We hebben de neiging om de wereld in eenvoudige wiskundige formules te gieten. Tot op een bepaald niveau lijkt ons dat nog aardig te lukken ook. Maar de drang om alles te vatten wat er rondom ons gebeurt is gedoemd te mislukken. Zelfs als we alle krachten kennen die inwerken op alle atomen, kan het nog onmogelijk zijn om de oriëntatie van alle atomen in een molecule te berekenen.

Quote uit het Vlaamse weekblad Knack: "Niet alleen resulteert een perfect begrijpen van het functioneren van de natuur op een bepaald niveau niet automatisch tot het begrijpen van wat er op een ander niveau gebeurt, daarenboven lijkt er een nieuwe wet op te duiken die zegt dat sommige aspecten gewoon niet wiskundig te vatten zijn, omdat de som van de samenstellende delen van een stuk van de wereld anders kan reageren dan de samenstellende delen afzonderlijk."

Onze hersenen zijn een mooi voorbeeld van dit principe. Het dichte netwerk in onze hersenen doet dingen die opmerkelijk zijn: ze geven hun dragers een zelfbewustzijn. Daarom groeit de notie dat ingewikkelde systemen, als gevolg van interactie met de vele onderdelen, een organisatiepatroon kunnen ontwikkelen dat op geen enkele manier de eigenschappen van de samenstellende delen weergeeft. Het idee zou mogelijk te bewijzen zijn door een diepgaande studie naar het ontstaan van magnetisme in ijzermoleculen. Volgens het vakblad New Scientist is het echter onmogelijk om alle eigenschappen van een fictief ijzercomplex wiskundig te voorspellen, zelfs als men een perfect inzicht heeft in de eigenschappen van alle samenstellende onderdelen afzonderlijk.

TMTNSP: Onder "formule" wordt ongetwijfeld een vergelijking bedoeld. Zo'n vergelijking zegt iets over de verhoudingen tussen de verschillende natuurkundige verschijnselen, c.q. fenomenen. Een vergelijking zegt nooit iets over de werkelijkheid in absolute zin.

En... ieder natuurkundig fenomeen maakt tegelijkertijd deel uit van een groter fenomeen. En denk je hier over na dan wordt het duidelijk dat je het hele heelal moet beschrijven om de werkelijkheid van de kleinste onderdeeltjes exact te berekenen. Geen mystiek dus, maar simpele systeemwetten.
Op 26-02-2009 18:41:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lemetje: Ondertussen wordt het lente en de bloembollen schieten weer de grond uit en wordt alles weer langzaam groen.
Op 26-02-2009 20:27:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden