De berekeningen wezen ondubbelzinnig op een op handen zijnde cataclysme. In al hun wijsheid zonden ze in allerijl schepen uit naar alle uithoeken van de wereld. De opdracht aan de opvarenden was duidelijk; 'zoek een nieuw land en zet voort wat wij begonnen zijn'. En terwijl het thuisland voorgoed ten onder was gegaan werd door de overlevenden nieuw land gevonden. Ze noemden het land Ath-Ka-Ptah (wat zoveel betekent als 'Tweede hart van God') als verwijzing naar hun oorspronkelijke thuisland het 'Oudste hart van God' (Aha-Men-Ptah). Later zouden de Grieken over dat land spreken als 'Ae-Guy-Ptos'. Tegenwoordig noemen wij dat land Egypte.


(Het sterrenbeeld Leeuw, de zon en het leven. Oud Egyptische  afbeelding die zegt dat na de aardkanteling de zon aan de andere horizon opkwam.)

Net als zoveel andere zeer oude culturen hielden ook de oude Egyptenaren de hemelse bewegingen goed in de gaten en met een reden. De oude Egyptenaren hadden in hun lange historie al twee maal de zon buiten haar gebruikelijke pad zien opkomen en al twee maal aan de andere kant. Het was onder anderen de Griekse geschiedschrijver Herodotus die omstreeks 500 v. Chr. deze wetenswaardigheden optekende uit de monden van de Egyptische priesters.
 
Verhalen van landen die aan een cataclysme ten onder waren gegaan en waarvan de overlevenden nieuw land wisten te bereiken zijn legio in de historie. Kijk bijvoorbeeld naar de Guanchen, de oorspronkelijke blonde bewoners van de Canarische eilanden. Zij vertellen hetzelfde verhaal over hoe hun voorvaderen gevlucht waren voor de grote ramp. (U kunt de achtergronden hier op deze site nog eens nalezen.)
 
Ook de oude volkeren uit Zuid-Amerika verhalen over herhaaldelijke cataclysmen en opkomsten en ondergangen van culturen. Vanuit de Inca-cultuur (Quechua) verdeelt men die perioden in 'zonnen', en hun verhaal ziet er zo uit:
 
De 1ste “zon” van de 'Goden', Wiracochas genaamd.
De 2de  “zon” wordt gekenmerkt door een bevolking van reuzen.
De 3de  “zon” is een periode van primitieve en onbeschaafde mensen.
De 4de  “zon” is het tijdperk van de semi-verlichte “helden-koningen”.
De 5de  “zon” een tijd waar de mensen koning zijn en waarvan de Inca uit Cusco beweren af te stammen.


(Gouden Crespi-plaat uit het Zuid-Amerikaanse Equador. Oorsprong onbekend. Alhoewel wat denkt u?)
 
Bestudering van de hemel.
 
Vooralsnog heeft de huidige wetenschap het erg moeilijk met de vraag waarom zeer oude culturen zo geobsedeerd waren met de astronomie en astrologie. Hele verhandelingen zijn geschreven die duidelijk moeten maken dat het om zoiets vaags als de worsteling van de mens met het goddelijke zou gaan. Schrijvers gaan daarbij compleet voorbij aan de verhalen en aanwijzingen die de ouden zelf voor ons hebben achtergelaten. De reden waarom de wetenschap het met de meest voor de hand liggende verklaring zo moeilijk heeft is omdat het niet in onze Christelijk traditie past. Het beeld dat de mens in ruwweg 14.000 jaar van berenvel tot Armani-pak is gegaan moet in stand worden gehouden.   

Mensen zoals Velikovsky die in de jaren '50 van de vorige eeuw al wezen op het feit dat de vele ouden mythen gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen werden en worden nog steeds weggehoond. Vreemd als je bedenkt dat er meer en meer bewijzen worden gevonden die zijn visie onderstrepen (zie bijvoorbeeld hier).

In de grenswetenschappelijke visie was het voor de oude culturen van levensbelang om de hemelse bewegingen goed in de gaten te houden. Zij meenden een verband te zien tussen het cyclische verloop van de sterren en aardse gebeurtenissen: voor de Egyptenaren reden genoeg om er diepgaande studies naar te doen. Tegenwoordig spreken we enerzijds over astronomie, die de loop der hemellichamen in kaart brengt, en astrologie, de kunst om iets te voorspellen op basis van die hemellichamen. Deze twee takken van sport zijn onverzoenlijk naar elkaar toe.

Egyptenaren kenden die tweedeling niet en spraken over 'heilige wiskundige combinaties'. Ze gebruikten de kosmos als klok om hun plaats in tijd en ruimte te bepalen en om allerlei soorten voorspellingen te kunnen doen. Het hele idee van de twaalf sterrenbeelden en de verschuivingen door de 'huizen' komt rechtstreeks van de oude Egyptenaren. Afbeeldingen in de tempel van Dendera zijn daarvan het tastbare bewijs.
 
Tegenwoordig zijn astrologie en de bijbehorende horoscopen een geliefd mikpunt van sceptici, en als we de oude Egyptenaren mogen geloven is dat terecht! Het gaat te ver om dat even in dit blogje uit te leggen maar voor de geïnteresseerden; lees het boek van Albert Slosman er maar eens op na (zie onder).
 
Kosmos als klok
 
Als de oude Egyptenaren en hun cultuur nog zouden leven dan waren ze nu koortsachtig bezig met het bouwen en uitzenden van schepen. Op basis van de 'heilige wiskundige combinaties' is er weer een cataclysme op handen. Deze ramp kan men verwachten omstreeks het jaar 2016. En daarmee zijn de oude Egyptenaren in goed gezelschap met andere cataclysme rekenaars zoals de Maya's (2012), Sir Isaac Newton (2013), de jongens achter de 'Novelty theorie' (2012) en bijbelvorsers zoals Mark Biltz (2015).


(Novelty theorie, timewave 0. Tijd houdt op te bestaan.)
 
De kosmische wekker lijkt gezet en binnen enkele jaren zullen we volgens de oude Egyptenaren weer ruw gewekt worden. Langslapers komen dan van pas en alleen de vroege vogels hebben een kans om aan een nieuwe dag te beginnen. Zin of onzin? Wacht rustig af, de klok tikt door en u en ik zullen het vanzelf meemaken. 
 
Astrologie van het oude Egypte.
Albert Slosman
ISBN 90 6271 734 9
C.: Mooie blog! Heel interessant.

Tja, weer rond het jaar 2012 he? Je zou er bijna niet meer omheen kunnen.
Op 26-09-2008 0:26:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gayatri: Mooie, heldere blog.
Prachtig die gouden Crespi-plaat. De twee katten stellen het vrouwelijke en de Pleiaden voor. Pleiaden leiden de mensheid tijdens het Licht, d.w.z. tijdens een hoog bewustzijn. Dan begint pas het Ware Leven, gesymboliseerd door de levensboom aan weerskanten van de katten. De katten zijn hoger gesitueerd dan de fictieve Koningskamer, die Osiris voorstelt, verwijzend naar Sirius als Wachter. Sirius leidt de mensheid in Kali Yuga ofwel het Duistere Tijdperk. Het Siriusbewustzijn wordt wel de 9 Heren van de Nacht genoemd, ook wel de 9 Heren van de Tijd. Maar we gaan naar het tijdloze, naar Zero time. Time en mind hangen samen. Ons bewustzijn wordt verhoogd doordat we in staat zullen zijn onze mind uit te schakelen. Met dit hogere bewustzijn (na een Pole-shift, want anders kunnen de Pleiaden ons niet leiden) begint het Watermantijdperk, met ongekende kosmische reizen.
Boven de Piramide het ALziend Oog van het ALbewustzijn. De slanger ernaast geven het golfkarakter van dat niveau weer, geluidstrillingen, gulden snede, hoger nog dan het licht. Geluid en Licht liggen aan de basis van de schepping......
De drie bolletjes onder de slang stellen de drie schijnwerelden van manifestatie voor: de stoffelijke, psychische (droom) en mentale werelden - allemaal verbeelidng.
Op een totaal andere manier laat deze Crespi-plaat hetzelfde zien als de Dieren die onlangs bij en onder de sfinx zijn gevonden: de Haan (de Zon/ het Oog), de Sfinx (de Kat, pleiaden), de Hond (Hondster Sirius) en de Ezel (Seth, laag psychisch)
Al moeten we even door een dip heen, we gaan een schitterende tijd tegemoet, waarin niet alleen de aarde maar de gehele kosmos ons leefgebied zal zijn.
Op 26-09-2008 0:59:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aya:
C.:

Mooie blog! Heel interessant.

Tja, weer rond het jaar 2012 he? Je zou er bijna niet meer omheen kunnen.

Ja zeker interessant! De mythes, de astronomie, de astrologie en legendes hebben veel en duidelijke overeenkomsten! Komt dit omdat ze op waarheid berusten of omdat ze uit een eenzelfde bron voortkomen?

Of omdat de cirkel gang van het leven, de natuur en de omloop van de planeten aan elkaar gelijk zijn. Iedereen voelt en ziet die conjunctuur golf, zoveel variabelen maar de grove lijn is helder. De vraag is of de spelling van het lot exact te vangen is in een datum? Volgens mij is nog geen een voorspelling ooit uitgekomen op de voorspelde datum?
Op 26-09-2008 1:03:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aya:
Gayatri:

Mooie, heldere blog.
Prachtig die gouden Crespi-plaat. De twee katten stellen het vrouwelijke en de Pleiaden voor.........

Ja zeker bijzonder die plaat! En grappig om te zien dat er duidelijk een egyptische piramide is afgebeeld met alziend oog op een van oorsprong zuid-Amerikaanse afbeelding.
(bericht gewijzigd op 26-9-2008 1:13:04)
Op 26-09-2008 1:11:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Wow Gayatri! Bijzonder mooi toegelicht!
Wat denk jij over symbolen en de betekenis ervan, toegepast in het dagelijks leven?

Ik bedoel: ervan uitgaande dat alles op elkaar is afgestemd en wij mensen met een doel, op een bepaalde dag/jaar/tijdstip in een bepaalde omgeving etc. zijn geboren, opgegroeid en leven etc. Soms vraag ik me weleens af: geboren als 7e kind op een vrijdag de 13e, als zonneteken Leeuw (vuurteken) met ascendant Leeuw en volgens de Chinese astrologie een Slang, volgens de numerologie meestergetal 33. Alles is zo dubbel sterk aanwezig en zo gemixt in mijn leven. Is alles nou gewoon toeval en wil ik het alleen maar anders zien?
Op 26-09-2008 1:15:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
C.:

Wow Gayatri! Bijzonder mooi toegelicht!
Wat denk jij over symbolen en de betekenis ervan, toegepast in het dagelijks leven?

Ik bedoel: ervan uitgaande dat alles op elkaar is afgestemd en wij mensen met een doel, op een bepaalde dag/jaar/tijdstip in een bepaalde omgeving etc. zijn geboren, opgegroeid en leven etc. Soms vraag ik me weleens af: geboren als 7e kind op een vrijdag de 13e, als zonneteken Leeuw (vuurteken) met ascendant Leeuw en volgens de Chinese astrologie een Slang, volgens de numerologie meestergetal 33. Alles is zo dubbel sterk aanwezig en zo gemixt in mijn leven. Is alles nou gewoon toeval en wil ik het alleen maar anders zien?

Vragen over jezelf? Begin bij orde in je eigen privé leven.
Zie hoe dingen vanzelf op de juiste tijd op de juiste plek aanwezig zijn, zonder moeite. Willen en streven maken de weg bochtig en pijnlijk.
'Don't forget rule number 6'
Op 26-09-2008 7:18:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: @ Bert
Kijk bijvoorbeeld naar de Guanchen, de oorspronkelijke blonde bewoners van de Canarische eilanden. Zij vertellen hetzelfde verhaal over hoe hun voorvaderen gevlucht waren voor de grote ramp. (U kunt de achtergronden hier op deze site nog eens nalezen.)

Heb je hier nog meer over?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 26-09-2008 9:06:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Met dit hogere bewustzijn (na een Pole-shift, want anders kunnen de Pleiaden ons niet leiden)"

"Al moeten we even door een dip heen, we gaan een schitterende tijd tegemoet, waarin niet alleen de aarde maar de gehele kosmos ons leefgebied zal zijn."

Nou, dan komt het toch maar allemaal goed, gewoon allemaal ff op zwemles en dan zal het wel meevallen??;s

Zij zelf hebben het niet over een poolkanteling.
Misschien eduard "billy" meier eens ff bellen?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 26-09-2008 9:13:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Lanoe:

"Met dit hogere bewustzijn (na een Pole-shift, want anders kunnen de Pleiaden ons niet leiden)"

"Al moeten we even door een dip heen, we gaan een schitterende tijd tegemoet, waarin niet alleen de aarde maar de gehele kosmos ons leefgebied zal zijn."

Nou, dan komt het toch maar allemaal goed, gewoon allemaal ff op zwemles en dan zal het wel meevallen??;s

Zij zelf hebben het niet over een poolkanteling.
Misschien eduard "billy" meier eens ff bellen?

Carpe diem homo universalis

Hoezo zwemles? er zit nog genoeg gas in de bodem on NL voorlopig drijven te houden;-)
'Don't forget rule number 6'
Op 26-09-2008 9:41:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Gerard:

Zie hoe dingen vanzelf op de juiste tijd op de juiste plek aanwezig zijn, zonder moeite. Willen en streven maken de weg bochtig en pijnlijk.


Het ging me meer om de symboliek van getallen, bepaalde tekens etc. Maar je hebt zondermeer gelijk.
(bericht gewijzigd op 26-9-2008 11:33:40)
Op 26-09-2008 11:31:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw: Gerard zegt:
Begin bij orde in je eigen privé leven.
Zie hoe dingen vanzelf op de juiste tijd op de juiste plek aanwezig zijn, zonder moeite. Willen en streven maken de weg bochtig en pijnlijk.
..........en zo is het precies!!
Ik wil dmv meditatie meer te weten komen; ik ga er van uit dat ik (jij, wij) hier niet voor niets mee bezig zijn.
Ik geloof dan ook dat er 'taken' zijn weggelegd voor diegenen die ze willen zien. En dat we op een of andere manier andere mensen kunnen 'helpen' ten tijde van 2012.
Zijn er meer mensen die dit zo voelen???????


(bericht gewijzigd op 26-9-2008 12:04:01)
Op 26-09-2008 0:02:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Berbervrouw:

Ik wil dmv meditatie meer te weten komen; ik ga er van uit dat ik (jij, wij) hier niet voor niets mee bezig zijn.
Ik geloof dan ook dat er 'taken' zijn weggelegd voor diegenen die ze willen zien. En dat we op een of andere manier andere mensen kunnen 'helpen' ten tijde van 2012.
Zijn er meer mensen die dit zo voelen???????


Ik denk dat iedereen een taak in het geheel heeft, maar lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Doordat de wereld nu al lichtelijk op zijn kop is komen te staan, zullen mensen wel geconfronteerd worden met veranderingen en uitdagingen, waar ze misschien niet zo blij mee zijn. Anderen, die al veel veranderingen en uitdagingen onder ogen hebben gezien, kunnen wellicht anderen hiermee helpen. Mits ze willen helpen en hun eigen sores hebben begrepen en verwerkt.
Op 26-09-2008 0:25:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Berbervrouw:

Gerard zegt:
Begin bij orde in je eigen privé leven.
Zie hoe dingen vanzelf op de juiste tijd op de juiste plek aanwezig zijn, zonder moeite. Willen en streven maken de weg bochtig en pijnlijk.
..........en zo is het precies!!
Ik wil dmv meditatie meer te weten komen; ik ga er van uit dat ik (jij, wij) hier niet voor niets mee bezig zijn.
Ik geloof dan ook dat er 'taken' zijn weggelegd voor diegenen die ze willen zien. En dat we op een of andere manier andere mensen kunnen 'helpen' ten tijde van 2012.
Zijn er meer mensen die dit zo voelen???????

Ik wil....
Ik bestaat uit de volledige verzameling van het verleden dat zich heeft opgeslagen in het brein. Dit ik is het filter dat de werkelijkheid vervormt, waardoor waarnemen je persoonlijke waarneming wordt.
Waarnemen is onpersoonlijk, los van het verleden, los van tijd.
Meditatie kan heel goed dat zijn wat je nu aan het doen bent.
In wezen is niets los van elkaar, omdat het continue uit dezelfde bron herschapen wordt. Schepping is in deze zin geen begin maar een voortdurend nu.
Alles wat gebeurt is onvermijdelijk. De werkelijkheid is als een niet te overzien groot schilderij waar we ons langs bewegen. we zien slechts een stukje en het langs-bewegen noemen we tijd.
Wat we kunnen "doen" is liefde voelen voor elkaar.
(bericht gewijzigd op 27-9-2008 8:31:36)
'Don't forget rule number 6'
Op 26-09-2008 0:43:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw: Ik vraag me af of we, behoudens een bepaalde levenshouding en omgang met elkaar, ook niet een aantal practische zaken moeten (gaan) beheersen.
In onze wereld zijn er maar weinig mensen die echt van / in het wild kunnen overleven denk ik. Ik schrijf bewust niet 'natuur' want dat zal er niet meer zijn op de manier zoals we dat nu kennen.
Even uitgaande van aardbevingen en zondvloeden en rampen van dat soort ... ALS je al een boot hebt (die niet vergaat) of heel goed kunt zwemmen etc. etc. dan kun je nooit meer even naar de C1000 voor een pot pindakaas.
Zijn daar ook mensen mee bezig?
Op 26-09-2008 0:51:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw: [/quote]
Alles wat gebeurt is onvermijdelijk. De werkelijkheid is als een niet te overzien groot schilderij waar we ons langs bewegen. we zien slechts een stukje en het langs-bewegen noemen we tijd.
Wat we kunne "doen" is liefde voelen voor elkaar.
[/quote]

OK, dat volg ik.
Je kan passief of actief deelnemen, beide zelfs zonder dat je 'tegen de stroom in hoeft te zwemmen' vind ik. Liefde voelen is essentieel en van huis uit in de kiem aanwezig - bij iedereen. Maar zo ook is levensbehoud, overlevingsdrang, behoud van de soort.
Dat kan toch samengaan, Gerard?
Op 26-09-2008 13:00:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
randell:
Berbervrouw:

Ik wil dmv meditatie meer te weten komen; ik ga er van uit dat ik (jij, wij) hier niet voor niets mee bezig zijn.
Ik geloof dan ook dat er 'taken' zijn weggelegd voor diegenen die ze willen zien. En dat we op een of andere manier andere mensen kunnen 'helpen' ten tijde van 2012.
Zijn er meer mensen die dit zo voelen???????


Vanuit het trancendente bestaansniveau wordt de mensheid aangemoedigd en zelfs op prakties gebied geholpen in deze "geboortetijd". Bepaalde meditaties of visualisaties in groepsverband zijn van wezenlijk belang.

Op 26-09-2008 13:41:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
C.:

Berbervrouw:

Ik wil dmv meditatie meer te weten komen; ik ga er van uit dat ik (jij, wij) hier niet voor niets mee bezig zijn.
Ik geloof dan ook dat er 'taken' zijn weggelegd voor diegenen die ze willen zien. En dat we op een of andere manier andere mensen kunnen 'helpen' ten tijde van 2012.
Zijn er meer mensen die dit zo voelen???????


Ik denk dat iedereen een taak in het geheel heeft, maar lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Doordat de wereld nu al lichtelijk op zijn kop is komen te staan, zullen mensen wel geconfronteerd worden met veranderingen en uitdagingen, waar ze misschien niet zo blij mee zijn. Anderen, die al veel veranderingen en uitdagingen onder ogen hebben gezien, kunnen wellicht anderen hiermee helpen. Mits ze willen helpen en hun eigen sores hebben begrepen en verwerkt.


Een taak?!?!
Ja, verdorie, dat zeiden ze niet toen ik hierheen ging, ik had alleen gehoord van die coffeeshops hier;P
Waar kan ik vrij vragen?

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 26-09-2008 13:53:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Lanoe:

Een taak?!?!
Ja, verdorie, dat zeiden ze niet toen ik hierheen ging, ik had alleen gehoord van die coffeeshops hier;P
Waar kan ik vrij vragen?

Carpe diem homo universalis


Misschien ligt jouw taak wel in de coffeshop...
Anyway, het beste wat we als mens kunnen doen is vooral genieten, dankbaar zijn, veeeeel Liefde voelen en geven (en ontvangen, als het meezit) in alle tijden.
Op 26-09-2008 15:58:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw: Taak is inderdaad een zwaar woord. Misschien is 'missie' beter.
Ik weet het ook niet, ik weet alleen dat ik het gevoel heb (wat 'ik' ook is) dat het erg belangrijk is. Heel erg belangrijk en ik bedoel het serieus.
Hoe ging men met die wetenschap ten tijde van de vorige omwentelingen om (behoudens het 'uitsturen' van groepjes mensen zodat zij zich mogelijk elders konden vestigen), is daar meer over bekend?
(bericht gewijzigd op 26-9-2008 17:33:03)
Op 26-09-2008 17:32:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Berbervrouw:


Alles wat gebeurt is onvermijdelijk. De werkelijkheid is als een niet te overzien groot schilderij waar we ons langs bewegen. we zien slechts een stukje en het langs-bewegen noemen we tijd.
Wat we kunne "doen" is liefde voelen voor elkaar.
[/quote]

OK, dat volg ik.
Je kan passief of actief deelnemen, beide zelfs zonder dat je 'tegen de stroom in hoeft te zwemmen' vind ik. Liefde voelen is essentieel en van huis uit in de kiem aanwezig - bij iedereen. Maar zo ook is levensbehoud, overlevingsdrang, behoud van de soort.
Dat kan toch samengaan, Gerard?

[/quote]

Als ik zie hoe het er op de wereld aan toe gaat met levensbehoud en overlevingsdrang lijkt dit niet te leiden tot behoud van de soort. Natuurlijk, deze zaken zijn in alle levende wezens aanwezig, maar de mens legt de prioriteit toch blijkbaar ergens anders. Dieren en planten hebben geen bedachte prioriteit en behouden daardoor hun soort, voor zover dat mogelijk is.
Beging geen tegenbeweging, voor je het weet krijgt het ideaal vormen van een religie. Zo is dat altijd gegaan, zo zal het blijven gaan omdat het denken zo werkt.
'Don't forget rule number 6'
Op 27-09-2008 8:45:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Gerard:

(...)
Beging geen tegenbeweging, voor je het weet krijgt het ideaal vormen van een religie. Zo is dat altijd gegaan, zo zal het blijven gaan omdat het denken zo werkt.

Catch22...
Damned if you do - damned if you don't.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 27-09-2008 23:18:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw: Dus maken we er straks maar het beste van en doen we verder nu niets collectiefs?
Waarom willen 'we' hierover dan meer weten en praten we erover?

Ik heb er niet over gedacht om iets van een 'tegenbeweging' te beginnen, maar het doet me wel goed dat ik onder andere hier, zie dat er meer mensen mee bezig zijn.
Op 28-09-2008 16:53:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Berbervrouw:

Dus maken we er straks maar het beste van en doen we verder nu niets collectiefs?
Waarom willen 'we' hierover dan meer weten en praten we erover?

Ik heb er niet over gedacht om iets van een 'tegenbeweging' te beginnen, maar het doet me wel goed dat ik onder andere hier, zie dat er meer mensen mee bezig zijn.

Het veronderstelt allemaal ikken. Dat is de illusie van onze cultuur, de manier waarop je interpreteert. Wat je ziet is derhalve interpretatie en geen werkelijkheid, werkelijkheid is niet in het domein van het denken, maar is NU. See it.
(bericht gewijzigd op 29-9-2008 11:44:52)
'Don't forget rule number 6'
Op 29-09-2008 9:44:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw: sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?
(bericht gewijzigd op 29-9-2008 14:30:48)
Op 29-09-2008 14:16:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Berbervrouw:

sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?

Verwarring gaat vooraf aan een nieuw inzicht. Omarm het!
'Don't forget rule number 6'
Op 01-10-2008 2:57:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Gerard:

Berbervrouw:

sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?

Verwarring gaat vooraf aan een nieuw inzicht. Omarm het!

Daarbij: nix extra bocht, onze uiltuur is allemaal extra bocht, inclusief allerlei new-age, religie, politiek, alles wat ons afleidt van het nu.
'Don't forget rule number 6'
Op 08-10-2008 7:38:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw:
Gerard:

Gerard:

Berbervrouw:

sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?

Verwarring gaat vooraf aan een nieuw inzicht. Omarm het!

Daarbij: nix extra bocht, onze uiltuur is allemaal extra bocht, inclusief allerlei new-age, religie, politiek, alles wat ons afleidt van het nu.


Osho in een note(n?)dop; hij zegt dit ook.
Hoe ben jij tot deze inzichten gekomen?

Op 08-10-2008 13:26:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Berbervrouw:

Gerard:

Gerard:

Berbervrouw:

sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?

Verwarring gaat vooraf aan een nieuw inzicht. Omarm het!

Daarbij: nix extra bocht, onze uiltuur is allemaal extra bocht, inclusief allerlei new-age, religie, politiek, alles wat ons afleidt van het nu.


Osho in een note(n?)dop; hij zegt dit ook.
Hoe ben jij tot deze inzichten gekomen?

Alexander Smit, Krishnamurti, Osho....en vele anderen, allemaal wijzend in dezelfde richting van de weg die er niet is: vrijheid is een land zonder paden.
Boeken: de dansende Woe-Li-meesters en dergelijke ook leuk om te lezen is:
http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf
En adem weer rustig uit;-)
ook wel aardig:
http://www.inzicht-nu.nl/
Hier kan je ook aanmelden voor inspiratiemail.

'Don't forget rule number 6'
Op 08-10-2008 14:14:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Berbervrouw:
Gerard:

Berbervrouw:

Gerard:

Gerard:

Berbervrouw:

sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?

Verwarring gaat vooraf aan een nieuw inzicht. Omarm het!

Daarbij: nix extra bocht, onze uiltuur is allemaal extra bocht, inclusief allerlei new-age, religie, politiek, alles wat ons afleidt van het nu.


Osho in een note(n?)dop; hij zegt dit ook.
Hoe ben jij tot deze inzichten gekomen?

Alexander Smit, Krishnamurti, Osho....en vele anderen, allemaal wijzend in dezelfde richting van de weg die er niet is: vrijheid is een land zonder paden.
Boeken: de dansende Woe-Li-meesters en dergelijke ook leuk om te lezen is:
http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf
En adem weer rustig uit;-)
ook wel aardig:
http://www.inzicht-nu.nl/
Hier kan je ook aanmelden voor inspiratiemail.


Het boek is besteld, de pdf-file wordt gelezen en de inspiratiemail kan gestuurd worden. Het is allemaal zeer interessant en ook zeer welkom. Op naar inzicht!!

Dank voor de wegwijzers, ik stuur je gaande de weg wel een kaartje.
Op 08-10-2008 15:08:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Berbervrouw:

Gerard:

Berbervrouw:

Gerard:

Gerard:

Berbervrouw:

sjee...ik pieker me suf en lees je reacties tientallen keren.

Ik heb het gevoel dat ik verder en verder afdrijf van wat je bedoelt terwijl ik ook nog eens ontdek dat ik blijkbaar ook al geen zin meer kan maken/typen zonder het woordje 'ik'.

Ik snap het niet en ik see het niet en ik wil het graag zien en ik wil het graag snappen.

En inderdaad is dat pijnlijk. Maar een extra bocht kan geen kwaad - als het uitzicht mooi is :-))

Wat nu?

Verwarring gaat vooraf aan een nieuw inzicht. Omarm het!

Daarbij: nix extra bocht, onze uiltuur is allemaal extra bocht, inclusief allerlei new-age, religie, politiek, alles wat ons afleidt van het nu.


Osho in een note(n?)dop; hij zegt dit ook.
Hoe ben jij tot deze inzichten gekomen?

Alexander Smit, Krishnamurti, Osho....en vele anderen, allemaal wijzend in dezelfde richting van de weg die er niet is: vrijheid is een land zonder paden.
Boeken: de dansende Woe-Li-meesters en dergelijke ook leuk om te lezen is:
http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf
En adem weer rustig uit;-)
ook wel aardig:
http://www.inzicht-nu.nl/
Hier kan je ook aanmelden voor inspiratiemail.


Het boek is besteld, de pdf-file wordt gelezen en de inspiratiemail kan gestuurd worden. Het is allemaal zeer interessant en ook zeer welkom. Op naar inzicht!!

Dank voor de wegwijzers, ik stuur je gaande de weg wel een kaartje.

Geen haast hoor, als je haast hebt ben je misschien wel bang....
Leef, voel alles wat je doet, weer hier en nu.
'Don't forget rule number 6'
Op 08-10-2008 18:08:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden