Het beroemdste verhaal aller tijden over een UFO-crash is ongetwijfeld het Roswell UFO-Incident (7 juli 1947, New Mexico). Maar dit fameuze verhaal is niet het eerste in zijn soort. Op 17 april 1897 heeft een geheimzinnig 'luchtschip' de stad Aurora, Texas, een even legendarische bekendheid bezorgd als het latere Roswell.

Aurora UFO replica

In 1973 werd een klein, maar betekenisvol, metalen fragment teruggevonden door een onderzoeker uit Corpus Christi, Texas, dat onmogelijk in die tijd, en zelfs heden ten dage, door mensen ontwikkeld kon zijn. Het vreemde brokstuk werd tweemaal onderzocht en getest: een eerste keer bij een gespecialiseerd analyselaboratorium van luchtvaartkunde dat liever anoniem wil blijven en een tweede keer bij Anastas Technical Services Laboratories in Houston.

Beide studies kwamen tot het zelfde resultaat waarbij werd aangetoond dat het fragment heel oud was en dat het voor 95% uit aluminium en voor de resterende 5% uit ijzer was samengesteld. Aluminium en ijzer mengen zich niet op natuurlijke wijze in deze verhouding. Bovendien bevat ijzer normaal zink en andere materialen, waarvan geen enkele in het brokstuk werd gedetecteerd.

Metaalfragment

Een mogelijke theoretische verklaring is dat de hevigheid van de explosie er voor zorgde dat gesmolten materiaal weggeslingerd werd. Ook al omdat de structurele analyse van het brokstuk uitwees dat het materiaal origineel gesmolten was en op de grond afkoelde.

Het materiaal dat in 1973 gevonden en geanalyseerd werd kon niet op dat landbouwbedrijf in de stad Aurora, of zelfs ergens in die omgeving, en op dat ogenblik, gemaakt zijn. Het zou gemaakt moeten zijn in een zeer verfijnd laboratorium dat ultra zuivere raffinagetechnieken gebruikt die slechts vandaag bestaan.

Een tweede reeks van teruggevonden fragmenten werd opgestuurd naar Dr. Tom Gray, een professor aan de Kansas State University. De reeks bevatte een 'steenachtig' voorwerp dat als drijvende kracht voor een waterpomp werd geïdentificeerd.

De andere voorwerpen waren meestal samengesteld uit ijzer. Het testen van deze voorwerpen resulteerde in een gebrek aan magnetisme, wat ongebruikelijk leek. Maar dat is niet het geval: op de manier waarop vloeibaar ijzer afgekoeld wordt kan het wel of geen magnetische eigenschappen bezitten. Toch zijn dit geen voorwerpen die je meer dan 100 jaar geleden zou vinden bij een landbouwer.

Alien body

Het verhaal van het Aurora UFO-Incident bevat ook de melding dat het ruimtetuig één buitenaardse passagier aan boord had die dood werd teruggevonden. De inwoners van het stadje begroeven het zwaar toegetakelde lichaam van de alien met een christelijke begrafenis op het Aurora Texas Cementary.

Alien body

Een hele tijd geleden werd een grafsteen teruggevonden die mogelijk de aanwijzing voor de laatste rustplaats van de alien zou kunnen zijn. Met behulp van een metaaldetector ontdekten de onderzoekers dat het graf dezelfde waarden gaf als het geheimzinnige fragment dat ze op de crashsite hadden teruggevonden.

Dit feit zou er op kunnen wijzen dat iemand metaalfragmenten van de crashsite samen met het lichaam van de alien heeft begraven. Hierdoor eist het graf een belangrijke rol op omdat het een rechtstreeks verband tussen de twee verschillende plaatsen aantoont.

Er werd een verklarende brief verzonden naar ieder lid van de begraafplaatsvereniging met het verzoek het lichaam van de alien te mogen opgraven. De vereniging kantte zich unaniem tegen de opgraving en zorgde ervoor dat afgevaardigden van de Wise County Sheriff post vatten bij de begraafplaats om 'om het even welke opgraving' op de begraafplaats te verhinderen.

MUFON deed er ondanks alle mogelijke inspanningen twee weken over om toch toestemming te krijgen het graf te openen, waarbij ze uiteindelijk voor een verrassing kwamen te staan. De grafsteen en het metaal dat eerder ontdekt was met een detector waren niet meer aanwezig op de begraafplaats. Volgens deskundigen was iemand erin geslaagd om een pijp van 8 centimeter diameter in de grond te drijven om op die manier het metaal uit het graf te halen.

Picobyte: Ik wil niet vervelend doen maar metalen zijn met de huidige techniek tot de atoom 100% zuiver te maken en die kennis was er al lang voor die is toegepast in de eerste transistor.
Stroom moet vloeien.
Op 04-09-2008 1:06:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Het koperdraad dat je pc van stroom voorziet bv is al 99,98% zuiver koper, waarschijnlijk zuiverder nog want een enkele molecule onzuiverheid geeft al een enorme weestands verhoging over de omliggende koper atomen die hun elektronen niet kunnen doorgeven.
Stroom moet vloeien.
Op 04-09-2008 1:11:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden