerschap en het jaar daarop zomaar 8. Men zal een hele lange tijd moeten meten om de willekeur uit te middelen. Maar wat als het geen willekeur is?

(Killer GSM-mast of gemene grap van willekeur)

Onlangs bracht de Engelse krant de 'Daily Mail' een artikel naar buiten over een GSM-mast en 14 dodelijke gevallen van kanker onder de omwonenden, in 7 jaar tijd. De 14 doden woonden allemaal binnen een paar kilometer afstand van de mast. Naar verluidt zijn er in de afgelopen 7 jaar bij 20 andere omwonenden tumoren ontstaan.

Met dit verhaal kun je twee kanten op. Óf de mast zendt dermate hoge dosissen straling uit dat de mensen inderdaad ziek worden, óf willekeur haalt weer eens een grap met ons uit. In het Verenigd Koninkrijk staan ongeveer 51.000 GSM-masten en in 2005 stierf 26% van de Britten aan kanker (153,491 mensen)

Voor de omwonenden die nog in leven zijn is het duidelijk, de mast is de boosdoener. Gevoelsmatig begrijp ik dat wel, temeer daar GSM-masten allesbehalve bevorderlijk voor de gezondheid zijn. Anderzijds is het natuurlijk zo dat het geen wetmatigheid is dat zoveel omwonenden van een GSM-mast kanker krijgen. Willekeur moet jaarlijks dus voor 150.000 kankerslachtoffers zorgen en daarmee is niet gezegd dat die naar evenredigheid over het land verdeeld moeten worden.

In een wat ouder blog 'Raadselachtige zelfdodingen' meldden we hoe in zeer korte tijd 22 jongeren zich van het leven hadden beroofd, op een populatie van 40.000 mensen. Dat zijn er volgens de statistiek onevenredig veel. De 'Daily Express' kwam onlangs naar buiten met een artikel waaruit bleek dat de zelfdodingen mogelijk het gevolg waren van GSM-masten. Opvallend is dat in het ene plaatsje mensen kanker krijgen van GSM-masten, terwijl in een ander plaatsje jongelui er juist suïcidaal van zouden worden.

Als we wat breder kijken zien we dat in het Verenigd Koninkrijk in 2006 5.554 mensen van boven de 15 jaar zich van het leven hadden beroofd. De zelfdodingstrend onder de Britten is sinds 1991 aan het dalen. Als GSM-masten aanzetten tot suïcide dan zou men verwachten dat juist vanaf 1991 de lijn zou stijgen in plaats van dalen. Wederom wil ik het gevaar van GSM-masten niet onderschatten, maar ik wil ook niet meegaan in de polonaise van 'lijkt-op-dus-is' aannames. Wederom kan het spook van de willekeur hebben toegeslagen.

(Zelfdodingen in de UK)

Willekeur verdeelt niet netjes maar trekt aan

De bioloog Paul Kämmerer schreef in 1919 zijn “Wet van de Reeksen”. Kämmerer had gedurende de 20 jaar voorafgaand aan zijn publicatie nauwkeurig aantekeningen over het ‘samenlopen van omstandigheden’ bijgehouden en geanalyseerd. Hij was tot de conclusie gekomen dat reeksen ‘overal en voortdurend voorkomen in het leven, de natuur en het heelal’. De onderliggende gedachte van Kämmerers werk is het alchemistische begrip ‘affiniteit’. In de visie van Kämmerer zou gelijk dus gelijk aantrekken. Dit zou een periodieke terugkeer van gebeurtenissen verklaren. In dat opzicht zou weinig aan het ‘toeval’ worden overgelaten.

Edward R. Dewey pikte het gedachtegoed van Kämmerer op en werkte het verder uit. Dewey zag in de periodieke terugkeer van gebeurtenissen een duidelijk cyclisch verloop. Dewey legde zijn gedachtegoed vast in het boekwerk “Cycles, The Mysterious Forces that Trigger Events” (1971). Het idee dat gebeurtenissen niet ‘toevallig’ op zichzelf staan maar een cyclisch karakter hebben is springlevend, neem maar eens een kijkje op de website van het ‘Cycles Research Institite’ of zie ook hier.

Dingen moeten nu eenmaal gebeuren en als ze gebeuren dan doen ze dat bij voorkeur in clusters. Deze wijsheid klinkt bijvoorbeeld door in de volkswijsheden zoals; `De duivel schijt altijd op de grote hoop´ en ´Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje´.

Met deze wijsheid in het achterhoofd kan men zijn eigen lot een beetje beïnvloeden. In mijn eigen woonplaats zijn er bijvoorbeeld twee sigarenwinkels van dezelfde eigenaar. De afstand tussen beide zaken is ongeveer 2 kilometer. Maar terwijl in de ene zaak meerdere trofeeën van de staatsloterij staan omdat ze een fors winnend lot hadden verkocht staat er in de andere zaak geen één. Ik weet dus bij welke van de twee zaken ik een staatslot ga kopen.

DaVince: "In mijn eigen woonplaats zijn er bijvoorbeeld twee sigarenwinkels van dezelfde eigenaar. De afstand tussen beide zaken is ongeveer 2 kilometer. Maar terwijl in de ene zaak meerdere trofeeën van de staatsloterij staan omdat ze een fors winnend lot hadden verkocht staat er in de andere zaak geen één. Ik weet dus bij welke van de twee zaken ik een staatslot ga kopen."

En er worden bij beide sigarenzaken evenveel loten verkocht?
Religion, a placebo which causes damage.
Op 12-07-2008 21:29:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden