Abstract en ongeloofwaardig? Peter Stuivenberg beweert in het recent verschenen boek ‘De Boogeyman, De Geschiedenis als Complot’, dat een elitaire groep bankiers en industriëlen de wereld onderwerpen. Vandaar dat we nu in een economische ellende zitten. De grootste depressie aller tijden rolt over ons heen. Waar is het tastbare bewijs? De media schrijven er niet over en de kroeg op de hoek weet van niets. Ook zijn bepaalde onderwerpen door zowel de pers als de wet taboe verklaard. De holocaust is een voorbeeld. Praat of publiceer je erover op een afwijkend toontje, dan word je doodgezwegen, voor gek verklaard, vervolgd en opgesloten. Een ander probleem is dat de nieuwe wereldorde geraffineerd de feiten verdraait en de pers foutieve informatie aanbiedt, die goedgelovig wordt gepubliceerd. "Voortdurend wordt", zo zegt Peter Stuivenberg die zo’n 3.000 uur onderzoek in het boek heeft gestopt, "ons een rad voor de ogen gedraaid". Hij verwijst naar de Amerikaanse politicoloog Michael Parenti, van wie een flink aantal lezingen te beluisteren is op de bijgesloten dvd en op de website The Boogeyman.eu, en die de mediabedrijven associeert met de ideologie van de dominerende klasse, zowel in reportages als in commentaren.

peter stuivenberg

Parenti:
“Zij geven de indruk dat zij vrij en onafhankelijk zijn en in staat om het nieuws evenwichtig en objectief te verslaan. In feite is hun opdracht niet te informeren maar om informatie te onthouden; niet om de democratie te verdedigen maar om deze te ondermijnen. Hun taak is om ons bezorgd te maken over de meest futiele gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden, door veel te zeggen over weinig betekenende zaken. Het uiterlijk slecht en kritiekloos functioneren van de pers is een radicale manier om de dominante klasse met kracht in het zadel te helpen."

Chomsky:
De beroemde schrijver Noam Chomsky onderstreept bovenstaande. Hij zegt dat onze gedachtegang wordt gecontroleerd door een ‘filosofie van futiliteiten’:
“Een volk wordt gecontroleerd door geweld of door het manipuleren van gewoonten en meningen. In onze zogeheten democratische maatschappij veranderen mensen in robots door ze eenvoudig te verwerken en oppervlakkige gebeurtenissen voor te schotelen. Zolang zij zich hiermee bezighouden, lopen zij hun wereldleiders niet voor de voeten.”(Hoe e.e.a. er als schema uitziet kunt u hier (PDF alert) bekijken. Let op: copyright Peter Stuivenberg)

De nieuwe wereldorde, zo zegt Peter in zijn boek, heeft de media in zijn zak. En hij laat dat zien aan het organogram dat hij op de kop heeft getikt en dat wij hierbij afbeelden. Het is een schokkend organogram want het toont hoe de nieuwe wereldorde bepaalt wanneer, hoe en waarover mag worden gepubliceerd. Het Internationaal Militair Tribunaal dat na de oorlog in Neurenberg werd gehouden en het hedendaagse verbod op het bespreken van de Holocaust is een prachtig voorbeeld. Of de Koude Oorlog. Eerst het communisme creëren en voorzichtig grootbrengen, dan de politieke visie in de wereld uitzetten en er vervolgens op jagen. Het is net vissen. Karpers kweken, uitzetten in sloten en uiteindelijk een hengelwedstrijd organiseren.

Verboden manuscripten
Onzichtbaarheid en immuniteit kenmerken volgens het boek De Boogeyman het bestaansrecht van een perfect geënsceneerde nieuwe wereldorde, waarvan sommige revisionisten mompelen dat de plannen overeenkomen met de bijbelse profetie neergelegd in het boek Openbaringen vers 17. Omdat Stuivenberg de combinatie bijbelse spreuken en een wereldse samenzwering niet zo zien zitten, gaat hij er niet verder op in. Hij geeft door te snuffelen in gepubliceerde feiten, de nieuwe wereldorde gestalte.

“En dat op zich valt niet mee”, zo zegt hij. “Het is moeilijk om een document, opgenomen gesprek, bankafschrift, vergaderruimte of verspreking te vinden, die verwijst naar een plan om een wereldheerschappij te vestigen. En daar waar een stukje bewijs ligt, staat een bord met Verboden Toegang. Je mag je niet afvragen in welke mate er tijdens de Tweede Wereldoorlog een holocaust heeft plaatsgevonden. De meeste documenten van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg en de aantekeningen van Rudolf Hess blijven voor onze ogen verborgen. Het boek Der Auschwitz Mythos van Dr.Wilhelm Staglich, waarin de auteur in een kleine 400 pagina’s op een aanvallend toontje beweert dat een systematische vernietiging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet heeft plaatsgevonden, is verboden. Degene die het manuscript in de kast heeft liggen mag er wel in lezen, maar er niet over praten en/of het boek uitlenen. U mag overigens ook geen boeken lezen die ingaan op de financiële en politieke achtergronden van de Tweede Wereldoorlog.

De oorspronkelijke versie van Adolf Hitlers Mein Kampf editie 1943, het boek Wall Street and the Rise of Hitler van Anthony Sutton (eens verboden en nu weer verkrijgbaar bij Amazon.com), het door Van Holkema & Warendorf in 1933 gepubliceerde en snel uit de handel genomen boek De Geldbronnen van het nationaalsocialisme, drie gesprekken met Hitler geschreven door Sidney Warburg en vertaald door I.G. Shoup (uitgever en schrijver vermoord, opnieuw uitgegeven door Elmar in Rijswijk) en de Secrets of Federal Reserve van Eustace Mullins liggen niet in een westerse boekwinkel of bibliotheek.Mullins boek om maar een voorbeeld te noemen, is gebaseerd op de verklaringen van dr. Ezra Pound, die als zijnde krankzinnig is opgesloten in het St. Elizabeth’s Hospital in Washington. Een Duitse uitgave van 10.000 exemplaren wordt op 21 april 1961 op last van de Duitse justitie en op advies van de Amerikaanse regering in Oberammergau verbrand.

Het boek is in 1980 opnieuw uitgegeven en mag nu worden gelezen. Tja, wat hebben we nog meer… De notulen van de in 1952 in een synagoge in Boekarest gehouden Rabinical Meeting – een handleiding hoe de baas te worden in de wereld – zijn alleen nog in Teheran (Iran) te verkrijgen. U mag niet het boek The International Jew lezen, nota bene geschreven door de Amerikaanse grootindustrieel Henry Ford die in 1903 de Ford Motor Company opricht.

De boeken van David Irving Hitler’s War en Goebbels Diary zijn vernietigd door zijn ex-uitgever MacMillan Publishers. Roger Garaudy’s The Founding Myths of Modern Israel en Jürgen Grafs The Myth of The Holocaust worden alleen instemmend besproken in de Pravda en in het Farsi en het Arabisch vertaald. Garaudy en Graf gaan zelfs op tournee in de Arabische wereld. Norman Finkelsteins in ettelijke landen gepubliceerde boek The Holocaust Industry, is ondanks de hetze tegen de Amerikaanse professor verkrijgbaar, maar Richard Harwoods Did Six Million Really Die? en Dr. Butz’ blockbuster The Hoax of the Twentieth Century niet. Ach, er zijn honderden manuscripten en boeken die ‘in het belang van volk en vaderland’ in beslag worden genomen. Het mag geen moment in u opkomen dat de nieuwe wereldorde bezig is om de wereld waarin wij leven te onderwerpen. U mag er niet bij stilstaan dat er een rookgordijn wordt opgetrokken, waarachter de Boogeyman de absolute macht naar zich toetrekt. Een rookgordijn waaraan u niet mag frunniken, tenzij u van een gevangenis houdt of het leuk vindt om een stevige boete te betalen.”

Het boek is een aanklacht tegen het globalisme en laat zien hoe de wereld op dit moment door de heersende elite wordt verkracht.

NEO: Geef het volk een god en boezem ze hier mee angst in.
Geef het volk een vijand en boezem ze hier mee angst in.
Geef het volk......etc.

Het werkt wel, kijk maar naar onze geschiedenis.
Maar je kunt een goochelaar ontmaskeren als je weet hoe zijn truck werkt.
De waarheid komt uiteindelijk wel boven water.
Op 01-12-2008 13:32:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik krijg hier de kriebels van. Driekwart van mijn vooroorlogse familie is zeker zomaar in rook opgegaan! Of wonen ze in de jungle van Brazilië? Of zijn ze ten hemelen gevaren zoals Eliah?
Of zou er toch echt een holocaust hebben plaatsgevonden? Als ik meneer Stuivenberg mag geloven is het allemaal een hoax.
Mensen geloof mij maar, ze zijn allemaal DOOD. En echt niet op een natuurlijke wijze gestorven. Maar als ik dit schrijf komen er weer figuren als Ouroburus die zeggen dat "wij joden" op de sentimenten inspelen. Dan komt hij me maar eens verklaren waar mijn familie is gebleven. Ze zitten echt niet in Israël hoor. En ook de tatoeages op de armen van mijn opa en onlangs overleden moeder waren nep? Evenals hun nachtmerries en andere psychische problemen?
Maar ik ben alleen maar een jood die probeert de publieke opinie op z'n hand te krijgen volgens Stuivenberg en de zijnen. Dus ik hou verder m'n mond wel en kijk maar wie jullie willen geloven. Deze op jullie geld jagende schrijver, of de mensen die ooit slachtoffer werden van haat en onbegrip. In de wereld geroepen door mensen zoals hij. The Boogeyman is gewoon de nieuwe versie van 'mein kampf' geschreven door net zo'n nutcase als de vorige schrijven. Nu is het alleen maar hopen dat deze man en zijn vrienden geen politieke aspiraties hebben.

Tetzmol.
(bericht gewijzigd op 1-12-2008 14:20:33)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 01-12-2008 14:18:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bonoto: beste schrijver,

Ik vind het een slecht geschreven stuk. Hoewel bezoekers hier komen omdat men zich verwondert en twijfels durft te zetten bij het gangbare (wat gezond is), lijkt dit stuk voornamelijk geschreven om sensatie in de hand te werken, gelijk de pers waarover kritiek wordt geuit. Dat vind ik spijtig. De heer tetzmol is een uitstekend voorbeeld van hoe dit soort stukken de kloof tussen verschillende culturen in de hand werkt. Er staat in letterlijke zin nergens iets wat de vragen en gevoelens van tetzmol rechtvaardigt maar er wordt wel op gezinspeeld doormiddel van insinuaties en door subtiel nadrukjes te leggen. Ik begrijp dat objectiviteit geen voorwaarde is voor grenswetenschap. Ik ben zelf eigenaar van verscheidene zeldzame en verboden boeken omdat ik mij inderdaad dus oprecht verwonder en ook graag het 'know your enemy' adagiumpje aanhang en vind Kennis an sich niet iets kwaads. Ik ben het dan ook eens met de schrijver dat geen boek verboden zou moeten worden. Maar dit stuk is nauwelijks goede reclame voor een boek te noemen (want dat is wat het is en lijkt mij als zodanig ook niet geschikt voor deze pagina maar meer voor het verkoop gedeelte) met een titel die niet zozeer over de inhoud van het boek lijkt te gaan alswel over de inhoud van het stuk. zeer teleurstellend

p.s. het is ook een draak van een stuk qua leesbaarheid. Leer het belang van interpunctie s.v.p. met name als het gaat om alinea-lange zinnen
Op 01-12-2008 14:57:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: van de pdf had ik er ook 1tje gezien maar dan van religies *-)
Op 01-12-2008 15:03:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
bonoto:

beste schrijver,

Ik vind het een slecht geschreven stuk. Hoewel bezoekers hier komen omdat men zich verwondert en twijfels durft te zetten bij het gangbare (wat gezond is), lijkt dit stuk voornamelijk geschreven om sensatie in de hand te werken, gelijk de pers waarover kritiek wordt geuit. Dat vind ik spijtig. De heer tetzmol is een uitstekend voorbeeld van hoe dit soort stukken de kloof tussen verschillende culturen in de hand werkt. Er staat in letterlijke zin nergens iets wat de vragen en gevoelens van tetzmol rechtvaardigt maar er wordt wel op gezinspeeld doormiddel van insinuaties en door subtiel nadrukjes te leggen. Ik begrijp dat objectiviteit geen voorwaarde is voor grenswetenschap. Ik ben zelf eigenaar van verscheidene zeldzame en verboden boeken omdat ik mij inderdaad dus oprecht verwonder en ook graag het 'know your enemy' adagiumpje aanhang en vind Kennis an sich niet iets kwaads. Ik ben het dan ook eens met de schrijver dat geen boek verboden zou moeten worden. Maar dit stuk is nauwelijks goede reclame voor een boek te noemen (want dat is wat het is en lijkt mij als zodanig ook niet geschikt voor deze pagina maar meer voor het verkoop gedeelte) met een titel die niet zozeer over de inhoud van het boek lijkt te gaan alswel over de inhoud van het stuk. zeer teleurstellend

p.s. het is ook een draak van een stuk qua leesbaarheid. Leer het belang van interpunctie s.v.p. met name als het gaat om alinea-lange zinnen

Ga en vermenigvuldig u.
(bericht gewijzigd op 1-12-2008 15:05:44)
United as one. Divided by zero.
Op 01-12-2008 15:05:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Moshe:
Tetzmol:

Ik krijg hier de kriebels van. Driekwart van mijn vooroorlogse familie is zeker zomaar in rook opgegaan! Of wonen ze in de jungle van Brazilië? Of zijn ze ten hemelen gevaren zoals Eliah?
Of zou er toch echt een holocaust hebben plaatsgevonden? Als ik meneer Stuivenberg mag geloven is het allemaal een hoax.
Mensen geloof mij maar, ze zijn allemaal DOOD. En echt niet op een natuurlijke wijze gestorven. Maar als ik dit schrijf komen er weer figuren als Ouroburus die zeggen dat "wij joden" op de sentimenten inspelen. Dan komt hij me maar eens verklaren waar mijn familie is gebleven. Ze zitten echt niet in Israël hoor. En ook de tatoeages op de armen van mijn opa en onlangs overleden moeder waren nep? Evenals hun nachtmerries en andere psychische problemen?
Maar ik ben alleen maar een jood die probeert de publieke opinie op z'n hand te krijgen volgens Stuivenberg en de zijnen. Dus ik hou verder m'n mond wel en kijk maar wie jullie willen geloven. Deze op jullie geld jagende schrijver, of de mensen die ooit slachtoffer werden van haat en onbegrip. In de wereld geroepen door mensen zoals hij. The Boogeyman is gewoon de nieuwe versie van 'mein kampf' geschreven door net zo'n nutcase als de vorige schrijven. Nu is het alleen maar hopen dat deze man en zijn vrienden geen politieke aspiraties hebben.

Tetzmol.


Hoi Teztmol,
Voor mij geldt exact hetzelfde. Er zijn zelfs bewijsstukken gevonden waarin onze familie in Auschwitz was aangekomen. Ze zijn ooit meer teruggekomen. Het was ooit een grote joodse modale familie uit Amsterdam Oost. De enige overgebleve was mijn moeder. Haar ouders, ooms en tantes, neefjes en nichtje hebben het niet overleefd.
Veel holocaust ontkenners scharen ons dus maar meteen onder "de Zionistische"NWO elite die maar een potje in de ruimte liegen. De meeste mensen zijn bang, kennen zelf geen joden en zijn bevooroordeeld door media over Israël. Mensen zijn vaak een beetje dom (understatement)
Op 01-12-2008 16:15:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Moshe: DE WAARHEID IS. ER BESTAAT GEEN "JOODS ZIONISTISCH"COMPLOT!!! Er zijn geen groepen georganiseerde joden betrokken bij een of andere Nieuwe wereld orde. Misschien zijn er bankiers betrokken bij de wereldpolitiek dat kan best. En als de Bauers(Rotschild)dat zijn prima, maar het is eerder een toeval dat zij ook joods zijn dan de reden van hun fortuin en macht.

Ja er zijn slechte joden net zoals er slechte katholieken, moslims, negers, chinezen, inuit etc. zijn. Zionisme gaat alleen en alleen maar over de staat Israël . Zionisme is de droom van de terugkeer van alle joden naar het heilige land zion; meer niet. En het huidige israël is gesticht onder invloed van het zionisme.

Het wordt tijd dat dit soort onzin over de holocaust eens stopt. Ik wil er niets meer over horen. En alle sukkels die geloven dat het een hoax is, ga eens zelf onderzoeken en gebruik je ogen.

Mazzeltov en Shalom voor iedereen.
Op 01-12-2008 16:55:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ook al zou er wel zo'n komplot bestaan dan wil dat nog niet zeggen dat alle joden daar deel aan zijn of daar weet van hebben. Het is nogal makkelijk om hele bevolkingsgroepen over één kam te scheren. Iets dat nog steeds gebeurt blijkbaar, de mens leert traag blijkt maar weer. Niet alle moslims zijn terroristen, niet alle joden zijn woekeraars die op je geld uit zijn. Ook zijn niet alle negers lui en stelen alle zigeuners.
Mijn familie van m'n moeders kant was joods, m'n vader was een nederlander. Ze woonden allemaal in Praag en omstreken maar er is bijna niemand van overgebleven. Als er nooit een holocaust was, waar zijn ze dan nu? En waarom staan hun namen wel op de muren in de synagoge in Praag? Allemaal een hoax? Met welk doel dan? Om een NWO te vestigen? Get real!! Wie dat gelooft is net zo waanzinnig als Hitler zelf die in mein kampf ook deed alsof de hele wereld één komplot was met de joden als grootste misdadigers. Waar dat toe leidde weten we nu allemaal.
Ik stam af van hardwerkende mensen die in textiel handelden. Rijk waren ze allerminst. Bij hedendaagse standaard waren ze zo arm als kerkratten. Geen van hen was er op een enkele wijze op uit om ooit de wereld te gaan overheersen. Ze vochten alleen maar hard om hun kinderen een mooie toekomst te geven, zoals elke goede ouder dat doet. Kortom, doodnormale mensen zoals elke ander. Alleen waren ze toevallig joods.

Tetzmol.
(bericht gewijzigd op 1-12-2008 17:24:04)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 01-12-2008 17:22:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Rogier: @Tetzmol,

Dan heb jij het stukje toch verkeerd begrepen. Volgens mij wordt er niet gesproken over dat er helemaal geen holocaust of doden zijn gevallen in de kampen. Tuurlijk waren die er, honderduizenden zelfs of wie weet nog meer...vooral door ziekte en uitputting en verhongering. Vergis je niet...voor mij is dat een holocaust. Maar wanneer noem je het een holocaust ? Als het er 6 miljoen zijn ? Als het joden zijn ? Voor mij zijn de Palestijnse gebieden ook een Holocaust...maar dan 60 jaar lang. Waar het om gaat is dat er een wereldpolitiek is ontwikkeld op die gebeurtenis. Een gebeurtenis die niet op waarheid onderzocht mag worden en waarbij steeds meer grote twijfels komen. Alleen dat maakt me al zeer achterdochtig. Het zou nooit meer gebeuren, maar we hebben niks geleerd ? Waarom niet? Volgens mij omdat nog steeds dezelfde mensen aan de macht zijn.
Op 01-12-2008 17:57:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mr.x: Ik vind het een mooie stuk!

@Rogier
ben met je eens!

Het is toch raar dat er maar 1 gebeurtenis is in de geschiedenis die je niet mag ontkennen!!?!?!? En geen onderzoek naar kan richten!?!?! Als je dit doet ben je de lul!

Op 01-12-2008 18:33:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: In de VS wordt men wakker dankzij de crises waarmee de huidige regering het land de afgelopen 8 jaar heeft opgezadeld, waardoor dit bericht voor veel Amerikanen oud nieuws zou zijn, maar voor de meeste Nederlanders is het nog nieuw, dus goed werk van Peter Stuivenberg hoewel weinig Nederlanders ermee geconfronteerd zullen worden en degenen die het onder ogen krijgen het ongeïnteresseerd terzijde zullen schuiven.

Er staan ook wat foutjes en onvolkomendheden in het verhaal op "genswetenschap.nl". Het werk van Antony Sutton is nooit verboden geweest, wel moeilijk verkrijgbaar. Sutton is in de jaren zestig ontslagen als hoogleraar aan het Hoover Institute van Stanford University toen hij weigerde een publicatie in te trekken waarin hij bewees dat Amerikaanse soldaten in Vietnam om het leven werden gebracht met wapens van Russische makelij die gefabriceerd waren met Amerikaans geld. Later heeft Antony Sutton bewezen dat Wall Street de Bolshewistische revolutie heeft gefinancierd en dat Adolf Hitler zonder Wall Street's financiële support nergens gekomen was.

De geschiedenis van Ezra Pound en Eustace Mullins is verwrongen weergegeven door "grenswetenschap". Ezra Pound, een van de grootste literaire talenten van de 20ste eeuw, was mentor van vier Nobelprijswinnaars, Ernest Hemingway, T.S. Eliot, William Butler Yeats en James Joyce. Ezra Pound is als een van de eersten achter de (corrupte) geheimen van de Federal Reserve gekomen. Pound heeft in de jaren dertig regelmatig gewaarschuwd tegen de op handen zijnde wereldoorlog die het zionistische grootkapitaal zou gaan ontketenen. Tijdens de oorlog heeft Pound, die sympathiseerde met Mussolini op de Italiaanse radio diverse toespraken gehouden om de mensheid te waarschuwen voor de gevaren van het zionisme. In 1944 is Pound door het Amerikaanse leger gearresteerd en naar de VS overgebracht waar hij zonder vorm van proces ruim 13 jaar is opgesloten in een psychiatrische inrichting. Uiteindelijk is hij daar weer geruisloos uit vrijgelaten, maar tussen 1948 en 1953 heeft hij Eustace Mullins geïnstrueerd en begeleid in diens recherchewerk in met name The Library of Congress om zo te komen tot een eerste publicatie over wat The Fed werkelijk was: een misdaadsyndicaat van een klein aantal particulieren met het alleenrecht dollars te drukken en uit te geven. The Fed is een geldmonopolie met totale macht over al het circulerende geld en het is met name opgezet om oorlogen te financieren.
Op 01-12-2008 18:36:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Ezra Pound en Eustace Mullins zijn hun hele leven vervolgd wegens antisemitisme. Mullins heeft zich vroeger wel bezondigd aan anti-joodse uitlatingen, maar dat wordt begrijpelijk daar hij vanaf de publicatie van The Secrets of The Federal Reserve van antisemitisme is beschuldigd, terwijl daarvan totaal geen sprake is in dit boek uit 1953. Wat de financiële machthebbers waarschijnlijk dwarszat is dat Mullins bewees dat vrijwel alle aandelen van The Federal Reserve vanaf de oprichting in handen waren van joden: Rothschilds, Rockefellers, Warburgs, Schiffs, Loebs, Kuhns, etc.

Van het boekje De Geldbronnen van het Nationaal-Socialisme is dit jaar bij uitgeverij Elmar een herdruk verschenen dankzij de Nederlandse schrijver Karl Hammer Katee. "Sydney Warburg", de zogenaamde schrijver, heeft nooit bestaan en was dus ook geen familie van Paul Moritz Warburg die tussen 1910 en 1913 de fundamenten hielp leggen voor The Fed en later de touwtjes in handen had bij IG Farben en IG Chemie, het Kartel van de Hel, dat Hitler en Goebbels opleidde in de jaren dertig en in de jaren veertig nauw betrokken was bij de Holocaust. In die Holocaust is volgens Mullins, tegen wie men nooit heeft durven procederen en die door FBI directeur J. Edgar Hoover 'de gevaarlijkste man in de VS' werd genoemd, ging het er voor de zionisten om dat zoveel mogelijk niet-zionistische joden om zeep zouden worden geholpen. De orthodoxe joden waren tegenstander van een staat Israel omdat die volgens hun heilige geschriften pas mocht worden opgericht na de komst van de joodse messias, terwijl liberale joden geen reden hadden weg te gaan uit West- en Zuid-Europa, waar zij het doorgaans heel goed hadden. Volgens Mullins was de Holocaust dus vooral een joods onderonsje waarin de zionisten afrekenden met de orthodoxen en de liberalen. Verder zegt Mullins dat er zeker geen 6 miljoen joodse slachtoffers zijn gevallen.

Mullins stapt hier en daar wat al te gemakkelijk over de rol van de Rooms-Katholieke kerk. Niet voor niks was Karol Wojtyla, de latere Poolse paus, ook sales-manager van IG Farben tijdens WW II, om in 1943 onder te duiken in het Vaticaan. Volgens Eric Jon Phelps, schrijver van Vatican Assassins is het Communistisch Manifest van Marx en Engels in werkelijkheid geschreven door Jezuïeten, net als Mein Kampf van Adolf Hitler en de Protocollen van de Wijzen van Sion, waarmee sinds een zionistische conferentie eind 19de eeuw jodenhaat is geprobeerd te zaaien. De nagelaten bekentenissen van de hooggeplaatste uitgetreden jezuïet Alberto Rivera onderschrijven die mening en ook veel andere door Phelps en David Icke verzamelde documenten tonen aan dat de RK-kerk uiteindelijk veel meer invloed heeft dan de zionistische bankiers van de zakenpartners van het Rothschild Huis.

Een aan te raden werk over de toekomstige plannen van onze elite is het boek Treason: The New World Order van de Amerikaanse fytotherapeut en homeopaat Gurudas. Gurudas is in 2001 op 56-jarige leeftijd overleden, volgens zijn naasten om het leven gebracht. Zijn computer was ontvreemd toen zijn stoffelijk overschot werd gevonden en toen de pc werd teruggevonden bleek dat het volledige manuscript van het vervolg op Treason ervan verwijderd was. In Treason vertelt Gurudas onder andere over hoe de elite zich wil ontdoen van een groot aantal in haar ogen overbodige mensen. Treason is momenteel moeilijk verkrijgbaar, er worden idiote bedragen voor gevraagd, maar een herdruk is op handen.
Op 01-12-2008 18:37:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: TREASON: THE NEW WORLD ORDER

By Author Gurudas

Interviewed By Kenneth and Dee Burke

Gurudas says, in the preface to his book, Treason: the New World Order, "I originally was drawn to write this book because of my years of involvement in alternative health. In the 1980's I founded and later sold Pegasus Products, Inc., a firm that produces and describes flower essences, gem elixirs, and homeopathic remedies. I was also a health practitioner for some years and have written four books on alternative health. FDA abuses have become the norm, and gradually I came to understand how dangerous the federal government has become to our freedoms.

"My purpose in writing this book is to awaken more people to the fact that these are very dangerous times for America. More and more of the rights we take for granted are being lost. Too many politicians have sold out to the special interests, and most people are too busy watching TV to notice or take responsibility for what is happening. In the name of stopping illegal drugs and crime, our rights are gradually being forfeited, as the federal government tightens control over the people.

"I have also written this book so that people can more easily look at the whole picture. I have focused my research on extracting information from hundreds of books, newspapers, and magazines so that people can more easily understand what is taking place in America. Some might say that several stories of government abuse that are heard in one part of the country don't appear too threatening. Yet when you look at many different incidents all across the country and grasp the full picture it is clear that something is wrong."

Op 01-12-2008 18:39:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Gurudas' book has thirty-one pages containing 833 footnotes and an eleven page bibliography. He maintains that his book is totally documented from public records, with no theory. When asked why he wrote the book he said, "It's simple. I don't want our country to become a dictatorship. So, I did my research, and wrote my book." (Gurudas' 320 page documented book, Treason: the New World Order may be ordered by calling 1-800-255-2665 or by writing to Cassandra Press, Inc., P.O. Box 150868, San Rafael, CA 94915. Cost is $14.95 + $4.00 shipping)

LE: How did you come to write your new book?

Gurudas: This is the fifth book I have written. The first four deal with natural healing and metaphysical concepts. I wrote this book, Treason: The New World Order, because it became very clear to me that we are moving toward a police state, one which will be far more vicious than Nazi Germany or the Soviet Union, mainly because the technology is so advanced.

History shows us that there are individuals who want to control everyone and everything. My main focus was to combine lots of different information from many sources, supported by footnotes. There are 833 footnotes in all in my book. This makes it easy for people with busy schedules to investigate this subject. Our country is very much like Germany in the 1930's. At that time, in Germany, people were very busy with their personal and professional lives and did not want to get involved in politics, so a person like Hitler could take control of their country. There were some who gave warnings but they were considered negative and radical. Today, as then, gun control was brought in. Our gun control bill was taken almost word for word from the 1938 gun control law in Germany. There are a number of similarities between the two countries.

There is a plan to create confusion and fear in our country. Then bring in leaders who guide us toward a police state. One of the main focuses of my book is describing the threat to our country as a free society. This threat is created by corporations and banks. Many solutions have been suggested about how to handle this problem of centralized economic power. One suggestion is to return to our political heritage, to restore our constitutional government with its checks and balances. At one time corporations had to exist for the good of the community. In what way are these large corporations that are closing down in the U.S. and moving hundreds of thousands of jobs overseas serving the welfare of our communities? The system of checks and balances and our heritage has been gradually lost. The states have lowered their standards (for monitoring the corporations) and less and less has been required in each state now.

In hundreds of books, articles, and speeches in the 20th century, many influential and powerful people, including many in Congress, have called for a New World Order, and the surrender of U.S. sovereignty and individual freedoms to a one world government, usually involving the U.N. military and the transfer of it to a one world U.N. army.

LE: This is talked about openly in these many sources?

Gurudas: Very much so.

LE: If this information is public knowledge, why is it not filtering down more to the average person?

Gurudas: It is because the national media attacks people who discuss these issues and the media never refers to this body of literature. This is a classic example of how propaganda is used in modern times.

Throughout the 20th century this movement toward a one world government has been marching on. This is not new or recent. In his book Critical Path Buckminster Fuller gives a very impressive sweep of the 20th century, about the large corporations and their agents and the lawyers who basically control the country far more than the people understand. He talked about how all the gold was removed from Fort Knox by the 1960's.

LE: Where did it go?

Gurudas: It went to the banks. They own the country.
Op 01-12-2008 18:40:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: LE: Where did it go?

Gurudas: It went to the banks. They own the country. Fuller called the CIA, "capitalism's invisible army."

Born into an English aristocratic family, the philosopher Bertrand Russell played a role in the British branch of the secret government. In his The Impact of Science On Society he discussed the planned terror: "I do not pretend that birth control is the only way in which population can be kept from increasing," he said. "War has hitherto been disappointing in this respect, but perhaps bacteriological war may prove more effective. If a Black Death could be spread throughout the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full (of people). The state of affairs might be somewhat unpleasant, but what of that? Really high-minded people are indifferent to happiness, especially other people's. There are three ways of securing a society that shall be stable as regards population. The first is that of birth control. The second is that of infanticide or really destructive wars. And the third is that of general misery, except for a powerful minority." His point is population control.

LE: That's a pretty incredible quote!

Gurudas: Yes. Various investigators, like John Coleman, report that the Club of Rome developed a plan called "Global 2000" to kill several billion people by 2050. The mass killings in Cambodia and Africa are early stages of this operation. That is their plan. They want to drastically cut back the population.

Jacques Cousteau said, "It's terrible to say this, (but) world population must be stabilized and to do that we must eliminate 350,000 people per day! In one year that would equal 128,000,000 people." Cousteau urged "drastic, unconventional decisions."

LE: By what means do these people plan to do this?

Gurudas: By radiation, and biological and chemical experiments on our unknowing population. I mention other methods in my book. Another way to end overpopulation is by controlling the family. Warren Bennis and Philip Slater said, in The Temporary Society, "One cannot permit submission to parental authority if one wished to bring about profound social change...In order to effect rapid changes, any such centralized regime must mount a vigorous attack on the family lest the traditions of present generations be preserved." The state must, the book continues, "create an experiential chasm between parents and children, to insulate the latter in order that they can more easily be indoctrinated with new ideas. The desire may be to cause an even more total submission to the state."

LE: Your documentation is certainly worthwhile.

Gurudas: There was an article in Clinical Psychiatric Psychiatry News in October, 1994 which describes a new disease that is called "government phobia." The article says, "This appears to be becoming epidemic in the U.S." This parallels the Soviet Union; if you disagree with the government, you are said to be crazy. People are beginning to be locked up in a Federal hospital in Missouri, where they are using extreme drugs on them which affect their minds, which, again, is very much like the Soviet KGB (would do).

However, there are powerful elements in the military determined to uphold the Constitution and protect the people. Gary Allen, who has written several books, openly says that he has met with several prominent military officers and they are aware of the corporate international network that seeks to enslave the world. The military may intervene to arrest key political, business and media leaders, according to my research, charging them with treason.

There has been a long, quiet standoff between the military and the secret government. Each watches the other with a full range of surveillance activities used.

LE: It is certainly excellent that your information is available to people who will take the time to read it.

Gurudas: On talk radio every day the deep anger toward the
Op 01-12-2008 18:41:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Gurudas: On talk radio every day the deep anger toward the Federal government is obvious, and people are admitting that they do not want their rights taken from them. When the American people are aroused, great change can result, in my opinion.

History teaches that the secret government will not back down. In 1857 Frederick Douglas warned, "Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will. Find out just what people will submit to and you have found out the exact amount of injustice and wrong which will be imposed upon them. The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress."

LE: You have certainly given our readers a lot of "food for thought." Do you have a closing comment you would care to make?

Gurudas: I believe that enough people will awaken in time to prevent the New World Order police state, and that we as a people can continue moving closer to God's love and grace. The human race has today reached a critical turning point. We, as a people, will soon undergo great advancement in our spiritual evolution, or there will be a sharp collapse in consciousness. I pray that God's grace will continue to shine on our country and that the vision of freedom and morality the Founding Fathers so sacrificed for, will once again be restored in America. What is ultimately at stake here is whether America, and indeed the planet, will continue under a hierarchical society, where few rule the many, or we can exist under Divine law in a truly democratic republic where we are all equal before God.
Op 01-12-2008 18:42:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Steenslagen:
In de VS wordt men wakker(...)

Hahahahahahahahahah...
Yeah, sure.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 01-12-2008 19:25:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Ja Horus:

Steenslagen:
In de VS wordt men wakker(...)

Hahahahahahahahahah...
Yeah, sure.


Ook in Nederland zijn veel meer domme en ongeïnteresseerde mensen dan verstandigen. Iemand als Robin de Ruiter wil om die reden niet eens meer hier verblijven.

Als je ziet hoe druk het op bijvoorbeeld dit conspiracyforum is en je je daar richt op de waardevolle bijdragen http://www.godlikeproductions.com/forum1/12/01/08/pg1 vergaat je de lust om je te verkneukelen over de zielige medemens.

Misschien is het voor jou geruststellend dat er in de VS ook nóg dommeren zijn dan hier in Nederland, maar meer leer je van de Amerikanen die wél weten wat er gaande is. En zij worden daarover beter voorgelicht dan wij als je ziet wat daar allemaal gepubliceerd wordt in vergelijking tot dat zielige beetje hier.
Op 01-12-2008 19:44:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Steenslagen:
Misschien is het voor jou geruststellend dat er in de VS ook nóg dommeren zijn dan hier in Nederland, maar meer leer je van de Amerikanen die wél weten wat er gaande is. En zij worden daarover beter voorgelicht dan wij als je ziet wat daar allemaal gepubliceerd wordt in vergelijking tot dat zielige beetje hier.

Dat ben ik teneenenmale helemaal met je eens. Nederlanders zijn over het algemeen nogal apathisch en maken zich pas druk als je aan hun kratje bier komt. De barricaden die ik me nog herinner van de jaren tachtig zijn tegenwoordig niet meer dan dat: een herinnering.
Gelukkig beheers ik de Engelse taal uitstekend.

Overigens was het filmpje slechts bedoeld om wat druk van de ketel te halen op dit stomende topic...
(bericht gewijzigd op 1-12-2008 20:02:13)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 01-12-2008 20:01:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Veronderstel dat ik een boek wil schrijven dat aantoont dat sinds het midden van de 18de eeuw de wetenschap bezig is om de aarde in zijn greep te krijgen. Tot mijn beschikking heb ik bibliotheken vol wetenschappelijke publicaties. En iedereen die een beetje tot de "veellezers" behoort, die weet dat dit boek geschreven kan worden en dat de bewijsvoering niet zomaar 1-2-3 te weerleggen zal zijn.
Hoe is dit mogelijk? Nou, heel simpel. De wetenschap ligt dicht tegen de macht aan dankzij hun kennis. En veel wetenschappers zullen hun eigen persoonlijke ideeën stoppen in hun adviezen aan de macht (en dat is de politiek, maar ook de grote bedrijven, de financiële instellingen, etc.).

Klopt mijn boek dan ook met de werkelijkheid? Voor een deel wel, want ik beschrijf niet de gehele werkelijkheid maar alleen de werkelijkheid die ook past in mijn verhaal. En dankzij het feit dat mijn verhaal aansluit bij een bepaalde ontwikkeling zal ook veel van wat er wordt beweerd, aansluiten bij de mening van de lezer. Want wat ik eigenlijk doe, is het beschrijven van een maatschappelijke ontwikkeling die ook in werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

Het boek van de Boogeyman beschrijft ook een langdurige maatschappelijke ontwikkeling. De concentratie van financiële instellingen, de concentratie van bedrijven tot multinationals, de ontwikkeling van de bureaucratie van de overheden, de grote netwerken van beroepsgroepen (waaronder de media), etc., etc. En natuurlijk doen de grote banken zaken met iedereen! Met Hitler, met het Vaticaan, met de winnaars en met de verliezers. Geld is geld en waarom moeten bankiers opeens de moraal van de gewone man in praktijk brengen? Legerleiders vochten zo'n 100 jaar geleden onderling ook oorlogen uit "voor de sport en de eer". En die soldaten in de loopgraven... ach, onbelangrijk.
Er zijn veel boeken te schrijven over de laatste 2 eeuwen waarin een bepaalde groep "een complot" aan het realiseren is. En dat is allemaal gedeeltelijk waar.
Op 01-12-2008 20:52:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
TMTNSP:

Geld is geld en waarom moeten bankiers opeens de moraal van de gewone man in praktijk brengen? Legerleiders vochten zo'n 100 jaar geleden onderling ook oorlogen uit "voor de sport en de eer". En die soldaten in de loopgraven... ach, onbelangrijk.


Als je zoals jij redeneert kun je je beter meteen tot robot laten chippen. Dan ben je van al het gezeur af en leg je je neer bij de ondergerschikte en onvrije rol die de bankiers en hun handlangers voor jou en je nageslacht in gedachten hebben.

De Rothschilds financierden al Napoleon alsmede diens tegenstanders. De bankiers van tegenwoordig financieren niet alleen alle betrokken partijen in oorlogen, maar lokken die oorlogen ook uit, laten oorlogen ontstaan, zie bijvoorbeeld insidejob 9/11.

Aan de Rothschilds heeft Eustace Mullins hoofdstukken gewijd in zijn online geplaatste boeken The World Order (1984)http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=WorldOrder en The Secrets of The Federal Reserve. De editie uit 1983 staat ook online: http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=FedReserve
Op 02-12-2008 9:10:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Tetzmol:

Ik krijg hier de kriebels van. Driekwart van mijn vooroorlogse familie is zeker zomaar in rook opgegaan! Of wonen ze in de jungle van Brazilië? Of zijn ze ten hemelen gevaren zoals Eliah?
Of zou er toch echt een holocaust hebben plaatsgevonden? Als ik meneer Stuivenberg mag geloven is het allemaal een hoax.
Mensen geloof mij maar, ze zijn allemaal DOOD. En echt niet op een natuurlijke wijze gestorven. Maar als ik dit schrijf komen er weer figuren als Ouroburus die zeggen dat "wij joden" op de sentimenten inspelen. Dan komt hij me maar eens verklaren waar mijn familie is gebleven. Ze zitten echt niet in Israël hoor. En ook de tatoeages op de armen van mijn opa en onlangs overleden moeder waren nep? Evenals hun nachtmerries en andere psychische problemen?
Maar ik ben alleen maar een jood die probeert de publieke opinie op z'n hand te krijgen volgens Stuivenberg en de zijnen. Dus ik hou verder m'n mond wel en kijk maar wie jullie willen geloven. Deze op jullie geld jagende schrijver, of de mensen die ooit slachtoffer werden van haat en onbegrip. In de wereld geroepen door mensen zoals hij. The Boogeyman is gewoon de nieuwe versie van 'mein kampf' geschreven door net zo'n nutcase als de vorige schrijven. Nu is het alleen maar hopen dat deze man en zijn vrienden geen politieke aspiraties hebben.

Tetzmol.


Dit gaat niet over jou en er is je al vaker verteld dat dit mensen zijn die zich van elke jasje bedienen om hun doelen maar te verwezenlijken.
Nee, je familie is niet in rook opgegaan, ze zijn een verschrikkelijke onterechte dood gestorven, zoals bv ook vele zigeuners enz.

Kijk dit eens van Jim Condit, die dit ook duidelijk aangeeft:

http://video.google.nl/videosearch?q=jim+condit&emb=0&aq=f#
(bericht gewijzigd op 2-12-2008 19:04:21)
Carpe diem homo universalis
Op 02-12-2008 19:04:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Klappertje: De laatste zin van het stukje:
Een rookgordijn waaraan u niet mag frunniken, tenzij u van een gevangenis houdt of het leuk vindt om een stevige boete te betalen.”

Tetzmol:
k krijg hier de kriebels van. Driekwart van mijn vooroorlogse familie is zeker zomaar in rook opgegaan! Of wonen ze in de jungle van Brazilië? Of zijn ze ten hemelen gevaren zoals Eliah?

Goed. Verklaar even het volgende:

De Mail & Guardian van 6 juni 2008 publiceert op pagina 22 onder de kop ‘US operating floating prisons’ dat er op dit moment 26.000 mensen zonder enige vorm van rechtspraak in geheime gevangenissen worden vastgehouden. Velen zitten volgens de auteurs Duncan Campbell en Richard Norton-Taylor gevangen op Amerkaanse oorlogsschepen waaronder de USS Ashland, USS Bataan en USS Peleliu. Ook zijn volgens dit artikel waarin de directeur van de
mensenrechtenorganisatie Reprieve, Clive Stafford Smith, wordt geciteerd, zeker 80.000 mensen in de database van het systeem opgeslagen. Talloze burgers worden zonder vorm van proces aan landen als Syrië,Marokko, Jordanië en Egypte uitgeleverd
alwaar ze op geheime plekken worden gemarteld. Sprookjes? Zie de documentaire Outlawed op de bijgesloten dvd.
Op 02-12-2008 19:32:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Moet ik dat verklaren? Wat heeft dat nou met het bagetaliseren van de shoah te maken.
Of denk je dat ik het niet erg vind dat er mensen zonder vorm van proces gevangen zitten? Ook ik ben tegenstander van het zionistische ideaal. Ben uberhaupt tegenstander van teveel macht van onze zogenaamde volkvertegenwoordigers en regeerders. Maar ook ik kan daar weinig aan veranderen.
Wat mij steekt is dat er geopperd wordt dat 'de joden' niet moeten zeuren omdat wat er gebeurt is niet zo erg is als zij het doen lijken. Geloof me maar, het was nog erger voor de slachtoffers dan het lijkt.
Natuurlijk zijn er klootzakken onder mijn volk die voor veel ellende zorgen in de bezette gebieden. Vertel mij wat. Natuurlijk zijn er mensen die zich graag in de slachtofferrol verkneukelen. Maar hufters heb je in alle kleuren, soorten en rassen. Wat dat betreft zijn er geen heiligen.
Maar kijk bijvoorbeeld n's naar je eigen geschiedenis. Weet je hoeveel mensen in naam van de konigin zijn vermoord in nederlands indië. Ken je kolonel Karremans nog die lekker een borreltje stond te drinken met Mladic terwijl er duizenden moslimmannen werden weggevoerd door de serviers onder het mom dat de nederlandse troepen onder de voet waren gelopen. Gewoon pure lafheid. De soldaten stonden met hun geweren naast Mladic maar deden niets. Als ik daar stond had ik zonder verder nadenken de trekker overgehaald en die hele bende naar de andere wereld geholpen inclusief mezelf.
Vergeet niet als je met één vinger naar een ander wijst er drie naar jezelf wijzen.
De (inter)nationale politiek is nou eenmaal een hypocriete bende. Maar als je niet durft te vechten kan je beter je mond houden. Want de enige taal die zij verstaan is geweld, gedraai en gekonkel, zo is het nou eenmaal.

Shalom,

Tetzmol.
(bericht gewijzigd op 2-12-2008 20:23:09)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 02-12-2008 20:19:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Steenslagen:

(hele grote knip)

een link plaatsen mag ook wel, wat je nou doet word ook heel vaak spammen genoemd, en de leesbaarheid is op deze manier ook zeer slecht, en wat je daarmee bereikt is dat ik in ieder geval een flink stuk vooruit scroll, geef mij de link maar dan lees ik het origineel wel...

en voor de rest, over het artikel:
de holocaust word nergens ontkent, er worden alleen vraagtekens gezet bij in hoeverre die plaats heeft gevonden zoals ons nu verteld word en met welke motieven, en als we nog 1 generatie verder zijn dan is die (onjuiste?) versie de enige die we kennen, als er in de huidige versie iets niet klopt dan is het nu ongeveer de laatste kans om dat nog bij te draaien naar een genuanceerder beeld...

mijn eigen mening? ik ontken de 2de wereldoorlog niet, en ik ontken de holocaust ook niet, maar aan de andere kant hoor je maar heel erg weinig over al die andere mensen die ook in die kampen zaten, negers, homo's, zigeuners, verzetsmensen en nog veel meer. hebben de zigeuners na de 2de wereldoorlog ook een eigen land gekregen? de meesten wonen nog steeds in kampen, kijk maar eens naar de huidige situatie in italie... waarom die 2 maten?

uit de geschiedenis kunnen we leren dat "goed & kwaad" altijd afhangt van aan wie zijn kant je staat, en dat de geschiedenis vaak niets anders is dan een instrument. een instrument voor de op dat moment gevestigde orde, die diezelfde geschiedenis gebruikt om zichzelf bestaansrecht te geven. een land, cultuur of gemeenschap die zijn geschiedenis durft te bekritiseren en durft toe te geven dat ook zijzelf niet altijd de goedheid zelfe geweest zijn is pas op weg naar een waar beeld van zijn verleden te geven, en komt dan ook pas in aanmerking om zichzelf een beetje beschaafd te mogen noemen. maar zolang bepaalde dingen taboe blijven krijgen we hooguit sporadisch eens een glimp van beschaving te zien, meestal als een mooi laagje vernis over een geheel weggerotte maatschappij...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 03-12-2008 16:55:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: Voor de boel nog meer verhit, en nadat ik juist mijn prachtig doorwrocht opiniestuk ten antwoorde aan tetzmol per abuis deleted heb, is het tijd voor wat humor en wat...

..."Lachen met de oorlog"

vanaf 1:52 wordt het pas echt leukps: de inhoud van mijn post was:

ik hou van Joden en de Joodse cultuur maar keur de lange tenen-mentaliteit af. Als bospygmeeën hoofdaandeelhouders waren van multinationals en een dubbele vinger in de financiële pap van een eeuwenlange opsomming van louche zaakjes hadden, dan zouden grappen over vertikaal benadeelden ook als uiterst wraakroepend politiek incorrect worden gepercipieerd.

(maar dan ongelooflijk veel fijner verwoord)
niets is iets, niet?
Op 03-12-2008 18:07:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Klappertje: Tezmol:
Wat mij steekt is dat er geopperd wordt dat 'de joden' niet moeten zeuren omdat wat er gebeurt is niet zo erg is als zij het doen lijken.

Antwoord:
Dat wordt niet geopperd, integendeel. Het boek De Boogeyman laat zien dat hele bevolkingsgroepen worden gebruikt/misbruikt zodat een exclusieve elitaire club bankiers ne industrielen de macht kan grijpen.
Op 03-12-2008 18:57:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Als je de Holocaust wilt onderzoeken, moet je het Zionisme bestuderen. Eustace Mullins heeft erop gewezen dat de naam nazi in 1923 ontstaan is uit de alliantie tussen nationaal-socialisten en zionisten, vandaar dat zi in nazi. De joodse clans van de Rothschilds, Rockefellers en Warburgs behoorden via IG Farben, IG Chemie en Standard Oil tot de grootste weldoeners van Hitler-Duitsland. Zionisten waren via hun Zyklon B en financiële support in belangrijke mate verantwoordelijk voor de Holocaust.

Ron B.:

een link plaatsen mag ook wel, wat je nou doet word ook heel vaak spammen genoemd, en de leesbaarheid is op deze manier ook zeer slecht, en wat je daarmee bereikt is dat ik in ieder geval een flink stuk vooruit scroll, geef mij de link maar dan lees ik het origineel wel...

De link is helaas vergeten. Bij deze:

TREASON: THE NEW WORLD ORDER
by Author Gurudas
Interviewed By Kenneth and Dee Burke
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/treason_new_world_order.htm

In het radioprogramma L.A. Steel wordt op 9 maart 2007 voorgelezen uit het momenteel alleen voor veel geld (US$50 tot US$250 ) bij antiquariaten verkrijgbare werk.
[Select Readings from TREASON The New World Order.By Gurudas Chapt.9, The Rise of Transnational Corporations. Chapt.12, The State and Federal Police. FBI COINTELPRO to neutralize U.S dissidents.]
http://www.blogtalkradio.com/lasteelshoworg/blog/2007/03

De recensies op Amazon.com zijn de moeite waard om een beter idee te krijgen van Gurudas werk en zijn zogenaamde 'zelfmoord':
Select Readings from TREASON The New World Order.By Gurudas Chapt.9, The Rise of Transnational Corporations. Chapt.12, The State and Federal Police. FBI COINTELPRO to neutralize U.S dissidents.

Hier http://www.yelp.com/topic/austin-feeling-powerless-do-something-at-least-wake-up wordt over Gurudas dood verteld:
"http://www.yelp.com/topic/austin-feeling-powerless-do-something-at-least-wake-up

Op 03-12-2008 19:19:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: nog eentje om het af te leren
lachen met antisemitisme

check vanaf 3:20


(bericht gewijzigd op 3-12-2008 19:48:20)
niets is iets, niet?
Op 03-12-2008 19:47:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: De joodse Rothschilds, Rockefellers en Warburgs waren de belangrijkste financiers achter de Holocaust. Op Zyklon B stond joods IG Farben patent. "Arbeit macht Frei" boven de poort van Auschwitz was bedacht door Fritz ter Meer, vooraanstaand medewerker van IG Farben. Na de tweede wereldoorlog is Ter Meer in Neurenberg veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf. In die periode bedacht hij de Codex Alimentarius waarmee untermenschen als wij binnenkort wat makkelijker over de kling kunnen worden gejaagd. Na zijn vrijlating werd Fritz ter Meer bestuursvoorzitter van het farmaceutische (!!) Bayer concern.

Om te begrijpen waar zionisten voor staan is een belangrijk werk De Protocollen van de Wijzen van Sion ontsluierd door de Spaanse Nederlander Robin de Ruiter. Hier http://achtergeslotendeuren.punt.nl/?id=282551&r=1&tbl_archief=&
vind je een recensie en informatie over hoe het boek goedkoper (voor 17 euro) te bestellen.

Hoe merkwaardig (en onrechtvaardig) de claim van de zionistische Ashkenazim op Israël was en is blijkt uit The Thirteenth Tribe van de joods-Hongaarse schrijver Arthur Koestler, die uit de doeken heeft gedaan dat de Ashkenazim, die het nu in Israël voor het zeggen hebben, in wezen Turken zijn die zich tussen 800 en 900 na Christus hebben bekeerd tot het joodse geloof.

The Thirteent Tribe staat online: http://198.62.75.1/www2/koestler/

Binnenkort zal ook New History of The Jews van Eustace Mullins online te vinden zijn.

Een twee uur durende lezing van Mullins uit 2000 met veel informatie over de zionistische bedoelingen staat op YouTube.
Hier het eerste deeltje:In totaal 12 deeltjes van 10 minuten, te vinden via de videoreacties.
Op 03-12-2008 20:11:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Steenslagen:

Ron B.:

een link plaatsen mag ook wel, wat je nou doet word ook heel vaak spammen genoemd, en de leesbaarheid is op deze manier ook zeer slecht, en wat je daarmee bereikt is dat ik in ieder geval een flink stuk vooruit scroll, geef mij de link maar dan lees ik het origineel wel...

De link is helaas vergeten. Bij deze:


dank je
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 03-12-2008 20:44:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Steenslagen:

De joodse Rothschilds, Rockefellers en Warburgs waren de belangrijkste financiers achter de Holocaust. Op Zyklon B stond joods IG Farben patent. "Arbeit macht Frei" boven de poort van Auschwitz was bedacht door Fritz ter Meer, vooraanstaand medewerker van IG Farben. Na de tweede wereldoorlog is Ter Meer in Neurenberg veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf. In die periode bedacht hij de Codex Alimentarius waarmee untermenschen als wij binnenkort wat makkelijker over de kling kunnen worden gejaagd. Na zijn vrijlating werd Fritz ter Meer bestuursvoorzitter van het farmaceutische (!!) Bayer concern.

Om te begrijpen waar zionisten voor staan is een belangrijk werk De Protocollen van de Wijzen van Sion ontsluierd door de Spaanse Nederlander Robin de Ruiter. Hier http://achtergeslotendeuren.punt.nl/?id=282551&r=1&tbl_archief=&
vind je een recensie en informatie over hoe het boek goedkoper (voor 17 euro) te bestellen.

Hoe merkwaardig (en onrechtvaardig) de claim van de zionistische Ashkenazim op Israël was en is blijkt uit The Thirteenth Tribe van de joods-Hongaarse schrijver Arthur Koestler, die uit de doeken heeft gedaan dat de Ashkenazim, die het nu in Israël voor het zeggen hebben, in wezen Turken zijn die zich tussen 800 en 900 na Christus hebben bekeerd tot het joodse geloof.

The Thirteent Tribe staat online: http://198.62.75.1/www2/koestler/

Binnenkort zal ook New History of The Jews van Eustace Mullins online te vinden zijn.

Een twee uur durende lezing van Mullins uit 2000 met veel informatie over de zionistische bedoelingen staat op YouTube.
Hier het eerste deeltje:In totaal 12 deeltjes van 10 minuten, te vinden via de videoreacties.

Uittreksel?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 04-12-2008 0:18:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Ja Horus:

Uittreksel?


Voor iemand als jij die goed Amerikaans/Engels verstaat zal het een genot zijn om eindelijk eens te mogen luisteren naar een intelligente en betrouwbare onderzoeker als Eustace Mullins. Een uittreksel geven zou eigenlijk een belediging zijn voor jouw Hoger Zelf, Ja Horus. Jouw Hoger Zelf ziet jou graag naar Eustace Mullins luisteren, neem dat maar van mij aan. The truth shall set you free!

Het thema van deze lezing is The Secrets of The Federal Reserve, maar er worden net zoveel uiteenlopende kwesties behandeld als in Mullins' boeken. De samenzwering die al eeuwenlang gaande is beperkt zich nou eenmaal niet alleen maar tot de mensen beroven van hun geld om daarmee oorlog te kunnen voeren.

Als je dit college van Mullins hebt bekeken, kun je beginnen aan zijn in elf deeltjes ondergebrachte verhaal over het door Vrijmetselaars beheerste Amerikaanse rechtsstelsel, The Rape Of Justice. Dit is deeltje 1:deel 2 vind je in de videoresponse.
Op 04-12-2008 1:26:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Hoofdstuk 5, Journalistieke hoeren, van De Ware Geschiedenis van de Bilderberg-conferentie door de Spaanse Rus Daniel Estulin geeft ook een aardig kijkje in wie de media in de Verenigde Staten in handen hebben. De drie grootste tv-omroepen, NBC, ABC en CBS zijn in handen van Rothschilds, Rockefellers en Morgans, niet toevallig ook de drie belangrijkste aandeelhouders van The Federal Reserve, het Joods-Amerikaanse particuliere geldmonopolie.

De 13 Satanische Bloedlijnen van Robin de Ruiter en Fritz Springmeier heeft al veel onthuld over hoe de Illuminati aan gedachtenbeheersing en -beïnvloeding doen middels de eveneens door hen beheerste film- en muziekindustrie. Met dank aan Josef Mengele's Monarch Mind Control Formula.

De Canadees Stefan Molyneux doet ook zijn best om de medemens uit te leggen hoe de kaarten wérkelijk verdeeld zijn in de wereld en hoe beperkt onze vrijheid in wezen is:

Op 05-12-2008 21:29:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ik denk dat Najib Amhali gister op ned 1 perfect liet zien hoe er een trauma gaande gehouden wordt.
Zie zijn show
met moslims mag je de spot drijven, roepen dat ze afgeschoten moeten worden, maar als je het over een jood afschieten hebt dan roept de zaal gezamelijk ooohhhhh en zo houd met het trauma gaande.
Welbekend in de psychiatrie/psychologie.
Hoeveel sinti zigeuners zijn er indertijd ook vermoord?
Hoor je daar iets over?
Zijn daar monumenten van?
enz enz.
Ik heb niets tegen wie dan ook, want ik wil de mens zien en niet dat waar we ons denken mee te moeten identificeren.
Je wordt geboren als mens en daarna maak of laat je jezelf wijsmaken dat je jood, moslim, christen, boeddhist, hindoe, atheist enz bent.
Ik ben een mens en behoor tot de homo sapiens sapiens en dat zijn allemaal mijn zusters en broeders.

(bericht gewijzigd op 7-12-2008 19:40:06)
Carpe diem homo universalis
Op 07-12-2008 19:21:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Ik heb Stuivenberg's boek gelezen en zie dat hij de Holocaust niet ontkent, maar dat hij probeert aan te tonen dat de Holocaust bewust is opgeklopt. Dat kan heel goed waar zijn.

Nog steeds wordt in weblogs e.d. alles wat Israel doet, "vergeven" dankzij de Holocaust.

De moord op miljoenen Joden heeft plaatsgevonden, net als op homoseksuelen, zigeuners, Slavische volkeren en gehandicapten. Dat is een vaststaand feit.

Alleen de Joden hebben echter hiervan gebruik gemaakt om nadien hun macht te vergroten. Dat is bedenkelijk. In die zin ben ik het wel met Stuivenberg eens.
Op 01-01-2009 16:08:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marnix:
Olav:

... dat de Holocaust bewust is opgeklopt ... . De moord op miljoenen Joden heeft plaatsgevonden, net als op homoseksuelen, zigeuners, Slavische volkeren en gehandicapten. ... Alleen de Joden hebben echter hiervan gebruik gemaakt om nadien hun macht te vergroten.


Deze redenering klopt niet. Erkend wordt dat miljoenen joden werden vermoord. In een adem worden andere groepen genoemd waardoor het lijkt of het daar ook om miljoenen gaat. Wat niet zo is. Dit doet overigens niets af van de verschrikking voor welke groep dan ook. Dat macht in relatie staat met het aantal miljoenen is waanzin. Een groep heeft niet meer macht omdat het 6 i.p.v. 5, 4 of 3 miljoen slachtoffers kent en de daders zijn niet evenredig minder schuldig.
Op 01-01-2009 16:54:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Hamas Rockets are a HOAX


The Ringworm Children (Part 01)
(Zionist genocide against Jews, using deadly radiation)

Op 02-01-2009 0:52:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden