Alles en iedereen is met iedereen en alles verbonden. Dat is zo'n beetje de essentie van zowel de oude oosterse wijsheden als de moderne kwantumfysica. We kunnen onszelf of de dingen om ons heen als losstaande entiteiten beschouwen, maar wie dieper kijkt komt toch weer tot de ontdekking dat alles met elkaar verbonden is. In de basis zijn we verbonden omdat we gemaakt zijn uit hetzelfde materiaal waar de rest ook uit bestaat. En dankzij kwantumfysica weten we dat de piepkleine deeltjes waaruit alles bestaat onderling ook weer verbonden zijn. Het maakt niet uit hoeveel tijd of ruimte kwantumdeeltjes scheidt, als men de ene omdraait zal de ander ook omdraaien. Uiteindelijk is alles en iedereen goed beschouwd onderdeel van één groot en bewust organisme.

(De Borg als als ultiem symbool van maximale verbondenheid. Wij zijn Borg.)

Neem een groep bomen. Trek bij een aantal van die bomen de bladeren van de takken en wat gebeurt er? De mishandelde bomen communiceren hun leed met de onaangetaste exemplaren en die zullen de verdediging ingaan. Nu is het zo dat bomen weinig opties voor verdediging hebben maar sommigen kunnen om vraat door insecten te beperken chemische stoffen aanmaken. In het geval van onze bomen schoot de concentratie van deze chemische stoffen in zowel de aangedane als onaangedane bomen omhoog. Over het hoe en waarom is nog discussie maar het is duidelijk dat flora met elkaar verbonden is. Planten 'praten' niet alleen met elkaar maar ook met essentiële schimmels in de grond en god weet wat nog meer. De aarde met alles wat erop en erin zit als een groot organisme noemt men ook wel de Gaia hypothese.

Het verhaal van de bomen is slechts één klein detail van verbondenheid in een beperkt gebied maar het maakt inzichtelijk dat bomen alles behalve alleenstaande entiteiten zijn. Waarom zou dat alleen tot bomen beperkt blijven?

Een ander voorbeeld is dat van het zogenaamde collectieve bewustzijn. Voorbeelden daarvan kunt u observeren door naar een zwerm spreeuwen of een school vissen te kijken. Als één geheel zwenken deze dieren plots naar links of rechts zonder te botsen of vooraf voor ons waarneembare signalen uit te zenden. Een truuk waar defensie miljarden voor over zou hebben.

Hetzelfde zien we terug op microniveau. Een collectief cellen kunnen DNA vormen en een zwerm fotonen (piepkleine deeltjes) kunnen overgaan in licht. In de kwantumfysica speelt een bewuste waarnemer een grote rol om deeltjes tot het één of het ander te laten vervallen en dus is er ook nu weer verbondenheid. Zonder observator geen kwantumverval en geen kwantumverval zonder observator. Ook psi-effecten, zoals telepathie, kunnen we verklaren door verbondenheid; zie bijvoorbeeld hier of hier op deze site.

Verbondenheid zit kennelijk diep in onze genen en komt dus ook weer uit onze handen. Internet bijvoorbeeld of, om actueel te blijven, het mondiale economische systeem. Net als bij de bomen zien we dat als er ergens een beurs wordt 'aangevallen' ook de onaangetaste beurzen reageren. Onderstaande grafiekje toont ons simultane werking op prikkels alsof beurzen onderling één groot organisme vormen.


(Pijn op een beurs? De anderen reageren gelijk.)

De geautomatiseerde systemen van beurzen en mensen gaan hand in hand. Een stapje verder is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Computerprogramma’s van Google zoeken bijvoorbeeld autonoom het Internet af en communiceren hun bevindingen met databases die op hun beurt weer met voorstellen komen of aanpassingen maken. Stel je voor 24 uur per dag werken meer dan 10 miljoen processoren vanaf meer dan 1.000 locaties aan het Google superbrein. We denken dat wij die processen sturen maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Wij reageren alleen nog op de uitkomsten van al die processen.

Het totale Internet zelf is steeds meer en meer een autonoom en bewust systeem aan het worden. Het voedt zich met stroom, het groeit, het beslist en het heeft zelfs een soort 'hartslag'. Natuurlijk kunnen we nog de stekker eruit trekken maar in hoeverre zijn we er nog écht heer en meester over? De strikte scheidingen tussen mensen en machines zijn aan het vervagen en we zijn hard op weg naar een situatie van verbondenheid te gaan.

Verbondenheid tussen alle mensen onderling is ook groter dan men zou vermoeden. Bij wijze van experiment gaven psychologen brieven met het adres van een volslagen vreemde uit een ver en vreemd land aan verschillende mensen. De opdracht was simpel, geef de brief aan een persoon waarvan je denkt dat die op zijn of haar beurt weer denkt een ander persoon te kennen die ook kan helpen. Gemiddeld gingen dergelijke brieven bij zeven personen door handen voordat het juiste adres was bereikt. Stel je voor. Binnen gemiddeld zeven individuele sociale kringen kan men dus in theorie iedereen bereiken wie men maar wil.

Verbondenheid, of zo u wilt collectief bewustzijn, komen we op alle niveaus tegen. De effecten zijn zo klein of groot als de hoeveelheid veranderingen die men er in aanbrengt. De oude filosofieën wijzen ons op harmonie wat je zou kunnen vertalen in het niet of zo min mogelijk verstoren van systemen. Kennelijk wist men in de oudheid van de verbondenheid der dingen en dat het niet raadzaam is om daar lukraak wijzigingen in aan te brengen.

Wat moeten we met deze vrije gedachten? Het antwoord was al gegeven. Bestuur, controleer of beheers systemen niet maar probeer ermee in harmonie te leven. Dacht u werkelijk dat, als alles met alles verbonden is, u als individu enige wezenlijke invloed zou hebben?

C.: Jullie zijn goed op dreef. Wederom een boeiend blog.
De stelling dat iedereen met 6 stappen met elkaar verbonden is, ligt in dezelfde sfeer.
Op 07-11-2008 0:21:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Ook een mooi en recent voorbeeld is de apenrots in de Emmense dierentuin.
Die apen maken met hun aantal een zo sterk geestelijk collectief dat toen er een van hen ernstig schrok de hele groep in paniek raakte.
Door dat de hele groep elkaar bleef aansteken met angstige gedachtes bleven ze dus op een kluitje op dezelfde plek zitten en duurde het dagen voor ze weer voldoende hersteld waren om in hun normale gewoontes terug te vallen.

Zoiets schijnt zelfs in het verleden eens gedocumenteerd te zijn door een onderzoeker als het geval van de honderd en eenste aap oid.
Iig dat ging om twee eilanden met ieder een apen kolonie die ondanks dat er een paar kilometer zee tussen hen in lag ook elkaars gedrag overnamen.

Stroom moet vloeien.
Op 07-11-2008 0:28:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Ik vind het een excellent blog, edoch denk dat
Bert:
Dacht u werkelijk dat, als alles met alles verbonden is, u als individu enige wezenlijke invloed zou hebben?
juist omdat ik verbonden ben met alles mijn individuele ingang invloed heeft. Het zou pas moeilijk worden wanneer ik niet met alles verbonden was.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 07-11-2008 1:45:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 07-11-2008 1:48:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ja Horus:Sterk fragment, had ik net even nodig;-)
'Don't forget rule number 6'
Op 07-11-2008 6:23:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: Perfect stuk.
In een aantal fascinerende onderzoeken naar menselijk bewustzijn (o.a. door de nederlandse cardioloog Dr Pim van Lommel) wordt voorzichtig al de conclusie getrokken dat bewustzijn iets is dat zich BUITEN het lichaam bevindt waarbij het lichaam niet veel meer als een veredeld stuk hardware is.
Men grijpt daarbij ook naar de quantumphysica om e.e.a. te verklaren.
De overtuigingen van de oervolkeren zoals de vernoemde aboriginals en anderen zijn in dat licht zo gek nog niet, puntje bij paaltje zal wel eens heel wel kunnen zijn dat ze veel meer gelijk hebben als de erkende "wereldgodsdiensten" .

Ik ben ervan overtuigd dat we op het punt staan een enorme shift in de wetenschap gaan krijgen, waarbij de complete natuurkunde ,religieuze dogma's en vele andere "zekerheden" op velerlei gebied op de schop kunnen .

spannund :-)
Op 07-11-2008 11:41:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Seppie: Alles is via de "ether" met elkaar verbonden. Tijd en afstand zijn overbodig hier. Als er op punt A iets gebeurt, gebeurt op punt B preciez hetzelfde op hetzelfde moment (bron: ontheemde zielen ontwaken). Een vacuum is geen vacuum, men hangt de theorie aan dat een vacuum luchtledig is, dat er niets in zit. Dit klopt niet, vacuum is volop gevuld met ether, welke niet onderhevig is aan wrijving en welke instant de actie overneemt. Vrije energie word hier geput.
Ergo, alles is met elkaar verbonden en alles is afhankelijk van elkaar.
Op 07-11-2008 11:54:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Missluitenant: En toch is individualiteit ook een belangrijke zaak. In een ander stukje vandaag las ik over "het wonderlijke brein van de iconoclast."
Meestal is de individualist ook een beetje een creatieve chaoot of een wetenschappelijk wonder of uitvinder... stond op zapruder.

Niet iedereen kiest voor individualiteit. Je word als individualist geboren. Hetgeen de individualist altijd wil is zich graag verbinden met de massa maar dat lukt niet. De massa en hij zullen elkaar nooit begrijpen. Misschien begrijpen andere individualisten hem wel...

Verwar het woord individualist en individu niet - dit word vaak op 1 hoop gegooid maar betekend absoluut niet hetzelfde.

Met individu word het mens als uniek object bedoeld maar met individualist word iemand bedoeld die niet aan de groep kleeft.

Maar wanneer je over collectieven praat zijn individuen in die collectieven inderdaad met elkaar verbonden. Gelukkig zijn daartussen altijd weer de individualisten. De zelfstandig denkenden, degenen die de dingen toch weer even door een ander paar ogen zien en die lekker kunnen waarschuwen voor, zoals bijvoorbeeld bij groepen apen gebeurd - gevaar!

Zij doen dat meestal door wild op en neer te springen en obscene gebaren te maken en hard te schreeuwen. ;-) Aandacht trekken.
Wanneer mede-apen niet luisteren worden ze heel erg boos.... en
gaan ze met de vuisten op de borst slaan.

Wanneer niemand naar ze luistert gaan ze zelf het gevaar trotseren om de groep te beschermen.
(mensen zijn ook een beetje aap)
Op 07-11-2008 0:54:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: De wereld zoals we die waarnemen is de weerspiegeling van het menselijke bewustzijn, in de staat en het niveau waarin het zich nu bevindt. Deze toestand is één van de (zeer) vele super posities waartussen dit bewustzijn kan kiezen. Bewustzijn ligt dus aan de basis van alles wat wij als realiteit beschouwen. Net zoals de facetten op bv. het oog van een vlieg, zien we elk een deeltje van deze realiteit. Samen zien, en creëren we wellicht deze realiteit zoals ze is. Veranderen we ons bewustzijn door onze aandachts -en gevoelspunten te verleggen, dan kiezen we voor super posities in deze of gene richting. Ttz. paradijs of hel, beide zijn vlakbij. Wij zelf, het bewustzijn, moeten enkel maar consistent blijven kiezen. Simpel, ware het niet dat we nogal eens last hebben van onze conditioneringen, welke uiteindelijk in onze egootjes culmineren. Onze conditioneringen doen ons dan ook geloven dat we 'afgezonderd' zijn van de rest. Dat er een binnen en een buiten is. Terwijl er enkel ervaring, beleving is, in dat wat is.
Op 07-11-2008 13:45:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Mooi geschreven, gelukkig zijn er steeds meer onder ons die deze zaken gaan zien.
'Don't forget rule number 6'
Op 07-11-2008 18:19:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox: Iets dergelijks over onderlinge verbondenheid heb ik ooit ook eens ergens anders gelezen (weet niet meer waar) en daar gebruikten ze de volgende uitleg:

Stel je bent een octopus met zijn 8 'armen' (aangenomen dat dat armen zijn) die deze armen door een 2 dimensionaal vlak steekt. In dat 2 dimensionaal vlak lijken het 8 afzonderlijke wezens maar in feite behoren ze bij elkaar als je het in onze 3D wereld bekijkt.
Vertaal dit van de 2D wereld naar onze 3D wereld en zie ons of andere levende wezens als soortgelijke verschijnselen. We lijken afzonderlijke beestjes maar via een hogere dimensie zijn we aan elkaar verbonden. (Nu klink ik wel heel zweverig met mijn hogere dimensies! maar het gaat om het voorbeeld).

Blijft de vraag waarom ik geen (voor mij merkbare) directe verbinding met die andere 7 octopusarmen heb........ En welke van al die anderen zijn die 7 dan ( ;-) )

Kom maar op ;-) (vette knipoog!) ik heb vast wel verbinding maar ik moet op een hoger trillingsniveau gebracht worden om het te beseffen!

Op 07-11-2008 18:26:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Beeblebrox:

Iets dergelijks over onderlinge verbondenheid heb ik ooit ook eens ergens anders gelezen (weet niet meer waar) en daar gebruikten ze de volgende uitleg:

Stel je bent een octopus met zijn 8 'armen' (aangenomen dat dat armen zijn) die deze armen door een 2 dimensionaal vlak steekt. In dat 2 dimensionaal vlak lijken het 8 afzonderlijke wezens maar in feite behoren ze bij elkaar als je het in onze 3D wereld bekijkt.
Vertaal dit van de 2D wereld naar onze 3D wereld en zie ons of andere levende wezens als soortgelijke verschijnselen. We lijken afzonderlijke beestjes maar via een hogere dimensie zijn we aan elkaar verbonden. (Nu klink ik wel heel zweverig met mijn hogere dimensies! maar het gaat om het voorbeeld).

Blijft de vraag waarom ik geen (voor mij merkbare) directe verbinding met die andere 7 octopusarmen heb........ En welke van al die anderen zijn die 7 dan ( ;-) )

Kom maar op ;-) (vette knipoog!) ik heb vast wel verbinding maar ik moet op een hoger trillingsniveau gebracht worden om het te beseffen!

heel mooi vertelt
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 07-11-2008 18:29:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian: Goed stuk.

Wat mij vooral opvalt in de wereld van nu, is dat het gros van de mensheid de oervolken als barbaren ziet en vergeten is wat voor wijsheid deze oude beschavingen hadden. Het is oh zo makkelijk de huidige beschaving als superieur te beschouwen over de beschavingen uit het verleden. We hebben millennia aan kennis weggegooid onder het mom, wij weten het beter.

We denken ook dat we in een wereld waar individualiteit voorop staat, wij totaal onafhankelijk zijn van de mensen om ons heen, terwijl we allemaal in het zelfde systeem moeten functioneren. Als je anders denkt als de massa, dan val je buiten de boot.

Daar tegen over staan de groeperingen die de dit soort oude kennis misbruiken voor eigen doeleinden zoals de New Age denkwijze aantoont.
Op 07-11-2008 18:50:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: I breathe.
Therefore, you are.
Op 07-11-2008 20:10:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ja Horus:
Leuk filmpje.
"You're all individuals. Don't let anyone tell you what to do..."

Mijn idee...

Op 07-11-2008 20:58:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Hier nog wat over kwantumfysica.
http://www.lichtwezen.com/forum/viewtopic.php?t=94
Op 07-11-2008 21:11:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pulmonaria: goed geschreven. (:

Op 08-11-2008 10:46:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
weerman: Fijn om dit soort 'grenswetenschappelijke' artikelen te lezen; een kers op de -toch al zo fijne- slagroomtaart, die deze site geworden is. Hulde, en blijf stug doorgaan!

En nu nog iemand die mij helder en duidelijk kan uitleggen (of verwijzingen naar een goeie uitleg) van de traliewerking bij een lichtbron. Ik kan er met mijn verstand niet bij en ik merk dat ik geconditioneerd ben door oude opleiding... Ik begrijp niet waarom een foton opeens andere kanten opgaat, als een tralie wordt gepasseerd. Wie legt het eens duidelijk uit? Leuke animatie ergens? Of is het te 'echte' wetenschap....

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tralie_(natuurkunde)
Op 08-11-2008 22:49:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
weerman:

Fijn om dit soort 'grenswetenschappelijke' artikelen te lezen; een kers op de -toch al zo fijne- slagroomtaart, die deze site geworden is. Hulde, en blijf stug doorgaan!

I second that!
Je vraag over traliewerking - misschien (met animatie):
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=777823
maar ik begrijp het ook nog niet (helemaal)...
(bericht gewijzigd op 9-11-2008 0:14:41)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 09-11-2008 0:11:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jjge: Wat ik nog steeds een beetje mis, ja, dat "alles hangt met alles samen" is natuurlijk heel mooi, maar daar bouw je geen bruggen mee. Geen huizen ook. Sommige samenhangen zijn nou eenmaal sterker dan andere. Quantummechanische samenhangen zijn best aantoonbaar tussen elementaire deeltjes, maar dat neemt nog steeds niet weg dat iets van de omvang van Schrödingers kat nog steeds weinig boodschap heeft aan quantummechanica. Het gaat erom, de belangrijke van de minder belangrijke samenhangen te scheiden-- en dan kom je nog steeds het verste met de klassieke mechanica.
Overigens, nog even voor die van Lommel-adept: stel je eens voor dat iemand na zijn dood dingen ziet-- ik begrijp dat je dat letterlijk moet nemen-- nou, zien betekent dat je licht moet opvangen en breken en absorberen. Dat kan misschien allemaal, maar dat kan niet onzichtbaar. Ik heb de laatste jaren al wat begrafenissen meegemaakt, en ik kijk altijd eventjes of ik niet ergens twee oogjes zie rondzweven. Nooit. Dat bewijst natuurlijk nix, toegegeven...
Op 09-11-2008 18:13:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte:
jjge:

Ik heb de laatste jaren al wat begrafenissen meegemaakt, en ik kijk altijd eventjes of ik niet ergens twee oogjes zie rondzweven. Nooit. Dat bewijst natuurlijk nix, toegegeven...

Die vraag stel ik mij ook, misscien kunnen die oogjes ook een kilometer weg zijn omdat geesten ongelimiteerd kunnen inzoomen.
En wie weet kijken ze met hele andere frequenties bv ver infrarood diep uv of misschien wel de eigentrilling van materie zelf.
Hoe dan ook een hele goede vraag waar ik ook wel eens antwoord op wil hebben... liefst voor ik sterf
Stroom moet vloeien.
Op 09-11-2008 18:24:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jjge: Een kilometer weg kan alleen als je in een zaal van die omvang zit. Licht heeft meer beperkingen, niet alleen dat het zich in een rechte lijn voortplant. Ook infrarood gaat niet door muren. Gammastraling weer wel... maar denk je ook niet dat dat allemaal _te_ makkelijk is? Als het zo eenvoudig zou zijn, hadden we toch allang contact met het hiernamaals?
Op 09-11-2008 19:11:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
jjge:

Een kilometer weg kan alleen als je in een zaal van die omvang zit. Licht heeft meer beperkingen, niet alleen dat het zich in een rechte lijn voortplant. Ook infrarood gaat niet door muren. Gammastraling weer wel... maar denk je ook niet dat dat allemaal _te_ makkelijk is? Als het zo eenvoudig zou zijn, hadden we toch allang contact met het hiernamaals?


Voor sommige mensen is het ook niet zo moeilijk...

I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 09-11-2008 20:15:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte:
jjge:

Een kilometer weg kan alleen als je in een zaal van die omvang zit. Licht heeft meer beperkingen, niet alleen dat het zich in een rechte lijn voortplant. Ook infrarood gaat niet door muren. Gammastraling weer wel... maar denk je ook niet dat dat allemaal _te_ makkelijk is? Als het zo eenvoudig zou zijn, hadden we toch allang contact met het hiernamaals?

Daarom vermoedt ik ook dat er op veel hogere frequenties gekeken wordt.
Neutrino's bijvoorbeeld kunnen overal gemakkelijk doorheen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neutrino
Slechts een voorbeeld maar het geeft wel aan dat er mogelijk nog vele onbekende manieren zijn om iets waar te nemen.
Zelf geloof ik dat we een ziel hebben en ik geloof ook dat er een dag komt dat de techniek een camera kan maken die de geest en dus ook aura kan zien.
In tegenstelling namelijk tot wat charlatans ons willen doen geloven is niemand daar ooit nog in geslaagd.
Stroom moet vloeien.
Op 09-11-2008 20:37:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jjge: Neutrino's kunnen inderdaad overal makkelijk doorheen... en dus heb je kilometers water nodig om er misschien 1 te vangen. Geen ideaal communicatiemiddel, wel? En voor waarneming van stoffelijke objecten ook al niet zo geschikt.
Nou ja, die ziel, geest en aura laat ik dan aan de gelovigen (en de charlatans) over...

O ja, voor het geval je dat dus gemist had: als iets overal makkelijk doorheen gaat is het dus weer moeilijk op te vangen. En kun je er ook niets mee "zien". Als je met gammastraling werkt kun je vast wel door de muur kijken, maar je ziet die muur en wat daarachter is dus evenmin.
Op 09-11-2008 21:06:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Ik sluit vooralsnog iig niets uit.
Daarom is die vraag ook zo interresant.
Stroom moet vloeien.
Op 09-11-2008 23:22:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Het is vast een "wie de schoen past trekke haar aan", soit, maar bij meneer Ogilvie heb ik voor het eerst het idee dat het hier een genuine breaker van barriers beteft. Ik sta niet bekend als goedgelovig (integendeel), maar ben voorlopig baffled en geïntrigeerd door Derek's (schijnbare?) authenticiteit.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 09-11-2008 23:52:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
weerman:
Ja Horus:

weerman:

Fijn om dit soort 'grenswetenschappelijke' artikelen te lezen; een kers op de -toch al zo fijne- slagroomtaart, die deze site geworden is. Hulde, en blijf stug doorgaan!

I second that!
Je vraag over traliewerking - misschien (met animatie):
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=777823
maar ik begrijp het ook nog niet (helemaal)...

Dank je wel, Horus... Leuke pagina.... MAAR: Nog steeds "mis" ik de cruciale uitleg WAT er nou gebeurt als licht de tralies passeert en opeens verstrooid wordt. Waarom? Moet ik het zien als een interactie tussen de materie van de tralie en dat licht? een soort microzwaartekracht, die licht doet afbuigen zoals een ster dat ook doet? Dat is me nog steeds niet duidelijk...
Op 10-11-2008 0:02:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
weerman:

Ja Horus:

weerman:

Fijn om dit soort 'grenswetenschappelijke' artikelen te lezen; een kers op de -toch al zo fijne- slagroomtaart, die deze site geworden is. Hulde, en blijf stug doorgaan!

I second that!
Je vraag over traliewerking - misschien (met animatie):
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=777823
maar ik begrijp het ook nog niet (helemaal)...

Dank je wel, Horus... Leuke pagina.... MAAR: Nog steeds "mis" ik de cruciale uitleg WAT er nou gebeurt als licht de tralies passeert en opeens verstrooid wordt. Waarom? Moet ik het zien als een interactie tussen de materie van de tralie en dat licht? een soort microzwaartekracht, die licht doet afbuigen zoals een ster dat ook doet? Dat is me nog steeds niet duidelijk...

Zoals ik al schreef: ik begrijp het ook niet (maar ik ben ook meer een alpha dan een bèta-mannetje).
Nu heb ik (toevallig?) een zoontje van zeven, dat bij letterlijk alles vraagt: "waarom?"
En ik kom niet veel verder dan dat "1 dwaas meer kan vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden".
En daar moeten mensen als jij en ik het dan maar mee doen, denk ik.
(bericht gewijzigd op 10-11-2008 0:55:51)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 10-11-2008 0:47:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Weerman, met dit filmpje kun je je hersenen vast mee prikkelen
fascinerende hypothesen, pittig 'natuurkundig' niveau... kan het zelf nog niet allemaal bolwerken...

"What is light?

Since the Scientific Revolution started 400 years ago, the mathematicians have considered only two physical configurations to model the behavior of light: waves and particles. Here we present a new hypothesis. Light consists neither of particles nor of transverse waves. Light is a rope that permanently binds any two atoms in the Universe.


Op 10-11-2008 1:15:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden