Er was eens... een eenzame satelliet die rustig zijn rondjes langs ’s Heren aardbaan draaide. Hij kwam van rechts. Toen verscheen er een tweede satelliet. Die kwam van links. En, oh ironie, de één was een Rus en de ander een Amerikaan. De één was onbestuurbaar en de ander kon niet meer van zijn plek. Dus gebeurde het onvermijdelijke en knalden die twee tegen elkaar in een voor ons op aarde onhoorbare botsing. Het resultaat was een gigantische wolk losse onderdelen en brokstukken. Een knappe techneut die dat weer in de originele staat terug zou kunnen sleutelen.

Het sprookje vervolgd

Toen zei een stem uit de ruimte: "Laat mij maar eens proberen, want ik heb dit meer gedaan, dat weet iedereen toch nog. Het kostte me een paar dagen, maar toen stond er ook wat. Dit moet zeker lukken, al zijn de onderdelen van nu niet meer die van vroeger". "Ho ho!" riep een andere stem vanuit het verleden, "Niet zo snel graag! Laat mij eens even kijken. Of liever, doe maar niets, want dan komt alles vanzelf wel goed". We wachtten wat miljoenen jaren en zie: een nieuwe satelliet, radio of tv. Maar een mobieltje - zo heet dat toch? - kan natuurlijk ook spontaan ontstaan.

Zo keken twee geesten neer op het aardse gedoe en vervolgens elkaar recht in de ogen. Ze gaven elkaar de hand en knikten begrijpend.
"Meneer Darwin, neem ik aan? Veel over u gehoord en gelezen!"
-"Zeg maar Charles. En u bent zeker God, mag ik veronderstellen?"
"Inderdaad, Charles, maar je mag me ook wel Schepper noemen. Overigens, zin in een kopje goffie?"
-"Goffie?"
"Ja, geestkoffie, dat echte spul ligt wat zwaar op de maag. Kunnen we meteen eens een boompje opzetten... Oh jee, wat zeg ik nou?!"

Met wat fantasie zou zo’n gesprek hebben kunnen plaatsvinden in wat wij de 'andere' wereld noemen. Niemand is daar geweest en niemand kan ons precies vertellen of er sprake is van verdichtsel [leugen, red.] of waarheid. Maar op onze aardkloot wordt met alle macht gestreden om het predicaat 'waarheid'. In het jaar van Darwin stelt een professor op Radio I dat ieder student die in het scheppingsverhaal gelooft (creationist), nooit een goede wetenschapper kan zijn. Christelijke groeperingen grijpen dit jaar aan om huis aan huis het tegenovergestelde te folderen. Wie de evolutietheorie van Darwin aanhangt (evolutionist) kan geen echte christen zijn. Wij gaan ons niet in die strijd mengen, maar proberen wat pro’s en contra’s te ontdekken en in wat plastische stijl te verwoorden.

Een zoektocht

Die begint bij het moment dat iemand of iets zeg maar een pot met legostenen liet ontploffen, later gekenmerkt als de oerknal (Big Bang). De vraag rijst dan al meteen waar dat ding vandaan kwam. Want over het bestaan ervan redetwisten we niet. Die 'pot' was er en stond aan de basis van het heelal en de daarbij behorende inhoud. Als in een pan popcorn groeide de hoeveelheid legostenen razendsnel en werden alle losse onderdelen direct de ruimte ingeblazen. Een inmiddels overbekend verhaal, maar na dit explosieve begin lopen de meningen sterk uiteen.

Waar de één gelooft dat op zeker moment een Schepper de bouwstenen oppakte en ermee aan de slag ging, denken anderen dat veel legostenen als vanzelf in elkaar pasten. Atomen werden moleculen, moleculen eiwitten en eiwitten DNA-structuren. Alles helemaal spontaan en toevallig. Dr. Albert Einstein, de grote denker, kon dat niet echt waarderen en zei:

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Helemaal ongelijk had hij niet, want juist hij ontdekte verstrekkende wetmatigheden in het heelal die tot dan toe niet bekend waren. Het heeft nog vele decennia geduurd voordat al zijn aannames en stellingen begrepen werden en bewezen konden worden. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer hij overtuigd was van een grote denkende kracht achter alles wat hij gevonden had. Darwiaans toeval en spontaniteit konden zijn bevindingen niet verklaren.

Darwin-Einstein-Hawking
(Darwin - Einstein - Hawking)

Stelliger in het geloof in de evolutietheorie is een ander groot wetenschapper, Stephen Hawking. Hij beredeneert koel de overlevingskansen van muterende DNA-structuren. Vele hiervan zijn gedoemd ten onder te gaan, maar soms, heel soms, overleeft zoiets de tijd en kan wellicht uitgroeien tot een nieuwe loot. Niet aan de oerstam die Darwin in gedachte had, want dat idee is inmiddels ontkracht (zie artikel Kennislink van 30/01/2009). Er zijn vele stammen die allen weer uit kunnen groeien tot een andere diversiteit. Een mooi voorbeeld daarvan is de zogenaamde Cambriumexplosie:

In de Cambriumexplosie (543-510 miljoen jaar geleden) werd de basis gelegd voor het ontstaan van de meeste moderne diergroepen. In de perioden daarna koloniseerden de eerste planten, schimmels en dieren het land. Op de komst van de zoogdieren moeten we wachten tot ongeveer 60 miljoen jaar geleden. Wijzelf zijn pas ontstaan ten tijde van de ijstijden (tussen 1,8 miljoen en 10.000 jaar geleden). Bron: Kennislink 30/01/2009.

Hawking vergelijkt de snelheid waarmee DNA-structuren oprukten en de ontwikkeling van de mensheid met die van de kloksnelheid van computerprocessoren (hoewel hij fijntjes opmerkt dat onze computers niet meer denkvermogen hebben dan een regenworm). Vooral de ontdekking van het schrift heeft de mens bij haar ontwikkeling enorm geholpen. Toch komt hij tot de slotsom dat alleen genetische manipulatie en embryo-ontwikkeling plus geboorte buiten de baarmoeder ons nog verder kan helpen (S. Hawking: Het Universum).

Terug naar het begin

De hamvraag blijft wat er zich vóór de grote knal heeft afgespeeld. Wij weten inmiddels, nadat astronoom Hubble ontdekte dat het heelal van het begin af aan expandeerde, dat deze expansie ook niet meer te stoppen lijkt. Het uitdijen gaat sneller en sneller totdat we ooit in het 'niets' zullen verdwijnen. Wij zijn dus toevallig 'spontaan' ontstaan, hebben verleden noch toekomst en zullen naam- en roemloos aan ons eindje komen. "Nee", zegt Hawking:

Stel dat er ooit een eerste gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Waar werd deze dan door veroorzaakt? Dit was geen vraag waar de meeste wetenschappers zich mee wilden inlaten. Ze probeerden de kwestie te vermijden door ofwel, zoals de Russen, te beweren dat het heelal geen begin had, of door vol te houden dat de oorsprong van het heelal niet tot het domein van de wetenschap behoorde, maar iets voor metafysica of theologie was. Volgens mij kan een echte wetenschapper zich zo'n standpunt niet veroorloven. Als de natuurwetten aan het begin van het heelal niet van kracht zijn, zouden ze het wellicht ook op een ander tijdstip kunnen laten afweten. Een wet die slechts in sommige gevallen opgaat stelt niets voor. We moeten het begin van het heelal proberen te doorgronden met behulp van de natuurwetenschap. Misschien gaat dit onze vermogens te boven, maar we moeten op zijn minst een poging wagen. (S.Hawking: Het Universum)

Dr. Hawking, toch niet de eerste de beste, richt zijn pijlen duidelijk op de wetenschappers die onwillig zijn om verder te kijken en te blijven onderzoeken, ook al zou de uitkomst wel eens anders kunnen zijn dan gewenst. Onlangs is dit standpunt weer actueel geworden door de ontdekking dat wij veel minder overeenkomsten hebben met de Neanderthaler dan we dachten. Kort gezegd: de praktijk blijkt toch wat weerbarstiger te zijn dan de theorie. En welke kracht of macht zat er achter de Big Bang? Dat leidt tot een gewaagde stelling die hieruit zou kunnen volgen: er is wellicht een zekere combinatie mogelijk tussen creationisme en evolutie. Laten we die samenvoeging maar eens Creavolutie noemen. Onmogelijk? Utopia? Of het onderzoeken waard? Wie het weet mag het zeggen.

kreavolutie?

eoi: We moeten helemaal niks zou ik zeggen tegen beste hawkings, het is dat we er de moeite blijkbaar voor willen nemen. Maar dat wil niet zeggen dat het feitelijk ons potentieel als mens is, de mens is zo relatief als wat dan ook. Of we zoiets dus uberhaupt kunnen begrijpen laat staan doorgronden? Het lijkt mij dat je er eerst mee in contact moet staan om iets te begrijpen, en aangezien de huidige mens een product is van alles om zich heen en het in contact staan met iets als het begin der tijden een algeheel effect zou hebben op ons moleculair bestaan.. lijkt het mij nogal een contradictie. Maar gekke hobbies zijn soms best leuk, beste hawkings. En soms wordt je beroemd mee.
Op 06-03-2009 2:04:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Dit zijn niet geheel toevallig allemaal theorieën die er van uitgaan dat wat wij ervaren op realiteit berust.
Maar daar kun je ook nogal wat vraagtekens bij zetten.
Zhuangzi droomde eens dat hij een vrolijke vlinder was, zonder het idee te hebben dat het een droom was, of te denken eigenlijk Zhuangzi te zijn.
Daaruit volgde de vraag: ben ik een mens die droomt een vlinder te zijn, of een vlinder die droomt een mens te zijn.
Slaap lekker.
(bericht gewijzigd op 6-3-2009 3:04:02)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 06-03-2009 2:54:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Nou goed, we staan in contact met meer dan we kunnen waarnemen maar om te denken dat we alles kunnen bevatten in onze huidige vorm vind ik een wat te grote sprong in het diepe.
Op 06-03-2009 3:45:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Eerst was er creationisme (God die alles schiep). Darwin bedacht(!) de evolutietheorie. Dat zijn er alvast 2. Nu wordt hier een 3e voorgestled, namelijk een combinatie van beide. Nog een ander idee zou zin dat er nog best een andere mogelijkheid kan zijn, het geheel draait namelijk in alle genoemde gevallen om het begrip tijd, dat zo inherent is aan het menselijk denken.
'Don't forget rule number 6'
Op 06-03-2009 6:43:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Of misschien zitten we met z'n allen in een grote droom.
We bestaan allemaal uit energie en of onze energie bewustzijn bezit weten we niet.
Mocht dit wel het geval zijn dan kan ik mijn voorstellen dat je bewust zijn dus over gaat in en ander vorm net zoals energie.

En mocht het een grote droom zijn dan zou je dus ook invloed kunnen uitoefenen hoe je droom zal verlopen.

Vragen vragen en nog meer vragen...
Wie heeft het antwoord
Op 06-03-2009 8:56:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Laatste regel van het artikel: "Wie het weet, mag het zeggen".

Dat is makkelijk gezegd. Degene die het genoemde probleem - het mogelijke bestaan van een combinatie tussen creationisme en evolutie - hier moet gaan uitleggen, treft een "publiek" dat vrijwel geen kennis heeft van de grondslagen van een aantal van belang zijnde wetenschappen binnen het vraagstuk. Het is voor topgeleerden al een enorm probleem om nieuwe denkbeelden te begrijpen - de geschiedenis van de wetenschap loopt over van de voorbeelden - en wat deze geleerden pas na een enorme geestelijke/emotionele inspanning lukt dat "behapt" de reagluurder op grenswetenschap.nl wel? Ik denk van mijzelf dat ik één van de weinigen ben die inderdaad thuis is in deze materie. Maar alleen een dwaas gaat proberen om iets uit te leggen aan een publiek dat niet beschikt over de noodzakelijke achtergrond kennis.
Op 06-03-2009 9:48:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
TMTNSP:

Laatste regel van het artikel: "Wie het weet, mag het zeggen".

Dat is makkelijk gezegd. Degene die het genoemde probleem - het mogelijke bestaan van een combinatie tussen creationisme en evolutie - hier moet gaan uitleggen, treft een "publiek" dat vrijwel geen kennis heeft van de grondslagen van een aantal van belang zijnde wetenschappen binnen het vraagstuk. Het is voor topgeleerden al een enorm probleem om nieuwe denkbeelden te begrijpen - de geschiedenis van de wetenschap loopt over van de voorbeelden - en wat deze geleerden pas na een enorme geestelijke/emotionele inspanning lukt dat "behapt" de reagluurder op grenswetenschap.nl wel? Ik denk van mijzelf dat ik één van de weinigen ben die inderdaad thuis is in deze materie. Maar alleen een dwaas gaat proberen om iets uit te leggen aan een publiek dat niet beschikt over de noodzakelijke achtergrond kennis.

Das allemaal leuk en aardig maar de mensen die het wel begrijpen en niet in de wetenschappelijke hoek zitten krijgen de informatie niet ,tenzij je er zelf naar opzoek gaat.
Op 06-03-2009 10:01:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stimsmaster: Wat je waarneemt is slechts illusie, electrische signalen die de hersenen vertalen in beeld, geur etc.

De waarheid is subjectief.

Trouwens, avator van EOI
wordt het niet eens tijd om een baan te zoeken?
Op 06-03-2009 10:22:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Ik wou reageren op het raadsel van de 2 satelieten die botsen en niet het werkelijke onderwerp. Noem me dom maar misschien kan iemand antwoorden op mijn vraag. Ik heb begrepen dat als je een sateliet lanceert dat hij zowel links als rechts rond de aarde kan draaien of is dit niet het geval. Ten tweede als dit niet het geval is hoe kan het dan zijn dat één sateliet sneller is dan de andere. Welke aandrijving hebben ze.
Op 06-03-2009 10:29:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: NEO, je bedoelt misschien: "mensen die wel in staat zijn om het te begrijpen"? Die mensen zullen inderdaad ook bestaan, maar dat is maar een beperkte groep. Eigenlijk zijn dat mensen die door de één of andere reden niet in de wetenschap zijn gerold ondanks hun aanleg hiervoor. Vermoedelijk omdat zij indertijd een verkeerde beroepsopleiding hebben gekozen.
Deze groep heeft wel als "pluspunt" dat zij niet zo vast zitten aan bestaande ideeën als de echte wetenschappers. Deze laatsten hebben zo'n inspanning moeten leveren om de lesstof op de universiteit eigen te maken dat het later moeilijk is om dit deels weer los te laten vanwege een gewijzigd inzicht.
Op 06-03-2009 10:31:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stimsmaster:
hugo:

Ik wou reageren op het raadsel van de 2 satelieten die botsen en niet het werkelijke onderwerp. Noem me dom maar misschien kan iemand antwoorden op mijn vraag. Ik heb begrepen dat als je een sateliet lanceert dat hij zowel links als rechts rond de aarde kan draaien of is dit niet het geval. Ten tweede als dit niet het geval is hoe kan het dan zijn dat één sateliet sneller is dan de andere. Welke aandrijving hebben ze.

Satelieten hebben geen mechanische aandrijving. Het is een evenwicht tussen de vector snelheid en de zwaartekracht.
Op 06-03-2009 10:55:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hugo: Was de zwaartekracht van de twee satellieten niet dezelfde, want als ze botsten met elkaar, moesten ze toch dezelfde afstand tot de aarde hebben. Draaien alle kunstmatige voorwerpen met de aarde mee of niet. Als dat zo is dan botsten 2 satellieten alleen maar als de ene de andere inhaalt.
Op 06-03-2009 0:02:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
berma: Als we aannemen dat de eeuwigheid inderdaad oneindig is, moeten we aannemen dat er geen begin is van intelligentie maar altijd in een bepaalde vorm aanwezig was mogelijk in een vorm waarbij de denkkracht vergeleken met een worm op zich al een oneindigheid was tot een vorm die ons mensen in denkkracht oneindig overstijgt.
Het lijkt er op dat echter de aarde door een inteligentie is bezocht en de mens en diverse soorten op onze aardkluit heeft samen gebracht.
Vandaar dat ik wel wat zie in de uitdrukking "Creavolutie "
De wetenschap wringt zich in allerlei bochten om het ontstaan van het leven op aarde te verklaren maar als je de kritische geluiden hierbij in acht neemt en ook de diverse vondsten die niet stroken met het wetenschappelijk verhaal en die door die zelfde wetenschap worden dood gezwegen lijkt de "Creavolutie "de beste conclusie en zouden de russen dus gelijk kunnen hebben, er was geen begin.
Ook Einstein zou dan gelijk hebben het zou een enorm onmogelijk toeval zijn als alles op aarde begonnen was.

(bericht gewijzigd op 6-3-2009 14:18:50)
Op 06-03-2009 14:03:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
hugo:

Was de zwaartekracht van de twee satellieten niet dezelfde, want als ze botsten met elkaar, moesten ze toch dezelfde afstand tot de aarde hebben. Draaien alle kunstmatige voorwerpen met de aarde mee of niet. Als dat zo is dan botsten 2 satellieten alleen maar als de ene de andere inhaalt.

Je slaat nog wat mogelijkheden over, ga het weekeinde er maar eens over nadenken.
'Don't forget rule number 6'
Op 06-03-2009 15:32:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
berma:


Het lijkt er op dat echter de aarde door een inteligentie is bezocht en de mens en diverse soorten op onze aardkluit heeft samen gebracht.


En ook die intelligentie kan weer door een andere intelligentie gecreavolutioneerd zijn.
'Don't forget rule number 6'
Op 06-03-2009 15:35:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
dude:
hugo:

Was de zwaartekracht van de twee satellieten niet dezelfde, want als ze botsten met elkaar, moesten ze toch dezelfde afstand tot de aarde hebben. Draaien alle kunstmatige voorwerpen met de aarde mee of niet. Als dat zo is dan botsten 2 satellieten alleen maar als de ene de andere inhaalt.


Alle satellieten draaien met een snelheid van ongeveer 30.000 km per uur rond de aarde, alleen de hoogte varieert ivm het te bereiken doel, een geostationaire baan ligt op een hoogte van 36.000km, deze wordt voor bv sat-tv of andere telecommunicatie gebruikt aangezien ze op deze hoogte ten opzichte van de aarde schijnbaar stil hangen.
Elke satelliet valt uit zn baan door aantrekkingskracht van de aarde, als deze echter door een storing in het correctie systeem niet wordt gecorrigeerd, en hij in een baan komt van een andere satelliet dan.......kaboem.

(bericht gewijzigd op 6-3-2009 17:20:36)
Op 06-03-2009 17:17:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
stimsmaster:


Trouwens, avator van EOI
wordt het niet eens tijd om een baan te zoeken?

Wordt het niet eens tijd om de koffie te ruiken?
Op 06-03-2009 20:31:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
zoekende: Kort maar krachtig,het is allemaal niet zo moeilijk.Accepteer dat wij gewoon een product zijn van dit heelal,net zoals deeltjes atomen moleculen sterren planeten enz.enz.
Op 06-03-2009 20:45:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
'Don't forget rule number 6'
Op 07-03-2009 6:07:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
zoekende:

Kort maar krachtig,het is allemaal niet zo moeilijk.Accepteer dat wij gewoon een product zijn van dit heelal,net zoals deeltjes atomen moleculen sterren planeten enz.enz.

Ja in uiterste essentie, maar we hebben ook een interresante aardse geschiedenis, weet je wel? (een die niet helemaal klopt zoals deze op het moment wordt gepropageerd)
Op 07-03-2009 7:25:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: Niets is geworden, of het is eerst gedacht.
Op 07-03-2009 14:46:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
berma:
Gerard:

berma:


Het lijkt er op dat echter de aarde door een inteligentie is bezocht en de mens en diverse soorten op onze aardkluit heeft samen gebracht.


En ook die intelligentie kan weer door een andere intelligentie gecreavolutioneerd zijn.

Je snapt het, een eventuele schepper of een God kan dus gemaakt zijn door weer een andere schepper.
En dan zit je dus met een onoplosbaar probleem: wie was de eerste schepper?
Op 08-03-2009 17:10:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden