Ik ben Katholiek opgevoed en heb altijd geleerd dat Jezus uit Nazareth kwam, want men noemde hem Jezus van Nazareth. Ten tijde van de vermeende messias, het begin van onze jaartelling dus, bestond de stad Nazareth niet. Waar sloeg die Nazareth dan eigenlijk op?

Jezus

Men noemde Jezus ook wel Jezus de Nazarener. Die titel sloeg niet op een stad of plaats, maar wel op een geloofsstroming, een onderdeel van de Esseense leer/sekte die toentertijd gnostische kennis predikte. Een fractie van die kennis haalde de bijbelsamenstelling, maar merendeel verdween op de achtergrond waardoor de mens het Christendom als instituut en goddelijkheid ging aanbidden.
Het goddelijke lag plots buiten de mens, iets dat gezocht moest worden, terwijl de originele gnostische leer net verkondigt dat het goddelijke vanbinnen ligt. Zoek onder een rots en je vindt het koninkrijk des Heren.

Zo... Hebt u meteen geen excuus meer om niet verlicht te worden...
Maan: Jacob Slavenburg heeft een prachtige bundel van de Nag Hammadi geschriften op superdun papier en lijkt daarbij wel ietswat op een Bijbel.

Helaas hebben de teksten er zwaar onder geleden de afgelopen eeuwen en zijn echter veel woorden/zinnen onleesbaar geworden. Slavenburg heeft echter vooraan ieder boekdeel een eigen interpretatie, naar eigen deskundig/historisch inzicht, van het betreffende boek neergeschreven. Daarom alleen al een aanrader om eens te lezen.

Ook degenen die de niet niet-kanonieke (niet in de Bijbel opgenomen, de Bijbel nml maar een vrij selectieve boekenbundel) gnostische geschriften zoals "het evangelie van Maria Magdalena'' en "het evangelie van Thomas" nog niet gelezen hebben, kunnen het hier ook in lezen maar zijn ook (gewoon) op internet te vinden. (Google is je vriend.)
(bericht gewijzigd op 10-10-2008 1:52:40)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-10-2008 1:47:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Het koninkrijk van god is hier en nu, dat kom je in het nieuwe testament in de uitspraken van Jezus regelmatig tegen, dus zo vreselijk slecht is die bijbel nu ook weer niet. Het is meer wat je erin lezen wilt, dan wat erin staat, anders gezegd, hoe je het interpreteert. Het gebed onze vader... is grotendeels een vergelijking van: zo boven, zo beneden, ofwel er is daartussen geen verschil. Het leven is hier en NU, niets meer en niets minder.
'Don't forget rule number 6'
Op 10-10-2008 4:31:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Romac: Jezus was geboren in Bethlehem en toen hij een jaar of dertig was woonde hij in Nazareth. Daar begon hij met zijn werk om het evangelie te verkondigen en wonderen te verrichten. Vandaar dat men zegt dat hij uit Nazareth kwam.
Niet te verwarren met de stad Nazareth is de Nazarener gelofte die vrome joden in die tijd aflegde. Het kwam erop neer dat zij bepaalde vroomheid regels naleefde en zij werden daarom Nazareeers of Nazareners genoemd. Dus Jezus kwam uit Nazareth omdat hij daar zijn bediening begon en hij was een Nazarener omdat hij de Nazarener gelofte had afgelegd.
Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types. Met hier en daar een uitzondering zoals het boek van Henoch waar Jezus zelf ook regelmatig vanuit onze canonieke bijbel naar verwijst. Eigenlijk had die naar mijn bescheiden mening in het canon moeten worden opgenomen.
(bericht gewijzigd op 10-10-2008 7:47:41)
Op 10-10-2008 7:41:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types."

Onderbouwing hiervan zou dan ook mooi zijn.
Kzie nml niet in wat er nu beter is dan rechtstreekse verslagen en dan vooral van een ongelovige Thomas.
Denk dat je dan mist uit welk nest jezus kwam (van moeders zijde)en dat dat nu net de bewaarders zijn van de innerlijke leer, welk geloof je ook kiest, de soefi's (Turkije) en de hasjisin (marokko), de orde van Melchizedek (jaja, die is er ook nog steeds) en zo liggen er onder alle religie's kleine bommetjes die uiteindelijk de dwaalleringen zullen doen exploderen.

Die mensen zijn nu ook niet meer aan te pakken want zoals je uit de gnostische geschriften kunt lezen is het lichaam enkel een kleed en het leven enkel een les (dus tijdelijke illusie om jezelf te ervaren) en leven dus enkel nog vanuit de ziel, alwaar geen enkele aardling iets kan veranderen.
Dan heb ik het nog niet eens over de offers die die mensen allemaal hebben moeten brengen generatie's lang en hoe ze tot op de dag van vandaag vervolgd worden.

Ow en als je het dan toch straight van de horses mouth wil hebben lees dan de Talmud van Jmmanuel, daar heeft hij zijn lering rechtsstreeks doorgegeven aan Judas Iskarot (niet te verwarren met Judas Iharot, de zoon van Simeon, die de werkelijke verrader van Jezus).

Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 10-10-2008 8:56:56)
Carpe diem homo universalis
Op 10-10-2008 8:43:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Romac:
Lanoe:

"Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types."

Onderbouwing hiervan zou dan ook mooi zijn.


1 Timotheus 6 vers 20 en 21 "O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis (Gnosis!). Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt."

Veel van de mensen die een Gnosis leer aanhangen baseren hun eigen geloofsstandpunten op niets meer dan wat ze zelf verzinnen. Daarom spreken ze elkaar ook constant tegen en is er geen touw aan vast te knopen van waar ze het nou eigenlijk over hebben.
De door jouw genoemde geschriften zijn ook opgetekend door mensen die tot deze groep behoren. En de apostelen kwamen deze mensen in hun tijd ook tegen. Vandaar dat ook de schrijvers van de bijbel ons voor deze mensen en hun geschriften zoals veel van de Nag Hammadi geschriften waarschuwen.
Op 10-10-2008 9:30:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Voetnoot:
Romac:


Veel van de mensen die een Gnosis leer aanhangen baseren hun eigen geloofsstandpunten op niets meer dan wat ze zelf verzinnen. Daarom spreken ze elkaar ook constant tegen en is er geen touw aan vast te knopen van waar ze het nou eigenlijk over hebben.


Helder en raak verwoord.
Op 10-10-2008 9:51:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
Voetnoot:

Romac:


Veel van de mensen die een Gnosis leer aanhangen baseren hun eigen geloofsstandpunten op niets meer dan wat ze zelf verzinnen. Daarom spreken ze elkaar ook constant tegen en is er geen touw aan vast te knopen van waar ze het nou eigenlijk over hebben.


Helder en raak verwoord.


Alle mensen die een verschillend geloof aanhangen spreken elkaar tegen. Sterker nog, ze vermoorden elkaar.

Uitgangspunt is dat geloof niet zit in het trouw bezoeken van een kerk of het volgen van regeltjes die opgesteld zijn door mensen maar dat geloof zit in jezelf. Het goddelijke is in het Christendom buiten de mens geplaatst en als ik me niet vergis hadden ze daar niet alleen maar eerbare bedoelingen mee.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 10-10-2008 10:07:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Geloof zit in je hart en niet in een geschrift of gebouw.
Op 10-10-2008 10:27:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
mika2002:

Geloof zit in je hart en niet in een geschrift of gebouw.

Inderdaad, het geloof zit in jezelf. Vandaar dat de gnostici vaak van elkaar afwijken, omdat ieder zichzelf op zijn/haar eigen unieke wijze ervaart. Maar dat weten alle echte gnostici ook en daarom respecteren ze elkaar. Degenen die dat respect niet kunnen opbrengen zijn juist weer degenen die dat werkelijk goddelijke weer buiten zichzelf plaatsen, en dat is juist de dwaalleer. Want de gnostici weten dat de materiele wereld niet een manifestatie is van het goddelijk, maar een schepping is van de demiurg, die zichzelf God waant. Want zo staat er ook beschreven in Nag Hamadi dat de ware God geen naam heeft, omdat er niemand voor hem/haar/het was om er een naam aan te geven. En het is gebruikelijk dat je altijd een naam krijgt van iemand die jou een naam geeft.
De God in het oude testament YHWH (geschreven als Yod He Vau He in het hebreeuws) is derhalve dus eigenlijk de demiurg die zich God waant. Als je ook leest in de bijbel wat deze godheid voor 'n ellende aanricht weet je dat je in elk geval niet met de liefhebbende God van liefde te maken hebt. Hele steden worden in zijn opdracht ontvolkt en uitgeroeid, oiuderen en kleine kinderen worden niet ontzien.
En dat is nu juist het verschil tussen de gelovigen en de gnostici. De gelovigen luisteren naar die god die in de geschriften staat. De gnostici luisteren naar die God die in je hart spreekt.

Tetzmol.

(bericht gewijzigd op 10-10-2008 10:58:01)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 10-10-2008 10:55:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: De bijbel is gebaseerd op oudere akkadische, babylonische en sumerische optekeningen.
Op 10-10-2008 0:31:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
eoi:

De bijbel is gebaseerd op oudere akkadische, babylonische en sumerische optekeningen.

Het OT
United as one. Divided by zero.
Op 10-10-2008 0:39:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Waar gelooft al het andere leven op deze planeet eigenlijk in???

Nieuw Bewust Zijn
Op 10-10-2008 0:57:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
mika2002:

Geloof zit in je hart en niet in een geschrift of gebouw.Justem en dat hebben die gnostische mafkezen dan toch maar ff goed begrepen.
Tja farizeers hou je toch
En idd in de gnostiek, staat alles tot jezelf, maar kent men bv ook de 5 universele pilaren enz, alwaar men toch een essentie heeft van het geheel en dan hoeft men het niet met alles eens (ieder heeft zn eigen realiteit) te zijn zodat je ook geen eenheidsworst krijgt en je vrijwaard van zgn volgelingen (in de gnostiek wordt geleerd zelf te denken en op jezelf te vertrouwen).
Zouden meer religie's eens moeten proberen, dat scheelt oorlogen.
Dat we gewaarschuwd worden voor de gnostiek door bepaalde mensen, dat is natuurlijk niet raar want die voelen zich bedreigt en weten dat het gedaan is met hun religie als de gnosis naar buiten komt, andersom is dit niet zo en ook nooit geweest en daarbij wordt het altijd afgeraden met iets anders te strijden dan gnosis (leef bij het zwaard, sterf bij het zwaard).
Maar ieder zn eigen geloof (tja, en dat mag alleen in de gnosis )

De apostelen waren gnosis maar bv petrus die vatten het niet en dat is ook terug te vinden en dat nu net hij de plaats van jezus innam, wat we nu kennen als de paus, zegt genoeg.

Dat ze nog steeds vervolgt worden ook dat zegt genoeg.
Carpe diem homo universalis
(bericht gewijzigd op 10-10-2008 13:27:36)
Carpe diem homo universalis
Op 10-10-2008 13:14:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Tetzmol:

mika2002:

Geloof zit in je hart en niet in een geschrift of gebouw.

Inderdaad, het geloof zit in jezelf. Vandaar dat de gnostici vaak van elkaar afwijken, omdat ieder zichzelf op zijn/haar eigen unieke wijze ervaart. Maar dat weten alle echte gnostici ook en daarom respecteren ze elkaar. Degenen die dat respect niet kunnen opbrengen zijn juist weer degenen die dat werkelijk goddelijke weer buiten zichzelf plaatsen, en dat is juist de dwaalleer. Want de gnostici weten dat de materiele wereld niet een manifestatie is van het goddelijk, maar een schepping is van de demiurg, die zichzelf God waant. Want zo staat er ook beschreven in Nag Hamadi dat de ware God geen naam heeft, omdat er niemand voor hem/haar/het was om er een naam aan te geven. En het is gebruikelijk dat je altijd een naam krijgt van iemand die jou een naam geeft.
De God in het oude testament YHWH (geschreven als Yod He Vau He in het hebreeuws) is derhalve dus eigenlijk de demiurg die zich God waant. Als je ook leest in de bijbel wat deze godheid voor 'n ellende aanricht weet je dat je in elk geval niet met de liefhebbende God van liefde te maken hebt. Hele steden worden in zijn opdracht ontvolkt en uitgeroeid, oiuderen en kleine kinderen worden niet ontzien.
En dat is nu juist het verschil tussen de gelovigen en de gnostici. De gelovigen luisteren naar die god die in de geschriften staat. De gnostici luisteren naar die God die in je hart spreekt.

Tetzmol.Mooi verwoord

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 10-10-2008 13:29:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Tetzmol:

En dat is nu juist het verschil tussen de gelovigen en de gnostici. De gelovigen luisteren naar die god die in de geschriften staat. De gnostici luisteren naar die God die in je hart spreekt.


Maar goed dat ik niet tot de gnostici behoor dan. Het stemmetje in mijn hart wil af en toe bv een willekeurige voorbijganger die voor mijn voeten loopt compleet vernietigen.
I might just be saying that to get you mad...
Op 10-10-2008 14:07:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
Clavius:

Tetzmol:

En dat is nu juist het verschil tussen de gelovigen en de gnostici. De gelovigen luisteren naar die god die in de geschriften staat. De gnostici luisteren naar die God die in je hart spreekt.


Maar goed dat ik niet tot de gnostici behoor dan. Het stemmetje in mijn hart wil af en toe bv een willekeurige voorbijganger die voor mijn voeten loopt compleet vernietigen.

Nou maak je wel een hele kardinale denkfout...

Ieder mens, gelovig of ongelovig, maakt "delict-scenario's". Het grote verschil tussen een welopgevoed mens en een psychopaat is dat een mens het alleen denkt en een psychopaat zal het ook uitvoeren.

Dat heeft helemaal niks met geloof te maken, daar heeft ieder mens op zijn tijd last van.

Dat is trouwens nog altijd gezonder dan de Imam of de priester of wie dan ook die in het algemeen oproept om alle "ongelovige honden" te straffen, te vermoorden,etc. Er zijn namelijk altijd mensen (lees: psychopaten) die dergelijke scenario's ook nog gaan opvolgen ook... Killing in the name of God...

Geinstitutionaliseerd geloof is sowieso erg onderhevig aan regels die door MENSEN zijn verzonnen, er is sprake van macht, van veel geld en van een hiërarchie die aan het leger doet denken. De Paus of de Ayatollah is de baas, zij spreken een vloek of een fatwa uit en alle blinde gelovigen volgen hen....

Nee, ik wens iedere gelovige veel plezier met zijn geloof maar wat mij betreft zijn er net wat te veel fanatici en agressievelingen geweest die zogenaamd in naam van God het "recht" kregen om een ander naar het leven te staan....

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 10-10-2008 14:51:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Nou maak je wel een hele kardinale denkfout..."

Of jij, want het begint bij het denken.
Zo krijg je dus die gelovigen die naar buiten inderdaad net doen alsof ze vredelievend zijn, maar in feite (door dat geloof te accepteren) een heleboel mensen uitsluiten (maar dit niet hard op zullen zeggen).
Hypocrisie noemt men dat geloof ik
Zij zijn juist de gevaarlijkste mensen, want ze wachten tot ze de macht hebben om dan vervolgens dat scenario uit te spelen (zoals de bushes dat nu proberen met hun idee van hoe het VOLGENS HUN GELOOF zou moeten gaan).

Carpe diem homo universalis


(bericht gewijzigd op 10-10-2008 15:15:13)
Carpe diem homo universalis
Op 10-10-2008 15:14:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Ach, misschien is het allemaal wel waar. Of niet. Ik heb een mening maar ik heb de wijsheid niet in pacht.

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 10-10-2008 15:17:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Gnosis in inderdaad kennis van het hart. Het gaat niet om min of meer blindelings een bepaalde "leer" te volgen maar luisteren naar je eigen hart. Het geloof van Jezus was volgens zijn eigen zeggen "levend".

Volgens mijn visie bedoeld hij daarmee dat zijn geloof zelf *verder* werd gebouw op zijn onder andere eigen levensbeschouwelijke visie, bewustzijn/inzicht en moreel besef.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-10-2008 15:37:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno: Zelfs de Athëist is gelovig.

Geloof is een bijzonder iets..
Uno Solo
Op 10-10-2008 17:41:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Tja, wat zou nu erger zijn? Mensen die op basis van hun geloof kwalijke dingen doen of mensen die zomaar, op basis van iets onduidelijks, kwalijke dingen doen?

Bij mensen, die het op basis van hun geloof doen, is er dan tenminste nog een aanwijsbare reden. (Los van zaken als machtsmisbruik, arrogantie en hypocrisie van de regelgevers) Je kunt dan op zijn minst zien waar het vandaan komt, al verschuilt men zich dan achter boek, regels of een ander.
Sommige mensen doen zomaar iets en weten niet waarom. Dat is dan veel moeilijker om te zien waarom je iets doet.

Luisteren naar je hart, naar de wijsheid van je hart, is een mooi begrip. Er achter komen wat je hart (intuitie, gevoel?) je vertelt wordt vaak vertroebeld door vele andere lagen, die ervoor zitten. Moreel besef is ook vaak afhankelijk van andermans gezond verstand, en ook dat kan vertroebeld zijn door bepaalde overtuigingen en conditioneringen.
Op 10-10-2008 18:01:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
3.14po:

eoi:

De bijbel is gebaseerd op oudere akkadische, babylonische en sumerische optekeningen.

Het OT

Ja klopt, ik zie het nieuwe testament dan ook niet als onderdeel van de bijbel, voor mij is het nieuwe testament een sprookjesboek en het oude een overlevering.
Op 10-10-2008 19:19:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
eoi:

3.14po:

eoi:

De bijbel is gebaseerd op oudere akkadische, babylonische en sumerische optekeningen.

Het OT

Ja klopt, ik zie het nieuwe testament dan ook niet als onderdeel van de bijbel, voor mij is het nieuwe testament een sprookjesboek en het oude een overlevering.

Jammer dat de bijbel als 1 boek beschouwd wordt. Het OT en het NT zijn heel verschillende zaken, wel zijn er duidelijke verbanden. Ook het OT is een samenstelsel van diverse boeken, dus ook daar geld dat het niet per se de meest ideale samenstelling zou hoeven zijn. Dan komen er nog geschriften bij die uit vergelijkbare bronnen stammen en in het geheel niet in de bijbel opgenomen zijn. De bijbel is op basis hiervan zeker niet als bewijsboek op te voeren, noch als scheppingsboek, boek om te weten te komen wie god is en of hij een baard heeft, enzovoort. Jammer, maar zo is het leven, allemaal onzekerheid.
'Don't forget rule number 6'
Op 10-10-2008 23:00:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Romac:

Jezus was geboren in Bethlehem en toen hij een jaar of dertig was woonde hij in Nazareth. Daar begon hij met zijn werk om het evangelie te verkondigen en wonderen te verrichten. Vandaar dat men zegt dat hij uit Nazareth kwam.
Niet te verwarren met de stad Nazareth is de Nazarener gelofte die vrome joden in die tijd aflegde. Het kwam erop neer dat zij bepaalde vroomheid regels naleefde en zij werden daarom Nazareeers of Nazareners genoemd. Dus Jezus kwam uit Nazareth omdat hij daar zijn bediening begon en hij was een Nazarener omdat hij de Nazarener gelofte had afgelegd.
Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types. Met hier en daar een uitzondering zoals het boek van Henoch waar Jezus zelf ook regelmatig vanuit onze canonieke bijbel naar verwijst. Eigenlijk had die naar mijn bescheiden mening in het canon moeten worden opgenomen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een historische figuur die Jezus van Nazareth genoemd werd.
Op 11-10-2008 0:15:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Firefox:

Romac:

Jezus was geboren in Bethlehem en toen hij een jaar of dertig was woonde hij in Nazareth. Daar begon hij met zijn werk om het evangelie te verkondigen en wonderen te verrichten. Vandaar dat men zegt dat hij uit Nazareth kwam.
Niet te verwarren met de stad Nazareth is de Nazarener gelofte die vrome joden in die tijd aflegde. Het kwam erop neer dat zij bepaalde vroomheid regels naleefde en zij werden daarom Nazareeers of Nazareners genoemd. Dus Jezus kwam uit Nazareth omdat hij daar zijn bediening begon en hij was een Nazarener omdat hij de Nazarener gelofte had afgelegd.
Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types. Met hier en daar een uitzondering zoals het boek van Henoch waar Jezus zelf ook regelmatig vanuit onze canonieke bijbel naar verwijst. Eigenlijk had die naar mijn bescheiden mening in het canon moeten worden opgenomen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een historische figuur die Jezus van Nazareth genoemd werd.

Vermoeiend.
'Don't forget rule number 6'
Op 11-10-2008 7:04:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Dat ben ik met je eens Gerard. In deze zaken doet wetenschappelijk bewijs trouwens helemaal niet terzake. Da's ook het geval met het boeddhisme trouwens. Want het gaat helemaal niet om de personen Jezus of Boeddha, maar het gaat om de boodschap, de leer die ons wordt aangereikt en dat gaat voorbij wetenschap omdat het levensbeschouwingen zijn. Dus wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van Jezus doet er niet toe. Het is de leer waar het om gaat, en wat mij betreft heeft die leer veel diepgang net zoals boeddhisme trouwens.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 11-10-2008 10:32:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
Gerard:

Jammer dat de bijbel als 1 boek beschouwd wordt. Het OT en het NT zijn heel verschillende zaken, wel zijn er duidelijke verbanden. Ook het OT is een samenstelsel van diverse boeken, dus ook daar geld dat het niet per se de meest ideale samenstelling zou hoeven zijn. Dan komen er nog geschriften bij die uit vergelijkbare bronnen stammen en in het geheel niet in de bijbel opgenomen zijn. De bijbel is op basis hiervan zeker niet als bewijsboek op te voeren, noch als scheppingsboek, boek om te weten te komen wie god is en of hij een baard heeft, enzovoort. Jammer, maar zo is het leven, allemaal onzekerheid.

Nouja je hebt deels gelijk omdat inderdaad de bijbel in zijn huidige vorm nogal incompleet en valselijk aangevult is door de generaties heen.

Maar het bezig een redelijke kern van historie al is de context misplaatst tot een religie.
Op 11-10-2008 0:50:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Romac:

Jezus was geboren in Bethlehem en toen hij een jaar of dertig was woonde hij in Nazareth. Daar begon hij met zijn werk om het evangelie te verkondigen en wonderen te verrichten. Vandaar dat men zegt dat hij uit Nazareth kwam.
Niet te verwarren met de stad Nazareth is de Nazarener gelofte die vrome joden in die tijd aflegde. Het kwam erop neer dat zij bepaalde vroomheid regels naleefde en zij werden daarom Nazareeers of Nazareners genoemd. Dus Jezus kwam uit Nazareth omdat hij daar zijn bediening begon en hij was een Nazarener omdat hij de Nazarener gelofte had afgelegd.
Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types. Met hier en daar een uitzondering zoals het boek van Henoch waar Jezus zelf ook regelmatig vanuit onze canonieke bijbel naar verwijst. Eigenlijk had die naar mijn bescheiden mening in het canon moeten worden opgenomen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een historische figuur die Jezus van Nazareth genoemd werd.


Lees jezus mensenzoon van Augstein en dan zul je naar de archieven moeten gaan van de romeinse geschriften en daar zul je ontdekken dat je bewering niet klopt.
Er zijn nog wel meer "bewijzen" (zelfs levend ) maar daar is de tijd nog niet rijp voor.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 11-10-2008 13:26:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Bewijs van een mens is niet bewijs van de legende.
Op 11-10-2008 13:30:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Lanoe:

Firefox:

Romac:

Jezus was geboren in Bethlehem en toen hij een jaar of dertig was woonde hij in Nazareth. Daar begon hij met zijn werk om het evangelie te verkondigen en wonderen te verrichten. Vandaar dat men zegt dat hij uit Nazareth kwam.
Niet te verwarren met de stad Nazareth is de Nazarener gelofte die vrome joden in die tijd aflegde. Het kwam erop neer dat zij bepaalde vroomheid regels naleefde en zij werden daarom Nazareeers of Nazareners genoemd. Dus Jezus kwam uit Nazareth omdat hij daar zijn bediening begon en hij was een Nazarener omdat hij de Nazarener gelofte had afgelegd.
Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types. Met hier en daar een uitzondering zoals het boek van Henoch waar Jezus zelf ook regelmatig vanuit onze canonieke bijbel naar verwijst. Eigenlijk had die naar mijn bescheiden mening in het canon moeten worden opgenomen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een historische figuur die Jezus van Nazareth genoemd werd.


Lees jezus mensenzoon van Augstein en dan zul je naar de archieven moeten gaan van de romeinse geschriften en daar zul je ontdekken dat je bewering niet klopt.
Er zijn nog wel meer "bewijzen" (zelfs levend ) maar daar is de tijd nog niet rijp voor.

Carpe diem homo universalis

Enig idee hoeveel mannen er Jezus heetten tijdens de Romeinse bezeting ? Trouwens het is niet 'Jezus', maar Iesus, de 'J' bestaat niet in het Latijn.
Op 11-10-2008 13:54:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik denk eerder dat hij Joshua of Yehosua ben Joseph heette.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 11-10-2008 14:42:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Joshua is correct.
Op 11-10-2008 15:28:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Lanoe:

Firefox:

Romac:

Jezus was geboren in Bethlehem en toen hij een jaar of dertig was woonde hij in Nazareth. Daar begon hij met zijn werk om het evangelie te verkondigen en wonderen te verrichten. Vandaar dat men zegt dat hij uit Nazareth kwam.
Niet te verwarren met de stad Nazareth is de Nazarener gelofte die vrome joden in die tijd aflegde. Het kwam erop neer dat zij bepaalde vroomheid regels naleefde en zij werden daarom Nazareeers of Nazareners genoemd. Dus Jezus kwam uit Nazareth omdat hij daar zijn bediening begon en hij was een Nazarener omdat hij de Nazarener gelofte had afgelegd.
Veel van de Nag Hammadi geschriften zijn geen haar beter dan de boeken van Jomanda, Bhagwan en dat soort types. Met hier en daar een uitzondering zoals het boek van Henoch waar Jezus zelf ook regelmatig vanuit onze canonieke bijbel naar verwijst. Eigenlijk had die naar mijn bescheiden mening in het canon moeten worden opgenomen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een historische figuur die Jezus van Nazareth genoemd werd.


Lees jezus mensenzoon van Augstein en dan zul je naar de archieven moeten gaan van de romeinse geschriften en daar zul je ontdekken dat je bewering niet klopt.
Er zijn nog wel meer "bewijzen" (zelfs levend ) maar daar is de tijd nog niet rijp voor.

Carpe diem homo universalis

Enig idee hoeveel mannen er Jezus heetten tijdens de Romeinse bezeting ? Trouwens het is niet 'Jezus', maar Iesus, de 'J' bestaat niet in het Latijn.


Eerst boek lezen, dan had je dit al niet gevraagd.

Carpe diem homo universalis
Carpe diem homo universalis
Op 11-10-2008 17:24:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Tetzmol:

Ik denk eerder dat hij Joshua of Yehosua ben Joseph heette.

Tetzmol.


Yoshua ben Pandira of Pandora.
Yoshua is de joodse naam voor Jmmanuel.
Maar voor bekende is he gewoon Henk

Carpe diem homo universalis

(bericht gewijzigd op 12-10-2008 18:35:53)
Carpe diem homo universalis
Op 11-10-2008 17:26:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Niets is geworden, of het is eerst gedacht.
Op 11-10-2008 22:28:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Romac: Dezelfde wetenschappelijke argumenten waarmee de wetenschap aantoont dat historische personen als Socrates, Julius Caesar, en Alexander de Grote echt hebben bestaan bewijzen dat Jezus Christus ook heeft bestaan. En van Jezus Christus is zelfs meer bewijs dan van bijvoorbeeld Socrates. Toch twijfelt niemand aan de historiciteit van Socrates.
Echte wetenschappers, waaronder historici en archeologen hebben daarom geen enkele wetenschappelijke reden om te twijfelen aan de historiciteit van Jezus van Nazareth en doen dat over het algemeen ook niet (Een "spuit elf" hier en daar niet meegerekend natuurlijk).
Op 13-10-2008 1:05:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Romac:

(...)
Echte wetenschappers, waaronder historici en archeologen hebben daarom geen enkele wetenschappelijke reden om te twijfelen (...)


Klinkt wel heel erg als "wij van wc-eend adviseren wc-eend".
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 13-10-2008 8:52:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: Alle ingewikkeldheden ten spijt is de Bijbelse boodschap verduiveld eenvoudig; nl. dat de materie de geest uit moet drukken en je aan het eind van dit wereldstelsel (niet aarde, die is voor altijd [o.a. psalm 104.5]) je de voltooide vorm krijgt. Maar dit hele concept wordt vergeestelijkt en gemystificeerd. Dus als je je op God richt (niet baardmans) dan heb je God in je hart, zoals voorgaand terecht opgemerkt word. Wat hier opgemerkt word over de te erge rampstraffen in de Bijbel wil ik opmerken dat pas na eindeloos lang de verkeerde kant op gaan en blijvend niet luisteren naar alle tekens, dit geschiedt om de totale ondergang te voorkomen. Voor wie dieper wil; Web: "Gods hand in coincidence".
Op 15-10-2008 1:36:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ja Horus:

Romac:

(...)
Echte wetenschappers, waaronder historici en archeologen hebben daarom geen enkele wetenschappelijke reden om te twijfelen (...)


Klinkt wel heel erg als "wij van wc-eend adviseren wc-eend".


"Last van brandend maagzuur? Zuur is de oorzaak van maagzuur". Ook zo eenje ;-)

(En wel érg off topic )
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 15-10-2008 13:08:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Romac:

Dezelfde wetenschappelijke argumenten waarmee de wetenschap aantoont dat historische personen als Socrates, Julius Caesar, en Alexander de Grote echt hebben bestaan bewijzen dat Jezus Christus ook heeft bestaan. En van Jezus Christus is zelfs meer bewijs dan van bijvoorbeeld Socrates. Toch twijfelt niemand aan de historiciteit van Socrates.
Echte wetenschappers, waaronder historici en archeologen hebben daarom geen enkele wetenschappelijke reden om te twijfelen aan de historiciteit van Jezus van Nazareth en doen dat over het algemeen ook niet (Een "spuit elf" hier en daar niet meegerekend natuurlijk).

Onder onderzoekers wordt algemeen erkend dat er geen fysiek bewijs is dat Jezus heeft bestaan, en daar gaat het om. Ik zeg niet dat er geen fysiek bewijs is (dat nog moet ontdekt worden) of geweest is, maar momenteel beschikken wij daar niet over.
Op 15-10-2008 23:02:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: @Romac: wellicht deel 1 van Zeitgeist deel 1 even bekijken. Werpt een interessant licht op deze materie.

(bericht gewijzigd op 15-10-2008 23:26:50)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 15-10-2008 23:26:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Firefox:

Romac:

Dezelfde wetenschappelijke argumenten waarmee de wetenschap aantoont dat historische personen als Socrates, Julius Caesar, en Alexander de Grote echt hebben bestaan bewijzen dat Jezus Christus ook heeft bestaan. En van Jezus Christus is zelfs meer bewijs dan van bijvoorbeeld Socrates. Toch twijfelt niemand aan de historiciteit van Socrates.
Echte wetenschappers, waaronder historici en archeologen hebben daarom geen enkele wetenschappelijke reden om te twijfelen aan de historiciteit van Jezus van Nazareth en doen dat over het algemeen ook niet (Een "spuit elf" hier en daar niet meegerekend natuurlijk).

Onder onderzoekers wordt algemeen erkend dat er geen fysiek bewijs is dat Jezus heeft bestaan, en daar gaat het om. Ik zeg niet dat er geen fysiek bewijs is (dat nog moet ontdekt worden) of geweest is, maar momenteel beschikken wij daar niet over.Boek nog steeds niet gelezen hé?

Carpe diem homo universalis
Op 16-10-2008 9:28:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden