Waanzin, pech, misdaad, ongeluk: allemaal veroorzaakt door de volle maan. Dat is althans wat mensen vroeger geloofden, waarschijnlijk al toen de Homo sapiens naar de zilverwitte schijf in de nachtelijke hemelen staarde.

Een verscheidenheid aan ervaringen door de eeuwen heen hebben mensen ertoe gebracht te besluiten dat de maan een geheimzinnige macht heeft. Er bestaat meer bijgeloof over de invloed van de maan dan gelijk wat dan ook, vooral de overtuiging dat de volle maan mensen krankzinnig maakt. 'Lunatic' en 'loony', Engelse woorden voor respectievelijk 'krankzinnig' en 'knettergek' zijn trouwens afgeleid van 'luna', de Latijnse term voor 'maan'.
Is er enige waarheid omtrent het bijgeloof dat krankzinnigheid verband houdt met volle maan, of zijn bijgelovigen zelf krankzinnig?

Vele oude vormen van bijgeloof waarschuwden voor de vernietigende gevaren van maanlicht op de menselijke geest. Aan zwangere vrouwen werd verteld dat als zij bij volle maan buitenkwamen zij een krankzinnig kind op de wereld zouden zetten.

Er zijn passages in de Talmoed, en het Oude en Nieuwe Testament, die waanzin aan de gevolgen van 'slapen in het licht van de maan' toeschrijven. Volgens een oud Iers bijgeloof veroorzaakt slapen 'terwijl de maan op uw gezicht glanst' een vorm van blindheid en dwaasheid, 'moonstruck' genoemd.

De vroege geneeskunde veronderstelde als eerste een fysiologisch verband tussen de maan en krankzinnigheid. Romeinse artsen gingen er van uit dat het maanlicht de samenstelling van de vochtigheid in de lucht beïnvloedde en zo beslag op de hersenen kon leggen.

ParacelsusParacelsus, een arts uit het begin van de 16de eeuw, zei dat de maan "de kracht heeft om reden uit een mens te scheuren door hem van zijn humeur en geestelijke deugden te beroven". Volgens hem was de invloed van de maan het krachtigst bij volle maan.

Het verband tussen volle maan en waanzin vind zijn oorsprong in een Engelse wet. William Hale, die later opperrechter van het Hooggerechtshof van Engeland werd, schreef in de jaren 1600: "De maan heeft een grote invloed op alle ziekten van de hersenen... vooral zwakzinnigheid; dergelijke personen zijn bij volle en nieuwe maan, vooral tijdens de equinoxen en de zonnewende, in de hoogste graad van krankzinnigheid".

Waanzin, veroorzaakt door de maan, werd als een feit aanvaard toen Dr. Benjamin Rush, één van de ondertekenaars van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, schreef dat wanneer de maan naar volle maan evolueert de aard van de luchtvochtigheid wijzigt en de intensiteit van het maanlicht toeneemt, dit nefast interacteert op mensen met allerlei verschillende soorten ziekten, maar vooral gekken tot meer waanzin drijft.

Een encyclopedie uit 1827 verklaarde dat 'Wanneer de maan bijna vol is, of nieuw, zijn de mensen meer slechtgezind dan bij andere tijden… krankzinnigheid komt in deze tijden tot een paradox'.

Volle maanModerne wetenschappers hebben geprobeerd om het 'maaneffect' te bevestigen maar komen met weinig tastbaar bewijs op de proppen. Ze zochten naar het bewijs dat eb en vloed, als gevolg van de aantrekkingskracht van de maan, de aard van de vochtigheid in de lucht beïnvloedt. Kon dit effect chemische producten veroorzaken en hormonenafgifte beïnvloeden die onevenwichtigheid in de hand werken? Geen afdoend bewijsmateriaal is beschikbaar.

Maar toch zijn er zeer veel professionelen, werkzaam in de gezondheidszorg en de wetshandhaving, die getuigen dat er zich tijdens de nachten met volle maan meer ongevallen, geweldplegingen, zelfmoorden, branden, misdaden en ander vreemd gedrag zijn. Er is geen wetenschappelijke verklaring voorhanden, maar toch zou het een statistische waarheid zijn.

En wat moeten we denken van weerwolven, mensen waarvan verondersteld wordt dat ze bij volle maan veranderen in een wolf? Laten we het houden op pure fictie met een vleugje folklore, ontstaan door de algemene veronderstelling dat wolven en honden bij volle maan jankend huilen.

Jack Nicholson

21/11/2012: Maakt volle maan mensen krankzinning? Neen. Een 3-jarige wetenschappelijk onderzoek van Canadese psychologen bij ruim 770 gehospitaliseerde patiënten toont aan dat er geen enkel verband is met de maancyclus en psychologische problemen. Bron.

Feniks: Diepgeworteld en al heel oud bijgeloof volgens mij.
Op 14-09-2008 0:26:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat: Buiten de neiging om bij volle maan tegen een boom te plassen heb ik het verder wel onder controle.
"We're all mad here."
Op 14-09-2008 0:50:56 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ik ben al niet goed wijs, dus dat valt dan ook niet op

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 14-9-2008 9:23:22)
Carpe diem homo universalis
Op 14-09-2008 9:23:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Tijdens volle maan zijn meer mensen bewust of onbewust bedacht op vreemde zaken. Dus gezamelijk, als waarnemers, beinvloeden zij de werkelijkheid en zien dus dat wat ze verwachten.

Er zijn ook onderzoekers die b.v. meer geboorte of gewonden tijdens volle maan onzin vinden. De onderzoekers kijken dus met de vooringenomenheid niets abnormaals te vinden en hun statistieken onderbouwen daadwerkelijk hun visie.

Ergo: Alles is een kwantum illusie...tis maar net waar men zich op focussed en wat men wil vinden.

Op 14-09-2008 9:43:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva: Volgens mijn psychiater vinden er vlak voor heftige onweders, stormen en tijdens grote hitte, meer opnames van mensen met een manische psychose plaats; dat zijn gewoon harde feiten. Dus wie weet heeft die volle maan ook invloed op het bolletje.
Op 14-09-2008 10:35:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio: Vroeger moest ik met volle maan de stad in en veel drinken en drugs gebruiken. Vaak wist ik niet eens dat t volle maan was en als ik dan 's ochtends wakker werd, naakt, naast een of ander schaap dat ik niet bij naam kende....
Als volle maan van invloed is op eb en vloed(water) en wij bestaan voor 80%(?) uit water dan lijkt t me afdoende om te concluderen dat dat ook van invloed is op ons gestel...zowel lichamelijk als geestelijk.
wat me gelijk brengt bij 2012 waar van wordt gezegd dat een bepaalde samenstand vd planeten ook effect op ons mensen zal hebben lijkt me dit gezien de stand vd aarde en maan bij volle maan een logische verklaring voor al die mensen die op dit moment door een depressie, burnout, borderline, adhd en weet ik veel wat niet meer gaan....1 en 1 is 2? In ieder geval de moeite waard om eens wat meer over na te denken ipv de 2012theorie(en) gelijk af te serveren...
Geniet vd zon vandaag!
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=610
Op 14-09-2008 0:45:59 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Ik had vroeger een vriendin die "geregeld" erg veel lekker horny werd, en daar kon ik mijn kalender op juist zetten: dan was het volle maan.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 14-09-2008 15:04:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: de spanning is hoger bij volle maan, er is ook verband met aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, wat men nu ook lijkt te bewijzen

bepaalde combinaties van volle maan, zons- en maansverduisteringen zouden een verhoogde activiteit veroorzaken, en de simpele factor is aantrekkingskracht volgens die onderzoekers.

de aantrekkingskracht van de zon en maan zouden elkaar meestal aardig in balans houden, maar op bepaalde momenten zoals zonsverduisteringen niet, en zouden die aan 1 kant van de planeet trekken, ook dit zou nog geen groot effect geven, maar als dit zich voor zou doen op de momenten dat zich ook een springtij kan vormen dan zouden de krachten op de aardkorst bijvoorbeeld sterk genoeg worden om aardbevingen en vulkaanactiviteit uit te lokken.

oke, het is een heel open verhaal op deze manier, moet het ook even uit mn hoofd doen, maar een onderzoeksteam zou oa de aardbevingen in iran en pakistan, de tsunami, de meerdere grote aardbevingen in china van de afgelopen tijd, vulkaanuitbarstingen in peru en nog heel wat meer in dit model in kunnen passen, en in enkele gevallen zelfs zo exact dat men de volgende lavastroom tot een paar uur precies kon voorspellen, iets wat dus onmogelijk gedacht werd, het voorspellen van vulkanen...

wat altijd gedacht werd dat er niet genoeg kracht bij vrij kwam blijkt nu dus wel zo te zijn, en wie weet in hoeverre dit mensen beinvloed, er word bewezen meer aan je getrokken door de maan op die dagen (volgens die onderzoekers) het is ook bekend dat een verandering van 1/50ste van het natuurlijke stralings- en magnetische veld van de aarde ook al gemoedsveranderingen, slapeloosheid enz kan veroorzaken, dus ik denk dat die onderzoekers wel eens gelijk zouden kunnen hebben.

discoverywijsheid, ik weet het
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-09-2008 15:34:22 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Zover ik weet ben ik niet krankzinnig. Althans, dat etiket heeft de medische wetenschap nog nooit op me gedrukt...

Wel ben ik gevoelig voor bepaalde sferen en dergelijke. Rond volle maan en met volle maan ben ik over het algemeen inderdaad gevoeliger dan anders. In veel opzichten.

Niet dat ik daar altijd zo bewust van ben geweest trouwens. Pas toen ik op ging letten wat ik toch in de vrede had en ging kijken of het verband had met dingen in mijn persoonlijke omstandigheden (het dagelijkse leven, laat maar zeggen) en ik dat uit kon sluiten ben ik verder gaan kijken, toen ontdekte ik wel een verband. En ach, als je dingen eenmaal weet (en niet weer vergeet...) kun je er ook wel rekening mee houden.
Op 14-09-2008 20:06:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TheTruth: Het is duidelijk een feit dat er een sterke relatie is tussen het voleindigen van de maancyclus (lees volle maan) en menselijk geweld.
Vele doctoren, onderzoekers hebben dit bewezen als ze kijken naar de statistieken en analyses uit ongevallen registraties in ziekenhuizen en politiebureaus. Op deze dagen zijn de resultaten het hoogst. Ook personen die lijden aan psychische stoornissen, schizofrenie en bejaarden zijn gevoeliger voor het maanscycluseffect. En ook is bewezen dat de grootste scheidingscijfers en de ernstige conflicten in het midden van de maanmaand, als de maan vol is, plaatst vonden.

Niet voor niets dus dat mensen van vroeger af aan al geloofden dat waanzin, pech, misdaad, ongeluk allemaal 'veroorzaakt' werd door de volle maan.

Grappige is, dat dit bij de moslims al eeuwen bekend was. Zij noemen dit de 'witte dagen'. Deze valt op de 13e,14e en 15e van elk (maan)maand. (islamitische jaartelling).

De profetische geneeskunde voor de problemen die genoemd zijn, is het vasten van de drie 'witte dagen'. Vasten vermindert namelijk het watergehalte in het menselijke lichaam tijdens de periode waarin het maaneffect haar piek bereikt. Dit helpt de mens om controle te krijgen over zijn lichaamskrachten en tendensen en het helpt hem om psychologische zuiverheid te verkrijgen en om het aantrekkingskrachteffect te vermijden. Dit leidt tot meer comfort, rust en een goede gezondheid.
Wat dus verschrikkelijke misdaden, ongevallen en gevaarlijke ziektes kan voorkomen.
Zo zien wij in overleveringen dat de profeet mohammed op deze dagen altijd vaste en zijn metgezellen dit ook opdroeg.
Voor de moslim is het dus aanbevelingswaardig om op deze drie 'witte dagen' te vasten.

(bericht gewijzigd op 2/20/2012 2:54:41 AM)
Op 20-02-2012 2:41:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TheTruth: ............Vervolg.......................
Hoe bijzonder is het dat dit al bekend was bij de moslims, dit al geschreven stond in de Koran, er een remedie hiervoor is.

Dit duidt dus ook aan dat de Islam de ware religie is die geopenbaard is door de Schepper van de hemelen en de aarde. Allaah heeft de wetenschappelijke wetten van de natuur gemaakt. Veertien eeuwen geleden was niemand op de hoogte van deze wetenschappelijke waarheid.

Ik zou zeggen denk er maar eens goed over na. En wees je maar eens bewust op de volle maan dagen! (zoals reactie van ene C. hierboven meldt). Enne vasten..!!

Dit zijn maar een van de vele tekenen van de schepping van Allaah, de Enige God der werelden.
(bericht gewijzigd op 2/20/2012 2:54:09 AM)
Op 20-02-2012 2:49:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
TheTruth:
. . . . .

Dit duidt dus ook aan dat de Islam de ware religie is die geopenbaard is door de Schepper van de hemelen en de aarde. Allaah heeft de wetenschappelijke wetten van de natuur gemaakt. Veertien eeuwen geleden was niemand op de hoogte van deze wetenschappelijke waarheid.

Ik zou zeggen denk er maar eens goed over na. . . . . . .

Dit zijn maar een van de vele tekenen van de schepping van Allaah, de Enige God der werelden.


Ik geloof je gelijk. Hoe kan het ook anders als je zo'n naam hebt.
It's all a figment of imagination!
Op 20-02-2012 10:31:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Ik heb bij volle maan altijd jeuk aan m'n allaah...
ALLES IS WAAR
Op 20-02-2012 14:15:35 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^: Mensen vergeten dat nieuwe maan net zo veel of weinig (net hoe je het wilt zien) invloed heeft.
Moeten is een keuze...
Op 21-11-2012 15:51:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: De maan is er altijd. Eb en vloed ook.
Dus andere invloed zou moeten afhangen van welk deel van de maan door zonlicht beschenen wordt??
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 21-11-2012 16:05:17 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
TheTruth:
... Ook personen die lijden aan psychische stoornissen, schizofrenie en bejaarden zijn gevoeliger voor het maanscycluseffect. ...

Op welke hoop gooi jij bejaarden nu?
Voel je je verder wel helemaal honderd?
Op 21-11-2012 16:13:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
avondwandelaar:
Socrates:
TheTruth:
... Ook personen die lijden aan psychische stoornissen, schizofrenie en bejaarden zijn gevoeliger voor het maanscycluseffect. ...

Op welke hoop gooi jij bejaarden nu?
Voel je je verder wel helemaal honderd?

Ik heb wel eens gehoord dat mensen die de waarheid menen te kennen ook nogal last hebben van het maancycluseffect...
we vliegen er weer eens lekker in
Op 21-11-2012 16:15:13 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
avondwandelaar:
Socrates:
TheTruth:
... Ook personen die lijden aan psychische stoornissen, schizofrenie en bejaarden zijn gevoeliger voor het maanscycluseffect. ...

Op welke hoop gooi jij bejaarden nu?
Voel je je verder wel helemaal honderd?

Ik heb wel eens gehoord dat mensen die de waarheid menen te kennen ook nogal last hebben van het maancycluseffect...

Op 21-11-2012 16:25:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Een beetje krankzinnige heeft de maan echt niet nodig.
Is it electrickery?
Op 21-11-2012 17:11:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Emie :
Een beetje krankzinnige heeft de maan echt niet nodig.

Zo is't maar net. En vind het in dit soort topics altijd wel grappig als iemand zegt "mijn psychiater zegt ...".
Op 21-11-2012 17:19:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:
Emie :
Een beetje krankzinnige heeft de maan echt niet nodig.

Zo is't maar net. En vind het in dit soort topics altijd wel grappig als iemand zegt "mijn psychiater zegt ...".

No shit, Sherlock
Op 21-11-2012 18:59:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: En daar is dan de opper wijsheid ook nog... de TheTruth schrijft >> Hoe bijzonder is het dat dit al bekend was bij de moslims, dit al geschreven stond in de Koran << Ja, zover bekend stond die maan daar al een tijdje eerder, dan de dag dat het boekwerkt bedacht werdt. PS denkt dat die sinterklaas in Rome ook wel een verklaringt heeft bedacht...!
Live kost Time
Op 21-11-2012 19:24:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Aquamarijn:
Socrates:
Emie :
Een beetje krankzinnige heeft de maan echt niet nodig.

Zo is't maar net. En vind het in dit soort topics altijd wel grappig als iemand zegt "mijn psychiater zegt ...".

Amen!
Am I evil? Yes I am! Am I evil? I am man!
Op 21-11-2012 19:27:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Aquamarijn:
Socrates:
Emie :
Een beetje krankzinnige heeft de maan echt niet nodig.

Zo is't maar net. En vind het in dit soort topics altijd wel grappig als iemand zegt "mijn psychiater zegt ...".

Amen!


Mijn psychiater zegt dat Paracelsus het fundament heeft gelegd voor de hedendaagse westerse geneeskunde. Soms is het net alsof ik een heleboel begrijp.
Op 21-11-2012 22:36:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
TheTruth:
............Vervolg.......................
Hoe bijzonder is het dat dit al bekend was bij de moslims, dit al geschreven stond in de Koran,


De koran is geschreven bij volle maan, denk ik, en om het allemaal te geloven helpt wat volle maan duidelijk ook.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 21-11-2012 22:47:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sar: We reageren overigens wel op een reactie van ruim vier jaar geleden! Ach, misschien is Eva inmiddels ook wel opgegeven aangezien haar laatste reactie uit 2011 komt...

En Ron B. komt ook nog met een reactie uit die tijd, heb weleens wat reacties van hem gelezen in het verleden, kon me er wel mee vermaken. Ooit iemand nog iets van hem vernomen digitaal?
Leef niet je droom, maar leef het doorzien van die droom!
Op 21-11-2012 23:48:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Deinhout: .
Op 22-11-2012 0:15:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Volgende volle maan is trouwens 28 november 2012. En dan 28 december, maar het is niet zeker dat die plaatsvindt.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-11-2012 0:52:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
Luk:
Volgende volle maan is trouwens 28 november 2012. En dan 28 december, maar het is niet zeker dat die plaatsvindt.

Zo niet: geld terug.
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 22-11-2012 1:09:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Luk:
Volgende volle maan is trouwens 28 november 2012. En dan 28 december, maar het is niet zeker dat die plaatsvindt.

Luk:
Ik had vroeger een vriendin die "geregeld" erg veel lekker horny werd, en daar kon ik mijn kalender op juist zetten: dan was het volle maan.

Als vroeger vorige maand is dan heb je twee leuke volle manen voor de boeg.
7.83
Op 22-11-2012 3:02:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
grappenmaker:
Luk:
Volgende volle maan is trouwens 28 november 2012. En dan 28 december, maar het is niet zeker dat die plaatsvindt.

Luk:
Ik had vroeger een vriendin die "geregeld" erg veel lekker horny werd, en daar kon ik mijn kalender op juist zetten: dan was het volle maan.

Als vroeger vorige maand is dan heb je twee leuke volle manen voor de boeg.
Vroeger is in dit geval bijna 35 jaar geleden spijtig genoeg...
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-11-2012 4:27:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Boudicca: Volle maan? daar ga ik tegen janken, en normaal slapen ho.. maar.
zie alle hoeken van mijn bed. Niks nieuws onder de zon dus.
Warrior queen of the Iceni
Op 22-11-2012 9:14:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Boudicca:
Volle maan? daar ga ik tegen janken, en normaal slapen ho.. maar.
zie alle hoeken van mijn bed. Niks nieuws onder de zon dus.

Heb je dan een pyjama aan, of draag je een wolvenkostuum?
It's all a figment of imagination!
Op 22-11-2012 9:19:08 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kind.of.human: Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt
(bericht gewijzigd op 25/11/2012 23:28)
Ik wordt steeds beter in het bedenken van motto's
Op 25-11-2012 23:24:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt

leugenaar...??
DansFans: je dance, donc je suis.
Op 26-11-2012 0:29:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Boudicca:
psixty4:
Boudicca:
Volle maan? daar ga ik tegen janken, en normaal slapen ho.. maar.
zie alle hoeken van mijn bed. Niks nieuws onder de zon dus.

Heb je dan een pyjama aan, of draag je een wolvenkostuum?

evakostuum
Warrior queen of the Iceni
Op 26-11-2012 8:16:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 26-11-2012 19:38:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio

Gaat ze op Pinokkio's neus zitten en zegt ze: "Liegen kreng!"
No shit, Sherlock
Op 26-11-2012 19:40:11 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio

Gaat ze op Pinokkio's neus zitten en zegt ze: "Liegen kreng!"

Pineukkio, de roemruchte vriend van Paulus de Bospooier.
Op 26-11-2012 19:55:13 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:
Pieter:
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio

Gaat ze op Pinokkio's neus zitten en zegt ze: "Liegen kreng!"

Pineukkio, de roemruchte vriend van Paulus de Bospooier.

En dit is Paulus' favoriete:

No shit, Sherlock
Op 26-11-2012 20:02:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Paulus stond niet bekend om zijn goeie smaak hè?
Op 26-11-2012 20:48:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:
Paulus stond niet bekend om zijn goeie smaak hè?

Paulus de Kotskabouter
No shit, Sherlock
Op 26-11-2012 20:49:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kind.of.human: Het maakt veel los, leuk

@Hugo: ach, het is mijn visie op de gebeurtenissen

Edit: blijft moeilijk om tegen de narcistische krachten in je karakter te vechten
(bericht gewijzigd op 26/11/2012 21:23)
Ik wordt steeds beter in het bedenken van motto's
Op 26-11-2012 20:53:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Het is klein en scheurt met hoge snelheid door het bos?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 26-11-2012 20:54:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Tetzmol:
Het is klein en scheurt met hoge snelheid door het bos?

Crosskabouter?
No shit, Sherlock
Op 26-11-2012 20:55:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?
No shit, Sherlock
Op 26-11-2012 20:56:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Pieter:
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio

Gaat ze op Pinokkio's neus zitten en zegt ze: "Liegen kreng!"

Die is al oud, zie(derde stukje van onderen):
http://pjbrink.home.xs4all.nl/apekool/150/147.html
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 26-11-2012 20:59:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Sinds 2008 nog geen Ozzy op de draad?
Zo fout, mensen...

Cannot kill the Battery!!!
Op 26-11-2012 21:03:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Gelukkig wel, zeg!
Cannot kill the Battery!!!
Op 26-11-2012 21:03:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Soms zijn dingen die op het eerste gezicht krankzinnig lijken achteraf wijs. En soms zijn er zaken die op het eerste gezicht wijs lijken, achteraf de krankzinnigste besluiten.
Het is de tijd die ons leert of krankzinnigheid wel zo krankzinnig is als het lijkt.

Edit: krankzinnige zinconstructie mijnerzijds
(bericht gewijzigd op 26/11/2012 21:7)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 26-11-2012 21:06:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Chris de Boden:
Pieter:
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio

Gaat ze op Pinokkio's neus zitten en zegt ze: "Liegen kreng!"

Die is al oud, zie(derde stukje van onderen):
http://pjbrink.home.xs4all.nl/apekool/150/147.html

Elke mop is oud

En het is geen 'Kutsheuvel', maar 'Ketsheuvel'.
No shit, Sherlock
Op 26-11-2012 21:11:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

28 november is volle maan.
En 28 december zou dat ook zijn, gesteld dat die doorgaat.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 26-11-2012 21:13:46 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Luk:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

28 november is volle maan.
En 28 december zou dat ook zijn, gesteld dat die doorgaat.

Helaas vergaat de wereld dan een week daarvoor.
Dus niemand die daar getuige van kan zijn...
Cannot kill the Battery!!!
Op 26-11-2012 21:18:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?
Op 26-11-2012 21:19:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kind.of.human:
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?

Het helpt wel, ik voel gewoon weer al dat vocht van binnenuit tegen mijn schedeldak aandrukken. Gék wordt je ervan...
(bericht gewijzigd op 26/11/2012 21:26)
Ik wordt steeds beter in het bedenken van motto's
Op 26-11-2012 21:26:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
kind.of.human:
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?

Het helpt wel, ik voel gewoon weer al dat vocht van binnenuit tegen mijn schedeldak aandrukken. Gék wordt je ervan...

Je bedoelt, je zaad zit tegen je schedeldak te klotsen?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 26-11-2012 21:28:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Tetzmol:
kind.of.human:
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?

Het helpt wel, ik voel gewoon weer al dat vocht van binnenuit tegen mijn schedeldak aandrukken. Gék wordt je ervan...

Je bedoelt, je zaad zit tegen je schedeldak te klotsen?

Dan is het toch tijd om weer gewoon rechtop te gaan staan?
Cannot kill the Battery!!!
Op 26-11-2012 21:35:18 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Marsepars:
Tetzmol:
kind.of.human:
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?

Het helpt wel, ik voel gewoon weer al dat vocht van binnenuit tegen mijn schedeldak aandrukken. Gék wordt je ervan...

Je bedoelt, je zaad zit tegen je schedeldak te klotsen?

Dan is het toch tijd om weer gewoon rechtop te gaan staan?

En de hand aan jezelf te slaan.

Hééé dat rijmt.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 26-11-2012 21:37:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Tetzmol:
Marsepars:
Tetzmol:
kind.of.human:
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?

Het helpt wel, ik voel gewoon weer al dat vocht van binnenuit tegen mijn schedeldak aandrukken. Gék wordt je ervan...

Je bedoelt, je zaad zit tegen je schedeldak te klotsen?

Dan is het toch tijd om weer gewoon rechtop te gaan staan?

En de hand aan jezelf te slaan.

Hééé dat rijmt.

Cannot kill the Battery!!!
Op 26-11-2012 22:05:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Pieter:
Chris de Boden:
Pieter:
Chris de Boden:
kind.of.human:
Ik had vroeger een vriendin die 24/7 horny was, behalve als ik in de buurt was...

Edit: grapje; maar ze had wel elke 6 maanden een andere pinokkio nodig, dat dan weer wel, toen ben ik er maar mee gestopt


Pineukkio

Gaat ze op Pinokkio's neus zitten en zegt ze: "Liegen kreng!"

Die is al oud, zie(derde stukje van onderen):
http://pjbrink.home.xs4all.nl/apekool/150/147.html

Elke mop is oud

En het is geen 'Kutsheuvel', maar 'Ketsheuvel'.


Alleen heb ik dat niet geschreven
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 26-11-2012 22:35:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kind.of.human:
Marsepars:
Tetzmol:
Marsepars:
Tetzmol:
kind.of.human:
Socrates:
Pieter:
Is het volle maan, nu? Of zijn we hier ook zonder volle maan krankzinnig?

Hebben wij geen volle maan voor nodig toch?

Het helpt wel, ik voel gewoon weer al dat vocht van binnenuit tegen mijn schedeldak aandrukken. Gék wordt je ervan...

Je bedoelt, je zaad zit tegen je schedeldak te klotsen?

Dan is het toch tijd om weer gewoon rechtop te gaan staan?

En de hand aan jezelf te slaan.

Hééé dat rijmt.


Mannen...
Ik wordt steeds beter in het bedenken van motto's
Op 26-11-2012 23:22:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Het is toch niets nieuws dat de stand van hemellichamen van invloed zijn op alles om ons heen? Onszelf incluis.

Noem het astrologie, astronomie, zweverig, ongrijpbaar. Feit is dat de zwaartekracht zijn werk doet en al dan niet zichtbaar zijn werk doet. Het gevoel daarbij is steeds subjectief, naast de objectieve waarnemingen.

Het is verweven in elkander. Jezus, zo klink ik oubollig ;-) Any way, je begrijp wel wat ik wil zeggen. Ergens in de kosmische cyclus ben je ooit ontstaan, en elke cyclus kent zijn bijzondere kenmerken. De maan hoort daar bij. Gisteren nog bijna een authentiek Apollo ruimtevaart rekwisiet aangeschaft, omdat ik iets tastbaars wil hebben daarvan. geen idee waar dat uit voortkomt, maar ik heb er wat mee...een stukje maan ligt al bij mij in de kast. Ook zoiets...
(bericht gewijzigd op 22/11/2013 11:17)
Op 22-11-2013 11:15:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Mark TT:
Het is toch niets nieuws dat de stand van hemellichamen van invloed zijn op alles om ons heen? Onszelf incluis.

Noem het astrologie, astronomie, zweverig, ongrijpbaar. Feit is dat de zwaartekracht zijn werk doet en al dan niet zichtbaar zijn werk doet. Het gevoel daarbij is steeds subjectief, naast de objectieve waarnemingen.

Het is verweven in elkander. Jezus, zo klink ik oubollig ;-) Any way, je begrijp wel wat ik wil zeggen. Ergens in de kosmische cyclus ben je ooit ontstaan, en elke cyclus kent zijn bijzondere kenmerken. De maan hoort daar bij. Gisteren nog bijna een authentiek Apollo ruimtevaart rekwisiet aangeschaft, omdat ik iets tastbaars wil hebben daarvan. geen idee waar dat uit voortkomt, maar ik heb er wat mee...een stukje maan ligt al bij mij in de kast. Ook zoiets...

Volgens mij heb jij iets met het 'mysterie van de materie'.
Ik lees je altijd met plezier.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 22-11-2013 16:43:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden