Sommige dingen in de wetenschap zijn vastgesteld maar niet verklaard. Zo ook Sacrale Geometrie, ook wel heilige geometrie genoemd. Het fenomeen is terug te vinden in alle facetten van creatie, van microkosmos tot macrokosmos. Vastgesteld, maar nog niet begrepen. Toch kent dit onderwerp een rijke (grens)wetenschappelijke geschiedenis. Talloze wetenschappers hielden en houden zich bezig met deze fundamentele leer.

Zo ook Johannes Kepler (1571-1630), die het belang van de universele verhoudingen inzag. Hij koppelde het reeds aan de banen van de planeten in ons zonnestelsel. Kepler was ervan overtuigd dat de vijf platonische soliden het raster vormen waar onze planeten zich over voortbewegen. Hij heeft geen werkend model kunnen maken. De oorzaak daarvan is dat hij niet de juiste gegevens had omtrent de locatie van de planeten.

Met de hedendaagse kennis en technologie kennen we de exacte banen en afmetingen van de planeten. Allen zijn aanwezig in de NASA-databases. Zodoende kunnen deze gegevens met behulp van computerprogramma's worden geanalyseerd en kan er naar een toereikend model worden gezocht.

De exacte verhoudingen tussen de mens, de maan en de aarde.
De exacte verhoudingen tussen de mens, de maan en de aarde.

NASA, Never A Straight Answer

Een groep wetenschappers van NASA onderzocht de symmetrische patronen die planeten achterlaten in onze aardse hemel. Ze maakten een computerprogramma dat zocht naar de relaties tussen ons zonnestelsel en Sacrale Geometrie.

De resultaten waren overduidelijk. Er was een onomstotelijk verband tussen de beweging van de planeten in ons zonnestelsel en Sacrale Geometrie. Met een constante precisie van 99,8 procent werden de vermoedens van Kepler bevestigd. Maar niet alleen de sacrale/heilige relaties van de planetaire banen in verhouding met elkaar en de zon werden aangetoond, zelfs de afmetingen van de planeten was terug te koppelen naar de millennia oude esoterische kennis.

Het Boek der Toevalligheden

Scan van 'de kus van venus' uit A Little Book of CoincidencesDestijds is een boek uitgebracht genaamd: A Book of Coincidences. Dit boek is nauwelijks meer verkrijgbaar, er zijn slechts 1000 exemplaren gedrukt. Het legt de 'excentriciteit' van ons zonnestelsel vast. Er zou zelfs een film van de ontdekking worden gemaakt. Toen de NASA-onderzoeker in kwestie realiseerde dat hij wel eens een grote naam zou kunnen krijgen, kreeg hij koude voeten en nam daarmee het hazenpad. De rechten van de film nam hij met zich mee, zo getuigt Drunvalo Melchizedek. Hij zou, samen met de anonieme wetenschapper en enkele anderen de film gaan produceren. Dat is er dus niet van gekomen en de wetenswaardigheden blijven vooralsnog onbekend bij het grote publiek.

Momenteel komt de kennis terug in NASA-lesmateriaal (PDF-alert) en wordt het gebruikt om te navigeren op Mars. De gedragingen van de hemellichamen bestempelt NASA als: excentriciteit. Er zijn vier definities van excentriciteit:

  1. excentriek (mechaniek), een mechanisme dat een ronddraaiende beweging in een ander soort beweging omzet;
  2. excentriciteit (astronomie), een omloopbaan van een hemellichaam die niet precies cirkelvormig is;
  3. excentriciteit (gedrag), gedrag dat afwijkt van wat gangbaar is in de maatschappij;
  4. excentriciteit (wiskunde), een maat voor de afwijking van de cirkel van een figuur.
NASA laat in het midden welke definitie ze aanhouden, aangezien het tussen quotes staat in het PDF document. Maar als ik het in de context van dit artikel plaats kunnen alle definities van toepassing zijn. In mijn ogen schiet het woord 'excentriciteit' tekort. Mede omdat het aspect van Sacrale Geometrie buiten beeld blijft. Aan de oppervlakte tenminste, de NASA-studenten zullen ongetwijfeld bovenstaande ontdekkingen meegedeeld krijgen. Ook komen de woorden: 'ander soort', 'niet precies' en 'afwijkend [gedrag]' voor in de Wikipedia-definitie. Dat duidt op onregelmatigheid, abnormaliteit en imperfectie. Het tegendeel is waar. Laat ik de vergelijking van een fractal maar gebruiken: ingezoomd lijkt het een ongeordend figuur, eenmaal aan het uitzoomen en de orde, regelmaat en perfectie worden zichtbaar.

Het Kleine Boek der Toevalligheden

VoorkantOndanks dat er maar duizend exemplaren van het boek der toevalligheden zijn gedrukt is er wel een vernieuwde versie van het boek uitgegeven, genaamd: A Little Book of Coincidence: in the Solar System. Geschreven en opnieuw uitgegeven door John Martineau. Het is een kortere versie van het origineel, aangevuld met verhelderende afbeeldingen. Ze tonen de Spirograaf-achtige patronen die de hemellichamen tekenen in de lucht. Al deze patronen houden zich aan bepaalde wiskundige constanten. Constanten die we steeds weer tegenkomen in de wereld van Sacrale Geometrie.

Zo tekent Venus elke 8 jaar een pentagram in onze hemel, waaien de winden op de noordpool van Saturnus in de vorm van een hexagon, lijkt er zich een octagon te vormen op Mimas en zijn de verhoudingen van de piramide gelijk aan de verhoudingen tussen ons lichaam, aarde en de maan. Slechts enkele voorbeelden. Ik raad aan de lezing van Drunvalo Melchizedek te bekijken om zo 'the big picture' in zicht te krijgen.

A Little Book of Coincidence: in the Solar System is een mooie uiting van sacrale geometrie. Het toont aan dat er wiskundig exacte harmonieuze patronen tussen de planeten in ons zonnestelsel bestaan. De relatie met de gulden snede, rij van Fibonacci en muzikale toonladder worden wetenschappelijk vastgelegd. Het is een leuk boekje voor tussendoor en geeft op een leuke manier weer wat voor 'toevalligheden' ons zonnestelsel bevat.

Cheshire Cat: Meer info over de pentagram van Venus en ook over haar transits van 2004 en 2012 (inhet engels).

http://www.lunarplanner.com/HCpages/Venus.html
"We're all mad here."
Op 10-12-2008 17:59:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Shinobi: interessante blog, ik wist wel dat er herhalende patronen waren in micro en macro kosmos. En dat deze soms paralel lijken te lopen. Maar ik wist niet dat jezelf pentagrams kon terug vinden in de bewegingen van hemellichamen. Het doet me denken aan het feit dat water bij bepaald geluidstrillingen ook geometrische figuren vormt. "http://www.waterklankbeelden.nl/art/wkb-boek2.htm" En ook rijst bijvoorbeeld die je op een plaat legt en doet rillen vormt ook geometrishe figuren.
What man is a man who does not make the world better?
Op 10-12-2008 19:17:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Phi wie kent m nie!http://goldennumber.net/
Op 10-12-2008 21:45:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: phiphi doet pipi

geohumor.
United as one. Divided by zero.
Op 11-12-2008 0:00:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Je kunt natuurlijk ook redeneren dat ons verstand nu eenmaal aan bepaalde formules en wetmatigheden is gebonden (omdat het zo beperkt is) dat het daardoor wel de patronen ziet maar de essentie mist.
Wie het weet mag het zeggen.
-edit- Ik bedoel te zeggen dat wat je ziet niet belangrijker of heiliger is dan wat je niet ziet.
(bericht gewijzigd op 11-12-2008 1:25:09)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 11-12-2008 1:22:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Ik wil daar graag aan toevoegen dat de idee dat alles (maar dan ook alles) geometrisch/kosmisch zo geweldig klopt, beangstigend weinig ruimte over laat voor het individu. En wanneer IK bereid ben tot opstand tegen zo'n pre-destinatie, zijn anderen dat ook. En daar heb je (he-he) chaos.
Nuke Earth.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 11-12-2008 1:40:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ja Horus:

Ik wil daar graag aan toevoegen dat de idee dat alles (maar dan ook alles) geometrisch/kosmisch zo geweldig klopt, beangstigend weinig ruimte over laat voor het individu. En wanneer IK bereid ben tot opstand tegen zo'n pre-destinatie, zijn anderen dat ook. En daar heb je (he-he) chaos.
Nuke Earth.

Bij werking hoort tegenwerking. Het 'systeem' houdt dus rekening met een factor chaos door elementen zoals jij. De chaos is dus eigenlijk helemaal geen wanorde maar net een noodzakelijk onderdeel van de orde.
United as one. Divided by zero.
Op 11-12-2008 1:52:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Dat zeg ik: Geen keuze, geen individu.
(bericht gewijzigd op 11-12-2008 2:32:04)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 11-12-2008 2:30:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Eenieder hier spint mee aan een web, door überhaupt hier wat dan ook te posten omdat dat nu eenmaal past in bepaalde patronen? Is dat niet zinloos, een werkelijkheid die bestaat bij de gratie van het bestaan ' an sich', zonder vrije wil? (want het hexagram moet nu eenmaal geclompeteerd worden...)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 11-12-2008 2:41:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: zinloos, zinvol... dat is een keuze van interpretatie. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft.
United as one. Divided by zero.
Op 11-12-2008 3:03:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Er is niet zoiets als een individueel individu! Dat wisten de maya's ook al... 'Jij bent een andere ik, ik ben een andere jij. Wij zijn allen een'.
Nieuw Bewust Zijn
Op 11-12-2008 7:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
todo:
Ja Horus:

Eenieder hier spint mee aan een web, door überhaupt hier wat dan ook te posten omdat dat nu eenmaal past in bepaalde patronen? Is dat niet zinloos, een werkelijkheid die bestaat bij de gratie van het bestaan ' an sich', zonder vrije wil? (want het hexagram moet nu eenmaal geclompeteerd worden...)

Nou, dan post ik toch niet?
Op 11-12-2008 7:37:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
todo:

Ja Horus:

Eenieder hier spint mee aan een web, door überhaupt hier wat dan ook te posten omdat dat nu eenmaal past in bepaalde patronen? Is dat niet zinloos, een werkelijkheid die bestaat bij de gratie van het bestaan ' an sich', zonder vrije wil? (want het hexagram moet nu eenmaal geclompeteerd worden...)

Nou, dan post ik toch niet?

Dat gaat al niet meer.
Tijd is relatief.
'Don't forget rule number 6'
Op 11-12-2008 11:34:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer: Hier ben ik dan met mijn grenswetenschap, reeds vijfhonderd jaren hebben wij met eerbied en ontzag de tekening van da Vinci "de mens van Vitruvius" kunnen bewonderen, vandaag breng ik een belangrijke correctie aan deze mysterieuse prent. Het moet opgevallen zijn dat de cirkel te klein is tegenover het vierkant en daar knelt het schoentje, da Vinci wou de navel als midden en zo doende heeft hij ons op het verkeerde been gezet... ik heb, na jaren opzoekingswerk een "nieuwe" mens getekend levensgroot en daardoor de "TOTALE GEOMETRISCHE MENS" ontdekt, waarbij de totale cirkel de hoeken "raakt" een kwadratuur van omtrek cirkel gelijk aan omtrek vierkant met dien verstande dat de cirkel in spie-vorm openbreekt door het getal Pi (3.14.....) aan 0.6mm per cm.. door de twee tekeningen te vergelijken heb ik het midden van de mens exact weten te plaatsen met dien verstande dat ik de armen opwaarts strek en zo de totale mens (zoals Vitruvius hem noemt) tekende. Het exacte midden kan iedereen bepalen door volgende formule; uw lichaamslengte delen door 4, dit getal vermenigvuldigen met 5 en deze uitkomst delen door 2, dat is uw exacte midden en dat ligt ongeveer vijf (5) cm boven de navel, het derde shakra, het punt waar de wetenschap volop mee begaan is, een extra zintuig "proprioceptie" genaamd , de mens past perfect in "de flower of life", "sacred geometry" dat zijn we zelf... tot later Groetjes van Fernand
Op 12-12-2008 8:56:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer: wel, ik wil nog dit kwijt, het getal Phi (niet Pi) heb ik door mijn ontwerp kunnen vereenvoudigen van 1.618...... naar 1.625 en dat is belangrijk, dus een nieuwe GULDEN SNEDE !!!! grtjs Fer.
Op 12-12-2008 0:43:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
fer:

wel, ik wil nog dit kwijt, het getal Phi (niet Pi) heb ik door mijn ontwerp kunnen vereenvoudigen van 1.618...... naar 1.625 en dat is belangrijk, dus een nieuwe GULDEN SNEDE !!!! grtjs Fer.

Er is maar één Gulden Snede.
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 12-12-2008 14:26:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: @ Fer,

Uit je reacties mag ik opmaken dat je deskundig bent en een eigen model hebt ontwikkeld? Begrijp ik dat nou goed?
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 12-12-2008 23:16:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
fer:

wel, ik wil nog dit kwijt, het getal Phi (niet Pi) heb ik door mijn ontwerp kunnen vereenvoudigen van 1.618...... naar 1.625 en dat is belangrijk, dus een nieuwe GULDEN SNEDE !!!! grtjs Fer.

Mijn eerste reactie is 'mafketel'

Maar 'k ben wel benieuwd naar je logica.
United as one. Divided by zero.
Op 12-12-2008 23:28:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer: Zowat enkel bij jullie kan ik "mijn ding" kwijt, het is inderdaad zo dat de mens geometrisch blijkt, De mens van Vitruvius met de armen gestrekt horizontaal is correct (na tweeduizend jaar zijn wij nog steeds niets veranderd) maar wanneer da Vinci zijn armen schuin naar omhoog strekt tot de kruin en zijn benen spreid dan loopt het fout, om aan zijn cirkel te raken is hij verplicht de armen uit te rekken, dit kan je bewijzen door de ARMCIRKEL (wanneer je de armen horizontaal strekt en deze vertikaal naar boven beweegt ontstaat een cirkel) het is duidelijk wanneer je een arm van de Vitruvian man naar omhoog zou brengen, hij in priciepe 10cm te kort zou blijken, even doen! het middenpunt van deze lcirkel ligt op het midden van de lijn van de tepels, zelfs de beencirkel laat zien dat de gesreide benen (hier de voeten) buiten de cirkel komen ok? gtjs Fer.
Op 13-12-2008 7:52:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer:
KC:

@ Fer,

Uit je reacties mag ik opmaken dat je deskundig bent en een eigen model hebt ontwikkeld? Begrijp ik dat nou goed?

eigenlijk wel, ik heb het systeem om op een zeer betrouwbare wijze het lichaam af te tekenen, zo heb ik mezelf kunnen tekenen in ware grootte op een van de muren van mijn woning, ik wou namelijk zeker zijn dat ik gelijk had, dat de verhoudingen van het lichaam in de juiste geometrie konden omgezet worden. Ter verduidelijking; met de armen gestrekt naar boven als totale mens. Op deze wijze heeft enkel Vitruvius de mens getekend en hem beschouwd als "de totale mens". de mens moet getekend in 3 cirkels, de arm-cirkel, de been-cirkel en daarrond de totale cirkel. Het midden van de totale mens komt dan te liggen op 1.625 in plaats van 1.618.... vandaar de nieuwe aangepaste gulden snede...maar wie ben ik om de wetenschap daarop te duiden ? groetjes Fer.
Op 13-12-2008 15:01:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood: [quote=fer]
KC:

.... liggen op 1.625 in plaats van 1.618.... vandaar de nieuwe aangepaste gulden snede...maar wie ben ik om de wetenschap daarop te duiden ? groetjes Fer.

Tja, als je er zo naast zit.
Ken je überhaupt het begrip 'Gulden Snede' wel?

Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 13-12-2008 15:49:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer: Er is maar één gulden snede maar met een irreëel getal kan men geen geometrie nastreven, De gulden snede van "de mens van Vitruvius" is de aftand van de navel tot de grond tot de afstand van de navel tot de kruin en daar bekomt men de gulden snede van 1.618..... maar de navel blijkt niet het midden, het echte midden van de mens is uiteindelijk 1.625 en of dit nu een nieuwe gulden snede is of geen gulden snede, dat moet maar bewezen worden... groetjes Touchwood...
Op 13-12-2008 16:11:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: Misschien is het 'n idee om naar buiten te gaan en als U daar dan is, te constateren dat er velerlei model mensen zijn. Er hoeft geen verhouding gekompleteerd te worden. Beelden doen zich voor en vertellen iets, de manier waarop Venus bijv. een bepaalde figuur aan de hemel schrijft. De chaos is er eerst dan, wanneer dingen niet hetgeen vertellen wat ze moesten vertellen, in de beeldtaal die de uitdrukking van heel de macro/microcosmos is. Mijn armen zijn veels te lang. Er is meer niet volgens Bartje bij mij. Men dacht ook dat de lijkwade van Turijn vals moest wezen omdat de handen veel te laag uitkwamen. Maar toen ik ging staan kwamen ze bij mij ook ruim voorbij het kruis.
Op 13-12-2008 16:36:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
fer:

Er is maar één gulden snede maar met een irreëel getal kan men geen geometrie nastreven, De gulden snede van "de mens van Vitruvius" is de aftand van de navel tot de grond tot de afstand van de navel tot de kruin en daar bekomt men de gulden snede van 1.618..... maar de navel blijkt niet het midden, het echte midden van de mens is uiteindelijk 1.625 en of dit nu een nieuwe gulden snede is of geen gulden snede, dat moet maar bewezen worden... groetjes Touchwood...

Je snapt het niet. Er is maar 1 gulden snede. Als jij iets gevonden hebt, dan is het per definitie iets anders omdat het niet aan de patronen voldoet waaraan hetgeen we de gulden snede noemen voldoet.
United as one. Divided by zero.
Op 13-12-2008 16:45:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer: ok, ik zal de zilveren snede gevonden hebben en daar ben ik mee tevreden groetjes Fer. (het gaat hier wel over het midden van het menselijk lichaam waarop ik fier ben het exacte midden gevonden te hebben )
Op 13-12-2008 18:46:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Ok. Interessant, fer. Overtuig ons van je werk zou ik zeggen. Met referenties (al dan niet uit eigen werk) uiteraard. ;-)

Heb je die lezing van Melchizedek al gekeken? Dat moet je dan toch ook wel tof vinden?
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 13-12-2008 21:23:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer:
KC:

Ok. Interessant, fer. Overtuig ons van je werk zou ik zeggen. Met referenties (al dan niet uit eigen werk) uiteraard. ;-)

Heb je die lezing van Melchizedek al gekeken? Dat moet je dan toch ook wel tof vinden?
ok KC, binnenkort stuur ik de tekeningen door, even geduld...
Op 14-12-2008 15:40:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Ok tof! Ben benieuwt.
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 18-12-2008 0:16:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buddah67:
Shinobi:

interessante blog, ik wist wel dat er herhalende patronen waren in micro en macro kosmos. En dat deze soms paralel lijken te lopen. Maar ik wist niet dat jezelf pentagrams kon terug vinden in de bewegingen van hemellichamen. Het doet me denken aan het feit dat water bij bepaald geluidstrillingen ook geometrische figuren vormt. "http://www.waterklankbeelden.nl/art/wkb-boek2.htm" En ook rijst bijvoorbeeld die je op een plaat legt en doet rillen vormt ook geometrishe figuren.


Ik dacht juist dat het pentagram was afgeleid van de beweging van Venus - dus geen toeval, gewoon de oorsprong. Verder een zeer interessant artikel.
Op 23-12-2008 17:27:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Buddah67:

Shinobi:

interessante blog, ik wist wel dat er herhalende patronen waren in micro en macro kosmos. En dat deze soms paralel lijken te lopen. Maar ik wist niet dat jezelf pentagrams kon terug vinden in de bewegingen van hemellichamen. Het doet me denken aan het feit dat water bij bepaald geluidstrillingen ook geometrische figuren vormt. "http://www.waterklankbeelden.nl/art/wkb-boek2.htm" En ook rijst bijvoorbeeld die je op een plaat legt en doet rillen vormt ook geometrishe figuren.


Ik dacht juist dat het pentagram was afgeleid van de beweging van Venus - dus geen toeval, gewoon de oorsprong. Verder een zeer interessant artikel.

Nee hoor. Het pentagram is een aardeteken en kom je overal in de wijde natuur tegen. O.a. bij Venus.
United as one. Divided by zero.
Op 23-12-2008 17:30:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
KC: Waterklanken in beeld:


Spoel door naar 5:00 minuten voor spektakel.

En ga daarna naar deze site:
http://www.wasserklangbilder.de/index.html?html/experimente.html

scroll even naar beneden, en het kwartje valt.
(bericht gewijzigd op 9-1-2009 18:48:59)
Ik ben omdat 'ik' is. 'Ik' heeft nooit niks en is voor altijd.
Op 09-01-2009 18:43:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: ondertussen bij Fer...

(bericht gewijzigd op 9-1-2009 22:51:34)
Op 09-01-2009 22:50:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
fer: Ach Bramsan, zo'n vaart loopt het (nog) niet. Schitterende beelden van waterklanken zo zie je maar, geometrie zit in alles verborgen en vooral in de mens zelf (binnenkort krijg ik een eigen web-side ) dan sla ik toe....
Op 10-01-2009 18:37:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
drivici: Neem de website volledig door en ontdek de geometrie in de verhoudingen van de mens en zowaar is een der grootste fouten in geschiedenis ontdekt, onze grootmeester da Vinci blijkt hij ook een mens te zijn die een foutje kan maken.... maar met grote gevolgen.
www.neermanfernand.com
Op 07-05-2013 9:47:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: De natuur is een verzameling van balans zoekende elementen;

Alles is trilling; daarbij komen resonanties voort, die weer patronen opleveren.

Al clusterend levert dat al patronen op op het niveau van atomen, dan op het niveau van moleculen, de vorming van stoffen, de vorming van het weer, en zo door tot aan clusters van sterrenstelsels. Ook hier zie je nog goed hoe de patronen gevormd worden.

Fractals komen overal voor. Maar je moet wel goed kijken, wil je ze waarnemen, want vaak blijven ze goed verborgen voor het blote oog. Fractals komen ook voor bij o.a. LSD gebruik, dus onze hersenen kunnen op een of nadere manier ook patronen vormen of waarnemen.

Ik zie de wereld waarin wij bestaan als een afspiegeling van energie op een voor ONS waarneembaar niveau. Geometrie is redelijke herkenbaar. Als ik je verklap dat veel wiskundige genieën hun kunsten ontlenen aan het "zien" van kleuren ipv cijfers, maar dat een kleur wel synoniem staat voor een getal, dan begrijp je dat wiskunde niets meer is dan een afspiegeling van de natuur.

Phi, phi, gulden snede, fibonacci, allemaal terugkerend in diezelfde natuur. Omdat ze de patronen weergeven waarop ze geclusterd zijn.

Geluid brengt zaken in beweging, zoals een beweging geluid weer in gang kan zetten. Een vorm van energie overdracht die resonanties kent.
Op 07-05-2013 10:59:18 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ja Horus:
Ik wil daar graag aan toevoegen dat de idee dat alles (maar dan ook alles) geometrisch/kosmisch zo geweldig klopt, beangstigend weinig ruimte over laat voor het individu. En wanneer IK bereid ben tot opstand tegen zo'n pre-destinatie, zijn anderen dat ook. En daar heb je (he-he) chaos.
Nuke Earth.

Vind ik niet, de reden dat het geometrisch/kosmisch zo geweldig klopt komt omdat er anders niet dit universum gevormd had kunnen worden en dan had het individu geen wereld om zich in te kunnen ontwikkelen. Een universum bied alleen mogelijkheden als er logica(wetten) gevolgd worden zodat, zoals ze zeggen, een orde uit de chaos gemaakt kan worden. Het universum werkt omdat het logica volgt, deed het dat niet was alles onstabiel en onhandelbaar, denk bijvoorbeeld dat het ene proton besluit maar uit elkaar te vallen en de andere stabiel te blijven, zo is er geen stabiele materie te maken natuurlijk, daarom volgt het universum logica en klopt het geometrisch/kosmisch zo goed.
Juist omdat het universum geometrisch/kosmisch klopt heeft het individu een wereld om te leven en te ontdekken. En wie weet, is dit simpel een stapje in je ontwikkeling(schepping).
Maar dit is mij persoonlijk idee over waarom het zo klopt
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2013 13:13:32 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
3.14po:
Ja Horus:

Ik wil daar graag aan toevoegen dat de idee dat alles (maar dan ook alles) geometrisch/kosmisch zo geweldig klopt, beangstigend weinig ruimte over laat voor het individu. En wanneer IK bereid ben tot opstand tegen zo'n pre-destinatie, zijn anderen dat ook. En daar heb je (he-he) chaos.
Nuke Earth.

Bij werking hoort tegenwerking. Het 'systeem' houdt dus rekening met een factor chaos door elementen zoals jij. De chaos is dus eigenlijk helemaal geen wanorde maar net een noodzakelijk onderdeel van de orde.

Ik geloof niet in chaos in een systeem waar logica gevolgt wordt. Bewustzijn blijft inderdaad nog een punt van discussie, maar door emoties blijft het vaak(voor andere) toch te voorspellen en is het dan nog wel chaos of toch zoals de rest een logica en bestaat chaos echt niet?
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2013 13:20:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Evolutie is ook zoiets; dna zou op basis van "willekeurigheid in de afwijking" NIMMER hebben kunnen bereiken wat het nu bereikt heeft (zuiver bekeken vanuit kansberekening, niet wat het "inhoudelijk" heeft bereikt).

Dat geeft weer stof tot nadenken, want waardoor wordt het dan 'gestuurd'? Is er een kosmische drive hierin te onderkennen?

Ik zeg voorzichtig "Ja, dat moet haast wel dan". Hoe? Ik ben van mening dat onze atomen die informatie al bezitten vanuit hun oorsprong. Het "goddelijke" draag je dus al met je mee. Het moet alleen nog resoneren met de energie waarmee het zich omringt. Pas dan krijgt het betekenis of gestalte. Dat zou je dimensie vorming kunnen noemen.

We nemen waar wat we waar KUNNEN nemen. Niet meer, niet minder. En dat hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Daar begint ook vaak het onbegrip...

(bericht gewijzigd op 7/5/2013 14:13)
Op 07-05-2013 13:28:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
fer:
Zowat enkel bij jullie kan ik "mijn ding" kwijt, het is inderdaad zo dat de mens geometrisch blijkt, De mens van Vitruvius met de armen gestrekt horizontaal is correct (na tweeduizend jaar zijn wij nog steeds niets veranderd) maar wanneer da Vinci zijn armen schuin naar omhoog strekt tot de kruin en zijn benen spreid dan loopt het fout, om aan zijn cirkel te raken is hij verplicht de armen uit te rekken, dit kan je bewijzen door de ARMCIRKEL (wanneer je de armen horizontaal strekt en deze vertikaal naar boven beweegt ontstaat een cirkel) het is duidelijk wanneer je een arm van de Vitruvian man naar omhoog zou brengen, hij in priciepe 10cm te kort zou blijken, even doen! het middenpunt van deze lcirkel ligt op het midden van de lijn van de tepels, zelfs de beencirkel laat zien dat de gesreide benen (hier de voeten) buiten de cirkel komen ok? gtjs Fer.

Kan je je eigen tekening niets een posten dan, of als je je verhaal kwijt wil aan de rest hier een artikel er over schrijven? GW doet aan gast blogs, dus als je blog goed genoeg is zal GW het vast wel posten.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2013 13:31:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
uit artikel:

Ik raad aan de lezing van Drunvalo Melchizedek te bekijken om zo 'the big picture' in zicht te krijgen.

Of om een boekje van deze man de lezen, oa De geometrie van de Schepping 1 en 2:
http://www.bol.com/nl/p/de-geometrie-van-de-schepping/666869534/
http://www.bol.com/nl/p/de-geometrie-van-de-schepping-2/1001004000015783/
In deel twee wordt onder andere nog de Merkaba meditatie beschreven en hoe uit te voeren.

je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 07-05-2013 13:35:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mark TT: Tijd is relatief en bestaat alleen in je hersens;

Er is alleen het NU!

Een overpeinzing waard lijkt me :-)

Mooi voorbeeld hiervan vind ik mijn oude pc, die ik net heb weg geknikkerd.

Is ooit gebouwd door wat techneuten met kennis van techniek. Is door mij in gebruik genomen en heeft dienst gedaan als spelcomputer, databank, werkplek, ik heb er mijn huidige vrouw aan over gehouden (jeuj), ik heb er muziek op gemaakt, ik heb echt heel veel avonturen op dat ding beleefd en veel data achtergelaten op de harde schijf en over de lijn. Totdat ie op een dag doorbrandde en mijn moederboard verwoeste, incl de harde schijf....

Zo snel als ie kwam, om jarenlang dienst te doen, werd ie in 1 klap nutteloos en verdween ie in de prullen bak. Pc bedankt.

De onderdelen van de pc werken niet langer meer samen en brengen niets meer tot stand en dienen niets meer. Toch heeft ie zijn sporen nagelaten op het World Wide Web. Alle parts bestaan nog, maar zijn nu gescheiden van elkaar en de entropie heeft zijn werk gedaan hierin. De herinnering blijft.

Ons leven eigenlijk idem dito.
(bericht gewijzigd op 7/5/2013 14:29)
Op 07-05-2013 14:15:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden