Onlangs werd ik door een journaliste van de Telegraaf benaderd om iets zinvols te zeggen over het jaar 2012, het jaar dat volgens velen een ommekeer zou betekenen. Ik begreep dat de dame op dat moment al wat bronnen had geraadpleegd en daardoor eigenlijk alleen maar meer in verwarring was gebracht. Ook uit mijn eigen omgeving krijg ik steeds meer vragen over 2012. Dit is een poging om iedereen die nog maar pas kennis heeft gemaakt met het fenomeen 2012 snel wegwijs te maken en een springplank te bieden voor verdere verdieping. Kortom even kort door de bocht zin en onzin scheiden en u de weg wijzen, zodat ook u kan meepraten over 2012.


Lineair versus cyclisch.

Vanuit de Christelijke leer komt ons huidige beeld van een lineair tijdsverloop. Van Alfa tot Omega in één rechte lijn. Volgens oude overleveringen is deze visie niet correct. Oude Zuid-Amerikaanse volkeren zien tijd als een soort in zichzelf draaiende spiraal waarbij het einde weer keurig overgaat in een begin. Het idee van tijd als cyclus vinden we ook terug in oude oosterse tradities zoals bij de Hindoes.

Het cyclische tijdsverloop komt onder andere tot uiting in de 'Mayakalenders'. De Mayakalender bestaat uit verschillende cycli. De 'kleine cycli' vertellen wat de beste dagen zijn om bijvoorbeeld te zaaien of om juist thuis te blijven. Voor wat betreft 2012 is de 'lange telling' van belang.

Wie meer wil weten over de achtergronden en werking van de mayakalender verwijs ik naar de onderstaande Nederlandstalige bronnen die nog steeds de beste zijn van wat er op het Internet te vinden is.

De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 1)
De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 2)
De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 3)

Vijfde zon.

Als we de 'lange telling' onder de loep nemen zien we opkomsten en onder-, of zo u wilt, overgangen van tijdperken. Deze tijdperken of perioden worden 'zon' genoemd. Volgens de kalender leven we nu in de periode van de vijfde zon.
De voorgaande perioden zijn allemaal geëindigd in een cataclysme waarvan de laatste een grote vloed was. De Mayakalender stopt in de periode van de vijfde zon, ergens tussen 21 en 23 december 2012. (Buiten het jaartal zijn de meningen over de exacte dag en maand verdeeld. De meerderheid houdt het in ieder geval op december 2012.)

Wat gebeurt er in 2012?

Feit is dat NIEMAND precies weet wat er eind 2012 gaat gebeuren! Er bestaan wel veel theorieën, hieronder een greep uit de meest gangbare:

  • In 2012 wordt de mensheid verlicht (al dan niet door een DNA-verandering.)
  • In 2012 zal er een pool- of aardkanteling plaats vinden, de wereld op z'n kop dus.
  • In 2012 zullen we getroffen worden door verschillende grote rampen.
  • In 2012 zullen alle systemen (politiek, economisch, etc) instorten.
  • In 2012 zal er een galactische samenstand plaatsvinden (met wisselende uitkomsten).

Wat zeggen de oude Maya's zelf?

Dankzij de obsessie van de Spaanse conquistadores om alles wat niet Katholiek was te verbranden bestaat er voor zover we weten nog maar één geschreven bron die wat zegt over 2012, en dat is de "Chilam Balam van Chumayel". 

De Maya's zelf waren niet zo expliciet. Jaquarpriesters meenden een paar honderd jaar geleden dat tussen 1993 en 2012 "de Quetzal en de groene Yaxumvogel zullen komen en met hen het bloed voor de vierde keer over de aarde zal spugen". Gelukkig verwachtte men anderzijds ook een 'verlosser' of 'redder' in de vorm van de mythische Quetzalcoatl.

Quetzalcoatl (geverderde slang) is de mysterieuze blanke en bebaarde man uit de Zuid- en Midden-Amerikaanse ontstaansmythologieën. Quetzalcoatl was een goede persoonlijkheid die het volk onderrichtte en vrede en voorspoed bracht. Volgens de Mayapriesters was er telkens na de vorige cataclysmen een figuur als Quetzalcoatl verschenen om de mensheid een handje te helpen.

Het enige wat we veilig kunnen aannemen, als we het denkpad van de oude Maya's en moderne onderzoekers volgen, is dat in 2012 de wereld wezenlijk anders zal zijn dan wat u gewend bent.

Profetieën zijn onzin.

De Spaanse missionaris Diego de Landa schreef tussen 1524 en 1579 het volgende;

“De Mexicaanse bevolking had de tekenen gezien en kende de profetieën over de komst van de Spanjaarden, het einde van hun macht en religie. Ook de mensen uit Yucutan waren hier al jaren voor de komst en verovering door Admiraal Montejo van op de hoogte. In het Mani-district in de provincie Tutul-xui was de indiaan Ah-cambal aangewezen als Chilam, dat is de ‘verwoorder van de ‘demon’, en hij vertelde openlijk dat het volk binnenkort overheerst zou worden door een buitenlands ras die zouden preken over één God en de deugd van een krachtig hout, die zij in hun taal ‘vahom-che’ noemden en ‘opgerichte boom’ betekende, en dat het bescherming zou bieden tegen demonen"

Als we Diego de Landa mogen geloven zijn niet alle profetieën onzin. Kennelijk wisten de Maya's hun teloorgang goed te duiden. Er zijn nogal wat mensen die de Mayaprofetieën gelijkstellen aan het eindtijd-denken van de Jehova's of de duistere kwatrijnen van Nostradamus. Deze mensen gaan voorbij aan de diepere achtergronden en historie en vergelijken appelen met koelkasten.

Alles over het eindtijddenken en de verschillende achtergronden kunt u teruglezen op deze site. Klik hier voor het eerste deel uit de zevendelige reeks.

Nog even wat misverstanden.

-De Mayakalender is door de Maya's gemaakt.

Neen, de kalender en de varianten daarop hebben hun oorsprong in een dieper verleden. Ze zijn terug te voeren op oudere volkeren zoals de Tolteken en de Olmeken. De feitelijke oorsprong is onbekend.

-Alleen de Maya's kennen de 'einddatum' 2012

Nee hoor, Terence McKenna kwam er ook al achter en vond de formule in het eeuwenoude Chinese orakelboek I-Tjing. Volgens arabist Leo Kwarten zijn er binnen de Moslimgemeenschappen stromingen die menen dat in 2012 de Mahdi komt. Verder leeft de datum ook onder Noord-Amerikaanse indianenstammen zoals de Hopi.

- 2012 is het einde van de wereld.

Neen! Er is geen enkele oude bron uit het oosten of westen die dat beweert. Hoogstens kan men spreken van "het einde van de wereld zoals we die nu kennen". Het bolletje zelf zal nog wel even door de kosmos suizen.

-In 2012 staan alle planeten op 1 rij.

Kul.

- 'Het' gebeurt exact om 11.11 op 21-12-2012

Volgens de overleveringen is de aanloop naar de 'grote overgang' al decennia geleden begonnen. Nergens staat dat 'het' in één keer gebeurt. In 2012 breekt er bijvoorbeeld de periode van de 'grote zuivering' aan. Dat zou best wel eens wat jaren in beslag kunnen nemen.

Meer weten?

Hieronder nog twee linkjes naar wat experts denken van 2012:

1) Wat is er zo speciaal aan 2012?
2) Reconstructie van de verloren Galactische Kosmologie van de Maya's.

En dan is er natuurlijk onze speciale 2012-pagina waar u nog veel meer kan vinden. Zo, en nu bent u geen dummy meer.

Oberon: Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...
Op 29-08-2008 11:27:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...


4de dimensie kan ook een eufemisme voor gewoon doodgaan zijn

Volgens mij is het worst case scenario voor 2012 dat er helemaal niet gebeurt en alles gewoon doorgaat zoals het gaat. Stel je voor zeg als we deze lijn waar we nu opzitten gewoon verder gaat... Ai ai ai...
Op 29-08-2008 11:52:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "In 2012 zullen alle systemen (politiek, economisch, etc) instorten?"

Of is dat nu gaande en is 2012 juist het einde daarvan en het begin van een nieuw systeem?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 29-08-2008 13:50:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oberon: Ik verwacht meerdere dingen rond 2012, zo ook dat de Aarde schoongemaakt gaat worden:
Wie de bijbel kent, weet dat er een Vloed is geweest. De vloed waarbijn noach zijn ark maakte. Het staat niet alleen in de bijbel beschreven maar ook op kleitabletten van het oude Mesopotamië, van de Syriers, de Aboriginals,....
Maar ach, het zijn maar theories!
Op 29-08-2008 14:37:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Wanneer komt het stuk in de Telegraaf?
United as one. Divided by zero.
Op 29-08-2008 15:29:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nitro71: Ik verwacht eigenlijk helemaal niks in 2012. Zeker niet dat een stam die grotendeels onwetend over zowat alles in de wereld was gelijk krijgen met hun gekopieerde kalender. Wat dat betreft verwacht ik helemaal niets van de meeste overleveringen en geschriften uit het verre verleden. Net als de bijbel/koran/tora/whatever.

In het verleden hebben al heel wat mensen vanalles voorspeld en ik durf te gokken dat daar 99,999% niet van uit gekomen is. Nu zie je ook weer dat er een hoop scenario's rond 2012 verzonnen worden.

Ik kan in ieder geval niet wachten tot het 2013 is.
Op 29-08-2008 15:35:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Nitro71:

Ik verwacht eigenlijk helemaal niks in 2012. Zeker niet dat een stam die grotendeels onwetend over zowat alles in de wereld was gelijk krijgen met hun gekopieerde kalender. Wat dat betreft verwacht ik helemaal niets van de meeste overleveringen en geschriften uit het verre verleden. Net als de bijbel/koran/tora/whatever.

In het verleden hebben al heel wat mensen vanalles voorspeld en ik durf te gokken dat daar 99,999% niet van uit gekomen is. Nu zie je ook weer dat er een hoop scenario's rond 2012 verzonnen worden.

Ik kan in ieder geval niet wachten tot het 2013 is.

Je zult langer geduld moeten hebben. De 2012-cyclus duurt van 1980 tot 2016.
United as one. Divided by zero.
Op 29-08-2008 15:37:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
parafernalia: Saaaaaaaaaaaaaaai
Op 29-08-2008 15:48:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...

De vierde dimensie is tijd! LxBxHx de duur waarin een object bestaat.
Ik weet dat het vijfde, nahui ollin, tijdperk afloopt in 2012 volgens de maya. De vorige tijdperken kwamen volgens hen als volgt aan hun einde. Door vuur, wind, donder en het voorgaande door water. Volgens hen komt aan ons tijdperk een einde door aardbevingen. We zullen het allemaal live gaan meemaken, vooropgenomen dat je wel de komende paar jaar blijft doorademen.
Het einde van de wereld betekent nog niet het einde van de aarde. Da's dan weer een geruststelling.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 29-08-2008 16:37:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Tetzmol:

Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...

De vierde dimensie is tijd! LxBxHx de duur waarin een object bestaat.
Ik weet dat het vijfde, nahui ollin, tijdperk afloopt in 2012 volgens de maya. De vorige tijdperken kwamen volgens hen als volgt aan hun einde. Door vuur, wind, donder en het voorgaande door water. Volgens hen komt aan ons tijdperk een einde door aardbevingen. We zullen het allemaal live gaan meemaken, vooropgenomen dat je wel de komende paar jaar blijft doorademen.
Het einde van de wereld betekent nog niet het einde van de aarde. Da's dan weer een geruststelling.

Tetzmol.Ik dacht dat er elementale wezens zouden komen en zo.
En geesteswijsheid?

Gaat dat dan niet (meer) door ?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 29-08-2008 17:01:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...

De dimensieshift lijkt me zelfs het allerbelangrijkste gegeven over 2012. Deze overgang is wel een geleidelijke overgang die inmiddels in werking is getreden. Overigens komt niet iedereen in de nieuwe dimensie terecht.

Tetzmol:
De vierde dimensie is tijd! LxBxHx de duur waarin een object bestaat.
Ik weet dat het vijfde, nahui ollin, tijdperk afloopt in 2012 volgens de maya. De vorige tijdperken kwamen volgens hen als volgt aan hun einde. Door vuur, wind, donder en het voorgaande door water. Volgens hen komt aan ons tijdperk een einde door aardbevingen.


Tijd hebben we nu ook al dus wat dat betreft biedt je beschrijving weinig inzicht. Het gaat om een wezenlijke verandering van levenssfeer waarin gedachten gemakkelijk en snel tot vormelijke manifestatie komen.
Dat de maya's aardbevingen voor deze tijd voorspelden was me nog niet bekend maar dat komt duidelijk overeen met graancirkelinformatie en het rampzalige HAARP-wapen.
Op 29-08-2008 17:18:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oberon:
randell:

Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...

De dimensieshift lijkt me zelfs het allerbelangrijkste gegeven over 2012. Deze overgang is wel een geleidelijke overgang die inmiddels in werking is getreden. Overigens komt niet iedereen in de nieuwe dimensie terecht.


Beste Randell,
Ik ben het volkomen met je eens: De 4rde dimensie overgang is al ik zijn werking, en er zijn al mensen die in deze dimensie leven.
Niet iedereen is klaar voor deze sprong, jammer genoeg, ik verwacht dat 85% van de mensheid deze sprong niet zal maken, en wanneer zij zullen sterven,zullen zij reincarneren op een planeet met een lager bewustzijn, een lagere trilling dan de aarde!
Maar de grote vraag is wat de 4rde dimensie inhoudt? Ik zeg dat je je eigen materiele lichaam opgeeft voor een lichtlichaam, gemaakt van pure energie. Maar ach, het blijft een theorie!
Op 29-08-2008 17:56:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nitro71:
Tetzmol:

Ik weet dat het vijfde, nahui ollin, tijdperk afloopt in 2012 volgens de maya. De vorige tijdperken kwamen volgens hen als volgt aan hun einde. Door vuur, wind, donder en het voorgaande door water. Volgens hen komt aan ons tijdperk een einde door aardbevingen.

Inderdaad: Volgens hen. Volgens weer andere mensen komt de messias terug op aarde of vergaat de wereld nu toch echt heel binnenkort. Waarom iedereen zoveel waarde hecht aan de verhalen van onderontwikkelde Maya's is mij niet duidelijk. Dit waren mensen die andere mensen offerden aan de goden!

@Oberon: Sprong naar de 4e dimensie, reincarnatie, lager bewustzijn, trillende aarde en lichtlichamen? Buiten de 4e dimensie, die volgens mij gewoon tijd is, zijn dat allemaal zaken die ferm genesteld zitten in het domein van de zwevers. Niet echt mijn ding maar wellicht kun je hier wat mee: http://www.unitynet.nl/Nieuws/531.htm
Op 29-08-2008 18:55:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Wat er in 2012 volgens mij gebeurd?

Wel, het is 23 dec. 2012 geweest en er is nog niets opmerkelijks gebeurd... Weken gaan voorbij, maanden gaan voorbij en er gebeurd nog niets....

Dan gaan we langzamerhand beseffen dat we altijd zo graag in iets wilden geloven dat ons zou *verlossen* van de heersende ellende.. Dat jammer genoeg niet "vanzelf" is gekomen... Dus gaan we het heft in eigen handen nemen en gaat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid dragen voor het wee en welzijn van de aarde.... Althans... Laten we dat dan maar hopen. :S

Al lijkt het dat 2012 een soort van nieuwe religie aan het worden is. Diverse schrijvers en auteurs die hier boeken over schrijven die waarschijnlijk als hete broodjes over de toonbank gaan hebben hier ieder een verschillende interpretatie/visie over. Ik denk dat er niet veel anders gaat gebeuren dan dat vele zich eens heel goed achter de oren gaan krabben enige tijd na de geprofetiseerde datum...
(bericht gewijzigd op 29-8-2008 19:23:27)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 29-08-2008 19:22:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Zo goed verkopen die 2012-boeken anders niet.
United as one. Divided by zero.
Op 29-08-2008 20:56:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bontevogel: Ik persoonlijk denk dat er 1 maand verschil in zit.
Misschien een reken foutje.
Maar 11 uur 11 op de 11fde van de 11fde maand, dan krijgen we gewoon een nieuwe Prins Carnaval.
Erug knap van de Maja kalender makers, dat ze dat TOEN al wisten.
Op 29-08-2008 21:16:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bert (Frank) Va:
3.14po:

Wanneer komt het stuk in de Telegraaf?


Ik heb begrepen dat het in de Zaterdag editie zou komen (behoudens plostelinge rampen e.d. )
Probeer niet om een succesvol mens te worden,
Op 29-08-2008 22:59:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Nitro71:

Tetzmol:

Ik weet dat het vijfde, nahui ollin, tijdperk afloopt in 2012 volgens de maya. De vorige tijdperken kwamen volgens hen als volgt aan hun einde. Door vuur, wind, donder en het voorgaande door water. Volgens hen komt aan ons tijdperk een einde door aardbevingen.

Inderdaad: Volgens hen. Volgens weer andere mensen komt de messias terug op aarde of vergaat de wereld nu toch echt heel binnenkort. Waarom iedereen zoveel waarde hecht aan de verhalen van onderontwikkelde Maya's is mij niet duidelijk. Dit waren mensen die andere mensen offerden aan de goden!


Een beetje een ongenuanceerde visie vind ik dat Nitro. Ten eerste waren de maya's niet zo onderontwikkeld als jij denkt. Ze wisten meer van de hemel dan wij hier in europa wisten. Ze wisten zelfs de opkomst van bijv. venus op een paar seconden nauwkeurig te voorspellen. Lees maar eens een beetje over de piramide van Chichen Itza en je zal er achter komen dat ze niet zo dom waren als jij suggereert. En mensenoffer behoorden inderdaad tot een alledaags ritueel. Maar om dat te begrijpen zul je toch de popul vuh eens moeten lezen, dan begrijp je misschien meer over het waarom van dergelijke praktijken. Dit had namelijk z'n grondslag in de scheppingsmythe waarin de goden zichzelf offerden om menslijk leven mogelijk te maken.
Trouwens in de dagen van de maya's deden wij hier in europa echt niet onder voor de maya's qua wreedheid.

Tetzmol.

(bericht gewijzigd op 29-8-2008 23:41:32)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 29-08-2008 23:37:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aya: ?
Op 29-08-2008 23:48:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nitro71: @Tetzmol: Misschien vind je mijn visie ongenuanceerd maar de jouwe is op zijn minst ondoordacht. Ja, de Maya's waren destijds erg ontwikkeld en zeker als je het vergelijkt met de gemiddelde europeaan rond die tijd. Gelukkig zijn wij inmiddels een stuk verder al zijn ook wij nog lang niet perfect. Om die reden kunnen wij dan ook terug kijken op de Maya's en zeggen dat ze toch ook onwetend en vooral ook bijgelovig waren over een heleboel dingen. Om nu de dingen waarin de Maya's geloofden gelijk te stellen met onze moderne wetenschap is het zelfde als alchemie op de zelfde hoogte te stellen als de moderne geneeskunde (al is achemie wel wat breder).

In mijn ogen heeft het hele 2012 verhaal wel erg veel trekjes van religie. Het is maar net waarvoor je kiest om te geloven want bewijs is er niet. Als er toch iets is wat in 2012 gaat gebeuren dan hoop ik dat het is dat de mensen gaan beseffen dat religie een dood spoor is en dat de kans groot is dat we door religie zoveel ruimte te geven uiteindelijk ons eigen einde aan het voorbereiden zijn. Wat mij betreft mag 2012 de start zijn van de grote beschaving van de reden en ratio.

(bericht gewijzigd op 30-8-2008 10:14:01)
Op 30-08-2008 10:12:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oberon:
Tetzmol:

Nitro71:

Inderdaad: Volgens hen. Volgens weer andere mensen komt de messias terug op aarde of vergaat de wereld nu toch echt heel binnenkort. Waarom iedereen zoveel waarde hecht aan de verhalen van onderontwikkelde Maya's is mij niet duidelijk. Dit waren mensen die andere mensen offerden aan de goden!


En mensenoffer behoorden inderdaad tot een alledaags ritueel. Maar om dat te begrijpen zul je toch de popul vuh eens moeten lezen, dan begrijp je misschien meer over het waarom van dergelijke praktijken. Dit had namelijk z'n grondslag in de scheppingsmythe waarin de goden zichzelf offerden om menslijk leven mogelijk te maken.
Trouwens in de dagen van de maya's deden wij hier in europa echt niet onder voor de maya's qua wreedheid.

Tetzmol.Niet om hier de betweter uit te hangen, maar naar mijn visie, en volgens oude teksten op kleitabletten (dat Amerika zo graag stuk wil maken met bomaanvallen op museums, en daarna ontkennen dat zij het niet expres deden), is de schuld van mensenoffers onder de Maya's aan de Anunaki, letterlijk 'zij die naar beneden daalden', oftewel Gevallen Engelen! Deze Anunaki hadden gemeenschap met de Vrouw (zie de bijbel: de slang geeft de Appel aan Eva, waardoor Adam en Eva uit Eden worden verbannen!). De Anunaki zette een lijn van Koningen en Keizers neer, zo ook onder de Maya's. Deze lijn gaat heden door, met onze geliefde Koningin Beatrix, of zo ook de fascist Bush. De Gevallen Engelen werden aanbeden onder de Maya's. Zijn waren volkomen van vlees en bloed. Zij eisden mensenbloed opdat dan 'de toorn van de Goden' niet op de volken neer zou dalen.
Mensen zijn bang, en zo makkelijk te manipuleren...
Op 30-08-2008 10:38:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Klaas Vaak:
Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...


als de 4de dimensie er zou zijn in de zin van dat we er nu 3 (ruimtelijke) hebben.... zouden alle moleculen e.d instabiel worden en wij kaput gaan.
Op 30-08-2008 11:14:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oberon:
Klaas Vaak:

Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...


als de 4de dimensie er zou zijn in de zin van dat we er nu 3 (ruimtelijke) hebben.... zouden alle moleculen e.d instabiel worden en wij kaput gaan....als je me dat eens kan uitleggen.
Op 30-08-2008 11:23:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Callan:
3.14po:

Nitro71:

Ik verwacht eigenlijk helemaal niks in 2012. Zeker niet dat een stam die grotendeels onwetend over zowat alles in de wereld was gelijk krijgen met hun gekopieerde kalender. Wat dat betreft verwacht ik helemaal niets van de meeste overleveringen en geschriften uit het verre verleden. Net als de bijbel/koran/tora/whatever.

In het verleden hebben al heel wat mensen vanalles voorspeld en ik durf te gokken dat daar 99,999% niet van uit gekomen is. Nu zie je ook weer dat er een hoop scenario's rond 2012 verzonnen worden.

Ik kan in ieder geval niet wachten tot het 2013 is.

Je zult langer geduld moeten hebben. De 2012-cyclus duurt van 1980 tot 2016.


En zo zal er dus altijd iets van waar zijn ;-)
Op 30-08-2008 11:28:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Callan:

3.14po:

Nitro71:

Ik verwacht eigenlijk helemaal niks in 2012. Zeker niet dat een stam die grotendeels onwetend over zowat alles in de wereld was gelijk krijgen met hun gekopieerde kalender. Wat dat betreft verwacht ik helemaal niets van de meeste overleveringen en geschriften uit het verre verleden. Net als de bijbel/koran/tora/whatever.

In het verleden hebben al heel wat mensen vanalles voorspeld en ik durf te gokken dat daar 99,999% niet van uit gekomen is. Nu zie je ook weer dat er een hoop scenario's rond 2012 verzonnen worden.

Ik kan in ieder geval niet wachten tot het 2013 is.

Je zult langer geduld moeten hebben. De 2012-cyclus duurt van 1980 tot 2016.


En zo zal er dus altijd iets van waar zijn ;-)

Onzin.
De 2012-cyclus kun je echt aan de hemel zien. Dat is geen gokwerk maar net heel erg precies. Vandaar dat men ook exact weet van hoe lang tot hoe lang hij duurt. Wie zeker wil zijn over alle uitwerkingen van 2012 moet wachten tot 2016. Wat niet wegneemt dat er in tussentijd vanalles kan gebeuren. En misschien ook wel op de dag van de Maya's.
United as one. Divided by zero.
Op 30-08-2008 13:06:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nitro71: Op wie doel je nu met die "onzin"? Ik zie niets in je statement wat ook maar iets van mij of Callan tegenspreekt. Eigenlijk spreek je jezelf nog het meeste tegen.
Op 30-08-2008 13:50:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Nitro71:

Op wie doel je nu met die "onzin"? Ik zie niets in je statement wat ook maar iets van mij of Callan tegenspreekt. Eigenlijk spreek je jezelf nog het meeste tegen.

Dan heb ik je verkeerd begrepen.
United as one. Divided by zero.
Op 30-08-2008 13:53:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddie-v-ierse: Ik zal voorzichtiger zijn en het geen onzin noemen maar niet de waarheid getrouw om dood eenvoudige en logische redenen
De bron:
een stel kannibalen met het verstandelijke vermogen gelijk in deze tijd kon worden verwacht.
De bron van deze kalender komt zo als men toch aanneemt van uit de cosmos.
Dit is de enige reeele verklaring, zelfs nu is niemand in staat is zo'n kalender te maken.
Waarom niet ...niemand heeft of had de mogelijkheid 2012 te bekijken, de mogelijkheid in de tijd te reizen.
Daar ligt het punt waar men zou kunnen nagaan wat het waarheidsgehalte zou zijn.
De stelling dat een volk anders dan onze soort hier geland is om sterrekunde te geven is vaag en onlogisch,
dan waren er wel meer en duidelijke tekens achtergebleven/gegeven,
was de reden om DNA,af te nemen/
af te staan," onzin, alleen als een soort een meerwaarde bezit zal men dit overwegen.
Waarom al dat verdere gepruts, neerstorten dan wel zichtbaar en dan weer niet.
En als laatste maar onweerlegbaar, is een kalender waarvan de oorsprong geheel niet met zekerheid vast staat, weerlegd wordt met tientale feiten ook maar in staat is de schijn te geven van een kosmologische zekerheid,
een ieder weet dat het onwaarheid is die men niet eens hoeft te weerleggen omdat het dat zelf al doet.
Op 30-08-2008 20:53:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oberon: Ieder z'n ding...
De een gelooft in 2012, de ander niet...we kunnen alleen maar argumenteren. 2012...er staat niks vast dat er wat zal gaan gebeuren. Alleen speculaties, suggesties.
Op 30-08-2008 21:04:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Hee een transcript van het telegraaf artikel staat hier:
http://pineut.wordpress.com/2008/08/30/wereld-vergaat-in-2012/

Scheelt weer oud papaier kopen. :-)
Op 30-08-2008 22:49:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nitro71: @freddie-v-ierse: Sorry maar je zinsbouw maakt je verhaal volkomen onduidelijk. Zou je nog een keer willen uitleggen wat je precies bedoelt?
Op 31-08-2008 0:58:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mimimi:
Oberon:

Ik mis een theorie dat door velen ook wordt aangenomen: In 2012 gaan we naar de 4rde dimensie...


Tip!

Het artikel "Maya's voorspelden al lang geleden: Het jaar 2012 wordt een omslagpunt" van Daan de Wit.

http://www.daanspeak.com/Maya01.html

(bericht gewijzigd op 12-9-2008 6:48:25)
Op 12-09-2008 6:17:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: Gisteren was er een docu op history channel over 2012. daarin zeiden ze dat er meerdere bronnen waren over onze "eind tijd". Hier noemde ze de bijbel, i tjing (o.i.d.), merlijn en een ouwe heks genaamd madam shipton uit engeland uit het jaar 1200 ofzo. Ook zeiden ze dat een voorspellende webbot het de laatste jaren ook vaak over 2012 had. Deze zou in juni 2001 de aanslagen op het wtc hebben voorspeld.

Ik weet niet of ik deze docu erg serieus moest nemen, want er kwamen ook wat onwaarheden in voor. Zoals dat op 21-12-12 de zon en de aarde op 1 lijn liggen met het centrum van de melkweg. Dat is geloof ik al tegen gesproken. Ook het verhaal over de webbot was vaag. Die zoekt naar teksten op i-net en uit miljoenen teksten maakt hij een voorspelling. Als hij toevallig veel 2012 pagina's heeft gevonden, zal die dat overnemen als een waarheid, denk ik.

Toch ga ik vandaag even zoeken naar de voorspellingen van merlijn en die gekke ouwe heks. Ik had namelijk nog weinig over hun gehoord in verband met 2012.

Edit: voor het hele verslag van de docu: http://forum.animewolken.nl/showpost.php?p=1701320&postcount=1
(bericht gewijzigd op 12-9-2008 7:59:15)
Op 12-09-2008 7:48:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks: Ben benieuwd wat jullie allemaal gaan zeggen als blijkt dat er in 2012 NIETS speciaals zal gebeurd zijn, waar ik trouwens 100% zeker van ben.
Op 12-09-2008 9:40:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Feniks:

Ben benieuwd wat jullie allemaal gaan zeggen als blijkt dat er in 2012 NIETS speciaals zal gebeurd zijn, waar ik trouwens 100% zeker van ben.

2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...
Op 12-09-2008 10:12:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Horatio:

....
2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...Dan valt 2012 wel érg vroeg dit jaar !
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 12-09-2008 13:32:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks:
Luk:

Horatio:

....
2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...Dan valt 2012 wel érg vroeg dit jaar !


Da's goed geantwoord natuurlijk en toont aan wat een onzin Horatio uitkraamt !

2010 is 2010, 2011 is 2011 en 2012 is 2012.
Op 13-09-2008 23:23:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Feniks:

Luk:

Horatio:

....
2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...Dan valt 2012 wel érg vroeg dit jaar !


Da's goed geantwoord natuurlijk en toont aan wat een onzin Horatio uitkraamt !

2010 is 2010, 2011 is 2011 en 2012 is 2012.


Het geeft ook een beeld van jullie wil om je in een andere visie te verdiepen.

Ward
Op 13-09-2008 23:51:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks:
Ward Aal:

Feniks:

Luk:

Horatio:

....
2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...Dan valt 2012 wel érg vroeg dit jaar !


Da's goed geantwoord natuurlijk en toont aan wat een onzin Horatio uitkraamt !

2010 is 2010, 2011 is 2011 en 2012 is 2012.


Het geeft ook een beeld van jullie wil om je in een andere visie te verdiepen.

Ward


Ik zal alleszins in mijn baardje lachen als 2012 verlopen zal zijn zonder 'eind-tijdscenario's' .....
Op 14-09-2008 0:05:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Ward Aal:

Feniks:

Luk:

Horatio:

....
2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...Dan valt 2012 wel érg vroeg dit jaar !


Da's goed geantwoord natuurlijk en toont aan wat een onzin Horatio uitkraamt !

2010 is 2010, 2011 is 2011 en 2012 is 2012.


Het geeft ook een beeld van jullie wil om je in een andere visie te verdiepen.

Ward

Da's goed geantwoord en geeft ook aan wat een saaiheid Feniks uitstraalt...

Saaiheid is saaiheid,kortzichtig is kortzichtig en eendimensionaal is eendimensionaal.
Op 14-09-2008 9:34:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Horatio:

Ward Aal:

Feniks:

Luk:

Horatio:

....
2012 is al aan het gebeuren en als je dat niet ziet, droom dan maar lekker verder...Dan valt 2012 wel érg vroeg dit jaar !


Da's goed geantwoord natuurlijk en toont aan wat een onzin Horatio uitkraamt !

2010 is 2010, 2011 is 2011 en 2012 is 2012.


Het geeft ook een beeld van jullie wil om je in een andere visie te verdiepen.

Ward

Da's goed geantwoord en geeft ook aan wat een saaiheid Feniks uitstraalt...

Saaiheid is saaiheid,kortzichtig is kortzichtig en eendimensionaal is eendimensionaal.


mooie woorden
maar horatio heeft wel gelijk, "2012" is een jaartal, maar in de context van de 2012 als eindtijd (of wat dan ook) is 2012 eerder synoniem voor een periode dan voor 1 puur jaartal...

die periode begon al in 1980 als ik mij niet vergis...
er zijn zoveel woorden met meer dan 1 betekenis, zo vreemd is dat nou ook weer niet...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-09-2008 15:02:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron B.:

....
die periode begon al in 1980 als ik mij niet vergis...
er zijn zoveel woorden met meer dan 1 betekenis, zo vreemd is dat nou ook weer niet...


Ja seg, zo kan iedereen het.
Waar blijven we dan deze keer weer met de precieze datum die steeds weer weerkeert: 21-12-2012? Als we al moeten gaan stellen dat "de periode in 1980 of zo begon" en elders "dat de periode wel kan doorlopen tot 2060"?

Dan stel ik dat de periode begon in 12.000 BC en zal eindigen in 12.000. Altijd prijs altijd gewonnen.
En als het niet klopt kom het me dan na die periode zeker zeggen.

Ik als ook ergens in een reaktie dat "het einde steeds weer wordt voorspeld maar dat het zéker ooit zal komen".
Nog iemand met dergelijke diepe inzichten?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 14-09-2008 15:45:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks:
Luk:

Ron B.:

....
die periode begon al in 1980 als ik mij niet vergis...
er zijn zoveel woorden met meer dan 1 betekenis, zo vreemd is dat nou ook weer niet...


Ja seg, zo kan iedereen het.
Waar blijven we dan deze keer weer met de precieze datum die steeds weer weerkeert: 21-12-2012? Als we al moeten gaan stellen dat "de periode in 1980 of zo begon" en elders "dat de periode wel kan doorlopen tot 2060"?

Dan stel ik dat de periode begon in 12.000 BC en zal eindigen in 12.000. Altijd prijs altijd gewonnen.
En als het niet klopt kom het me dan na die periode zeker zeggen.

Ik als ook ergens in een reaktie dat "het einde steeds weer wordt voorspeld maar dat het zéker ooit zal komen".
Nog iemand met dergelijke diepe inzichten?


Ja Luk, wàt een onzin hé !
Op 14-09-2008 23:44:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Feniks:


Ja Luk, wàt een onzin hé !Dat zeg jij he !
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 14-09-2008 23:59:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: 2012
Ik heb heel veel verschillende visies gelezen, zelf er flink over gefilosofeerd.

Ik ben persoonlijk werkelijk aan het veranderen, in 1 jaar tijd van de 105 naar de 74kg, mijn afkeer voor varkensvlees sinds een paar maanden en mijn extreme libido.
Niet vreemd na 2 sterfgevallen en regelmatige blootstelling aan stressvolle situaties en sinds 2,5 jaar gestopt met het drinken van alcohol houdende producten.
Opmerkelijk veel veranderingen in een vrij kort tijds bestek dus.

We leven momenteel in een tijd van veranderingen en chaos wat steeds vaker een surrealistisch beeld lijkt, maar in feite realistisch is en persoonlijk denk ik dat 2012 niks anders is dan slechts een middelpunt. Een kantelpunt en in principe de overgang naar een ander tijdperk.

Uit die chaotische situatie zal uiteindelijk weer een nieuwe maatschappij voortvloeien.

Maar ik denk ook dat 21 december 2012 voorbij zal gaan als een gewone dag en dat er geen gekke dingen gebeuren.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 15-09-2008 2:59:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ward Aal:
Luk:

Feniks:


Ja Luk, wàt een onzin hé !Dat zeg jij he !

Kinders, zo kan die wel weer..
(bericht gewijzigd op 15-9-2008 7:56:08)
Op 15-09-2008 7:56:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
N. van Gisteren:


Kinders, zo kan die wel weer..


Ja Pa.

;-(
(bericht gewijzigd op 15-9-2008 11:46:42)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-09-2008 11:46:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain:
Chris de Boden:

2012
Ik heb heel veel verschillende visies gelezen, zelf er flink over gefilosofeerd.

Ik ben persoonlijk werkelijk aan het veranderen, in 1 jaar tijd van de 105 naar de 74kg, mijn afkeer voor varkensvlees sinds een paar maanden en mijn extreme libido.
Niet vreemd na 2 sterfgevallen en regelmatige blootstelling aan stressvolle situaties en sinds 2,5 jaar gestopt met het drinken van alcohol houdende producten.
Opmerkelijk veel veranderingen in een vrij kort tijds bestek dus.

We leven momenteel in een tijd van veranderingen en chaos wat steeds vaker een surrealistisch beeld lijkt, maar in feite realistisch is en persoonlijk denk ik dat 2012 niks anders is dan slechts een middelpunt. Een kantelpunt en in principe de overgang naar een ander tijdperk.

Uit die chaotische situatie zal uiteindelijk weer een nieuwe maatschappij voortvloeien.

Maar ik denk ook dat 21 december 2012 voorbij zal gaan als een gewone dag en dat er geen gekke dingen gebeuren.

Ik zie niet in wat je persoonlijke toestand met '2012' te maken heeft ?
Op 15-09-2008 11:58:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: "The holographic paradigm is rooted in the concept that all organisms and forms are holograms embedded within a universal hologram"

http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_paradigm

Chris van Boden = microcosmos en het universum de macrocosmos

Op 15-09-2008 13:01:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ghislain:
Bramsan:

"The holographic paradigm is rooted in the concept that all organisms and forms are holograms embedded within a universal hologram"

http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_paradigm

Chris van Boden = microcosmos en het universum de macrocosmos
Holograms van vlees en bloed ?
Op 15-09-2008 14:07:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ghislain:

Bramsan:

"The holographic paradigm is rooted in the concept that all organisms and forms are holograms embedded within a universal hologram"

http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_paradigm

Chris van Boden = microcosmos en het universum de macrocosmos
Holograms van vlees en bloed ?Dat dácht je maar

:-)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-09-2008 14:38:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hathor: Ter aanvulling iets dat wellicht wat toevoegt: Ik ben geen expert maar in de astrologie is ook een nieuw tijdperk aan het opstarten als ik het zo mag zeggen. Het tijdperk van Aquarius/ de waterman. Waarbij ook zuivering van de aarde een punt is. Alles dat niet in de haak is komt boven. Wel grappig om dit te lezen... we zien wel wat de tijd ons brengt toch?
Op 15-09-2008 15:02:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Luk:


Ja seg, zo kan iedereen het.
Waar blijven we dan deze keer weer met de precieze datum die steeds weer weerkeert: 21-12-2012? Als we al moeten gaan stellen dat "de periode in 1980 of zo begon" en elders "dat de periode wel kan doorlopen tot 2060"?

Dan stel ik dat de periode begon in 12.000 BC en zal eindigen in 12.000. Altijd prijs altijd gewonnen.
En als het niet klopt kom het me dan na die periode zeker zeggen.

Ik als ook ergens in een reaktie dat "het einde steeds weer wordt voorspeld maar dat het zéker ooit zal komen".
Nog iemand met dergelijke diepe inzichten?

jongen toch, reageer niet zo heftig, ik zeg alleen maar wat de experts van de maya kalenders zeggen, en voor hun is het een periode, die eindigt of op zijn hoogtepunt komt in 2012, dat moet je mij ook niet exact gaan vragen

als jij zegt dat die periode al 12000 jaar geleden begon dan zit je dom uit je nek te lullen, want dat word niet onderbouwd door de maya kalender, en de periode waar ik het over heb wel. in ons kalender systeem heb je ook jaren en eeuwen, en op de eerste dag van een nieuw jaar of eeuw weet je ook nog niet wat er aan het einde nog gaat gebeuren.

dat jij de achtergrond van een verhaal of theorie niet kent kan ik ook niets aan doen, maar ga niet op basis van het gebrek aan jou kennis over het onderwerp een oordeel vellen over iets waar je gewoon niet van op de hoogte bent

wat ik er zelf van denk? ik denk dat de wereld niet vergaat, ook niet dat we in een poel vol allesverzengend vuur geworpen worden, maar dat we gewoon een nieuw tijdperk binnen gaan, en voor mij is dat in zekere zin ook al gaande, kijk naar de wereld om ons heen, wat de techniek de afgelopen tijd wel niet veranderd heeft, en ik denk dat je gerust kunt zeggen dat onze kinderen in een heel erg andere wereld op gaan groeien dan wij, kijk alleen al eens naar de kloof die er nu al is tussen jong en oud...

de volgende "revolutie" zit er aan te komen, economisch? ecologisch? we zien het vanzelf
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 15-09-2008 16:26:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron B.:

...
jongen toch, reageer niet zo heftig,
....
als jij zegt dat die periode al 12000 jaar geleden begon dan zit je dom uit je nek te lullen...Over heftig reageren gesproken ;-)

Natuurlijk zit ik te lullen als ik het over die 12.000 jaar heb. Dat was ook mijn bedoeling, gewoon aantonen dat "als ik stel dat...12.000 jaar..." dat even grote bullsh*t zou kunnen zijn dan wat er nu gesteld wordt.

En dat we het pas gaan weten "als de periode (ruim ? ) voorbij is".

Dat was het punt wat ik duidelijk wou maken, en het was ook een klein beetje grappig bedoeld, maar dat ligt hier wat moeilijk misschien ,-)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-09-2008 17:38:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Mag ik voor degene die er werkelijk een verfrissende visie op het hele 2012 gebeuren na willen houden, verwijzen naar:

De New Age Maya-kalender zwendel
http://achtergeslotendeuren.punt.nl/#439558

met dank aan Hermes
Op 15-09-2008 22:43:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks: Ron B. zei ;

'wat ik er zelf van denk? ik denk dat de wereld niet vergaat, ook niet dat we in een poel vol allesverzengend vuur geworpen worden, maar dat we gewoon een nieuw tijdperk binnen gaan, en voor mij is dat in zekere zin ook al gaande, kijk naar de wereld om ons heen, wat de techniek de afgelopen tijd wel niet veranderd heeft, en ik denk dat je gerust kunt zeggen dat onze kinderen in een heel erg andere wereld op gaan groeien dan wij, kijk alleen al eens naar de kloof die er nu al is tussen jong en oud...'

Dat zegt niets. De techniek werd sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk constant verbeterd. Kijk ook eens welke technologische revoluties de beide wereldoorlogen meegebracht hebben. En de kloof tussen jong en oud is er altijd al geweest, wat niet meer dan normaal is. 2012 is niets speciaals, ook niet de jaren ervoor en erna. Maatschappelijke evolutie is er altijd al geweest, in al haar facetten.
Op 15-09-2008 23:11:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: Het is wel zo dat de techniek steeds sneller verbeterd en vernieuwd. Ik neem even het voorbeeld van de spelcomputer. De eerste nitendo 8 bit heeft het vrij lang uitgehouden. Voor mijn gevoel is de speelstation 2 al vrij snel vervangen door de speelstation 3.

een telefoon gaat tegenwoordig niet langer mee dan 2 jaar of er zijn alweer zoveel verbeteringen. Hetzelfde met computers.
Op 16-09-2008 9:19:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^:
Bramsan:

Mag ik voor degene die er werkelijk een verfrissende visie op het hele 2012 gebeuren na willen houden, verwijzen naar:

De New Age Maya-kalender zwendel
http://achtergeslotendeuren.punt.nl/#439558

met dank aan HermesJeetje mina wat een ontzettende lap zeg! Ik ben nu op de helft. Nog toe vindt ik het wat onoverzichtelijk geschreven
Moeten is een keuze...
Op 16-09-2008 11:18:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Ghislain:

Chris de Boden:

2012
Ik heb heel veel verschillende visies gelezen, zelf er flink over gefilosofeerd.

Ik ben persoonlijk werkelijk aan het veranderen, in 1 jaar tijd van de 105 naar de 74kg, mijn afkeer voor varkensvlees sinds een paar maanden en mijn extreme libido.
Niet vreemd na 2 sterfgevallen en regelmatige blootstelling aan stressvolle situaties en sinds 2,5 jaar gestopt met het drinken van alcohol houdende producten.
Opmerkelijk veel veranderingen in een vrij kort tijds bestek dus.

We leven momenteel in een tijd van veranderingen en chaos wat steeds vaker een surrealistisch beeld lijkt, maar in feite realistisch is en persoonlijk denk ik dat 2012 niks anders is dan slechts een middelpunt. Een kantelpunt en in principe de overgang naar een ander tijdperk.

Uit die chaotische situatie zal uiteindelijk weer een nieuwe maatschappij voortvloeien.

Maar ik denk ook dat 21 december 2012 voorbij zal gaan als een gewone dag en dat er geen gekke dingen gebeuren.

Ik zie niet in wat je persoonlijke toestand met '2012' te maken heeft ?Niets behalve de snelheid waarmee het veranderd.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 17-09-2008 0:34:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Bramsan:

"The holographic paradigm is rooted in the concept that all organisms and forms are holograms embedded within a universal hologram"

http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_paradigm

Chris van Boden = microcosmos en het universum de macrocosmos
Wat heb ik hier mee te maken.???
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 17-09-2008 0:37:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: dat moet ik je toegeven, maar wel 'verfrissend', toch Ivorke?

merkwaardige leden daar bij die clubjes...
(The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid)
Op 17-09-2008 0:38:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^:
Bramsan:

dat moet ik je toegeven, maar wel 'verfrissend', toch Ivorke?

merkwaardige leden daar bij die clubjes...
(The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid)


Ik ben er nu helemaal doorheen. Zeker wel verfrissend, horizon verbreden en stof tot nadenken is altijd goed. Maar dit is inderdaad niet voor het grote publiek toegankelijk, want als je niet al een onderliggende kennis van de onderwerpen hebt, begrijp je de ene helft niet en de andere helft verwijs je naar het land der fabelen. Dus of de link toepasselijk is onder een 2012 voor "dummies" blog... tsjah :p

Na het eerste stuk waarin hij voornamelijk de new age onderuit haalt wordt het ook een stuk leesbaarder trouwens (vind ik). Ik ben iig weer dingen tegengekomen waar ik meer naar ga spitten! Als het allemaal een beetje bezonken is zet ik er een stukje over op mn eigen internet stekje.

(bericht gewijzigd op 17-9-2008 8:45:25)
Moeten is een keuze...
Op 17-09-2008 8:42:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^: oeps foutje... jezelf quoten is niet etzelfde als je editen verkeerde knoppiej
(bericht gewijzigd op 17-9-2008 8:44:54)
Moeten is een keuze...
Op 17-09-2008 8:44:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Luk:


Dat was het punt wat ik duidelijk wou maken, en het was ook een klein beetje grappig bedoeld, maar dat ligt hier wat moeilijk misschien ,-)

nee, dat is moeilijk te lezen als je geen smilies gebruikt, wat je nu wel doet en in de reactie waar ik op reageerde niet, voor mij is ook alles humor maar ik schijn mij ook nogal negatief uit te drukken, hoor ik wel vaker, en ik vind het wel best, het gaat mij erom dat de boodschap overkomt, of je me lief vind boeit me niet zoveel
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-09-2008 10:28:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Ron B.:

Luk:


Dat was het punt wat ik duidelijk wou maken, en het was ook een klein beetje grappig bedoeld, maar dat ligt hier wat moeilijk misschien ,-)

nee, dat is moeilijk te lezen als je geen smilies gebruikt, wat je nu wel doet en in de reactie waar ik op reageerde niet, voor mij is ook alles humor maar ik schijn mij ook nogal negatief uit te drukken, hoor ik wel vaker, en ik vind het wel best, het gaat mij erom dat de boodschap overkomt, of je me lief vind boeit me niet zoveel

JE BENT LIEF.
Op 17-09-2008 10:32:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Feniks:

Dat zegt niets. De techniek werd sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk constant verbeterd. Kijk ook eens welke technologische revoluties de beide wereldoorlogen meegebracht hebben. En de kloof tussen jong en oud is er altijd al geweest, wat niet meer dan normaal is. 2012 is niets speciaals, ook niet de jaren ervoor en erna. Maatschappelijke evolutie is er altijd al geweest, in al haar facetten.

jouw mening, en jij kan dat evenmin onderbouwen als ik de mijne kan onderbouwen, ik bedoel nog wel wat meer dan alleen een kloof tussen jong en oud, er zijn veel meer zaken op de aardbol die in een stroomversnelling lijken te komen, het klimaat word steeds extremer is een ander voorbeeld, en iedereen zal in zijn eigen veld van interesse misschien wel bepaalde dingen opvallen...

of en wat dit met "2012" te maken heeft doet me ook niet zoveel, ik denk dat we een ander tijdperk tegemoet gaan, hoe je het maar wilt noemen. een andere verandering die wij waarschijnlijk mee gaan maken is het einde van het olietijdperk, en wat daar voor in de plaats gaat komen, wie weet komt er wel helemaal niet voor in de plaats? dan heb je ook een "einde van de huidige wereld"
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-09-2008 10:36:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron B.:

...
nee, dat is moeilijk te lezen als je geen smilies gebruikt
...


Altijd al willen vragen, en nu denk ik er weer eens aan: hoe zet je hier die "echte" smileys eigenlijk ?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-09-2008 0:28:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Luk:

Ron B.:

...
nee, dat is moeilijk te lezen als je geen smilies gebruikt
...


Altijd al willen vragen, en nu denk ik er weer eens aan: hoe zet je hier die "echte" smileys eigenlijk ?


een : en een ) word een
een ; en een ) word een
een : en een D word een

en ga zo maar door, zo zullen er nog wel een paar zijn denk ik...
(maar ik herken de oude :-) ook wel hoor)
(bericht gewijzigd op 17-9-2008 12:36:00)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-09-2008 0:34:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks:
Ron B.:

Feniks:

Dat zegt niets. De techniek werd sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk constant verbeterd. Kijk ook eens welke technologische revoluties de beide wereldoorlogen meegebracht hebben. En de kloof tussen jong en oud is er altijd al geweest, wat niet meer dan normaal is. 2012 is niets speciaals, ook niet de jaren ervoor en erna. Maatschappelijke evolutie is er altijd al geweest, in al haar facetten.

jouw mening, en jij kan dat evenmin onderbouwen als ik de mijne kan onderbouwen, ik bedoel nog wel wat meer dan alleen een kloof tussen jong en oud, er zijn veel meer zaken op de aardbol die in een stroomversnelling lijken te komen, het klimaat word steeds extremer is een ander voorbeeld, en iedereen zal in zijn eigen veld van interesse misschien wel bepaalde dingen opvallen...

of en wat dit met "2012" te maken heeft doet me ook niet zoveel, ik denk dat we een ander tijdperk tegemoet gaan, hoe je het maar wilt noemen. een andere verandering die wij waarschijnlijk mee gaan maken is het einde van het olietijdperk, en wat daar voor in de plaats gaat komen, wie weet komt er wel helemaal niet voor in de plaats? dan heb je ook een "einde van de huidige wereld"


Dat het klimaat steeds extremer wordt, is ook niet nieuw. De laatste 3 miljoen jaar bv. ontstonden 4 ijstijden (Würm, Riss, Mindel en Günz-glacialen), maar eindigden ook weer in diezelfde periode. Daarvoor zijn er ook al ijstijden geweest, aan het begin van de geologische periode Perm bv. (ongeveer 300 miljoen jaar geleden). Er zijn nog véél oudere ijstijden geweest, bv. tijdens het Cryogenium, tussen 850 en 630 miljoen jaar geleden. Dit waren de zwaarste ijstijden die onze planeet ooit gekend heeft. Dat het klimaat wijzigt is niets nieuws ; onze planeet is als een groot organisme dat steeds aan verandering onderhevig is.
Op 17-09-2008 0:54:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Broh-Koh Lee:
Feniks:

Ron B.:

Feniks:

Dat zegt niets. De techniek werd sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk constant verbeterd. Kijk ook eens welke technologische revoluties de beide wereldoorlogen meegebracht hebben. En de kloof tussen jong en oud is er altijd al geweest, wat niet meer dan normaal is. 2012 is niets speciaals, ook niet de jaren ervoor en erna. Maatschappelijke evolutie is er altijd al geweest, in al haar facetten.

jouw mening, en jij kan dat evenmin onderbouwen als ik de mijne kan onderbouwen, ik bedoel nog wel wat meer dan alleen een kloof tussen jong en oud, er zijn veel meer zaken op de aardbol die in een stroomversnelling lijken te komen, het klimaat word steeds extremer is een ander voorbeeld, en iedereen zal in zijn eigen veld van interesse misschien wel bepaalde dingen opvallen...

of en wat dit met "2012" te maken heeft doet me ook niet zoveel, ik denk dat we een ander tijdperk tegemoet gaan, hoe je het maar wilt noemen. een andere verandering die wij waarschijnlijk mee gaan maken is het einde van het olietijdperk, en wat daar voor in de plaats gaat komen, wie weet komt er wel helemaal niet voor in de plaats? dan heb je ook een "einde van de huidige wereld"


Dat het klimaat steeds extremer wordt, is ook niet nieuw. De laatste 3 miljoen jaar bv. ontstonden 4 ijstijden (Würm, Riss, Mindel en Günz-glacialen), maar eindigden ook weer in diezelfde periode. Daarvoor zijn er ook al ijstijden geweest, aan het begin van de geologische periode Perm bv. (ongeveer 300 miljoen jaar geleden). Er zijn nog véél oudere ijstijden geweest, bv. tijdens het Cryogenium, tussen 850 en 630 miljoen jaar geleden. Dit waren de zwaarste ijstijden die onze planeet ooit gekend heeft. Dat het klimaat wijzigt is niets nieuws ; onze planeet is als een groot organisme dat steeds aan verandering onderhevig is.

Ronald?
Fruit dan?
Op 17-09-2008 13:45:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Feniks:

Dat het klimaat steeds extremer wordt, is ook niet nieuw. De laatste 3 miljoen jaar bv. ontstonden 4 ijstijden (Würm, Riss, Mindel en Günz-glacialen), maar eindigden ook weer in diezelfde periode. Daarvoor zijn er ook al ijstijden geweest, aan het begin van de geologische periode Perm bv. (ongeveer 300 miljoen jaar geleden). Er zijn nog véél oudere ijstijden geweest, bv. tijdens het Cryogenium, tussen 850 en 630 miljoen jaar geleden. Dit waren de zwaarste ijstijden die onze planeet ooit gekend heeft. Dat het klimaat wijzigt is niets nieuws ; onze planeet is als een groot organisme dat steeds aan verandering onderhevig is.

en je punt is?
ik weet ook wel dat er vaker ijstijden geweest zijn, maar waarom zou een nieuwe ijstijd niet het begin van een nieuw tijdperk voor de mens kunnen betekenen?
(even los van dat ik het helemaal niet over een ijstijd had, dat maak jij er van, ik heb het alleen over een extremer klimaat, niet over warmer of kouder)

mijn mening zitten we ook op het randje van het einde van het huidige financieele systeem, en misschien ook wel op het randje van de huidige wereldwijde politiek, die grotendeels stoelt op het sterkste (meest dominante) land. zodra dat wegvalt staat er een nieuwe wereldorde op (dit hoeft niet altijd negatief te zijn) die nieuwe orde zou volgens mij bv Azië kunnen zijn.

maar denk ervan wat je wilt natuurlijk, gelukkig is dat nog toegestaan
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 17-09-2008 20:17:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks:
Ron B.:

Feniks:

Dat het klimaat steeds extremer wordt, is ook niet nieuw. De laatste 3 miljoen jaar bv. ontstonden 4 ijstijden (Würm, Riss, Mindel en Günz-glacialen), maar eindigden ook weer in diezelfde periode. Daarvoor zijn er ook al ijstijden geweest, aan het begin van de geologische periode Perm bv. (ongeveer 300 miljoen jaar geleden). Er zijn nog véél oudere ijstijden geweest, bv. tijdens het Cryogenium, tussen 850 en 630 miljoen jaar geleden. Dit waren de zwaarste ijstijden die onze planeet ooit gekend heeft. Dat het klimaat wijzigt is niets nieuws ; onze planeet is als een groot organisme dat steeds aan verandering onderhevig is.

en je punt is?
ik weet ook wel dat er vaker ijstijden geweest zijn, maar waarom zou een nieuwe ijstijd niet het begin van een nieuw tijdperk voor de mens kunnen betekenen?
(even los van dat ik het helemaal niet over een ijstijd had, dat maak jij er van, ik heb het alleen over een extremer klimaat, niet over warmer of kouder)

mijn mening zitten we ook op het randje van het einde van het huidige financieele systeem, en misschien ook wel op het randje van de huidige wereldwijde politiek, die grotendeels stoelt op het sterkste (meest dominante) land. zodra dat wegvalt staat er een nieuwe wereldorde op (dit hoeft niet altijd negatief te zijn) die nieuwe orde zou volgens mij bv Azië kunnen zijn.

maar denk ervan wat je wilt natuurlijk, gelukkig is dat nog toegestaan


Een 'extremer klimaat' is altijd ofwel kouder ofwel warmer .....
Op 17-09-2008 23:21:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Feniks:

....
Een 'extremer klimaat' is altijd ofwel kouder ofwel warmer .....


Of natter of droger, toch?
Of stormachtiger of kalmer?

"Extreem" hoeft toch niet enkel op de temperatuur te wijzen?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 18-09-2008 16:09:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno: Ik had zojuist een leuke ingeving.

Stel dat het waar is dat materie reageert op onze geloofsovertuigingen.

Misschien kan het zijn dat als er miljoenen mensen zouden zijn die geloven in een grote verandering rond 2012, er ook daadwerkelijk iets groots gebeurt omdat die kritische massa dat verwacht.

Misschien is het wel de "grap" van de Maya's om iedereen te doen geloven in een grote verandering,of het aandringen van een nieuwe periode zodat wanneer er miljoenen in geloven dat zo een scenario mogelijk is, het werkelijk word.

Uno Solo
Op 20-09-2008 0:11:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Uno:

Ik had zojuist een leuke ingeving.

Stel dat het waar is dat materie reageert op onze geloofsovertuigingen.

Misschien kan het zijn dat als er miljoenen mensen zouden zijn die geloven in een grote verandering rond 2012, er ook daadwerkelijk iets groots gebeurt omdat die kritische massa dat verwacht.

Misschien is het wel de "grap" van de Maya's om iedereen te doen geloven in een grote verandering,of het aandringen van een nieuwe periode zodat wanneer er miljoenen in geloven dat zo een scenario mogelijk is, het werkelijk word.

Hehe, eindelijk eens iemand die'out of the box' denkt...well done!
Ditzelfde zegt trouwens Deepak Chopra in de docu '2012 are you ready?'...op deze site te bestellen trouwens. De moeite waard btw.
http://www.grenswetenschap.nl/shop.asp?i=46

(bericht gewijzigd op 20-9-2008 12:39:09)
Op 20-09-2008 0:39:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Debsy: vind dit ook wel een interessant artikel te noemen:

Wordt alleen niet goed van al die misformatie!

De Mayakalenderzwendel

http://achtergeslotendeuren.punt.nl/#439558
(bericht gewijzigd op 20-9-2008 13:27:04)
Op 20-09-2008 13:26:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat:
Debsy:

vind dit ook wel een interessant artikel te noemen:

Wordt alleen niet goed van al die misformatie!

De Mayakalenderzwendel

http://achtergeslotendeuren.punt.nl/#439558

Goede link Debsy, ik zal er wel een paar dagen overdoen om het helemaal uit te lezen.
"We're all mad here."
Op 20-09-2008 14:04:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Debsy: Ik zou hem uitprinten
Heb hem op lettergrootte 8 ingesteld en kwam al over de honderd pagina`s.
Op 20-09-2008 21:27:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat:
Debsy:

Ik zou hem uitprinten
Heb hem op lettergrootte 8 ingesteld en kwam al over de honderd pagina`s.

Ja, dat lijkt me een wijs idee, dank U.
"We're all mad here."
Op 21-09-2008 15:53:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Een belangrijk punt is om je vooral met het "NU" bezig te houden en vooral je zelf niet achter stellen.
Vloei mee met de ontwikkelingen en trek je leer eruit en je zult concluderen dat het helemaal niet goed is om met een jaartal of datum bezig te zijn.
Laat je ook niet te veel leiden door de wil van een ander, maar leg je eigen wil ook eens op. Echter kan het nooit kwaad om te luisteren naar een ander, maar neem vooral zelf je eigen beslissingen.

Al die mogelijke senario's zouden "kunnen" gebeuren, maar zolang er niks zeker is, is het vooral beter om dus niet te speculeren en gewoon met beide benen op de grond blijven staan dus.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 21-09-2008 18:12:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feniks:
Chris de Boden:

Een belangrijk punt is om je vooral met het "NU" bezig te houden en vooral je zelf niet achter stellen.
Vloei mee met de ontwikkelingen en trek je leer eruit en je zult concluderen dat het helemaal niet goed is om met een jaartal of datum bezig te zijn.
Laat je ook niet te veel leiden door de wil van een ander, maar leg je eigen wil ook eens op. Echter kan het nooit kwaad om te luisteren naar een ander, maar neem vooral zelf je eigen beslissingen.

Al die mogelijke senario's zouden "kunnen" gebeuren, maar zolang er niks zeker is, is het vooral beter om dus niet te speculeren en gewoon met beide benen op de grond blijven staan dus.


De 2012-doemverkondigers zijn gevaarlijke mensen ; zij kunnen een nefaste invloed hebben op het psychologische welzijn van tiendduizenden, goedgelovige mensen.
Op 22-09-2008 13:05:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Feniks:

....
De 2012-doemverkondigers zijn gevaarlijke mensen ; zij kunnen een nefaste invloed hebben op het psychologische welzijn van tiendduizenden, goedgelovige mensen.


Goedgelovige mensen hebben spijtig genoeg zelf al een nefaste invloed op hun psychologisch welzijn. Juist doordat ze goedgelovig zijn.
Denk ik.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-09-2008 14:40:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Oberon:
Luk:

Feniks:

....
De 2012-doemverkondigers zijn gevaarlijke mensen ; zij kunnen een nefaste invloed hebben op het psychologische welzijn van tiendduizenden, goedgelovige mensen.


Goedgelovige mensen hebben spijtig genoeg zelf al een nefaste invloed op hun psychologisch welzijn. Juist doordat ze goedgelovig zijn.
Denk ik.


En hoe kan jij uitmaken wat goedgelovigen zijn? Wie weet zijn de 2012'ers wel goedgelovigen...het is slechts allemaal een kwestie van smaak, geloof, en meningen...Oordeel niet!
Op 26-09-2008 21:38:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui: "Veel methaan borrelt in IJszee omhoog

LONDEN - Britse wetenschappers hebben meer pluimen van opborrelend methaangas geregistreerd op de bodem onder de Noordpool.

Het gaat om meer dan 250 van deze verschijnselen even ten westen van het Noorse eiland Svalbard, berichtte donderdag het Britse dagblad The Independent.

Methaan geldt als broeikasgas en daarom als een gevaar voor het milieu zoals we dat kennen. Het is als broeikasgas twintig keer krachtiger dan koolstofdioxide. Het zou de veronderstelde opwarming van de aarde versnellen....."
http://www.nu.nl/news/1760663/85/Veel_methaan_borrelt_in_IJszee_omhoog.html

Het begint er steeds meer op te lijken dat het sneller en sneller gaat.
Als de methaanvoorraad uit de aarde snel vrij komt dan explodeert het broeikaseffect en zal het allemaal nog sneller gaan....
Ik vraag me af of dit toch allemaal samenhangt met de voorspellingen rondom 2012
Onderschriften zeggen niets
Op 26-09-2008 22:18:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^:
Cheshire Cat:

Debsy:

vind dit ook wel een interessant artikel te noemen:

Wordt alleen niet goed van al die misformatie!

De Mayakalenderzwendel

http://achtergeslotendeuren.punt.nl/#439558

Goede link Debsy, ik zal er wel een paar dagen overdoen om het helemaal uit te lezen.


Is nog best te doen hoor, de link was al eerder voorbijgekomen in dit topic. Ik heb de serie in 1 dag uitgelezen
Moeten is een keuze...
Op 27-09-2008 0:25:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ass: Er zijn vele theorieën en vele mogelijkheden.
Het gene dat ik erg opmerkelijk vind is dat geschiedenis zo licht genomen word door de meeste mensen...
Als de geschiedenis ons 1 ding laat zien dan is het wel hoe weinig wij mensen eigenlijk (nog) weten !!!

Feiten over piramides :
Als je een satelietfoto neemt van de piramide van gizah dan laat deze zien dat het topje van de piramide minder dan een halve centimeter afwijkt van het midden. Dat is met onze huidige bouwtechniek niet te evenaren !!!

En wat dachten we van de piramides in Zuid-Amerika ?
Laten deze ons niet duidelijk zien dat er al veel meer kennis was
over ons heelal ? er stond namelijk al een piramide voor de planeet jupiter welke wij in de 19de eeuw herontdekt hebben.

En zo kent onze geschiedenis meerdere onopgeloste raadsels.
Dit zorgt ervoor dat "IK" denk dat veel van onze kennis vergaan is en dat de oudere volken een stuk meer wisten dan wij de dag van vandaag kunnen verklaren.

Ik denk om die redenen dat 2012 zeker verandering mee zal brengen. Maar tot die tijd word het afwachten


Oeps wat is dat nou >?
(bericht gewijzigd op 6-11-2008 14:18:44)
Op 06-11-2008 14:14:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: "In 2012 zullen alle systemen (politiek, economisch, etc) instorten."

Zeer realistisch senario, kijk maar daar de wereldwijde economische shit enzo en koppel daar de theorie van McKenna aanvast en je kunt invullen hoe het zich zal manifisteren.
Fysiek zal er weinig tot niks veranderen denk ik.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 22-11-2008 20:58:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno:
Chris de Boden:

"In 2012 zullen alle systemen (politiek, economisch, etc) instorten."

Zeer realistisch senario, kijk maar daar de wereldwijde economische shit enzo en koppel daar de theorie van McKenna aanvast en je kunt invullen hoe het zich zal manifisteren.
Fysiek zal er weinig tot niks veranderen denk ik.


Er is weinig tot niets, dat niet fysiek veranderd, dus ook in 2012 zullen er fysieke veranderingen plaatsvinden.
Van welk formaat die veranderingen zijn, dat is aan 2012
Uno Solo
Op 25-11-2008 0:56:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: het volgende gaat er gebeuren in 2012:

de olympische spelen;
de nieuwe presidentsverkiezingen;
floriade met toepassing van Cradle-to-Cradle;
Volgens Ericsson lopen we over vier jaar rond met mobiele telefoons met beeldschermen met 1024 x 768 resolutie en 20 megapixel camera

verder wordt nog verwacht:
Tot 2012 zal de SaaS-omzet ruimschoots verdubbelen tot 14,8 miljard dollar;
Naar verwachting dalen de brandstofprijzen tot 2012, met eerst nog
een piek in 2009. Hierdoor versnelt de groei van het autoverkeer
de komende vijf jaar ten opzichte van de afgelopen vijf jaar.

wat je wel niet allemaal vind als je op google 2012 intikt
Op 25-11-2008 13:32:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: nog een theorie gevonden :

Nibiru (planet x), deze planeet komt in 2012 langs de aarde.Zogezegd het heeft een zeer lange baan rond onze zon. dus in 2012 is deze cyclus rond en begint de Maya kalender weer bij 0.

Deze planeet is ongeveer 2 keer zo groot als de aarde.
Wat dit voor invloed heeft op ons is niet bekend. Maar doordat Nibiru ook een aantrekkingskracht heeft (zwaartekracht) kan het voor de aarde wel invloed hebben. Zoals veel aardbevingen, Supervulkaan gelegen bij yellowstone park. Zelf een poolverschuiving.

Er is op de Site van NASA nog niets bekend over Nibiru. Er zijn wel een tal van site's waar uitleg word gegeven over planeet X.

de baan om de zon van Nibiru:


Niburu tezien naast de zon:


de plaatjes komen van:
http://www.detailshere.com/niburu.htm
Op 25-11-2008 13:53:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: De planeet Niburu met een dergelijke baan om de zon is natuurlijk een kosmologische onmogelijkheid. Met zo'n massa en zo'n grote baan zou deze planeet al heel lang geleden uit ons zonnestelsel ontsnapt zijn.

Maar dat wisten jullie vast al...
I might just be saying that to get you mad...
Op 25-11-2008 15:32:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Clavius:

De planeet Niburu met een dergelijke baan om de zon is natuurlijk een kosmologische onmogelijkheid. Met zo'n massa en zo'n grote baan zou deze planeet al heel lang geleden uit ons zonnestelsel ontsnapt zijn.

Maar dat wisten jullie vast al...

Natuurlijk
United as one. Divided by zero.
Op 25-11-2008 15:39:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
3.14po:

Clavius:

De planeet Niburu met een dergelijke baan om de zon is natuurlijk een kosmologische onmogelijkheid. Met zo'n massa en zo'n grote baan zou deze planeet al heel lang geleden uit ons zonnestelsel ontsnapt zijn.
Maar dat wisten jullie vast al...

Natuurlijk

sarcastisch bedoelt??

ik wist dat iig niet en een heleboel andere ook niet want anders werd dat niet meer geloofd
maar jupiter is tog ook meer dan 2x groter dan de aarde?

op de 1e afbeelding die ik gepost hebt ziet het er meer uit als een ster

(bericht gewijzigd op 25-11-2008 16:12:53)
Op 25-11-2008 16:11:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: Als je een beetje onderzoek had gedaan naar "planeet x" had je het wel geweten. Er is genoeg info te vinden op i-net die vertellen waarom het onmogelijk is.

Waarom jupiter wel in zijn baan blijft? jupiter blijft in een ronde baan (ik weet niet hoe het echt heet) om de zon. Hij heeft een vaste baan, vaste snelheid en blijft ongeveer op de zelfde afstand van de zon staan.

De baan van niburu gaat verder dan de invloed van onze zon. op het moment dat niburu geen invloed meer heeft van de zon, zal deze gewoon rechtdoor gaan en dan nooit meer terug keren.
Op 26-11-2008 0:59:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
BTtje:

3.14po:

Clavius:

De planeet Niburu met een dergelijke baan om de zon is natuurlijk een kosmologische onmogelijkheid. Met zo'n massa en zo'n grote baan zou deze planeet al heel lang geleden uit ons zonnestelsel ontsnapt zijn.
Maar dat wisten jullie vast al...

Natuurlijk

sarcastisch bedoelt??

Nee, niet sarcastisch bedoeld.
United as one. Divided by zero.
Op 26-11-2008 13:41:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Uno:

Chris de Boden:

"In 2012 zullen alle systemen (politiek, economisch, etc) instorten."

Zeer realistisch senario, kijk maar daar de wereldwijde economische shit enzo en koppel daar de theorie van McKenna aanvast en je kunt invullen hoe het zich zal manifisteren.
Fysiek zal er weinig tot niks veranderen denk ik.


Er is weinig tot niets, dat niet fysiek veranderd, dus ook in 2012 zullen er fysieke veranderingen plaatsvinden.
Van welk formaat die veranderingen zijn, dat is aan 2012


Ik blijf liever met beide benen op de grond en denk meer realistisch.

Zo kan het ook aflopen:
Ik denk dat de mens er gewoon zelf een potje van maakt en zo de ondergang zelf in werking zet, de wereld gaat failliet, daaruit ontstaat chaos, paniek, vervolgens hoog opgelopen conflicten en daaruit de 3e wereldoorlog. Wat rest zijn een handje vol overlevenden die kansloos op een zo goed als onbewoonbare planeet over blijven om uit te sterven.
De aarde weer rust en heeft nu de tijd om zichzelf te herstellen en zo onderdak uiteindelijk te bieden voor plant en dier.
Dieren evolueren en zo ontstaat er opnieuw intelligent en uiteindelijk hogere intelligentere levensvormen, miscchien dit keer wel met verstand.

Tot die tijd:
Elders in het multiversum zal er wel weer een andere planeet zijn waar hopelijk wel hogere intelligente levensvormen op leven.

ik zeg niet dat dit staat te gebeuren eind 2012, naar mijn gevoel zullen we er denk ik in eerste instantie gewoon niks van merken.

(bericht gewijzigd op 27-11-2008 2:04:33)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 27-11-2008 1:57:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
3.14po:

BTtje:

3.14po:

Clavius:

Maar dat wisten jullie vast al...

Natuurlijk

sarcastisch bedoelt??

Nee, niet sarcastisch bedoeld.

okee, zo kwam het bij mij over
Op 27-11-2008 9:34:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
BTtje:

3.14po:

BTtje:

3.14po:

Clavius:

Maar dat wisten jullie vast al...

Natuurlijk

sarcastisch bedoelt??

Nee, niet sarcastisch bedoeld.

okee, zo kwam het bij mij over


Niet sarcastisch?

Beetje cynisch dan toch wel?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 27-11-2008 17:58:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
MeOfCourse:

Het zou fijn zijn als die "De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 1)" "De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 2)" "De Mayakalenders en hun relatie met het magische jaar 2012 (Deel 3)" links zouden werken... XD... Weet iemand een alternatieve link??

http://www.grenswetenschap.nl/2012/onbegrensd.asp?id=25
United as one. Divided by zero.
Op 04-02-2009 16:16:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Vijfde "Maya-codex" ontdekt???

"IHC anthropologist Dr. Joshua H. Corrigan, PhD, reports on his team's remarkable discovery of a 5th Mayan Codex."

http://tinyurl.com/6mjajv
(Overigens meldt Eén Vandaag zojuist dat het Noordpool-ijs in 2012 verdwenen is. Wat zal er dan gebeuren met de Golfstroom?
Bovendien ontdooit de permafrost binnenkort met alle gevolgen van dien; in één klap dubbel zoveel CO2 en Methaan in de atmosfeer.........)

(bericht gewijzigd op 4-2-2009 18:40:47)
God... Dat ben je zelluf!
Op 04-02-2009 18:20:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Cultuurmeneer:

Vijfde "Maya-codex" ontdekt???

"IHC anthropologist Dr. Joshua H. Corrigan, PhD, reports on his team's remarkable discovery of a 5th Mayan Codex."

http://tinyurl.com/6mjajv
(Overigens meldt Eén Vandaag zojuist dat het Noordpool-ijs in 2012 verdwenen is. Wat zal er dan gebeuren met de Golfstroom?
Bovendien ontdooit de permafrost binnenkort met alle gevolgen van dien; in één klap dubbel zoveel CO2 en Methaan in de atmosfeer.........)


Das een progpaganda-site van Sony voor die aankomende 2012-film van Ronald Emmerich: http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2504
United as one. Divided by zero.
Op 18-02-2009 0:09:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
artikel:

Vanuit de Christelijke leer komt ons huidige beeld van een lineair tijdsverloop. Van Alfa tot Omega in één rechte lijn. Volgens oude overleveringen is deze visie niet correct.


beetje jammer, de christerlijke leer zegt toch iets anders:

15 Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het weggedrevene.
prediker 3

(bericht gewijzigd op 23-6-2009 9:59:00)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 23-06-2009 9:58:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: verlichting
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 15-09-2010 18:09:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
CCRider:

verlichting

Da's mooi. Maar wel heel eenzaam.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 16-09-2010 2:04:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Nog 826 dagen ........
Op 16-09-2010 17:51:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hubble: Leuk artikel !

Maar...

Tijd is een aards begrip... Hoe kunnen we dan berekeningen gaan maken over het universum "buiten" ons 'tijds begrip / besef'?

Dit gaat niet op toch ? Net zoals de wetten van de natuurkrachten, zal ook de tijd ergens anders in het universum gewoon 'anders' zijn...

Of zie ik de boel "te" helder in ?
De 'mannelijke' versie van Hubble
Op 16-09-2010 18:35:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden