Oceanograaf Lauro Barcellos staat voor een raadsel. Nog nooit waren er zoveel dode en uitgehongerde pinguïns aangespoeld op de stranden van Brazilië. Barcellos doet al 35 jaar veldwerk en volgens zijn zeggen vinden er ieder jaar wel wat van deze pechvogels hun weg naar het Zuid-Amerikaanse land. Maar dit jaar is het aantal al boven de duizend gestegen. Barcellos spreekt dan ook van een anomalie. Men denkt dat door klimaatsveranderingen de oceaanstromingen sterker zijn geworden zodat het voor de pinguïns moeilijker is geworden om daaraan te ontsnappen. Toevallig valt deze gebeurtenis samen met de minste zonnevlekken sinds 1954. Is er een verband?

zon en beurs

(Beursmalaise en een actieve zon, toevallig?)

Zonnevlekken tonen ons de activiteiten van de zon. Een actieve zon laat telkens korte explosies zien van energie waarbij geladen deeltjes vrijkomen. Als zo een explosie op de aarde gericht is zien we dat terug in verschijnselen als het mysterieuze poollicht of, in het ergste geval, het uitvallen van satellieten. Wetenschappers menen dat de zon een regelmatig patroon van activiteiten laat zien. Zo maakt de zon iedere elf jaar een actieve periode mee.

In 1954 was de zon 241 dagen vrij van vlekken en nu is het al meer dan 200 dagen 'stil' op de zon. Wetenschappers zien een verband is tussen klimaatsveranderingen en het aantal zonnevlekken. Zo viel de kleine ijstijd (1645-1715) samen met een periode van weinig zonnevlekken. We weten nog te weinig om exact een verband te leggen en natuurlijk zijn er meer factoren. Zo weet het KNMI dat de waargenomen opwarming van de aarde grotendeels verklaard kan worden uit een combinatie van een afname van vulkaanactiviteit (vulkanen hebben een koelend effect) en een toename van de zonneactiviteit, louter natuurlijke oorzaken dus. Ook El Niño (het relatief warme zeewater van de Stille Oceaan) heeft een sterke invloed op de fluctuaties in de temperatuur van jaar tot jaar.

aurora
(Poollichten gezien vanuit de ruimte)

Zonnevlekken en andere ellende.

Velen hebben geprobeerd de activiteiten op de zon te verbinden aan gebeurtenissen op aarde. (Bekijk bijvoorbeeld deze PDF ) Zoals gezegd veroorzaakt een hoge activiteit van de zon aurora's (poollicht dus). In de middeleeuwen werd het poollicht gezien als een voorbode van onheil en bloedvergieten. En hoewel er op deze aardbol altijd wel ergens ellende is lijkt het dat historische gebeurtenissen inderdaad meedeinen op de activiteit van de zon (zie voorgaande PDF).

Zonneactiviteit en recessie op de beurzen lijken elkaar ook te volgen. Maar de huidige inactieve zon past niet met het beeld wat we op de wereldmarkten zien. Alhoewel, er verdampen miljarden op de beurzen maar het is nog steeds geen echte recessie. We zitten op dit moment in het dal van een "zonnevlekminimum". Men verwacht dat de activiteiten weer gaan toenemen met de hoogtepunten omstreeks 2012. Het is te verwachten dat in de nasleep van de huidige malaise op de financiële markten er wel degelijk een recessie volgt. We zullen zien.

Alles is constant in beweging en verandering is de grootste truuk van de kosmische joker om te voorkomen dat er verstarring optreedt. Misschien moeten we in plaats van te vechten tegen veranderingen er in mee gaan. Aanpassen is overleven. Miljarden pompen in falende economische systemen is precies hetzelfde als het repatriëren van 370 aangespoelde pinguïns naar koudere oorden.

Beide acties gaan ervan uit dat we complexe systemen begrijpen en, wat nog erger is, het de moeite loont om alles bij het oude te houden. Dat de financiële zeepbel uit elkaar klapt is misschien nu en individueel niet leuk maar biedt een unieke kans om het anders te doen. Dat er duizend pinguïns uit de koers zijn geraakt is sneu, maar het zijn de slachtoffers van veranderingen die uiteindelijk een zegen zullen blijken. Heeft moedertje Aarde ooit het leven in de steek gelaten? De boel is in beweging en we kunnen nu nog slechts kiezen wat we gaan doen. Blijven we verzetten, wachten we passief af of gaan we er iets positiefs mee doen.

todo: Welja joh. We koppelen gewoon alles aan alles, dan geven we iedereen de schuld en dan is er niets meer aan te doen.
Is dit een lucratief èèn-tweetje van Gore en Bernanke ofzo?
Op 14-10-2008 7:18:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis: Een economische cyclus is 7 jaar. Om de 7 jaar zakken de beursen in. Waarom weet ik eigelijk niet, zo ver ging mijn studie niet. Maar je kan er dus vanuit gaan dat er om de 7 jaar een recessie is. Dit was zo in 2001/2002 en 1993/1994. nu krijgen we er weer 1.

Dat dit af en toe samen valt met een zonnevlekminimum is niet meer dan logisch. Dus ik denk niet dat dit met elkaar te maken heeft.
Op 14-10-2008 8:26:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Op 14-10-2008 9:09:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Ons probleem is dat we één bepaald klimaat, nl. dat van de voorbije 50 tot 100 jaar als "het normale" klimaat beschouwen, en dat we daaraan zouden willen vasthouden. Vooral omdat we allerlei structuren en samenlevingsmechanismen ontworpen hebben in functie van datzelfde klimaatstype.
In werkelijkheid is klimaat wellicht een erg dynamisch systeem, dat over langere perioden enorme fluctuaties kent.
Het is typisch menselijk de realiteit aan onze wensen te willen laten voldoen, i.p.v. te kijken met welke realiteit we vandaag aan de slag moeten.
Daar komt bij dat we door de manier waarop we alles indelen en categoriseren, en alles als "apart staand" bekijken, we geen jota weten van de samenhang in bv. ons eigen zonnestelsel. Laat staan van het universum.
We zouden ons dus flexibel mee aan moeten passen, terwijl we star aan onze zelf gecreëerde patronen vastzitten. Vroeg of laat zullen we ons toch moeten aanpassen. En dit zal een diepgaande impact hebben op alle gebieden en op al onze structuren.
En ik durf eigenlijk nog verder te gaan: Wie weet komen we er op een dag wel achter dat er een verband is tussen de activiteit van de kosmos, en onze eigen denkpatronen? En dat de kosmos ons daar verplicht uit losrukt? Ik zeg niet dat het zo is, maar ik sluit het ook niet zomaar volledig uit. Maar het is wat mij betreft een boeiende hypothese.
Op 14-10-2008 11:13:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden