Uw nieuwbakken redacteur Atmosfeertje is na talloze theorieën, boeken, websites en persoonlijke gesprekken met graancirkeldeskundigen tot de conclusie gekomen dat er niets zo verhelderend is als persoonlijk en ter plekke aan den lijve te ondervinden wat het hele graancirkelfenomeen nu eigenlijk te betekenen heeft.

Met informatie van onder andere Janet Ossebaard, Robbert Boerman, Eltjo Haselhoff en de DCCA, maar ook de zienswijze van Skepsis als geestelijke bagage toog ik met aangenaam reisgezelschap naar Engeland, de bakermat van graancirkels.


Graancirkels (eigenlijk: gewas-cirkels) staan ter discussie en in het algemeen kun je stellen dat de voorstanders en tegenstanders omtrent het ontstaan van graancirkels te verdelen zijn in grofweg twee stromingen: zij die geloven dat het uitsluitend amusant of kunstzinnig mensenwerk is, en zij die geloven dat dat niet zo is.

Die tweede groep is weer onder te verdelen in mensen die verschillend denken over het ontstaan ervan. Sommigen denken dat het veroorzaakt wordt door natuurfenomenen zoals kleine wervelstormen, anderen denken dat het komt door zogenaamde “Balls of Light” , er zijn mensen die het zien als communicatiemethodes of boodschappen van buitenaardsen of buitendimensionelen, etc., etc...

Sommige onderzoeken wijzen uit dat 80% van de cirkels door mensen gemaakt wordt, terwijl andere onderzoekers tot hele andere conclusies komen. Zelfs gedegen wetenschap leidt regelmatig tot verschillende conclusies...

Vooraf had ik mij ten doel gesteld om in minimaal twee graancirkels te staan. Met een open doch beslist niet vooraf gestuurde geest wilde ik zelf ervaren hoe het is om in een graancirkel te staan. Ik wilde absoluut vermijden dat ik dankzij een “placebo-effect” een bijzondere spirituele ervaring zou krijgen, maar ik wilde mezelf uiteraard ook niet als een sceptische disbeliever het genoegen van een geestelijke verrijking ontzeggen.

Een tweede doel dat ik mezelf had gesteld was om simpel onderzoek te doen in de graancirkels.
Uitgebreid onderzoek van diverse deskundigen heeft me geleerd dat er kenmerken zijn waaraan je een echte cirkel kunt onderscheiden van een nepcirkel.

Kenmerken die je in gewascirkels kunt tegenkomen zijn het ontbreken van zaden, opgerekte en geëxplodeerde groeiknopen, gebogen groeiknopen, gebogen stengels, verwrongen of afgerukte plantendelen, afwijkende ontkiem- en groeipatronen, sporen van hitte, dode vliegen of andere insecten en de aanwezigheid van vreemde substanties zoals siliciumdioxide en magnetiet.

Duidelijke taal. Veel van die zaken zijn zelfs door een leek zoals ik vast te stellen door simpelweg goed te kijken. Hiernaast worden er ook andere zaken gemeten zoals Boviswaarde, waarbij de kwaliteit van de energie wordt uitgedrukt in Boviseenheden (BE). Ook worden er leylijnen in kaart gebracht en kunnen wichelroedelopers ook bijzondere metingen waarnemen in en rondom graancirkels. Omdat ik dergelijke technieken niet beheers noch kan controleren heb ik deze buiten beschouwing gelaten. Tenslotte worden er vaak onverklaarbare emoties ervaren in graancirkels en vallen mobieltjes, fototoestellen en andere elektronische apparatuur met flinke regelmaat uit.

Als laatste zijn er mensen die uit de hele geometrie van de formaties allerlei boodschappen kunnen filteren, bewijzen menen gevonden te hebben van intelligentie en wiskundige genialiteit in de formaties kunnen zien.

Morgen gaan we verder op graancirkeljacht in Engeland...

SR:
Atmosfeertje:
Morgen gaan we verder op graancirkeljacht in Engeland...

Succes!
Op 22-07-2008 1:33:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Graancirkels zijn inderdaad fascinerend. Leuk dat er ter plekker door GW onderzoek word gedaan.Jullie hebben volgens mij wel een heel interessant leven. Veel succes nieuwe redacteur.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 22-07-2008 8:16:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Leuk hoor...
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 22-07-2008 9:26:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ronald: Wat opvalt is dat in gewone GRASVELDEN NOOIT zulke cirkels/patronen zoals in gewasvelden gevonden worden .....
Ofwel hebben de zgn. 'aliens' een voorkeur voor onze gewasvelden ofwel is dit een mooi bewijs dat graancirkels fake zijn, ontworpen door mensen dus. Gras kan je nu eenmaal niet zo mooi vormen als hoge gewassen .....
Ronald.
Op 23-07-2008 23:20:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Het begrip "graancirkel" dekt tegenwoordig niet meer de volledige inhoud van het verschijnsel. De figuren worden niet langer alleen in graan gevonden, maar ook in akkers met andere gewassen, zoals maïs- en aardappelvelden, in GRAS en zelfs in de sneeuw. Ook is er meestal geen sprake meer van cirkels, maar van zeer complexe figuren. Deze complexere 'afdrukken' worden pictogrammen genoemd en zijn vaak van een fascinerende geometrische schoonheid.
Oftewel:http://nl.wikipedia.org/wiki/Graancirkel

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 24-07-2008 2:19:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden