Sinds 1994 zijn verschillende nieuwe piramiden en piramidecomplexen ontdekt. Tezelfdertijd duiken nieuwe theorieën van Mark Lehner, Zahi Hawass en Jeremy Naydler op over de Egyptische piramiden. De piramiden zouden niet alleen gebruikt zijn als graven, maar hoofdzakelijk als ontmoetingsplaats voor het Heb-Sed festival.

Piramideteksten

Zonder enige twijfel refereren de piramideteksten van Egypte naar de farao of de koning, maar Jeremy Naydler argumenteert dat de teksten zich hoofdzakelijk concentreren op zijn rol als heerser, niet als overleden staatshoofd. De piramideteksten zijn verslagen van de rituelen die de koning in zeer belangrijke tijden van zijn ambt uitvoerde, die Naydler heeft geïdentificeerd als zijn kroning en de Heb-Sed festivals die een vernieuwing van zijn koningschap waren en die zich met een interval van dertig jaar, of minder, voordeden.

Deze rituelen bevestigden de macht van de koning over deze wereld en de 'andere' wereld, de unie die door de koning werd verwezenlijkt waarbij hij zijn goddelijke regel over het land vastlegde. Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde.

Het Heb-Sed festival duurde vijf dagen en vond onmiddellijk na de jaarlijkse Osiris-rituelen plaats, op het ogenblik dat de Nijl zich na de overstroming terugtrok: het ogenblik van de wedergeboorte van het land en het ritueel van de nieuwe creatie die een nieuw tijdperk nabootst. Het is een duidelijke parallel met de New Fire ceremonie van de Maya's want gedurende de vijf dagen die het Heb-Sed festival voorafgingen hield men de 'lighting the flame' vuurceremonie die diende om de festivalgebieden te zuiveren.

De heiligste delen van de rituelen werden in een geheime kamer voltrokken en de vraag daarbij is waar die kamer zich bevond. Uit de reliëfs van farao Nieoserre, de zesde heerser van de Vijfde Dynastie, weten we dat de geheime kamer een bed (een rustbank?) bevatte, hoewel andere afbeeldingen tonen dat er in bepaalde gevallen een sarcofaag gebruikt werd. Om die reden lijken de piramiden niet alleen een functie voor de dood, maar ook voor het leven van de koning uitgeoefend te hebben.

En hoe kunnen we dit nu verenigen met de Bosnische piramiden? Van het zesde tot het derde millennium voor Christus strekte de zogenaamde 'Vinčacultuur' zich over honderden kilometers langsheen de Donau uit, in wat nu Servië, Roemenië, Bulgarije en de Republiek Macedonië is. Met sporen rondom de Balkan, delen van Centraal Europa, Klein-Azië en zelfs het westen van Europa.

Artefacten van de Vincacultuur

De persoon die grotendeels verantwoordelijk is voor de isolatie van de 'Vinčacultuur' was een grote autoriteit van het laat voorhistorisch Europa, Vere Gordon Childe (1892 - 1957). Hij was een synthesemaker van diverse archeologische ontdekkingen en probeerde termen als 'Neolitische revolutie' en 'Urban revolution' in het daglicht te stellen. In zijn synthese bekeek hij de 'Vinčacultuur' als een afgelegen culturele entiteit die door 'meer beschaafde' krachten werd beïnvloed. Zijn dogmatische houding en invloed betekenden dat de 'Vinčacultuur' slechts op een karige manier aandacht kreeg en nog steeds krijgt. Oorspronkelijk hadden tekens op aardewerk de interesse in sommige academische middens doen ontluiken, maar die interesse verdween langzaam na de 'Pauselijke bul' van Childe.

De aandacht stak weer de kop op in de jaren 1960 (na de dood van Childe), grotendeels door een nieuwe ontdekking die in 1961 gedaan werd door Dr. N. Vlassa, bij archeologische opgravingen op de Transylvaanse site van Tartarije, een deel van de 'Vinčacultuur'. Onder diverse teruggevonden artefacten waren drie kleitabletten die hij met de toen nieuw geïntroduceerde radioactieve koolstofmethodologie liet dateren. De artefacten gingen terug naar circa 4.000 voor Christus en werden door de tegenstanders van de nieuwe methodologie gebruikt om te argumenteren dat de radioactieve koolstofdatering onmogelijk juist kon zijn. Hoe was het mogelijk dat de artefacten 'zo oud' waren?

Tabletten van Tantarije

De Sumerische plaats Uruk was traditioneel gedateerd op 3.500 tot 3.200 voor Christus. De ontdekking van Vlassa was aanvankelijk (vóór de koolstofdateringresultaten) een bevestiging dat de 'Vinčacultuur' sterke parallellen had met Sumer. Iedereen was het ermee eens dat de Sumeriaanse de Vinčacultuur (en Tartarije) had beïnvloed en daarom werd een vergelijkende datum van 2.900 tot 2.600 voor Christus toegewezen (door traditionele methodologie die zich op de logica van de archeoloog, eerder dan hard wetenschappelijk bewijsmateriaal, baseerde). Sinclair Hood stelde dat Sumerische goudzoekers waren aangetrokken door de goudaders in de Transylvaanse regionen wat resulteerde in een zijdelingse cultuur.

Maar als de resultaten van de koolstofdatering correct waren dan betekende dit dat de 'Vinčacultuur' (Tartarije werd gedateerd naar 4.000 voor Christus) ouder was dan Sumer of dat Sumer minstens een millennium ouder was dan wat archeologen tot dusver had verondersteld. Wat ook de juiste benadering was: archeologie zou in een volledige staat van verwarring verkeren of alle archeologen zouden verkeerd zijn.

Sumer literatuur
(Computers op oude tabletten?) 

Wordt vervolgd in deel 7/7.

Bron: www.philipcoppens.com

DaVince: Enige referenties van de laatste foto? Want de foto riekt naar een hoax.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 19-02-2009 16:06:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation:
(bericht gewijzigd op 19-2-2009 16:09:41)
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 19-02-2009 16:09:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Blijft boeiend die piramide´s

Op naar de volgende afl. 7
Op 19-02-2009 17:33:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Radiation:
Ja daar wordt ik nog niet veel wijzer van, maar bedankt.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 19-02-2009 18:16:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox: (Computers op oude tabletten?)
Klopt natuurlijk :-) ze hadden toen nog duidelijk geen flatscreens!
Op 19-02-2009 19:56:48 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Uit het artikel ;

'Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde'.

Klopt langs geen kanten ... De bouw van een piramide was een race tegen de tijd. Men moest er voor zorgen dat het monument klaar was voor de farao stierf. De enige gelegenheden waarbij de farao zijn toekomstig graf bezocht, waren bedoeld als controle op de werkzaamheden. De piramiden werden in kortere tijd neergezet dan men vroeger dacht (Khufu's piramide ; ca. 20 jaar), maar dat was nog lang genoeg om te beletten dat de farao binnen in zijn afgewerkt graf rituelen zou kunnen uitoefenen. Na zijn dood werd de farao in zijn piramide begraven en werd deze hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Rituelen werden vooral tijdens de begrafenis en nog jaren daarna uitgeoefend in de dodentempel die vlak tegen de piramide stond en die met een processieweg verbonden was met de daltempel.

Wat de 'Bosnische piramiden' betreft ; die zijn er niet.
(bericht gewijzigd op 20-2-2009 8:45:17)
Op 20-02-2009 8:44:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Firefox:

Uit het artikel ;

'Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde'.

Klopt langs geen kanten ... De bouw van een piramide was een race tegen de tijd. Men moest er voor zorgen dat het monument klaar was voor de farao stierf. De enige gelegenheden waarbij de farao zijn toekomstig graf bezocht, waren bedoeld als controle op de werkzaamheden. De piramiden werden in kortere tijd neergezet dan men vroeger dacht (Khufu's piramide ; ca. 20 jaar), maar dat was nog lang genoeg om te beletten dat de farao binnen in zijn afgewerkt graf rituelen zou kunnen uitoefenen. Na zijn dood werd de farao in zijn piramide begraven en werd deze hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Rituelen werden vooral tijdens de begrafenis en nog jaren daarna uitgeoefend in de dodentempel die vlak tegen de piramide stond en die met een processieweg verbonden was met de daltempel.

Wat de 'Bosnische piramiden' betreft ; die zijn er niet.


Zo staat het inderdaad in de schoolboeken.
Religion, a placebo which causes damage.
Op 20-02-2009 11:14:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
DaVince:

Firefox:

Uit het artikel ;

'Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde'.

Klopt langs geen kanten ... De bouw van een piramide was een race tegen de tijd. Men moest er voor zorgen dat het monument klaar was voor de farao stierf. De enige gelegenheden waarbij de farao zijn toekomstig graf bezocht, waren bedoeld als controle op de werkzaamheden. De piramiden werden in kortere tijd neergezet dan men vroeger dacht (Khufu's piramide ; ca. 20 jaar), maar dat was nog lang genoeg om te beletten dat de farao binnen in zijn afgewerkt graf rituelen zou kunnen uitoefenen. Na zijn dood werd de farao in zijn piramide begraven en werd deze hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Rituelen werden vooral tijdens de begrafenis en nog jaren daarna uitgeoefend in de dodentempel die vlak tegen de piramide stond en die met een processieweg verbonden was met de daltempel.

Wat de 'Bosnische piramiden' betreft ; die zijn er niet.


Zo staat het inderdaad in de schoolboeken.

Nee, zo staat het in boeken over egyptologie, boeken die jij waarschijnlijk nog nooit hebt open gehad ...
Op 20-02-2009 11:18:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mike Honcho: @DaVince
Die laatste foto is inderdaad erg grappig!
Op 20-02-2009 11:25:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Firefox:

Uit het artikel ;

'Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde'.

Klopt langs geen kanten ... De bouw van een piramide was een race tegen de tijd. Men moest er voor zorgen dat het monument klaar was voor de farao stierf. De enige gelegenheden waarbij de farao zijn toekomstig graf bezocht, waren bedoeld als controle op de werkzaamheden. De piramiden werden in kortere tijd neergezet dan men vroeger dacht (Khufu's piramide ; ca. 20 jaar), maar dat was nog lang genoeg om te beletten dat de farao binnen in zijn afgewerkt graf rituelen zou kunnen uitoefenen. Na zijn dood werd de farao in zijn piramide begraven en werd deze hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Rituelen werden vooral tijdens de begrafenis en nog jaren daarna uitgeoefend in de dodentempel die vlak tegen de piramide stond en die met een processieweg verbonden was met de daltempel.

Wat de 'Bosnische piramiden' betreft ; die zijn er niet.

Een geluk dat je niet bang bent in het donker...

Met die denkramen zo gesloten en eenzijdig naar het veilige binnen gericht.
United as one. Divided by zero.
Op 20-02-2009 11:42:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Firefox:

DaVince:

Firefox:

Uit het artikel ;

'Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde'.

Klopt langs geen kanten ... De bouw van een piramide was een race tegen de tijd. Men moest er voor zorgen dat het monument klaar was voor de farao stierf. De enige gelegenheden waarbij de farao zijn toekomstig graf bezocht, waren bedoeld als controle op de werkzaamheden. De piramiden werden in kortere tijd neergezet dan men vroeger dacht (Khufu's piramide ; ca. 20 jaar), maar dat was nog lang genoeg om te beletten dat de farao binnen in zijn afgewerkt graf rituelen zou kunnen uitoefenen. Na zijn dood werd de farao in zijn piramide begraven en werd deze hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Rituelen werden vooral tijdens de begrafenis en nog jaren daarna uitgeoefend in de dodentempel die vlak tegen de piramide stond en die met een processieweg verbonden was met de daltempel.

Wat de 'Bosnische piramiden' betreft ; die zijn er niet.


Zo staat het inderdaad in de schoolboeken.

Nee, zo staat het in boeken over egyptologie, boeken die U waarschijnlijk nog nooit heeft open gehad ...


Ik heb ze geen eens laat staan dat ik ze open heb gehad. Maar je hebt ook een boek dat noemen wij de bijbel en alles wat daar instaat is dan ook werkelijk zo gebeurd?

Je doet me trouwens denken aan iemand, zijn naam begon met een R en eindigde op onald.
(bericht gewijzigd op 20-2-2009 20:21:59)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 20-02-2009 20:18:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
DaVince:

Firefox:

DaVince:

Firefox:

Uit het artikel ;

'Op te merken valt dat bij deze interpretatie - de piramide die een tempel wordt - de inscripties op de piramidemuren niet gelezen moesten worden bij het begrafenisritueel of door de overleden ziel van de farao, maar door de levende farao gezien hij deze rituelen binnen in de piramide uitvoerde'.

Klopt langs geen kanten ... De bouw van een piramide was een race tegen de tijd. Men moest er voor zorgen dat het monument klaar was voor de farao stierf. De enige gelegenheden waarbij de farao zijn toekomstig graf bezocht, waren bedoeld als controle op de werkzaamheden. De piramiden werden in kortere tijd neergezet dan men vroeger dacht (Khufu's piramide ; ca. 20 jaar), maar dat was nog lang genoeg om te beletten dat de farao binnen in zijn afgewerkt graf rituelen zou kunnen uitoefenen. Na zijn dood werd de farao in zijn piramide begraven en werd deze hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Rituelen werden vooral tijdens de begrafenis en nog jaren daarna uitgeoefend in de dodentempel die vlak tegen de piramide stond en die met een processieweg verbonden was met de daltempel.

Wat de 'Bosnische piramiden' betreft ; die zijn er niet.


Zo staat het inderdaad in de schoolboeken.

Nee, zo staat het in boeken over egyptologie, boeken die U waarschijnlijk nog nooit heeft open gehad ...


Ik heb ze geen eens laat staan dat ik ze open heb gehad. Maar je hebt ook een boek dat noemen wij de bijbel en alles wat daar instaat is dan ook werkelijk zo gebeurd?

Je doet me trouwens denken aan iemand, zijn naam begon met een R en eindigde op onald.


De Bijbel heeft geen enkele historische waarde. Geloof jij in een boek waarin men schrijft dat iemand over het water loopt, water in wijn verandert en een lamme terug doet lopen ?
Op 22-02-2009 0:49:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
Firefox:


...

De Bijbel heeft geen enkele historische waarde. Geloof jij in een boek waarin men schrijft dat iemand over het water loopt, water in wijn verandert en een lamme terug doet lopen ?


Om nog maar te zwijgen van het legitimeren van massamoord (zondvloed & barbeque bij Sodom en Gomorra bijv.), discriminatie (de joden als 'uitverkoren' volk [???!!!] - ernstig gevalletje positieve discriminatie dunkt me...), offeren van mensen (Jezus aan het kruis), enz.

(Onze moderne ethiek / moraal die onder meer vorm heeft gekregen in de democratische orde en de 'Universele rechten van de mens' overstijgt de moraal van vele religieuze boeken ruim!!! Repeat: RUIM!!!!)
(bericht gewijzigd op 22-2-2009 1:26:56)
God... Dat ben je zelluf!
Op 22-02-2009 1:14:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince:
Firefox:

De Bijbel heeft geen enkele historische waarde. Geloof jij in een boek waarin men schrijft dat iemand over het water loopt, water in wijn verandert en een lamme terug doet lopen ?


Nope, net zo min dat ik een boek over Egypte meteen voor waarheid aanneem. Trouwens geen enkele historische waarde is ook weer overdreven.
(bericht gewijzigd op 22-2-2009 15:57:43)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 22-02-2009 15:57:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: De bijbel is een verhalenboek.
Toen waren er ook al computers alleen natuurlijke.
Men begreep er alleen niet zoveel van als tegenwoordig.
Natuurkundig kun je er wel iets mee.
Iets, heel veel.
Klei tabletten.... ik ga eerst naar deel 7.
Ik mis steeds iets in de kleitabletten info.

Brimestone. Er bestaan ook Brimestonebutterfly 's.
Maar dat weet niet iedereen.
(bericht gewijzigd op 28-2-2010 19:31:35)
Op 28-02-2010 19:31:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Juan: Magical.Egypt.1of8.The.Invisible.Science.avi
http://video.google.nl/videoplay?docid=-7116001510467642595&hl=nl#

The Pyramid Code - Ep1: The Band of Peace (video)

http://www.niburu.nl/index.php?articleID=22687
Op 28-02-2010 22:11:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Juan: Hopi Prophecy Rock - The End of Times - 2012 - It's The End Of The World As We Know It


Hopi Prophecy (1of3)Summer Solstice at Chaco Canyon

Op 28-02-2010 22:15:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Atlantiérs.
Vele verschillende mensen blijven enthousiast over de piramide
alsof het een plaats is van geesten en demonen.
Het traditionele geloof dat het een bouwsel was van een verloren wijsheid uit de oudheid veranderde rond 1932 toen een slecht opgeleide Amerikaan Edgar Cayce (1877-1945), hij noemde zichzelf een trance medium, zijn luisteraars begon te vertellen
dat ze in een vorig leven in het verloren gezonken continent
Atlantis hadden gewoond. Hij beweerde dat hij daar toen ook woonde
en de functie had van een hoge priester.

Cayce vertelde zijn gelovigen dat de meest verlichte leden van de
bevolking van Atlantis waren gevlucht voor de komende grote zondvloed en een huis hadden gebouwd in Egypte rond
10.500 .v. Chr. Sommigen zeggen 8 millinia, dat wil zeggen voor de bouw van Piramide Khufu's. Cayce had erop aangedrongen dat de bouw van de Piramide Khufu's door de vluchtelingen van Atlantis was gebouwd of op zijn minst ontworpen rond 10.400 voor Christus.
Ze hadden ergens dichtbij vertelde hij een Hall of Records
volgepakt met de meest wonderlijke geheimen. Hij voorspelde dat deze zaal ontdekt zouden worden. Iedereen verwachtte in 1990
dat het ieder moment kunnen gebeuren maar er kwam en gebeurde helemaal niets.
Op 02-03-2010 6:31:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
vlinder:


Atlantiérs.
Vele verschillende mensen blijven enthousiast over de piramide
alsof het een plaats is van geesten en demonen.
Het traditionele geloof dat het een bouwsel was van een verloren wijsheid uit de oudheid veranderde rond 1932 toen een slecht opgeleide Amerikaan Edgar Cayce (1877-1945), hij noemde zichzelf een trance medium, zijn luisteraars begon te vertellen
dat ze in een vorig leven in het verloren gezonken continent
Atlantis hadden gewoond. Hij beweerde dat hij daar toen ook woonde
en de functie had van een hoge priester.

Cayce vertelde zijn gelovigen dat de meest verlichte leden van de
bevolking van Atlantis waren gevlucht voor de komende grote zondvloed en een huis hadden gebouwd in Egypte rond
10.500 .v. Chr. Sommigen zeggen 8 millinia, dat wil zeggen voor de bouw van Piramide Khufu's. Cayce had erop aangedrongen dat de bouw van de Piramide Khufu's door de vluchtelingen van Atlantis was gebouwd of op zijn minst ontworpen rond 10.400 voor Christus.
Ze hadden ergens dichtbij vertelde hij een Hall of Records
volgepakt met de meest wonderlijke geheimen. Hij voorspelde dat deze zaal ontdekt zouden worden. Iedereen verwachtte in 1990
dat het ieder moment kunnen gebeuren maar er kwam en gebeurde helemaal niets.Hij voorspelde van 1996 tot 1998. Er is een merkwaardige vierhoekige holte onder de Sfinx gevonden, maar er is alleen helemaal niets mee gedaan door Hawass en co. die daar de baas zijn. Hij houdt nog steeds voet bij stuk, maar misschien wordt hij van bovenaf (zijn baas enz.) wel onder druk gezet om het te blijven ontkennen. Voorspellingen staan nooit in "steen", zeker niet als iemand bewust de boel aan het tegenhouden is, want dit zal een vondst zijn die de wereld in figuurlijke zin totaal op z'n kop zal zetten.

Er zijn meerdere Hall of Records trouwens zoals in Yucatan, welke volgens Cottrell (ook een trancemedium opgeleid door Ross Petersson) zelfs binnenkort herontdekt zal worden.
(bericht gewijzigd op 2-3-2010 15:40:17)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 02-03-2010 15:38:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden