Het 'Darwinjaar' is nog maar net begonnen of de voor- en tegenstanders van het creationisme en Darwinisme vliegen elkaar als vanouds in de haren. 200 jaar geleden maakte Charles Darwin dankbaar misbruik van de noeste arbeid van Alfred Wallace om de evolutietheorie hoog op de agenda te plaatsen. De evolutietheorie druist natuurlijk regelrecht in tegen de visie van gerelicapten, die menen dat de Bijbel 'van kaft tot kaft' honderd procent correct is. Dat EO-coryfee Andries Knevel publiekelijk afstand deed van de idee dat God zijn schepping in slechts zes dagen op de rit had, was natuurlijk een slag in het gelaat van zijn bijbelvastere kompanen. Het effect was een stukje vermakelijke televisie waarin voormalig EO-directeur Dorenbos en EO-gezicht Boomsma krampachtig hun verschillende zienswijzen probeerden te verdedigen (stukje kunt u hier terug zien).

adam
(En omdat het licht niet zonder de duisternis kan, schiep God ook nog even de mens in de vorm van Adam)

Voor de niet-gerelicapte mens is het onbegrijpelijk dat een bijbelvaste man als Dorenbos meent dat de complete schepping in maar zes dagen heeft plaatsgevonden. Op zich is die zienswijze ook wel een beetje vreemd, immers staat in de Bijbel ook dat voor God één dag als duizend jaar is. Dus als we die tekst letterlijk nemen, dan zou de schepping in zesduizend jaar geklaard zijn.

Maar in de ogen van de aanhangers van de evolutieleer is zesduizend jaar nog steeds miljoenen jaren te weinig. Toch zijn er een paar vreemde ongerijmdheden. Bij de creationisten die menen dat de aarde ongeveer tienduizend jaar oud is, hanteren ze onder andere de volgende bewijzen of, zo u wilt, aanwijzingen:

"Bij het uiteenvallen van uranium tot lood wordt helium gevormd. Dit helium ontsnapt na verloop van tijd uit het gesteente waarin het is ontstaan en komt zo in de atmosfeer terecht. Maar de hoeveelheid helium in de atmosfeer is zo klein, dat dit kan zijn ontstaan in amper een paar duizend jaar. Indien het uiteenvallen van uranium al 5 miljard jaar bezig zou zijn, dan zou er 100.000 maal zoveel helium in de atmosfeer aanwezig moeten zijn”

“Jaarlijks valt op de aarde 14 miljoen ton kosmisch stof. Dit stof bevat 2,5% nikkel. Jaarlijks komt dus ongeveer 350.000 ton nikkel op de aarde terecht. Wanneer we aannemen dat al dat stof door de rivieren naar de oceanen gebracht wordt en wanneer we weten dat de oceanen ongeveer 3.300 miljoen ton nikkel bevatten, komen we op een ouderdom van de aarde van 9.000 jaren.”

“Kometen beschrijven een langgerekte baan om de zon. Elke keer als ze dicht bij de zon komen, verliezen ze, door verdamping, een deel van hun materiaal, hun ‘staart’. Op grond van dit verdampen is berekend dat kometen niet langer kunnen bestaan dan ongeveer 10.000 jaar.”

“Wanneer het heelal minder dan 10.000 jaar oud is, rijst de vraag: hoe is het mogelijk een ster te zien, die verder weg is dan 10.000 lichtjaar? Want het kost meer dan 10.000 jaar voor het licht om de afstand van die ster naar de aarde af te leggen. Als mens is het moeilijk zich te verdiepen in deze complexe materie en een eensluidend antwoord te vinden. Niettemin bestaat een hypothese die zegt dat het licht zich verplaatst in een gekromde ruimte, de Riemannse ruimte. Een ster die zich op een euclidische (rechtlijnige) afstand van 10.000 lichtjaren bevindt, zou in de Riemannse ruimte slechts 15,7 lichtjaar van ons verwijderd zijn.”

Natuurlijk zijn bovenstaande opsommingen geen directe bewijzen, omdat het statistische gevolgtrekkingen zijn waarbij lang niet alle parameters gekend zijn. Maar om het helemaal als onzin af te doen is ook weer zo wat. Ik denk dat de rest van het Darwinjaar nog genoeg stof zal doen opwaaien.

 

Jeebee: De term 'gerelicapten' getuigt van weinig respect voor andersdenkenden en past wat mij betreft niet in de manier waarop GW artikelen zou moeten brengen. Het is een volstrekt zwaktebod en ik begrijp niet goed dat redacteuren van GW zich van 'overtuigingen' bedienen. Evolutionair of atheistisch denken is een methode waarmee het menselijk bewustzijn grip op de werkelijkheid tracht te krijgen. Dat geld ook voor religieus denken. Beiden zijn relatief en even waar en het belachelijk maken van 1 van beiden zegt meer over het gebrek aan wijsheid van de redacteur dan over de beledigde partij. Een rectificatie en knieval is op z'n plaats.
Op 22-02-2009 0:21:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jeebee: Wie allerlei groepen mensen aan zich wil binden dient vooral genuanceerd te formuleren en na te denken. Op deze manier wordt het een ego- en afrekeningsdocument waar je mensen alleen maar mee afstoot. Jammer...gemiste kans.
Op 22-02-2009 0:26:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jeebee: Met andere woorden: het artikel zegt meer over je eigen 'mindset' dan over de bekritiseerde partij en ik beschouw dat als een intellectuele doodzonde waar best een rode kaart voor getrokken mag worden. Je hebt een verantwoordelijkheid; neem die dan ook serieus.
Op 22-02-2009 0:55:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
Jeebee:

De term 'gerelicapten' getuigt van weinig respect voor andersdenkenden en past wat mij betreft niet in de manier waarop GW artikelen zou moeten brengen. Het is een volstrekt zwaktebod en ik begrijp niet goed dat redacteuren van GW zich van 'overtuigingen' bedienen. Evolutionair of atheistisch denken is een methode waarmee het menselijk bewustzijn grip op de werkelijkheid tracht te krijgen. Dat geld ook voor religieus denken. Beiden zijn relatief en even waar en het belachelijk maken van 1 van beiden zegt meer over het gebrek aan wijsheid van de redacteur dan over de beledigde partij. Een rectificatie en knieval is op z'n plaats.


Dan zou eerst helder moeten zijn wat de definitie van 'gerelicapten' is.
Als het zoiets is als 'mensen die weigeren hun denkbeelden serieus aan wetenschappelijke toets te onderwerpen en liever vertrouwen op de (honderden zoniet duizenden verschillende) ongefundeerde religieuze dogma's uit bronstijd / ijzertijd / middeleeuwen / enz. die de de wereld rijk is' dan zou het gebruik van de term gerelicapten misschien niet eens zo heel misplaatst zijn...
God... Dat ben je zelluf!
Op 22-02-2009 1:02:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
IkWilOokWatZegg: Religieus denken is zoals geloven in sinterklaas. Alleen dat laatste sprookje wordt ons op tijd afgeleerd
Op 22-02-2009 1:11:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: De bijbel, en zeker het oude testament, is een optekening van mondeling doorgegeven geschiedenis van het Joodse volk. Voor ons is dat niet relevant. Sorry hoor, maar wat weten we nu van onze eigen oudste geschiedenis? Dat er Romeinen zijn geweest, ja, maar daarvoor? En erna? De 'duistere' middeleeuwen? Onze geschiedenis is teniet gedaan door de bijbel die ons door de strot is gedouwt.

Ik dacht dat het hier ging om de theorie van Darwin die 'gejat' is. Laat het niet weer een kissebisserij worden over wat er in de diverse 'heilige' boeken wordt beweerdt.
Persoonlijk boeit het me niet hoe 'wij' zijn ontstaan. We zijn, da's al een natuurramp op zich.
Op 22-02-2009 8:10:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: De meeste mensen zijn nog gerelicapt geweest.
Op 22-02-2009 9:49:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Ff kijken wat de meester erover zegt :

http://www.sharenl.org/Archief/2008/dec08_Meester.html
Carpe diem homo universalis
Op 22-02-2009 9:50:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Rowynn: Spirituele waarheden kunnen we vooralsnog niet op een wetenschappelijke manier bewijzen. Dit komt omdat ze tegengesteld zijn. Wetenschap bedient zich van de linkerhersenhelft en spiritualiteit van de rechterhersenhelft. Het probleem wat ik heb met de aanhangers van de meeste grote religies is dat ze hun geloof, niet hun geloof laten zijn, maar deze mbv hun linkerhersenhelft proberen te verklaren en te verspreiden.
Mensen moeten leren dat spiritualiteit op wat voor manier dan ook, ervaren en geloven is en daardoor persoonlijk en daardoor kan het voor niemand 100% gelijk zijn en dat hoeft ook niet.
Misschien dat we ooit als we meer leren over de kleinste deeltjes (microkosmos) meer gaan leren over de macrokosmos. Zo boven zo beneden. Maar voorlopig zijn we daar nog niet.

Ik vindt deze discussie over evolutie versus de bijbel overigens erg interessant. De evolutie volgt keurig ons logische en lineaire denken, als we de missing link even vergeten en de bijbel proberen sommigen letterlijk te nemen om het behapbaar te houden. Beide getuigen van de gemakzucht der mens.
(bericht gewijzigd op 22-2-2009 10:09:56)
Op 22-02-2009 10:06:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ivoryke^: Zowel de evolutionisten als de creationisten leggen hun vertrouwen/geloof/verstand hoe je het ook noemen wilt, in mijn ogen in een theorie/verhaal die aan alle kanten stinkt. In de zin van, bewijsvoering. Aan beide kanten schort het daar dik aan. En een hele hoop dingen zullen we ook nooit kunnen aantonen of bewijzen.

Maar wat nou het mooie van het hele verhaal is. Dat hoeven we ook niet! Het is alleen zo jammer dat iedereen z'n gelijk wil krijgen.

Dan nog even @ Jeebee: Ik heb zo'n vermoeden dat jij een Christen bent, of je geloof in een andere religie vindt. (misschien heb ik het ook wel mis, dan mijn excuses) Weet je wat ik altijd zo frappant vindt aan de grote gevestigde religie's? Ze roepen niets anders dan dat je respect moet hebben voor het geloof. En tegelijkertijd roepen ze dat hun God de God der liefde en barmhartelijkheid is, en iedereen zal aanvaarden. En het mooiste komt nog. Diezelfde "God" zal ieder mens die hem niet in het hart gesloten heeft voor eeuwig laten branden in de hel. Lekker barmhartig. Maar het allermooiste vindt ik nog, dat (en ik wil niet over 1 kam scheren) er een hoop christenen zijn, die mensen die niet geloven niet waardig vinden. Zelfs al leven ze langs dezelfde principes/geboden als christenen. Acceptatie, laat staan respect is dan dus ver te zoeken. En religie, maakt in mijn ogen op die manier erg kortzichtig. En das jammer.
Moeten is een keuze...
Op 22-02-2009 11:39:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: Er is duizenden malen meer bewijs dat de aarde en het heelal miljarden jaren oud zijn dan die 4 pro crea stellingen bovenaan het artikel.
Tegen de verdrukking vasthouden aan de creaprincipes en er dergelijk rammelend bewijs bij te zoeken/vinden vindt IK in ieder geval de omschrijving gerelicapte wel waard..
Het vinden van een witte kraai is geen bewijs voor de stelling dat alle kraaien wit zijn, wat mij betreft.
Om een paar vraagjes van Richard Dawkins te herhalen: als alles geschapen is , waarom zijn er dan geen fossiele konijnen???.
En wie heeft god geschapen??...
(bericht gewijzigd op 22-2-2009 12:08:49)
Op 22-02-2009 0:07:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Als god de wereld heeft gemaakt(waar ik niet in geloof) dan kan die het zo getoverd hebben dat heel de schepping miljarden jaren oud lijkt maar het stiekum toch niet is.
Ik zie het hele discussie punt niet omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is.
Daarom is het gelukkig ook geloof en geen waarheid.
Stroom moet vloeien.
Op 22-02-2009 0:51:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Rowynn:

Spirituele waarheden kunnen we vooralsnog niet op een wetenschappelijke manier bewijzen.

Voorbeeld?
United as one. Divided by zero.
Op 22-02-2009 13:01:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Hoe kan een religieus man/vrouw nu zijn/haar denkbeelden serieus aan wetenschap onderwerpen als wetenschap net zogoed een religie is als hun eigen geloof.

Pas wanneer wetenschap los van dogma's komt te staan kun je daar naartoe werken, maar het tegenovergestelde gebeurd; de wetenschap trekt zich steeds dieper terug in een soort van elitistische kliek en de bijbel is compleet een sprookjesboek, of een verzameling van gevoelens van wat random mensen compleet voorbijgaand aan de geschiedenis die voor de bijbel heeft plaatsgevonden, mensen vinden liever wielen opnieuw uit zodat ze er beroemd van kunnen worden en wat geld kunnen sprokkelen om de winter des levens in luxe door te kunnen komen immers. Wetenschap is egocentrisch geworden net als religie.
Op 22-02-2009 13:24:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: 'Onderzoek alles en behoud het goede'.

Moeilijk, hé?
Op 22-02-2009 15:37:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Jeebee:

De term 'gerelicapten' getuigt van weinig respect voor andersdenkenden en past wat mij betreft niet in de manier waarop GW artikelen zou moeten brengen. Het is een volstrekt zwaktebod en ik begrijp niet goed dat redacteuren van GW zich van 'overtuigingen' bedienen. Evolutionair of atheistisch denken is een methode waarmee het menselijk bewustzijn grip op de werkelijkheid tracht te krijgen. Dat geld ook voor religieus denken. Beiden zijn relatief en even waar en het belachelijk maken van 1 van beiden zegt meer over het gebrek aan wijsheid van de redacteur dan over de beledigde partij. Een rectificatie en knieval is op z'n plaats.

pfff, kan ook iemand niet tegen kritiek zo te horen
zodra al die religieuze fanatiekelingen de rest van de wereld hun welgemeend excuus aanbieden en open kunnen/willen staan voor andere denkbeelden dan kunnen we praten, tot dan hebben nog een lang eind te gaan...

jij noemt het belachelijk maken, ik zou het eerder aan de kaak stellen noemen...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-02-2009 15:50:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: Ik ben heel mijn leven religieus puin aan het ruimen. De Bijbel was tot in mijn jeugd op straffe van eeuwig in brand staan zonder èèn druppel verkoeling- verboden AAN TE RAKEN (katholicisme). Want daar staan o.a. die dagen in die milioenen en milioenen jaren duren, in op en neergang van de schepping (Hosea 6.1-3). Voorts wordt een aarddag bepaald door hoe gauw ie rond is. En heb je werelduren en eeuwen (aeonen) die geen 100 aardjaren zijn maar vergelijk stoneage of ironage. En dat is allemaal gerelicapt door de Romeinse religie.
(bericht gewijzigd op 22-2-2009 16:26:00)
Op 22-02-2009 16:24:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
irma : Niet ieder gelovig mens is fundamentalist en niet iedere wetenschapper heeft een kokervisie. Bij voorbaat gelovige mensen of wetenschappers een etiket opplakken getuigt van weinig tolerantie.
Op 22-02-2009 16:54:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron B.:

....
jij noemt het belachelijk maken, ik zou het eerder aan de kaak stellen noemen...


Nee, het is gewoon "zeggen waar het op staat" en "de dingen bij hun naam noemen".
De gerelicapten hebben een handicap (tunnelvisie, moeilijkheden bij het gebruiken van de eigen hersenen etc) dóór hun geloof, dus de term "gerelicapt" lijkt mij een vlag die de lading dekt.
De reactie van JeeBee is in elk geval "a proof of concept".
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-02-2009 18:11:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Jeebee:


....
Op deze manier wordt het een ego- en afrekeningsdocument waar je mensen alleen maar mee afstoot. Jammer...gemiste kans.


Het lijkt wel of je het over de bijbel hebt !
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-02-2009 18:14:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
janh: "Ik denk dat de rest van het Darwinjaar nog genoeg stof zal doen opwaaien."

Het Darwinjaar is toch niet bedoeld om de evolutietheorie te bediscussiëren maar om haar te bejubelen?
Op 22-02-2009 18:25:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 22-02-2009 18:41:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Luk:

Ron B.:

....
jij noemt het belachelijk maken, ik zou het eerder aan de kaak stellen noemen...


Nee, het is gewoon "zeggen waar het op staat" en "de dingen bij hun naam noemen".

en wat is het verschil daartussen?


zeggen waar het op staat of iets aan de kaak stellen verschilt in mijn woordenboek niet zo heel erg van elkaar...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-02-2009 18:57:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
Ron B.:

Luk:

Ron B.:

....
jij noemt het belachelijk maken, ik zou het eerder aan de kaak stellen noemen...


Nee, het is gewoon "zeggen waar het op staat" en "de dingen bij hun naam noemen".

en wat is het verschil daartussen?


zeggen waar het op staat of iets aan de kaak stellen verschilt in mijn woordenboek niet zo heel erg van elkaar...


Oh jee, krijgen we daar nu een discussie over?
Iets aan de kaak stellen is voor mij kritisch naar kijken of bediscussieren. En zeggen waar het op staat of de dingen bij de naam noemen zie ik als je eigen mening geven.

Maar wellicht is het een beetje jammer om daarover te gaan discussieren. In beide gevallen is de bottomline er niet zondermeer mee eens zijn of accepteren.
(bericht gewijzigd op 22-2-2009 19:10:42)
Op 22-02-2009 19:06:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
C.:

Ron B.:

Luk:

Ron B.:

....
jij noemt het belachelijk maken, ik zou het eerder aan de kaak stellen noemen...


Nee, het is gewoon "zeggen waar het op staat" en "de dingen bij hun naam noemen".

en wat is het verschil daartussen?


zeggen waar het op staat of iets aan de kaak stellen verschilt in mijn woordenboek niet zo heel erg van elkaar...


Oh jee, krijgen we daar nu een discussie over?
Iets aan de kaak stellen is voor mij kritisch naar kijken of bediscussieren. En zeggen waar het op staat of de dingen bij de naam noemen zie ik als je eigen mening geven.

Maar wellicht is het een beetje jammer om daarover te gaan discussieren. In beide gevallen is de bottomline er niet zondermeer mee eens zijn of accepteren.

nee, geen discussie hoor, ik begon even aan mijn eigen interpretatie te twijfelen
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-02-2009 19:25:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte:
Luk:

Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!

Tuurlijk ik geloof ook in de wereld volgens darwin.
Maar het kan ook zijn dat god er miljoenen jaren over gedaan heeft of het zo perfect heeft gemaakt dat het oud lijkt.
Dan heeft dus iedereen gelijk en daarom begrijp ik heel die discussie niet.
Stroom moet vloeien.
Op 22-02-2009 19:53:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Picobyte:

Luk:

Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!

Tuurlijk ik geloof ook in de wereld volgens darwin.
Maar het kan ook zijn dat god er miljoenen jaren over gedaan heeft of het zo perfect heeft gemaakt dat het oud lijkt.
Dan heeft dus iedereen gelijk en daarom begrijp ik heel die discussie niet.


of datgene wat sommigen god noemen is gewoon wat wetenschappers evolutie noemen, en voor mij klinkt dat ook nog een stuk geloofwaardiger

sowieso snap ik niet waarom het ene het andere altijd uit moet sluiten, want zover ligt het niet eens uit elkaar, er word alleen maar een ander etiketje op geplakt...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-02-2009 20:17:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Ben het wel met Jeebee eens dat de term gerelicapten erg denigrerend is. Ben het zeker eens met de kritieken op georganiseerde religie en ik vind het ook stuitend hoe de originele boodschap van iemand als Jezus door de kerk in precies het tegenovergestelde is veranderd, maar met zo'n term maak je eigenlijk de discussie al dood voor je kan beginnen. Als je de ander al bijvoorbaat als minderwaardig uitsluit kan je nooit een gesprek voeren. Daarbij hebben veel gelovigen in het empirisch-rationalistisch wereldbeeld net zo'n bord voor hun kop. Als we dan toch stigmatiserend bezig zijn zou je daar ook een naampje voor moeten bedenken.
Op 22-02-2009 22:13:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Mag ik er trouwens even op wijzen dat als er iets gehandicapt is het wel darwins theorie betreft en dat heeft hij zelf nog gezegd ooit voordat hij stierf. Teveel gaten, het is maar een theorie.
Persoonlijk denk ik dat darwin best op het goede pad zat, maar het bestaan gaat dieper dan een mens ooit kan begrijpen, en dat heeft niks met goden te maken.
Op 22-02-2009 23:21:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jeebee: Het lijkt me dat jullie allemaal voorbijgaan aan de vraag of menselijk bewustzijn in staat is objectief over iets te oordelen.
Ik denk van niet: alles wat we doen, denken, beweren en bewijzen is een activiteit van het bewustzijn en dus per definitie subjectief. Het een hoeft niet per definitie meer waar te zijn dan het ander.
Op 23-02-2009 0:54:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld: Wat een gezeur over een volstrekt correcte benaming voor mensen die een boek in hun kop hebben en blind en doof zijn voor andere geluiden.

de term gerelicapten is natuurlijk wel koren op de molen voor lieden die de discussie willen omzeilen door te huilen omdat er zogenaamd een hokje was geplaatst.

Onzin natuurlijk, gerelicapten plaatsen zichzelf voortdurend in hokjes door er rond voor uit te komen , Gristen, Gelovig of Gek te zijn. Zie bijvoorbeeld e vele visjes achterop autos of koran-verzen aan de binnenspiegel.

Daar gaat een zekere trots vanuit en dat is prima maar als een toeschouwer die uitgedragen trots 'leest' als gerelicapt is het opeens huilen geblazen en fout.

Ergo, de hypocrisie van de gerelicapten ten optima forma. Altijd maar respect eisen maar zelf altijd de ander verketteren.

Op 23-02-2009 7:28:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
Jeebee:

Het lijkt me dat jullie allemaal voorbijgaan aan de vraag of menselijk bewustzijn in staat is objectief over iets te oordelen.
Ik denk van niet: alles wat we doen, denken, beweren en bewijzen is een activiteit van het bewustzijn en dus per definitie subjectief. Het een hoeft niet per definitie meer waar te zijn dan het ander.


Hou sop Jeebee...

Dus jij neemt er genoegen mee dat als er in jouw direkte omgeving een heel ernstig misdrijf plaatsvindt, en de dader heeft tientallen hele sterke sporen achtergelaten (zìjn dna-sporen, zìjn moordwapen met zìjn vingerafdrukken, verschillende ooggetuigen, vezels van zìjn jas en broek, enz., enz.) dat de dader vrij uit gaat omdat we nooit 'objectief' kunnen vaststellen dat hij het al dan niet heeft gedaan?

In jouw denkwijze kun je alleen maar concluderen: satan zit erachter of god zit erachter... (Maar feitelijk kun je dat zelfs nooit vaststellen!!!)

Gooi al die gevangenissen op de wereld maar weer open mensen; Jeebee is 't er niet mee eens...

En je stelt 's morgens als je op staat toch ook 'objectief' vast wat je linker- en wat je rechterschoen is of niet???!!!

(bericht gewijzigd op 23-2-2009 8:51:49)
God... Dat ben je zelluf!
Op 23-02-2009 8:35:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Ron B.:

Picobyte:

Luk:

Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!

Tuurlijk ik geloof ook in de wereld volgens darwin.
Maar het kan ook zijn dat god er miljoenen jaren over gedaan heeft of het zo perfect heeft gemaakt dat het oud lijkt.
Dan heeft dus iedereen gelijk en daarom begrijp ik heel die discussie niet.


of datgene wat sommigen god noemen is gewoon wat wetenschappers evolutie noemen, en voor mij klinkt dat ook nog een stuk geloofwaardiger

sowieso snap ik niet waarom het ene het andere altijd uit moet sluiten, want zover ligt het niet eens uit elkaar, er word alleen maar een ander etiketje op geplakt...

Creationisme, evolutie en geloof, termen die door zovele mensen gebruikt worden als tegenstrijdige termen en nog steeds onderwerp zijn van niet-aflatende discussies en zelfs vijandigheid, gaan eigenlijk hand in hand .....

Evolutie is het gevolg van een creatie, anders is er geen evolutie. Ik sta 100% achter het geloof in het proces evolutie, maar ik besef ook dat dit proces ooit in gang moet zijn gezet, dus logischerwijze moet er een creatie geweest zijn. Hier wijk ik af van het echte creationisme, dat gelooft in meervoudige creatie. Ik geloof in de éénmalige creatie, omdat dit gestaafd wordt door fossielen, die overduidelijk aantonen dat primitieve levensvormen zich langzaam door aanpassing aan veranderende levensomstandigheden ontwikelden tot hogere organismen. Maar deze éénmalige creatie moet ook een begin gehad hebben, een Creator, een Schepper. Dit kan men 'God' noemen.
Op 23-02-2009 9:16:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff:
irma :

Niet ieder gelovig mens is fundamentalist en niet iedere wetenschapper heeft een kokervisie. Bij voorbaat gelovige mensen of wetenschappers een etiket opplakken getuigt van weinig tolerantie.


Je kunt niet "een beetje" geloven, voor de fundi's kan ik nog een beetje respect opbrengen, die zijn in ieder geval puur in hun dwalen.
Maar links en rechts de regeltjes bij wetenschappelijke of maatschappelijke onhoudbaarheid maar overboord kiepen vindt ik zo slap.
"ik ben katholiek, want ik ga een keer per jaar naar de nachtmis"

Zeg dan niks...

En wetenschappers met kokervisie als in tegengesteld aan relifundi's heb je niet, dus je vergelijk gaat mank.
Op 23-02-2009 10:01:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: Net zoals gerelicapten overtrokken reageren op kritiek, doen darwinisten dat ook. Feit is dat er buiten de wilde dieren en planten, er een aantal 'onverklaarbare' hiaten zitten in de Evolutie theorie. Meest interressante afwijking is de mens (we missen twee chromosomen tov van al onze aapachtige neefjes en nichtjes, we hebben onderhuids vet en zoute tranen wat wijst op een waterverleden) Chimpansees (zgn onze naaste verwant) kan niet zwemmen door gebrek aan onderhuids vet en zwaardere botten en spieren. Daarnaast is er bijvoorbeeld de Cheetah die stuk voor stuk genetisch hetzelfde zijn (bij elke Cheetah kan zonder problemen organen getransplanteerd worden zonder afstoting). Onze huidige gewassen zijn in een onvoorstelbare korte tijd (amper 4000 jaar) geevolueerd van wilde variant tot huidige gewassen). Stel daar eens de vermeende overgang van ruim 4 miljoen jaar voor de Walvis om van landdier te evolueren tot zeedier. Zelf geloof ik dat leven een universeel gegeven is in het universum, altijd zal evolueren volgens geboden kansen, maar dat er op aarde interventie van buiten af is geweest. Hoe meer sagen, mythes en sprookjes je naast de bijbel legt klinkt overal de zelfde boodschap door: er is gesleuteld aan de mens (cq gemaakt van rode aarde) en daarbij werd er ook nog maar even beschaving gebracht en wij domme mensen allerlei handige trucjes geleerd (veeteelt, landbouw, metaalbewerking etc).
Op 23-02-2009 10:18:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
irma : Ik heb die twee opgesomd ....en.... Ik zie geen tegenstelling. Ik vind gewoon dat er te snel etiketten worden geplakt.
Je kunt niet een beetje geloven: je kunt geloven maar toch niet alles in de bijbel voor waar aannemen. De bijbel is tig keren overgeschreven door monnikken en zit volop individuele interpretaties.
Ik geloof in God maar niet in een moordende God of een God die een indiaan in de hel gooit omdat hij nog nooit van Jezus heeft gehoord. Dit gaat er bij mij niet in. Dit is een subjectieve keuze van mij. Wat anderen daarentegen geloven is hun keuze. Mensen zouden elkaar wat vrij moeten laten.
groetjes irma.
Op 23-02-2009 10:25:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
hoff:

irma :

Niet ieder gelovig mens is fundamentalist en niet iedere wetenschapper heeft een kokervisie. Bij voorbaat gelovige mensen of wetenschappers een etiket opplakken getuigt van weinig tolerantie.


Je kunt niet "een beetje" geloven, voor de fundi's kan ik nog een beetje respect opbrengen, die zijn in ieder geval puur in hun dwalen.
Maar links en rechts de regeltjes bij wetenschappelijke of maatschappelijke onhoudbaarheid maar overboord kiepen vindt ik zo slap.
"ik ben katholiek, want ik ga een keer per jaar naar de nachtmis"

Zeg dan niks...

En wetenschappers met kokervisie als in tegengesteld aan relifundi's heb je niet, dus je vergelijk gaat mank.


Wetenschappers met kokervisie heb je niet?!?
In welke realiteit leef jij?
Onderschriften zeggen niets
Op 23-02-2009 11:07:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
irma : Wetenschappers met een kokervisie zijn de wetenschappers die moeite hebben met paradigma verschuivingen die niet binnen hun eigen theorietjes passen.
groetjes irma.
Op 23-02-2009 11:13:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
irma : vorige reactie is gericht aan hoff uiteraard .
Op 23-02-2009 11:15:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 23-02-2009 14:37:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
de echte sjaak: Wat je nooit hoort is dat darwin een vrijmetselaar (hoge graad) was en zeer bekent met de hermetica.

Maar ach das niet belangrijk...
Op 23-02-2009 15:22:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
de echte sjaak:

Wat je nooit hoort is dat darwin een vrijmetselaar (hoge graad) was en zeer bekent met de hermetica.

Maar ach das niet belangrijk...idd
Op 23-02-2009 16:27:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool: Ik geloof zelf in een God die iedereen lief heeft, en je niet in de hel gooit een God die je ziel als je dat zelf wilt een nieuw lichaam gunt.
Dat iedereen en ook als je zelf wilt hulp kan krijgen van hem engelen en genoeg andere wezens .

Ik zie God als een vader en geen wraakzuchtige wrede god waar je bang voor moet zijn.

De evolutietheorie zit vandaag de dag nog steeds te vol met gaten voordat het als waarheid kan worden beschouwd.
Op 23-02-2009 18:50:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wodansman: Inderdaad jammer dat het woord "gerelicapten" is gebruikt.
ik hang geen religie aan, maar ik vind het wel een beetje geenstijl-achtige retoriek om zo'n populistisch woord te gebruiken. Aan de andere kant snap ik ook best wel wat er mee bedoelt, maar hiermee krijgt het begin van het artikel al een nare ondertoon waardoor het hele artikel meteen gekleurd is.
Ik vind dat het zoals Jeebee zegt van weinig respect getuigen t.ov. andersdenkenden. En ik dacht dat juist Grenswetenschap een plek is voor "andersdenkenden".
Op 23-02-2009 23:03:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
wodansman:

Inderdaad jammer dat het woord "gerelicapten" is gebruikt.
ik hang geen religie aan, maar ik vind het wel een beetje geenstijl-achtige retoriek om zo'n populistisch woord te gebruiken. Aan de andere kant snap ik ook best wel wat er mee bedoelt, maar hiermee krijgt het begin van het artikel al een nare ondertoon waardoor het hele artikel meteen gekleurd is.
Ik vind dat het zoals Jeebee zegt van weinig respect getuigen t.ov. andersdenkenden. En ik dacht dat juist Grenswetenschap een plek is voor "andersdenkenden".

Daar wil ik me bij aansluiten.
Het probleem bij veel mensen is dat, als ze geen argumenten meer kunnen verzinnen, dan maar proberen op een andere manier hun gelijk te halen. Het getuigt van weinig respect voor een andere mening en past dan ook volkomen bij deze tijd.
Onderschriften zeggen niets
Op 23-02-2009 23:51:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Persoonlijk vind ik de term "gerelicapten" een geweldig gevonden manier om bepaalde geloofsfanatici van welke religie dan ook te bestempelen en aan te wijzen als degenen die vanuit hun religieuze overtuiging anderen een zogenaamd 'beter' leven menen te kunnen/moeten (of denken te moeten) aanmeten, volgens hun normen en hun waarden, en aldoende hun best doen mijn wereld tot een/mijn/hun hel te maken.
Die term gebruiken moet dus kunnen opdat we allemaal de gemeenschappelijke vijand herkennen.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-02-2009 0:02:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: Misschien dat het gebruik van woorden als 'gerelicapten' ook een beetje gevoed wordt door het feit dat er nauwelijks neutraal over dit onderwerp (religieuze vs. rationele benadering van de werkelijkheid) gediscussieerd kan worden.
Sterker nog: ik denk dat veel 'rationelen' (zoals ik) zich behoorlijk kunnen ergeren wanneer ze opbotsen tegen mensen die leven naar betreffende ongefundeerde dogma's; met name wanneer die laatsten zoals tegenwoordig ook nog politieke macht hebben. Daardoor krijgen de 'rationelen' regelmatig de dogma's waar ze zo verschrikkelijk de P aan hebben, opgelegd.
Andersom is er veel minder ergenis hieromtrent omdat ook 'religieuzen' heel veel het 'rationele' in hun dagelijks leven gebruiken.

Dus ik denk dat er veel minder ergenis ten opzichte van de 'religieuzen' zou zijn als zij de 'rationelen' op geen enkele wijze lastig zouden vallen met hun dogma's en zich in het praktiseren van hun religie strikt zouden beperken tot hun privé omgeving 'in effect': hun huis!!!


(bericht gewijzigd op 24-2-2009 0:20:47)
God... Dat ben je zelluf!
Op 24-02-2009 0:13:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Cultuurmeneer:

(...)ik denk dat veel 'rationelen' (zoals ik) zich behoorlijk kunnen ergeren wanneer ze opbotsen tegen mensen die leven naar betreffende ongefundeerde dogma's; met name wanneer die laatsten zoals tegenwoordig ook nog politieke macht hebben. Daardoor krijgen de 'rationelen' regelmatig de dogma's waar ze zo verschrikkelijk de P aan hebben, opgelegd.
Andersom is er veel minder ergenis hieromtrent omdat ook 'religieuzen' heel veel het 'rationele' in hun dagelijks leven gebruiken.

Noem mij maar een land waar de politieke macht niet een stropop van éen of andere religie is.
Mijn koffers staan klaar. Daar ben ik heel rationeel in.
(bericht gewijzigd op 24-2-2009 0:22:55)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-02-2009 0:21:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer:
Ja Horus:

Cultuurmeneer:

(...)ik denk dat veel 'rationelen' (zoals ik) zich behoorlijk kunnen ergeren wanneer ze opbotsen tegen mensen die leven naar betreffende ongefundeerde dogma's; met name wanneer die laatsten zoals tegenwoordig ook nog politieke macht hebben. Daardoor krijgen de 'rationelen' regelmatig de dogma's waar ze zo verschrikkelijk de P aan hebben, opgelegd.
Andersom is er veel minder ergenis hieromtrent omdat ook 'religieuzen' heel veel het 'rationele' in hun dagelijks leven gebruiken.

Noem mij maar een land waar de politieke macht niet een stropop van éen of andere religie is.
Mijn koffers staan klaar. Daar ben ik heel rationeel in.


Daar heb je een punt. Maar zou het niet mogelijk zijn om in de grondwet naast 'vrijheid van religie' ook 'vrijwaring van ongewenste ideologieën / religies' e.d. vast te leggen?!
Dat zou toch weer een stukje uitbreiding zijn van onze moderne beschaving... (En dan hoef jij ook niet te verhuizen )

(bericht gewijzigd op 24-2-2009 0:30:48)
God... Dat ben je zelluf!
Op 24-02-2009 0:28:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Cultuurmeneer, jij helpt ook niet echt. Die grondwet wordt helaas niet aangepast. Duzzz
Ik wil niet hier blijven, maar weet ook niet waar het heen moet.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-02-2009 0:50:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Ik heb getwijfeld over België
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 24-02-2009 0:58:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
wodansman:
...
Ik vind dat het zoals Jeebee zegt van weinig respect getuigen t.ov. andersdenkenden. En ik dacht dat juist Grenswetenschap een plek is voor "andersdenkenden".


Het gaat hem nu net over het feit dat men gerelicapten moeilijk "andersdenkenden kan noemen.

Want waar geloven de vormen aanneemt waarover het hier gaat, is er van denken geen sprake meer.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 24-02-2009 7:29:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Cultuurmeneer:

Ja Horus:

Cultuurmeneer:

(...)ik denk dat veel 'rationelen' (zoals ik) zich behoorlijk kunnen ergeren wanneer ze opbotsen tegen mensen die leven naar betreffende ongefundeerde dogma's; met name wanneer die laatsten zoals tegenwoordig ook nog politieke macht hebben. Daardoor krijgen de 'rationelen' regelmatig de dogma's waar ze zo verschrikkelijk de P aan hebben, opgelegd.
Andersom is er veel minder ergenis hieromtrent omdat ook 'religieuzen' heel veel het 'rationele' in hun dagelijks leven gebruiken.

Noem mij maar een land waar de politieke macht niet een stropop van éen of andere religie is.
Mijn koffers staan klaar. Daar ben ik heel rationeel in.


Daar heb je een punt. Maar zou het niet mogelijk zijn om in de grondwet naast 'vrijheid van religie' ook 'vrijwaring van ongewenste ideologieën / religies' e.d. vast te leggen?!
Dat zou toch weer een stukje uitbreiding zijn van onze moderne beschaving... (En dan hoef jij ook niet te verhuizen )


En waar trek je dan de grens? Vrijwaring van ongewenste ideologieën is naar mijn idee onmogelijk, omdat simpelweg niet iedereen hetzelfde gelooft. Op het moment dat je deelneemt aan de maatschappij (of een site als GW bezoekt) kom je ook in aanraking met mensen die andere dingen voor waarheid aannemen. Maar laten we ook 1 ding niet vergeten: Het staat hier gelukkig iedereen vrij te denken/geloven wat men wil.
En ik denk ook dat het zelfs goed is, want het geeft je de mogelijkheid je eigen opvattingen te toetsen. Daarbij is het natuurlijk ook goed dat er verschillende invalshoeken zijn.
Als laatste zou ik willen zeggen dat mensen die anderen proberen te overtuigen van hun geloof in God niet anders zijn dan de mensen die anderen proberen te overtuigen van hun geloof in bijvoorbeeld aliëns, graancirkels, chemtrails of de evolutietheorie...
Onderschriften zeggen niets
Op 24-02-2009 8:47:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
irma : Cultuurmeneer vertelt vol trots dat hij een rationeel is en heeft als briljante oplossing voor het "gelovigenprobleem"dat deze mensen enorm in hun vrijheid beperkt moeten worden doordat ze alleen in hun eigen huis mogen geloven. Luk denkt zelfs te kunnen inschatten of andere mensen wel of niet kunnen denken.
Treurig als je dat zo leest.
Op 24-02-2009 9:03:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cultuurmeneer: @ Feng Shui en Irma

Natuurlijk bedoel ik niet dat ik nooit meer andere meningen wil horen. Mij gaat het veel meer om dit:
Cultuurmeneer:

"... met name wanneer die laatsten zoals tegenwoordig ook nog politieke macht hebben. Daardoor krijgen de 'rationelen' regelmatig de dogma's waar ze zo verschrikkelijk de P aan hebben, opgelegd. ..."

Straks moet ik weer verplicht naar de kerk; drie keer daags... Mag ik op zondag niet meer voetballen... Mogen kennissen van me zich nooit meer verheugen op een paddotripje terwijl dit volkomen ongevaarlijk is, terwijl anderen wel hun borreltje mogen genieten ... Mag ik niet meer zeggen dat God / Allah / Jahweh / enz. zoals ze in hun respectievelijke boeken beschreven worden BS zijn...

Hier overigens nog een leuk filmpje over het liefhebbende karakter van 'GOD' en zijn aanhang. Onder het motto: "Wij dienen God na te volgen..."
(Blijkt maar weer eens dat Wilders niet helemaal consequent is in zijn strijd tegen onderdrukkende religies...)(bericht gewijzigd op 24-2-2009 12:48:18)
God... Dat ben je zelluf!
Op 24-02-2009 0:47:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Cultuurmeneer:

...
Hier overigens nog een leuk filmpje over het liefhebbende karakter van 'GOD' en zijn aanhang. Onder het motto: "Wij dienen God na te volgen..."
(Blijkt maar weer eens dat Wilders niet helemaal consequent is in zijn strijd tegen onderdrukkende religies...)
Tja, die passages die in het filmpje aan bod komen zijn natuurlijk die "die men niet letterlijk mag nemen, doch die men in het juiste tijdskader en de juiste context moet plaatsen".

Terwijl "dat van die schepping in zes dagen" dan weer héél letterlijk te nemen is.

P.S. @irma, in het filmpje zit een tekst uit 1 Korintiërs 14:34 waarin staat dat de vrouw moet zwijgen :

Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn (....)

Denk je dat dat ook letterlijk te volgen is voor gelovigen?

"Treurig als ik DAT zo allemaal lees" !
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 24-02-2009 17:08:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
irma : Hahahahaahahahaahahaha dan hebben de mannen toch nog ergens een plekje waar ze aan het woord komen. Ik zit er niet mee. Je hoeft een bevel toch niet op te volgen. Eva plukte de appel als eerste ondanks verbod. Adam gehoorzaamde haar en niet zijn Schepper. Zo is het altijd al geweest en zal het ook blijven. De man blijft toch de kladversie van de vrouw nuchter bekeken.

Op 24-02-2009 17:50:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
C.:
irma :

Hahahahaahahahaahahaha dan hebben de mannen toch nog ergens een plekje waar ze aan het woord komen. Ik zit er niet mee. Je hoeft een bevel toch niet op te volgen. Eva plukte de appel als eerste ondanks verbod. Adam gehoorzaamde haar en niet zijn Schepper. Zo is het altijd al geweest en zal het ook blijven. De man blijft toch de kladversie van de vrouw nuchter bekeken.Oftewel: vrouwen zijn zo eigenwijs dat ze toch niet luisteren. Maar mannen luisteren dan wel weer naar de vrouwen (of zoiets...)
Misschien zou ik daar wel meer gebruik van moeten maken...


Op 24-02-2009 18:32:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feng Shui:
Cultuurmeneer:

@ Feng Shui en Irma

Natuurlijk bedoel ik niet dat ik nooit meer andere meningen wil horen. Mij gaat het veel meer om dit:
Cultuurmeneer:

"... met name wanneer die laatsten zoals tegenwoordig ook nog politieke macht hebben. Daardoor krijgen de 'rationelen' regelmatig de dogma's waar ze zo verschrikkelijk de P aan hebben, opgelegd. ..."

Straks moet ik weer verplicht naar de kerk; drie keer daags... Mag ik op zondag niet meer voetballen... Mogen kennissen van me zich nooit meer verheugen op een paddotripje terwijl dit volkomen ongevaarlijk is, terwijl anderen wel hun borreltje mogen genieten ... Mag ik niet meer zeggen dat God / Allah / Jahweh / enz. zoals ze in hun respectievelijke boeken beschreven worden BS zijn...


Kijk en daar deel ik je mening. Individuele vrijheid om te doen en laten wat je wilt, zolang je daarmee een ander niet lastig valt, is een groot goed. Het probleem is echter dat we niet altijd doorhebben of we een ander lastig vallen met datgene wat we doen. Een beetje meer verdraagzaamheid en begrip zou denk ik veel problemen in de huidige maatschappij kunnen oplossen.
Onderschriften zeggen niets
Op 24-02-2009 19:46:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
irma :

Hahahahaahahahaahahaha dan hebben de mannen toch nog ergens een plekje waar ze aan het woord komen. Ik zit er niet mee. Je hoeft een bevel toch niet op te volgen. Eva plukte de appel als eerste ondanks verbod. Adam gehoorzaamde haar en niet zijn Schepper. Zo is het altijd al geweest en zal het ook blijven. De man blijft toch de kladversie van de vrouw nuchter bekeken.

Ik weet het niet zeker, naar als ik me niet vergis mochten ze niet eten van de vruchten. Over plukken kan ik me niets herinneren.
United as one. Divided by zero.
Op 25-02-2009 3:03:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Interactive Darwin Timeline

http://www.sciencenews.org/view/interest/id/2347/topic/Science_%2B_Society

(Onderaan de site)
(bericht gewijzigd op 17-3-2009 13:25:08)
Op 17-03-2009 13:23:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Jeebee:

De term 'gerelicapten' getuigt van weinig respect voor andersdenkenden en past wat mij betreft niet in de manier waarop GW artikelen zou moeten brengen. Het is een volstrekt zwaktebod en ik begrijp niet goed dat redacteuren van GW zich van 'overtuigingen' bedienen. Evolutionair of atheistisch denken is een methode waarmee het menselijk bewustzijn grip op de werkelijkheid tracht te krijgen. Dat geld ook voor religieus denken. Beiden zijn relatief en even waar en het belachelijk maken van 1 van beiden zegt meer over het gebrek aan wijsheid van de redacteur dan over de beledigde partij. Een rectificatie en knieval is op z'n plaats.


van kaft tot kaft mee eens!
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2009 15:10:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Picobyte:

Luk:

Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!

Tuurlijk ik geloof ook in de wereld volgens darwin.
Maar het kan ook zijn dat god er miljoenen jaren over gedaan heeft of het zo perfect heeft gemaakt dat het oud lijkt.
Dan heeft dus iedereen gelijk en daarom begrijp ik heel die discussie niet.


God schiep adam ook niet als een baby, maar als een volwassen man.
God schiep de bomen en planten niet als zaatjes, maar als volwassen bomen.
God schiep de aarde niet als een jonge planeet, maar als een (in onze ogen) oude planeet.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2009 15:12:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Touchwood:
studentje:

Picobyte:

Luk:

Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!

Tuurlijk ik geloof ook in de wereld volgens darwin.
Maar het kan ook zijn dat god er miljoenen jaren over gedaan heeft of het zo perfect heeft gemaakt dat het oud lijkt.
Dan heeft dus iedereen gelijk en daarom begrijp ik heel die discussie niet.


God schiep adam ook niet als een baby, maar als een volwassen man.
God schiep de bomen en planten niet als zaatjes, maar als volwassen bomen.
God schiep de aarde niet als een jonge planeet, maar als een (in onze ogen) oude planeet.


Zaatje?
beter opletten studendje..
(bericht gewijzigd op 15-4-2009 15:43:38)
Salmay... Dalmay... Adonay.................................... Nothing works!!!
Op 15-04-2009 15:43:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Lary Cook:

studentje:

Picobyte:

Luk:

Picobyte:
...
...omdat iedereen gelijk kan hebben en er zowel voor als tegen darwin geen absoluut bewijs te vinden is....


Waarop bazeer je deze "rare" uitspraak?

Ik bedoel: er zijn plenty échte waarneembare meetbare bewijzen 'voor Darwin' te vinden hoor!

Tuurlijk ik geloof ook in de wereld volgens darwin.
Maar het kan ook zijn dat god er miljoenen jaren over gedaan heeft of het zo perfect heeft gemaakt dat het oud lijkt.
Dan heeft dus iedereen gelijk en daarom begrijp ik heel die discussie niet.


God schiep adam ook niet als een baby, maar als een volwassen man.
God schiep de bomen en planten niet als zaatjes, maar als volwassen bomen.
God schiep de aarde niet als een jonge planeet, maar als een (in onze ogen) oude planeet.


Zaatje?
beter opletten studendje..


studentje is zwaar dislecties;-)
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 15-04-2009 17:42:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden