Sinds 1994 zijn verschillende nieuwe piramiden en piramidecomplexen ontdekt. Tezelfdertijd duiken nieuwe theorieën van Mark Lehner, Zahi Hawass en Jeremy Naydler op over de Egyptische piramiden. De piramiden zouden niet alleen gebruikt zijn als graven, maar hoofdzakelijk als ontmoetingsplaats voor het Heb-Sed festival.

Chitzén Itzá

De naam Itzá (Chitzén Itzá) werd afgeleid van Itzamna, de belangrijkste Mayaanse god die boven op de wereldboom zat, zoals de musicus boven op de boomachtige paal van de Papantla vliegers (klik hier voor foto). Itzá functioneerde als de regionale hoofdstad van de Maya's van 750 tot 1.200 na Christus.

De Mayaanse naam 'Chitzén Itzá' betekent 'stad op de rand van de waterbron van de tovenaar' en die bron is de Heilige Cenote. De weg naar de bron herinneren toeristen zich het best omdat er een eindeloze rij souvenirkraampjes de weg vergezelt tot de Cenote, een soort 'meer' dat voor sommige toeristen minder aantrekkingskracht heeft dan de toiletfaciliteiten ernaast. Toch kan de aanwezigheid van de Heilige Cenote de belangrijkste reden geweest zijn waarom de stad hier werd gebouwd; het is een feit dat de meeste toeristengidsen van het tempelcomplex niet vermelden of onderstrepen dat vanaf de heilige bron een heleboel routes vertrekken.

Heilige Cenote, Chitzén Itzá

In een welbepaalde versie van de mythe bouwden de Azteken een tempel boven op de Slangenberg voor hun patroongod Huitzilopochtli, die daarna een balspeelveld aan de basis van de heuvel bouwde; in het centrum maakte hij een gat, een Itzompan genoemd of 'de plaats van de schedel'. Het zal niet als een verrassing komen wanneer Coppens schrijft dat er een balspeelveld naast El Castillo is. Het speelveld van Chitzén Itzá is trouwens zowel één van het indrukwekkendste als één van de best bewaarde.

Het balspel had een heilige functie, het visualiseerde de Mayaanse creatiemythe. De meest essentiële boodschap die wij zouden moeten meedragen is dat het de visualisatie was van het verhaal van de creatie van de Vierde Wereld; het zou meer als theater dan een sport moeten gezien worden. Tot slot is inderdaad dichtbij een 'schedelplaats', wat bevestigd dat Chichén Itzá inderdaad naar de lay-out gebouwd werd die in de creatie mythe vermeld wordt.

Wanneer men rondloopt in Chichén Itzá kan men legenden en geheimen tot leven zien komen, afgeschilderd op een achtergrond van stenen. Net als de binnenkant van de Piramide van de Zon in Teotihuacan, bevat El Castillo een kunstmatige grot waarvan verondersteld werd dat het een passage naar de onderwereld was. Aan de andere zijde van Chichén Itzá vinden we het graf van de hogepriester dat geconstrueerd werd in een natuurlijke grot en dat beschreven staat als 'de kleinere versie van El Castillo'. Piramiden die boven op natuurlijke grotten werden gebouwd en kunstmatige binnenkamers hebben, lijken een integraal deel van de piramidebouw in Yucatan, Teotihuacan, Cholula, Egypte én Bosnië.

Wat archeologen in 'de Mayaanse wereld' in de loop van de afgelopen twee eeuwen en op veel plaatsen in minder dan een eeuw, hebben verwezenlijkt is indrukwekkend. De gebouwen zijn geïnterpreteerd binnen hun godsdienstig kader - dat van de creatie mythe - dat intiem verbonden is met een astronomische cultus waarbij belangrijke data die te maken hebben met de planeet Venus en zijn positie ten opzichte van de aarde van extreem godsdienstig en sociaal belang waren.

Creatiemythe

Egypte was een 'kind van Afrika', het kind van de sjamaanse stammen die op dat continent duizenden jaren hebben bestaan. Oud Egypte was een verwezenlijking van stammen met sjamaanse kennis. De medicijnman van de stam concentreerde zich niet alleen op de dood, maar ook op de wereld van het leven die veel culturen als voorbereiding voor dood zagen. Het begrip dat het leven en de dood niet exclusief wederzijds zijn, maar als geïntegreerd in het geheel moeten worden gezien, kan ook in de innovatieve benaderingen van Lehner en Hawass teruggevonden worden. Zij verlaten langzaam het oude dogma dat de piramiden niets meer dan graven waren. De piramiden kunnen graven geweest zijn, maar het is nu ook meer en meer duidelijk geworden dat zij een functie voor de levende koning uitoefenden. Ze waren zowel tempel als graf.

Welke piramiden zijn dit nu weer?

Dit dwingt ons om de piramiden als plaatsen van initiatie, eerder dan gigantische mausolea te zien. Zulk een interpretatie was een eeuw geleden mode, hoofdzakelijk door mensen met een vrijmetselaarsideologie. Maar de vrijmetselarij is in wezen een gestileerde vertolking van een vrijwillige dood tijdens het leven, een initiatie.

Vóór Hawass en Lehner op het toneel verschenen werd het piramide-als-tempel-van-initiatie-debat, dat de Egyptische piramiden met het 'piramideplaatje' in overeenstemming bracht, in 1982 nieuw leven ingeblazen door de Egyptoloog Edward Wente en is het besproken door de Britse auteur Jeremy Naydler.

Naydler verklaarde: "Terwijl geleerden over het algemeen aanvaarden dat deze 'vrijwillige dood' één van de centrale doelstellingen van de Griekse en Hellenistische geheime cultussen was, heeft Egyptologie zich tegen het idee verzet dat initiatierituelen of ervaringen in Egypte bestonden. Naar mijn mening zou dit Egypte in vergelijking met alle oude beschavingen uniek maken door het ontbreken van dergelijke rituelen. Het zou betekenen dat Egypte, van alle oude culturen, geen godsdienst had voor de geestelijke ontwikkeling van de ziel. Dit zou uiterst ongewoon zijn, ook al omdat alle oude bronnen aangeven dat het net Egypte was die gezaghebber was over dergelijke godsdienstige rituelen".

Wordt vervolgd in deel 6/7.

Bron: http://www.philipcoppens.com

vlinder: Piramide zowel Tempel als graf.
Leven en dood.
Dood en leven.
Op 28-02-2010 19:02:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden