Er wordt constant onderzoek verricht naar het gedrag van onze zon. Mogelijk brengt dat ons een stap verder in het grotere raadsel omtrent het rare gedrag van onze aarde. Zoals u in eerdere blogs kon lezen gedraagt de magnetische Noordpool zich apart, en het gedrag van de Zon heeft daar hoogstvermoedelijk mee te maken. Diep vanbinnen hebben we een vermoeden dat deze processen iets te maken hebben met het 2012-mayaprofetie.

De magnetische Noordpool is sinds medio jaren 90 met een opmerkelijke versnelling aan het verplaatsen, met bijna 3 jaar geleden een piek van 86 kilometer per jaar. De pool kreeg de grootste duw rond 1998, toen was er een opmerkelijke versnelling van de verschuiving, van 16,61 km/jaar naar 65,57 km/jaar. In de 2012-theorie is 1998 ook een belangrijk jaar. Tijd om enkele verbanden te leggen...
De oorzaak van het vreemde gedrag van de Aarde ligt volgens wetenschappelijk onderzoek bij de aardkern. Die zou zich al even drastisch gedragen als de magnetische Noordpool, en er zou een direct verband zijn. De veranderingen in de aardkern zorgen voor onderzeese vulkaanuitbarstingen, maar ook andere uitbarstingen of aardbevingen. De uitbarstingen zouden volgens geologen ook verantwoordelijk zijn voor het snelle verschuiven van de magnetische noordpool.

Smelten van het Noordpoolijs

Kan er een verband zijn tussen het smelten van het Noordpoolijs en het innerlijk gebroei van onze planeet? Sommige wetenschappers menen dat de onderzeese uitstortingen van warmte één van de redenen, zoniet dé reden, is waardoor de noordpool smelt en de oceanen opwarmen en stijgen.
In onderstaande grafiek, afkomstig van de vereniging voor Weerkunde en Klimatologie, ziet u het smelten van het Noordpoolijs duidelijk geïllustreerd. Om te weten of er een verband is moeten we letten op de periode rond 1998, want vanaf toen heeft men ook bij de aardkern, het vulkanisme en de magnetische Noordpool een rare verandering gemeten.

Smelten van het Noordpoolijs

Inderdaad, in 1998 lijkt de grafiek zich anders te gedragen. Waar het eerder een geval van pieken en dalen was, verminderde het Noordpoolijsoppervlak meer constant, alsof er iets actief bezig is. Er lijkt dus ook hier een verband te bestaan, wat insinueert dat het smelten van de het Noordpoolijs niet door de mens of CO2 komt, maar wél door een natuurlijk proces van onze zon dat resulteert in een onrustige en uitbarstende aardkern.

Planeet uit evenwicht

Het gekke is, aan de magnetische zuidpool is er geen vuiltje aan de lucht:

Magnetische Noordpool en Zuidpool
(Oranje: magnetische zuidpool. Blauw: magnetische Noordpool.)

De verstoring doet zich dus aan één kant van onze planeet voor en dat is mogelijk een voorteken. Zoals iedereen weet werken de natuurwetten nogal harmonisch. Als er een verstoring is aan één kant, dan zal het evenwicht vroeg of laat door iets hersteld worden zodat de natuurlijke balans weer in orde is. Dat herstellen kan op twee manieren, rustig of woelig. Sommige tongen spreken daarom over een poolkanteling in spé, die is volgens wetenschappers immers overtijd.  Onze planeet doet de laatste jaren raar, de vergelijking met een etterende zweer die op uitbarsten staat zou zo gek nog niet zijn.

Het hoeft natuurlijk niet zo desastreus te zijn. De natuur werkt lang niet altijd als een zweer en soms verdwijnt een bepaald proces zachtjes, geruisloos als een vallende veer.
Helaas, zo lijkt het, is er tot op heden alleen maar sprake van verontrustende patronen. Zaken die op grote schaal onze planeet, en de dierenbevolking (waaronder den mensch), zouden kunnen beïnvloeden. Het is op zijn minst iets om rekening mee te houden: er zit mogelijk iets aan te komen. Een gewaarschuwd man/vrouw is er nog altijd twee waard.

Maya-aluhoedje op! Voorspellingen?

Zoals de regelmatige GW-bezoeker weet doen we onderzoek naar het fenomeen 2012. De één verklaart ons voor gek, de andere vindt het even interessant als wij. Kort samengevat: er zijn verschillende oude profetieën van diverse oude volkeren die allen spreken over grote veranderingen in de natuur en leefomgeving die mogelijk ook kunnen leiden tot verandering van menselijk gedrag, mogelijk met een piek op 21 december 2012. Andere bronnen spreken van 23 september of 11 oktober 2012, maar het steekt nu ook zó nauw niet.
Wetenschappelijk gezien moeten we uitkijken naar iets rond of in 1998, want toen werden grote veranderingen in de magnetische Noordpool gemeten. Alléén als er een duidelijk verband is tussen gebeurtenissen kunnen we enigszins weten of er iets van die voorspellingen waar is.

De 2012-Mayakalender
(De 2012-Mayakalender)

In de 2012-theorie staan de Mayakalenders en de Mayavoorspellingen centraal. Belangrijk om te weten is dat voorspellingen die de Maya's op basis van hun kalenders deden niet op los zand zijn gebaseerd. Eigenlijk zijn het meer schattingen op basis van grondige metingen. De priesters hielden zich bezig met het bestuderen van de sterren en planeten en brachten de banen ervan in kaart. Dat werden de befaamde kalenders. Ze hadden net zoals onze wetenschappers observatoria om hun studies te doen en de ontwikkelingen van de sterren en planeten te volgen. Dat ze op dit vlak uitermate ontwikkeld waren is algemeen bekend.
Het hoogste goed van de Maya-sterrenreligie was de Melkweg. Volgens de sterrencultus was de Melkweg de bron van alles, de schepper van ritme en geluid. Inderdaad, dat correspondeert geheel met moderne inzichten. We komen allen uit de buik van Moeder Melkweg, bezwangerd door Vader Leegte.

Mayakenner Peter Toonen, geheel onderlegd in de werking van de Mayakalenders, legt in de documentaire 2012 Are You Ready?! uit dat in dat jaar alle kalenders samenkomen. Of de kalender al dan niet compleet stopt, wat volgens sommigen een keihard einde van de planeet insinueert,  laten we in het midden. Mening tegen mening over hetzelfde onderwerp helpt ons in dit geval niet verder, waardoor we gedwongen zijn alleen te kijken naar wat wetenschappelijk onderzoek ons brengt.

Langdurige samenstand

De vraag is wélk astronomisch proces de Maya's precies in kaart hebben gebracht? Omstreeks de kalender-einddatum zal een unieke samenstand plaatsvinden, zo Maya-onderzoeker en auteur John Major Jenkins. "De Zon, de galactische evenaar en het centrum van de Melkweg staan tijdens de overgang van herfst naar winter op een exacte lijn. Dit alles op de kortste dag van het jaar, 21 december 2012."
Aangezien het om astronomische processen gaat zou het kortzichtig zijn om aan te nemen dat het letterlijk om één specifieke dag zou gaan. En áls het astronomische processen zijn, dan moeten we die reeds aan de hemel kunnen zien.

In 1997 berekende de Belgische licentiaat wiskunde Jean Meeus in zijn internationale bestseller Mathematical Astronomy Morsels wanneer de galactische evenaar precies in het midden van de winterwendezon zou staan. Dat was het geval op 21 december 1998, dus niet in 2012. Samenstand in 2012Rekening houdend met de 36 jaren die de winterwendezon nodig heeft om de evenaar over te steken komt dit op neer op de periode van 21 december 1980 tot en met 21 december 2016. Het exacte middelpunt (of hoogtepunt, zo u wil) van het galactisch proces was dus in 1998, toevallig ook het jaartal dat zo belangrijk lijkt te zijn bij de veranderingen van de Aarde.

Op het eerste zicht lijkt het erop dat de Maya's er 14 jaar naast hebben gezeten. De reden waarom wiskunde Jean Meeus in '97 kon wat de Maya's schijnbaar niet voor elkaar kregen, een 100% exacte markering, is eenvoudig: hij deed zijn calculaties op het moment dat het hemelfenomeen op het punt stond te beginnen. Hij hoefde geen rekening te houden met correcties over een periode van 2.000 jaar, wat hij aan de hemel zocht was slechts een jaar verwijderd.

Op 21 december 1998, bijna 1999, stond de Zon exact op de plaats die de Maya-kalender aangeeft. We leven nog, goed nieuws, maar zoals we weten is die periode niet geheel geruisloos voorbij gegaan. Toen werd de plotse sprong van 16,61 km/jaar naar 65,57 km/jaar in de versnelling van de magnetische noordpool gemeten. Toen constateerden geologen ook dat de aardkern drastisch veranderde. Op de zeebodem rond de onderzeese vulkanen van de Gakkel Ridge, een gebied van zo'n 1.500 tot 1.800 kilometer lang, zijn glasresten gevonden. Restproducten van grote erupties die tussen 1999 en 2001 plaats hebben gevonden. De wetenschappers denken dat de uitbarstingen zeer explosief zijn geweest. Het rommelt en het is nog niet gestopt met rommelen, integendeel. De nieuwsberichten dat de aarde aan het veranderen is zijn legio en het lijkt dat de spanningen op velerlei niveau alleen maar toenemen. Was 21 december 1998/2012 een startschot van een natuurlijk proces dat tot 2016 duurt, mogelijk met een poolkanteling tot gevolg?

Stel dat...

Misschien maakten de Maya's geen klein observatie- of rekenfoutje, misschien zien wij iets over het hoofd en zaten zij er recht op. Gezien het feit dat hun sterrencultus (lees: sterrenwetenschap) op diverse vlakken verder stond dan de westerse astronomie mogen ze zeker het voordeel van de twijfel gunnen. De kans dat de Maya's in hun kalenders hebben bewaard wanneer we écht de grote invloeden van het proces gaan merken is aanwezig, en dan blijft de datum 21 december 2012 staan als een huis.
Nog tot 2016 is de cyclus aan het lopen. Nog een goeie 6 jaar wachten om te zien wat het zal worden, en óf het iets zal worden. Dan zullen we weten waarom hun kalenders geen vervolg kregen, terwijl ze wél miljoenen jaren terug in de tijd gaan.

Stel dat er een poolkanteling komt, hoe zou dat dan te maken kunnen hebben met de Melkweg en onze Zon? Is zo'n proces überhaupt mogelijk met die componenten?
Het antwoord is vermoedelijk ja. Iedere planeet, iedere ster, heeft een noord- en zuidpool. Hoewel wetenschappelijk onderzoek hierover in de kinderschoenen staat kan met een grote mate van zekerheid gezegd worden dat ook onze Melkweg een noord- en zuidpool zal hebben. Als onze Zon over de galactische evenaar reist dan is dat alsof er van noord naar zuid of omgekeerd wordt gegaan. Als we in een ander magnetisch deel van de Melkweg komen, dan is de kans groot dat de lading van de Zon en de planeten ook zal veranderen. De enige vraag is eigenlijk hoe drastisch dat zal gebeuren.
Dat andere planeten ook warm worden, nog zo'n duidelijk teken dat de mens niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde, is bewezen. Ook op andere plaatsen in het zonnestelsel zijn planeetkernen zich dus aan het roeren. Veel gegevens of grafieken zijn daar echter niet over, dus we houden het gewoon bij onze planeet. We vertrouwen erop dat er binnen afzienbare tijd waarschijnlijk meer informatie zal komen. Wetenschappers blijven de Zon en het Aardmagnetisch veld in de gaten houden en stukje bij beetje wordt de puzzel ontrafeld. Wij raden u alvast aan om met alle mogelijkheden rekening te houden.
Gerelateerd aan deze publicatie:
KC: Even over de datum 21-12-2012 en hoe die tot stand is gekomen. Voor zover ik het begrijp en de 'losbandige' versie...

Toen 'Columbus' met zijn bootjes terugkwam uit midden Amerika, had hij natuurlijk geschiften van de Maya's mee. Volgens de geschiedenisboeken is die kennis op de brandstapel geflikkerd. De Gregoriaanse kalender die men destijds gebruikte was verre van perfect. En het Vaticaan wil kennis hebbe! Ze verzamelen ook dingetjes uit de oudheid en zo. Je weet wel, in die kelders. Waarom deze kennis verspillen?

Veel aannemelijker is dat de kennis van de Maya's naar het Vaticaan is overgebracht voor nader onderzoek. In het geheim uiteraard. En opeens wist het Vaticaan wat er niet klopte aan de bestaande jaartelling. Om alles te 'synchroniseren' gingen er 10 dagen af in 1582.

Precies zoveel dagen, minuten en seconden liet Gregorius XIII zijn kalender aanpassen, zodat de einddatum van de Maya-kalender eindigt op Gregoriaanse datum van 21-12-2012 om 11:11(edit). Toen was die kennis enkel beschikbaar voor de elite.

Dit is natuurlijk niet het officiële verhaal, maar het ligt voor de hand dat de twee dingen met elkaar te maken hebben.

Nu dat we alle kennis van de Maya weer opnieuw ontdekken lijkt er ineens een mooi magisch eindpunt aan de kalender te zitten. Misschien is het meer een soort van handtekening van de mensen die binnen het Vaticaan hebben gewerkt aan de vertaling van de Maya-kalender naar de Gregoriaanse.

De vraag is nu, waren ze nauwkeurig in het Vaticaan? Volgens Dr. Calleman, een vooraanstaand wetenschapper op gebied van 2012, was het Vaticaan nauwkeurig, maar onvoldoende. Schrikkeljaar bestaat nog immers.

In zijn boeken onderbouwd Dr. Calleman zijn claim dat de kalender in werkelijkheid eindigt op 21 Oktober 2011. 21-10-2011, ook een mooie datum toch?

Deze kijk op zaken wilde ik jullie niet onthouden. Volgens mij is 2012 nu al begonnen en ligt de reis 100% binnen jezelf. Geen eind, maar een (moeilijk) nieuw begin.

(bericht gewijzigd op 18-8-2008 12:57:08)
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 17-08-2008 3:35:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Gezien de onbalans in de verschuiving van de magnetische polen rijst het vermoeden dat er meerdere oorzaken tegelijk spelen. Misschien moeten we denken aan een magnetische kracht die niet loodrecht werkt op de lijn door de magnetische polen, zoals de planeten van ons zonnestelsel. Alles beïnvloedt elkaar, de zon bijvoorbeeld staat nooit precies in het midden van de planeten, maar wordt steeds door die planeten iets uit het midden "getrokken", de gravitatie werkt tenslotte 2 kanten op.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-08-2008 8:35:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Er lijkt dus ook hier een verband te bestaan, wat insinueert dat het smelten van de het Noordpoolijs niet door de mens of CO2 komt, maar wél door een natuurlijk proces van onze zon dat resulteert in een onrustige en uitbarstende aardkern."

"Dat andere planeten ook warm worden, nog zo'n duidelijk teken dat de mens niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde, is bewezen."

Goh en wie zou dat zo goed uitkomen?
Wie wou er al niet meedoen met het verdrag van Kioto?
Denk dat Tim hier onbewust een paar mensen ontzettend naar de mond praat.
Idd, 20% is de aarde zelf, maar die andere 80% dat zijn toch echt wij zelf.
Wakker blijven, anders lukt het ze dadelijk idd nog en gaat er idd 2/3e van de mensheid onder het gesmolten ijs.
Poolkanteling geloof ik niet.
Bangmakerij en wie zijn daar zo goed in?
Hive queen schreef het al:

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2184

Die heeft beter opgelet

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 17-08-2008 8:50:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: Wat me bevreemt bij de de grote klimaat discussie is dat iedereen er maar van uit gaat dat de zeespiegel enorm gaat stijgen mochten de poolkappen smelten.
Aan die gelovers: pak eens een globe en zet de hoeveelheid ijs af tegen de hoeveelheid vloeibaar water en roep dan nog een keer dat dat procentuele beetje ijs de zeespiegel met meters tegelijk laat stijgen.
Ook is het zo dat ijs ,bij mijn beste weten, inkrimpt als het vloeibaar word, de zeespiegel zou als gevolg van het smelten van al het ijs dat onder het wateroppervlak ligt eerder dalen dan stijgen.
Ook zou de hoeveelheid water door de toegenomen warmte sneller verdampen wat die stijging van de zeespiegel des te onwaarschijnlijk maakt.
Je mag dus wel meer regen en meer zeer zware stormen verwachten, het is nou niet zo dat er allemaal helemaal niks aan de hand is..
Bij mijn beste weten zijn er op aarde geen geheime waterfabrieken waar ander stoffen dan water omgezet worden in dat verfoeide water.
Dus de hoeveelheid water op onze planeet blijft gelijk, alleen de verschijningsvorm veranderd.
Heel vervelend, moeten we in sommige gebieden zeker wat aan gaan doen (of schrijf landen als Bangladesh maar af, dat kan ook...)
En het is inderdaad goed mogelijk dat de bestaande klimaten overhoop gegooid worden, maar dat lijkt me niet iets waar een technologisch bekwame maatschappij niet mee om zou kunnen gaan..
Op 17-08-2008 10:04:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks: Er is geen enkel verband tussen '2012' en het reizen van de magnetische noordpool, enkel een whishfull-thinking 'verband' in de hype rond '2012'.
Op 17-08-2008 23:04:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
Feniks:

Er is geen enkel verband tussen '2012' en het reizen van de magnetische noordpool, enkel een whishfull-thinking 'verband' in de hype rond '2012'.

Ik lees nochtans verbanden in jaartallen en gebeurtenissen die gestaafd zijn door officiële cijfers. 'Geen enkel verband' is een beetje gechargeerd uitgedrukt.
I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel
Op 17-08-2008 23:42:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC:
Pelleboer:

Beste KC,

er is geen tijdstip gegeven voor het eindigen van de kalender, door de Mayas. Als er al een tijdstip zou zijn; een exact moment, dan is dat 11:11 uur, en niet 12 uur 12, omdat 11:11 het tijdsstip is dat de winter begint in 2012, dat is nogal essentieel, het is in het klein zoals in het groot, aangezien de precessiecyclus/ het grote jaar van 25920 jaar ook aan zijn winterperiode begint, die een dikke 5200 jaar gaat duren. De ...
-- break --


Das dan duidelijk. Dank voor de heldere uitleg.
(bericht gewijzigd op 18-8-2008 12:41:40)
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 18-08-2008 0:37:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC:
Antoine:

In zijn wetenschappelijke boeken onderbouwd Dr. Calleman zijn claim dat de kalender in werkelijkheid eindigt op 21 Oktober 2011. 21-11-2011, ook een mooie datum toch?

21 / 11 / 2012 is 21 november 2012, niet oktober...


hehe... ooops.. foutje
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 18-08-2008 0:52:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
AND:

hee, ik lees hier steeds melkweg, was er niet een tijd terug een atrikel dat ons zonnestelsel zich helemaal niet in de melkweg beviond maar in het minder dichte zonnestelsen Saggitarius?

dat maakt niets uit, denk ik. Het gaat om de zichtbare melkweg, of we ons daarin bevinden of niet, hij blijft dezelfde aan de hemel.
I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel
Op 18-08-2008 13:07:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aya: We hebben nog een maandje te gaan wat betreft het dooi seizoen maar vergeleken met vorig jaar ligt er dit jaar meer ijs

http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?fm=08&fd=17&fy=2007&sm=08&sd=17&sy=2008

Deze grafiek toont de totale ijs massa duidelijker dan de grafiek met zomer fluctuaties!


Er is een dalende trend maar ik zie geen link met de verhoogde vulkaan actieviteit gemeten van 1998 tot 2001. Maar wat wel opvalt is dat sinds 1980 de magnetische noordpool op hol is geslagen en dat deze samen valt met het begin van de galactische uitlijning!

Maargoed 21-12-2012 is een richtlijn! De wereld vergaat niet in een paar dagen net zo min als dat deze geschapen is een weekje!
(bericht gewijzigd op 18-8-2008 14:29:03)
Op 18-08-2008 14:26:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Wat het wordt hebben we zelf in de hand en pas als dat besef 100% doordrinkt zal er verandering komen en zullen we de huidige gevestigde orde pas doorzien voor de zieke geesten die zij zijn en wat zij met ons gedaan hebben.
Maar dan zullen we toch echt ons lot in eigen handen moeten durven nemen en niet langerm meer af laten hangen van een klein select groepje dat naar buiten toe wel doet alsof ze het beste met de wereld voorhebben, maar in werkelijkheid alleen het beste voorhebben met zichzelf.
We hebben het dus zelf in de hand en ik ga niet uit van een doemsenario, eerder het tegenovergestelde, maar dat is dan misschien mijn fout, maar ik ga liever uit van het goede van de mens en kan niet uitgaan van die paar die het verzieken voor de rest.
Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 20-08-2008 10:20:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Edmund:
diederik_duck:

Het is weer de tijd van de doemdenkers. Als er op 21 december 2012 nou niets gebeurt, wat dan? Hebben daar al wel eens aan gedacht. Dat is pas een doemscenario.
Gaan jullie dan massaal excuses maken aan iedereen die je "de laatste jaren" het leven hebt vergald. Gaan jelui massaal seppuku (=rituele zelfmoord) plegen omdat u lieden voor de zoveelste keer weer voor schut staat? Dat laatste is trouwens een win-win situatie, nu ik er over nadenk. Jullie hebben uiteindelijk toch gelijk, en wij zijn van jullie "positivisten" af.

In de bijbel staat: "De zachtmoedigen zullen de aarde beërven". Nu rijst de vraag. Wie zijn de zachtmoedigen, zijn dat de snuiters die andermans leven zitten te versjteren met hun doemscenario's of zijn dat de mensen die in harmonie leven met zichzelf, hun omgeving en met het grote organisme dat aarde heet.

We zullen zien, tot 21 december 2012 en de groeten aan uw madam.


heb je wel goed gelezen?
I've got a plan so cunning, you could put a tail on it and call it a weasel
Op 20-08-2008 10:21:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian: Ik vind de geloofwaardigheid van de meest prominente 2012 New Age figuren niet bepaald vlekkenloos. De hele 2012 hypothese is gebaseerd op een geschatte begindatum van de kalender, die ze nooit hebben kunnen vaststellen en nog steeds niet bewezen is. Als je geen begindatum hebt, kan je de einddatum ook niet vaststellen. Dit is een van de vele gapende gaten in de 2012 hypothese. Het feit dat ze alleen de voor hun interessante delen van de Maya en de Zuid-Amerikaanse oervolkeren gebruiken en de rest negeren is ook een behoorlijke kloof te noemen. Daarnaast moeten we niet vergeten dat 95% van de Zuid Amerikaanse cultuur vernietigd is door de Spanjaarden en Portugezen.

Het artikel begon goed, maar zwakte later af.
Op 08-11-2008 8:40:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
victor:

Nu we in 1998 de galactische evenaar hebben gepasseerd, waardoor we nu in een andere polaria zijn gekomen. Is het verklaarbaar dat het magnetische veld van de noordpool is verschoven. ik zal het simpel proberen uitleggen. Het zonnestelsel waar wij in zitten wordt draaiend gehouden door middel van magnetischme. De zon veranderd elke 11 jaar van zijn polaria, waardoor we blijven draaien, omdat de kern van de aarde van ijzer is. Wat we kennen als het zwarte gat midden in onze melkweg is eigenlijk een zeer krachtige magneet. Die heeft ook zijn noord en zuidpool. Nu we een pool daarvan passeren is de aantrekkingskracht daar het grootst. Dit gaat gepaard met een enorme wrijving waardoor alle planeten in ons zonnestelsel opwarmen dus ook onze planeet. Daarom smelt het ijs van de noordpool. Als al het ijs gesmolten is ( verwachting is in 2012/2013 ) Dan is een poolkanteling mogelijk. Maar dat is niet alles wat wij ons te wachten staat. Doordat de aarde opwarmt en onze natuurlijke katilisatoren in de vorm van vulkanen om de temparatuur op aarde te stabiliseren. Zullen in alle hevigheid uitbarsten, zo ook het bekende Yellowstone.
Maar dit is nog niet alles, wat ons te wachten staat. Doordat onze aarde opwarmt door de wrijving van het magnetischeme en omdat ons zonnestelsel een zwakker magnetisch veld heeft dan die van het zwarte gat. Dan de-magnetiseerd onze aarde, waardoor onze beschermende magnetisch veld van de aarde voor de zon verdwijnt. Met als gevolg dat de uitstotende plasma wolken van de zon niet meer worden omgebogen om de aarde, maar direct op de aarde komen. Die dan alle levende wezens verbrandt. De aankomende uitbarsting van de zon zou ook nog de hevigste in zijn soort zijn. En deze wordt verwacht in 2011/2012.

klok horen luiden maar nog niet naar de klepel gezocht zo te zien, meerdere keren de verkeerde termen gebruiken en vanalles aan elkaar koppelen wat niets met elkaar te maken heeft, zo komen al die mensen aan hun verkeerde ideeen...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 16-11-2008 17:33:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Richie: ja ja ja en wij moeten jou geloven BS.
Op 23-06-2009 16:25:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Richie:
Hahahahaha hoe weet jij dat? je gaat er ook maar van uit wat een andere zeg?

quote=victor]
Nu we in 1998 de galactische evenaar hebben gepasseerd,

Op 23-06-2009 16:27:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Richie:

Hahahahaha hoe weet jij dat? je gaat er ook maar van uit wat een andere zeg?

Omdat je dat feit gewoon aan de hemel kunt zien, smartass

(bericht gewijzigd op 23-6-2009 16:48:17)
United as one. Divided by zero.
Op 23-06-2009 16:48:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stoner: Begin eens te denken over de antwoorden met als uitgangspunt de aarde een groot bewustzijn heeft en ademt en al wat gebruikt maakt van onze mother earth. Ik denk dat 2012 voor ieder persoon anders zal zijn of worden ervaren, ook op spiritueel vlak.

2012 zal worden hoe jij die zal willen.
Op 03-10-2011 3:23:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden