'OOPart' is een term die de cryptozoöloog Sanderson bedacht als verzamelnaam voor alle gevonden objecten die daar eigenlijk niet behoorden te zijn. OOPart staat voor 'Out Of Place artefact' en hebben de vervelende eigenschap om bestaande theorieën en vormen van wetenschap te ondergraven. In de regel loopt de mainstream wetenschap dan ook een grote boog om dergelijke vondsten heen of verdwijnen ze in de kelders van musea waar dergelijke objecten geen lastige vragen kunnen oproepen. Toch duiken er van tijd tot tijd objecten op die onze notie van de historie en wetenschap op losse schroeven zet en bij sommigen zelfs voeding geven aan het idee dat de aarde ooit eens door buitenaardsen was bezocht.

texas
(Wat doet een hamer met houten steel in een brok steen dat een datering heeft van 360 tot 408 miljoen jaar oud?)

In 1993 zag het lijvige boek 'Forbidden Archeology' van Michael Cremo en Richard Thompson het levenslicht. Cremo en zijn team hadden jaren research gedaan in de kelders van musea en universiteiten op zoek naar 'vervelende vondsten'. Het bleken er genoeg te zijn waar de wetenschap geen verklaring voor kon geven. Zoals meestal in dergelijke gevallen resulteerde dat in furieuze discussies in de wetenschappelijke hoek en Cremo werd van pseudowetenschappen beticht. Maar toen Cremo in een tweede boek keurig inging op de aanvallende argumentatie en deze wist te pareren werd het stil. Om een idee van de OOParts van Cremo te krijgen kunt u hier een kijkje nemen in zijn online museum.

Cremo zelf verklaart de vondsten vanuit de oude Hindoeïstische Veda's. Als we de Veda's mogen geloven bestaat de aarde en de mens al miljoenen jaren en vormen ze een aaneenschakeling van opkomsten en ondergangen van beschavingen. Zo zou het dus kunnen dat we 'moderne' artefacten vinden in aardlagen die zeer oud zijn.

Een mooi voorbeeld van een OOPart is het in 1973 gevonden 'wigvormig object' Naar verluidt werd het object tijdens graafwerkzaamheden gevonden in Roemenië op twee kilometer van het plaatsje Auid. Het zou op een diepte van 10 meter gelegen hebben en aangezien er ook botresten van prehistorische mastodonten lagen zou het miljoenen jaren oud moeten zijn. Het vreemde is dat het object gemaakt is van aluminium (89%). Vóór 1825 was het gebruik van een dergelijk hoog percentage aluminium ondenkbaar. Wat volgde was een heftig debat waarna de wetenschap het artefact afdeed als 'fraude'. (U kunt het hier nalezen.)


(Aiud artefact OOPart of fraude)

Maar er duiken vaker vreemde zaken op. Neem bijvoorbeeld de batterijen van Bagdad of de Egyptische Dendara 'lamp' (zie hier voor afbeeldingen en tekst) of neem bijvoorbeeld het wonderbaarlijke Antikythera mechanisme. Dergelijke vondsten passen duidelijk niet in het beeld wat wij van de mensen uit de oudheid hebben en zetten de geologie en archeologie op de kop.

Hoe oud zijn OOParts eigenlijk?

Discussies over OOParts worden helaas maar al te vaak gekaapt door creationisten, mensen dus die aan de hand van dergelijk tegendraadse vondsten het Bijbelse idee dat de aarde niet ouder is dan 10.000 jaar menen te kunnen onderbouwen. Voor sommige creationisten was die visie te dogmatisch en ze kwamen met een alternatief, het 'oudeaardecreationisme'. In die visie zou god de aarde niet geschapen hebben in zeven dagen maar in miljoenen jaren. Er bestaan wat dat betreft nogal wat varianten en er wordt door verschillende groepen naar behoefte om hun theorie te ondersteunen geschoven met data. De wetenschap zelf hanteert zo haar eigen methoden om te dateren, maar ook die zijn maar al te vaak niet zo zuiver als men ons wil doen geloven.

Zo is er de methode van de gidsfossielen. Gidsfossielen zijn fossielen die over de hele wereld en - naar men aanneemt - in slechts één soort aardlaag voorkomen. Volgens evolutionisten zijn het overblijfselen van planten of dieren die in een bepaald tijdperk geleefd hebben en daarna zijn uitgestorven. Ze fungeren als maatstaf voor de datering van andere fossielen: "Wanneer in een vreemde formatie een gidsfossiel gevonden wordt, is het gemakkelijk die speciale gesteentelaag te dateren en te correleren met andere afzettingen op verre afstanden, die dezelfde soort bevatten".

De volgende anekdote toont de onbetrouwbaarheid van deze manier van datering aan:

Tot 1938 bewees een vondst van de Coelacanthus (een bizarre vissoort) bijvoorbeeld dat een aardlaag 70 tot 220 miljoen jaar oud was, omdat deze vis nooit in een later tijdperk werd gevonden... totdat men in 1938 en later deze soort levend aantrof in de buurt van Madagaskar! Een laag waarvan de evolutionisten zeggen dat hij 200 miljoen jaar oud is, kan dus ook net zo goed 5.000 jaar geleden gevormd zijn.

Geochronologen bepalen de leeftijd van de aardlagen door de fossielen die erin gevonden worden, terwijl paleontologen de leeftijd van de fossielen bepalen door de aardlagen waarin zij gevonden worden. Een cirkelredenering waarbij waakzaamheid is geboden.

piri
(De zeekaart van Piri-Reis uit 1513 toont ons Zuid-Amerika en de kustlijn van Antartica zoals deze er zonder ijs uitzag. Kennis die men niet geacht werd te bezitten.)

C14

Met de ontdekking van koolstofdatering (C14-methode) kreeg opeens alles een algemeen geaccepteerde ouderdom. C14 gaat uit van de vervalsnelheid van radioactief koolstof. Er wordt aangenomen dat deze constant is: om de 5730 jaar vervalt de helft C14 tot C12. Op het eerste gezicht heel aannemelijk, echter er zijn problemen, op de eerste plaats omdat dat het monster vervuild kan raken. Soms geven meerder monsters uit dezelfde plaats andere waarden aan. Externe factoren kunnen de vervalsnelheid ook beïnvloeden. Men ging er aanvankelijk ten onrechte vanuit dat de omstandigheden overal en altijd hetzelfde waren.

De wetenschap weet ondertussen dat C14 niet altijd nauwkeurig hoeft te zijn en dus bestaan er inmiddels allerlei correctietechnieken en de discussie over de exacte waarde van dit soort dateringsmethoden is nog volop in gang. Tot overmaat van ramp komt daar bij dat veel ouderdomsbepalingen nog gemaakt zijn met de eerdere ongecorrigeerde techniek, en andere wetenschappers deze items nog steeds als maatstaf gebruiken voor hun nieuwe vondsten.

De uraniummethode

De uranium-loodmethode wordt gebruikt voor bepalingen van hoge ouderdom omdat het radioactieve uranium een kleine vervalsnelheid heeft; radioactief uranium vervalt tot lood met een halveringstijd van 1016 jaar. Ook aan deze methode kleven enkele bezwaren. Net zoals bij de C14-methode is de oorspronkelijke hoeveelheid uranium niet gekend en is het mogelijk dat de vervalsnelheid veranderlijk is geweest. Maar wat meer is, is het feit dat geen enkel systeem in de natuur gesloten is. Enerzijds wordt uranium in een gesteente gemakkelijk door water weggespoeld. Anderzijds neemt gewoon lood gemakkelijk kleine deeltjes (vrije neutronen) op van de omliggende rotsen zodat er een verkeerde waarde kan worden gemeten. Door het wegspoelen van uranium en het veranderen van lood lijkt het dat er veel uranium is uiteengevallen en dat gesteente ouder/jonger is dan men meet.

De kaliummethode en de rubidiummethode

De kalium-argonmethode en de rubidium-strontiummethode worden geijkt op de uranium-loodmethode en zijn dus even onbetrouwbaar. Zo leverde modern vulkanisch gesteente, in 1801 gevormd bij Hawaï, met de kalium-argonmethode een ouderdom op van meer dan 1 miljard jaar.

Kortom:

- De kalium- en de rubidiummethode zijn geijkt op de uraniummethode.
- De uraniummethode is geijkt op de datering met gidsfossielen.
- De datering met gidsfossielen is geijkt op de evolutietheorie.

Meer lezen over het onderwerp kan bijvoorbeeld hier of hier.

OOParts zijn en blijven luizen in de pels van wetenschap en religieuze groeperingen. Het is jammer dat door arrogantie veel opmerkelijke vondsten verdrukt, genegeerd of juist voor eigen ideologie gebruikt worden. Daarmee gaat men voorbij aan een unieke kans om wat licht te schijnen op ons toch al zo duistere verleden.

marwinius: Weten gaat over het weten dat je eigenlijk niet zoveel weet.
Waarom durven veel wetenschappers daar niet voor uit te komen?
Liever vast blijven houden aan een theorie die weleens onderuit gehaald kan worden, komt, iig op mij, als dommer over dan ook de tegenargumenten te durven laten zien.
Op 14-02-2009 0:38:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: If nothing else works, a total pig-headed unwillingness to look facts in the face will see us through.
United as one. Divided by zero.
Op 14-02-2009 0:58:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Djo: Maar als die metingen dan zo onbetrouwbaar zijn, dan is de geschatte ouderdom van de OOParts toch ook niet betrouwbaar en kunnen die ook net zo goed pas 2000 jaar oud zijn in plaats van 370/408 miljoen jaar. Of zit ik nu fout?
Op 14-02-2009 13:36:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Presuming is the mother of all fuck-ups.
Op 14-02-2009 13:54:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: Iemand zal wel een nulletje verkeerd gezet hebben of kun je het idd ook bewijzen?
Op 14-02-2009 13:55:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Ik heb in een Frontier ooit eens iets gelezen over een bijl die een ongekende zuiverheid had van staal, zo zuiver dat dat op aarde niet eens na te maken was althans, niet met onze huidige techniek.

Die bijl was ook miljoenen jaren oud en lag/ligt in en Zwitsers museum. Maar ik kan het atikel niet meer terugvinden en op internet vind ik ook niets....

Is dit dezelfde bijl toevallig..?
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 14-02-2009 15:51:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
marwinius:

Weten gaat over het weten dat je eigenlijk niet zoveel weet.
Waarom durven veel wetenschappers daar niet voor uit te komen?
Liever vast blijven houden aan een theorie die weleens onderuit gehaald kan worden, komt, iig op mij, als dommer over dan ook de tegenargumenten te durven laten zien.

Het domste is nog wel dat men vaak uit het oog verliest dat het enkel maar om theorieën gaat en dat het derhalve nog niet iets onomstotelijks is waar men vanuit gaat.
Vooralsnog is onze kennis een druppel en onze onwetendheid een oceaan.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 14-02-2009 16:30:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
paps:

Ik heb in een Frontier ooit eens iets gelezen over een bijl die een ongekende zuiverheid had van staal, zo zuiver dat dat op aarde niet eens na te maken was althans, niet met onze huidige techniek.

Die bijl was ook miljoenen jaren oud en lag/ligt in en Zwitsers museum. Maar ik kan het atikel niet meer terugvinden en op internet vind ik ook niets....

Is dit dezelfde bijl toevallig..?

Het ziet er meer uit als een hamer, mogelijk een type waarmee figuren in steen gehakt kunnen worden.
(bericht gewijzigd op 15-2-2009 7:02:11)
'Don't forget rule number 6'
Op 14-02-2009 16:40:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @paps Heb het artikel ook gelezen in de frontier,het gaat idd om de zelfde hamer(geen bijl).
Op 14-02-2009 19:17:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui: In het blog wordt verwezen naar de hamer met houten steel die in gesteente van 300 tot 400 miljoen jaar oud is....ik vraag me af: Hadden ze niet het hout kunnen dateren?
Onderschriften zeggen niets
Op 16-02-2009 16:11:07 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: Ooparts zijn geweldige dingen. In plaats van bewijzen vergaren naar behoefte zijn er bewijzen, en moet de realiteit daar nog uit volgen. De Bagdag Battery vind ikzelf een hele mooie. Of de crystallen schedels. Of de zoutpilaren.
I might just be saying that to get you mad...
Op 16-02-2009 17:02:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lotus: Maar ik snap sowiezo niet hoe je kan bepalen hoe oud iets is.:S
Ita est :)
Op 20-02-2009 15:08:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Libertarian:
marwinius:

Weten gaat over het weten dat je eigenlijk niet zoveel weet.
Waarom durven veel wetenschappers daar niet voor uit te komen?
Liever vast blijven houden aan een theorie die weleens onderuit gehaald kan worden, komt, iig op mij, als dommer over dan ook de tegenargumenten te durven laten zien.


Dom of niet. Feit is dat er te vaak enorme financiële of reputationele belangen bij komen kijken. Wetenschappers die al 30 jaar heilig geloven in een theorie zullen daar heel moeilijk af stappen, en soms dat zelfs niet kunnen.

Djo:

Maar als die metingen dan zo onbetrouwbaar zijn, dan is de geschatte ouderdom van de OOParts toch ook niet betrouwbaar en kunnen die ook net zo goed pas 2000 jaar oud zijn in plaats van 370/408 miljoen jaar. Of zit ik nu fout?


Nee hoor. Het gaat er naar mijn mening om dat er conclusies worden getrokken die in sommige gevallen aantoonbaar niet juist zijn of gewoonweg niet bewezen kunnen worden.

De wetenschappelijke regel dat de simpelste verklaring vrijwel altijd geld klopt helemaal. Helaas maken sommigen de fout hun referentiekader hier op toe te passen, waardoor sommige bevindingen genegeerd worden, omdat het niet binnen de huidige consensus past. Ook wetenschappers zijn mensen, en maken menselijke fouten.
Op 18-05-2009 21:38:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Wie de geschiedenis schrijft, schrijft ook de toekomst
Nee, dank u.
Op 20-05-2009 10:16:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden