Als liefhebber van sacrale geometrie struin ik soms wel eens de online bijbel af. Mijn lodderig oog viel vandaag op Exodus 3:14, het oude sprookje over Mo-6. Scherpe lezers zullen dat getal (3,14) herkennen als zijnde Pi, refererend naar de verhouding tussen omtrek en diameter van een cirkel. Voor diegenen die, net als ik, de bijbel niet uit het hoofd hebben geleerd, vers 3:13 tot 3:14 luidt:

3:13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 3:14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN" heeft mij naar u toe gestuurd.”

Volgens kabbalistische traditie is de naam van God, YHVH, aan deze vers ontleend. Eerder in de geschiedenis stond Het-Grote-Eye-In-De-Sky bekend onder de naam Sjem ha-meforash, dat is de tweeenzeventig-lettergrepige naam van God die bestaat uit 216 letters. Allemaal bekende sacrale getallen, inderdaad. Op deze webpagina wordt er dieper op ingegaan. Iets meer uitleg over sacrale getallen vind je hier.

Een groot deel van de goddelijke naam is verloren gegaan omdat het Hebreeuws in de schrijftaal geen klinkers gebruikt. Helaas, want de naam van God schijnt een energetisch sterke klank te zijn. Vroeger mochten priesters het maar eens in de zeven jaar uitspreken maar die traditie ging verloren. Pas 300 na Christus werd de naam van God opnieuw door kabbalisten gebruikt en kennen we het als YHVH, ook wel Jahweh. 

Velen schrijven het in de vorm van het Tetragrammeton, die figuur zie je links. Voor wie niet duidelijk is wat je hiermee kunt doen: door de naam van god op correcte manier aan te roepen zou Mozes erin geslaagd zijn de rode zee te splijten. Straffe toebak, al is de naam niet bedoeld om stunts mee uit te halen. De hoofdbedoeling waarmee een kabbalist dit soort figuren en patronen ontleedt is om zowel de schepping als de innerlijke mens beter te begrijpen en balanceren. Om als mens dus minder toe te geven aan extremen en een gebalanceerde weg te vinden, zoals ongeveer alle andere uitgewerkte godsdienstmethodes.

Even terug naar Pi, daar gaat het uiteindelijk om. Het is frappant dat de naam van God voorkomt in een vers die een belangrijk nummer draagt. In de sacrale geometrie (en gewone wiskunde) staat pi (o.a.) voor een goddelijk strevend principe: het zoeken van perfectie maar het slechts in theorie bereiken. Hetzelfde vinden we nog in andere 'heilige' getallen terug. 

In de praktijk (hetgeen om ons heen is) vinden we nergens een perfecte natuurlijke cirkel, het zijn altijd benaderingen. Pi bestaat dus slechts op papier. Dat vind ik bijzonder fascinerend want moest er zoiets bestaan als perfectie, dan zou er geen schepping nodig zijn. Zonder een constante interactie tussen opposiete extremen (bijvoorbeeld plus/min, positief/negatief, man/vrouw) zou er geen streven, geen constante benadering, zijn. Nieuwe zaken (of het in getal of in de natuur is) worden geboren op de plaats waar extremen samenkomen. Check ons DNA bijvoorbeeld maar eens. het mRNA (messenger DNA, hetgeen je DNA telkens aanmaakt om de 'gen-boodschap' te verspreiden) ontstaat door 'samensmelting' of  'interactie' van de twee DNA-strengen. Toeval? Neen, als je het mij vraagt eerder een goddelijke schepping die zich op alle vlakken herhaalt. God, in al zijn 'natuurlijke' nummervormen, is eigenlijk een logische zaak...

Voor de liefhebbers van dit soort materie, hier nog een inleidend filmpje. Heb je de indruk dat de spreekstem onduidelijk wauwelt? Dat kan, het is gesproken in de Franse taal, die moet je machtig zijn. Ben je dat niet, dan is naar de prentjes kijken waarschijnlijk ook al voldoende om de strekking te begrijpen.

-->
psixty4:
It's all a figment of imagination!
Op 28-12-2012 22:21:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
uit artikel:

In de praktijk (hetgeen om ons heen is) vinden we nergens een perfecte natuurlijke cirkel, het zijn altijd benaderingen. Pi bestaat dus slechts op papier. Dat vind ik bijzonder fascinerend want moest er zoiets bestaan als perfectie, dan zou er geen schepping nodig zijn.

Dat komt omdat bij het vormen van de cirkels er ook nog andere invloeden zijn die zich uitwerken op de cirkel. Net zoals jij geen perfect cirkel in water kan zwemmen zo kan de natuur ook niet de in jouw ogen perfecte cirkels maken. Er is altijd interactie, er is altijd beweging.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 28-12-2012 22:52:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden