Sinds 1994 zijn verschillende nieuwe piramiden en piramidecomplexen ontdekt. Tezelfdertijd duiken nieuwe theorieën van Mark Lehner, Zahi Hawass en Jeremy Naydler op over de Egyptische piramiden. De piramiden zouden niet alleen gebruikt zijn als graven, maar hoofdzakelijk als ontmoetingsplaats voor het Heb-Sed festival.

Vinca script

Er is geen debat te voeren over de artefacten van de 'Vinčacultuur' en Sumerze zijn zeer identiek. En dat is niet enkel het geval bij artefacten en sommige stukken aardewerk: ze delen een manuscript dat ook hoogst identiek lijkt. In feite draaide de weinige interesse die vóór de jaren 1960 aan de 'Vinčacultuur' getoond werd helemaal rond hun manuscript.

Oud Sumerisch geschrift

De ontdekking van Vlassa leek deze conclusie slechts te bevestigen, omdat hij onmiddellijk verklaarde dat het script door het Nabije Oosten werd beïnvloed. Iedereen, met inbegrip van Sinclair Hood en Adam Falkenstein, was het ermee eens dat de twee manuscripten verwant waren en Hood zag ook een link met Kreta. Tenslotte verklaarde de Hongaarse geleerde Janos Makkay dat "over de Mesopotaanse oorsprong (van de Tartarije beeldschrifttekens) niet te twijfelen valt". En zo leek het dat het Vinčaprobleem opgelost was.

Maar toen de 'Vinčacultuur' plotseling Sumer antidateerde, kon deze thesis niet meer gehandhaafd worden (omdat dit het archeologische kader, grotendeels op poten gezet door Childe en zijn edelen, zou breken), en zo is vandaag de status dat beide manuscripten zich onafhankelijk ontwikkelden. Deze politiek geaarde conclusie heeft er echter voor gezorgd dat er geen ernstige vragen meer gesteld worden over het verband tussen de 'Vinčacultuur' en Sumer, er nota van nemende dat Sumer een specifieke traditie van ziggoerats bouwen had. De 'Vinčacultuur' lag ook millennia voor op de mijnbouw status-quo die, behalve de bovengrondse mijnbouw, ook betekent dat de deskundige kennis in het tunnelgraven door deze cultuur werd verworven.

Het recente inzicht in 'Oud Europa' ontstond in november 2007 toen men aankondigde dat opgravingen bij een oude nederzetting in zuidelijk Servië de aanwezigheid van een oven openbaarde die voor het smelten van metaal gebruikt werd. De oven had hulpmiddelen als een koperbeitel, een hamer met twee koppen en een bijl. Nog belangrijker was de ontdekking van verscheidene metalen voorwerpen die ter plaatse gemaakt werden. De opgraving bracht ook een reeks standbeelden aan het licht. Archeoloog Julka Kuzmanovic-Cvetkovic merkte op dat "Van de beeldjes die wij hebben gevonden waren de jonge vrouwen prachtig gekleed. Net als de meisjes van vandaag, in korte topjes en minirokken en ze droegen armbanden."

Beeld van Servische oorsprong

De naamloze stam die tussen 5.400 en 4.700 voor Christus op de 120 hectare grote plaats leefde, wat nu Pločnik is, was van handel, handwerk, kunst en metallurgie op de hoogte. De opgravingen verstrekten ook verder inzicht over 'Oud Europa'. Zo zou bijvoorbeeld een thermische bron dicht bij de nederzetting wel eens sterk bewijsmateriaal van het oudste kuuroord van Europa kunnen zijn. De huizen hadden fornuizen en er waren speciale gaten voorzien voor afval, terwijl de doden in een ordelijke necropool werden begraven. De mensen sliepen op wollen matten en bont, maakten kleren van wol, vlas en leer, en hielden dieren. De gemeenschap was ook vooral gericht op kinderen: de artefacten die werden teruggevonden omvatten speelgoed zoals dieren, rammelaars van klei en kleine bewerkte potjes die blijkbaar door kinderen bij speeltijd werden gemaakt.

Dit zijn maar een paar voorbeelden die onderstrepen dat 'Oud Europa' beschavingsmillennia voor was op zijn buren. En 'Oud Europa' is een vergeten cultuur, zoals Richard Rudgley argumenteerde: "Het Oude Europa was de voorloper van vele recentere culturele ontwikkelingen en de voorouderlijke beschaving, eerder dan verloren onder de golven van één of andere cataclysmische geologische gebeurtenis is ze verloren onder de golven van de binnenvallende stammen van het oosten". Rudgley argumenteerde namelijk dat wanneer we geconfronteerd worden met de 'plotselinge komst' van de beschaving in Sumer of elders, wij niet naar buitenaardse beschavingen of Atlantis moeten zoeken, maar in plaats daarvan naar 'Oud Europa', een beschaving die de wereld sterk lijkt te negeren en we vragen ons af waarom".

Als we opmerken dat de Bosnische Vallei van de Piramiden zich binnen het territoriale gebied van 'Oud Europa' bevindt dan rijst de vraag of 'Oud Europa' ook een piramidebouwende beschaving geweest zou kunnen zijn. De aanwezigheid van de Bosnische Vallei van de Piramiden stelt waarschijnlijk een 'ja' voor. Op dit ogenblik is het nog te vroeg om harde bewijzen te leveren, maar er is al wat suggestief bewijsmateriaal dat 'Oud Europa' in Oud Europa geïnteresseerd was.

Artefact gevonden in Visoko, Bosnië

Gimbutas schreef hoe "de rijk ingesneden decoratie op het altaar van Tisza van Kökény-domd in verband kan gebracht worden met kosmogonische mythen. Zijn driehoekige voorzijde is bedekt door meanders en in twee niveaus verdeeld door een horizontale band van het kronkelende lijnen. In het centrum van het onderste niveau worden twee ogen en een neus in een driehoek weergegeven. Groepen van parallelle lijnen schikken zich als drie vormpanelen langs elke kant van het altaar. De decoratieve organisatie stelt verscheidene niveaus van kosmische wateren voor."

In Gizeh bijvoorbeeld hebben we de symboliek van hoe het Gizeh plateau de ongerepte heuvel symboliseerde die uitrees uit de 'Wateren van Chaos'. We nemen nota van het feit dat de uitbeelding van de driehoeken op het altaar (het tweedimensionaal weergeven van de driedimensionale piramide) aantonen dat 'Oud Europa' hetzelfde kosmogonische materiaal in zijn mythen gebruikt zoals andere piramidebouwende culturen dat doen.

Dat de bovenkant van de Bosnische Piramide van de Zon voorzien is van een middeleeuws kapiteel en dat Mile, een 'kroningsplaats' zich in de nabijheid bevindt zijn interessante feiten. De piramide is op die manier verbonden met de rol van het koningschap en zou inzicht kunnen verstrekken hoe op andere plaatsen de rol van het koningschap, en vooral de heerschappij over deze wereld en de 'andere' wereld met de piramide verbonden werden.

In de Bosnische Vallei van de piramiden hebben we een aantal structuren langs een rivier met tunnels, die waarschijnlijk de rivier verbinden met de piramiden. In Egypte hebben we een gelijkaardig ontwerp, met de tempels in een vallei en verhoogde wegen (kunstmatige tunnels) die een verbinding maken met de piramidetempel op het hoger gelegen plateau. Elk van deze elementen tonen aan dat er inderdaad een 'piramideplaatje' is dat absoluut lokale variaties heeft, maar ook bepaalde algemene regels bevat. Regels waarin de Bosnische piramiden, en wat wij er momenteel over weten, thuishoren.

Bron: http://www.philipcoppens.com

vlinder: 1.
Muziek en piramides.
De eerste getuigenissen die men heeft van het bestaan van
muziekinstrumenten brengt muziek al onmiddelijk in de religieuze sfeer.
De oudste compositie op kleitabletten die men heeft kunnen terug vinden dateert uit 1200 en is teruggevonden in Ugarit. Syrié.
Het zijn kleitabletten in een mengeling van Akkedisch en Hummirisch.

Rafael Perez Arroya beweert bij het begin van de 21 eeuw dat hij
muziekale hierogliéven in piramides uit het derde millenium voor
Christus heeft ontcijferd. Het resultaat verscheen op de CD
Ancient Egypt en past als het ware totaal toevallig in The New Age
Rage. Egyptische muziek heeft vaak religieuze connaties en leidt via invloeden uit zowel Arabische als de Afrikaanse muziek meer dan eens
tot trance.
Ronny de Schepper.

De piramides van de Maya's deden mogelijk dienst als
muziekstrumenten waarmee hun god van de regen gunstig werd
gestemd. Dat beweren Mexicaanse wetenschappers.
Het is al langer bekend dat er een bijzonder geluid komt uit de piramide
van Kukulcán in Mexico wanneer toeristen trappen beklimmen.
De klanken zijn te vergelijken met het geluid van regendruppels
die in een emmer water vallen. Onderzoekers van de Professional
School of Mechanical and Electrical Engineering in Mexico City
hebben ontdekt dar er eenzelfde soort geluid onstaat als mensen de
piramide van de Maan in de voormalige Maya stad Teotihuacan beklimmen.

Constructie.
Metingen wijzen uit dat de frequenties van de klanken precies overeenkomen. Ook stelden de wetenschappers vast dat de geluiden niet worden veroorzaakt door de holle vorm van de piramides.
In plaats daarvan worden geluidsgolven via de traptreden naar buiten geleid door een geribbeld oppervlak.

Vervolg lees 2.
Op 28-02-2010 22:20:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Juan: The ENIGMATIC Ruins of TIHUANACO & PUMAPUNKU 17,00 yrs old? ya think?


TIWANAKU 15OOO - 12000 años a. C.) Es la Civilización mas ANTIGUA DE AMÉRICA, Y EL MUNDO ENTERO " EN BUSCA DE LA ATLANTIDA Part 1/8"


Op 28-02-2010 22:58:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: 2.

Volgens de wetenschappers suggereert die bevinding dat de piramides bewust zijn gebouwd om geluiden voort te brengen, waar mee de
regengod Chaac gunstig moest worden gestemd. Niet alle wetenschappers zijn echter onder de indruk van de theorie.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de piramide van Kukulcán
werd gebouwd ter ere van de slangengod Kukulcár.

De Mexicaanse wetenschappers wijzen er echter op dat in zowel de piramide van Kukulcán als in de piramide van de Maan maskers waren
gevonden van de regengod Chaac.
Met een klein beetje fantasie kun je de Mexicaanse piramides beschouwen als muziek instrumenten die dateren uit de tijd van
de Maya's, zo verklaart de hoofdonderzoeker.
(Inca club).
http://www.ingentaconnect.com/content/dav/aaua/2009/00000095/00000005/art00009?token=004b1621e931dc437a63736a425b4765217e66342470495b6f644a467c79675d7c4e724770e
Zie ook de onderste linkjes.

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JASMAN000116000006003328000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no

Nico Declercq. Een akoestisch effect door regendruppel effect.
1. Slangafdaling piramide optisch fenomeen.
Vogel met een hele lange staart.

2. Waterputten onder de grond

Radio 2. Twee geluidopnames.

http://www.radio2.be/detailpagina.cfm?id=14173&programma=koffersenco
Oriéntatie.
Voelen en observeren van de natuur.
De natuur daar vinden we de leer van het leven.

Quitsato betekent het midden van de wereld.
Staat voor gelijkheid - balans - harmonie.

Het Multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoeksproject Quitsato
begon op 26 juli 1997 met het combineren van verschillende wetenschappen en satelliettechnologie om een exacte en integraal inzicht in het Archeologisch erfgoed in de euqutoriaal regie te krijgen en te identicificeren zijn relatie met de geografische omgeving van de
geografische omgeving van de ander Eguinoctiael.

Global position systeem.

Vervolg; Lees 3.

Op 28-02-2010 23:12:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: 3.
Quitsato (midden van de wereld) is een groep wetenschappers die het zat
is dat Ecuador om het toerisme te voeden blijft liegen over de exacte
ligging van de evenaar. Zij ontdekten 12 jaar geleden met behulp van GPS dat de echte evenaar 30 Km verderop ligt n.l precies op de plek
waar de Inca's in hun tijd bovenop de berg Catequilla een monument maakten.

Dit monument staat symbool voor het midden, en is vervaardigd in de vorm van en soort ster.

Quisato vertelt dat de Inca's deze locatie al kenden voordat zij uit
Machu Pisshu vertrokken. Vermoedelijk was dat de reden dat de Inca's naar Ecuador kwamen. Zij eerden Inti's (de zon) als absolute God
en volgens hun verregaande berekeningen zou in Ecuador alles in balans zijn. Volgens Quitsato betekent Ecuador = equalizer wat staat voor
gelijkheid -balans - harmonie.

Quisato.
Advies alle linkjes aanvinken.

http://www.quitsato.org/

Tezamen.

Coral castle + Piramides Kalk - olie -water - geluidstrillingen/frequenties.
Het is mogelijk om relaties tussen de horizon van de Andes en
de evenaar vast te stellen en bij gevolg mogelijk begrijpen de
mogelijk astronomische functionaliteit van deze plaatsen
waar oude volkeren in staat waren om tijd en ruimte te meten.

Cultureel erfgoed.
Er is weinig Archeologisch onderzoek omdat de traditionele academische samenleving dit onderschat.

Culturele identiteit.
Het ontwikkelen van een valse identiteit.
Het is essentieel om te leren over het begin van het historische proces.

Op 01-03-2010 0:49:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder: Juan. Vlak bij mijn huis ligt een hunebed. Er staat een bordje met tekst bij voor toeristen. Je kunt mensen dan niet meer de waarheid duidelijk maken. Het staat toch op het bordje?
Mensen zien wat ze willen zien.
Mensen geloven wat ze willen geloven.
Dat is altijd al zo geweest.

Ik weet een boer uit de omgeving heeft vele jaren lang alle grote keien
uit zijn land verzameld en op een dag verhuisde hij ze naar het bos hij maakte er een heel groot hunebed. De gemeente plaatste er een leuk bordje bij met tekst voor de toeristen.

Sinds de oudheid heeft er een complementaire wetenschap bestaan.
Voorbij de wereld van materie bestaat er een nog veel grotere wereld.

http://www.lichtaart.be/waarnemen.html
Op 01-03-2010 3:01:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 01-03-2010 7:14:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Juan:
vlinder:


2.

De Mexicaanse wetenschappers wijzen er echter op dat in zowel de piramide van Kukulcán als in de piramide van de Maan maskers waren
gevonden van de regengod Chaac.
Met een klein beetje fantasie kun je de Mexicaanse piramides beschouwen als muziek instrumenten die dateren uit de tijd van
de Maya's, zo verklaart de hoofdonderzoeker.
(Inca club).
http://www.ingentaconnect.com/content/dav/aaua/2009/00000095/00000005/art00009?token=004b1621e931dc437a63736a425b4765217e66342470495b6f644a467c79675d7c4e724770e

Nico Declercq. Een akoestisch effect door regendruppel effect.
1. Slangafdaling piramide optisch fenomeen.
Vogel met een hele lange staart.

2. Waterputten onder de grond

Radio 2. Twee geluidopnames.

http://www.radio2.be/detailpagina.cfm?id=14173&programma=koffersenco
Oriéntatie.
Voelen en observeren van de natuur.
De natuur daar vinden we de leer van het leven.

Quitsato betekent het midden van de wereld.
Staat voor gelijkheid - balans - harmonie.

Het Multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoeksproject Quitsato
begon op 26 juli 1997 met het combineren van verschillende wetenschappen en satelliettechnologie om een exacte en integraal inzicht in het Archeologisch erfgoed in de euqutoriaal regie te krijgen en te identicificeren zijn relatie met de geografische omgeving van de
geografische omgeving van de ander Eguinoctiael.

Global position systeem.

Vervolg; Lees 3.


Senjor(a) Mariposa/Vlinder,
Muchas gracias voor je overdracht en tevens heb ik voor je ook een experiment

Moderne versie met geluid


Cymatic experimentCymatics DIY Experiment


ants,mice and alligators v cymatics


Cymatics - Bringing Matter To Life With Sound (Part 1 of 3)Op 01-03-2010 21:05:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Ants, mice dat is echt de leukste.
Staat al bij mijn favorieten.
Heb eens een concert bijgewoond van Slagerij van Kampen.
prachtig zoveel geluid er kwam uit een heel klein kartonnen doosje
waar men met twee hele kleine houten stokjes op sloeg.
Ik was daar met een klein Autistisch jongentje deze had de avond van zijn leven, je zag hem gewoon opbloeien, na die tijd is hij op drumles gegaan, ik adviseer alle kinderen altijd op muziekles te gaan
of een sport met muziek. Ze knappen er van op.
Op 02-03-2010 3:46:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden