Sinds 1994 zijn verschillende nieuwe piramiden en piramidecomplexen (zoals Caral in Peru) ontdekt. Tezelfdertijd duiken nieuwe theorieën van Mark Lehner, Zahi Hawass en Jeremy Naydler op over de Egyptische piramiden. Lehner en Hawass formuleren dat het landschap van Gizeh homogener is dan eerder verondersteld. Naydler verklaart dat de piramiden niet alleen gebruikt werden als graven, maar hoofdzakelijk als ontmoetingsplaats voor het Heb-Sed festival. Dit festival moest de 'behendigheid' van de koning om over het land te regeren beoordelen.

Bosnische Piramide van de Zon?

In Peru hebben nieuwe observaties aangetoond dat hier ook gelijkaardige 'regeneratierituelen', die een nieuw tijdperk aankondigden, door een 'New Fire' ceremonie werden gesymboliseerd. In Mexico werd dit getypeerd door gelijkaardige ceremonies die binnen in de piramiden van Teotihuacan werden gehouden. In alle culturen zijn de piramiden specifiek verbonden met het koningschap en leggen ze een centrum van de wereld vast die soms verbonden wordt met de rijkdom van de natie.
Deze observaties kunnen tot de hypothese leiden dat de Vallei van de Piramiden in Visoko, Bosnië, misschien wel voldoet aan het ceremoniële plaatje van regeneratierituelen.

Piramide van Teotihuacan

In vorige eeuwen gebruikten deskundigen Bijbelse berekeningen om de schepping van de aarde op 4.004 voor Christus vast te leggen. De komst van de wetenschap heeft die grens miljarden jaren teruggezet, maar de opkomst van 'beschaving' bleef op ruwweg 4.000 voor Christus steken. Het werk van de Britse antropoloog Richard Rudgley, en in meer specifieke mate zijn boek 'Lost Civilisations of the Stone Age', wijst erop dat onze voorvaderen veel geavanceerder waren dan algemeen verondersteld. Het gelijkwaardig werk van Marija Gimbutas over 'Oude Europa' echter (datering naar circa 6.000 voor Christus) wordt grotendeels niet opgenomen in de chronologie van de populaire geschiedenis.

Hoewel dit onweerlegbare archeologische ontdekkingen zijn hebben zij het paradigma '4.000 voor Christus is het begin van beschaving' niet kunnen verschuiven. Het feit dat we reeds vóór 4.000 voor Christus al tientallen duizenden jaren op aarde rondliepen en dat men herhaaldelijk bewijsmateriaal van beschavingen veel ouder dan 4.000 voor Christus heeft gevonden, meer specifiek over 'Oud Europa', een beschaving die in de nabijheid van de Bosnische piramiden bestond, kan het paradigma niet wijzigen.

Wanneer Philip Coppens in de afgelopen twee jaar mensen geconfronteerd zag met de mogelijkheid van Bosnische piramiden reageerden ze ofwel met de vraag waarom niemand anders vóór Sam Osmanagic de 'duidelijke' piramiden had opgemerkt, ofwel verklaarden ze niet te begrijpen dat er in Bosnië piramiden zouden kunnen zijn.

Tot 1.500 na Christus veronderstelde men dat de oevers van de Nijl de enige gebieden waren waar piramiden zouden kunnen gevonden worden. Met de ontdekking van Amerika leerden wij dat de Maya beschaving zijn eigen piramiden had. Toen leek het dat dit de enige twee beschavingen waren voor wie het bouwen van piramiden een nationaal tijdverdrijf, zo niet een obsessie, was.

Maar in het laatste decennium zijn er bijna overal grote piramiden gevonden. In 1994 werd het bestaan van piramiden in China bevestigd, hoewel men er in het algemeen refereert naar 'Koninklijke graven'. Archeologen kondigden de ontdekking aan van een piramidecomplex in Caral, Peru, dat eigenlijk ouder is dan de piramiden van Gizeh. Geen enkele van deze piramiden bevonden zich in verre, ontoegankelijke gebieden. Net als de Bosnische piramiden nabij Visoko werden de piramiden in Caral eenvoudigweg niet opgemerkt totdat men ontdekte wat zij echt bleken te zijn.

Piramide van Caral

De oude status quo dat het slechts de oude Egyptenaren en de Maya's waren is het afgelopen decennium deftig verstoord. Er gaat nauwelijks een maand voorbij zonder de ontdekking van een piramide. Bijna ieder jaar wordt ergens een grote piramide of een piramidecomplex gevonden.

Daarom is tijdens het afgelopen decennium het landschap van het piramidedebat radicaal veranderd en wordt de wetenschap een uitdaging aangeboden. Vandaag wil Coppens deze uitdaging aangaan en het antwoord formuleren van wat een belangrijke revelatie zou kunnen zijn van wat de piramiden echt zouden kunnen zijn. Coppens hoopt dat dit het debat zal stimuleren en de eerste steenlegging zal worden van wat hij 'The New Pyramid Age' noemt. En dat is geen nieuwe periode van piramidebouw, maar een era waarin tientallen piramiden over heel de wereld werden ontdekt en waardoor er voor bekende piramiden zoals die in Egypte en Mexico expansieve verklaringen worden opgeworpen door Linda Schele, Jeremy Naydler, Mark Lehner en Zahi Hawass.

Het primaire probleem van de Bosnische piramiden is de grootte. Minstens twee piramiden in de vallei van Visoko zijn groter dan de grote piramide van Gizeh. Maar minder bekend is dat met de ontdekking van de Nieuwe Wereld, de grote piramide van Egypte niet meer de grootste ter wereld was. De grote piramide van Cholula in de Mexicaanse staat Puebla is nu qua volume de grootste ter wereld. De piramide heeft een basis van circa 450 bij 450 meter en een hoogte van 66 meter. Daardoor is ze kleiner dan de grote piramide van Egypte, maar het totaal volume is geschat op 4,45 miljoen kubieke meter. En dat is bijna één derde groter dan de grote piramide van Gizeh.

Piramide van Cholula

Natuurlijk is de bouwmethodologie van beide structuren enorm verschillend. De Bosnische piramiden zelf hebben nog een andere bouwmethode zodat de conclusie zich opdringt dat, hoewel ze allemaal piramidevormig gebouwd zijn, ze geen eenvormige technieken en bouwbenaderingen vertonen. Maar een grotere omvang betekent niet noodzakelijk dat er minder werk nodig was voor het bouwen of dat een beschaving geavanceerder was dan de andere.

Verdere details over de piramide van Cholula zal verdere verduidelijking verstrekken over de Bosnische piramiden. Ze zullen ook onthullen hoe de vrij moderne folklore en verhalen inzicht kunnen creëren in het originele doel van deze structuren.

Wordt vervolgd in deel 2/7.

Bron: http://www.philipcoppens.com/

Olav: Over 4000 jaar wordt de Piramide van Austerlitz ontdekt, met artefacten uit het begin van de 19e eeuw
Op 08-02-2009 21:56:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Mindboggling - de piramides in Egypte en die in China naast elkaar:
http://drop.io/cjk1hyk
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 08-02-2009 22:32:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Hierboven, in het Grenswetenschap artikel dus, vier foto's. Zoek het verschil ...

Juist, de bovenste foto (Bosnië, Visoko) toont (nog altijd, na DRIE jaar 'archeologische opgravingen') een mooie, groene heuvel ... Deze foto zal nooit een blootgelegde piramide tonen, om de heel simpele reden dat het een ... heuvel is.
Op 08-02-2009 23:25:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Firefox:

Hierboven, in het Grenswetenschap artikel dus, vier foto's. Zoek het verschil ...

Juist, de bovenste foto (Bosnië, Visoko) toont (nog altijd, na DRIE jaar 'archeologische opgravingen') een mooie, groene heuvel ... Deze foto zal nooit een blootgelegde piramide tonen, om de heel simpele reden dat het een ... heuvel is.

Vlieger

Een ruit die tot een vlieger zei:
"Ik ben een vlieger net als jij",
Bracht hem daarmee in zielenstrijd
Inzake zijn identiteit.

De arme vlieger dacht en dacht,
Maar kreeg de stelling niet ontkracht,
Waarop hij riep vol kwade zin:
"Ik gooi die vent zijn ruiten in!"

Helaas een ruit is louter lijn,
Heeft vensterbank noch raamkozijn.
Zodat er bij gebrek aan glas
Geen represaille moog´lijk was.

De vlieger bracht nog hoopvol uit:
"Ben ik misschien dan ook een ruit?"
Maar helaas alweer een strop,
Ook deze vlieger ging niet op.


(nn)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 08-02-2009 23:47:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Firefox:

Hierboven, in het Grenswetenschap artikel dus, vier foto's. Zoek het verschil ...

Juist, de bovenste foto (Bosnië, Visoko) toont (nog altijd, na DRIE jaar 'archeologische opgravingen') een mooie, groene heuvel ... Deze foto zal nooit een blootgelegde piramide tonen, om de heel simpele reden dat het een ... heuvel is.

gebruik je ogen, en kijk ook naar de heuvels in de achtergrond..........
Nee, dank u.
Op 05-04-2009 4:31:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden