Iedereen kent wel het verhaal over de onzinkbare Titanic. Symbool voor de menselijke hoogmoed voer 's werelds grootste passagiersschip in april 1912 tegen een stuk ijs en zonk het naar de dieptes van de zee, om daar nog steeds te liggen roesten. U weet, wij houden van complotten en laat er nu toevallig ook een complot bestaat rondom de Titanic. Volgens sommigen was het helemaal de Titanic niet die zonk, maar wel de Olympic...

De Olympic was iets ouder dan de Titanic maar zag er zowat hetzelfde uit. Onbekender is het derde schip uit deze serie, de Brittanic. Dat werd na het zinken van de Titanic het allergrootste schip ter wereld. Samen vormden ze een drieluik van Oceaan-mastodonten die gemaakt werden voor rederij White Star Line.

Titanic

De bouw van deze schepen was begin 20e eeuw een prestigeproject. Er werd dan ook heel wat aandacht aan besteed. Beide schepen, zowel de Titanic als de Olympic, lagen naast elkaar tijdens de bouw. Ze werden vanaf een en hetzelfde bouwplan gemaakt. Om het de fotografen makkelijker te maken besloten de bouwers de zowat identieke schepen iets herkenbaarder te maken. Een deel van de romp van de Olympic schilderde men wit/grijs, de Titanic kleurde helemaal zwart, wat meer gebruikelijk was. Het wrak van de Titanic toont vreemd genoeg restanten van witte verf, wat doet vermoeden dat het de Olympic is die ligt te roesten.

Witte verf op de Titanic

De rare romp

De Olympic werd op 20 oktober 1910 opgeleverd door de bouwfirma. Op de plannen van de Olympic, die pas medio 1911 werden ingeleverd, valt te lezen dat het schip een afgeronde voorsteven had. Foto's van de oplevering spreken dat echter tegen. Rechts ziet u de Olympic vlak na de oplevering gefotografeerd; De Olympichet schip heeft een rechte boeg en dus niet gebogen, zoals op de plannen staat.

Nadat de Titanic in april 1912 zonk kreeg de Olympic volgens scheepsverslagen een opsmuk- en reparatiebeurt. Eén van de zaken die aan het schip werden veranderd, was de boeg. Volgens het verslag werd de boeg in 1912/1913 veranderd van recht naar gebogen. Dat is vreemd, want volgens de plannen zou het schip reeds zo'n boeg gehad moeten hebben.

Crashcurcus Olympic

Hoe het de Titanic vergaan is weten we, maar over de reizen van de Olympic staat minder in het geheugen gegrift. De doop van het schip, een reis naar New York en terug, ging niet zonder problemen. Toen de Olympic op de haven van Southampton aan het dokken was kwam het in botsing met een sleepboot, met een ravage als gevolg.
De vijfde reis van de Olympic was al even desastreus. Op 20 september 1911, toen het schip Southampton de haven aan het verlaten was, werd het geramd door een gevaarte van de Royal Navy, de HMS Hawk. Beide schepen waren zwaar gehavend. Volgens de Navy was de HMS Hawk er het ergste aan toe, maar dat wordt sterk betwijfeld. In de Olympic gaapte de romp een groot gat en er liepen twee compartimenten onder water. Ook de hoofdmotor had het begeven, maar gelukkig zonk het passagiersschip niet. De HMS Hawk kon ondanks de schade nog varen. Er waren gelukkig heel weinig gewonden, wat waarschijnlijk de reden is dat dit hele gebeuren slechts een kanttekening in het verhaal van de Titanic werd. Het ongeluk gebeurde tijdens lunchtijd waardoor een enkeling zich in de getroffen kabineruimtes bevond.

Het juridisch getouwtrek rondom de schuldvraag kon beginnen.  Het spreekt bijna vanzelf dat de Royal Navy (die het onderzoek leidde) als winnaar uit de bus kwam, hoewel de bewijzen en ooggetuigen anders deden vermoeden en men mankementen in de verdediging van de Navy blootlegde. Hoe dan ook, er werd bepaald dat het ongeluk moest zijn veroorzaakt door een navigatiefout van de Olympic. Die zou er op zijn beurt voor gezorgd hebben dat de HMS Hawk aangezogen werd door het schip. Hoeveel de rederij er ook tegenin ging, het mocht niet baten.

Titanic

Het kostte de marine, naast de herstelkosten binnen de eigen vloot, weinig geld en rechtszaken draaiden in hun voordeel uit. Vervelend nevenresultaat was dat de verzekering van de rederij niets wou dekken en de Olympic, een nog niet renderend schip, zóveel herstelkosten behoefde dat het een financiële ramp voor de eigenaars betekende. Het kwam er feitelijk op neer dat de kansen op een rendabel schip verkeken waren.
Om toch nog zo goedkoop mogelijk uit te komen verklaarde rederij White Star Line de Olympic tot wrak. Op die manier hoefden ze het personeel niet uit te betalen na het ongeluk. Vanzelfsprekend lieten de vakbonden van zich horen, met rechtszaken tot gevolg. De vakbond delfde het onderspit.

Herstel van Olympic

De herstellingswerkzaamheden lieten niet op zich wachten. Er werd in Southampton een 'stalen pleister' op het rompgat gelast en het schip werd naar Belfast afgevoerd voor verdere reparatie. Meerdere turbines waren stuk en ook motoren hadden last van de klap gekregen. Tegen de tijd dat de kreupele waterreus in Belfast aankwam waren de twee compartimenten weer met water ondergelopen omdat de gelaste stukken niet zo waterdicht bleken als gedacht.

In Belfast werd de volledige schade pas echt duidelijk. Nadat het schip werd leeggepompt deed men op Thompson Graving Dock een dieper schade-onderzoek. De Olympic had een gigantische zandlopervormige rompbreuk, zowel de buitenste propeller als de stuurboordpropeller waren naar de vaantjes en de hoofdmotor was zwaar beschadigd. Ook de propellerschacht had te lijden onder de aanvaring. Het werd snel duidelijk dat dit schip lang niet aan varen toe was en alle geboekte reizen geannuleerd moesten worden.
Vooral de propellerschacht leverde problemen op en kon niet vervangen worden. Een dergelijke schacht, zo dacht men toen, gaat de volledige levenstijd van een schip mee. Men bouwde er dus geen extra stukken van. Pas 14 jaar later zou men wél dit soort omstandigheden voorzien en de allereerste vervanging van het onderdeel uitvoeren.

Het moge duidelijk zijn dat de winden niet gunstig stonden voor rederij White Star Line. Eén schip koste algauw anderhalf miljoen pond en om te beginnen spreken van rendabiliteit moest het zo'n zes tot zeven jaar schadeloos de wateren bevaren. Iedere dag dat de Olympic werd opgelapt kostte White Star Line bakken met geld. De noodzaak om het schip zo snel mogelijk opnieuw vaarklaar te maken was dus groot. Dat ging echter niet zo snel want van de meeste onderdelen waren er geen reserve en de stukken opnieuw laten maken was een lang proces. Maar hey, vergeten we niet iets?

Olympic en Titanic

De reddende Titanic

Inderdaad, de Titanic is er ook nog, en aangezien het tweelingschepen zijn zitten daar alle nodige onderdelen in. De Titanic was nog steeds in aanbouw en het kannibaliseren zou hoogstens voor vertraging zorgen, maar die was er toch al. 
Om de propellerschachten erin te krijgen demonteerde men bijna een derde van het schip en grote delen van het dek. Ook de propellers werden van het historische schip geleend. Ondanks de herstellingen werd het duidelijk dat de kwaliteit er niet op vooruit ging en het schip nooit meer vol vertrouwen de Oceaan zou bevaren. En toch moest het rendabel worden gemaakt, want de verliezen groeiden met de dag...

Tijdens het wisselen van stukken moet het - volgens de Titanic complottheorie - door de hoofden van de reders zijn geschoten om een volledige identiteitswissel door te voeren; om van de gehavende Titanic de Olympic te maken. Het was de enige manier om van een geldput nog een break-even of winstgevende zaak te maken. Identiteitswissels zijn tot op heden de meest voorkomende vorm van fraude in de scheepvaart, ver is het niet gezocht. Als de 'Titanic' dan ergens midden in de Oceaan keldert, staat de verzekeringsmaatschappij wél paraat en wordt de geleden schade vergoed.

Een van de bewijzen dat de Titanic eigenlijk de Olympic was, vinden we in foto's die men nam bij de ontdekking van het scheepswrak. Ieder schip heeft een zogenoemd Yard-nummer. Het nummer van Olympic was 400 en dat van Titanic 401. We weten dat de stuurboord-hoofdpropeller van de Olympic vervangen werd door die van de Titanic. Op het moment dat de wissel gebeurde was het Yard-nummer volgens archieffoto's al op de propeller geschilderd. Foto's van het wrak van de Titanic tonen nog de twee laatste nummers: 01. Natuurlijk geen doorslaggevend bewijs want ook een nieuw-gemaakte propeller zou het nummer 401 krijgen.

Titanic 01

De Olympitanic

Men moest de Olympic wel opnieuw inzetten. De Titanic was nog niet klaar en miste door de verhuizing van onderdelen ook nog eens belangrijke componenten. Zolang de Titanic niet klaar was hadden de reders slechts één schip om zaken mee te doen en dat moest varen. Er werd besloten om bepaalde herstellingen niet uit te voeren om zo de kosten te drukken en het proces te voorspoedigen. Die bewuste nalatigheden hadden als nadeel dat de levensduur van de motoren er drastisch door verminderde; van rond de 25 jaar naar een paar maanden. Eén van de nieuwe mankementen was een trillende propeller waarvan de beweging door het schip heen resoneerde. Een extra reden om te vermoeden dat de gehavende Olympic getransformeerd werd in de gezonken Titanic komt via één van de overlevenden. Lawrence Beesley verklaarde dat hij tijdens de reis ernstige trillingen gewaar werd.

In november 1911 was de Olympic met Titanic-onderdelen weer vaarklaar en verliet het schip Belfast richting Southampton.  Aangezien de Titanic tijdens de bouw extra uitbreidingen kreeg moesten die ook worden overgezet op de Olympic. Het betrof een beter gebruik van de cabineruimte, zodat er meer mensen in pasten. Aangezien de wijzigingen aan de Titanic niet op de bouwschema's stonden en achteraf werden toegevoegd waren het constructies die snel gedemonteerd konden worden. Tijdens het plannen van de nieuwe ruimte zouden afmetingen van dekken eronder wijzigen, en dat zorgde wel voor problemen. Hoewel de Titanic en de Olympic uit hetzelfde bouwplan komen zijn de tweelingen elk iets verschillend uitgegroeid. Het gedemonteerde dek van de ruimere Titanic paste niet helemaal op dat van de Olympic en er moest wat trek- en duwwerk aan te pas komen.

Van schepen werd door de Board Of Trading Inspectors tijdens de bouw het gross tonnage gemeten. Dat is niet het gewicht van een schip maar wel het volume. Honderd kubieke voet (zo'n 30 kubieke meter) staat gelijk aan één ton. Toen de (toen nog ongehavende) Olympic voor het eerst uitvoer was zijn gross tonnage van 45.323,82 vastgesteld. Later bij de Titanic was het 46.328,57 ton, dat is zo'n 1.000 ton meer; een getal dat te verklaren valt door de extra dekken die het schip had gekregen. Echter, in de documenten staat dat de mensen van de Board de nieuwe ruimte niet in de berekeningen hebben meegenomen, dus eigenlijk woog de échte Titanic inclusief nieuwe dekken ongeveer 47,300 ton.
Samengevat: Dat betekent dus dat er aan een schip van zo'n 46.000 ton 1.000 ton is toegevoegd en dat het daarna nog steeds 46.000 ton weegt. De enige manier waarop deze discrepantie te verklaren valt is, u raadt het al, dat de Titanic eigenlijk de Olympic was.

Geïnteresseerd in meer details over de Titanic-wisseltruuk? Let tijdens het surfen naar Titanic Conspiracy dan vooral op voor ijs.

Update 27-03-2012: Sonarbeelden brengen voor het eerst de volledige 'Titanic' in beeld. Op 15 april, dat is 100 jaar na de dag waarop het schip zonk, zendt History Channel in een documentaire beelden daarvan uit. We zijn benieuwd of er nieuwe aanwijzingen zijn dat de Titanic eigenlijk de Olympic was. Of bevestiging dat het daadwerkelijk de Titanic is die daar op de bodem ligt. Dat kan natuurlijk ook nog altijd...


Edmund:
IkWilOokWatZeggen:

De architect van Titanic was aan boord. En is daar ook omgekomen.
Je wilt dus beweren dat of de architect het niet opgevallen was dat ze bootje verwissel hadden gespeeld of dat hij als deel van het complot gewoon mee is gevaren? Dat zou wel heel raar zijn.

Alleen de reders wisten ervan, volgens die engelse bron.
I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel
Op 10-08-2008 16:36:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund: Op http://forum.fok.nl/topic/1184968 zijn ze er ook over bezig.
(bericht gewijzigd op 10-8-2008 23:49:05)
I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel
Op 10-08-2008 23:49:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lampie: Voor de niet Belgen, resem is reeks.
Op 29-08-2008 8:06:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: Naast de architect was ook bankier John Jacob Astor aan boord van de Titanic. Een bankier die overhoop lag met bankier JP Morgan welke weer een vazal was van de familie Rothshield. Het was niet anders dan een koel moordaanslag met veel collateral damage.
Op 25-09-2009 9:58:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Mooi verhaal, maar om even te mierenneuken: er werd toendertijd nog niet gelast, maar geklonken.
Nee, dank u.
Op 25-09-2009 23:28:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Sidonia:

Op http://forum.fok.nl/topic/1184968 zijn ze er ook over bezig.

Waarbij ook dit verhaal... http://www.catchpenny.org/titanic.html
Nee, dank u.
Op 25-09-2009 23:51:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Edmund:

IkWilOokWatZeggen:

De architect van Titanic was aan boord. En is daar ook omgekomen.
Je wilt dus beweren dat of de architect het niet opgevallen was dat ze bootje verwissel hadden gespeeld of dat hij als deel van het complot gewoon mee is gevaren? Dat zou wel heel raar zijn.

Alleen de reders wisten ervan, volgens die engelse bron.

Volgens het filmpje zou hij een eenvoudige redding verwachten, en zo met nog wat lastige figuren, en een zootje onwetende passagiers in de val lopen. (sommige vliegtuigongelukken schijnen ook slechts liquidaties te zijn..)
Nee, dank u.
Op 26-09-2009 0:07:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op Zoek: national geografic heeft er een pagina aan gewijd. Mooie foto's

Als je er niet doorheen zakt, dan kan je er rijden....
Op 27-03-2012 10:20:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Als je er niet doorheen zakt, dan kan je er rijden....
Op 27-03-2012 10:21:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Triggernl: Complete docu over het complot:
Why They Sunk The Titanic


Op 27-03-2012 15:11:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dutchdl: Al het personeel van de titanic werd ontslagen op het moment van zinken. Er is immers geen schip meer en als je werkplek niet bestaat hoef je ook niet betaalt te worden was het devies toen.

Denk je dat het personeel dat dus ontslagen werd niet uit de school zou klappen? Kan je een schip zou omtoveren dat zelfs personeel niet merkt dat het de olympic was? Lijkt me redelijk gedurfd om van te voren te veronderstellen dat niemand iets zou merken.
Si le vin te gêne dans ton travail, supprime le travail.
Op 27-03-2012 16:29:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bella: Wel er zijn genoeg mensen die bij de rederij werkten, en op hun sterfbed het "opbiechten" dat de schepen omgeruild waren. Dat moet deze mensen dan erg hebben dwars gezeten he! Ook was er een belangrijke getuige (een arbeider Paddy the Pig) die het eerder toegaf, en details over de schepen wist te vertellen. Die niemand anders wist voordat de Titanic werd gevonden. Toeval.. ja wie weet!
En voor het feit dat er meer mensen vanaf moeten hebben geweten..
tuurlijk wouden ze niet zoveel overledenen op hun geweten hebben. Daarom lag (zou?!?) namelijk ongeveer op 7 a 8 km van waar de Titanic/Olympic zonk, een ander schip, de SS Californian.
Dit schip was zo goed als leeg, de enige aanwezige vracht waren 3000 wollen truien en 3000 dekens. En geen passagiers.
Dit was echt zó schlemiel, aangezien in die tijd een crisis aan de gang was qua steenkool. Daarom was het super duur om een schip zonder "passagiers" of zonder winst opleverende vracht aan boord totaal debiel zijn.

+ een ander soort feitje, wat Paddy ook aangaf in de rechtzaak

Doordat elke dag dat de Olympic in de rederij bleef liggen koste dit een godsvermogen, en omdat de Titanic nog in bouw was, werd veel van het schip geleased om de Olympic te herstellen. Uiteindelijk bleek toch dat de waardigheid achterbleef van de Olympic.

En waarschijnlijk hebben ze daardoor besloten dat het verre weg `goedkoper´ was om de schepen gewoon om te wisselen. En voor de Titanic was er immers ook wel een verzekering aanwezig. En zo konden ze de verzekering ook makkelijk oplichten. De naam zou immers van beiden schepen moeten worden overgeschilderd.

En omdat de Olympic oppervlakkig werd gerapeerd. Hadden ze (De White Star Company) waarschijnlijk een plan bedacht, om de schepen dan te verwisselen, en dan zou tijdens de reis het schip zinken (dus de verzekering oplichten.)

er zijn genoeg andere weetjes er ook over te vinden. Het blijft een raar verhaal de Titanic
Op 27-03-2012 21:39:22 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Interessante blog
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 27-03-2012 23:11:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Ik zie het niet als de verzekering oplichten tenslotte is de rederij als eerste bedonderd door de Royal Navy en de verzekering. Ik geef ze groot gelijk in deze grote wisseltruc alleen spijtig dat er zoveel mensen hun leven ervoor hebben moeten geven.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 28-03-2012 9:46:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Het is een bekend verhaal en het zou allemaal best kunnen, ware het niet dat er duizenden mensen werkten op de scheepswerf van Harland & Wolf. Die allemaal goed konden zien welk schip welke delen kreeg. En die hadden wel wat te vertellen gehad na het zinken van de Olympic terwijl er "Titanic" in de krant stond.

Dan staan er nog twee storende foutjes in het artikel: de schepen hadden geen turbines, maar slechts één lagedrukturbine voor de middelste schroef. De bakboord- en stuurboordschroeven werden elk aangedreven door een compoundstoommachine. De oververhitte stoom werd dus in de machines in drie fasen ontlast en uiteindelijk door de lagedrukturbine geleid naar de vacuümcondensor.
Dus: dat het een motorschip was, is niet waar. Het waren stoomschepen met gecombineerde zuiger- en turbineaandrijving.

Al maakt dat weinig verschil als je tegen ijsbergen opbotst.
Op 28-03-2012 22:01:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 28-03-2012 22:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: ha, een site met daarop een foto van de Titanic en de Olympic naast elkaar in het dok te Belfast.

Nou, zeg het maar. De Titanic is gemakkelijk te herkennen omdat ze een gesloten promenadedek heeft. Daarom was er ook te weinig plaats voor reddingssloepen. De Olympic heeft een open promenadedek.

Wat nu op de bodem ligt, is toch echt de Titanic.
http://home.wanadoo.nl/john.vanderree/construc.htm

Ook is de machinekamer te zien met de twee compoundmachines en de lagedrukturbine.
Op 28-03-2012 22:09:00 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bella: Dat kan zijn Olav, hoewel het raar is dat er onder de naam van de Titanic op het schip andere letters zijn gevonden de "M" en "P". Ook is er op het laatste moment toch nog een cabine naar de Olympic vernoemd. (misschien door bijgeloof)

De Olympic had ook een afgeronde voorkant/boeg (ik weet het officiële woord hiervan niet.)
De afgeronde "boeg" wordt ook vermeld in de plannen van de olympic, deze werden in 1911 ingeleverd.

Wanneer de Olympic echter wordt opgelever door de bouw-firma heeft deze geen gebogen boeg maar een rechte! Wat dus niet op de tekeningen en plannen staat!

Nadat de Titanic zonk, moest ondere andere de Olympic een soort reperatie beurt krijgen, ivm nieuwe eisen aan schepen doordat de Titanic was vergaan.

Van de vele dingen die aan het schip werden veranderd werd ook de boeg veranderd, hij werd nu ipl. recht gebogen. Wat odd is aangezien het schip dit al had op tekeningen. Deze restauratie gebeurde volgens mij in 1912.

Er zijn van alles en nog wat aan "feitjes" over de "zogenaamde verwisseling". En ook genoeg dingen die het idd tegenspreken. Kijk maar ook naar de stuurhut. Toch blijft het een opmerkelijke gebeurtenis.

Op 29-03-2012 19:25:43 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Zou het kunnen zijn dat de Titanic in het begin 'Olympic' had moeten heten, maar dat dat later is veranderd?

Ik heb het artikel niet helemaal gelezen, dus ik weet niet of zoiets erin staat.
(bericht gewijzigd op 3/29/2012 7:39:55 PM)
No shit, Sherlock
Op 29-03-2012 19:34:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bella: Wat ik weet, is dat ze aan de Olympic eerder begonnen zijn, maar ik ben verre van een Titanic of Olympic specialist Zo wie weet. Ik hoop alleen dat wanneer er echt sprake zou zijn van een planning het ooit uitkomt. Omdat de mensen die overleden zijn, het recht hebben dat mensen weten wat er werkelijk met hun is gebeurd.
Op 31-03-2012 10:45:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Snadert: Er is toch een bronzen bel gevonden met daarop ondubbelzinnig 'titanic'
Op 04-04-2012 10:03:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bella: Ja Maar het waren zusterschepen. Er zijn verschillende dingen geleased ook van de Olympic, dat een naam erop staat betekent denk ik persoonlijk, niet erg veel
Op 04-04-2012 21:36:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Een bel met naam erop is gauw verwisseld alleszins, ja.
United as one. Divided by zero.
Op 04-04-2012 23:53:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ann_Sofie: Wat ik niet snap is dat als de SS Californië klaar lag met dekens en truien, waarom er dan toch zoveel mensen gestorven zijn?!
Op 30-11-2013 12:01:54 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL: http://bluestarline.com.au/
Titanic Grand Staircase A Brief Tour

Titanic's 1st Class Dining Saloon


Titanic's D-Deck Reception Room


Titanic Turkish Baths


Inside the TITANIC - 1st Class Dining Room

1st Class Dining Room is ook te zien in deze hele documenteren van
1uur 30min Persoonlijk vind ik deze video de beste die gemaakt
Bovendien is documenteren ook gebruikt voor de speelfilm Titanic
zie link:

Ghosts of the Abyss Titanic HD 1080p
Op 30-11-2013 12:51:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Patrick NL:
En zijn er mensen die er van genoten hebben ?
In de link van
Ghosts of the Abyss Titanic HD 1080p
Op 01-12-2013 14:06:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden