Na de controversiële film Bloodline in zijn geheel te hebben gezien kon het eigenlijk niet uitblijven dat ik, in Zuid-Frankrijk wonende, diverse zaken zou herkennen. Hoe kan het ook anders, het hele bloodline-onderwerp is iets waar ik me de laatste 7 jaar al intensief mee heb bezig gehouden.
De streek waarin zich één en ander afspeelt ken ik inmiddels tot in de kleinste details en de meeste personen die zich met het mysterie bezig houden ken ik ook. Is het niet persoonlijk, dan toch wel van gezicht. Ik meen dus best wel een beetje gerechtvaardigd te zijn als ik beweer dat ik gespecialiseerd ben in één en ander. Zo, nu dit te hebben gezegd kan ik op enige zaken uit deze film ingaan...

Bloodline

Toen in de film ‘Bloodline’ een grot ter sprake kwam waar een zekere ‘Tombman’ beweerde artefacten en lichamelijke resten te  hebben gevonden, haalde men er een kaart bij waarop lijnen stonden. Die had men getrokken, ze wezen naar een locatie:


Ik zette het beeld even stil en zoomde in op die kaart. Ik herkende de plek natuurlijk meteen. BlanchefortHoe kon het ook anders, ik ben daar de afgelopen 7 jaar inmiddels al zo'n 20 keer of meer geweest. De grot in kwestie herkende ik als de oude mijningang die zich aan de voet van het laatste uitstekende gedeelte van Blanchefort bevindt.

Op deze pagina is mijn verhaal over de ontdekking van Blanchefort te vinden en één en ander over het belang van juist déze 'witte toren/versterking'.

Zo eenvoudig als het er op bovenstaande plaatjes misschien uit mag zien, om er te komen is toch een stuk moeilijker.
Over de berg Blanchefort kan ik vertellen dat het een witte rots van kalkhoudende steen betreft, vandaar zo wit. Mede door deze kalk is het nu een soort van gatenkaas:

Blanchefort

Ondanks de kalk bleek Blanchefort ook nog ertsen van edelmetaal te bevatten die in de Romeinse tijd werd gedolven. Om de mijnen zou volgens middeleeuwse documenten nog strijd zijn geleverd.

Blanchefort mijningangen

De illustraties hierboven geven de meest bekende en zichtbare mijningang weer, waar men vast en zeker langskomt als men de weg naar de tempel op de top van Blanchefort eindelijk heeft weten te vinden. Dat dit niet eenvoudig is moet u maar van mij aannemen, onderweg naar boven zijn wij vaak nog aantekeningen van gefrustreerde zoekers tegengekomen:

Weg naar Blanchefort niet echt duidelijk
(Weg naar Blanchefort niet echt duidelijk)

Hieronder is een schematische weergave te zien van de grot in kwestie, waarvan men verder naar boven de ingang reeds kon zien. Wij herkenden de plaats als de Bloodline-grot waar de mummie van een vrouw zou zijn gevonden. Bedekt door een in goede staat verkerend Tempeliersgewaad:

Schema van de Bloodline Maria Magdalena-grot
(Schema van de Bloodline Maria Magdalena-grot)

We hebben deze plaats al meerdere malen bezocht en hebben enkel kunnen constateren dat er niets in lag of ligt. Hetgeen mij eigenlijk ook wel verbaasd zou hebben, daar deze plaats bij de meeste schatzoekers wel bekend is. Zo werd er van deze plaats al beweerd dat er mogelijk de Ark des Verbonds verstopt zou zijn geweest. Het verhaal gaat dat de Ark omgesmolten werd door een groep Duitse mijnwerkers die geen contact mochten hebben met de plaatselijke inwoners in het dal.

Verder kreeg ik bij het horen van dit verhaal in de Bloodline-film een beetje een déja vu-gevoel.
In het jaar 2000 kwam er namelijk een project op de markt dat bestond uit een boek en een CD. Daarop muziek over het ‘geheim’ van Rennes-le-Chateau, onder de naam Aereda.

Rhedae is overigens de oude, oorspronkelijke naam van het plaatsje dat nu Rennes heet. De muziek is zeer aardig om te horen en het boek vertelt over een koppel wat op een zeker moment in een grot komt waar zij botten en een Tempeliersgewaad vinden! Is dit louter toeval?

Hoe dan ook, de grot die duidelijk te herkennen was aan de hand van aanwijzingen in de film Bloodline, heb ik meerdere malen bezocht. Helaas bleek daar niets te liggen waar zoekers naar verscholen mysteries van zouden smullen:

Bloodlines Maria Magdalena-grot
(Bloodlines Maria Magdalena-grot)

In de film Bloodline is op een zeker moment te zien hoe men 's nachts, zogenaamd 'in a couple of hours', naar die grot toe gaat. U ziet dan hoe er vanuit een parkeerplaats wordt vertrokken terwijl filmmaker Bruce Burgess bij de auto blijft wachten. Natuurlijk verbaasde me dat. Vanaf welke parkeerplaats ook, men kan niet in a couple of hours, dat zijn 2 tot 4 uren, naar de bewuste grot gaan. Laat staan om dan ook nog eens te graven en gefilmd onderzoek te doen. De timeframe klopt niet.

Neemt men de lange en hier en daar door bordjes aangegeven weg vanuit Rennes-les-Bains, dan duurt de wandeling al snel zo’n 5 uur als men rustig loopt. Heen en terug is het wandelen alleen al 10 uur.
Er bestaat ook een iets kortere wandeling die niet aangegeven staat, die begint vanaf een piepklein plaatsje langs de weg naar Rennes-les-Bains, waar men eventueel nog een auto kan parkeren. Dan kost de wandeling nog altijd zo'n twee uur, dus 4 uur heen en terug. Gelijk vanaf de parkeerplaats moet men dan een flink stuk omhoog over een tamelijk smal pad. Hiervan is echter niets te zien in de film.
Toch ben ik er zeker van dat de grot die we in Bloodline te zien krijgen die van de hierboven geïllustreerde mijn te Blanchefort is, want daarvoor was hij te duidelijk herkenbaar.
 
Niet ver van deze mijn vandaan bevindt zich overigens nog een grot die ooit een mijn was:

Maya bij de Maria Magdalena grot

Om die te bereiken dient men een stukje verder omhoog te gaan, tot de voet van de witte rots waarop Blanchefort zich bevindt.

Blanchefort

Natuurlijk heb ik die grot ook meerdere malen bezocht en mede door mijn bekendheid met deze grot krijg ik het idee dat men een deel van de opnames van het interieur van de grot die men in ‘Bloodline’  ziet  in deze grot heeft gefilmd. Dit omdat er hier iets meer ruimte is.

In deze grot heb ik evenmin ooit iets mogen vinden:


 
Deze grotten zijn allemaal volledig bekend bij iedere onderzoeker die zijn vrije uren graag besteedt aan het mysterie over Rennes-le-Chateau.
Er zijn nog meer grotten, zoals de volgende onderstaande grot die zich vlak onder een soort van tempeltje bevindt. Je zou het aan de ‘tovenares’ Circe uit de Odyssee kunnen toeschrijven. Persoonlijk denk ik dat Maria Magdalena daar heel goed haar laatste aardse jaren zou kunnen hebben doorgebracht. Slechts getooid door heur haar, zoals de legendes beweren.

Maria Magdalena

Die grot bevindt zich aan de andere zijde van de witte rots. Waarbij ik het natuurlijk niet kon nalaten om er een Maria Magdalena-achtige scène te fotograferen:

Grot aan de witte rots

De mummie die men in de film Bloodline te zien krijgt is natuurlijk een gegeven dat menig kijker overtuigt dat ie met the real thing te maken heeft. Maar hoe ondenkbaar dit ook in eerste instantie moge lijken, zo vreselijk moeilijk is het nu ook weer niet om ergens een gedeeltelijk gemummificeerd lichaam vandaan te halen. Er bevinden zich op afgelegen plaatsen genoeg graven die men ongestoord leeg zou kunnen halen indien men dit zou willen.

Voorts bestaat er informatie dat, tijdens de overstromingen in Rennes-les-Bains in de jaren negentig van de vorige eeuw, het gehele kerkhof in het dorp grote schade zou ondervinden. Daardoor zouden enkele graven en lichamen open komen te liggen. Voldoende mogelijkheden om aan een lichaam te komen.

Daarnaast is er een detail van het gemummificeerde lichaam dat mij gelijk opviel: het ontbreekt de mummie aan duidelijk zichtbaar haar en dat is vreemd. Haar vergaat namelijk niet zo snel – het groeit na de dood zelfs nog enige tijd door -  en hierdoor hebben zelfs millennia oude skeletten soms nog haar.  Zoals men bij skeletten in een grot te  Masada (Israël) ontdekt heeft. Die zagen er zelfs nog keurig gekamd uit.

Als er ook maar een fragment waar is van de hardnekkige volkse overlevering dat Maria Magdalena nooit meer heur haar zou knippen, en het zolang heeft laten worden dat zij geen kleding meer nodig had, dan had men écht wel wat haar gevonden bij het zichtbaar goedbewaard gebleven lichaam in Bloodline.

Maria Magdalena of hoax?
(Maria Magdalena of hoax?)

Zelfs als het zo zou zijn dat de Tempeliers haar eeuwen later in die bewuste grot zouden hebben bijgezet, dan hadden zij er zeker wel aan gedacht om heur haar met het lichaam mee te nemen. Leden van deze orde wisten als geen ander het belang van het haar van Maria Magdalena.
Lang haar kenmerkte namelijk de positie en de vrijheid van het vrouwelijke principe in de dagen van Jezus – wat door orthodoxe landgenoten in die dagen gelijk werd gesteld met seksuele vrijheid - en het losse lange haar kenmerkte het belang van deze vrouwelijke apostel van Jezus in het bijzonder.
Wilde men in de middeleeuwen tot de orde der Tempelheren toetreden dan werd zelfs verlangd dat men een eed zwoer op ‘Onze Lieve Vrouwe van Bethanië’, volgens velen dezelfde als Maria Magdalena.
Hoe dan ook, het ontbreken van duidelijk zichtbaar en overvloedig aanwezig haar bij de mummie zegt volgens mij  genoeg over de these of het 't lichaam van Maria Magdalena zou zijn. Niet dus.
Het is wel een vrouw, dat is zeker. Dit detail zal het meesterbrein achter deze hoax zeker niet over het hoofd hebben gezien.Op een zeker moment komt in de film een zekere Robert Eisenman aan het woord. Eigenlijk ben ik deze geleerde de nodige dankbaarheid verschuldigd, want het is vooral dankzij hem dat ik mij ben gaan verdiepen in oude Bijbelse geschriften, totdat het uiteindelijk zelfs in een studie zou ontaarden. De wijze waarop hij bijvoorbeeld de Dode Zee-rollen tegen de wil van het Vaticaan in, in de publiciteit heeft weten te krijgen heb ik altijd zeer bewonderd. Ik was dan ook de eerste die zijn gepubliceerde vertalingen van die rollen heeft gekocht.
Maar deze Robert Eisenmann zegt in de film dus ook dat het te mooi is om waar te zijn, dat de mummie het lichaam van Maria Magdalena zou zijn.
Ik vrees dat ik dit enkel maar kan bevestigen. Die reconstructie van het gezicht van de mummie, als die inderdaad op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is geschied, komt volgens mij overigens evenmin overeen met wat men over Maria Magdalena weet.
Want Maria zou ruim 80 jaar oud zijn geweest toen zij stierf. Ik ga ervan uit dat dit toch wel zichtbaar zou zijn geweest aan huid en schedel, zelfs als het vlees helemaal is weggeteerd.


 
Naast de grot waar men de mummie zou hebben gevonden komt in Bloodline nog een grot ter sprake, waar men een kistje zou vinden. Het is de zogenaamde Marie Madeleine grot die zich tegenover Rennes-le-Chateau bevindt, aan de andere zijde van het dal van de 'couleurs'.
Natuurlijk hebben wij die grot ook voldoende verkend en toen lag er beslist geen kistje verstopt. Lijkt me ook sterk met alle bezoekers die op zoek gaan naar schatten. Honderdduizenden hebben die grot reeds bezocht, gravend en hopend iets te vinden.
 
Naar het einde van de film toe brengt Bloodline op zeker moment  bepaalde kringen binnen de Katholieke kerk ter sprake. Lieden die men al dan niet de Priorij van Sion zou kunnen noemen. De Priorij van Sion laat druppelsgewijs bepaalde informatie naar buiten lekken waaruit blijkt dat niet iedere gelovige het standaard credo onderschrijft. Ik sluit het bestaan van dit soort kringen zeer zeker niet uit.

Ik ben de naam nu even van kwijt – al dacht ik dat zij ‘modernisten’ werden genoemd - maar er is een tijd geweest dat de Rooms-Katholieke Kerk zelfs een groep in het leven had geroepen om te proberen de kerk van binnenuit langzaam te moderniseren. Ze schrokken echter van de resultaten waartoe dit alles zou leiden en ineens hoorde men daar dan ook niets meer over. Dat wil nog niet zeggen dat ze ophielden te bestaan.
En dan was er ook nog een zekere schimmige organisatie die de Compagnie de Saint Sacrament werd genoemd, die eveneens Katholiek was maar er zeker onorthodoxe ideeën op nahield.
Het is dus zeer goed mogelijk dat binnen de Rooms-Katholieke Kerk zelf af en toe van dit soort visjes worden uitgegooid. Helaas is de invloed nog te gering om er zichtbare veranderingen door te zien gebeuren.

Uit bovenstaande bevindingen mijnerzijds wil ik eigenlijk gewoon zeggen dat het verhaal van de Bloodline een aardig in elkaar gezette hoax lijkt te zijn, helaas.
Waarmee ik niet wil zeggen dat ik niet achter de bedoelingen van de makers van de film zou staan. Naast misschien een zeker commercieel succes willen ze slechts zaken onder de publieke aandacht brengen. Zaken die binnen de zogenaamde gevestigde orde door zekere lieden maar moeilijk geaccepteerd lijken te kunnen worden. Helaas prikt iedere expert op het gebied van het Rennes-le-Chateau mysterie direct door de verkondigde waarheden heen en dit doet de zaak geen goed.

Antoine: De vraag is wie? En Waarom? Kan simpel geldgewin zijn. De makers kunnen ook zelf gebruikt zijn door anderen. Vrij naïeve bedoening wel. Een hoax is het zeker. Maar mensen zien dit soort Indiana Jones dingen natuurlijk graag. En daar wordt handig op ingespeeld.
Op 24-10-2008 0:19:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Heur haar is nu exclusief te koop op Ebay.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-10-2008 0:45:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ja Horus:

Heur haar is nu exclusief te koop op Ebay.

Serieus?
United as one. Divided by zero.
Op 24-10-2008 0:58:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
3.14po:

Ja Horus:

Heur haar is nu exclusief te koop op Ebay.

Serieus?

Neuh alleen de lijkwade van Turijn...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-10-2008 1:00:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ja Horus:

3.14po:

Ja Horus:

Heur haar is nu exclusief te koop op Ebay.

Serieus?

Neuh alleen de lijkwade van Turijn...

Als er geen smileys bij staan, dan is het soms moeilijk een grap te zien.
United as one. Divided by zero.
Op 24-10-2008 1:15:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Mooi stuk boven toch is het wel een mooie doc. Alleen die man die de opgravingen doet is wel een beetje erg grof met het behandelen van de voorwerpen.(al staat hij daar voor bekent)
Op 24-10-2008 2:34:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bliek: Dat haar nog enige tijd doorgroeit na de dood, is ook een hoax...
(bericht gewijzigd op 24-10-2008 20:10:18)
Op 24-10-2008 20:09:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte:
Bliek:

Dat haar nog enige tijd doorgroeit na de dood, is ook een hoax...

Heb je dat zelf getest dan??
Stroom moet vloeien.
Op 24-10-2008 21:40:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sesjat: Inmiddels ook de film gezien. Er zitten spannende momenten in, maar ik twijfel.
Prima artikel hierboven!
Sesjat
www.sacerdotibus.nl
Op 04-02-2009 23:48:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Sesjat:

Inmiddels ook de film gezien. Er zitten spannende momenten in, maar ik twijfel.
Prima artikel hierboven!
Sesjat
www.sacerdotibus.nl

Als je http voor je url zet dan wordt hij aanklikbaar

http://www.sacerdotibus.nl
United as one. Divided by zero.
Op 05-02-2009 0:58:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ik kom maar niet rond met de volgende vraag die me steeds maar weer op komt dagen, als ik het verhaal over maria in Frankrijk lees.
Hoe het ook zij, of Jezus nu na de kruisiging naar India is gegaan, zoals sommige beweren of dat hij werkelijk boven de dood steeg (wat hij naar mijn info pas in zn volgende leven bereikte).
Waarom gingen die 2 na de kruisiging uit elkaar?
Of ze man en vrouw waren laat ik in het midden, maar dat ze een zeer innige band hadden, dat is wel duidelijk.
Of wisten zij iets dat wij en toen nog niemand wist, waardoor ze elkaar wel geregeld konden treffen?
This shit puzzels me?!?!?!

(bericht gewijzigd op 5-2-2009 9:10:57)
Carpe diem homo universalis
Op 05-02-2009 9:09:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Onderschriften zeggen niets
Op 05-02-2009 19:24:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden