De gerelicapte mens roert zich. Terwijl de media zich onlangs druk maakten om Sjeik Muhammad Munajid (die zelfs cartoonmuizen haram vindt of aandacht schonk aan een enquête onder moslims die vinden dat ook niet-gerelicapten tijdens de ramadan het zonder eten en drinken moeten stellen) vergaten ze naar de 'andere kant' te kijken. De media zijn kennelijk zo islamofoob geworden dat ze de strapatzen uit gristelijke hoek niet meer kunnen of willen zien. En dat terwijl religie meer kapot maakt dan je lief is.

Sarah Palin is de running mate van republikein McCain in de race om het Witte Huis. Maar Sarah Palin is meer dan alleen maar een goed gebekte dame met pit. Ze is gerelicapt tot op het bot. Hieronder ziet u een videoverslag waarin ze de oorlog in Irak als wil van god bestempelt, en waarin ze de aanleg van een pijpleiding door Alaska als de wil van god bestempelt. En waarin ze... ach laten we bidden dat dit soort gerelicapten nooit aan het roer van iets groters dan een trekschuit komen te staan.

Aan de andere kant staat de democraat Obama. Hoewel hij niet zoals Palin de wil van god meent te kennen heeft ook hij in plaats van de gebruikelijke plaat een bijbel voor zijn kop. Natuurlijk moet je in een land als Amerika wel met de kerk dwepen als je iets wil bereiken in de publieke sector. Domweg omdat heel erg veel Amerikanen met de bijbel naast en een shotgun onder het bed slapen. Het 'in god we trust' is niet voor niets het nationale Amerikaanse motto.

Sherman: What will you do to win the votes of the Americans who are atheists?
Bush: I guess I'm pretty weak in the atheist community. Faith in God is important to me.
Sherman: Surely you recognize the equal citizenship and patriotism of Americans who are atheists?
Bush: No, I don't know that atheists should be considered as citizens, nor should they be considered patriots. This is one nation under God.
Sherman (somewhat taken aback): Do you support as a sound constitutional principle the separation of state and church?
Bush: Yes, I support the separation of church and state. I'm just not very high on atheists.
George Bush in een interview met Robert Sherman, 1987.

In Nederland beginnen de gerelicapten zich ook steeds meer te roeren. Figuren als minister André Rouvoet van de Christen Unie hebben hun weg naar het Haagse pluche gevonden. Niet dat er onder het kiezersvolk opeens meer gereformeerden zijn gekomen, maar waarschijnlijk hoopte het electoraat zo een halt aan de vermeende islamisering toe te roepen. Samen met bijvoorbeeld het CDA zijn zij het bewijs dat in Nederland kerk en staat niet gescheiden zijn.

Er is in de westerse wereld zoiets als vrijheid van godsdienst en dat is prima, maar wat als de vrijheden van de één de vrijheden van een ander gaan beperken? Wat als de toekomst ons een gerelicapte, die de wil van god meent te kennen zoals Palin, achter de rode knop brengt? Wat als Rouvoet en consorten écht belangrijke posten gaat bekleden? Nu maant hij het volk, net als de pastoor dertig jaar geleden, nog vriendelijk om meer kindjes  te krijgen. Wat als hij wat meer armslag krijgt?

Mattheus 10 vers 34: ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard!’

Lucas 19 vers 27: ‘Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.’

Lucas 22 vers 36: ‘Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; En die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.’

Enkele uitspraken die Jezus gedaan zou hebben

We weten allemaal dat de natte droom van lieden zoals Balkenende en Rouvoet de terugkeer naar de verstikkende jaren '50 is. Doordeweeks werken, op zondag naar de kerk en een leven lang worstelen met je zondige gedachten. En natuurlijk al die arme zieltjes die het licht niet hebben gezien desnoods met geweld gods woord naar binnen lepelen. De wereld is in hoog tempo aan het geloven geslagen. Moslims en Christenen die beide geïrriteerd door de Joden het volk in een ijzeren greep willen krijgen. Met de teloorgang van falende ideologieën zoals het communisme of democratiën is er een gat ontstaan dat de gerelicapten maar al te graag willen vullen.

De gerelicapte mens staat de ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en het individu in het bijzonder in de weg. Tweeduizend jaar christendom heeft de wereld niet veel goeds gebracht. Eeuwen lang was het zelfs verboden verder te denken dan de bijbel dik was en hoeveel leed heeft de mensheid moeten ondergaan door de verwrongen visies van machthebbers die pretendeerden de wil van god te kennen? Machthebbers maken handig misbruik van het feit dat de mens een spiritueel wezen is. Ze hebben de individuele spiritualiteit omgebogen in collectieve dogma's met als enig doel geld en macht te verwerven.

"Ik begrijp niet hoe mensen die geen geloof hebben structuur hebben in hun leven"  en
"Er is iets aantrekkelijks aan de gedachte mensen te helpen die dezelfde Heer dienen als ik."
Aldus ChristenUnie minister van Defensie Eimert van Middelkoop

Vrijheid van godsdienst zou eigenlijk geschrapt moeten worden en daarvoor in de plaats zou vrijheid van individuele spiritualiteit moeten komen. Als er al zoiets zou zijn als de wil van god dan is het inmiddels wel duidelijk dat god vooral wil dat we allemaal anders zijn en zelf onze weg naar het goddelijke mogen vinden.

Invasion: Laten we hopen dat Sarah Palin of McCain niet aan de macht komen. (gaat er er nog meer natuur verloren)
Op 27-09-2008 0:36:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Niet te geloven he?
Wat stond er nu ook alweer op de riem van de Duitse soldaten? "Gott mitt uns"? Eigenlijk niets nieuws onder de zon. Het menselijk ego kan echt iets beangstigend zijn.
Want daar gaat het dus over he, bij religie (en dus niet individuele spiritualiteit)... Over identificatie en ego. Waarbij angst de motor is die het hele boeltje draaiende houdt.
Je hoeft echt geen doemdenker te zijn om in te zien dat het er de komende jaren niet zo goed uit ziet, nu duizenden opnieuw steun en troost in allerlei religies gaan zoeken, in de hoop zo zichzelf opnieuw een beetje belangrijk te voelen.
De drang om mee te tellen, om iets te betekenen, om "meer" te zijn, ligt aan de basis van zowat elk klein of groot menselijk conflict. En het begint met de nood tot "identificatie". Iets wat religies, in ruil voor je geheel exclusieve toewijding aan hen, maar al te graag bieden.
Arme mensheid! Of is het mens-dom?
Op 27-09-2008 0:39:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Dat is mooi gezegd, Antoine.

Dat de bekeerlust zich uitstrekt tot het opleggen van nogal persoonlijke (godgegeven, sure) inzichten is mijn grootste frustratie van het moment.
Dat ik in mijn favoriete hoerenkast niet eens meer mag roken is tot daar aan toe, maar binnenkort moet ik zonder condoom en wellicht de straf van god aanvaarden.
(bericht gewijzigd op 27-9-2008 1:08:04)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 27-09-2008 0:57:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Je heb gelijk Antoine, de mens is zo ego en dom als wat en blind(Neem nou bvb de nieuwe wereld orde)
Op 27-09-2008 0:59:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chiron: Uit Der Untergang:
"Das Volk hat diesem Schicksal selbst erwaehlt."
Op 27-09-2008 1:33:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Chiron:

Uit Der Untergang:
"Das Volk hat diesem Schicksal selbst erwaehlt."

En voor de niet-Duitssprekenden?
United as one. Divided by zero.
Op 27-09-2008 1:40:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
3.14po:

En voor de niet-Duitssprekenden?


Die moeten maar een woordenboek pakken...

Alles onder de verantwoordelijkheid van God leggen is gewoon eng. Daarmee kun je zoveel excuses bij een ander neerleggen. Brrrr...

Aan de ene kant wil men hier in Nederland, b.v. in de politiek, een bewustzijnsvernauwing opleggen en daar krijg ik het spontaan benauwd van. Aan de andere kant is het net of er een heel sterke tegenwicht komt door mensen, die dat niet meer willen en die betutteling zat zijn. Misschien wordt het een wel juist door het ander versterkt.
Op 27-09-2008 1:58:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: We laten ons dus van alles opleggen door mensen die de macht over de mensen wil hebben. En dat onder het mom van geloof.

De een vindt 'dat' geloof de waarheid en daar moet de ander onder gebukt gaan en de ander vindt weer een ander geloof de 'waarheid'.

Misschien kunnen we simpel denken, dat de een een andere weg volgt dan de ander. Dat zou al heel wat oorlog schelen...

Voor de rest ben ik van mening dat alle religies gebaseerd zijn op leugens om maar macht te hebben.

Laten we idd maar eens verder denken dat wat in de bijbel, de koran of ander 'heilig' boek ons voorschrijft.
Nieuw Bewust Zijn
Op 27-09-2008 9:58:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno: Die Palin en Mcain passen eigenlijk best goed bij elkaar.

Toch intrigerend die Christelijke "diepzinnigheid".

(check filmpje en lach)
Uno Solo
Op 27-09-2008 13:29:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
3.14po:

Chiron:

Uit Der Untergang:
"Das Volk hat diesem Schicksal selbst erwaehlt."

En voor de niet-Duitssprekenden?


"Het volk heeft dat lot zelf gekozen."

Denk ik.

Waarmee ineens een "leuke dualiteit" ingebouwd zit, want "het lot" heb je normaal net niét te kiezen, want dat is (misschien al van te voren) bepaald, en het overkomt je zonder dat je er inbreng in hebt.
Denk ik.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 27-09-2008 15:05:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Destiny: Of ze bedoeld God Anu . De annunaki koning die zal dit vast allemaal wel goed gevonden hebben. Iets met Reptielen en zo !
Op 27-09-2008 18:25:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Ach, het is een oude truc. Gewoon zeggen dat jij en God één entiteit zijn, en de goegemeente trapt er weer in.

Hoe begint iedere Nederlandse wet ook weer? Met Wij. God en ik = Wij. Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau etc. etc. Aan hen die dit zien of horen lezen, saluut!

Hoezo bij de gratie Gods???? De Oranjes hebben ooit de macht gegrepen (niet door Gods hand maar door anderen een kopje kleiner te maken) en sindsdien weer gegrepen (door nog meer anderen een kopje kleiner te maken), ze zijn nooit gekozen en hebben eerlijk gezegd ook nooit veel met Nederlanders opgehad, maar des te meer met geld en macht.

Even ons koningshuis belichtend, kan je het volgende zeggen.
Bij de Gratie Gods kon Willem I de halve wereld vergifitgen met opium, via zijn Nederlandse Handelsmaatschappij (de rechtsvoorganger van de ABN). Bij de Gratie Gods kon Willem III het cultuurstelsel invoeren in Indië, waarmee de grond, de eigendommen en de producten van alle Indiërs ineens zijn onvervreemdbaar eigendom werden waarvan ze slechts een deel "mochten houden voor eigen gebruik". Met de Gratie Gods kon Wilhelmina in 1940 met haar geliefde Shell-topman Henri Deterding naar het Shell-kantoor in Londen vertrekken, met haar Shell-miljarden. Bij de Gratie Gods richtte Bernhard na de oorlog de Bilderberg-groep op die nog steeds op dubieuze en zeer ondemocratische wijze de wereld bepaalt. Beatrix trad op 18 jarige leeftijd toe tot de Orde van de Kouseband, zich daarmee macht verwervend binnen de City en dus binnen de internationale financiële wereld.

Als U en ik onszelf "Wij" noemen en roepen dat we gelijk zijn aan en in naam opereren van een of ander onzichtbaar en buitenaards wezen, dan zullen de dwangbuis en een levenslange medicatie ons lot zijn. Maar in de politiek en in de staatshoofderij komen ze er glansrijk mee weg. Misschien moeten WIJ daar toch eens wat van zeggen.
Op 28-09-2008 2:39:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: OLAV, GOED GESCHREVEN! HELEMAAL MEE EENS!
Nieuw Bewust Zijn
Op 28-09-2008 0:17:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Religie is vooral bedoeld om mensen in het gareel te houden. Er wordt je niet veel keus gegeven toch?
Ik bedoel, de Christenen zeggen: tuurlijk, je bent vrij om te kiezen voor Jezus. Moet je he-le-maal zelf weten. Maaarrrr... (als ik vrij was om te kiezen kwam er geen 'maaarrr') bedenk wel, als je NIET voor Jezus kiest, zul je voor altijd branden in de hel!
En daar zit 'm nou net de kneep. Want door mij te vertellen dat ik een vrije keuze heb, en me daarna te bedreigen - want dat is het - word ik uiteindelijk TOCH voor het blok gezet.
En dat is nu hetgeen wat me totaal niet bevalt aan religie.
Op 28-09-2008 15:40:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Religie is toch voor veel mensen een steun. Als het leven tegenzit, dan praten ze tegen God en putten daar kracht uit. Het geeft mensen ook een bepaalde houvast als ze bij een gemeenschap horen, weten dat er altijd iets is waar ze op terug kunnen vallen, zich opgenomen voelen in een groep of bij gelijkgelovigen (gelijkgestemden, zo je wilt).

Het gaat "mis" zodra ze hun geloof alleen beperkt belijden en andere geloven als verkeerd zien. B.v.: mensen die wekelijks in de kerk zitten en veel voor de kerkgemeenschap doen, maar ondertussen b.v. hun eigen gezin verwaarlozen. Mensen die anderen als "heidenen" zien en daarover oordelen.

Als religie, of welke andere stroming dan ook, is gericht op afzondering en hokjes en vakjes, als mensen hun eigen geloof als de enige ware beschouwen worden ze kortzichtig en weinig toegankelijk. Als ze zichzelf als beter beschouwen dan anderen omdat ze zo vroom zijn. Ergens in geloven is het probleem niet: hypocrisie, arrogantie en machtsmisbruik wel.

Regels en voorwaarden geven macht aan degenen, die ze opleggen: het maakt mensen angstig voor de straf die zou kunnen volgen. En inderdaad, dan volgen ze als makke schapen.

Kortom: mensen moeten weer zelf nadenken en niet blindelings volgen.
(bericht gewijzigd op 28-9-2008 16:14:15)
Op 28-09-2008 16:12:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
C.:

...
Kortom: mensen moeten weer zelf nadenken en niet blindelings volgen.


Juist! Dat probeer ik op allerlei fora ook "te verkondigen".
Maar meer dan wat letterlijk geknipte en geplakte bijbel-verzen naar me hoofd krijg ik daar nergens als reaktie. Ik heb zéker nog nooit "zinnige" reakties gekregen eens het "echte religieuzen en gelovigen" betreft.
Het "zelf nadenken" is bij velen van hen het eerste wat "uitgeschakeld" wordt blijkbaar. Wel érg makkelijk voor hen al bij al.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 28-09-2008 16:20:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: @ C (Christen?)
Op zich zal je wel gelijk hebben. Veel mensen putten steun uit hun geloof.

Maar eigenlijk is dat schadelijk. Met "praten tegen God" praat je nergens mee, behalve met jezelf. Erken dat dan ook. Er is helemaal geen God. De mens heeft God naar zijn evenbeeld geschapen, en niet andersom. Gewoon uit de behoefte, om de gang van zaken vanuit een onoverzienbaar geheel te kunnen verklaren en een stukje verantwoordelijkheid ergens anders te kunnen leggen.

Religie doet maar een ding: de kracht van mensen om zelf te oordelen en zelf een weg in te slaan ontnemen. Daarmee geven miljarden mensen hun hele creativiteit en eigen kracht cadeau aan hen die beweren dichter bij God te staan dan de massa. Religie is een gevaarlijk fenomeen.
Op 28-09-2008 23:39:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Ja Olav,

de kracht en macht van religie wordt vaak misbruikt om mensen -al dan niet bewust- in een bepaald keurslijf te dwingen. Maar soms weten mensen ook niet beter, soms willen mensen ook de hand van een (externe) God zien in de dingen die gebeuren.

Hoe dan ook: de bijbel en/of ander soortgelijk geschrift(en) is door de jaren heen geinterpreteerd, overgebracht en vervolgens generatie op generatie doorgegeven. Geheel passend bij de heersende tijdgeest. Van mij mag de bijbel en andere geschriften weleens opnieuw bekeken en geinterpreteerd worden naar de huidige tijd. Ik denk dat we dan een heel andere betekenis krijgen.

Jij ziet het anders, jij ziet al dat het in jezelf zit. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid en kracht hebt om je leven in eigen hand te nemen. Misschien heb je zelfs al een andere kijk op wat "goed" en "slecht" is in je leven. Maar dat geldt voor heel veel mensen niet, en dat staat zelfs los van religie.

Religie zit vaak vol oordelen, mensen zitten vol oordelen. Misschien zouden we eens moeten beginnen het oordelen los te laten.
Op 29-09-2008 0:17:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Beste C,

Dat zijn wijze woorden...

Intussen begint religie, na een dooi van een jaar of 50, plotseling weer griezelig te worden. Sarah Palin houdt hierboven een Jihad achtige speech. Geert Wilders gooit alle problemen op de Islam. Alle achtereenvolgende regeringen van Israël lijken bezeten te zijn van hun Joodse superioriteit.

Het Jodendom komt voort uit Egyptische religies. Het Christendom en de Islam komen voort uit het Jodendom. Het is allemaal één pot nat, alleen de kleur en smaak zijn wat anders gemaakt...

Als alles min of meer op hetzelfde neerkomt, kan ik alleen maar concluderen dat de religie zoals die momenteel binnen de Joods-Christelijk-Islamitische wereld wordt beleeft, precies doet wat de auteurs van het Nieuwe Testament, de schrijvers van de Sharia's en de Zionisten voor ogen haden: geef een groep symbolen en ideeën waarin geloofd kan worden en je creeëert blinde gehoorzaamheid.
Die idee is trouwens ook vaak genoeg in de politiek toegepast. Rond Stalin en Mao werden haast religieuze mythes opgeworpen, afgekeken van de symboliek rond Hitler.

In de V.S. zien we dezelfde idiotie na 11 september, met een hoop vlaggengezwaai en "support our troups", "one nation under God" en "A war that will not end in our lifetime" nonsens.

Wat nu gebeurt onder druk van wapen- en olie-industrie: verdeel en heers.

Trap er niet in en wees er geen spreekbuis voor.
Op 29-09-2008 21:29:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Het is inderdaad net of er een soort switch in de tijd wordt gemaakt. Ik verwacht (en hoop) alleen dat er nu voldoende mensen lef en inzicht genoeg hebben om het verschil te maken.

Als men maar niet terug wil naar "the good old days", aan het handje wil worden geleid omdat dat aan de ene kant gemakkelijker is. Angst verlamt en dan is het veiliger om te volgen. Geloof is best iets moois en dan vooral het geloof in jezelf.
Op 29-09-2008 22:49:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddie-v-ierse: Het altijd maar voortdurende zogenaamd intellectualistisch gefundamenteerd commentaar op geloof begint nu langzamerhand
de vorm aan te nemen van, "hand in hand kameraden."
Ik blijf buiten de discussie of geloof enig waarheidgehalte moet worden toegekend.
Ik bekijk het alleen eens voor de verandering van de positieve kant
Voor alle duidelijkheid alle aantijgingen van misbruik van de geschriften zijn ook voor mij een waarheid
Ik zou alleen eens willen weten waar we als mensheid zouden staan als er geen geloof geweest zou zijn, is geloof niet de grootste drijfveer geweest voor de massa om zich enigzins te onthouden van ongelimiteerde barbaarsheid.
Heeft geloof, in zon maan God etc niet de wetten geschreven waardoor vanaf de eerste homo sapiens groepsverband mogelijk werd.
Wie zou het op zich durven nemen om nu op dit moment als hij de macht zou bezitten alle geloofsvormen weg te nemen, de mens los koppelen van datgene wat hij het meest vreest, de vrees voor het eventueel bestaan van een God.
Als men geloof op een weegschaal legt weegt het nut zwaarder dan de last.
Als laatste zou ik willen bekennen dat zelfs ik die alles bewijsbaar
wil zien niet empirisch kan beweren dat er geen schepper bestaat daarvoor ontbreekt eenvoudig de nodige data.
Op 04-10-2008 9:43:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
harses: Ik geloof niet maar onderzoek eerst,net zoals boeddha ooit zei,geloof niet zomaar alles wat in uw heileige boeken staat maar onderzoek.
Ik heb een goede vriend en die is gristen,hij heeft de bijbel gelezen en gelooft zoals een kind gelooft,dus niet onderzoeken,dat is uit den boze.
Gewoon geloven,dat vind hij al voldoende.
Maar dat heeft als nadeel dat hij nooit zal openstaan voor nieuwe inzichten,nieuwe ontdekkingen ed.
Hij heeft oogkleppen op en ziet niks anders meer als ZIJN geliefde JEZUS.
Hij heeft een enorm dikke betonmuur om zich heen waar niks maar dan ook niks of niemand ooit nog doorheen zal kunnen komen.
Daarom vind ik ''geloven'' dom want het sluit al het andere uit.
En wat als blijkt dat het gene waarin je je hele leven zo rotsvast in gelooft hebt toch anders blijkt te zijn???
Maar dat komt niet in hun harses op!,want wat zij geloven is de waarheid en al het andere is onzin.
Op 28-09-2009 15:47:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden