Mike Geubel schreef het indrukwekkende boek Maya Mysteriën Ontwaken, Verheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd’ en vroeg ons om er aandacht aan te besteden. Nu is het werk van Mike niet bepaald lichtvoetig en we kopten die bal terug met het verzoek om er zelf wat over te schrijven. We kregen veel meer dan we op hoopten. We geven hierbij het woord aan Mike Geubel:

Het besef van een oneindige levenscyclus is als een rode draad verweven met de Mayacultuur: hun gehele bestaan is gebaseerd op de kringloop van geboren worden, opgroeien, volwassen worden, ouderdom, overlijden en opnieuw geboren worden. Hierop is alles gebaseerd: hun geloof, hun kalenders, hun levensinstelling, hun scheppingsverhalen, kortom hun hele leven.

chac chel

(De hoofdgodin Chak Chel werd in de hooglanden Xmucane genoemd, ze zit hier aan de rechterkant en helpt de maangodin met het verzorgen van het konijn dat de maangodin heeft gebaard)

Het Mayageloof bestaat uit vele goden en godinnen, waardoor het voor westerse mensen moeilijk te begrijpen is, maar uiteindelijk zijn veel van deze goden en godinnen manifestaties van één God Xpiyacoc en één Godin Xmucane, in de laaglanden worden ze respectievelijk Itzamna en Chac Chel genoemd. Deze God en Godin smelten op hun beurt weer samen tot ‘Hart van de Hemel’, de bron van al het bestaan. Xpiyacoc en Xmucane vormen dus voor de Maya’s samen de hoogste kracht, en vullen elkaar met hun mannelijke en vrouwelijke energieën aan; ze omvatten alle vormen en energieën die er zijn. Samen vormen ze ‘Hart van de Hemel’, de ‘Grote Geest’, waar we allemaal vandaan komen en uiteindelijk ook weer naar terugkeren. Wij allen, alle mensen, alle levende wezens, planten, bergen, meren, de aarde en de gehele kosmos zijn hier een deel van. We dragen allemaal een stukje van ‘Hart van de Hemel’ in ons en alles om ons heen draagt daarvan een stukje in zich.

Het heilige boek Popol Vuh van de K’iche’ Maya’s uit de hooglanden van Guatemala, begint met de toestand van de kosmos voordat deze geschapen was. In de Popol Vuh wordt niet vertelt wanneer dat gebeurde, maar uit de Chilam Balam en Stèle één in Cobá blijkt dat de Maya’s geloven dat dit 28 octillion jaar (ik heb hier geen Nederlandse vertaling voor kunnen vinden) geleden was. Op deze Stèle staat namelijk de datum 11 augustus 3.114 voor Chr., maar niet volgens de veel gebruikte 13.0.0.0.0 notatie, maar met alle bijbehorende cyclussen die aan deze datum voorafgingen:

13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13. 13.0.0.0.0 4 Hunahpu 8 Kumk’u, G9 droeg het hoofddeksel. Drie dagen gingen voorbij nadat het kwam (de maan), de nde maancyclus was voorbij? was zijn uitlopende naam, de negenentwintig dertien Kumk’u werd zichtbaar, het beeld was voltooid dertien baktuns Jaguar Peddelaar.

Deze datum geeft de tijdspanne aan vanaf het begin van de kosmos tot aan 11 augustus 3.114 voor Chr. Dit is een periode van maar liefst 28 octillion jaar! Op de dag 11 augustus 3.114 voor Chr. was het universum volgens de Maya’s dus 28 octillion jaar oud. In de Chilam Balam wordt ook deze ouderdom gegeven:

Tijdens de schepping dertien ontelbare series (opgeteld) bij zeven was de som van de schepping van de wereld. Toen ontwaakte er een nieuwe wereld voor hen.

Het universum werd door de Godin Xmucane en de God Xpiyacoc geschapen en Huracan, hun samensmelting, zorgde ervoor dat het universum ging ronddraaien, waarna de sterren, de planeten en ook onze Aarde ontstonden. De drie kinderen of manifestaties van Huracan (dit zijn de drie Palenque goden GI, GII en GIII die in de Popul Vuh respectievelijk Hun Hunahpu, K’awil en Wuqub Hunahpu worden genoemd) schiepen de levensenergie en de levenscyclus van geboorte en overlijden: de Wereldboom verrees en tenslotte zorgden de drie kinderen van Huracan: Hun Hunahpu, K’awil en Wuqub Hunahpu, ervoor dat deze Wereldboom echt tot leven kwam: het universum kwam tot leven, in de vorm van de levenscyclus van geboorte, overlijden en wedergeboorte. Deze drie zonen, of manifestaties, kregen binnen de Mayakosmologie fysieke verschijningen van de planeet Venus: hun Hunahpu als Morgenster, K’awil als de periode dat Venus niet zichtbaar is en Wuqub Hunahpu als Avondster.

Ik ben erachter gekomen dat Wuqub Hunahpu de duistere equivalent van zijn tweelingbroer Hun Hunahpu is. Hun Hunahpu komt hoogstwaarschijnlijk overeenkomt met de god GI uit Palenque, waardoor zijn broer Wuqub Hunahpu dus waarschijnlijk gelijk is aan god GII of aan god GIII uit Palenque. Wuqub Hunahpu komt niet vaak in Mayateksten voor, maar op vaas K8853 staat zijn naam in de vorm van Nummer 7, een Ahaw teken en de kop van een gier. Een gier wordt door de Maya’s met de dood geassocieerd. Wuqub Hunahpu was dus de duistere kant van Hun Hunahpu! De Popol Vuh vertelt immers dat “Hij meer een metgezel, meer secundair was. Door zijn aard was hij als een bediende voor Hun Hunahpu.” Nu pas zie je wat er hier precies mee wordt bedoeld: Wuqub Hunahpu is een soort tweede persoonlijkheid van Hun Hunahpu, hij was de duistere kant van Hun Hunahpu.

Eén van de hiërogliefen van de naam van GIII verwijst naar een fakkel, dat een symbool is voor een vallende ster, en vallende sterren worden door de Maya’s als een voorteken van dood gezien. Ook de verschijning van Venus als Avondster wordt door de Maya’s geassocieerd met de dood, het wordt immers als een doodshoofd afgebeeld. Hierdoor stellen Maya onderzoekers de Avondster vaak gelijk aan de god van de doden, maar de meest logische interpretatie is dat de Avondster gelijk is aan Wuqub Hunahpu. Later las ik in de voetnoten van het boek ‘Maya Cosmos’ van Linda Schele dat ook Dennis Tedlock Hun Hunahpu identificeert met Venus als Morgenster en Wuqub Hunahpu met Venus als Avondster. De drie Palenque goden staan hierdoor volgens mij voor de drie fasen van Venus: Hun Hunahpu als Morgenster en Wuqub Hunahpu als Avondster en K’awil voor de twee perioden dat Venus niet zichtbaar is. Samen zijn ze dus het symbool voor de oneindige levenscyclus van geboorte, overlijden en wedergeboorte.

Deze levenscyclus komt ook naar voren op stèle C uit Quirigua, dat het volgende verhaal beschrijft:

13.0.0.0.0 4 Ahaw 8 Kumk’u werd het beeld zichtbaar. Drie stenen werden geplaatst, zij plaatsten de steen:
Jaguar Peddelaar en Pijlstaartrog Peddelaar plaatsen een steen. Het gebeurde op Na Ho Chan, de Jaguar Troon Steen.
De Zwarte Huis Rood (Chak) God plaatste een steen. Het gebeurde op het Aarde Gedeelte, de Slangen Troon Steen werd gezet. Itzamna plaatste de steen op de Waterlelie Troon plaats.

Volgens Dennis Tedlock zijn deze drie hartstenen de drie sterren Alnitak, Saiph en Rigel in het sterrenbeeld Orion. Samen vormen deze drie sterren een driehoek en het wolkachtige gebied dat deze driehoek omsluit wordt de rook van een vuur genoemd. Dennis Tedlock legt dit niet verder uit in zijn vertaling van de Popol Vuh en ik heb mijn twijfels of dat de drie hartstenen inderdaad het symbool voor deze drie sterren in het sterrenbeeld Orion zijn.

Op de Vaas met Zeven Goden wordt de eerste steen van de schepping namelijk op de plaats ek’ u tan gezet, dat letterlijk ‘zwart is zijn centrum’ betekent. Wat werd geschapen is dus het zwarte centrum en volgens mij werd hier dus het centrum van onze Melkweg geschapen. Dit centrum is dus de eerste hartsteen. Op Stèle C uit Quirigua wordt de eerste hartsteen geplaatst in Na Ho Chan, dat letterlijk ‘Eerste Vijf Hemel’ betekent en als bijnaam ‘Jaguar Troon Steen’ heeft. Jaguar Troon Steen is een symbool voor het centrum van de Melkweg, ‘Eerste Vijf Hemel’ bevindt zich dus in het centrum van de Melkweg en kan geen ster in het sterrenbeeld Orion zijn, dat ver van het centrum af ligt.

Dit centrum is de bron van waaruit alles is ontstaan, de baarmoeder van de kosmos. De tweede hartsteen is de Slangen Troon Steen, twee slangen vormen samen het symbool voor de ecliptica. Chak en de Aarde komen ook in de tekst voor die over de tweede steen gaat, waarbij Chak en de ecliptica een duidelijke verwijzing naar de uiteinden van de kosmos zijn en de Aarde een verwijzing is naar de materiële, fysieke wereld.

Het neerzetten van de tweede steen is dus een verwijzing naar het ontstaan van de vier kosmische punten en de vier fysieke elementen: aarde, water, vuur en wind, al deze elementen of energieën komen samen in het centrum. Het lijkt er dus op dat de tweede hartsteen een symbool is voor de schepping van de fysieke wereld. De derde hartsteen is de Waterlelie Troon en een waterlelie is bij de Maya’s een symbool voor de spirituele wereld; in de Mayakunst geven waterlelie wezens namelijk de ingang naar de spirituele wereld aan. Met de schepping van de derde hartsteen werd dus de spirituele, onzichtbare, wereld geschapen. Met de eerste steen werd dus het centrum van de Melkweg, de baarmoeder van al het leven geschapen, met de tweede steen de fysieke wereld en met de derde steen de spirituele wereld.

itzama
(De hoofdgod Itzamna werd in de hooglanden Xpiyacoc genoemd)

Deze drie hartstenen hebben een duidelijke overeenkomst met de drie goden Hun Hunahpu, K’awil en Wuqub Hunahpu. De drie hartstenen vormen net als deze drie goden de oneindige levenscyclus, die tijdens de schepping van het universum begon.
Linda Schele heeft aangetoond dat Maya-afbeeldingen waarop twee slangen zich om de Wereldboom hebben gewikkeld de ecliptica voorstellen (de ecliptica is de denkbeeldige baan waarlangs de zon en de sterren van de Dierenriem zich in de lucht verplaatsen). Eén slang vormt de ene helft en de andere slang de andere helft, samen vormen ze de gehele ecliptica. De bek van iedere slang ligt in het midden van de ecliptica, in het midden van de Melkweg, en de staart van iedere slang ligt aan de andere kant van de ecliptica. Vanaf de aarde gezien lijkt het middelpunt van de Melkweg, bij het sterrenbeeld Boogschutter, inderdaad op een enorme bek. Het Mayasymbool voor de Plejadensterren is een ratel, de staart van een ratelslang, de Plejadensterren liggen immers precies aan de tegenovergestelde kant van het centrum van de Melkweg. De kop van de slang ligt dus in het centrum van de Melkweg en zijn staart ligt 180 graden aan de andere kant, bij de Plejadensterren. Twee slangen maken de cirkel compleet en vormen zo de gehele ecliptica.

Het kruis is ook bij de Maya’s een belangrijk symbool, maar in tegenstelling tot het christelijke kruis is hun kruis gelijkbenig, dat ze Wakah Chan noemen. Wakah Chan is de Wereldboom en is een afspiegeling van ons universum. De galactische evenaar en de ecliptica kruisen elkaar in het middelpunt van de Melkweg, dat lijkt op een kruis waarmee de grote oppervlakte van de kosmos in vieren wordt gedeeld. Twee delen van dit kruis liggen boven de ecliptica en zijn dus op een bepaald zichtbaar, de twee andere delen van het kruis liggen onder de ecliptica en zijn op datzelfde moment niet zichtbaar. Dit kruis, de Wereldboom, deelt de kosmos dus in vier delen en met het centrum erbij zijn er dus vijf delen. Dit kosmische model wordt door de meeste Midden-Amerikaanse culturen gebruikt en zijn de vijf basis elementen van al het fysieke leven hier op aarde: water, lucht, aarde, vuur en ether. Al het leven in het universum is met deze vijf elementen verbonden.

De Quetzal Slang, de vliegende gevederde slang, kun je dus zien als de baan waarlangs de zon en de sterrenbeelden zich verplaatsen. In de Popol Vuh wordt het wezen Soevereine Quetzal Slang genoemd, en ook dit is een samensmelting van de God Itzamna (Xpiyacoc) en de Godin Chac Chel (Xmucane):
De manifestatie van Itzamna als de ‘Waterlelie Vogel Slang’ is een belangrijke aanwijzing dat de Quetzal Slang een manifestatie van Itzamna is, zoals beschreven in het document ‘Creator Gods’ van Karin Bassie. De naam van de Waterlelie Vogel Slang is nog niet geheel ontcijferd, maar uit de hiërogliefen die wel ontcijferd zijn, blijkt dat het een waterslang is met veren en een kop van een vogel. Het is dus een combinatie van een vogel en een slang en lijkt dus enorm veel op de Quetzal Slang, de weerlicht manifestatie van Itzamna.

De Waterlelie Vogel Slang heeft ook dezelfde kantige bek als de Itzamna Ye vogel, een manifestatie van Itzamna, en hij draagt een waterleliebloem en een drumteken (T548) op zijn voorhoofd. God N draagt ditzelfde drumteken in zijn waterlelie hoofddeksel. God N is een oude god die vaak is afgebeeld met een soort nethoofddoek en hij manifesteerde zich als een schildpad; de naam ‘God N Geel Schilpad’ is immers op veel plaatsen gevonden. David Stuart heeft ontdekt dat God N en Itzamna manifestaties van hetzelfde wezen zijn en door deze overeenkomsten kun je dus niet anders concluderen dat de Waterlelie Vogel Slang een manifestatie van Itzamna is, en daardoor is Quetzal Slang ook een manifestatie van Itzamna.

De Soevereine Quetzal Slang is dus de gecombineerde manifestatie van Xmucane en Xpiyacoc die beiden ‘Hart van de Hemel’ vormen. Soeverein betekent ‘de hoogste kracht in het universum’, de Soevereine Quetzal Slang is dus het symbool voor de hoogste energie in het universum. Deze superheilige enorme vliegende slang is het symbool voor de allesomvattende wereld, dat alle lagen en alle dimensies van ons bestaan omvat. In de kunst van de Maya’s komt deze vliegende slang veelvuldig voor, het is hun weergave van ‘Hart van de Hemel’. Deze Quetzal Slang is een zeer bekend fenomeen bij volkeren in Midden-Amerika. De K’iche’ Maya’s noemen hem Q’ukumatz, meestal geschreven als Gucumatz, de Maya’s in Yucatan noemen het Kukulkan en de Azteken Quetzalcoatl.

Tot zover deel 1 van Maya Mysteriën Ontwaken. In Het volgende deel gaat Mike dieper in wat de bovenstaande wetenswaardigheden voor ons nu betekenen. Stay tuned !

Indien je meer wilt weten over het Mayageloof, hun kalenders, de veranderingen van deze tijd en Mayaspiritualiteit, raad ik je aan om mijn boek ‘Maya Mysteriën Ontwaken, Verheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd’ te lezen,
ISBN 978-90-484-0293-9
Mijn boek is te bestellen bij Free Musketeers.
Op mijn blog kun je de inleiding van boek lezen.

Mike Geubel, auteur ‘Maya Mysteriën Ontwaken, Verheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd’ 

(De geraadpleegde bronnen bij dit verhaal kunt u hier nalezen.)

lotus: Jezus wat een namen hebben die goden ._.
Ita est :)
Op 21-11-2008 17:34:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Ik lees het wel een andere keer;-)
'Don't forget rule number 6'
Op 21-11-2008 18:33:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
frans: Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...
Op 21-11-2008 19:24:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: mijn eerste vraag was wat is een octillion?

ik heb t maar even opgezocht

http://nl.wiktionary.org/wiki/octillion

http://nl.wiktionary.org/wiki/quadriljard

We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 19:27:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Zeer interessant allemaal.
Een klein vraagje:
MG:
Wat werd geschapen is dus het zwarte centrum en volgens mij werd hier dus het centrum van onze Melkweg geschapen. Dit centrum is dus de eerste hartsteen.

Nu is het nog maar zeer de vraag of ons zonnestelsel wel deel van de Melkweg uitmaakt.

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1250

En, vraag ik me af, zo niet - wat zijn dan de consequenties voor de bovenstaande theorie..?
(bericht gewijzigd op 21-11-2008 19:33:45)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 21-11-2008 19:33:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

in een geloof waar dood niets anders dan wederopstanding betekend zou je er zelf waarschijnlijk ook niet zo'n groot probleem van maken

en wie bedoel je btw, azteken, olmeken, maya's of inca's, die worden nogal regelmatig door elkaar gehaald... zoals bijvoorbeeld in de film apocalypto...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 19:35:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
frans:
Ron B.:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

in een geloof waar dood niets anders dan wederopstanding betekend zou je er zelf waarschijnlijk ook niet zo'n groot probleem van maken

en wie bedoel je btw, azteken, olmeken, maya's of inca's, die worden nogal regelmatig door elkaar gehaald... zoals bijvoorbeeld in de film apocalypto...

Ik bedoel Maya's en ik bedoel ritueel OFFEREN, da's niet vrijwilig ofzo. Zoiets als een enkele reis naar het licht.
Op 21-11-2008 19:51:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
frans:

Ron B.:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

in een geloof waar dood niets anders dan wederopstanding betekend zou je er zelf waarschijnlijk ook niet zo'n groot probleem van maken

en wie bedoel je btw, azteken, olmeken, maya's of inca's, die worden nogal regelmatig door elkaar gehaald... zoals bijvoorbeeld in de film apocalypto...

Ik bedoel Maya's en ik bedoel ritueel OFFEREN, da's niet vrijwilig ofzo. Zoiets als een enkele reis naar het licht.

was jij zelf bij dat offeren toevallig, we vinden botten en een mes, en ze zijn meteen geofferd, niemand kan tegenwoordig weten of dat onder dwang gebeurde, er is dus een kans dat het ook vrijwillig gebeurde, en zelfs nog dat het helemaal niet eens gebeurd is...

en als het wel gebeurde, so what? wat maakt dat uit voor de inhoud van dit blog? ik zie het verband niet, dus als je dat wat duidelijker uit wil leggen graag...

de nederlanders waren bv. de grootste slavenhandelaar in de geschiedenis, dus alles wat de nederlanders gedaan, bedacht geloofden of uitgevonden hebben is niet waar of niets waard? das wel heel erg kort door de bocht...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 20:06:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ron B.:

de nederlanders waren bv. de grootste slavenhandelaar in de geschiedenis, dus alles wat de nederlanders gedaan, bedacht geloofden of uitgevonden hebben is niet waar of niets waard?

Eens.
United as one. Divided by zero.
Op 21-11-2008 20:46:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
3.14po:

Ron B.:

de nederlanders waren bv. de grootste slavenhandelaar in de geschiedenis, dus alles wat de nederlanders gedaan, bedacht geloofden of uitgevonden hebben is niet waar of niets waard?

Eens.

spuit elf
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 21-11-2008 21:05:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 22-11-2008 0:51:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Destiny: Wie waren nu de "star nation people" ? Toch weer die smerige kontratten van een reptilians

Op 22-11-2008 9:30:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Ik bedoel Maya's en ik bedoel ritueel OFFEREN, da's niet vrijwilig ofzo. Zoiets als een enkele reis naar het licht.Iig waren de maya's nog eerlijk, onze leiders deden het onder het motto oorlog en hebben in de 1e en 2e wo meer mensen geofferd dan waar de maya's ook maar ooit van konden dromen en ze zijn nog steeds niet klaar.


(bericht gewijzigd op 22-11-2008 9:40:55)
Carpe diem homo universalis
Op 22-11-2008 9:40:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Lanoe:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Ik bedoel Maya's en ik bedoel ritueel OFFEREN, da's niet vrijwilig ofzo. Zoiets als een enkele reis naar het licht.Iig waren de maya's nog eerlijk, onze leiders deden het onder het motto oorlog en hebben in de 1e en 2e wo meer mensen geofferd dan waar de maya's ook maar ooit van konden dromen en ze zijn nog steeds niet klaar


Goed en duidelijk punt.
The killing never stopped.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 23-11-2008 1:11:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: PBS-documentaire over de ontcijfering van het complexe Mayaschrift, een lang en moeizaam proces dat taalkundigen eeuwenlang heeft beziggehouden. We reizen naar de afgelegen oerwouden van Zuid-Mexico en Centraal-Amerika om te onderzoeken hoe de Maya-code uiteindelijk gebroken werd en wat hun geschriften ons leren over hun beschaving. Die Maya-beschaving was wellicht de meest ontwikkelde in Precolumbiaans Amerika. De Maya’s hadden ook een ingewikkeld en mysterieus hiëroglyfisch schrift dat ze gebruikten voor aantekeningen op monumenten en aardewerk en in boeken van boomschors. Eeuwenlang hebben wetenschappers zich het hoofd gebroken over dit schrift, dat zo veel zou kunnen vertellen over de Maya’s, maar dat niet te ontcijferen was. Ze hadden dan ook geen ‘Rosetta-steen’, die Egyptologen indertijd vrij makkelijk toeliet om de code te breken van de Egyptische hiëroglyfen. Stonden de geheimzinnige Maya-tekens voor begrippen of voor woorden, letters of klanken? Zowat alle theorieën werden onderzocht. De grote doorbraak kwam er in de jaren ‘50 met de Sovjet-linguïst Yoeri Knorosov, die ontdekte dat de tekens zowel woorden als lettergrepen konden voorstellen. Recent onderzoek heeft zijn bevindingen bevestigd en verder uitgewerkt, zodat nu veel van de inscripties kunnen worden ontcijferd. De hedendaagse onderzoekers werken met Indiaanse afstammelingen van de Maya’s en proberen hun gesproken taal te linken aan het schrift van hun voorouders

http://video.google.com/videoplay?docid=-2672027272299338774
(bericht gewijzigd op 8-5-2009 8:17:43)
Op 08-05-2009 8:08:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ja Horus:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...


Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat ze zich schuldig maakten aan kanibalisme.

Lekker dan, om dergelijke halve bosgorilla's op zo'n hoog voedstuk te zetten.
I might just be saying that to get you mad...
Op 08-05-2009 9:07:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Ron B.:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

in een geloof waar dood niets anders dan wederopstanding betekend zou je er zelf waarschijnlijk ook niet zo'n groot probleem van maken

en wie bedoel je btw, azteken, olmeken, maya's of inca's, die worden nogal regelmatig door elkaar gehaald... zoals bijvoorbeeld in de film apocalypto...

Ja, mensenoffers hoorden erbij, dit gebeurde om de toestand van het universum in balans te houden. Maar vergeet niet dat onze maatschappij tot op heden ook nog steeds aan mensenoffers doet, alleen gebeurt dit op een andere manier. Vandaag worden mensen ook opgeofferd aan de mammon. Kijk maar eens wat er belangrijker is, jij of je geld? Betaal maar eens een paar maanden geen hypotheek en zie maar wat er gebeurt. Nog steeds zijn er dingen belangrijker dan een mensenleven, economie gaat voor jouw welzijn, vergeet dat niet. Dus het is wel makkelijk om die mensen barbaren te noemen.
Kannibalisme kennen wij ook. Tijdens het beleg van Stalingrad bijvoorbeeld heeft menige Rus zich in leven gehouden door het opeten van zijn medemens.
Bij de Maya's lag dit natuurlijk anders, men geloofde de krachten van de overwonnen krijgers te verkrijgen door hen gedeeltelijk ritueel op te eten. Dat deden de europese voorouders hier ook, onderzoek de geschiedenis van de Kelten en Germanen maar eens. Wie weet wat jezelf zou doen als je geloofde dat het universum zou instorten als je geen mensenoffers zou brengen. Zou je het er dan op durven wagen geen offers te brengen met de kans dat alles ophield te bestaan?

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 08-05-2009 10:27:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Tetzmol:

Ron B.:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

in een geloof waar dood niets anders dan wederopstanding betekend zou je er zelf waarschijnlijk ook niet zo'n groot probleem van maken

en wie bedoel je btw, azteken, olmeken, maya's of inca's, die worden nogal regelmatig door elkaar gehaald... zoals bijvoorbeeld in de film apocalypto...

Ja, mensenoffers hoorden erbij, dit gebeurde om de toestand van het universum in balans te houden. Maar vergeet niet dat onze maatschappij tot op heden ook nog steeds aan mensenoffers doet, alleen gebeurt dit op een andere manier. Vandaag worden mensen ook opgeofferd aan de mammon. Kijk maar eens wat er belangrijker is, jij of je geld? Betaal maar eens een paar maanden geen hypotheek en zie maar wat er gebeurt. Nog steeds zijn er dingen belangrijker dan een mensenleven, economie gaat voor jouw welzijn, vergeet dat niet. Dus het is wel makkelijk om die mensen barbaren te noemen.
Kannibalisme kennen wij ook. Tijdens het beleg van Stalingrad bijvoorbeeld heeft menige Rus zich in leven gehouden door het opeten van zijn medemens.
Bij de Maya's lag dit natuurlijk anders, men geloofde de krachten van de overwonnen krijgers te verkrijgen door hen gedeeltelijk ritueel op te eten. Dat deden de europese voorouders hier ook, onderzoek de geschiedenis van de Kelten en Germanen maar eens. Wie weet wat jezelf zou doen als je geloofde dat het universum zou instorten als je geen mensenoffers zou brengen. Zou je het er dan op durven wagen geen offers te brengen met de kans dat alles ophield te bestaan?

Tetzmol.


Wat dacht je van kinderen die verplicht naar school gaan en zich daar ongelukkig voelen? Tot aan het einde van de leerplichtige jaren komen hun talenten niet tot uiting omdat ze dingen moeten doen die niet bij ze passen. Dat is een strijd voor ze die in onze maatschappij niet echt opvalt.
'Don't forget rule number 6'
Op 08-05-2009 11:25:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Tetzmol:

Maar vergeet niet dat onze maatschappij tot op heden ook nog steeds aan mensenoffers doet, alleen gebeurt dit op een andere manier. Vandaag worden mensen ook opgeofferd aan de mammon. Kijk maar eens wat er belangrijker is, jij of je geld? Betaal maar eens een paar maanden geen hypotheek en zie maar wat er gebeurt. Nog steeds zijn er dingen belangrijker dan een mensenleven, economie gaat voor jouw welzijn, vergeet dat niet.


Dat heeft niets met het offeren van mensen te maken. Als je een gigantisch bedrag leent van iemand en je tekent een contract dat je dat op tijd terug betaalt, dan heb je je daaraan te houden. Dat is een keuze die je zelf hebt gemaakt. Een verplichting waar je jezelf aan hebt verbonden. Bovendien staat tegen het schenden van die verplichting niet de doodstraf.

De mensen die door de Maya geofferd werden deden dat natuurlijk niet vrijwillig.

Deze vergelijking is dus in mijn ogen behoorlijk krom en onterecht.
Tetzmol:

Dus het is wel makkelijk om die mensen barbaren te noemen.
Kannibalisme kennen wij ook. Tijdens het beleg van Stalingrad bijvoorbeeld heeft menige Rus zich in leven gehouden door het opeten van zijn medemens.


Nog een kromme vergelijking. Die Maya offerden mensen en aten ze zelfs op om hun 'krachten te krijgen'!? Ze verkeerden dus niet echt in levensgevaar. Die Russen in de tweede wereldoorlog tijdens Stalingrad daarentegen hadden geen enkele toevoer van voedsel meer. Het was bovendien -25 graden celcius en kanibaliseren was dus bittere noodzaak. Het was dat of de hongerdood sterven.

Twee verschillende, nauwelijks met elkaar vergelijkbare, situaties dus.
I might just be saying that to get you mad...
Op 08-05-2009 11:47:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
GM:
Clavius:

Ja Horus:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...


Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat ze zich schuldig maakten aan kanibalisme.

Lekker dan, om dergelijke halve bosgorilla's op zo'n hoog voedstuk te zetten.

En omdat ze 5000 jaar geleden iets deden wat absoluut niet in onze cultuur past (totdat je echte honger krijgt natuurlijk..), moet alles wat de maya's hebben voortgebracht ook wel onzin zijn...
Op 08-05-2009 0:21:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
GM:

Clavius:

Ja Horus:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...


Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat ze zich schuldig maakten aan kanibalisme.

Lekker dan, om dergelijke halve bosgorilla's op zo'n hoog voedstuk te zetten.

En omdat ze 5000 jaar geleden iets deden wat absoluut niet in onze cultuur past (totdat je echte honger krijgt natuurlijk..), moet alles wat de maya's hebben voortgebracht ook wel onzin zijn...Eerlijk gezegd vind ik dat daar wel wat in zit. Hoezo niet dan?
I might just be saying that to get you mad...
Op 08-05-2009 13:30:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
GM:
Clavius:

GM:

Clavius:

Ja Horus:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...


Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat ze zich schuldig maakten aan kanibalisme.

Lekker dan, om dergelijke halve bosgorilla's op zo'n hoog voedstuk te zetten.

En omdat ze 5000 jaar geleden iets deden wat absoluut niet in onze cultuur past (totdat je echte honger krijgt natuurlijk..), moet alles wat de maya's hebben voortgebracht ook wel onzin zijn...Eerlijk gezegd vind ik dat daar wel wat in zit. Hoezo niet dan?


En nu gaat het blijkbaar echt nergens meer over..
Op 08-05-2009 14:31:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Clavius:

GM:

Clavius:

Ja Horus:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...


Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat ze zich schuldig maakten aan kanibalisme.

Lekker dan, om dergelijke halve bosgorilla's op zo'n hoog voedstuk te zetten.

En omdat ze 5000 jaar geleden iets deden wat absoluut niet in onze cultuur past (totdat je echte honger krijgt natuurlijk..), moet alles wat de maya's hebben voortgebracht ook wel onzin zijn...Eerlijk gezegd vind ik dat daar wel wat in zit. Hoezo niet dan?Clavius,

Off-topic ; wanneer ga je antwoorden op mijn vraag in een ander topic hoe soorten gecreeërd werden en lever daar bewijzen voor.
Op 08-05-2009 17:12:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Destiny:

Wie waren nu de "star nation people" ? Toch weer die smerige kontratten van een reptilians'Reptilians', zoals jij bedoelt, bestaan niet.
Op 08-05-2009 17:29:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
GM:

Clavius:

Ja Horus:

frans:

Wat ik nou nooit lees als het over de Maya's gaat, is dat ze ritueel mensen offerden...

Er zijn niet veel culturen op deze aardkloot die zich niet op enig moment niet aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt.
Eén gangbare theorie is dat de Maya's slechts na-aapten wat de buurvolkeren al tot gewoonte hadden verheven - een andere zegt dat door angst de eigen onderdanen te verliezen men de andere volken zodanig onderdrukte en afslachtte dat niemand weg kon. Immers, de populariteit onder de buurvolken was zodanig gedaald dat je gewoonweg vermoord werd wanneer je niet thuis bleef. Feit is dat de Maya-beschaving van het ene moment op het andere verdwenen was, en waarschijnlijk niet doordat ze uiteindelijk iedereen hadden opgeofferd...


Er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat ze zich schuldig maakten aan kanibalisme.

Lekker dan, om dergelijke halve bosgorilla's op zo'n hoog voedstuk te zetten.

En omdat ze 5000 jaar geleden iets deden wat absoluut niet in onze cultuur past (totdat je echte honger krijgt natuurlijk..), moet alles wat de maya's hebben voortgebracht ook wel onzin zijn...


Onze cultuur offert ook mensen hoor: voor geld doen we alles, oorlog voeren om olie bijvoorbeeld. Is alleen wat indirecter.
'Don't forget rule number 6'
Op 08-05-2009 17:36:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Destiny,

Ben je niet in de war met Villga-People,?..,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 08-05-2009 17:38:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden