Was het verschijnen van de Ster van Bethlehem een paranormale gebeurtenis? Een mirakel? Een buitengewone astronomische gebeurtenis?

In deze driedelige blogreeks proberen we een antwoord te vinden op deze vragen. In het eerste deel ontleden we het relaas in de Bijbel en in het tweede deel bekijken we verschillende andere theorieën. In een derde en laatste deel presenteren we u de beste theorieën. De beoordeling of de Ster van Bethlehem het werk van aliens, een natuurlijk fenomeen, een astronomische gebeurtenis, een fabel of een mirakel is laten we aan u over.

De Bijbel

(Mattheüs 2:1-2) Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.'

De bovenstaande tekst uit het Nieuwe Testament vertelt over de verschijning van de Ster van Bethlehem, een van dé terugkerende symbolen tijdens de kerstdagen. Over de ware toedracht bestaan veel discussies en controverses.

Het evangelie naar Mattheüs is het enige boek van het Nieuwe Testament dat het over deze mysterieuze ster heeft. Volgens Mattheüs' verhaal gedraagt de ster zich op bovennatuurlijke wijze:

(Mattheüs 2:9-10) Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.

De ster, of wat het ook was, bewoog. Sterren, in een duidelijke verhoudingen met andere sterren aan de nachtelijke hemelen, lijken niet te bewegen. Ze lijken zich enkel te bewegen van oost naar west naarmate de aarde om zijn as draait. Ze lijken zich ook te bewegen aan het nachtelijk firmament, opnieuw van oost naar west, naarmate de aarde in een periode van weken of maanden rond de zon draait.

De magiërs zagen de ster in het oosten, die zich waarschijnlijk verplaatste naar het westen, en volgden ze. Deze ballon gaat natuurlijk maar alleen op als de magiërs de ster gedurende verschillende dagen of weken volgden. Maar dan doet het hemelse object iets ongebruikelijks: het stopte en 'bleef staan boven de plaats waar het kind was'.

Wat dit object ook was, volgens Mattheüs stopte het zijn beweging aan het firmament zodat de magiërs te weten kwamen waar de pasgeboren koning van de Joden kon gevonden worden. Er is geen melding dat alle sterren bleven stilstaan, enkel deze stopte zijn beweging.

Buiten het gegeven dat observatie uitwees dat de ster gestopt was geeft Mattheüs er geen verdere kenmerken of eigenschappen aan. Het verhaal vermeldt niet dat de ster buitengewoon helder of kleurrijk was, dat het knipperde of iets anders ongebruikelijks deed.

De traditie wil dat het een buitengewoon heldere ster was omdat het de aandacht van de magiërs trok. Een beetje Bijbels onderzoek duidt er op dat de magiërs astrologen uit Perzië waren. Dus is het heel goed mogelijk dat deze ster toch enigszins speciale kenmerken had en voor de magiërs van astronomische betekenis was. Maar dat verklaart natuurlijk bijlange niet waarom de ster kon 'stilstaan' aan het firmament.

Wordt vervolgd in deel 2 en 3.

Ja Horus: Ben benieuwd naar de volgende delen.
En ook of deze (recente) theorie er bij zit (zonder op de zaken vooruit te willen lopen):
http://www.news.com.au/perthnow/story/0,21598,24767999-948,00.html
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 25-12-2008 0:58:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: Het is mogelijk dat er iets analoogs gebeurd. In de natuur zijn dingen niet alleen in hun gebeuren. Er is een samenhang. Het (collectieve) onderbewustzijn zorgt er voor dat dingen functioneren en niet alleen staan. Zo is het mogelijk dat de ster van Bethlehem een positie in nam tegenover de positie van die bijgelovige magiers, die wijst op Jezus, omdat die ster vanuit eerder gevolgd, vanuit dat gezichtspunt erboven staat. als je een visuele lijn naar beneden trekt. Zo kan het stilstaan betekenen: gezien vanuit hun, omdat hemellichamen een figuur beschrijven. Overigens is algemeen bekend dat Jezus niet op 25 december is geboren. Voerden de magiers onder Gods vlag dan zou het zo niet gelopen zijn omdat ze dan een heel ander verloop hadden gekregen, want zo gauw je dingen probeerd te lezen en bijv. via 'n gelukskoekje analogie zoekt link je anders (met de dingen). Viel die ster op (of wat anders) en ga je dan kijken wat je aan je fiets hebt hangen dan KAN het in alle nuchterheid iets betekenen.
Op 25-12-2008 2:01:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: Dergelijk onderzoek is tijdverspilling, men creëert een nieuw pseudo-wetenschappelijk hersenspinsel om een nog ouder hersenspinsel te staven.
Wetenschappelijke bokkesprongen om de echtheid van fictieve volksverhaaltjes te "bewijzen".

Het is een verhaaltje met een moraaltje, de kern telt: respect voor je naaste. Waarom willen jullie zo nodig archeologisch bewijs in leven roepen om de historische echtheid van een zoveelste profeetfiguur hard te maken?

Moesten jullie ontdekken dat ie er eigenlijk nooit echt geweest is, zou naastenliefde dan nog steeds bovenaan de agenda staan? Of zou je snel opzoek gaan naar iets anders tastbaarders om te dienen en te vrezen?
Misschien kunnen jullie ook door vergelijkend broodkruimelonderzoek doorheen gans europa nou eindelijk eens de ECHTE plaats vinden waar Hans en Grietje die stoute heks tegen het lijf liepen.
niets is iets, niet?
Op 25-12-2008 15:00:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
ourobouros:
Het is een verhaaltje met een moraaltje, de kern telt: respect voor je naaste. Waarom willen jullie zo nodig archeologisch bewijs in leven roepen om de historische echtheid van een zoveelste profeetfiguur hard te maken?

Moesten jullie ontdekken dat ie er eigenlijk nooit echt geweest is, zou naastenliefde dan nog steeds bovenaan de agenda staan? Of zou je snel opzoek gaan naar iets anders tastbaarders om te dienen en te vrezen?


Op zich is het best een interessant blog, ook om proberen te ontdekken wat het nu eigenlijk was: de Ster van Bethlehem. Ook aangezien talloze mensen waarde hechten aan het verhaal uit de bijbel. (vaak het letterlijke verhaal)

Maar inderdaad, een kern is: respect (én liefde) voor jezelf en je medemens. En graag niet alleen in die 2 dagen kerst, want een jaar heeft over het algemeen nog 363 dagen.....
Op 25-12-2008 15:37:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Whyme: Dit komt me bekend voor, een school in mijn woonplaats maakte er reclame voor, een informatie/showavond met als titel "de ster van Bethlehem".. alle geïnteresseerden(leerlingen, ouders etc..) konden komen kijken.. Is dit toeval GWredaxie, of zat een van u onder de geïnteresseerden?

Of was het een idee van jullie?
pluk de nacht, slapen kan altijd nog.
Op 25-12-2008 18:08:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Een beetje Bijbels onderzoek duidt er op dat de magiërs astrologen uit Perzië waren."

Dan zouden ze uit het noorden gekomen zijn, ze kwamen van het oosten en dan kom je in India uit.
Om precies te zijn, de Himalaya.
Jezus is later ook daar geweest, zie the lost years of Jezus:

http://reluctant-messenger.com/issa.htm

De rijzende ster is een allegorie voor Jezus.

De rest is later aangevuld.


(bericht gewijzigd op 25-12-2008 19:15:27)
Carpe diem homo universalis
Op 25-12-2008 19:12:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Orion: Eigenlijk is het heel makkelijk: DE ZON! Zo logisch, zo "dichtbij" en toch zijn wij mensen schijnbaar blind hiervoor. Precies rond deze tijd (kerst-Jezus) staat de zon "stil" zo lijkt het altans, dit heet de winterwende of midwinter (Latijn: solstitium brumalis).
Zo simpel. En ja ik heb ook Zeitgeist gezien dus gelukkig niet de enige die er zo over denkt.
Maar dat verklaard natuurlijk niet alles, want zelfs wij kunnen in een mensenleven ondekken hoe de zon werkt, met winter/ zomer etc. Dus daarvoor hebben wij geen verhalen nodig, die zijn gemaakt om ons ook kennis te geven van de precessie van de aardas. Hierdoor zijn wij nu in het teken van Vissen beland (denk: jezus, was visser, visje op auto etc) EN gaan wij naar het teken waterman. Jezus zei het al: je komt in een huis met een man met een waterkruik; wees niet bang etc etc. Dit betekend dat de zon opkomt in het teken waterman. Verklaard ook de dieren in "de stal" van Jezus etc etc.
Mozes was het teken "ram" hij was ook boos dat wij in het teken vissen nog een ram gingen aanbidden, dit tijdperk was voorbij... Daarvoor stier: je ziet dit bijv ook terug in Egypte, waar men eerst een stier aanbidt, vervolgens een ram... Precies zoals de zodiac is!
Geloof me, als je de bijbel en alle andere geloven/ mythes/ legendes etc gaat lezen op een astronomische manier, dan snap je het pas echt!
Jammer dat de mensen die geloven in Jezus als een historisch persoon, ook degene zijn die 500 jaar geleden je op de brandstapel gooiden als je zei dat de aarde rond was ipv plat...
Op 26-12-2008 18:56:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden