De kerst komt met rasse schreden dichterbij en daarmee ook het 'vrede op aarde' gevoel. Daar waar we doorgaans elkaar de rest van het jaar de hersens inslaan is het rondom de kerstdagen even stil. Eventjes wapenstilstand of een eurootje in de pot voor minder bedeelden om kort daarop gewoon weer door te gaan. Kennelijk kost liefde en mededogen ons meer moeite dan wapengekletter en onverschilligheid.

Toch snakt de mens naar liefde en vriendschap en we hebben er heel veel voor over. Relatiebemiddelingsbureaus en relatietherapeuten doen goede zaken en we struinen stad en land af op zoek naar een warm contact. De zin van het leven is liefde. Liefde is waarvoor men leeft en sterft. Liefde voor een god, liefde voor een ideologie, maar ook natuurlijk liefde voor een ander. In onze kenniseconomie leren we van alles en nog wat maar liefde staat niet op het lesrooster. Liefde leer je maar thuis of uit een religieus of ideologisch boekje lijkt de algemene opvatting. Liefde, hoe doe je dat eigenlijk?


"Verliefde jongen steekt zichzelf neer in klas" lazen we onlangs in de media. Het is een eeuwenoud verschijnsel dat onbeantwoorde liefde de mens tot wanhoopsdaden kan drijven. "Liefde is een vreemde ziekte" zong de eens zo populaire band Doe Maar en daarmee sloegen ze de spijker op de kop. Veel mensen weten niet goed raad met hun gevoelens als het object van hun liefde te hoog gegrepen blijkt. Jaloezie, zelfbeklag, verlatingsangst, geknakte ego's, haat en ga zo maar door draaien dan als in een brij door elkaar. Een deel kan daar redelijk mee omgaan en een deel ook niet. Dan ontpoppen ze zich bijvoorbeeld als 'stalkers' of pogen er, zoals de Britse tiener, een eind aan te maken.

Het ego speelt een belangrijke rol. "Ik hou van jou dus jij moet van mij houden" lijkt de egoïstische motivatie achter de melodrama's van onbeantwoorde liefdes. "verlaat mij niet anders pleeg ik zelfmoord" is een bekende uitspraak in relationele problemen. En daar hebben we dan al les één in de liefde te pakken:

Men kan de mens tot alles dwingen, de grootste gruweldaden of de meest mensonterende handelingen maar het is nog nooit iemand gelukt om een ander tot een duurzame, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te dwingen of te manipuleren.

Heel vermakelijk zijn programma's op TV waarbij men op zoek gaat naar 'de ware liefde'. U kent ze wel programma's als "Boer zoekt vrouw" en "Ik zoek een man". Wat opvalt is dat de zoeker vooraf maar al te vaak een hele waslijst aan verwachtingen heeft die goed beschouwd nergens op gebaseerd zijn. Hij/zij moet dan goed kunnen luisteren, humor hebben, lief zijn voor de kinderen, een goed gesprek kunnen voeren, koken of voor mijn part de was doen. Dat klinkt heel aannemelijk maar goed kunnen luisteren is afhankelijk van wat de ander te melden heeft. Het hebben van humor moet wel in overeenstemming zijn met wat de zoeker onder humor verstaat en ga zo maar door. Het is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Vaak komt men dan ook niet verder dan ik zoek een 'leuke' partner om 'leuke' dingen mee te doen. Ja duh.

Maar willen we ook iemand die helemaal gelijk gestemd is met onszelf? Tegenpolen trekken elkaar juist aan. Dat zien we niet alleen bij magneten maar ook bij relaties waar redelijk tegenstrijdige karakters toch in harmonie en liefde samenleven. Mensen die eigenlijk een kloon van zichzelf als partner zoeken willen eigenlijk geen moeite doen om zich aan te passen en kunnen de ander eigenlijk geen vrijheden of onhebbelijkheden gunnen. En dat is dan les twee:

Het is niet mogelijk om in een liefdesrelatie de ander zo om te vormen dat het exact voldoet aan je eisen. Wie de ander geen vrijheden gunt of flexibel genoeg is om daar mee om te gaan kan beter een hond nemen. Liefde is ook durven loslaten en van de ander houden ongeacht de grillen.

We verwarren maar al te vaak het object van onze liefde met bezit. Jaloezie is tot op zekere hoogte een gezond complimentje maar als het te erg wordt zijn het ketenen waar beide partijen onder lijden met alle problemen van dien. In onze samenleving kennen we het instituut huwelijk dat vaak begrepen wordt alsof men na het uitwisselen van de ringen letterlijk elkaars bezit is. Onzin natuurlijk. Als het goed is schenkt men bij het huwelijk elkaar formeel hun liefde en vertrouwen en meer niet. En als beide daar goed mee om kunnen gaan dan kunnen beide zaken een leven lang meegaan. Dus met les één en twee in het achterhoofd luidt les drie:

Men is nimmer elkaars bezit en men kan aan een relatie geen rechten doen gelden zoals over een koop- of huurcontract. Jaloezie komt voort uit een slecht zelfbeeld en angst, wie onbaatzuchtig kan liefhebben heeft niets te vrezen.

De grootste fout die mensen in een relatie maken is dat men denkt dat de ander gedachten kan lezen. Communicatie is het allerbelangrijkste om de liefde te voeden of, en dat kan natuurlijk ook, af te breken. Wie wel eens in een chatroom komt of een avondje doorzakt komt vanzelf mensen tegen die op zoek zijn naar het vervullen van verlangens. We hebben het over seks. Een groot deel van deze zoekers blijkt bij nadere beschouwing een relatie te hebben en willen dus dus 'vreemd' gaan. In een web van leugens onttrekken ze zich aan het zicht van de partner 'die hun niet begrijpt', met schuldgevoel, bedrog, verdriet en ellende als gevolg. Beter is het om elkaar te vertrouwen en uit te spreken wat men wil of zoekt. Als het onverenigbaar met de partner blijkt dan is die partner niet de juiste, hoeveel je ook van die persoon houdt. Bloed kruipt namelijk waar het niet gaan kan en de gevoelens uit de diepten van onze ziel laten zich niet met wat goede afspraken het zwijgen opleggen. Beter een verschrikkelijk einde dan een eindeloze verschrikking is het devies. Maar het kan ook anders. Als beide partijen elkaar wat vrijheden gunt en passie niet verward met liefde kan men toch in harmonie samenleven. Les vier:

Verwar passie en fascinaties niet met liefde. De mens is constant op zoek naar antwoorden op de diepste innerlijke gevoelens. En als bladen zoals de 'Playboy' of 'Mijn geheim' die behoeftes niet bevredigen zal men het zelf moeten ervaren. Je kan er best afspraken over maken maar gun de ander altijd zijn of haar ontwikkeling, het zal de band verstevigen en de liefde doen groeien.

Psychologen hebben eens onderzocht waarom de ene relatie stuk loopt en de andere niet. Het bleek dat er eigenlijk maar één verschil zat tussen goed en slechte relaties en dat is de wijze waarop partners naar elkaar kijken. Bij slechte relaties lag de focus op alle negatieve eigenschappen van de ander terwijl bij goede relaties de focus op de prettige eigenschappen van de ander lagen. Samenleven is geven en nemen. Vrouwen kunnen twee dingen tegelijk, zeuren en zaniken, en mannen zijn lui en laten scheten. Gechargeerd natuurlijk maar uw begrijpt wat ik bedoel. Het is een keus waar de partners over en weer hun aandacht op richten. Les vijf zou dus moeten zijn:

Focus op de goede eigenschappen van een ander, daar bent u immers voor gevallen. Dat er ook een keerzijde aan zit is evident. Zo stoot ook de prachtigste auto roet en fijnstof uit en maken de lekkerste gerechten ook vaak dik. En net zoals u toch voor die mooie wagen valt of uw buikje rond eet aan de smakelijkheden zijn ook in uw relatie de keerzijden van ondergeschikt belang.Wie goed om zich heen kijkt in de familie en vriendenkring kan andere relaties indelen in grofweg drie klassen. Zij die leven MET elkaar, zij die leven VOOR elkaar en zij die SAMEN leven. De eerste groep leeft MET elkaar waarbij beide partijen in feite een blok aan elkaars been vormt. Ze zitten gevoelsmatig met elkaar opgescheept. In extreme gevallen heet het dan "we blijven voor de kinderen bij elkaar". Mensen die VOOR elkaar leven staan meer in dienst van de ander. De reden daarvoor kunnen heel divers zijn. Niet zelden is een slecht zelfbeeld daar een oorzaak van en probeert men tekortkomingen bij zichzelf te compenseren door zich te conformeren aan de ander. Mensen die SAMEN leven hebben het doorgaans beter begrepen. Ze voelen zich goed met zichzelf en dat geeft rust, dat straalt naar de ander uit zodat over en weer de relatie centraal staat en niets de liefde in de weg staat. Les zes:

Je kan pas écht van een ander houden als je ook van jezelf houdt. Elkaar naar de ogen kijken is afstand doen van jezelf en er is geen enkele houdbare reden om samen te blijven als de basis van liefde weg is gevallen. Kies eerst voor jezelf en als de innerlijke harmonie is bereikt begin dan pas aan een relatie zodat al je liefde en energie vrij zijn voor de ander.

Soms komt het voor dat de ene partner wat verder gevorderd is in de liefde dan de ander. De onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde wordt dan toch beantwoord door jaloezie, voorwaarden of vereiste veranderingen of beantwoord door een minder diepe liefde. Wat doe je dan? Liefde laat zich niet afdwingen en soms is liefde ook loslaten. Het onderwerp van je liefde loslaten kan aanvoelen als afscheid nemen van een arm of een been. Maar als je écht van jezelf en de ander houdt is dat soms toch, ondanks de pijnlijke gevoelens, het beste wat je kan doen.

Liefde is ook durven loslaten. Je kan en mag een ander niet bezitten in die zin kan je de ander dus ook niet verliezen. De pijn die je voelt bij een scheiding komt voort uit egoïstische motieven, het idee dat iets wat van jouw was verloren is.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen aan deel één van 'lessen in liefde'. In het volgende deel beschouwen we de liefde op een andere manier. Voor nu heeft u wat huiswerk om uw eigen relatie eens te overpeinzen om het maximale uit uw huidige of toekomstige relatie te halen. En bedenk; ‘zonder liefde is er niets’.

Gerard: 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.
'Don't forget rule number 6'
Op 04-12-2008 18:11:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Ik denk niet dat liefde met verliefdheid te maken heeft, meer het geluk vinden in het gelukkig maken van anderen, daar schuilt het goddelijke in. Ik zal nooit iemand versieren, niet dat ik dat niet kan maar omdat dat een spelletje is dat ik niet met een persoon wil spelen, of ik kan beter zeggen iemand bespelen. Ik denk dat dat ook liefde is, ik vind wel een levensmaatje in het leven zelf, liefde laat zich niet forceren.
Op 04-12-2008 18:56:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
eoi:

Ik denk niet dat liefde met verliefdheid te maken heeft, meer het geluk vinden in het gelukkig maken van anderen, daar schuilt het goddelijke in.

Beetje eenvoudig en onervaren geinterpreteerd.
Met hoeveel liefdesmaatjes ben je al in aanraking gekomen?
(bericht gewijzigd op 4-12-2008 19:09:46)
United as one. Divided by zero.
Op 04-12-2008 19:09:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: een onbeantwoorde liefde, maar wel echte liefde. Echt genoeg om haar te laten gaan.
Op 04-12-2008 19:51:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: Mooi blog. Er staan heel veel rake en ware dingen in, maar voor je zelf inziet hoe je eigenlijk over (zelf) liefde denkt en welke verwachtingen je hebt, die je los moet laten, ben je alweer veel stappen verder.

Onvoorwaardelijke liefde begint pas wanneer je jezelf onvoorwaardelijk liefhebt zoals je écht in wezen bent. Het loslaten van de illusies over de liefde. Maar hoe dan ook: liefde blijft mooi.
I'm still a believer.....

@ Gerard: Korinthiers toch? Ook heel mooi.
Op 04-12-2008 19:54:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
C.:

Mooi blog. Er staan heel veel rake en ware dingen in, maar voor je zelf inziet hoe je eigenlijk over (zelf) liefde denkt en welke verwachtingen je hebt, die je los moet laten, ben je alweer veel stappen verder.

Onvoorwaardelijke liefde begint pas wanneer je jezelf onvoorwaardelijk liefhebt zoals je écht in wezen bent. Het loslaten van de illusies over de liefde. Maar hoe dan ook: liefde blijft mooi.
I'm still a believer.....

@ Gerard: Korinthiers toch? Ook heel mooi.

Inderdaad. Hier nog meer moois, aardser en hemelser tegelijk:
13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.

14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.

15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.

16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.

uit:
http://www.statenvertaling.net/bijbel/hoog/1.html
'Don't forget rule number 6'
Op 04-12-2008 22:05:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Heel mooi blog!

Maakt goed duidelijk dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen onvoorwaardelijke liefde en egocentrisch-je-eigen-genot-najagen-of-onvolkomenheden-compenseren......

Chapeau!

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 04-12-2008 23:45:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Bertvanslagmulders:
Men kan de mens tot alles dwingen, de grootste gruweldaden of de meest mensonterende handelingen maar het is nog nooit iemand gelukt om een ander tot een duurzame, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te dwingen of te manipuleren.

Da's nogal een uitspraak, Frank. Patricia Hearst...? Hoewel, altijd die twijfel...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patricia_Hearst

Oja en Bride of Frankenstein natuurlijk:


... of toch niet.
(bericht gewijzigd op 5-12-2008 0:02:15)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 04-12-2008 23:58:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: De nadruk ligt hier vast op duurzame...

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 05-12-2008 0:04:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Gerard:
(...)

Daar hoort maar 1 nummer bij:
http://www.vlindermozaik.nl/04%20Love.wma
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 05-12-2008 0:08:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ja Horus:

Gerard:
(...)

Daar hoort maar 1 nummer bij:
http://www.vlindermozaik.nl/04%20Love.wma


Jammer, hij doet het even niet.
De liefde is volgens mij ook het meest bezongen en beschreven thema in history. Echt een inspiratiebron voor de mooiste liedjes, gedichten, verhalen en films.

Soms magisch mooi en heerlijk, soms hartverscheurend en dramatisch, soms grappig en leuk. Liefde verliezen voelt soms echt als een amputatie en een beetje sterven, en toch leef je verder....

Voor mij in ieder geval de bron van veel eigen schrijfsels.
(bericht gewijzigd op 5-12-2008 0:52:41)
Op 05-12-2008 0:38:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje: wat een ontzettend goed blog (Y)

Liefde is ook durven loslaten. Je kan en mag een ander niet bezitten in die zin kan je de ander dus ook niet verliezen. De pijn die je voelt bij een scheiding komt voort uit egoïstische motieven, het idee dat iets wat van jouw was verloren is.

dit is wel een hele goeie

mss lag daar de fout van mij bij mijn eerste echte grote liefde..
het is nu bijna een jaar uit en duurde meer dan een halfjaar om er overheen te komen. ietsjes later daarna had ze met een vriend van me..
ik heb verder nog nooit zoveel voor iemand gevoeld en denk ook niet dat dat ooit nog eens zal gebeuren. ze was ook niet mijn knapste ex, dus door uiterlijk was ik niet gebrainwasht.

dit stuk heeft het wel goed raak op een hoop punten
Op 05-12-2008 0:49:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mr. X.:
C.:

Ja Horus:

Gerard:
(...)

Daar hoort maar 1 nummer bij:
http://www.vlindermozaik.nl/04%20Love.wma


Jammer, hij doet het even niet.
(...)

even op het pijltje drukken voor Joni Mitchell.
Op 05-12-2008 1:01:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Ik ben vandaag precies een half jaar bij mijn lief en ik merk dat er een hele mooie overgang gaande is van euforie, seks, aantrekkingskracht en wilde gevoelens naar een diepere laag..... een geavanceerd houden van...?, een drang om het beste in mezelf te laten zien, bereidheid om me voor haar op te offeren, spirituele diepgang, onbeschrijfelijke gevoelens die transformeren van iets heel moois naar iets NOG mooiers....

Het mooiste van echte liefde is misschien wel het geven in plaats van het ontvangen...

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 05-12-2008 1:01:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mr. X.: "een drang om het beste in mezelf te laten zien"
Je laat je scheten pas wanneer je je echt op je gemak voelt.
Dusssss. Paps, met alle respect, maar je bent verloren. Het was me een genoegen. Alleen nog even je naam in ' Al Bundy' veranderen...
(bericht gewijzigd op 5-12-2008 1:09:49)
Op 05-12-2008 1:06:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: @ bt-je: Ach ja, de eerste grote liefde....

Voor mij had ie toen ook eeuwig mogen duren...maar dat heeft niet zo mogen zijn. En ik heb het geluk mogen hebben om de liefde ook later weer écht te mogen voelen en ervaren.

Soms is je hart groter dan je denkt en bewaart het de liefde voor veel mensen, ook al zijn ze niet meer in je leven. Niet "uit het oog, uit hart". Maar dankbaarheid voor de ervaring dat iemand je die liefde heeft laten voelen.
(bericht gewijzigd op 5-12-2008 1:13:17)
Op 05-12-2008 1:10:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
C.:

@ bt-je: Ach ja, de eerste grote liefde....

Voor mij had ie toen ook eeuwig mogen duren...maar dat heeft niet zo mogen zijn. En ik heb het geluk mogen hebben om de liefde ook later weer écht te mogen voelen en ervaren.

Soms is je hart groter dan je denkt en bewaart het de liefde voor veel mensen, ook al zijn ze niet meer in je leven. Niet "uit het oog, uit hart". Maar dankbaarheid voor de ervaring dat iemand je die liefde heeft laten voelen.

Dat is mooi meegenomen maar bedank je ook degenen die je laten barsten/nooit meer willen kennen/liegen/verloochenen? Dat kan ook een heel dankbare/leerzame/positieve ervaring opleveren. Uiteindelijk.
(bericht gewijzigd op 5-12-2008 1:20:04)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 05-12-2008 1:19:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ja Horus:

C.:

@ bt-je: Ach ja, de eerste grote liefde....

Voor mij had ie toen ook eeuwig mogen duren...maar dat heeft niet zo mogen zijn. En ik heb het geluk mogen hebben om de liefde ook later weer écht te mogen voelen en ervaren.

Soms is je hart groter dan je denkt en bewaart het de liefde voor veel mensen, ook al zijn ze niet meer in je leven. Niet "uit het oog, uit hart". Maar dankbaarheid voor de ervaring dat iemand je die liefde heeft laten voelen.

Dat is mooi meegenomen maar bedank je ook degenen die je laten barsten/nooit meer willen kennen/verloochenen? Dat kan ook een heel dankbare/leerzame/positieve ervaring opleveren. Uiteindelijk.


Die ervaringen zijn uiteindelijk nog leerzamer en daar is ook dankbaarheid voor uiteraard. Voor het laten barsten/nooit meer willen leren kennen/ verloochenen was er toch ook liefde? Die herinnering blijft wel.
Op 05-12-2008 1:22:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
C.:

Ja Horus:

C.:

@ bt-je: Ach ja, de eerste grote liefde....

Voor mij had ie toen ook eeuwig mogen duren...maar dat heeft niet zo mogen zijn. En ik heb het geluk mogen hebben om de liefde ook later weer écht te mogen voelen en ervaren.

Soms is je hart groter dan je denkt en bewaart het de liefde voor veel mensen, ook al zijn ze niet meer in je leven. Niet "uit het oog, uit hart". Maar dankbaarheid voor de ervaring dat iemand je die liefde heeft laten voelen.

Dat is mooi meegenomen maar bedank je ook degenen die je laten barsten/nooit meer willen kennen/verloochenen? Dat kan ook een heel dankbare/leerzame/positieve ervaring opleveren. Uiteindelijk.


Die ervaringen zijn uiteindelijk nog leerzamer en daar is ook dankbaarheid voor uiteraard. Voor het laten barsten/nooit meer willen leren kennen/ verloochenen was er toch ook liefde? Die herinnering blijft wel.


daar leer je van, en daar gaat het om
eerst voel je je mss kut, maar daarna ga je er over nadenken, en mss lag het aan hun, maar vrijwel altijd ook aan jezelf..
Op 05-12-2008 1:33:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: OK dan is het goed hoor. Soms denk ik dat de mens geneigd is om positieve bevindingen te overschatten - terwijl de kunst van leven en juist van liefde is het negatieve te doen ombuigen. Vandaar.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 05-12-2008 1:39:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ja Horus:

OK dan is het goed hoor. Soms denk ik dat de mens geneigd is om positieve bevindingen te overschatten - terwijl de kunst van leven en juist van liefde is het negatieve te doen ombuigen. Vandaar.


Ja, het gaat om balans. Soms zoeken mensen balans en bevestiging in een ander:dan zijn ze jaloers en bezitterig en noemen dat liefde. Ik denk dat ze het gebrek aan balans, bevestiging en eigenliefde dan in een ander zoeken, en zoeken, en zoeken....
Op 05-12-2008 1:46:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Een heel goed blog heel goed uitgelegd.
Als je het naast de huidige levens stijl legt zie je heel goed waar het mis gaat. En dat is niet alleen in een relatie met je parter maar met alles in de wereld.

De huidige wereld (economie) is gebaseerd op bezit en valse rijkdom. Mensen die het goed hebben willen steeds meer en zijn onverzadigbaar.
Mensen die arm zijn of het slecht hebben willen ook wat de "rijken" hebben.
Zo wel "arm" als "rijk" doen soms de meest vreselijke dingen om bezit en valse rijkdom te bereiken.

De volgende zin uit het bovenstande stuk vind ik heel mooi: "Men kan de mens tot alles dwingen, de grootste gruweldaden of de meest mensonterende handelingen maar het is nog nooit iemand gelukt om een ander tot een duurzame, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te dwingen of te manipuleren"

Het voelen van onvoorwaardelijke liefde is een keuze die je maakt. Je moet eerst ontwaken (los laten) en dat ook echt durven/willen voelen.
Op 05-12-2008 9:17:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
Mr. X.:

"een drang om het beste in mezelf te laten zien"
Je laat je scheten pas wanneer je je echt op je gemak voelt.
Dusssss. Paps, met alle respect, maar je bent verloren. Het was me een genoegen. Alleen nog even je naam in ' Al Bundy' veranderen...


Hahaha, de liefde moet natuurlijk ook van twee kanten komen....

In echte liefde neem je iemand zoals die is...

Ik heb trouwens een keer een grappige quote gelezen.

Na de bruiloft:
Mannen hopen dat hun vrouw niet verandert maar dat doet ze wel.
Vrouwen hopen dat hun man verandert maar hij doet het niet.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 05-12-2008 9:22:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
NEO:

Een heel goed blog heel goed uitgelegd.
Als je het naast de huidige levens stijl legt zie je heel goed waar het mis gaat. En dat is niet alleen in een relatie met je parter maar met alles in de wereld.

De huidige wereld (economie) is gebaseerd op bezit en valse rijkdom. Mensen die het goed hebben willen steeds meer en zijn onverzadigbaar.
Mensen die arm zijn of het slecht hebben willen ook wat de "rijken" hebben.
Zo wel "arm" als "rijk" doen soms de meest vreselijke dingen om bezit en valse rijkdom te bereiken.

De volgende zin uit het bovenstande stuk vind ik heel mooi: "Men kan de mens tot alles dwingen, de grootste gruweldaden of de meest mensonterende handelingen maar het is nog nooit iemand gelukt om een ander tot een duurzame, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te dwingen of te manipuleren"

Het voelen van onvoorwaardelijke liefde is een keuze die je maakt. Je moet eerst ontwaken (los laten) en dat ook echt durven/willen voelen.


Ook heel mooi gezegd...

Als ik gisteravond dan zo'n serie zie van Gooische Meisjes, die ontzettend rijke kinderen van een jaar of 18 en als ik dan zie hoe ze zich ontwikkelen.... gruwelijk! Ze hebben de diepgang van een vloeitje, geven alleen maar om uiterlijk en bezit en zijn stront verwend terwijl ze alle middelen in handen hebben om nog boven de piramide van Maslov uit te stijgen.... Nee, geestelijke groei is aan die dames niet besteed... een ratrace wie de duurste jurk heeft en de mooiste cabrio... wat een armoedig bestaan...


(bericht gewijzigd op 5-12-2008 9:27:42)
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 05-12-2008 9:26:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
paps:

Ook heel mooi gezegd...

Als ik gisteravond dan zo'n serie zie van Gooische Meisjes, die ontzettend rijke kinderen van een jaar of 18 en als ik dan zie hoe ze zich ontwikkelen.... gruwelijk! Ze hebben de diepgang van een vloeitje, geven alleen maar om uiterlijk en bezit en zijn stront verwend terwijl ze alle middelen in handen hebben om nog boven de piramide van Maslov uit te stijgen.... Nee, geestelijke groei is aan die dames niet besteed... een ratrace wie de duurste jurk heeft en de mooiste cabrio... wat een armoedig bestaan...

Dank je, ik heb ook alleen maar opgeschreven hoe ik het zie.
Dat van die gooische meiden heb ik ook een keer gezien, echt spijtig om te zien dat mensen zich daar druk om maken. Het zelfde geld trouwens ook voor my sweet 16 op MTV. Van die rijkelui schoffies die kosten wat het kost (letterlijk) het grootste en duurste verjaardags feest hebben. MTV Cribs is ook zo'n programma, kijken hoe beroemdheden wonen en wat voor auto's ze hebben.
Aan dit soort programma's gaat de jeugd zich dus meten met alle gevolgen van dien.

En om nog even op de zin "Men kan de mens tot alles dwingen, de grootste gruweldaden of de meest mensonterende handelingen maar het is nog nooit iemand gelukt om een ander tot een duurzame, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te dwingen of te manipuleren" het dwingen wordt gedaan doormiddel van het voorhouden van een verleiding (valse rijkdom en bezit).

Voorbeeld: Als jij ....... voor mij doet dan geef ik ...... aan jou.
Je kunt van alles op de stippel lijntjes in vullen (de meest vreselijke dingen mag)

Bij voorwaardelijk liefde kan je nooit de zin gebruiken die hier boven staat.
Voorwaardelijk liefde is iets van en voor jezelf, je kan het delen met anderen maar anderen kunnen het niet beinvloeden.
Op 05-12-2008 10:03:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
NEO:

Dank je, ik heb ook alleen maar opgeschreven hoe ik het zie.
Dat van die gooische meiden heb ik ook een keer gezien, echt spijtig om te zien dat mensen zich daar druk om maken. Het zelfde geld trouwens ook voor my sweet 16 op MTV. Van die rijkelui schoffies die kosten wat het kost (letterlijk) het grootste en duurste verjaardags feest hebben. MTV Cribs is ook zo'n programma, kijken hoe beroemdheden wonen en wat voor auto's ze hebben.
Aan dit soort programma's gaat de jeugd zich dus meten met alle gevolgen van dien.

En om nog even op de zin "Men kan de mens tot alles dwingen, de grootste gruweldaden of de meest mensonterende handelingen maar het is nog nooit iemand gelukt om een ander tot een duurzame, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde te dwingen of te manipuleren" het dwingen wordt gedaan doormiddel van het voorhouden van een verleiding (valse rijkdom en bezit).

Voorbeeld: Als jij ....... voor mij doet dan geef ik ...... aan jou.
Je kunt van alles op de stippel lijntjes in vullen (de meest vreselijke dingen mag)

Bij voorwaardelijk liefde kan je nooit de zin gebruiken die hier boven staat.
Voorwaardelijk liefde is iets van en voor jezelf, je kan het delen met anderen maar anderen kunnen het niet beinvloeden.


Tja, die meiden worden ook niet gecorrigeerd door hun omgeving en eigenlijk weten ze ook niet beter. Waarschijnlijk vinden ze hun leven perfect omdat ze alles kunnen hebben (lees:kopen) wat ze willen. Ze volgen ook maar een voorbeeld.

Wat betreft: "voor wat, hoort wat". Heel veel mensen en relaties zitten zo in elkaar: ik doe dit voor jou en dan verwacht ik dat terug. Soms heel subtiel, door middel van emotionele chantage en manipulatie. "Als je van me houdt, dan zou je dit of dat voor me doen..." Heel jammer.
Op 05-12-2008 11:28:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
C.:
Tja, die meiden worden ook niet gecorrigeerd door hun omgeving en eigenlijk weten ze ook niet beter. Waarschijnlijk vinden ze hun leven perfect omdat ze alles kunnen hebben (lees:kopen) wat ze willen. Ze volgen ook maar een voorbeeld.

Ze denken dat hun leven perfect is, maar zijn eigenlijk niet gelukkig..
ze huilen ook zoveel
als ze een jongen leuk vinden en hij heeft een hekel aan der omdat ze zo arrogant is, speelt die gast mss ff voor golddigger of wijst haar meteen af.
marjah die amerikanen die vinden als iemand rijk is, wel een belangrijker/hoger persoon. hoe ze soms wel niet vechten om een kaartje voor het feestje

Wat betreft: "voor wat, hoort wat". Heel veel mensen en relaties zitten zo in elkaar: ik doe dit voor jou en dan verwacht ik dat terug. Soms heel subtiel, door middel van emotionele chantage en manipulatie. "Als je van me houdt, dan zou je dit of dat voor me doen..." Heel jammer

Paps:
Het mooiste van echte liefde is misschien wel het geven in plaats van het ontvangen...


allebij een goed punt
maar als je nooit wat ontvangt, is het ook wel een beetje vreemd
dan is de liefde niet echt wederzijds.
je moet alleen niet direct verwachten dat de ander iets specifiek voor je doet.
Op 05-12-2008 0:14:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
BTtje:

maar als je nooit wat ontvangt, is het ook wel een beetje vreemd
dan is de liefde niet echt wederzijds.
je moet alleen niet direct verwachten dat de ander iets specifiek voor je doet.


Nee klopt, je moet ook liefde kunnen en durven ontvangen. Alleen maar geven holt jezelf uit en dat doe je dan waarschijnlijk om de verkeerde redenen: bijvoorbeeld om een ander niet helemaal toe te laten of om niet alleen te hoeven zijn.

Een relatie is een balans van nemen en geven. Liefde op zich vraagt niets, liefde geeft.
Op 05-12-2008 13:07:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
BTtje:

marjah die amerikanen die vinden als iemand rijk is, wel een belangrijker/hoger persoon. hoe ze soms wel niet vechten om een kaartje voor het feestje


Echt niet alleen de Amerikanen hoor. Kijk maar eens om je heen hoeveel mensen nog belang hechten aan status, rijkdom in de vorm van geld en materie, meer en beter willen, materiele zekerheden en hoe trots ze kunnen zijn op die materie.

Het is nooit genoeg, ze zijn nooit tevreden. Ze streven altijd naar een vorm van perfectie, die er morgen misschien zal zijn en vergeten vandaag tevreden te zijn. Dat zijn vaak ook de klagers en zeurders die zich focussen op wat ze niet hebben.
Op 05-12-2008 13:15:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
C.:

BTtje:

maar als je nooit wat ontvangt, is het ook wel een beetje vreemd
dan is de liefde niet echt wederzijds.
je moet alleen niet direct verwachten dat de ander iets specifiek voor je doet.


Nee klopt, je moet ook liefde kunnen en durven ontvangen. Alleen maar geven holt jezelf uit en dat doe je dan waarschijnlijk om de verkeerde redenen: bijvoorbeeld om een ander niet helemaal toe te laten of om niet alleen te hoeven zijn.

Een relatie is een balans van nemen en geven. Liefde op zich vraagt niets, liefde geeft.


Klinkt heel erg als geven en nemen.
Het mooie aan onvoorwaardelijke liefde is dat je niets weg geeft en dus ook niets terug hoeft te krijgen.
Zodra je gaat "weggeven" ga je op de verwachtings stoel zitten, m.a.w. je "verwacht" iets terug.
Daar kunnen alleen teleurstellingen uit ontstaan.

Voorwaardelijke liefde is en blijft van jezelf en kan je niet weg geven.
Op 05-12-2008 13:19:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
NEO:

Klinkt heel erg als geven en nemen.
Het mooie aan onvoorwaardelijke liefde is dat je niets weg geeft en dus ook niets terug hoeft te krijgen.
Zodra je gaat "weggeven" ga je op de verwachtings stoel zitten, m.a.w. je "verwacht" iets terug.
Daar kunnen alleen teleurstellingen uit ontstaan.

Voorwaardelijke liefde is en blijft van jezelf en kan je niet weg geven.


Ik denk dat onvoorwaardelijke liefde is dat je er geen voorwaarden aan verbindt. Het delen omdat het er is en zonder verwachtingen.
Misschien bedoelen we hetzelfde.

In jouw laatste zin bedoel je "onvoorwaardelijk" i.p.v. "voorwaardelijk", denk ik ? Anders kan ik je helemaal niet meer volgen....
(bericht gewijzigd op 5-12-2008 13:43:49)
Op 05-12-2008 13:38:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BTtje:
C.:

Echt niet alleen de Amerikanen hoor. Kijk maar eens om je heen hoeveel mensen nog belang hechten aan status, rijkdom in de vorm van geld en materie, meer en beter willen, materiele zekerheden en hoe trots ze kunnen zijn op die materie.

Het is nooit genoeg, ze zijn nooit tevreden. Ze streven altijd naar een vorm van perfectie, die er morgen misschien zal zijn en vergeten vandaag tevreden te zijn. Dat zijn vaak ook de klagers en zeurders die zich focussen op wat ze niet hebben.

jah je hebt gelijk, had ik niet meteen moeten zegge
het beste is om je te focussen op wat je wel hebt en niet wat je niet hebt, hoe moeilijk dat vaak ook is.

NEO:

Klinkt heel erg als geven en nemen.
Het mooie aan onvoorwaardelijke liefde is dat je niets weg geeft en dus ook niets terug hoeft te krijgen.
Zodra je gaat "weggeven" ga je op de verwachtings stoel zitten, m.a.w. je "verwacht" iets terug.
Daar kunnen alleen teleurstellingen uit ontstaan.

Voorwaardelijke liefde is en blijft van jezelf en kan je niet weg geven.

dus eigenlijk moet je niet geven, maar delen
Op 05-12-2008 13:42:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
BTtje:

dus eigenlijk moet je niet geven, maar delen


Het is inderdaad een vorm van delen, alleen vergt het een andere manier van denken.
Op 05-12-2008 18:25:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Om in bijbels Goed te blijven:
Heb u naaste lief, zoals u zelf (en dat laatste vind ik al een hele klus)
Prachtig blog en mooie reacties trouwens; doet me weer denken aan mijn schooltijd op die veilige hervormde school.
CAUTE - Behoedzaamheid
Op 05-12-2008 23:56:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian: Fantastisch blog.
Op 06-12-2008 4:00:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
NEO:

BTtje:

dus eigenlijk moet je niet geven, maar delen


Het is inderdaad een vorm van delen, alleen vergt het een andere manier van denken.


Stel, we zijn allemaal met navelstrengen aan elkaar verbonden. Heeft er iemand pijn, dan voelen we dat allemaal. Gaat er iemand dood, dan gaat er een stukje van ons dood. Is er iemand blij, dan voelen en delen we die blijdschap, enzovoort.
Die navelstreng is er voor zover onze zintuigen dit kunne waarnemen niet, maar bestaat desalniettemin wel degelijk, op vele niveaus, waarvan enkele aantoonbare zijn:
-we zijn allemaal afhankelijk van de levensbronnen van de aarde: lucht, water, voedsel, warmte, zwaartekracht, enz.
-we delen een soort van algemeen bewustzijn, dat is al meerdere malen op verschillende manieren aangetoond, voorbeelden hiervan zijn op GW te vinden.
-buiten het zintuiglijke maken we deel uit van 1 doorlopend geheel dat steeds opnieuw ontstaat, levender dan leven.
Liefde heeft zijn wortels buiten de materie.
'Don't forget rule number 6'
Op 06-12-2008 9:58:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: Liefde is respect voor elkaar, nemen zoals de ander is, geven en niets terug verwachten, niets nemen omdat je wat gegeven hebt, leren en groeien van en met elkaar, leven met elkaar en niet elkaar (be)vechten, elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen, jezelf bij de ander -geestelijk- thuis voelen, maw: je zit samen letterlijk op 1 golflengte. Als je dit voelt en kunt bij je partner heb je een tweelingziel te pakken en kan het letterlijk niet stuk. Je partner is geestelijk precies hetzelfde als jij en dan kun je leuke dingen samen meemaken.
Is dit niet het geval dan zul je veel met elkaar moeten (kunnen) praten om 'oneffenheden' uit de weg te ruimen.
Op 06-12-2008 20:20:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.: "Tweelingzielen zijn er als de grootste spiegels voor elkaar en confronteren elkaar het meest. Alle verborgen angsten en oud zeer worden juist door die ander omhooggehaald, met als doel dit te kunnen helen. Niet de makkelijkste relatie, wel het meest helend en transformerend.

Je treft elkaar pas als je allebei op een bepaald niveau van het bewustwordingsproces bent. En dan nog kan de confrontatie en spiegeling dusdanig zijn dat het te heftig is, en één van de 2 (meestal degene die het meest vanuit de ego leeft) afhaakt. Maar wat op dat niveau verbonden is, kan niet worden verbroken."

So they say...
Op 06-12-2008 22:39:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
C.:

"Tweelingzielen zijn er als de grootste spiegels voor elkaar en confronteren elkaar het meest. Alle verborgen angsten en oud zeer worden juist door die ander omhooggehaald, met als doel dit te kunnen helen. Niet de makkelijkste relatie, wel het meest helend en transformerend.

Je treft elkaar pas als je allebei op een bepaald niveau van het bewustwordingsproces bent. En dan nog kan de confrontatie en spiegeling dusdanig zijn dat het te heftig is, en één van de 2 (meestal degene die het meest vanuit de ego leeft) afhaakt. Maar wat op dat niveau verbonden is, kan niet worden verbroken."

So they say...

Wow.
Geldt een internetverbinding ook, of slechts een vis-à-vis?
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 06-12-2008 23:36:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mien Anoniem: Wat een prachtig nuchtere kijke op de liefde.
Op 19-02-2009 16:18:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ja Horus:

C.:

"Tweelingzielen zijn er als de grootste spiegels voor elkaar en confronteren elkaar het meest. Alle verborgen angsten en oud zeer worden juist door die ander omhooggehaald, met als doel dit te kunnen helen. Niet de makkelijkste relatie, wel het meest helend en transformerend.

Je treft elkaar pas als je allebei op een bepaald niveau van het bewustwordingsproces bent. En dan nog kan de confrontatie en spiegeling dusdanig zijn dat het te heftig is, en één van de 2 (meestal degene die het meest vanuit de ego leeft) afhaakt. Maar wat op dat niveau verbonden is, kan niet worden verbroken."

So they say...

Wow.
Geldt een internetverbinding ook, of slechts een vis-à-vis?


Zie nu pas je reactie, Ja Horus....
Volgens mij mag een webcamverbinding ook...

Grapje uiteraard...nam ook aan dat je niet serieus was.....
Op 20-02-2009 1:07:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden