Het beroemdste verhaal aller tijden over een UFO-crash is ongetwijfeld het Roswell UFO-Incident (7 juli 1947, New Mexico). Maar dit fameuze verhaal is niet het eerste in zijn soort. Op 17 april 1897 heeft een geheimzinnig 'luchtschip' de stad Aurora, Texas, een even legendarische bekendheid bezorgd als het latere Roswell.

Aurora UFO replica

Legendarische status

Net zoals bij het Roswell UFO Incident groeide de legende over de Aurora-UFO in de loop der jaren. Sceptici bekritiseerden met alle mogelijke middelen het verhaal en het onderzoek om de resultaten van organisaties zoals MUFON en het International UFO Bureau te weerleggen. Hun verklaringen om het UFO-verhaal te debunken gingen van een hete luchtballon tot een georganiseerde publiciteitsstunt van de inwoners om hun stervende stad te redden.

De meest overtuigende theorie zou het hete luchtballon-verhaal kunnen zijn. Maar jammer genoeg voor de jaknikkers: er is geen enkel fysisch bewijs dat het een ballon kon geweest zijn. Ballonnen kunnen onmogelijk vliegen of dalen met hoge snelheden, een plotselinge draaibeweging maken of perfect verticaal dalen.

Dankzij de destijds beschikbare gedetailleerde beschrijvingen van luchtschepen is het onwaarschijnlijk dat het object een ballon was. Van de ontelbare getuigen zouden er weinig een getuigenis afleggen indien ze een gewone luchtballon hadden gezien, of hadden zien neerstorten. Een hete luchtballon waarnemen was destijds bij wijze van spreken dagelijkse kost voor de gehele natie.

Sommigen zijn ervan overtuigd dat het verhaal van het oorspronkelijke artikel in The Dallas Morning News van 19 april 1897 verzonnen werd door de auteur. S. E. Hayden had de reputatie een grapjas en hoaxer te zijn. Jim Marrs, een onderzoeksjournalist, rapporteerde dat hij geen hard bewijsmateriaal gevonden heeft dat Hayden het verhaal zou verzonnen hebben.

Marrs kon ook geen enkel artikel van Hayden ontdekken dat achteraf foutieve of verzonnen informatie bevatte. Hayden bleek een gewone verslaggever en zeker geen hoaxer te zijn, anders zou hij het verhaal opgevolgd hebben en gekruid met een aantal opmerkingen over de christelijke begrafenis van een alien.

Barbara Brammer, de burgemeester van Aurora, heeft gedurende vele jaren onderzoek gedaan in de geschiedenisdocumenten van de stad. Zij denkt een antwoord gevonden te hebben voor het ontstaan van het verhaal over het neerstorten van een buitenaards luchtschip. Volgens haar bevindingen heeft het hele verhaal circa vier decennia voorafgaand aan de crash al wortels gekregen.

In de jaren 1850 bloeide de locatie, nu gekend als Aurora, open als handelscentrum voor gebiedsingezetenen. Het snel groeiende gebied werd opgenomen als stad in 1882 en opende een postbureau in 1883. Midden de jaren 1880 had de jonge, nog steeds bloeiende stad 2 scholen, verscheidene bedrijven en een groeiend aantal inwoners (bijna 3000).

Tegen het einde van de jaren 1880 was er een gigantische epidemie van spotted fever (een soort vlektyfus) die bijna de gehele bevolking uitroeide en ertoe leidde dat de volledige stad onder huisarrest geplaatst werd. De afkondiging van huisarrest leidde echter tot een massale uittocht.

In het begin van de jaren 1890 plande Burlington Northern Railroad de aanleg van een spoorlijn die door Aurora zou lopen wat de inwoners weer een sprankje hoop gaf. Er werd begonnen met het aanleggen van een spoorlijn in de richting van Aurora die verbonden zou worden met een spoorlijn komende van het westen. De westelijke spoorlijn raakte slechts tot op 43 kilometer van Aurora. De aanleg werd gestopt en raakte bekend als de 'Railroad that never was'.

De stad leed ook aan een brutale plaag van de graanklander (een keversoort) die gewassen zoals katoen volledig beschadigde. Kort nadien vernietigde een grote brand verschillende huizen in het westen van de stad waarbij de meeste inwoners het leven lieten.

Deze ketting van onheilspellende gebeurtenissen leidde naar een economisch verlamde stad. De inwoners hadden geen sprenkeltje hoop meer en dientengevolge nam het bevolkingsaantal in de jaren 1890 nog amper toe.

De eens zo bloeiende gemeenschap van Aurora zag stilaan het einde naderen. En dit zou nu net de aanzet geweest zijn om een spannend en mysterieus verhaal voor de dag te toveren: een stadscomplot als ultieme inspanning om de moraal van de bevolking op te poetsen en tegelijkertijd tot ver buiten de eigen stadsgrenzen de nodige aandacht en interesse af te dwingen.

In 2005 ging Hayden terug naar Aurora. Hij kon er enkel vaststellen dat de crashsite volledig afgesloten was met een twee meter hoge metalen gaasdraad en dat de toegang tot de waterput beveiligd werd door een gesloten kooi in hetzelfde materiaal.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden