“Het is maar goed dat het volk ons bankwezen en monetair systeem niet begrijpt, anders hebben we voor morgenochtend een revolutie.” (Henry Ford)

De economische crisis leidt tot een nieuwe ‘wereldwijde monetaire autoriteit’. Dit is precies hetgeen het Huis van Rothschild ruim 200 jaar geleden voor ogen had: de wereldeconomie met zijn papier geld, goud en vele grondstoffen in zijn zak stoppen. Laat ik even uitleggen hoe dat in zijn werk ging:

In 1791 richtte Rothschild met de regering van vrije en onafhankelijke staten - de Verenigde Staten - de First Bank of the United States op. Deze ‘Centrale Bank’ introduceert perioden van goede tijden en slechte tijden. In het eerste geval is de geldontwaarding gering, de rentestand laag en draait de economie als een tierelier. Iedereen heeft werk en leent geld om huizen en goederen te kopen. Daarna volgt een depressie met werkloosheid en mag het volk de spulletjes aan de bank verkopen, omdat de leningen niet kunnen worden afgelost. De winst is enorm, net als het verdriet. Klinkt bekend in de oren, niet waar?

Eustace Mullins, auteur van The Federal Reserve Conspiracy definieert een Centrale Bank als volgt:

“De Centrale Bank is in privé-handen, ook al lijkt het alsof de Bank een regeringsinstantie is. De Centrale Bank mag geld drukken en uitgeven en is uitstekend geschikt voor het financieren van oorlogen. De bank heeft het monopolie over al het papiergeld en kan over iedere cent van u en mij vrij beschikken.”

In 1811 zegt de nieuw gekozen Amerikaanse president de looptijd op. Nathan Rothschild, de rijkste en meest invloedrijke man in Engeland, laat Engeland het canaille in de Verenigde Staten de oorlog verklaren. Nathan wil de Amerikanen zo heftig in de schulden steken, dat zij met hangende pootjes op hun besluit terugkomen. Vier jaar later, in 1816, buigt het Amerikaanse Congres het hoofd. Rothschild mag opnieuw de Centrale Bank voor zijn rekening nemen. De naam van de bank wordt uiterst origineel de Second Bank of the United States, de vergunning is opnieuw voor 20 jaar en de oorlog stopt.

Alsof de duvel ermee speelt voert 20 jaar later in 1832 de zevende president van de Verenigde Staten, Andrew Jackson, een herverkiezingscampagne met als leus ‘Jackson and No Bank!’ Hij wordt president, schaft de Centrale Bank af en het Huis van Rothschild wordt het bankieren in Amerika onmogelijk gemaakt.

Pas in 1910 zien Rotschild’s vrienden Jacob Schiff, Paul Warburg, kolonel Edward Mandell House (adviseur van de in 1912 gekozen president Woodrow Wilson en later van Roosevelt), Bernard Baruch (hij heeft het tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten voor het zeggen) en de bankier Herbert Lehman, kans om opnieuw het Amerikaanse monetaire systeem in de zak te steken. Er vinden in het geheim op Jekyll Island vergaderingen plaats en de naam Centrale Bank wordt vervangen door Federaal Reserve Systeem (FED).

Het woordje ‘Federaal’ geeft er zelfs een officieel tintje aan. En er wordt niet een Centrale Bank of zoals u wenst Federale Reserve Bank gevormd, maar 12. Een zo’n bankgebouw is eng: stel dat de baas niet is te vertrouwen. Brrr…, maar 12, dat gaat wel goed. Onder de 12 Federale Reserve Banken is die in New York de machtigste, omdat ongeveer 90 van de 100 grootste Amerikaanse banken in dit district zijn te vinden. Dus wie de baas is van de Federale Reserve Bank in New York, is de baas van het Amerikaanse papier geld. Zo simpel zit het systeem in elkaar. Uiteindelijk wordt de Federale Reserve Akte, ook bekend als de Currency Bill ofwel de Owen-Glass Act op 23 december 1913 aangenomen.

De aandeelhouders van de FED zijn de privé-bankiers, ofwel zoals Wikipedia zegt:

“Het Federale Reserve System ofwel FED is de in 1913 ingestelde Federale, Centrale Bank van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank in Frankfurt (de geboorteplaats van de Rothschilds en de Schiffs, red). De Bank wordt bestuurd door een Raad van Commissarissen die door de president van de VS wordt benoemd. Hoewel de naam Federale Reserve anders doet vermoeden, is de bank geen eigendom van de staat, maar privé-bezit van een aantal grote banken. De bank houdt zich voornamelijk bezig met de monetaire politiek. Hoeveel of hoe weinig geld er in omloop wordt gebracht, wordt beslist door het Federale Open Markt Comité (FOMC), dat in New York is gevestigd. Het FOMC bestaat uit ondermeer de 12 regionale (FED) bankdirecteuren. De vergaderingen zijn besloten.”

Hoeveel papiergeld de FED per maand bij drukt is onbekend, zie een citaat van Willem Middelkoop op pagina 42 van de Boogeyman:

“De FED maakt de productiecijfers niet meer bekend. Het is zogenaamd te duur om het geld te registreren. Uit de mond van de geldmakers klinkt dit natuurlijk belachelijk. Voormalige minister Zalm hoorde het van een journalist die ik van het nieuwtje op de hoogte bracht. Zalm kon het niet geloven. Nederlandse kranten pikten het nieuws evenmin op, want die schrijven de berichten van persbureaus als Reuters en Associated Press over en die hebben op hun beurt weer last van censuur.”

Henry Ford zegt over de oprichting van de FED:

“Het is maar goed dat het volk ons bankwezen en monetair systeem niet begrijpt, anders hebben we voor morgenochtend een revolutie.”

En Charles Lindberg van het Huis van Afgevaardigden merkte toen op:

“Dit is het meest gevaarlijke systeem dat ooit in de handen van een kleine elitaire groep is gegeven. Het systeem wordt privaat beheerst en introduceert paniek, inflatie en deflatie wanneer het van pas komt.”

Grote Depressie

In 1929 veroorzaakte de FED de Grote Depressie door - aldus Nobelprijswinnaar Milton Friedman - na het instorten van de beurs de geldhoeveelheid met één derde in te perken. Let even op het zinnetje ‘na het instorten van de beurs’. Dat gebeurde veel eerder in 1815 toen Nathan Rotschild de beurs in Londen beduvelde. Hij deed alsof Napoleon de slag bij Waterloo had gewonnen en vervolgens Engeland wilde innemen, dumpte zijn aandelen hetgeen door alle handelaren werd gevolgd en kocht via de achterdeur het zogenaamd waardeloos geworden papier op. Zijn vermogen vermeerderde 2500 keer. Met ruim 50 miljoen pond had hij meer geld in handen dan de 35 miljoen pond die in geheel Engeland was te vinden. Met de financiële macht in handen dwingt hij de regering om de Bank of England op te richten:

“Het maakt mij niet uit welke marionet de troon van Engeland bestijgt. Degene die de Britse geldvoorraad beheert, controleert het Britse rijk. En ik ben die persoon.”

Dezelfde truc herhaalt zich in 1929, toen 1,6 biljoen dollar (omgerekende waarde) verdampte.
"En dat was geen ongelukje”, zegt Louis T.McFadden, voor twaalf jaar voorzitter van het zogeheten ‘House Banking Committee’ ofwel het Comité van Privé Bankiers. “Het was een uiterst slim door internationale bankiers in elkaar gezet scenario om van de Verenigde Staten de goudvoorraad af te troggelen, die Europa na de Eerste Wereldoorlog als betaling voor zijn schulden had betaald. Ook is het geld niet verdampt, maar verhuisde het van eigenaar. Joe Kennedy’s vermogen groeide van 160 miljoen dollar in 1929 naar 4 miljard (omgerekende koers)".

Louis T.McFadden, haalt de woede van Europese privé-bankiers zoals Rothschild, Warburg en Schiff op zijn hals met uitspraken als:

“De Federale Reserve Banken worden gevormd door Europese centrale banken. In die duistere groep van financiële piraten, zitten mensen die iemand voor een dollar z’n strot doorsnijden... Er is een wereldwijd systeem opgezet. Een superstaat gecontroleerd door bankiers en industriëlen die de gehele wereld voor hun plezier tot slavernij brengen... De internationale privé-bankiers kunnen dankzij de FED zogenaamd ‘legaal’ de koers van de dollar bepalen en de economie opbouwen of laten instorten. Dit laatste hebben wij in 1907 en in 1929 in de Verenigde Staten gezien en in 1920 in Duitsland. De Federale Reserve Banken bepalen hoeveel bankbiljetten er worden gedrukt, een beslissing die in feite door de staat moet worden genomen. De FED maakt papiergeld uit niets, helemaal niets.”

McFadden overleeft de derde aanslag op zijn leven niet. Hij wordt op 3 oktober 1936 vergiftigd. De man weet dat de FED Adolf Hitler en de Duitse oorlogsindustrie financiert, hetgeen uitgebreid is beschreven in het boek De Boogeyman. Het bedrag dat hiervoor is gebruikt schommelt rond de 1,2 biljoen dollar, omgerekend naar de huidige waarde. En de investeringen vonden plaats vanaf het moment dat in de Verenigde Staten 1,6 biljoen dollar ‘verdampte’ of zoals Fadden zegt: “De FED heeft zoveel miljarden aan dollars in Duitsland gepompt, dat zij het bedrag niet meer durft te noemen.”

BIS

Behalve de FED in de Verenigde Staten zijn er op vele plekken in de wereld centrale banken opgericht, waaronder de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Uiterst toevallig is Frankfurt de geboorteplaats van het Huis van Rothschild. Al deze centrale banken zijn ondergebracht in een overkoepelend orgaan de BIS, ofwel de Bank voor Internationale Betalingen gehuisvest in Bazel, Zwitserland. Hiervan is ook de Wereldbank lid, een financiële instelling die net als het International Monetaire Fonds (IMF) valt onder de Verenigde Naties. Dankzij deze centralisatie werken de federale banken over de gehele wereld als een kartel dat gezamenlijk afspraken maakt over rentetarieven, inflatie, deflatie, begrotingstekorten, het bijdrukken of het verminderen van de hoeveelheid papier geld enzovoort. Willem Middelkoop zegt erover:

“Niemand houdt notulen bij, er wordt aan geen enkel parlement verantwoording afgelegd. Het is een zelfregulerende club die politici controleert, net als de Bohemian Grove (zie de dvd, red.) en de organisatie van de Bilderbergers.”

Goud

Behalve het papiergeld hebben de privé-bankiers ook het goud in hun zak gestopt. Na de beide wereldoorlogen verhuisde het goud van Europa naar de Verenigde Staten. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog zou Fort Knox 70% van ‘s werelds goudvoorraad in zijn bezit moeten hebben. Er ontstonden geruchten dat dit niet waar zou zijn en in 1981 ging de toenmalige president Ronald Reagan op onderzoek. De door hem ingestelde ‘Gold Commission’ ontdekte dat het Amerikaanse Ministerie van Financiën geen goud bezat. Al het goud was in handen van de FED, als borg tegen de uitstaande staatsschulden. En de FED is, zoals we hebben uitgelegd, in handen van de privé-bankiers en niet van de staat en/of het volk.

IJzeren vuist

Bob Chapman van The International Forecaster voorspelt dat het huidige financiële systeem op de fles gaat. Dat is precies hetgeen in een voorgaand artikel door de Engelse premier Brown wordt gezegd. Er ontstaat een totalitaire, fascistische, superstaat, waar geen plaats meer is voor de vrijheid van denken, mening en spraak. Een Nieuwe Wereld Orde, waarvan het symbool is te zien op ieder dollarbiljet. We zien een herhaling van de eerdere beurscrisissen in 1815 en 1929. Aandelen kelderen door een gerucht (Napoleon), door een ‘bubble’ (overwaarde) of door een kredietcrisis. Vul maar in wat u het leukst vindt. Feit is dat in alle gevallen privé-bankiers het scenario in handen hebben.

Ik herhaal het nog even: De Federale Reservebank wordt bestuurd door privé-bankiers, die zowel (in de Verenigde Staten) het belastinggeld incasseert als ongecontroleerd papier geld bijdrukt. Dat is dus dezelfde Federale bank, die nu aan tal van regeringen papiergeld leent om een privé-bankier als Fortis of de RBS van de ondergang te redden. Maar het is ook dezelfde Federale Reservebank die geld aan regeringen leent om oorlogen te voeren zoals in Irak. Niet te geloven, dat is uw en mijn belastinggeld! Ik ben benieuwd wat voor onderpand de FED van de Verenigde Staten verlangt. Na het goud wellicht de kopermijnen van Zimbabwe? Of de olievelden van Iran? En moeten de Europese landen wellicht in Centraal Europa - Duitsland is weer de klos - tegen een hongerloon consumentengoederen produceren?

Wat te doen?

De FED introduceert door het regelen van tekorten, overschotten, inflatie en deflatie perioden van slechte en goede tijden, wanneer we om ons heen kijken blijkbaar erg slechte tijden. Bent u daar blij mee, gaat u lusteloos in een hoekje zitten, of gaat u er wat aan doen? Hieronder kunt u bloggend uw ideeën kwijt. Laten we met ons allen naar oplossingen zoeken. De regering afzetten, uit de EU stappen en samen met Ierland, Griekenland, Spanje, Denemarken, IJsland, Hongarije, Roemenië, Rusland en Scandinavië een Gemeenschap van Vrije Landen vormen? Landen die hun eigen geld drukken, die een eigen bank hebben waarin het belastinggeld van het volk wordt bewaard en waarvan het volk de baas is? Dat kan werken: industrieën in Nederland, Spanje en Rusland, landbouw en delfstoffen in het oosten van Europa.

En van de haven van Rotterdam maken we een belastingvrije zone zodat het de concurrentie met andere havens met kop en schouders wint. Zo’n constructie zien we ook in Hong-Kong, Singapore, Gibraltar en Sint Maarten. Wees eens creatief en maak een plan. En informeer svp de media, want die weten van weinig tot niets. Bel een parlementariër, de journalist van het huis-aan-huis-krantje, schrijf ingezonden brieven en contacteer een radiostation. De ellende die zich nu aandient verdwijnt niet door het hoofd in het zand te steken. Ach ja, en lees De Boogeyman. Dan snapt u hoe we al 200 jaar worden beduveld.

Tru: Peter Stuiverberg = Willem Middelkoop ?
Op 16-03-2009 0:53:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
phx: Ik heb altijd al een zwak gehad om NL in een belastig paradijs om te toveren. Wij zouden Zwitserland de das omdoen want iets dat wij wel hebben en zij niet is infrastructuur voor import en export. Dus om van Rotterdam een belasting vrije zone te maken is een tweede super idee.

Vervolgens hebben wij body genoeg en kunnen we die beerput die wij de EU noemen veilig uitstappen. En we subsideren vervolgens allemaal vrijheidstrijders die hun eigen regering omver willen werpen met als betaling 2% van hun BNP. Uiteraard moeten we ook weer een kernmacht worden want we moeten enige decidenten natuurlijk wel even aan hun woord houden.
Op 16-03-2009 13:52:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jeffrey91: Ja Nederland zit in de perfecte positie daarvoor, en we zullen ook niet zo snel last krijgen van andere landen.
Alleen zal dit onder de huidige regering nooit lukken.

Revolutie
Op 16-03-2009 14:00:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
They Knew: @Tru

Neen, Peter Stuivenberg is niet Willem Middelkoop, moet je zijn boek maar kopen, met foto en al! Zij lijken niet eens op elkaar!
"De Boogeyman" is wel aan te raden trouwens, ben hem nu voor de tweede keer aan het lezen en sla nog steeds steil achterover, van wat ik lees! Ik zit ook op politieke fora en je moest eens weten, wat er zoal niet geplaatst wordt!
Op 16-03-2009 15:37:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
They Knew: @Peter Stuivenberg

Bernanke komt vandaag met de mededeling, dat het 'herstel' zich heeft aangekondigd? Ik dacht dat wij pas aan het begin stonden? Of krijgt de FED plotseling medelijden, met al die dak-en werklozen?
Op 16-03-2009 15:45:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
haras: Ik wil de regering en de queen, een ontslagbrief sturen.
Dat zou iedereen moeten doen.
Het zou fantastisch zijn wanneer voor dit doel iemand een (mooi)ontslagbewijs ontwerpt, dat op internet plaatst. Redenen voor oneervol ontslag, kunnen in overvloed worden vermeld.
Op 16-03-2009 18:10:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samson: Strak stukkie, ik heb dit artikel met een boze brief naar de sp gestuurd. Niet dat het wat uithaalt.
De geschiedenis leert dat we nog een behoorlijke opleving krijgen dit jaar, maar meer dan een laatste stuiptrekking zal het niet zijn.

"ZE"hebben juist gesteld alle troeven. Met 2 miljard hongerige mensen en 2 miljard mensen die onder erbarmelijke omstandigheden 12 tot 16 uur per dag werken voor een hongerloontje. En een wereld waar verder niets maar dan ook helemaal niets constructief duurzaams op touw wordt gezet, is "herstel"niet meer dan voortzetting van zelfvernieteging...

In de lanbouw en visserij gaat minder dan 1% op duurzame wijze.
Om over energievoorziening, watermanagment enz. maar te zwijgen.

Maargoed dankzij de klare taal van dit soort artikelen houd ik enige ijdele hoop dat er nog is een echte revolutie komt.
Op 16-03-2009 18:27:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eppo: Money is debt op google video is ook een aanrader, die geeft ook een aantal opties aan het einde. + het document Modern Money Mechanics van de FED.
Uiteindelijk als genoeg mensen dit weten zal er wel een revolutie komen.
Zo wordt de term ''loonslaaf'' toch eigenlijk wel letterlijk.
Op 16-03-2009 18:59:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: Dit verhaal bestaat uit controleerbare feiten dus daar is verder niks van te vinden.
Maar met een paar vragen blijf ik zitten..
De belangrijkste is WAAROM.
Waarom zouden die paar figuren dat willen???
Uit persoonlijk gewin ??
En om er daarna WAT mee te gaan doen, een grotere auto?? een groot huis??
Wat moet iemand in godsnaam met "wereldheerschappij", of 100 ipv 30 miljard op de privebankrekening, dat soort bedragen zijn te abstract.

En ik weiger te geloven dat die mensen zo angstaanjagend gewetenloos zijn dat ze miljoenen mensen rucksichtloos in het verderf storten om er alleen maar zelf beter van de worden.
Niet voor het bezitten van macht en zeker niet al vele generaties lang.

Ik geloof graag dat het huis Rothschild eo niet te beroerd is om de eigen belangen te beschermen en ook al niet om uit iedere situatie als "financiele winnaar" uit de strijd te komen (ik heb je boek overigens, Peter, inderdaad fascinerend..)

Maar de streep slimme (of zo nodige moreel verwerpelijke,wat u wilt ) zakenlieden en WW III beginnen vanwege geldelijk gewin en het verkrijgen van macht(die ze de facto natuurlijk al hebben) is me voorlopig nog een brug te ver.
En te zinloos.
Op 16-03-2009 19:23:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cees: Beste hoff
Weetje waarom ze dit alles willen doen?

Gewoon....... omdat het kan.

De gewone mens laat zich perfect manipuleren tot mak schaap.
Zoals ik mijn grote sterke hond tot ''volger'' heb gemaakt, zo spelen zij met de mensheid.
Ultieme rijkdom zoekt altijd extreme uitdagingen.
Bedenk maar het ultieme doel als je alles al hebt.

Volledige controle over de gehele mensheid misschien?

De mens is ziek, en zij zijn de ergste.
Op 16-03-2009 23:34:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
They Knew: @hoff

Gefeliciteerd hoff, u bent mens! Dus, als het uit controleerbare feiten bestaat, is het wáár!

Ik vergelijk het maar een beetje met Nederlandse CEO's, als er verder géén uitdagingen meer zijn, doe je een wedstijdje wie volgend jaar 'Numero Uno' staat in Quote! Leuk voorbeeld hiervan is Jan Bennink, ex CEO van Numico! Die haalde in 5 jaar tijd, €86 miljoen op en dat zijn nog maar de 'kleintjes!'

Wat de Rockefellers en Rothschilds met ons van plan zijn, betreft een andere agenda, om dat te beseffen, moet u éérst 'onmenselijk' gemaakt worden!
Op 17-03-2009 1:06:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
august26: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men."

- John Emerich Edward Dalberg Acton
Op 17-03-2009 16:51:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Ben Bernanke Interview Part 1

name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/yt]

Ben Bernanke Interview Part 2

name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/yt]
(bericht gewijzigd op 17-3-2009 17:21:02)
Op 17-03-2009 17:11:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Anoniemus: Beste lezers,

Ikzelf ben journalist (al zij het een jonge) en ook ik heb mijn bedenkingen bij het huidige financiele stelsel. Echter, het is onmogelijk om over het bovenstaande te schrijven in de mainstream media. Mijn hoofdredacteur zal nooit toestaan dat zoiets wordt gepubliceerd, daarnaast zet hij hoogstwaarschijnlijk vraagtekens zetten bij mijn geestelijke gezondheid.

Leuk he, indoctrinatie.
(bericht gewijzigd op 17-3-2009 17:57:41)
Op 17-03-2009 17:53:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Anoniemus:

Beste lezers,

Ikzelf ben journalist (al zij het een jonge) en ook ik heb mijn bedenkingen bij het huidige financiele stelsel. Echter, het is onmogelijk om over het bovenstaande te schrijven in de mainstream media. Mijn hoofdredacteur zal nooit toestaan dat zoiets wordt gepubliceerd, daarnaast zet hij hoogstwaarschijnlijk vraagtekens bij mijn geestelijke gezondheid.

Leuk he, indoctrinatie.

Voor GW beginnen schrijven, dan maar.
United as one. Divided by zero.
Op 17-03-2009 17:55:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Anoniemus:
3.14po:

Anoniemus:

Beste lezers,

Ikzelf ben journalist (al zij het een jonge) en ook ik heb mijn bedenkingen bij het huidige financiele stelsel. Echter, het is onmogelijk om over het bovenstaande te schrijven in de mainstream media. Mijn hoofdredacteur zal nooit toestaan dat zoiets wordt gepubliceerd, daarnaast zet hij hoogstwaarschijnlijk vraagtekens bij mijn geestelijke gezondheid.

Leuk he, indoctrinatie.

Voor GW beginnen schrijven, dan maar.


Als het genoeg verdient, lijkt mij dat zeer geslaagd

Echter, dan wordt de massa nog steeds niet bereikt. Slechts een specifieke groep die al vraagtekens heeft bij de huidige situatie. Ikzelf ben bijvoorbeeld behoorlijk aan het denken gezet door de crisis. Ons is altijd geleerd dat recessie onvermijdelijk is. Maar waarom? Tsjaa.....
Op 17-03-2009 18:03:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kwast: Als dit allemaal waar is. Dan moeten we dit artikel in alle dagbladen en tijdschriften verspreiden zodat de bevolking erop de hoogte is. En elk land moet al zijn banken in hun land nationaliseren. Dan zet je deze groep buitenspel. En iedereen die aandelen en/of obligaties heeft moet deze minimaal 1 jaar in zijn bezit houden. Zo ontstaat er een stabieler systeem.
Op 17-03-2009 20:30:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
cool: Als we nou een betere methode wisten, dit goed te verspreiden.
Ik heb wel iets gevonden alleen dan moet je een HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELEEEEE goeie hacker zijn denk ik XD.

als iemand dit nou deed op tv in het echt XD. Dat zou zoveel schelen.
Op 18-03-2009 0:23:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Bjork zong hier eigenlijk al over. Jaren geleden.
Op 18-03-2009 6:05:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion: Cool misschien hiermee....Geintje...Haha

http://www.scienceray.com/Technology/The-See-It-to-Believe-It-Sea-based-X-band-Radar.579667
(bericht gewijzigd op 18-3-2009 6:38:14)
Op 18-03-2009 6:36:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adenis:
Anoniemus:

3.14po:

Anoniemus:

Beste lezers,

Ikzelf ben journalist (al zij het een jonge) en ook ik heb mijn bedenkingen bij het huidige financiele stelsel. Echter, het is onmogelijk om over het bovenstaande te schrijven in de mainstream media. Mijn hoofdredacteur zal nooit toestaan dat zoiets wordt gepubliceerd, daarnaast zet hij hoogstwaarschijnlijk vraagtekens bij mijn geestelijke gezondheid.

Leuk he, indoctrinatie.

Voor GW beginnen schrijven, dan maar.


Als het genoeg verdient, lijkt mij dat zeer geslaagd

Echter, dan wordt de massa nog steeds niet bereikt. Slechts een specifieke groep die al vraagtekens heeft bij de huidige situatie. Ikzelf ben bijvoorbeeld behoorlijk aan het denken gezet door de crisis. Ons is altijd geleerd dat recessie onvermijdelijk is. Maar waarom? Tsjaa.....vraag het eens aan een econoom?

hier komt de korte samengevatte versie. op het moment dat de winsten stijgen en de sky the limit is, willen de werknemers ook een extraatje op hun salaris. Dit kan wel, maar dan moet de prijs van het product ook omhoog. De mensen kunnen dat nog wel betalen, want ze hebben net een paar procent extra gekregen. Maar als alle bedrijven de prijzen laten stijgen (er moet meer winst gemaakt worden dan het jaar ervoor) dan kunnen we het niet meer betalen. Dan gaan mensen staken (eerste teken van recessie!) voor extra loon. nu kunnen de prijzen niet meer stijgen, want anders krimpt de export (NL word dan te duur voor het buitenland). dus moet er bezuinigd worden. de eerste mensen worden ontslagen en de koopkracht gaat achteruit. en zo belanden we altijd in een recessie.

vaak wordt er nog een extra reden bedacht: kredeitcrisis, internet bubble, aanslagen 9-11. Dit zijn meestal de triggers van de recessie en vaak als oorzaak aangewezen. Maar als je kijkt naar de cyclus, dan zie je om de 7 jaar een recessie. en waarom het meestal 7 jaar is, dat weet ik helaas niet.
(bericht gewijzigd op 18-3-2009 8:26:59)
Op 18-03-2009 8:25:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Wat te doen?"

Ik denk daar al heel lang over na en heb veel geblogged over dit onderwerp om tot de conclusie te komen dat het merendeel van de mensen verblind wordt door het mechanisme/systeem waarin we zitten, wat ik hun niet kan verwijten.
Te druk met de dagelijkse beslommeringen die voortkomen uit dit mechanisme/systeem om zich hiermee bezig te houden, bang te verliezen wat ze hebben.
Op hoger nivo werkt eenieder op een need to know basis en alleen de mensen aan de top hebben het totale plaatje.
Je kunt dit soort zaken wel aandragen, maar voor de mensen op het “hogere nivo” komt dit over als te ver en niet gefundeerd op feiten.
Ook zij weten dus niet beter en worden in het duister gehouden.
Binnen de journalistiek is dit niet anders en laat je, je hiermee in dan is dat het einde van je carrière als journalist.
Ik heb het boek de Boogeyman nml voorgedragen bij oa Pauw en Witteman.
Ook elke politieke partij heb ik gemaild.
Niet 1 reactie.
Wat ik begin te vermoeden en enkel kan hopen is dat er een counterpartij is van deze groep van bankiers en industriële (en ik heb zelf het vermoeden dat dit nog veel dieper gaat, maar dan verlies je helemaal een fundament gesteund op feiten, dus dat laat ik maar in het midden) die lang voordat wij ons hiervan en misschien wel juist door hen bewust van werden, bezig hielden en hopelijk nog steeds houden met de problemen waarmee wij ons geconfronteerd zien.
Je ziet duidelijk een 2strijd.
Wij komen aan deze info door mensen die dit expres hebben laten lekken of oppositie brengen aan die groep.
Mensen zoals in dit stukje Louis T.McFadden.
Vanuit mijn positie kan ik weinig en ik moet dan vaak denken aan een gesprek dat ik had met een manager:

“Naar beneden hoef ik maar een keer te schoppen, naar boven 100 keer en dan vaak ook nog met werkschoenen met stalen neuzen.”

Wil dit dus een fundamentele verandering ondergaan dan zal dit van iemand vanuit de top moeten komen.
Carpe diem homo universalis
Op 18-03-2009 9:26:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Doe je dit van onderuit en kom je met je hoofd boven het maaiveld en lever je een zeker gevaar op, dan worden er meteen mechanismes in werking gezet om dit tegen te gaan of je kop wordt er gewoon letterlijk afgehakt.
Een reële oppositie opzetten tegen deze groep van onderuit lijkt mij dus onmogelijk gezien de bovenstaande argumenten die ik aanvoer.
De enige mogelijkheid die ik daarin misschien zie is het bewust maken van wat je dan zou kunnen noemen de “moslimlanden” waar het merendeel geen weet heeft van deze zaken en verblind zijn door het Israel/Amerika vs. Islam conflict en helaas daardoor denken dat het de Joden zijn die hieraan schuldig zijn (waarmee ze die groep juist in de kaarten spelen), omdat het hen ontbreekt aan deze genuanceerde kennis, waarbij het niet gaat om welk geloof of ideologie dan ook, maar dit enkel middelen zijn om de totale globale macht te grijpen (zie in te Boogeyman bv het ontstaan van de ismes en waarom deze ontstonden en waarvoor).
Als je deze landen daarvan bewust zou kunnen maken, dan zou je in 1 klap een hele grote groep mensen hebben die dit aan de kaak stellen.
In het westen is hier geen grond voor omdat wij (nog) niet waarneembaar bedreigt worden door deze groep.
Teveel mensen zien het begrijpelijker wijs nog niet omdat zij juist door het door die groep opgezette systeem verblind worden en zij zullen zich dus ook eerst bedreigt moeten voelen in hun bestaan door dit systeem, waardoor zij zich af zullen gaan vragen over het hoe en wat van het systeem waarin ze zich bevinden.
Anders is dit in de zgn. moslimlanden (en natuurlijk ook Afrika, maar daar is de communicatie zeer beperkt gezien de primitieve toestand waarin de meeste landen daar verkeren, maar de landen die, die wel hebben zouden er ook in betrokken kunnen worden), waar men juist steeds meer bedreigt wordt in hun bestaan.
Rusland zou Je er ook in kunnen betrekken.
Toch denk ik dat dit een moeilijke en zo niet misschien wel onhaalbare weg is.
Carpe diem homo universalis
Op 18-03-2009 9:27:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Hoe erg dit dan ook mag klinken, maar voor mij is er in de loop van de tijd een besef ontstaan dat ik enkel kan hopen dat er in de hogere regionen van de mensheid dus hopelijk mensen zitten die dit alles al veel langer weten en hiermee al veel langer bezig zijn en de groep van bankiers en industriële tegenwicht bieden om uiteindelijk, door het grote publiek bewust te maken van de misstanden en de corrupte basis van dit systeem een fundamentele verandering teweeg zullen brengen.
Het nadeel hiervan is de afhankelijkheid, omdat het dan buiten me/onszelf ligt.

Al die zaken liggen dus buiten mezelf, waar dan bij mij de vraag opkomt;

Wat kan Ik doen zonder daarbij uit te gaan van het externe?

Dat zijn wat ik ook wil dat het externe zou moeten zijn?
Als we dit allemaal zouden zijn, zijn we dan niet waar we willen zijn?

Ik heb het dan niet over een zweverige innerlijke vrede die passief naar de wereld is, maar ook niet langer meer oppositie voert, maar enkel nog benoemt van dat wat is en ik waarneem met die verstandhouding dat, dat enkel mijn waarneming is en ik niet het recht heb dit voor een ander te bepalen.

Door me niet langer te laten leiden door het externe maar puur binnen mezelf te blijven en het externe nog enkel waarneem, maar niet langer meer zie als iets van mezelf en waardoor ik als ik me identificeer met het externe mezelf fragmenteer tot dat ene deel (of het dualistische tegenwicht daarvan) en uit mijn midden geraak waardoor het onmogelijk is nog langer het geheel objectief te zien.

Voor mezelf naar de essentie van al deze problemen in mezelf te zoeken en zelf niet langer meer het slachtoffer te zijn van een gefragmenteerde toestand van hun en wij, hier en daar enz. zonder daarbij naar een rechtvaardiging te zoeken of nog te oordelen, maar het aan te nemen als de toestand in het hier en nu die er is en waarbij ik serieus in ogenschouw moet nemen dat ikzelf ook in bepaalde mate gefragmenteerd ben.


(bericht gewijzigd op 18-3-2009 9:40:48)
Carpe diem homo universalis
Op 18-03-2009 9:28:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Pas dan kan ik zijn wat ik wil dat het externe is en pas dan kan ik dat overdragen naar andere mensen en damn dat is moeilijk!
Dit is de les die ik eruit getrokken heb en die ik nu in de praktijk probeer te brengen.
Ik kan het externe niet veranderen enkel het interne in mezelf en door daar vrede te vinden, zonder dat, dat nog langer onder invloed is van het externe kan ik andere leren dat ook te doen mits men ze dat echt serieus willen.
Dan ben je niet langer meer afhankelijk van het externe, maar maak je een fundamentele verandering IN de mens, dat vanzelf zal leiden tot een beter inzicht in de toestand waarin de mensheid zich heden ten dagen bevindt en zal dit leiden tot fundamentele veranderingen.
Dit is dan ook waarom het zo gecompliceerd is, want wil en kan de mens(heid) dit?
It’s a hell of a job, waarin ik voor mijzelf maar een heel piepklein rolletje zie en voor nu nog niet eens, want ik wil dit nu eerst voor mezelf voor elkaar krijgen.
Carpe diem homo universalis
Op 18-03-2009 9:29:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: @Lanoe, mooi gezegd. Ik loop daar dus ook tegen aan, als je meer weet dan de doorsnee persoon, je kunt het wel aan de man proberen te brengen maar als je boven het maai veld uit steekt dan heb je zelf een probleem. Niet dat je geen probleem hebt als je er onder blijft.
Uiteindelijk loopt iedereen tegen de zelfde muur op, ook al zie jij die muur al van verre aankomen.
Ik hoop dan ook dat er hoger in de piramide een tegen groepering zal gaan komen. Ook al denk ik niet dat die er zal komen, hoe hoger in de boom hoe meer macht. Macht maakt corrupt n absolute mach maakt absolute corruptie...
Hopelijk zullen er dus mensen/leiders zijn die hoog genoeg zitten en ook de wil en kracht hebben om er wat aan te doen.
Op 18-03-2009 11:21:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Stuivenberg: @They Knew

De ellende komt in golven: eerst beurzen laten kelderen, dan gaan regeringen hun reserves erin laten mikken, dan komt er optimisme en vervolgens keldern de beurzen wat verder, dan wat strijd en terrorisme... De weg die wordt gevolgd is altijd die van minder toekomst en minder welstand en meer ellende.'

@Samson:
Helemaal correct, de helft van de wereldbevolking verhongerd, crepeert, moord om in leven te blijven. Hte Westen ziet dat niet. In Port Elizabeth, Zuid Afrika, is de nieuwe trend om degene die wordt overvallen de ogen uit te snijden, dan is herkenning niet meer mogelijk. Wil je nog meer horen?

@Hoff
Waarom? Antwoord = Macht. Dat geldt al sinds de wereld bestaat. De baas zijn en voor baas spelen.

@Anoniemus
Luister naar de Amerikaanse politicoloog Michael Parenti, van wie een flink aantal lezingen te beluisteren is op de dvd (236):
De mediabedrijven reflecteren de ideologie van de dominerende klasse zowel in reportages als in commentaren.Tegelijkertijd geven zij de indruk dat zij vrij en onafhankelijk zijn en in staat om het nieuws evenwichtig en objectief te verslaan. In feite doen de media hun werk opmerkelijk goed. Hun opdracht is niet te informeren
maar om informatie te onthouden; niet om de democratie te verdedigen maar om deze te ondermijnen. Hun taak is om ons bezorgd te maken over de meest futiele gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden, door veel te zeggen over weinig betekenende
zaken. Het uiterlijk slecht en kritiekloos functioneren van de pers is een radicale manier om de dominante klasse met kracht in het zadel te helpen.
De beroemde schrijver Noam Chomsky onderstreept bovenstaande.

@Kwast
@Cool
Het is waar. Verspreid het. Heb je vragen mailk me op info@theboogeyman.eu.

@Lanoe
Wel, je hebt veel gedaan en je ziet het resultaat. MSM is niet geinteresseerd. Ik heb lagehuisdebatten voorgesteld, geen reactie.
Nu vraag ik je, wat kan een mens nog doen om dit onderwerp door de MSM te worden gepubliceerd? AKTIE! VOLHOUDEN!
De Boogeyman
Op 18-03-2009 20:02:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Invasion:
'Federal Reserve krijgt invloed op bonussen'

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), krijgt mogelijk invloed op het bonusbeleid bij banken. Volgens The Wall Street Journal ligt er een voorstel op tafel waarbij de Fed bonusplannen kan afwijzen als blijkt dat die bestuurders, handelaren en andere werknemers aanzetten tot het nemen van te grote risico's. Dat meldde de Amerikaanse zakenkrant vrijdag.

Het voorstel zou een ingrijpende wijziging betekenen. In de Verenigde Staten zijn beslissingen over het bonusbeleid tot dusver het exclusieve domein van het bestuur van ondernemingen.

De Fed zou in het nieuwe plan niet de macht krijgen om de beloning van de bestuurders vast te stellen, maar kan wel wijzigingen afdwingen. Over een definitief voorstel wordt de komende weken gesproken. Het bestuur van de Fed moet er zelf nog mee instemmen. Goedkeuring van het Amerikaanse Congres is echter niet nodig, aldus The Wall Street Journal.

http://www.depers.nl/economie/338138/Fed-krijgt-invloed-op-bonussen.html
Op 18-09-2009 0:20:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden