Vroeger was je 'gek' als je omgeving dat vond. Daar kwam geen psychiater aan te pas. Pas later kreeg je de stempel krankzinnig als buiten je daden ook je gedachten afweken van het sociaalgeografisch acceptabel gemiddelde. Dat laatste in natuurlijk een nogal rekbaar begrip. Het probleem van de psychiatrie was dat je niet in iemands hoofd kon kijken wat er nu precies 'kapot' was. Middels eindeloze gesprekken op de bank of allerhande testjes probeerde men de ziel te knijpen. Die tijd lijkt met de komst van psychiatrische genomics voorbij. "Toon mij uw DNA en ik zeg u hoe gek u bent" is het nieuwste speeltje in de psychiatrie. Krankzinnigheid staat gecodeerd in uw genen. En was er vroeger alleen maar een dorpsgek tegenwoordig is iedereen "gek".


Het DNA bepaalt niet alleen uw uiterlijk of aanleg voor bepaalde lichaamskenmerken maar, zo menen sommigen, ook uw mentale gezondheid. Al sinds de jaren negentig proberen biologische psychiaters de genen in kaart te brengen die verantwoordelijk zouden zijn voor aandoeningen zoals depressie, autisme, schizofrenie en angststoornissen. Ze hoopten een soort routekaart te maken zodat de aandoening en de genezing duidelijk zichtbaar werd. In 2001 schreef bio-psychologe Andreasen een boek met de veelzeggende titel: "Brave New Brain, Conquering Mental Illness in the Era of the Genome".

Het bleek allemaal niet zo makkelijk als gedacht. Tot nu toe heeft men ondanks verwoede pogingen niet het gen of genen kunnen aanwijzen die verantwoordelijk zou zijn voor bijvoorbeeld schizofrenie. Juichende berichten dat een bepaald gen gevonden zou zijn werden later weerlegd of herhaalonderzoek gaf een andere uitkomst. Het is nog niet zo makkelijk dus.

Buiten bepaalde genetisch kenmerken speelt ook de omgeving een grote rol die iemand 'gek' maakt of niet. Zo kan je bijvoorbeeld een genetische aanleg hebben voor alcoholisme, maar in een alcoholvrije omgeving zal je nooit alcoholist worden. Schizofrenie lijkt ook in de familie te zitten. Zo blijkt het bezit van kleinere voorste hersenen vaak een kenmerk voor schizofrenie. Maar terwijl het ene familielid met kleine voorste hersenen niet schizofreen wordt kan een ander gezinslid deze stoornis wel ontwikkelen. Een genetische make-up alleen is dus niet voldoende.

En terwijl de biologische psychiaters nog steeds oorzaak en gevolg in het DNA zoeken zijn er anderen die meer geloven in de combinatie van DNA en omgevingsfactoren. Zo vertonen mishandelde kinderen vaak op latere leeftijd zelf antisociaal gedrag. Deze kinderen zijn in bezit van het MAOA-gen. Toch is het louter hebben van het MAOA-gen geen garantie voor later gewelddadig gedrag, de omgevingsfactor 'mishandeling' is nodig om een nauwkeurige voorspelling te doen.

Het gen-omgevingsinteractiemodel probeert de combinatie van genen en omgeving in kaart te brengen om de mogelijk uitkomsten te kunnen voorspellen. Hiermee wordt weliswaar de rol van de genen wat teruggebracht maar blijven zeker van belang voor een nauwkeurige voorspelling.

Als we een blik op de toekomst werpen dan zal het DNA-profiel van iedereen in een databank zitten. Nu al is men druk doende om het DNA van criminelen te verzamelen en na bijvoorbeeld de 'Puttense moordzaak" is de roep om een DNA-databank alleen maar groter geworden. Het is slechts een kwestie van tijd voordat iedere burger zijn DNA moet afstaan (voor uw veiligheid en gezondheid natuurlijk).

Vervolgens hoeft men die gegevens maar te koppelen aan de bestaande databanken over u en er ontstaat een mooie mix van DNA en omgevingsfactoren. En nog voordat u de kans krijgt uw stoornis te ontwikkelen zal er al een label met "potentieel depressief" of "potentieel schizofreen" geplakt zijn. Het trieste is dat u pas na uw dood het tegendeel kan bewijzen.

Eva:
artikel:
Buiten bepaalde genetisch kenmerken speelt ook de omgeving een grote rol die iemand 'gek' maakt of niet.

Terug naar de "ijskast-moeders" dan maar weer..?!
Op 19-08-2008 15:47:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks: Aan DNA kan men niét zien of iemand gek is.

DNA geeft verwantschap en afstamming weer.
Op 19-08-2008 22:56:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Deva:

...de huidige geneeskunde is gewoonweg totaal imcompatibel en heel verouderd qua inzichten als het om psyschische zaken gaat ...


Daar ben ik het (voor één keer) helemaal mee eens.
Maar of het dan allemaal wél te vinden is in strale Ik-bewustzijns en andere religieuze zweverij .... Daar heb ik mijn grote twijfels over. Zéér grote twijfels.

Gelukkig gaat de wetenschap elke dag nog vooruit en leren we elke dag bij. Ook al zijn het kleine stapjes, we doen moeite.

Wetenschap is dus niet iets statisch zoals in "het staat in een eeuwenoud boek en wat daar staat is de enige echte waarheid en dat is al die tijd zo geweest en dat zal alle komende tijd nog zo blijven".

Mijn gedacht.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 20-08-2008 17:40:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Luk:

Daar ben ik het (voor één keer) helemaal mee eens.
Maar of het dan allemaal wél te vinden is in strale Ik-bewustzijns en andere religieuze zweverij .... Daar heb ik mijn grote twijfels over. Zéér grote twijfels.

Gelukkig gaat de wetenschap elke dag nog vooruit en leren we elke dag bij. Ook al zijn het kleine stapjes, we doen moeite.

Wetenschap is dus niet iets statisch zoals in "het staat in een eeuwenoud boek en wat daar staat is de enige echte waarheid en dat is al die tijd zo geweest en dat zal alle komende tijd nog zo blijven".

Mijn gedacht.

En daar ben ik het dan weer helemaal mee eens, de psychiatrie is beslist niet zaligmakend, maar dat is (was) de anti-psychiatrie óók niet. Feit blijft wel dat er bijzonder grote financiele belangen meespelen en het derhalve aantrekkelijk is, voor alle stoornissen een biologische oorzaak te vinden die met medicatie 'bestreden' kunnen worden. Maar de meeste psychiaters weten ook wel, dat het zo eenvoudig niet ligt, net zo min als biologische factoren in de meeste gevallen de énige factoren zijn, geldt dat voor omgevingsfactoren, het is veelal een complex samenspel van beiden en behandeling is dan ook meestal multi-dimensioneel. En tja, wie daar niet van gediend is, kan zich altijd nog richten tot de alternatieve geneesheren-en dames, Nederland is gelukkig een vrij land, waar men zelf kan bepalen op welke wijze men behandeld wenst te worden.

(bericht gewijzigd op 22-8-2008 16:19:33)
Op 22-08-2008 16:18:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Eva:

....
Nederland is gelukkig een vrij land, waar men zelf kan bepalen op welke wijze men behandeld wenst te worden.
....


Spijtig genoeg is een (psychiatrische) behandeling soms verplicht he.

En in het 'véél algemener': het zou pas écht leuk zijn als men ook vrij was te kiezen hoe men NIET behandeld wenst te worden.
Niet door geneesheren al dan niet alternatief, niet door religies, niet door commercie, niet door "verstrengelde belangen", niet door foute politici (zijn er eigenlijk andere ;-)...

De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-08-2008 16:55:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Luk:

Eva:

....
Nederland is gelukkig een vrij land, waar men zelf kan bepalen op welke wijze men behandeld wenst te worden.
....


Spijtig genoeg is een (psychiatrische) behandeling soms verplicht he.


Yep, helaas zijn mensen tijdens een zware psychose niet meer in staat een keuze te maken hoe en of men behandeld wenst te worden, het zou mogelijk moeten zijn, om schriftelijk te kennen te geven dat men tijdens een onverhoopte psychotische episode (waarbij men agressief wordt, anders krijg je niet eens een IBS) alleen gebruik wenst te maken van alternatieve geneeswijzen o.i.d.
Maar jij wilt zelfs nog een stapje verder gaan en mensen gewoon onbehandeld laten tijdens een psychose..?!
Op 22-08-2008 19:12:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Eva:

....
Maar jij wilt zelfs nog een stapje verder gaan en mensen gewoon onbehandeld laten tijdens een psychose..?!Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet.
Meer iets zoals je schrijft: vooraf (tijdens een psychose is dit moeilijk) schriftelijk kunnen meedelen dat men bv NIET in een katholieke instelling wenst opgenomen (waar het geloof nog een grote rol speelt. Die zijn er nog (in België toch)).
Om maar iets te noemen.

Ik wilde maar even toelichten dat men volgens mij niet steeds "vrij om te kiezen" is ook al lijkt het misschien wel zo.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-08-2008 19:41:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Luk:

Ik wilde maar even toelichten dat men volgens mij niet steeds "vrij om te kiezen" is ook al lijkt het misschien wel zo.

Nope, tijdens een IBS is men helaas niet vrij om te kiezen, dan kiest men voor de makkelijkste, snelste en meest effectieve oplossing. Maar wanneer er geen sprake is van een IBS (wat geldt voor het overgrote deel van de mensen met een psychiatrische stoornis), is men tijdens een psychose absoluut niet verplicht zich te laten behandelen door de reguliere psychiatrie, maar volkomen vrij naar alternatieven op zoek te gaan, het zou uiteraard handig zijn als de directe omgeving van de patient weet heeft van zijn/haar voor/afkeuren, zodat zij sturing kunnen geven aan het zoeken naar hulp.
Op 22-08-2008 20:00:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden