Sinds 1994 zijn verschillende nieuwe piramiden en piramidecomplexen ontdekt. Tezelfdertijd duiken nieuwe theorieën van Mark Lehner, Zahi Hawass en Jeremy Naydler op over de Egyptische piramiden. De piramiden zouden niet alleen gebruikt zijn als graven, maar hoofdzakelijk als ontmoetingsplaats voor het Heb-Sed festival.

Zahi Hawass

De piramide van Cholula is voor het grootste gedeelte nog niet uitgegraven en schijnt op het eerste gezicht een natuurlijke heuvel te zijn eerder dan een kunstmatig gevormde piramide. Op de top staat het kerkje Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (Kerk van Onze Vrouw van de Remedies), dat ook bekend staat als het Santuarioy de la Virgen de los Remedios (Heiligdom van de Maagd van de Remedies). Het kerkje werd in 1594 door de Spanjaarden gebouwd. Het is de aanwezigheid van dit kerkje dat verhindert dat de piramide als geheel wordt uitgegraven om in zijn originele glorie te worden hersteld.

Toch vinden er in de omgeving archeologische opgravingen plaats en tot nu toe heeft dit zowat 8 kilometer aan tunnels aan het licht gebracht. Men heeft vastgesteld dat de bouw van de piramide in preklassieke tijden heeft plaatsgevonden (2.000 voor Christus - 200 na Christus) en vier keer vergroot is geweest.
Philip Coppens merkt op dat de bovenkant van de grootste piramide in Visoko gelijkaardige archeologische overblijfselen had, en vooral dat ook in de Bosnische Vallei van de Piramiden een uitgebreid netwerk van tunnels gevonden werd.

Visoko tunnel

Zoals al eerder vermeld heeft de piramide van Cholula ook een mythologische geschiedenis die inzicht verstrekt in datgene waarvoor de piramide zou kunnen gebruikt zijn. De Franciscaner Diego de Duran bezocht Cholula in 1585 en interviewde de oudste inwoner van de stad, waarvan gezegd werd dat hij meer dan honderd jaar oud was.

Hij vertelde de Duran het volgende:

"In het begin, alvorens het licht van de zon was gecreëerd, was deze plaats, Cholula, in dubbelzinnigheid en duisternis; alles was een vlakte, zonder heuvel of verhoging, zonder boom of enige creatie en alles geheel omringd door water. Onmiddellijk nadat het licht en de zon in het oosten toenam verschenen gigantische mensen met misvormde gestalten die het land bezaten. Gecharmeerd door het licht en de schoonheid van de zon hebben zij beslist een zo hoge toren te bouwen dat zijn top de hemel zou moeten bereiken. Bij het verzamelen van materialen voor hun doel vonden zij een zeer goed klevende klei en bitumen waarmee zij snel de toren begonnen te bouwen.
Wanneer zij de grootst mogelijke hoogte hadden bereikt, zodat het de hemel aanraakte, richtte de Heer des Hemelen woedend het woord aan de inwoners van de hemel: "Hebt u gezien hoe zij van de aarde een hoge en arrogante toren hebben gebouwd om de hemel te bereiken, verliefd door het licht van de zon en zijn schoonheid? Kom en verwar hen, omdat het niet juist is dat zij van de aarde, levenden in het vlees, zich met ons zouden moeten mengen". Onmiddellijk vielen de inwoners van de hemel als bliksemflitsen aan; zij vernietigden het gebouw en verdeelden en verspreidden zijn bouwers over alle delen van de aarde."

Het verhaal lijkt een nieuwe versie van de Toren van Babel, die eveneens door God wordt vernietigd en eveneens resulteert in het verspreiden van mensen "over alle delen van de aarde". De vraag die Coppens voorlopig het meest intrigeert is of deze 'Toren van Cholula' de piramide van Cholula was. In tegenstelling tot de Toren van Babel wijst het verhaal van de Duran er niet op dat de Toren van Cholula werd vernietigd. Was de piramide van Cholula de structuur die naar de hemel werd 'opgeheven', zodat de mens de hemel kon instappen? Het lijkt er op dat binnen het lokale mythologische landschap dit inderdaad het geval kan zijn, en het is de enige logische kandidaat.

Toren van Babel

Een verband tussen vuur en piramide zit in de eigenlijke naam 'piramide'. Het is ook aanwezig in Teotihuacan, de grootst gekende precolumbiaanse stad in Amerika. De stad bloeide tussen 300 en 600 na Christus open en omvatte circa 20 vierkante kilometer, met op het hoogtepunt een bevolking van 200.000 mensen. De naam Teotihuacan werd door de Azteken bedacht na de val van de stad en wordt vertaald als 'de plaats waar de mensen goden werden'. De originele naam van de stad is onbekend. Onlangs is een reliëfdecoratie die de stad vertegenwoordigt vertaald als 'de plaats van het kostbare offer'.

Teotihuacan

Teotihuacan was een pelgrimsoord in Azteekse tijden; de Azteken identificeerden de plaats met de 'Myth of Tollan', de plaats waar de zon werd gecreëerd en een plaats die de populaire auteurs - jammer genoeg misschien - vaak met Atlantis verbinden. Volgens een andere legende was het de plaats waar de goden zich verzamelden om de creatie van de mens te 'plannen' en nog een andere legende verklaart dat het complex gebouwd werd om mensen te transformeren in goden.

Een 'toren om de goden te bereiken' en het concept 'verwezenlijking van creatie' lijken de vereiste ingrediënten in om het even welk piramideproject te zijn. Maar Teotihuacan biedt ons een inzicht dat ons toelaat om verder dan deze aanvankelijke observaties te gaan.

Wordt vervolgd in deel 3/7.

Bron: www.philipcoppens.com.

3.14po: Zahi Hawass
United as one. Divided by zero.
Op 11-02-2009 13:15:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
JaccoV: Piramides zijn het teken dat alle oude beschavingen hun kennis van een centrale bron hebben.

Een bron welke enorme kennis had van de sterren en van wiskunde.

http://www.thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf
Homo sapiens non urinat in ventum
Op 11-02-2009 15:03:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
JaccoV:

Piramides zijn het teken dat alle oude beschavingen hun kennis van een centrale bron hebben.

Een bron welke enorme kennis had van de sterren en van wiskunde.

http://www.thecrowhouse.com/Documents/Earths%20Forbidden%20Secrets%20Part%20One.pdf


De meeste piramiden zijn graftombes van heersers. Slechts een fractie werd gebouwd voor andere doeleinden, bv. rituele offering (Midden- en Zuidamerika).
Op 11-02-2009 23:52:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Firefox:

De meeste piramiden zijn graftombes van heersers. Slechts een fractie werd gebouwd voor andere doeleinden, bv. rituele offering (Midden- en Zuidamerika).Ik heb ook eens ergens gelezen dat de piramiden al bestonden en dat die heersers er graftomben van hebben gemaakt.
(bericht gewijzigd op 12-2-2009 9:44:35)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 12-02-2009 9:43:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DODECAHEDRON: @redaxie

ter info aangaande het schilderij depicting de toren van Babel,

dit is niet de overbekende versie van Bruegel, van wiens hand is dit?
Op 12-02-2009 11:46:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
DaVince:

Firefox:

De meeste piramiden zijn graftombes van heersers. Slechts een fractie werd gebouwd voor andere doeleinden, bv. rituele offering (Midden- en Zuidamerika).Ik heb ook eens ergens gelezen dat de piramiden al bestonden en dat die heersers er graftomben van hebben gemaakt.

Onzin. De Oude Egyptenaren bv. bouwden piramiden om de 'oerheuvel', zoals die in de Oudegyptische mythologie bekend is, na te bootsen. Door die 'oerheuvel' stroomt volgens dezelfde mythologie 'het levenbrengende water'. De farao's werden in piramiden begraven die de 'oerheuvel' moesten voorstellen. De Oude Egyptenaren geloofden dat het 'levenbrengende water' door de piramide stroomde, zoals door de 'oerheuve'l, en zo de farao weer tot leven wekte.
(bericht gewijzigd op 12-2-2009 23:44:54)
Op 12-02-2009 23:43:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation:
DODECAHEDRON:

@redaxie

ter info aangaande het schilderij depicting de toren van Babel,

dit is niet de overbekende versie van Bruegel, van wiens hand is dit?"The Tower of Babel" (1604), by Abel Grimmer (1570-1619).
(bericht gewijzigd op 13-2-2009 10:34:35)
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 13-02-2009 10:34:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Algemeen. De Soemeriérs zoals alle oude volkeren hadden de eigenaardige gewoonte hun nieuwe gebouwen en huizen te bouwen op de restanten van de oude. Zo werden volledig nieuwe steden
gebouwd op de ruines van oude steden. En dat deden ze niet éénmaal, maar vele malen achter elkaar. Soms zijn er vijf of zes verschillende steden uit verschillende tijdperken op deze wijze op elkaar gestapeld. Het is niet verwonderlijk dat de oudheidkundigen
daardoor voor grote moeilijkheden kwamen te staan. De kunstmatige heuvels die op deze wijze waren verrezen noemt men Tells. Om ze te onderzoeken moeten de oudheidkundigen ze laag na laag afgraven. In de oudste lagen liggen nog steeds de geheimen
verborgen van de volken die in Mesopotamié leefden voor de Soemeriérs kwamen.

Bron de oorsprong van onze beschaving.

Ik citeer:
Men vindt in oude geschriften reeds her en der verwijzingen naar het astrale lichaam. De methoden die beschreven worden in het Egyptische dodenboek verschaffen naar men zegt de ziel van een overledene hulpmiddelen om de gevaren die hij in het hiernamaals
zou kunnen tegen komen, te omzeilen. Hoewel ze op het eerste
gezicht bedoeld zijn voor de geesten der doden beschouwen anderen ze als rituelen (waaronder ikzelf) niet voor dode zielen, maar voor leerlingen die langs de astrale niveaus opstijgen. Een dood en wederopstandingsritueel. Volgens alle rituelen is het doel van de tocht
langs de astrale niveaus het contakt te leggen met een andere dimensie en die te onderzoeken. Mensen hebben deze dimensie wel beschreven als het gebied van het astrale licht, die wij niet kunnen waarnemen, maar dat uiterst helder is, vol kreatieve kracht. In fysieke termen wordt deze dimensie beschreven als een tintelend
web van trillingen, dat eindeloos golven uitzend door de kosmos.
Door dit web wat het oermateriaal is van het Universum zijn alle dingen verbonden.

Zie vervolg.
Op 09-05-2010 23:44:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Door dit web gaat nooit iets verloren, ergens in zijn weefselen
blijven alle gedachten, woorden en daden voor eeuwen verweven en opgetekend. Occultisten spreken van het etherische of Akasha archief
van het Sanskriet ak asha - ether. Dat de hele geschiedenis van de hele wereld bevat vanaf het ontstaan. Hoogbegaafden, wat dat ook moge zijn, kunnen langs deze golven doordringen in het verleden en de gebeurtenissen van eeuwen her waarnemen. De mens zelf maakt ook deel uit van dit web. Zijn lichaam is een microcosmos, een Universum in miniatuur of een gespecialiceerd segment van de algehele structuur en als zodanig staat hij in contact met alles om hem heen. Wij staan te midden van een kolkende oceaan steeds op elkaar inwerkende gebeurtenissen. Een barmhartige voorzienigheid heeft ons oren gegeven om de kakofonie van de andere wereld buiten te sluiten, ogen om ons niet te doen zien wat erom ons heen gebeurt en hersenen om de vloedgolf van gegevens te filteren die ons anders zou overstromen. Maar tegelijk heeft het fysieke lichaam
ook bepaalde ingebouwde centra waarlangs occulte krachten tot ons kunnen komen. De theorie dat er werkelijk sprake is van een binnen dringen van de astrale wereld via deze centra die het contactpunt
en het communicatiemedium zijn tussen twee werelden vormt de basis van veel occulte leerscholen. Net als het astralelichaam zelf en het astrale niveau waarop het werkt zijn die verborgen centra onzichtbaar. Door het bewust activeren van deze centra kan het
gebied verkent worden. Als men de associatiepatronen eenmaal onder de knie heeft en het onderbewustzijn verrijkt is door de symboliek van het gekozen pad, peinzen tussen de symbolen, zonder in dat stadium al te trachten in een bepaalde richting te gaan.
Tijdens dit vrijelijk en ontspannen peinzen maakt het astrale lichaam
zich geleidelijk aan los en beweegt zich naar het punt waarvoor het ingewijd is. Dit leerde men in de piramide.

Zie vervolg.
Op 10-05-2010 0:23:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Bron: Encyclopedie van het occultisme en parapsychologie.

Op een andere manier tot uiting gebracht bereikte men hetzelfde resultaat met de Ark des Verbonds. Het is maar hoe je teksten kunt begrijpen je bent er al voor ingewijd of nog niet.
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Het-geheim-van-de-Ark-des-Verbonds-en-de-Steen-der-Wijzen/
Op 10-05-2010 0:35:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
vlinder:


Bron: Encyclopedie van het occultisme en parapsychologie.

Op een andere manier tot uiting gebracht bereikte men hetzelfde resultaat met de Ark des Verbonds. Het is maar hoe je teksten kunt begrijpen je bent er al voor ingewijd of nog niet.
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Het-geheim-van-de-Ark-des-Verbonds-en-de-Steen-der-Wijzen/


Interessant.
Las net een interview met Drunvalo Melchizedek. Volgens hem waren de Neters van Egypte ook bezig met een transformatie-proces naar de volgende dimensie (ascensie?). ( http://www.4dshift.com/dru02.htm )
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 10-05-2010 2:08:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden