Anton Roothaert schreef in 1936 de streekroman Dokter Vlimmen. Een verhaal dat in 1977 belangrijk genoeg werd geacht om te verfilmen. Het boek gaat over een wereldse dierenarts die zijn intrek neemt in een kleinburgerlijk en gelovig plattelandsdorpje. De bom barst als zijn minderjarige dienstertje Mientje de toch al zo geplaagde dierenarts als vader van haar nog ongeboren kind aanwijst. Natuurlijk blijkt Vlimmen niet de dader en hij weet Mientje in de hooiberg te betrappen op het moment dat zij zich door de knechten laat... euh 'plezieren'. Oké tot zover, nu even terug naar de realiteit van alledag. "Rouvoet: seksmoraal jeugd losgeslagen" lezen we met grote koppen in de media. Aangezien ik een jarenlange ervaringsdeskundige ben voor wat betreft een 'losgeslagen seksmoraal' ging ik er eens lekker voor zitten.

rouvoet

(Minister Rouvoet ligt wakker van tienerseks)

"Een meisje wordt gezien als gebruiksartikel en seks als ruilmiddel. Het begrip liefde speelt bij deze jongeren geen rol meer." Minister Rouvoet benadrukte geen wettelijke maatregelen te eisen, maar een breed debat te willen. "Dit is meer dan een opvoedprobleem, het is een maatschappelijk probleem." Wat verderop lezen we dat ongeveer 15% van de jeugd 'gedragsproblemen' hebben. Ik ga er maar even gemakshalve van uit dat hiermee een 'losgeslagen seksmoraal' bedoelt wordt.

Rouvoet is tot de opmerkelijk inzichten gekomen dankzij de documentaire Sex Sells waarin te zien is hoe jongeren vanaf 12, 13 jaar onderling seks gebruiken als ruilmiddel voor drugs, drank of andere zaken die een grote aantrekkingskracht op tieners hebben. Rouvout was geshockt en begreep niets van deze liefdeloze vorm van intimiteit. Maar hoe schokkend zijn die wetenswaardigheden eigenlijk?

voor de goede orde we hebben het hier over seksuele contacten tussen minderjarigen onderling en niet, ik herhaal, niet over pedoseksuele contacten.


Dertig jaar geleden kende ik als puber het fenomeen 'patathoer'. Tegenwoordig is die term vervangen voor het even zo denigrerende 'breezerslet'. In beide gevallen slaat de terminologie op tienermeisjes die in ruil voor een patatje of een drankje wat minder geremd zijn voor wat betreft seksuele handelingen. Niets nieuws dus, het grote verschil tussen toen en nu is dat er toen geen cameraploeg in de buurt was.

breezerslet
(Laat je niets wijs maken, het is van toepassing op ieder generatie)

Maar ook een eeuw geleden moesten minderjarige meisjes de schande dragen van ongewenste zwangerschappen. Kennelijk was er toen ook al een opvoedprobleem want het kwam in de beste families voor. De vaders waren meestal niet te vinden en als ze al gevonden werden namen ze snel een baan op de grote vaart. Jonge mensen en seks gaan heel goed samen. Afhankelijk van de turbulente hormoonhuishouding van de kids kan je stellen dat hoe weigerachtiger ze naar de ouders toe zijn, hoe welwillender naar hun vrindjes. De explosieve combinatie van hormonen, nieuwsgierigheid en grenzen willen verleggen staat in meer of minder mate garant voor zaken waar mensen zoals Rouvoet zich een hoedje van schrikken.

Hoewel Rouvoet denkt dat een 'losgeslagen seksmoraal' een kenmerk van onze 'prachtwijken' is en voornamelijk voorbehouden aan 'kansenjongeren' ligt de werkelijk toch anders. In iedere regio kent men het gebruik van de pil op jonge leeftijd en SOA's onder jongeren komt men ook tegen in de buurten op stand. Als Rouvoet een punt wil maken dan moet hij zeggen dat hoe donkerder de huid van een jongere, hoe vroeger en bandelozer men seks heeft. Hoewel rapporten daar redelijk eensgezind over zijn riekt dat naar een politiek incorrecte vorm van racisme en dus zwijgt onze gristelijke minister daar maar over.

Opvallend is ook dat Rouvoet zich kennelijk drukker maakt over een 'losgeslagen seksmoraal' dan over de randverschijnselen van drank en drugs. Persoonlijk zou ik mij meer zorgen maken over wat er in de neus van mijn dochter verdwijnt dan datgene wat tussen haar benen wordt gestopt. Maar goed, ik heb dan ook geen gristelijke levensvisie.

...Een psychiater verklaarde mij eens: 'Ik ben ervan overtuigd dat een meisje in wezen slechts eenmaal echt kan liefhebben. Slechts een keer gaat haar hart echt open. Wanneer zo'n meisje zeven scharreltjes heeft gehad, dan is ze, zo drukte hij zich letterlijk uit, 'bedorven voor het huwelijk. Ze trouwt met de zevende en denkt altijd aan de eerste, van wie ze gehouden heeft. 'Daarop antwoordde ik: 'Interessant! U komt vanuit de psychiatrie tot dezelfde waarheden als het Woord van God.' Gelezen op de website van fam. Schouten.

Is het erg om op jonge leeftijd een 'losgeslagen seksmoraal' te hebben? Dankzij Schoolbank.nl wist ik twee destijds nogal losgeslagen meisjes uit mijn jeugd te traceren. Na een hartelijke hernieuwde kennismaking vroeg ik het hen.

Marianne, nu 40, reageerde geschokt. 'Ik een patathoer'? riep ze uit. Och, zei ik, een ritje achterop de brommer naar de snackbar en een aai over je bol waren voldoende voor een heet halfuurtje in het schuurtje. Ze moest lachen. 'Ach, dat was toch gewoon spielerei' zei ze. Destijds was ze net 14 en ze was bovenmatig geïnteresseerd in wat oudere vriendjes. Ze vond het vreselijk spannend en voelde zich heel wat tussen de oudere jongens. Dat de jongens doorgaans op seks uit waren deerde haar niet. Het was niet altijd fijn zei ze maar ze vond het wel heel interessant en vreemd hoe de pubers zich zo konden laten gaan. Spijt had ze niet van haar daden en naarmate ze wat ouder werd verdween ook de losbandigheid. Maatschappelijk gezien is het allemaal goed gekomen met Marianne. Ze geniet nog steeds van seks maar houdt het tegenwoordig maar bij één partner.

condoommonster
(Niet verbieden maar al vroeg voorlichten)

Loes, nu 39, was destijd 13 jaar oud en hing altijd rond het basketbalveldje waar de brommerjeugd zich doorgaans stierlijk verveelde. Loes ging van hand tot hand en menig puistenkop van toen verloor zijn maagdelijkheid aan deze dame. Waarom? Loes heeft niet echt een verklaring voor haar gedrag van destijds. 'We hadden gewoon lol en ja, ik hield me zeker niet in'. Miste ze de liefde dan niet? 'Ze droegen me op handen,' zegt Loes 'ze namen me mee naar bios en de disco en ik kreeg kleren en make up'. Was het dan een vorm van prostitutie? 'Nee zeker niet. Ik vond de jongens geweldig en zij mij. Het ging gewoon zo en ik heb er eigenlijk nooit dieper over nagedacht'. Loes is nu voor de tweede maal getrouwd en woont in een rustig dorpje en bekleedt een maatschappelijk functie.

Ik wil niet beweren dat twee gevallen representatief voor een hele groep zijn maar kennelijk lopen de emotionele littekens van een vroeg ontwikkelde 'losgeslagen seksmoraal' niet echt diep door. (Zie bijvoorbeeld ook dit persbericht) En hoewel sociaal culturele achtergronden een rol kunnen spelen bieden ze zeker geen garantie tot zedenloosheid. Dat blijkt ook wel uit Rouvoets eigen cijfers. 85% van de jeugd zou geen 'losgeslagen seksmoraal' hebben. Kennelijk ligt het dan toch meer in het zogenaamde 'vroeg rijp' zijn of anders gezegd de turbulente hormonen in een tienerlijf.

Rouvoet praat over een 'maatschappelijk probleem' maar wat is het probleem dan? SOA's? Ongewenste zwangerschappen? Als dat zo is dan kan hij beter spreken van een 'menselijk probleem' dan een maatschappelijk probleem. Het komt immers ongeacht het tijdsgewricht in iedere maatschappij of cultuur voor.

Volgens historici Amanda Kluveld en Rozemarijn Schalkx werden er alleen al in Dijon tussen 1436 en 1486 zo’n 125 rituele verkrachtingen onderzocht. Tachtig procent ervan betrof collectieve aanranding door een groep jongeren. Ook wezen zij erop dat er nooit zoveel ontucht met kinderen, incest en schennis van de openbare eerbaarheid plaatsvond als in de brave, televisieloze periode rond 1950.

Nu is het zo dat mensen uit dezelfde culturele (lees: gristelijke) achtergrond als Rouvoet wel vaker gewoon menselijk gedrag als een 'probleem' bestempelen. Zo zien ze nog steeds homoseksualiteit als een 'ziekte' en zouden ze het liefst vandaag dan morgen het homohuwelijk de nek omdraaien. Ze beschouwen abortus als een gruwel en laten liever pubermeisjes opgezadeld zitten met de 'luier volpoepende straf' voor hun wandaden. Ze laten je rustig tot de laatste snik lijden als je lichaam traag wordt weggevreten door de kanker, dan dat ze humaan euthanasie zouden toepassen. Ze liggen wakker van koopzondagen en beschouwen iedere uiting die niet expliciet god's goedkeuring draagt als een uitwas.

Uit het onderzoek Seks onder je vijfentwintigste, dat in 2005 onder vijfduizend jongeren werd uitgevoerd door de Rutgers Nisso Groep in samenwerking met Soa Aids Nederland, bleek dat dertig procent van de schoolgaande jeugd ervaring heeft met geslachtsgemeenschap, een toename vergeleken met de vijfentwintig procent in 1995. Ook de houding ten opzichte van seksualiteit verandert: vond in 1995 zestien procent van de schoolgaande jeugd het nog geoorloofd om met iemand naar bed te gaan zonder dat je gevoelens hebt voor die persoon, in 2005 was dat gestegen tot vijfentwintig procent.

En dáár wringt de schoen. Moraalridders willen nu eenmaal niet gewekt uit de door hen gedroomde ideale samenleving. Een samenleving is dynamisch en veranderingen zullen er altijd zijn. Of die veranderingen goed of fout zijn is afhankelijk van welk boek men als leidraad neemt. Krampachtige pogingen, zoals een onlangs door de regering aangenomen emancipatienota 2008-2011 van minister Plasterk, waarin hij pleit voor maatregelen te nemen tegen de ‘seksualisering van de samenleving’, zullen weinig soelaas brengen. De jongeren in kwestie zullen de nota nooit lezen en als ze het wel doen zal het ook geen effect hebben. Want god zei het al; “Het vlees is zwak”.

Appendix

Okay, zedeloosheid onder jongeren is niet nieuw en niet voorbehouden aan onze cultuur. Als we de cijfertjes mogen geloven beginnen we tegenwoordig wel wat vroeger aan seks, maar biologisch gezien zijn we er dan ook klaar voor. Duidelijke negatieve effecten van jeugdige zedeloosheid op langere termijn zijn niet aangetoond. En toch... en toch.

Als ouder van een seksueel losgeslagen tienermeid blijft het het idee van grijpgrage puberhanden onder de rok of in de blouse van dochterlief maar moeilijk te verkroppen. Daar hoef je geen gristen of moraalridder voor te zijn. Dat is gewoon het vader of moederinsinct dat spreekt.

Ouders zijn de botten waar de kinderen hun tanden op scherpen. En voor de ouders voor wie deze tegeltjeswijsheid geen troost biedt heb ik nog een bijbelse genoegdoening:

"Bezint eer men begint."

lemetje: Er was eens een zeer 'gristelijk' echtpaar.
De man biechtte een keer op dat zijn vrouw aan hem toegestaan heeft om op de huwelijksnacht het huwelijk te consumeren en daarna nooit meer. Zij vond de 'seksdaad' iets smerigs.
Ze hadden dus ook geen kinderen.
De man moest zijn 'gerief' dus buiten de deur halen. Zijn vrouw wist hier niets van. Hij moest regelmatig overwerken en had vergaderingen.

Als je dan bedenkt dat zo'n driehonderd jaargeleden het normaal was dat een meisje trouwde zodra zij 'vrouw' was geworden!? Soms nog wel eerder als het in de betere kringen zo uitkwam.
De Victoriaanse tijd heeft veel (ten nadele) veranderd, terwijl
Victoria zelf er zeker niet vies van was.
Op 20-11-2008 19:23:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: De regering wil gewoon graag ook baas in uw broek zijn. triest
Op 20-11-2008 19:56:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: "85% van de jeugd zou geen 'losgeslagen seksmoraal' hebben."
ik zou daar aan toe voegen:
"de overige 15% heeft streng christelijke ouders die wel vinden dat de jeugd losgeslagen is..."

ik snap niet dat de gemiddelde burger accepteert dat een 10% van deze christen fundamentalisten kan en mag bepalen wat de overige 90% van de burgers denkt en doen mag...

zelfs al winnen ze verkiezingen met een meerderheid van 51%, dan nog steeds is er een 49% die het er niet mee eens is, bepaald die ene procent aan stemmen meer dat ze ook over die overige tegenstemmende 49% mogen beslissen?

waar zijn de principes als "leven en laten leven" gebleven?
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 20-11-2008 20:58:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
Ron B.:

"85% van de jeugd zou geen 'losgeslagen seksmoraal' hebben."
ik zou daar aan toe voegen:
"de overige 15% heeft streng christelijke ouders die wel vinden dat de jeugd losgeslagen is..."

ik snap niet dat de gemiddelde burger accepteert dat een 10% van deze christen fundamentalisten kan en mag bepalen wat de overige 90% van de burgers denkt en doen mag...

zelfs al winnen ze verkiezingen met een meerderheid van 51%, dan nog steeds is er een 49% die het er niet mee eens is, bepaald die ene procent aan stemmen meer dat ze ook over die overige tegenstemmende 49% mogen beslissen?

waar zijn de principes als "leven en laten leven" gebleven?


Hebben we die ooit gehad in de politiek? Dat is nou de epidemie die politiek heet. Politiek staat gelijk aan regelgeving en bemoeizucht. Hoe minder politiek bedreven wordt en hoe minder de politiek werkelijk te zeggen heeft, des te beter is het voor de mensheid.

Geweldig blog trouwens.
Op 20-11-2008 21:23:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Ik ben de ware jakoba nog niet tegen gekomen, maar tot die tijd loop ik gewoon mijn lul achterna Hahaha

Hmmmm, doet me een beetje denken aan dat liedje van Rob de Nijs - Mallebabbe, blijft een leuk liedje trouwens.

Overigens vind ik dit een hele sterke blog
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 20-11-2008 21:44:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: <dees ken weg, de ouwe knar begint een beetje dement te worden en zodoende bijtelde hij voor een 2e keer mijn gepatendeerde tekst uit het steen .>
(bericht gewijzigd op 20-11-2008 21:47:02)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 20-11-2008 21:44:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antoine: Je moet geen moraalridder zijn, maar ik geloof dat er toch een verband is tussen seks, respect en zelfrespect. Zal voor velen wel ouderwets zijn, toch geloof ik dat het er is. Toch vind ik niet dat ik die mening aan anderen moet opdringen. Maar tussen seksueel gedrag en respect/zelfrespect in het algemeen zijn volgens mij wel verbanden te vinden. En een gebrek aan respect in het algemeen is wel zowat het grootste probleem van onze tijd, geloof ik. En daar dienen we dringend aandacht aan te besteden.
En zoals gezegd hoef je hiervoor niet echt een moraalridder te zijn. Mensen moeten vooral maar doen wat ze niet laten kunnen. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik wel uitkijk met wie ik al dan niet in bed duik.
Op 20-11-2008 21:46:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Antoine:

Je moet geen moraalridder zijn, maar ik geloof dat er toch een verband is tussen seks, respect en zelfrespect. Zal voor velen wel ouderwets zijn, toch geloof ik dat het er is. Toch vind ik niet dat ik die mening aan anderen moet opdringen. Maar tussen seksueel gedrag en respect/zelfrespect in het algemeen zijn volgens mij wel verbanden te vinden. En een gebrek aan respect in het algemeen is wel zowat het grootste probleem van onze tijd, geloof ik. En daar dienen we dringend aandacht aan te besteden.
En zoals gezegd hoef je hiervoor niet echt een moraalridder te zijn. Mensen moeten vooral maar doen wat ze niet laten kunnen. Voor mezelf kan ik zeggen dat ik wel uitkijk met wie ik al dan niet in bed duik.

Zolang je respect maar ziet als iets dat je moet verdienen. Ik krijg steeds meer de indruk dat het ook afdwingbaar zou zijn, volgens mij heet dat dan ondergeschiktheid.
'Don't forget rule number 6'
Op 20-11-2008 22:08:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ganzfeld:

De regering wil gewoon graag ook baas in uw broek zijn. triest

Eens
United as one. Divided by zero.
Op 20-11-2008 22:13:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Het wordt hoog tijd dat dit zeer extreem vervelende kabinet valt en bij voorkeur geen partij met een religieuze achtergrond in het volgend kabinet.
Dit huidige kabinet wil volgens mij van heel Nederland Staphorst maken.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 20-11-2008 23:03:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
Chris de Boden:

Het wordt hoog tijd dat dit zeer extreem vervelende kabinet valt en bij voorkeur geen partij met een religieuze achtergrond in het volgend kabinet.
Dit huidige kabinet wil volgens mij van heel Nederland Staphorst maken.


Hear hear! Al zie ik niet zo snel een partij die minder hypocriet en idioot is in de regering. Simpelweg omdat we geen partijen hebben in dit land die niet hypocriet en idioot zijn.

Tijd voor een libertarische partij!
Op 21-11-2008 0:31:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: Het is tijd voor een nieuwe manier van denken. Fatsoen moet je doen, laat de heren (en dames) politici daar eens mee beginnen! Dingen besluiten en wetten aannemen die goed zijn voor de burgers en niet voor Corperate USA. Den Haag en Brussel hebben alleen maar oog voor het rondpompen van geld zonder oog voor nut en noodzaak waarbij ook nog eens veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Alles gedreven door het corrupte banksysteem. Kijk rond op internet hoeveel (Amerikaanse) politici gemakkelijk hoppen tussen banen in politiek, bankwezen en militair industrieel complex. Ben ik de enige die dat verdacht vind?
Dit soort discussies zijn alleen maar aandacht afleidertjes. Kunnen er ondertussen in Haagse achterkamertjes andere verder stekkende ondemocratische verdere vrijheids/privacy beperkende besluiten nemen.
(bericht gewijzigd op 21-11-2008 10:56:59)
Op 21-11-2008 10:54:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: haha
toen ik de titel las en daarna naar de foto keek, dacht ik dat die man een losgeslagen seks moraal had

erg goed en sterk blog trouwens (Y)
misschien moet Rouwvoet dit maar eens gaan lezen

ook hoor ik meerdere ouderen praten over hoe ze vroeger gingen stappen.
eerst gingen ze zuipe, dan kotse, dan zuipe, dan ete, dan weer kotse en dan weer zuipe.
zo gaat dat tegenwoordig toch wel ff wat minder
ze zeggen er ook bij, vroeger was het niet zoveel anders dan nu.
de term patathoer had ik nog nooit van gehoord, maar ik kom ook niet uit die tijd. wel een goeie trouwens en mooi om als voorbeeld te gebruiken
de voorlichting over seks, drank en drugs gebruik mag van mij ook wel ff aangescherpt worden op de middelbare scholen vind ik.

wat ik niet begrijp wat ze hier tegen willen doen. Het komt op het zelfde neer als het illegaliseren van de wiet. het is iets wat nooit zal veranderen en waar je nooit van af komt, wat alleen maar tijd en geld kost om het te bestrijden. dat scheelt een hoop mensenlevens die hierdoor nutteloos gemaakt worden. ik had een keer een film gezien over het oprollen van een alcohol mafia toen dat illegaal was in de V.S. (naam film vergeten). hierbij gingen een heleboel mensen dood en later werd het legaal. heleboel doden voor niets dus.

onze Rouwvoet houd zich bezig met dingen die je niet kan aanpakken en die niet te veranderen zijn omdat een mens gewoon zo in elkaar zit. dat is zonde van zijn tijd, kan hij zich beter op echte problemen gaan richten.
Op 21-11-2008 13:39:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
Libertarian:

Chris de Boden:

Het wordt hoog tijd dat dit zeer extreem vervelende kabinet valt en bij voorkeur geen partij met een religieuze achtergrond in het volgend kabinet.
Dit huidige kabinet wil volgens mij van heel Nederland Staphorst maken.


Hear hear! Al zie ik niet zo snel een partij die minder hypocriet en idioot is in de regering. Simpelweg omdat we geen partijen hebben in dit land die niet hypocriet en idioot zijn.

Tijd voor een libertarische partij!

laten we zelf een partij beginnen
LGW, lijst grenswetenschap;
PLN, Party Leefbaar Nederland;
PvdM, Partij voor de Mensen
suggesties??
Op 21-11-2008 13:44:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Libertarian:

Ron B.:

"85% van de jeugd zou geen 'losgeslagen seksmoraal' hebben."
ik zou daar aan toe voegen:
"de overige 15% heeft streng christelijke ouders die wel vinden dat de jeugd losgeslagen is..."

ik snap niet dat de gemiddelde burger accepteert dat een 10% van deze christen fundamentalisten kan en mag bepalen wat de overige 90% van de burgers denkt en doen mag...

zelfs al winnen ze verkiezingen met een meerderheid van 51%, dan nog steeds is er een 49% die het er niet mee eens is, bepaald die ene procent aan stemmen meer dat ze ook over die overige tegenstemmende 49% mogen beslissen?

waar zijn de principes als "leven en laten leven" gebleven?


Hebben we die ooit gehad in de politiek? Dat is nou de epidemie die politiek heet. Politiek staat gelijk aan regelgeving en bemoeizucht. Hoe minder politiek bedreven wordt en hoe minder de politiek werkelijk te zeggen heeft, des te beter is het voor de mensheid.

Geweldig blog trouwens.

oke, en wat gaan we er aan doen om dat ook te bereiken?
zolang we gewoon maar blijven praten zal er weinig tegen gedaan worden...

begrijp mij niet verkeerd hoor, maar iedereen roept maar dat het anders moet, maar als je vraagt wat er dan moet gebeuren wijzen ze weer naar diezelfde politiek dat die moet veranderen, maar wie denk nou dat de politiek zichzelf gaat veranderen?

het overgrote deel van de mensen is het niet met dit soort regelgeving eens, maar doen verder ook niets om dat te laten merken, we leven in een internettijdperk, we hoeven niet meer bij de deuren langs om de mensen te bereiken, we hebben 1 van de sterkste mediakanalen in eigen hand...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 14:03:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ron B.:

oke, en wat gaan we er aan doen om dat ook te bereiken?
zolang we gewoon maar blijven praten zal er weinig tegen gedaan worden...

begrijp mij niet verkeerd hoor, maar iedereen roept maar dat het anders moet, maar als je vraagt wat er dan moet gebeuren wijzen ze weer naar diezelfde politiek dat die moet veranderen, maar wie denk nou dat de politiek zichzelf gaat veranderen?

het overgrote deel van de mensen is het niet met dit soort regelgeving eens, maar doen verder ook niets om dat te laten merken, we leven in een internettijdperk, we hoeven niet meer bij de deuren langs om de mensen te bereiken, we hebben 1 van de sterkste mediakanalen in eigen hand...


Inderdaad, mee eens.
Ik heb zelf een tijdje wat voorzichtige stapjes in de politiek gezet, op de achtergrond bij een partij die me dan het meeste aansprak. 100% feeling met een bepaalde partij kon (en kan) ik niet vinden. Mijn motivatie was dat ik niet alleen wilde roepen aan de kant, maar ook daadwerkelijk iets wilde doen.

Uiteindelijk vond ik dat de politiek ook maar veel geblaat en weinig wol was, dus dat was voor mij een kortstondig uitstapje.

Maar....dóen? Prima. Iemand nog uitvoerbare ideeen?
(bericht gewijzigd op 21-11-2008 14:14:13)
Op 21-11-2008 14:12:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
Ron B.:

oke, en wat gaan we er aan doen om dat ook te bereiken?
zolang we gewoon maar blijven praten zal er weinig tegen gedaan worden...

begrijp mij niet verkeerd hoor, maar iedereen roept maar dat het anders moet, maar als je vraagt wat er dan moet gebeuren wijzen ze weer naar diezelfde politiek dat die moet veranderen, maar wie denk nou dat de politiek zichzelf gaat veranderen?

het overgrote deel van de mensen is het niet met dit soort regelgeving eens, maar doen verder ook niets om dat te laten merken, we leven in een internettijdperk, we hoeven niet meer bij de deuren langs om de mensen te bereiken, we hebben 1 van de sterkste mediakanalen in eigen hand...

daarom de vraag:
laten we zelf een partij beginnen?
LGW, lijst grenswetenschap;
PLN, Party Leefbaar Nederland;
PvdM, Partij voor de Mensen
suggesties??

een heleboel zeggen wel dat het anders moet die politiek, alleen de grap is dat die politiek niet wil luisteren. dus dan is er nog maar 1 optie over.
Op 21-11-2008 14:21:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Demosthenes: Mooi verhaal. Ben het er ten dele mee eens. Herken ook wel een paar dingen. Zelf was ik er op die leeftijd gewoon niet aan toe maar om mij heen gebeurde er meer dan genoeg.

Toch merk ik een verschil op. Vroeger was het net zoals de auteur beschrijft allemaal vrij speels en ook al werd en wel eens snol gezegd over een meisje, toch bleef het op zich redelijk een expiriment over en weer.

Het verschil met nu wat ik signaleer is dat (volgens mij dankzij MTV) de vooral de jongens van mening zijn dat de meisjes per definitie willen en hoeren zijn. Het is ook een sport om ze te beledigen waar ze bij staan geworden. De meisjes hebben veelal het idee dat sexy zijn en sexueel aktief zijn 'moet' . Er is een soort sociale dwang ontstaan die ik me van mijn jonge jaren niet herinner en dat vind ik wel degelijk zorgelijk.
Ook vinden vele jongens enige dwang geen enkel probleem en dat wordt verergerd omdat er veel drank en drugsmisbruik is onder jongeren.

Van mij mag de jeugd lekker er op los expirimenteren. Heb ik op iets latere leeftijd ook volop gedaan. Maar ze moeten er niet toe aangezet worden en dat is wat imho wel volop gebeurd. Zoals ik al zei zijn de media wat mij betreft de grootste boosdoener met af afstand MTV als uitschieter.
Op 21-11-2008 14:41:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
BTtje:

Ron B.:


begrijp mij niet verkeerd hoor, maar iedereen roept maar dat het anders moet, maar als je vraagt wat er dan moet gebeuren wijzen ze weer naar diezelfde politiek dat die moet veranderen, maar wie denk nou dat de politiek zichzelf gaat veranderen?

het overgrote deel van de mensen is het niet met dit soort regelgeving eens, maar doen verder ook niets om dat te laten merken, we leven in een internettijdperk, we hoeven niet meer bij de deuren langs om de mensen te bereiken, we hebben 1 van de sterkste mediakanalen in eigen hand...

daarom de vraag:
laten we zelf een partij beginnen?
LGW, lijst grenswetenschap;
PLN, Party Leefbaar Nederland;
PvdM, Partij voor de Mensen
suggesties??

een heleboel zeggen wel dat het anders moet die politiek, alleen de grap is dat die politiek niet wil luisteren. dus dan is er nog maar 1 optie over.

en geloof mij, nog een nieuwe politieke partij erbij die weer een nog kleiner deel van de stemmen wegneemt, waardoor de weinige partijen die nog eens wat nuttigs doen nog kleiner worden, is ook de oplossing niet...

voor mij moet de oplossing niet uit de politiek vandaan komen, die heeft hun kans gehad, maar moet de oplossing bij de gewone mensen vandaan komen, dit zijn uiteindelijk de enige echte ervaringsdeskundigen...

ik kom zelf bijvoorbeeld uit de ICT vandaan, en als ik lees wat voor plannen er op dat gebied soms ingevoerd worden, dan kan ik er echt niet bij hoe men daar ooit bij gekomen is. iedereen die iets van computers afweet zou het je direct afraden maar dat groepje digitale analfabeten zien grote voordelen, die achteraf dus altijd uit de buidel van de lobby komen, en door geen enkele expert onderbouwd kunnen worden...

een eerste stap zou zijn dat er naar echte experts geluisterd word die geen belangen in grote bedrijven hebben bijvoorbeeld (dit staat btw ook in de wet dat dat niet mag, ook voor landen als amerika, maar word daar ook naar gehandeld?)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 14:45:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Demosthenes:

Het verschil met nu wat ik signaleer is dat (volgens mij dankzij MTV) de vooral de jongens van mening zijn dat de meisjes per definitie willen en hoeren zijn. Het is ook een sport om ze te beledigen waar ze bij staan geworden. De meisjes hebben veelal het idee dat sexy zijn en sexueel aktief zijn 'moet' . Er is een soort sociale dwang ontstaan die ik me van mijn jonge jaren niet herinner en dat vind ik wel degelijk zorgelijk.
Ook vinden vele jongens enige dwang geen enkel probleem en dat wordt verergerd omdat er veel drank en drugsmisbruik is onder jongeren.

Van mij mag de jeugd lekker er op los expirimenteren. Heb ik op iets latere leeftijd ook volop gedaan. Maar ze moeten er niet toe aangezet worden en dat is wat imho wel volop gebeurd. Zoals ik al zei zijn de media wat mij betreft de grootste boosdoener met af afstand MTV als uitschieter.


mee eens, het is niet de moraal van de jeugd, het is de moraal die ons verkocht word door MTV, TMF, BOX enz...
de stoere jongens nemen dit over en de meestal wat jongere meisjes denken dat het zo hoort om erbij te horen, doe dit een paar jaar en het word gewoon...

ik moet eerlijk zijn dat ik die leeftijd alweer een tijdje voorbij ben, en mij eigenlijk nooit echt een meeloper gevoeld heb, maar ik merk wel degelijk om me heen dat het veel meer leeft als vroeger...

nu zijn er bepaalde muziekstijlen die bitches verkopen als vleeswaren in hun clips, videoclips die je 10 jaar terug later op de avond zag komen nu gewoon op de middag voorbij. misschien dat je daar ook eens moet beginnen, mensen vertellen dat ze helemaal niet na hoeven te doen wat men daar laat zien, en dat het geen realistische weerspiegeling is van de realiteit?

maar dan kom je deels weer op hetzelfde antwoord, er word heel erg grof aan die business verdient, en de lobby heeft er helemaal geen belang bij 1 van hun meest succesvolste inkomstenbronnen weg te gooien, dat ze daarvoor een komplete generatie moeten vernielen is bijzaak...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 14:58:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Demosthenes:

Van mij mag de jeugd lekker er op los expirimenteren. Heb ik op iets latere leeftijd ook volop gedaan. Maar ze moeten er niet toe aangezet worden en dat is wat imho wel volop gebeurd. Zoals ik al zei zijn de media wat mij betreft de grootste boosdoener met af afstand MTV als uitschieter.Tijden zijn veranderd, de jeugd is anders en reageert nu ook anders. Misschien inderdaad, zoals je zegt, mede onder invloed van b.v. de tv.

Los van het feit of de politiek zich ten aanzien van de beleving van seks betuttelend moet gedragen: de jeugd begeleiden tijdens de jeugd moeten we blijven doen. Voorbeelden als seks hebben in ruil voor een breezer of beltegoed vind ik vrij extreem.

We kunnen de jeugd niet omheinen met een hek en willen beperken in die levensfase. Een fase waarin je zoveel ontdekt, leert en wilt experimenteren. Het is vooral een taak van de ouders en opvoeders daar een begeleidende rol in te spelen: praten over seks dus, over de beleving en ervaring. Daar geen schroom in hebben.

Het komen met opmerkingen als: "vroeger toen ik jong was..." etc. zal niet gaan werken, denk ik. Wel gewoon praten, eerlijk en open zijn en zo ook eerlijkheid en openheid proberen te krijgen. Kids zullen over het algemeen geen details willen delen met hun ouders, en dat hoeft ook niet. Maar je kan ze wel een kijkje/inzicht geven op hoe ze omgaan met seks en waarom, en ze daarin begeleiden.
Op 21-11-2008 15:04:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
Ron B.:

en geloof mij, nog een nieuwe politieke partij erbij die weer een nog kleiner deel van de stemmen wegneemt, waardoor de weinige partijen die nog eens wat nuttigs doen nog kleiner worden, is ook de oplossing niet...

voor mij moet de oplossing niet uit de politiek vandaan komen, die heeft hun kans gehad, maar moet de oplossing bij de gewone mensen vandaan komen, dit zijn uiteindelijk de enige echte ervaringsdeskundigen...

ik kom zelf bijvoorbeeld uit de ICT vandaan, en als ik lees wat voor plannen er op dat gebied soms ingevoerd worden, dan kan ik er echt niet bij hoe men daar ooit bij gekomen is. iedereen die iets van computers afweet zou het je direct afraden maar dat groepje digitale analfabeten zien grote voordelen, die achteraf dus altijd uit de buidel van de lobby komen, en door geen enkele expert onderbouwd kunnen worden...

een eerste stap zou zijn dat er naar echte experts geluisterd word die geen belangen in grote bedrijven hebben bijvoorbeeld (dit staat btw ook in de wet dat dat niet mag, ook voor landen als amerika, maar word daar ook naar gehandeld?)

jah daar heb je eigenlijk wel gelijk in.
wat Ron Paul in de V.S al zei: er zijn teveel mensen in de politiek, het moet kleiner.
ik zit nu op een architecten bureau. de regels die er allemaal zijn en de Europese wetgeving zorgt er voor dat er veel tijd en geld verspilt wordt en soms zelfs dat er projecten niet aangenomen kunnen worden door de nutteloze regels terwijl we de ervaring en tijd hebben om het product te produceren.
maar de grap is, de politiek luistert niet in eerste instantie naar de mensen. ze hebben het te druk met elkaar, waardoor dat een wereldje op zich is geworden. zonder dat er gekeken wordt wat er echt toe doet.
Op 21-11-2008 15:10:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: Tegenwoordig zie ik eigenlijk geen clips mee waar vrouwen zo erg als object neergezet worden. alleen de zangeres zelf doet het wel eens.
en zoals de tekst al zegt. vroeger werden mensen uitgemaakt voor patat hoer dat op hetzelfde neerkomt.
wat redelijk vaak voorkomt is dat jongere meisjes op oudere jongens vallen, omdat die wat volwassener zijn, maar die willen wel wat meer dan alleen vriendje,vriendinnetje.

de hele tekst van dit blog zegt juist:
zoveel anders is het niet vergeleken met vroeger, maak je niet druk.
het is gewoon menselijk gedrag.

de hele politiek en de media maken, zoals ze meestal doen, van een mug een olifant. zoveel komt dit "probleem" niet voor. iig nu niet meer.
dit is eigenlijk een vorm van racisme, want ze gooien een hele groep op 1 stapel.

een vrouw (meisje) dat zich sletterig gedraagt, wordt op neer gekeken en wordt niet serieus genomen. dit is een keuze van de vrouw zelf, niet van de man.
De man maakt er alleen gebruik van om aan zijn lusten te voldoen
daarom bestaan er ook pornofilms.
(bericht gewijzigd op 21-11-2008 15:46:19)
Op 21-11-2008 15:44:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
BTtje:

Ron B.:

(knip)

jah daar heb je eigenlijk wel gelijk in.
wat Ron Paul in de V.S al zei: er zijn teveel mensen in de politiek, het moet kleiner.
ik zit nu op een architecten bureau. de regels die er allemaal zijn en de Europese wetgeving zorgt er voor dat er veel tijd en geld verspilt wordt en soms zelfs dat er projecten niet aangenomen kunnen worden door de nutteloze regels terwijl we de ervaring en tijd hebben om het product te produceren.
maar de grap is, de politiek luistert niet in eerste instantie naar de mensen. ze hebben het te druk met elkaar, waardoor dat een wereldje op zich is geworden. zonder dat er gekeken wordt wat er echt toe doet.

ik had een paar maand terug de mogelijkheid het bedrijf over te nemen, maar heb het om de hele regelgeving enz niet gedaan, ik heb liever mijn eigen vrijheid en nog wat tijd over dan te moeten voldoen aan een stortvloed van regels die me geen cent opleveren en me juist nog meer op kosten jagen, ik vind het niet vreemd dat er heel veel kleine ondernemingen kapot gaan hoor...

ik weet ook niet hoe je het hele volk zover krijgt om van zich te laten horen, maar bijvoorbeeld de financiele crisis is een goed punt om te beginnen, het zakkenvullen van de grote bedrijven met hun miljoenenverdiendende adviseurs zijn de reden dat de bom gebarsten is, nu moeten ze puinruimen maar ze krijgen nog steeds hun bonussen, geven een diner van 440.000 dollar om de bailout te vieren, en vliegen met hun privejet naar de vergaderingen over hoe ze gaan bezuinigen, en daarvoor gaat onze belasting straks omhoog...

ik denk dat wij als volk in een hele sterke positie zitten om daar invloed op uit te oefenen, bijvoorbeeld stakingen, eisen dat de nieuwe investeringen geheel verantwoord moeten worden over waar het geld blijft, stakingen, protesten enz enz...

zij hebben misschien grotendeels de gewone pers in handen, maar wij hebben grotendeels het internet in handen
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 16:02:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
BTtje:

Tegenwoordig zie ik eigenlijk geen clips mee waar vrouwen zo erg als object neergezet worden. alleen de zangeres zelf doet het wel eens.
en zoals de tekst al zegt. vroeger werden mensen uitgemaakt voor patat hoer dat op hetzelfde neerkomt.
wat redelijk vaak voorkomt is dat jongere meisjes op oudere jongens vallen, omdat die wat volwassener zijn, maar die willen wel wat meer dan alleen vriendje,vriendinnetje.

de hele tekst van dit blog zegt juist:
zoveel anders is het niet vergeleken met vroeger, maak je niet druk.
het is gewoon menselijk gedrag.

de hele politiek en de media maken, zoals ze meestal doen, van een mug een olifant. zoveel komt dit "probleem" niet voor. iig nu niet meer.
dit is eigenlijk een vorm van racisme, want ze gooien een hele groep op 1 stapel.

een vrouw (meisje) dat zich sletterig gedraagt, wordt op neer gekeken en wordt niet serieus genomen. dit is een keuze van de vrouw zelf, niet van de man.
De man maakt er alleen gebruik van om aan zijn lusten te voldoen
daarom bestaan er ook pornofilms.

het kan zijn dat de vleeskeuringen inmiddels al weer wat meer kleding dragen, maar ik merk in mijn omgeving dat er wel degelijk een paar groepen zijn waar die moraal nog heel erg leeft, oa bij (commercieele) hiphop en gabber/lonsdale...

maar wees nou eerlijk, we zijn allemaal eens jong geweest (behalve rouvoet)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 16:11:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: ik heb niet veel gemerkt van dat er weinig kleding gedragen wordt.
in de jaren 40 droegen ze ook meer dan in de jaren 60
volgens de geschiedenis verhalen was het toen al helemaal geweldig als je de onderbenen bij een vrouw zag

de meeste kinderen die anti hiphop zijn, worden gabber of rocker. de originele gabbers of rockers hebben een instelling van 'het maakt niet uit hoe je bent'. ik ga ook wel eens naar een hardcore feesie (vanavond 'beter kom je niet' in Zaandam ) en daar gaat het echt om de muziek. niet iedereen loopt er met een tshirt rond waar iets van gabber of hardcore opstaat. net zoals bij rockfeesten (ga ik ook wel eens naar toe ). er lopen ook wel eens negers rond, maar die worden altijd hoog geprezen omdat zei het bewijs zijn en weten dat het niet uitmaakt naar wat voor muziek je luistert.
het hiphop tijdperk is al weer dood aan het gaan en is nu omgezet in house (klinkt en is wel ff anders dan dat van de gabbers in de jaren 90).

mensen die bij elke style mee kijken, praten en feesten, zien vanzelf wel dat iedereen eigenlijk hetzelfde is.

het probleem in de (hoge) politiek is dat het voornamelijk bestaat uit hoog opgeleide nerdjes die nooit echt met andere mensen om zijn gegaan en nooit echt jong zijn geweest. als ze macht hebben, denken ze het allemaal beter te weten dan de experts (zoals je al zij )
de experts zijn ook de mensen die er midden in zitten, in dit geval de jongeren. de uitzending ven sex sells laat alleen een achterstandswijk zien en de mensen uit de hiphopcutuur, die niet (meer) zo heel groot is. dus wordt er door die uitzending weer de hele krat vergeleken met de rotte appels die er tussen zitten.
(bericht gewijzigd op 21-11-2008 17:12:24)
Op 21-11-2008 17:05:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
BTtje:

de meeste kinderen die anti hiphop zijn, worden gabber of rocker. de originele gabbers of rockers hebben een instelling van 'het maakt niet uit hoe je bent'. ik ga ook wel eens naar een hardcore feesie (vanavond 'beter kom je niet' in Zaandam ) en daar gaat het echt om de muziek. niet iedereen loopt er met een tshirt rond waar iets van gabber of hardcore opstaat. net zoals bij rockfeesten (ga ik ook wel eens naar toe ). er lopen ook wel eens negers rond, maar die worden altijd hoog geprezen omdat zei het bewijs zijn en weten dat het niet uitmaakt naar wat voor muziek je luistert.
het hiphop tijdperk is al weer dood aan het gaan en is nu omgezet in house (klinkt en is wel ff anders dan dat van de gabbers in de jaren 90).

mensen die bij elke style mee kijken, praten en feesten, zien vanzelf wel dat iedereen eigenlijk hetzelfde is.

het probleem in de (hoge) politiek is dat het voornamelijk bestaat uit hoog opgeleide nerdjes die nooit echt met andere mensen om zijn gegaan en nooit echt jong zijn geweest. als ze macht hebben, denken ze het allemaal beter te weten dan de experts (zoals je al zij )
de experts zijn ook de mensen die er midden in zitten, in dit geval de jongeren. de uitzending ven sex sells laat alleen een achterstandswijk zien en de mensen uit de hiphopcutuur, die niet (meer) zo heel groot is. dus wordt er door die uitzending weer de hele krat vergeleken met de rotte appels die er tussen zitten.

de titel van zo'n programma zegt het al: sex sells
met zo'n titel geef je eigenlijk al aan dat er een bepaalde insteek in het programma zit

ikzelf denk dat het wel wat meevalt, de massa word een beetje gelijkgezet aan de uitwassen, wat nogal kort door de bocht is...

ik ben btw niet antihiphop ofzo, ik ben er oa. zelfs een liefhebber van, maar dan wel de underground stijlen, maar die stijlen worden door de mainstream nou juist de grond in geboord, omdat ze niet echt zouden zijn

We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 17:38:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: Het is de vrouw eigen om een partner van haar, instinctieve, keuze te verleiden om met haar te paren.
Het is de man eigen om met elke, gewillige, vrouw te paren.
Dat de man niet met, elke vrouw, van zijn keuze te paren is natuurlijke selectie die de vrouw bepaald. Uit die frustratie is waarschijnlijk de prostitutie ontstaan.
In deze tijd worden meisjes/vrouwen op MTV en TMF
en andere popzenders getoond die er verleidelijk uitzien en ogenschijnlijk daardoor alles gedaan krijgen wat een meisje zich kan wensen, met alle gevolgen van dien.
De jongens/mannen die hier ook gevoelig voor zijn lopen de meisjes achterna, die in hun ogen er uitdagend genoeg bijlopen, om te proberen hoever ze bij het betreffende meisje kunnen gaan. Hierdoor zijn ecsessen als loverboys ontstaan, die munt slaan uit de goedgelovigheid van een tienermeisje.
Als de ouders van de jongeren de kinderen bijbrengen dat alles wat ze op tv zien niet de werkelijkheid is en ze wederzijds respect voor elkaar moeten hebben en elkaar niet hoeven uit te buiten zal de wereld er heel anders uit zien.
Begrijp me niet verkeerd; ik ben niet tegen prostitutie, mits de vrouw/man die het bedrijft het uit vrije wil doet. Het behoedt veel mensen tegen, meer, geweldadige seks.
En natuurlijk is het de jeugd eigen om zichzelf en de ander te ontdekken met of zonder seks. Zolang ze het maar veilig doen, er is voorlichting genoeg en de ouders spelen hier ook een belangrijke rol in. Hoe meer men verbiedt, hoe verleidelijk het wordt om het toch te doen, ga jezelf maar na.
Op 21-11-2008 21:10:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Sletjes zijn van alle tijden.

Gelukkig maar
(bericht gewijzigd op 21-11-2008 21:29:41)
United as one. Divided by zero.
Op 21-11-2008 21:29:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Heb de reacties overgeslagen om slechts dit te melden:
BRILJANTE BLOG! 1 van de sterkste betogen ooit gelezen hier. Chapeau en zo.
ech?
Op 22-11-2008 1:04:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
BTtje:

Libertarian:

Chris de Boden:

Het wordt hoog tijd dat dit zeer extreem vervelende kabinet valt en bij voorkeur geen partij met een religieuze achtergrond in het volgend kabinet.
Dit huidige kabinet wil volgens mij van heel Nederland Staphorst maken.


Hear hear! Al zie ik niet zo snel een partij die minder hypocriet en idioot is in de regering. Simpelweg omdat we geen partijen hebben in dit land die niet hypocriet en idioot zijn.

Tijd voor een libertarische partij!

laten we zelf een partij beginnen
LGW, lijst grenswetenschap;
PLN, Party Leefbaar Nederland;
PvdM, Partij voor de Mensen
suggesties??


PVBVOP - Partij Voor Behoud Van Onze Pleziertjes
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 22-11-2008 19:54:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Chris de Boden:

BTtje:

Libertarian:

Chris de Boden:

Het wordt hoog tijd dat dit zeer extreem vervelende kabinet valt en bij voorkeur geen partij met een religieuze achtergrond in het volgend kabinet.
Dit huidige kabinet wil volgens mij van heel Nederland Staphorst maken.


Hear hear! Al zie ik niet zo snel een partij die minder hypocriet en idioot is in de regering. Simpelweg omdat we geen partijen hebben in dit land die niet hypocriet en idioot zijn.

Tijd voor een libertarische partij!

laten we zelf een partij beginnen
LGW, lijst grenswetenschap;
PLN, Party Leefbaar Nederland;
PvdM, Partij voor de Mensen
suggesties??


PVBVOP - Partij Voor Behoud Van Onze Pleziertjes

PVDP - Partij Voor De Plantjes lijkt me ook wel wat.
'Don't forget rule number 6'
Op 23-11-2008 9:24:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
De Hertog: Ik hou van seks, ik doe het veel en elke vrijdag in de kroeg is het einddoel seks. Maar het moet natuurlijk wel met respect gebeuren, ik maak de volgende ochtend ontbijtje voor ze, kusje op 't voorhoofdje en daarna breng ik ze naar huis.
C'est la vie, RETPSCET! ofso :$
Op 11-12-2008 11:20:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
De Hertog:

C'est la vie, RETPSCET! ofso :$

Balle en wegweze bedoel je
Op 11-12-2008 15:11:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden