Mike Geubel schreef het indrukwekkende boek Maya Mysteriën Ontwaken, Verheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd’ en vroeg ons om er aandacht aan te besteden. Nu is het werk van Mike niet bepaald lichtvoetig en we kopten die bal terug met het verzoek om er zelf wat over te schrijven. We kregen veel meer dan we op hoopten. In het vorige deel gaf Mike ons allerlei historische achtergronden en een uitleg over de beleving van de oude Zuid-Amerikaanse bevolking. In dit deel gaat hij in op wat dat voor ons betekent.
We geven hierbij het woord aan Mike Geubel:

Maya Mysteriën Ontwaken

Wat door westerlingen vaak als ‘goden’ is vertaald, zijn dus vaak manifestaties vanuit de bron, ‘Hart van de Hemel’, in de vorm van de Melkweg, planeten, sterren, de maan, de zon, de aarde, dieren, planten, natuurlijke formaties en natuurlijke verschijnselen zoals wind, regen, bliksem, donder en vuur. Voor ons is het immers moeilijk te begrijpen dat goden meerdere manifestaties aan kunnen nemen en dat hun kinderen ook weer als manifestaties van henzelf gezien worden, waarbij ook nog eens alles in elkaar samenvloeit en meerdere manifestaties van een zelfde god ook nog met elkaar communiceren, doordat wij zijn grootgebracht met het idee dat goden op zich staande wezens zijn, maar voor de Maya’s zijn goden veranderlijke wezens. Niets in het leven is immers vaststaand, maar alles verandert voortdurend. Deze tegengestelde krachten, scheppende en afbrekende elementen, komen we allemaal in ons zelf tegen en net als de Maya goden hebben we allemaal lichte en ook donkere kanten.

We zijn als mens niet gebonden aan dit ene leven hier op aarde, hiervoor hebben we al vele levens gehad en waarschijnlijk zullen er nog veel meer levens volgen. Al deze levens dienen ervoor om onze zwakheden, onze onvolmaaktheden, te overwinnen. Als we overlijden, zullen de meesten van ons in de zielenwereld ook geen perfecte wezens zijn en nadat we over zijn gegaan beschikken we ook niet opeens over alle kennis. We worden ons namelijk pas van kennis bewust en kunnen dingen pas begrijpen als we er klaar voor zijn om het te kunnen bevatten, dan pas kunnen we het begrijpen en voelen en hebben we dus iets aan die kennis.

Zielen met een gemiddeld niveau, die dus al de nodige ervaring hebben, incarneren minder vaak dan nieuwe zielen. Het wil niet zeggen dat je als nieuwe ziel in de vorm van een mens naar de aarde komt, normaal start je op één of twee gemakkelijke werelden waar niet veel te doen is, pas daarna ga je naar deze planeet. Als de tijd rijp is om vanuit de zielenwereld opnieuw in een fysiek lichaam te incarneren, dan kiezen we zelf en eventueel met onze gids de plaats en de familie uit waar we als baby worden geboren. We krijgen een aantal families te zien, die voor ons zijn uitgekozen, en van deze families zien we delen van hun leven en we zien delen van onze eigen toekomst als mens, zodat we de juiste plek voor onze ontwikkeling kunnen kiezen. Als we dan hier als mens terechtkomen, dan worden onze herinneringen aan onze vorige levens uit ons bewustzijn gehaald, zodat ze ons niet tegen gaan werken en we onbevooroordeeld het leven kunnen ontdekken en ervaren.

Je ziel beschikt echter nog steeds over de ervaringen van je vorige levens en ook van je leven in de spirituele wereld en is altijd onze verbinding met onze vorige levens en met de spirituele wereld. Als we vanuit een gemakkelijk leven komen, waarbij we weinig vooruitgang boekten, kunnen we ervoor kiezen om in het aankomende leven een persoon te zijn die veel verdriet te verdragen krijgt. Ook de keuze voor een invalide of een beschadigd lichaam kan een doel zijn om een bepaalde les te leren en om daarmee een bepaald doel te bereiken. Zo vertelde iemand tegen Michael Newton over een jongen die een meisje had mishandeld en na zijn dood werd hij apart genomen door zijn gids. Hierna besloot hij om als vrouw te reïncarneren op aarde, die tijdens haar leven werd mishandeld. Dit was dus een opzettelijke keuze om zo de schade te voelen die hij het meisje in zijn vorige leven had aangedaan. Michael Newton heeft meer van zulke voorbeelden gezien, waaruit blijkt dat we negatieve ervaringen die we anderen aan hebben gedaan misschien op dezelfde manier zullen ondergaan, zodat we zelf voelen en beseffen wat we de ander aan hebben gedaan.

vaas met zeven goden
(De Vaas met Zeven Goden)

Je zou denken waarom we op aarde zoveel leed meemaken, terwijl we eigenlijk zielen zijn en voor eeuwig in die liefdevolle spirituele wereld kunnen blijven. Dat komt doordat we in een fysiek lichaam veel sneller ervaringen op kunnen doen dan in de spirituele wereld; we ontwikkelen ons dus sneller in een fysiek lichaam. Veel van wat we hier op aarde meemaken heeft immers met onze levensopdracht te maken en zijn dus levenslessen. De bedoeling van deze lessen is om jezelf te ontwikkelen zodat je zelf één en al liefde wordt en alleen maar vanuit onvoorwaardelijke liefde handelt. Het gaat erom dat je de negatieve kanten van jezelf zoals haat, wraak, egoïsme, gierigheid en boosheid overwint en om positieve eigenschappen zoals liefde, medeleven, gulheid en zelfvertrouwen te versterken. Maar het gaat er ook om dat je je positieve eigenschappen in balans brengt, want gulheid is goed, maar teveel gulheid kan nadelige gevolgen voor jezelf hebben.

Ons lot wordt dus voor een groot deel door onze eigen daden beïnvloed en door angst te overwinnen en dus vanuit de beste bedoelingen te handelen verandert ons pad op een positieve manier. Dit is de sleutel om te groeien, om te ontwaken en om bewust te worden, want we hebben altijd de mogelijkheid om onze daden onder ogen te zien en om onszelf te beteren. We hebben dus ons lot in eigen hand en kunnen zelf ons leven en de wereld om ons heen verbeteren.

Over het gehele Amerikaanse continent geloven de indianen dat tijd in cyclussen verloopt en niet lineair zoals wij in het westen denken. Volgens de indianen zijn er in het verre verleden zeer hoogstaande beschavingen geweest, die van de aardbodem zijn verdwenen. Bijna alle indianen delen de geschiedenis in wereldtijdperken in, die de Maya’s Zonnen noemen, en een overgang naar een nieuwe Zon gaat altijd gepaard met veranderingen.

Momenteel leven we in het tijdperk van de Vierde Zon en op 21 december 2012 betreden we een nieuwe tijdperk: de Vijfde Zon. Er wordt vaak gezegd dat de indianen in Amerika geloven dat er aan het einde van iedere Zon een groot deel van de mensheid op aarde verdwijnt, maar dat blijkt niet uit het heilige boek Popol Vuh van de K’iche’ Maya’s. Daar wordt maar één grote natuurramp beschreven: de zondvloed, en volgens de Maya’s vond de zondvloed niet aan het einde van een Zon plaats, maar ongeveer in het midden van de Tweede Zon.

Er zijn van de klassieke Maya’s maar weinig voorspellingen over 2012 overgebleven. De meest volledige voorspelling is die op monument zes uit de klassieke Mayastad Tortuguero in Mexico, maar de tekst is niet geheel ontcijferd, doordat bepaalde hiërogliefen zijn geërodeerd en doordat nog niet alle Mayahiërogliefen zijn ontcijferd. De voorspelling over 21 december 2012 op monument zes in Tortuguero luidt als volgt:

De dertiende baktun cyclus zal eindigen op 4 Ahaw 3 K’anki’in, ....... zal gebeuren. Het zal de afgevaardigde zijn van Bolon Yokte K’u naar de .......

Bolon Yokte K’u betekent waarschijnlijk letterlijk ‘God met Negen Voeten’ of ‘God van Negen Treden’ of ‘Jaguar Voet(en) Boom’, en wordt ook wel als Bolon ti k’u geschreven. Het is nog steeds niet duidelijk wie of wat Bolon Yokte K’u is, maar volgens mij zijn dit de negen belangrijkste goden van de Maya’s. De klassieke Maya’s voorspellen dus de terugkeer van de Oude Wijzen die hun voorouders in een lang verleden veel kennis en wijze raad gaven. Vanuit een fysiek oogpunt zul je misschien verwachten dat er negen wezens op de aarde verschijnen, of vanuit de ruimte naar de aarde komen om ons te helpen, maar volgens Zwervende Wolf (een K’iche’ Mayasjamaan) zal de kennis van de Voorouders terugkomen in de vorm van verlichte mensen en ik denk dat dit inderdaad de juiste uitleg is. De laatste tijd worden er namelijk over de gehele wereld verlichte mensen geboren, die een grote bijdrage leveren aan de ontwaking van onze wereld. Deze kinderen zijn de bekende sterrenkinderen, ook wel indigo en nieuwetijdskinderen genoemd, maar ook mensen die bewust worden of ontwaken, behoren tot deze nieuwe generatie.

Ik geloof dat in ieders leven een aantal punten vastliggen en dat we die te zien krijgen voordat we op aarde reïncarneren, zodat dit tijdens ons leven een herkenning zal zijn. Maar de weg tussen deze punten of gebeurtenissen bepalen we zelf, want uiteindelijk maakt iedereen zelf zijn of haar eigen keuzes. Als je dit naar een breder vlak trekt, dan kun je het leven van onze planeet ook op deze manier bekijken en liggen er dus ook bepaalde punten of gebeurtenissen vast, alleen de manier waarop we er komen en hoe we het beleven hangt van onszelf af. De nieuwe tijd die we tegemoet gaan is zo’n belangrijk punt tijdens het leven van de aarde, alleen de manier waarop we het zullen beleven hangt van onze eigen situatie af. Eind 2012 zullen we nog niet in een tijd van harmonie leven en zullen we dus gaan leren en ondervinden hoe we in harmonie met onszelf, onze planeet en het universum moeten leven en wat dat allemaal inhoud. We zullen gaan leren dat eerlijkheid en goedheid één van de belangrijkste waarden zijn en dat alle mensen hier op aarde één grote familie zijn.

De regeringen en de bedrijven zullen ondervinden dat de gewone mensen hun trucjes en verzinsels niet meer voor waar aan zullen nemen en de regeringen en bedrijven zullen uiteindelijk zelf gaan beseffen dat van hen alleen nog maar goede bedoelingen worden verwacht, zodat we op een juiste manier met elkaar omgaan en op dezelfde manier ook onze eigen leefomgeving en de planeet behandelen. Dan zal de aarde niet meer gezien worden als een gratis leverancier van edelstenen en grondstoffen, maar als onze eigen moeder. Een moeder die voor ons allen een moeder is en die we met liefde moeten behandelen. Waar ik op hoop en ik hoop met mij vele mensen hier op aarde, is dat we eindelijk een eerlijke, liefdevolle samenleving krijgen. Waar we met liefde en respect met elkaar en met de natuur omgaan met het doel om zoveel mogelijk liefdevolle, hartverwarmende ervaringen mee te maken en waarbij iedereen op deze planeet een goede, schone en plezierige levensomgeving heeft. Een wereld waarin niemand zich meer voelt dan een ander, maar een wereld waarin we elkaar en de natuur als gelijkwaardig zien.

Indien je meer wilt weten over het Mayageloof, hun kalenders, de veranderingen van deze tijd en Mayaspiritualiteit, raad ik je aan om mijn boek ‘Maya Mysteriën Ontwaken, Verheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd’ te lezen,
ISBN 978-90-484-0293-9
Mijn boek is te bestellen bij Free Musketeers.
Op mijn blog kun je de inleiding van het boek lezen.

Mike Geubel, auteur ‘Maya Mysteriën Ontwaken, Verheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd’ 

(De geraadpleegde bronnen bij dit verhaal kunt u hier nalezen.)

Uno: In mijn mening een mooie interpretatie.
Maar is het niet zinloos om je angsten te overwinnen?
Dat geeft aan dat er een strijd is.

Dualiteit is een perspectief wat we langzaam gaan doorzien.

Ik denk dat het gaat om het accepteren van de verschillende uitingen van ons "wezen".

Uiteindelijk zijn Yin en Yang deel van dezelfde cirkel.

Uno Solo
Op 23-11-2008 1:51:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Uno:

Maar is het niet zinloos om je angsten te overwinnen?
Dat geeft aan dat er een strijd is.

Dat is dan jouw interpretatie. Overwinnen kan ook zonder strijd. Door te accepteren of integreren, bijvoorbeeld.
United as one. Divided by zero.
Op 23-11-2008 2:02:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno: Precies,

Alleen herhaal je nu wat ik al uitdrukte:

Ik denk dat het gaat om het accepteren van de verschillende uitingen van ons "wezen".

(Quote)

Wat ik bedoel te zeggen is dat overwinnen een omweg is.
Accepteren ligt in het Nu.
En inderdaad sommigen noemen loslaten een overwinning,

Ik hou het liever bij een realisatie van wat is.


(bericht gewijzigd op 23-11-2008 2:12:09)
Uno Solo
Op 23-11-2008 2:11:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Uno:

Ik hou het liever bij een realisatie van wat is.

En hoe realiseer je iets dat al is?
United as one. Divided by zero.
Op 23-11-2008 2:52:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: En nu hebben we straks door duizenden reincarnaties heen gewerkt om de juiste mate van verlichtheid te bereiken.
We hebben hem helemaal door, de aarde is in balans.
Iedereen blij & gelukkig.

En dan, wat is het nut?? the big picture?? Wat moeten we ermee??
Er moet een reden zijn waarom deze staat bereikt moet worden.
(bericht gewijzigd op 23-11-2008 10:23:19)
Op 23-11-2008 10:21:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
frans:
hoff:

En nu hebben we straks door duizenden reincarnaties heen gewerkt om de juiste mate van verlichtheid te bereiken.
We hebben hem helemaal door, de aarde is in balans.
Iedereen blij & gelukkig.

En dan, wat is het nut?? the big picture?? Wat moeten we ermee??
Er moet een reden zijn waarom deze staat bereikt moet worden.

We 'moeten' de schijn van dualiteit doorbreken. Balans heeft als tegenovergestelde disbalans, is ook dualiteit. Snijden we door dit alles heen, dan kom je als mens in en eenheidervaring terecht waarbij je al het menselijke, dus duale, achter je laat.
Op 23-11-2008 11:41:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Het artikel begon aardig,
maar het word al snel erg speculatieve New Age blabla...

"Zielen met een gemiddeld niveau, die dus al de nodige ervaring hebben, incarneren minder vaak dan nieuwe zielen. Het wil niet zeggen dat je als nieuwe ziel in de vorm van een mens naar de aarde komt, normaal start je op één of twee gemakkelijke werelden waar niet veel te doen is, pas daarna ga je naar deze planeet."

ok, waar haal je deze info vandaan?

"Zo vertelde iemand tegen Michael Newton over een jongen die een meisje had mishandeld en na zijn dood werd hij apart genomen door zijn gids. Hierna besloot hij om als vrouw te reïncarneren op aarde, die tijdens haar leven werd mishandeld."

moet je eerst incarneren om hetzelfde te voelen?
nou dan wordt het een visuele cirkel, want de mishandelaar zal ook wel weer mishandeld willen worden in het volgende leven...

"volgens Zwervende Wolf (een K’iche’ Mayasjamaan) zal de kennis van de Voorouders terugkomen in de vorm van verlichte mensen en ik denk dat dit inderdaad de juiste uitleg is."

Uch, Zwervende Wolf? die houd zich wel op bij bepaalde dubieuze clubjes..

Ik citeer het volgende stuk:

"Dat Bhagavan samen met zijn 'medewerkers' de conclusie trok over een 'grote overgang naar een Gouden Tijdperk in 2012', lijkt eerder iets te zeggen over de 'visie' van zijn 'medewerkers' bij de Club of Budapest dan over zijn eigen 'visioenen'. We zien dat dezelfde heren bij elkaar komen en eveneens dat hun 'filosofische beweringen' die ze uitdragen (die qua feitenmateriaal van geen kant kloppen) vrijwel precies hetzelfde zijn. Het was zelfs de Maya-oudste Don Alejandro Oxlaj (zwervende wolf) die Sri Bhagavan zag als een incarnatie van de god(in!) Shiva!"

--vervolg--


(bericht gewijzigd op 23-11-2008 11:58:19)
Op 23-11-2008 11:55:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: De heren van de Club of Budapest inclusief haar New Agers lijken de kroon voor dit 'Gouden Tijdperk' daadwerkelijk binnen de (traditionele) zwarte of ijzeren tijd te willen neerzetten; het Kali-yuga, in plaats van het daarop volgende Krita-yuga.
Het 'gouden tijdperk' of de 'gouden tijd' is eveneens de kroon voor het 'nieuwe tijdperk'.

De 'New Age'. En deze (aankomende) 'nieuwe tijd' zal geregeerd worden door een opkomende Nieuwe Wereld Orde. Maar niet door 'liefde en genegenheid jegens de mens', want het lijkt er zeker op dat het nog lange tijd geregeerd zal worden door 'koningen' die niets op hebben met ons als mensheid of individu. En zeker niet wanneer we zien hoe het er op dit moment voorstaat.

We zitten immers pas zo'n 5000 jaar in het Kali-yuga en deze tijd werd in de Veda’s uitgelegd als een tijd die geregeerd zou worden door egoïstische 'koningen' waarbij materiële waarde boven alles wordt gesteld.

zie hier het hele stuk:
2 De Mayakalender zwendel
http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php#439558

Dit geeft een heel andere kijk op het hele 2012-hype gebeuren,
tuurlijk ook hierbij is er ruimte voor speculatie maar zeker 1 om ook even je gedachten over te laten gaan.
Op 23-11-2008 0:02:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno:
3.14po:

Uno:

Ik hou het liever bij een realisatie van wat is.

En hoe realiseer je iets dat al is?


Door te realiseren wie je al was

We zijn meer dan de som van onze ervaring.
Uno Solo
Op 23-11-2008 13:05:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Mooi blog. Wellicht wat lastig om te laten inzinken.

hoff:

En nu hebben we straks door duizenden reincarnaties heen gewerkt om de juiste mate van verlichtheid te bereiken.
We hebben hem helemaal door, de aarde is in balans.
Iedereen blij & gelukkig.

En dan, wat is het nut?? the big picture?? Wat moeten we ermee??
Er moet een reden zijn waarom deze staat bereikt moet worden.


Ja, tja...het nut, the big picture?
Ik stel de vraag graag anders: wat is momenteel het nut en het groter geheel? Ik bedoel dus: zonder deze info tot je te hebben genomen. Slapen, eten, werken, materie vergaren, je leven leuk maken, en dan doodgaan?

Ik mag hopen dat ik in dit leven meer beteken en ergens een soort legacy nalaat, zodat ik aan het eind kan zeggen dat ik een (zin)vol, mooi en bevredigend leven heb gehad. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mensen om me heen.

En aangezien het eind van dit leven voor mij niet bekend is, streef ik daar wel elke dag naar. Ondere andere niet door te zijn wie andere mensen willen dat ik ben, maar mezelf. Just me, that must be good enough.

Het blog verhaalt ook over eerlijkheid, goedheid, liefde en respect voor jezelf, elkaar en de natuur, alles om je heen. Dat op zich vind ik al een mooiere manier om mijn leven te beleven dan de andere kant.
(bericht gewijzigd op 23-11-2008 14:23:48)
Op 23-11-2008 14:20:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff:
C.:

Mooi blog. Wellicht wat lastig om te laten inzinken.

hoff:

En nu hebben we straks door duizenden reincarnaties heen gewerkt om de juiste mate van verlichtheid te bereiken.
We hebben hem helemaal door, de aarde is in balans.
Iedereen blij & gelukkig.

En dan, wat is het nut?? the big picture?? Wat moeten we ermee??
Er moet een reden zijn waarom deze staat bereikt moet worden.


Ja, tja...het nut, the big picture?
Ik stel de vraag graag anders: wat is momenteel het nut en het groter geheel?


Ik geloof overigens in reincarnatie en geloof wel degelijk dat je hier bent om te leren.

De gedachte dat je in het gunstigste geval 100 jaar leeft en leert om daarna miljarden(?) jaren dood te zijn is me te onlogisch en een verspilling van de energie.

Er zijn op het moment nog al wat uitermate serieuze wetenschappers samen met de wat spirituelere mensen onder ons onderzoek aan het doen naar het menselijke bewustzijn.
Over het algemeen is men het er wel over eens dat de geest/ziel/bewustzijn eeuwig is.
Ook roept men dat het doel een vredige,liefdevolle samenleving in balans met de aarde moet zijn.
Ook dat kan een zinnig mens alleen maar toejuichen.
Maar het "en dan" blijft me een raadsel ... als superverlichte geesten tot het einde der tijden kraaiend van de pret in het hiernamaals rondhangen??
Ik word al eng als ik er aan denk :-)

Over het stuk: ik geloof het niet, we zouden dus als samenleving een enorme stap terug hebben gedaan als ik het zo lees.
Volgens de auteur WAREN we al ooit verlichte figuren die naast een gave om met niks de meest prachtige bouwwerken in elkaar te zetten OOK nog kennelijk precies wisten hoe de wereld in mekaar zat.

Neuh.. de Mayas zullen best een geavanceerde beschaving zijn geweest maar het stuk is een poging om twee verschillende zaken, maya´s en de ontwikkeling van het bewustzijn, in een verhaal te gieten.
Sleep er ook nog ufo´s bij....en atlantis...

(bericht gewijzigd op 23-11-2008 15:10:24)
Op 23-11-2008 15:07:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
hoff:

Over het stuk: ik geloof het niet, we zouden dus als samenleving een enorme stap terug hebben gedaan als ik het zo lees.
Volgens de auteur WAREN we al ooit verlichte figuren die naast een gave om met niks de meest practige bouwwerken in elkaar te zetten OOK nog kennelijk precies wisten hoe de wereld in mekaar zat.

Neuh.. de Mayas zullen best een geavanceerde beschaving zijn geweest maar het stuk is een poging om twee verschillende zaken, maya´s en de ontwikkeling van het bewustzijn, in een verhaal te gieten.
Sleep er ook nog ufo´s bij....en atlantis...


Ik heb natuurlijk ook geen stellige antwoorden, en dat zullen de Maya's (of wie dan ook) ook niet hebben gehad, denk ik. Misschien een geval van voortschrijdend inzicht?

Ergens zal er in het verleden een beschaving (of meerdere) zijn geweest die over bepaalde technieken en kennis beschikten, o.a. over astronomie. Ik denk dat ze kennis, wetenschap en wijsheden op diverse vlakken met elkaar hebben gecombineerd.

Kennis is macht, macht kan verkeerd worden gebruikt als het wordt aangewend ter eigen meerdere eer en glorie. Mens eigen wellicht?

Als kennis en macht ertoe leiden dat men zijn eigen leefomgeving (uiteindelijk) naar de verdoemenis helpt en anderen onderdrukt, dan is men m.i. weinig bewust bezig. Men verrijkt zichzelf ten koste van anderen of de aarde. Dat zal leiden tot een neerwaartse spiraal en destructie.

Bewustzijn van de mensheid evolueert natuurlijk ook: ik kan me voorstellen dat toentertijd bv. kennis en wetenschap niet op een zelfde niveau stonden als het bewustzijn en dat dit heeft geleid tot een verkeerde toepassing.

Ik kan me ook voorstellen dat de huidige technologie, gecombineerd met de oude kennis en wijsheden én een nieuw bewustzijn tot nieuwe inzichten en een evolutie van de mensheid kan leiden.
Op 23-11-2008 15:44:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian: Ik heb het nog niet helemaal gelezen. het is nogal zwevende en ingewikkelde materie.

Maar betreffende de 2012 Maya voorspellingen is het artikel op achtergeslotendeuren wel interessant.

http://achtergeslotendeuren.punt.nl/#439558
Op 23-11-2008 20:30:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
C.:

hoff:

Over het stuk: ik geloof het niet, we zouden dus als samenleving een enorme stap terug hebben gedaan als ik het zo lees.
Volgens de auteur WAREN we al ooit verlichte figuren die naast een gave om met niks de meest practige bouwwerken in elkaar te zetten OOK nog kennelijk precies wisten hoe de wereld in mekaar zat.

Neuh.. de Mayas zullen best een geavanceerde beschaving zijn geweest maar het stuk is een poging om twee verschillende zaken, maya´s en de ontwikkeling van het bewustzijn, in een verhaal te gieten.
Sleep er ook nog ufo´s bij....en atlantis...


Ik heb natuurlijk ook geen stellige antwoorden, en dat zullen de Maya's (of wie dan ook) ook niet hebben gehad, denk ik. Misschien een geval van voortschrijdend inzicht?

Ergens zal er in het verleden een beschaving (of meerdere) zijn geweest die over bepaalde technieken en kennis beschikten, o.a. over astronomie. Ik denk dat ze kennis, wetenschap en wijsheden op diverse vlakken met elkaar hebben gecombineerd.

Kennis is macht, macht kan verkeerd worden gebruikt als het wordt aangewend ter eigen meerdere eer en glorie. Mens eigen wellicht?

Als kennis en macht ertoe leiden dat men zijn eigen leefomgeving (uiteindelijk) naar de verdoemenis helpt en anderen onderdrukt, dan is men m.i. weinig bewust bezig. Men verrijkt zichzelf ten koste van anderen of de aarde. Dat zal leiden tot een neerwaartse spiraal en destructie.

Bewustzijn van de mensheid evolueert natuurlijk ook: ik kan me voorstellen dat toentertijd bv. kennis en wetenschap niet op een zelfde niveau stonden als het bewustzijn en dat dit heeft geleid tot een verkeerde toepassing.

Ik kan me ook voorstellen dat de huidige technologie, gecombineerd met de oude kennis en wijsheden én een nieuw bewustzijn tot nieuwe inzichten en een evolutie van de mensheid kan leiden.

Hoop doet leven en geloof kan bergen verzetten.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 23-11-2008 23:19:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HP:
C.:


Ik heb natuurlijk ook geen stellige antwoorden, en dat zullen de Maya's (of wie dan ook) ook niet hebben gehad, denk ik. Misschien een geval van voortschrijdend inzicht?

Ergens zal er in het verleden een beschaving (of meerdere) zijn geweest die over bepaalde technieken en kennis beschikten, o.a. over astronomie. Ik denk dat ze kennis, wetenschap en wijsheden op diverse vlakken met elkaar hebben gecombineerd.

Kennis is macht, macht kan verkeerd worden gebruikt als het wordt aangewend ter eigen meerdere eer en glorie. Mens eigen wellicht?

Als kennis en macht ertoe leiden dat men zijn eigen leefomgeving (uiteindelijk) naar de verdoemenis helpt en anderen onderdrukt, dan is men m.i. weinig bewust bezig. Men verrijkt zichzelf ten koste van anderen of de aarde. Dat zal leiden tot een neerwaartse spiraal en destructie.


Hoi C.

Even iets wat me niet helemaal duidelijk is in jouw stukje, je hebt het over het naar de verdoemenis helpen van de leefomgeving en het onderdrukken van anderen, doel je hier mee op de huidige maatschappij of op de maya beschaving?

C.:

Bewustzijn van de mensheid evolueert natuurlijk ook: ik kan me voorstellen dat toentertijd bv. kennis en wetenschap niet op een zelfde niveau stonden als het bewustzijn en dat dit heeft geleid tot een verkeerde toepassing.


Ik lees hier een beetje een tegenstrijdigheid, hadden de Maya's volgens jou nu wel of niet een hoger bewustzijn dan wij nu?


C.:

Ik kan me ook voorstellen dat de huidige technologie, gecombineerd met de oude kennis en wijsheden én een nieuw bewustzijn tot nieuwe inzichten en een evolutie van de mensheid kan leiden.


Hier ben ik het helemaal mee eens, en ik hoop ook zeer dat dit gaat gebeuren.
Op 24-11-2008 0:11:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Eigenlijk bedoel ik zoals ik het schrijf en reageer op het stukje van Hoff.
Hoff:

Over het stuk: ik geloof het niet, we zouden dus als samenleving een enorme stap terug hebben gedaan als ik het zo lees.
Volgens de auteur WAREN we al ooit verlichte figuren die naast een gave om met niks de meest practige bouwwerken in elkaar te zetten OOK nog kennelijk precies wisten hoe de wereld in mekaar zat.

Neuh.. de Mayas zullen best een geavanceerde beschaving zijn geweest maar het stuk is een poging om twee verschillende zaken, maya´s en de ontwikkeling van het bewustzijn, in een verhaal te gieten.
Sleep er ook nog ufo´s bij....en atlantis...


En dan met name over een mogelijke reden dat we een stap achteruit zouden zijn gegaan (verkeerd gebruik kennis, macht, wijsheden etc. met als gevolg destructie (?))

Ik zie er geen tegenstrijdigheid in: ik maak een onderscheid tussen niveau van kennis etc. en niveau van bewustzijn.
(bericht gewijzigd op 24-11-2008 0:57:12)
Op 24-11-2008 0:35:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Ik kan er, natuurlijk, ook niet in geloven. Het hele reincarnatie-verhaal staat me tegen. Er zijn nog nooit gecontroleerde bewijzen voor gevonden die het bestaan van reincarnatie beamen.

Net als het bewust kiezen voor een 'slechter' leven, om zodoende daarvan te leren. Sorry hoor, maar is leren van andermans fouten niet nóg wijzer dan leren van de eigen fouten? Bovendien, wat heb je aan al die wijze lessen als je toch geen klap herinnert van je vorige leven en dus van je vorige lessen?

Er zijn teveel onlogische zaken en zelfs tegenspraken om er in te geloven. Zelfs onze samengeraapte bijbel klinkt 100 keer logischer dan de Maya-verhalen en de reaincarnatie-verhalen, en dat zegt VEEL.
I might just be saying that to get you mad...
Op 24-11-2008 10:00:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Uno: Clavius zei:

Ik kan er, natuurlijk, ook niet in geloven. Het hele reincarnatie-verhaal staat me tegen. Er zijn nog nooit gecontroleerde bewijzen voor gevonden die het bestaan van reincarnatie beamen.

Quote)

Heb je ook intensief gezocht naar vormen van bewijs?

Clavius zei:

Net als het bewust kiezen voor een 'slechter' leven, om zodoende daarvan te leren. Sorry hoor, maar is leren van andermans fouten niet nóg wijzer dan leren van de eigen fouten? Bovendien, wat heb je aan al die wijze lessen als je toch geen klap herinnert van je vorige leven en dus van je vorige lessen?

Quote)

"Slecht" blijft een opinie, elke les heeft zijn waarde en of je zo'n les als negatief of positief ervaart is aan ieder zelf.

En hoezo is het "wijzer" om te leren van andermans fout?
Is dat ook niet ook iets wat je er zelf aan toevoegt?

Misschien is het wel zo dat je Bewust gekozen hebt om te Vergeten, zodat je het leven onbevooroordeeld ervaart.(mogelijkheid)

Clavius zei:

Er zijn teveel onlogische zaken en zelfs tegenspraken om er in te geloven. Zelfs onze samengeraapte bijbel klinkt 100 keer logischer dan de Maya-verhalen en de reaincarnatie-verhalen, en dat zegt VEEL.

Quote)

Je maakt een grap als je bedoeld dat er meer onlogische zaken en tegenstrijdigheden in de Maya interpretaties te vinden zijn als in de bijbel.
Als de bijbel 100 keer logischer overkomt op jou dan de interpretaties van de Maya kalenders, dan denk ik dat er VEEL gezegd word over jouw inschattingsvermogen.(kan altijd veranderen)


(bericht gewijzigd op 24-11-2008 13:40:21)
Uno Solo
Op 24-11-2008 13:38:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Clavius:
Bovendien, wat heb je aan al die wijze lessen als je toch geen klap herinnert van je vorige leven en dus van je vorige lessen?

Het gaat om energie en vibraties, imho. Energie heeft een andere vorm van herinneren dan alleen maar het rationele aspect waarmee wij het verwerken. Je bent zoals je bent omdat je zo moet zijn. Je moet zo zijn omdat je gebaseerd bent op andere energie. Of je die herinnert of niet, je bent er een gevolg van en mee opgebouwd.
United as one. Divided by zero.
Op 24-11-2008 13:52:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Clavius:

Ik kan er, natuurlijk, ook niet in geloven. Het hele reincarnatie-verhaal staat me tegen. Er zijn nog nooit gecontroleerde bewijzen voor gevonden die het bestaan van reincarnatie beamen.

Net als het bewust kiezen voor een 'slechter' leven, om zodoende daarvan te leren. Sorry hoor, maar is leren van andermans fouten niet nóg wijzer dan leren van de eigen fouten? Bovendien, wat heb je aan al die wijze lessen als je toch geen klap herinnert van je vorige leven en dus van je vorige lessen?

Er zijn teveel onlogische zaken en zelfs tegenspraken om er in te geloven. Zelfs onze samengeraapte bijbel klinkt 100 keer logischer dan de Maya-verhalen en de reaincarnatie-verhalen, en dat zegt VEEL.


Ben jij dezelfde Clavius als die op Xerson reageerde? Want dan ben je behoorlijk in je manier van denken veranderd.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 25-11-2008 0:25:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
DaVince:

Clavius:

Ik kan er, natuurlijk, ook niet in geloven. Het hele reincarnatie-verhaal staat me tegen. Er zijn nog nooit gecontroleerde bewijzen voor gevonden die het bestaan van reincarnatie beamen.

Net als het bewust kiezen voor een 'slechter' leven, om zodoende daarvan te leren. Sorry hoor, maar is leren van andermans fouten niet nóg wijzer dan leren van de eigen fouten? Bovendien, wat heb je aan al die wijze lessen als je toch geen klap herinnert van je vorige leven en dus van je vorige lessen?

Er zijn teveel onlogische zaken en zelfs tegenspraken om er in te geloven. Zelfs onze samengeraapte bijbel klinkt 100 keer logischer dan de Maya-verhalen en de reaincarnatie-verhalen, en dat zegt VEEL.


Ben jij dezelfde Clavius als die op Xerson reageerde? Want dan ben je behoorlijk in je manier van denken veranderd.Toen was ik nog net zo sceptisch over reincarnatie als nu hoor. Of bedoelde jij mijn commentaar op de Bijbel? Wellicht wordt mijn insteek beter begrepen met aanhalingstekens om 'samengeraapte'. Ik wilde aangeven dat mensen de Bijbel onzin vinden, en dan vervolgens zelf met nog veel grotere onzin aankomen.
I might just be saying that to get you mad...
Op 25-11-2008 0:47:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Clavius:

DaVince:

Clavius:

Ik kan er, natuurlijk, ook niet in geloven. Het hele reincarnatie-verhaal staat me tegen. Er zijn nog nooit gecontroleerde bewijzen voor gevonden die het bestaan van reincarnatie beamen.

Net als het bewust kiezen voor een 'slechter' leven, om zodoende daarvan te leren. Sorry hoor, maar is leren van andermans fouten niet nóg wijzer dan leren van de eigen fouten? Bovendien, wat heb je aan al die wijze lessen als je toch geen klap herinnert van je vorige leven en dus van je vorige lessen?

Er zijn teveel onlogische zaken en zelfs tegenspraken om er in te geloven. Zelfs onze samengeraapte bijbel klinkt 100 keer logischer dan de Maya-verhalen en de reaincarnatie-verhalen, en dat zegt VEEL.


Ben jij dezelfde Clavius als die op Xerson reageerde? Want dan ben je behoorlijk in je manier van denken veranderd.Toen was ik nog net zo sceptisch over reincarnatie als nu hoor. Of bedoelde jij mijn commentaar op de Bijbel? Wellicht wordt mijn insteek beter begrepen met aanhalingstekens om 'samengeraapte'. Ik wilde aangeven dat mensen de Bijbel onzin vinden, en dan vervolgens zelf met nog veel grotere onzin aankomen.


Ik dacht dat jij juist gelovig was, maar dan zal ik je hoogstwaarschijnlijk verwarren met een ander.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 26-11-2008 13:42:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Dank je wel Mile.
'Don't forget rule number 6'
Op 22-10-2009 7:52:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden